zaterdag 5 juni 2010

De humanitaire façade van de Free Gaza vloot (IMO)

 

De humanitaire facade van de Free Gaza vloot

Ratna Pelle, IMO Blog, 2010

Gisteren gaven de twee Nederlandse deelnemers aan de Gaza vloot actie, Anne de Jong en Amin Abou Rashed, een persconferentie waarbij zij politieke partijen opriepen om zich duidelijk tegen de Israëlische aanval uit te spreken. Ook kreeg minister Verhagen ervan langs, omdat Nederland tegen een onafhankelijk onderzoek heeft gestemd en hij er vertrouwen in heeft dat Israël zelf onderzoek kan doen naar wat er is gebeurd. Vertrouwen in Israëls democratie, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Nee, de VN is veel betrouwbaarder en staat garant voor een onderzoek dat Israël van disproportioneel geweld zal beschuldigen en een einde eist aan de 'illegale' blokkade van Gaza.
De VN noemt immers, tegen haar eigen maatstaven in, de Gazastrook nog steeds bezet gebied, terwijl in de Haagse Conventie staat dat een voorwaarde daarvoor is dat een bezettende macht fysiek aanwezig is in het bezette gebied en er daadwerkelijk het gezag uitoefent. Vandaar dat de bezetter ook verplichtingen heeft en ervoor zorg moet dragen dat de burgerbevolking toegang heeft tot voedsel en andere vitale levensbehoeftes. Wanneer men niet aanwezig is in een gebied kan men daar geen zorg voor dragen. Zo heeft Israël geen enkele vat op hoe de humanitaire hulp die Gaza binnenkomt wordt gedistribueerd en kan niet Israël maar Hamas winkels sluiten of de elektriciteitscentrale stilleggen. De VN heeft een lange geschiedenis van vooringenomenheid, soms zelfs vijandigheid, jegens Israël,waarover je hier meer kunt lezen.

In de berichtgeving in de media domineerde afgelopen week het beeld van een weerloos humanitair konvooi dat door de boze zionisten werd aangevallen. Stelselmatig werden feiten als het geweld dat door de deelnemers op het Turkse schip werd gebruikt, de banden van IHH met Al Qaida, de haat-boodschappen en islamitisch extremistische achtergrond van veel deelnemers, genegeerd of in een zinnetje afgedaan als 'volgens Israëlische bronnen'. En ja, natuurlijk rijst dan de vraag wat Israël bezielde en hoe Israël het in zijn hoofd haalde om zoiets te doen en haar internationale positie daarmee verder liet eroderen. Ik zal daar nog uitgebreider op ingaan, en volsta hier met te zeggen dat het natuurlijk een typisch geval is van het opzetten van een strooien mannetje en dat vervolgens neerhalen: eerst creëer je een vals beeld en daarna vraag je retorisch wat Israël toch bezielt? De werkelijke vraag is hoe Israël met de internationale, deels moslimextremistische, steun voor Hamas moet omgaan. De IHH, de Moslim Broederschap en andere extremistische en aan Hamas verwante organisaties bleken goed vertegenwoordigd op de vloot, en zij bleken goed voorbereid op een gewelddadige confrontatie. Ondertussen ontkennen de gematigdere deelnemers zoals Anne de Jong en de twee Vlaamse vrouwen ieder gebruik van geweld door de deelnemers, en houden de fabel in stand dat het om een vreedzaam humanitair protest gaat. Ook de connectie met extremistische groeperingen wordt steevast ontkend dan wel gebagatelliseerd. De moslimextremisten weten zich dus perfect te verschuilen achter een façade van vreedzame demonstranten a la Anne de Jong, wat naïef misschien maar vol goede bedoelingen.

>> Lees verder op: http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000468.html

Zie ook op IMO:
 
Ami Isseroff:
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten