zaterdag 15 januari 2011

Analyse: Stabiliteit in Libanon wankelt

Een VN-eenheid patrouilleert langs de grens tussen Israël en Libanon.
 
 
Er was de afgelopen dagen opvallend weinig aandacht voor dit nieuws in Nederlandse media. Ik meen dat het NOS journaal er zelfs helemaal niets over had, want er is natuurlijk belangrijker nieuws, zoals het overlijden van mensen uit sport en cultuur, de opening van een nieuwe tentoonstelling, de mening van de straat over deze of gene maatregel, de overstroming van de Maas en de Waal en de Ijssel, etc. Ondertussen is het uiterst spannend wat er in Libanon gaat gebeuren. Het is duidelijk dat Hezbollah, sterker dan ooit, haar positie verder verstevigt ten koste van de democratische krachten in het land.
 
RP
----------
 

Analyse: Stabiliteit in Libanon wankelt

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/analyse_stabiliteit_in_libanon_wankelt_1_527880
14-01-2011 10:01 | Mr. Richard Donk

BEIROET – Met het vallen van de Libanese regering is de veiligheidssituatie er in dat deel van het Midden-Oosten bepaald niet beter op geworden. Israël heeft zijn strijdkrachten in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De Arabische Liga vreest voor een burgeroorlog.

De ministers van Hezbollah stapten afgelopen woensdag collectief uit het Libanese kabinet. Die stap kwam niet onverwacht. Sterker nog: de sjiitische beweging had die manoeuvre nauwkeurig getimed. Niet voor niets namen de bewindslieden ontslag tijdens een bezoek van premier Sa'ad Hariri aan Washington, waar hij onder andere over de openbaarmaking van de aanklachten van het Hariritribunaal met president Obama van gedachten zou wisselen.

Het in Nederland gevestigde Hariritribunaal onderzoekt de aanslag in 2005 op de Libanese premier Rafiq Hariri, de vader van de huidige minister-president. Het VN-hof staat op het punt de aanklachten tegen diverse verdachten openbaar te maken. Het is vrijwel zeker dat onder de beklaagden ook hooggeplaatste leden van Hezbollah zijn, reden waarom Hezbollah publicatie de afgelopen tijd heeft proberen te voorkomen. Het opstappen van de Hezbollahministers zal die openbaarmaking overigens niet tegenhouden. Maar het voorkomt wel dat het demissionaire Libanese kabinet maatregelen neemt die Hezbollah onwelgevallig zijn.

De Arabische Liga toonde zich na de val van het Libanese kabinet ernstig bezorgd dat het ontslag van de ministers tot regionaal geweld kan leiden. De verhoudingen tussen aanhangers van de sjiitische Hezbollah en soennitische Libanezen zijn al niet al te best. „Alleen nationale eenheid kan Libanon van het kwaad van een burgeroorlog redden", aldus een sombere secretaris-generaal van de Arabische Liga, Amr Mussa, gisteren.

Of die vrees terecht is, valt –zeker op de korte termijn– nog maar te bezien. Hezbollah is qua bewapening en training veruit superieur aan zowel de reguliere Libanese strijdkrachten als aan welke gewapende groepering in het land dan ook. Het zou ronduit zelfmoord zijn om het op een burgeroorlog met Hezbollah uit te laten draaien.

Het zou ook het proces bespoedigen waar Hezbollah al langer mee bezig is, namelijk de overname van de macht in heel Libanon. Hezbollah begon ooit als verzetsbeweging, met als belangrijkste doel de Israëlische troepen uit de bufferzone in Zuid-Libanon te verjagen. Sinds enkele jaren heeft de organisatie ook in de nationale politiek haar aspiraties weten te verzilveren. Veel Libanezen vrezen dat de jongste manoeuvre de opmaat vormt voor een volledige controle van het Arabische land – al dan niet met gebruik van geweld.

Ook Israël volgt de ontwikkelingen in zijn buurland met argusogen. De Joodse staat bracht zijn troepen na het bekend worden van de val van het Libanese kabinet direct in verhoogde staat van paraatheid. Hoewel het aan de noordgrens al sinds het einde van de Libanonoorlog van 2006 relatief rustig is, blijft het gebied altijd vatbaar voor een plotselinge opleving van geweld. En Hezbollah zou een heropening van het front tegen aartsvijand Israël kunnen aangrijpen om de aandacht van de huidige interne politieke strubbelingen af te leiden.

Vooralsnog gaat Israël er overigens van uit dat Hezbollah momenteel geen belang heeft bij een grootschalige confrontatie. De beweging hecht meer aan de strategische mogelijkheid om de wapens tegen Israël op te nemen als bondgenoot Iran onverhoopt wordt aangevallen. Om die reden zijn ook nog geen reservisten opgeroepen.

Desondanks is Jeruzalem terecht alert op een escalatie aan zijn noordgrens. Generaal b.d. Ya'akov Amidror verklaarde eerder deze week tegenover de Israëlische legerradio dat hij weliswaar niet gelooft dat een nieuwe oorlog direct ophanden is, maar waarschuwde de legertop „alle inschattingen, zowel van mij als van anderen, kritisch te bezien, want de situatie in Libanon is zeer onzeker."

„De zaken dreigen degenen die het voor het zeggen hebben door de vingers te glippen", aldus Amidror. „Je weet het nooit in zo'n fragiele en delicate situatie, waarin iedereen een hoop wapens heeft, en een hoop rancune en frustratie. Je weet nooit waar dat toe kan leiden."

Bidplek ingericht bij Kleine Klaagmuur Jeruzalem; moslims boos

 
In het Haaretz artikel dat dit vermeldt, wordt dit een Israelische provocatie genoemd, maar waarom is alles wat Israel doet automatisch een provocatie? Uiteraard zullen ook Nederlandse kranten die overnemen, want alles wat Israel doet in 'Arabisch en bezet Oost Jeruzalem' is illegaal volgens de huidige mode, ook al gaat het om het meest heilige gebied voor Joden, een plaats die centraal is in hun drieduizend jaar oude geschiedenis. Zie wat betreft deze idiote visie op Jeruzalem ook: Joodse appartementen in mufti-hotel Jeruzalem. Hieronder de visie van Elder of Ziyon.
 
RP
---------
 

New prayer area adjacent to HaKotel HaKatan?

http://elderofziyon.blogspot.com/2011/01/new-prayer-area-adjacent-to-hakotel.html
 
 
From Ha'aretz, an article by Akiva Eldar where I try to remove all vestiges of bias. Read the original to see how bad it really is.

The Jerusalem Development Authority recently removed scaffolding in the Muslim Quarter of the Old City. The authority, controlled by the Jerusalem municipality and by several ministries, removed scaffolding from under an arch supporting Palestinian homes in the Little Western Wall plaza (also known as the Little Kotel plaza ).

The move was carried out to make more room in the plaza for Jewish prayer and other events.

The courtyard faces a small of section of the western support wall of the Temple Mount. The largest open section of that same wall is known as the Western Wall.

The Little Kotel plaza is considered the second closest spot (after the Western Wall Tunnel) to the "Holy of Holies," which was the most sacred place for Jews in the temple.

Ateret Cohanim, headed by Rabbi Shlomo Aviner, has been demanding for years that the scaffolding be removed to make room for prayer and other events. The Waqf (the Muslim religious trust ) has specifically warned against the removal of the scaffolds and opening the site to prayer gatherings, threatening a strong response.

According to the Ateret Cohanim website, students of the Ateret Yerushalayim yeshiva pray in the courtyard every Friday, and no disturbances at the site have been recorded in recent years. The website also states that the Little Kotel is visited by Jews throughout the year, including both private individuals and tours organized by various groups.

The scaffolds do not actually support the arch.
I found a photo of the scaffolding in a picture of a women's prayer gathering at the Kotel ha-Katan in 2005 taken by Batya Medad::


Her husband, Yisrael, took this photo only yesterday - there was no sign previously:


Notice that when Jews want to use a space that is not being used at all, by Muslims of anyone else, this is considered highly provocative. No one is being kicked out of their homes, no change to the status quo (despite what Ha'aretz is claiming in the original article,) - just when Jews who are already praying at the site want to be shielded from the elements, they'll have a place to go.

This is fantastic news. There is no downside except for Muslim threats - and Muslims will threaten Jewish rights in Jerusalem regardless of what Jews actually do. Far better for Jews to assert these rights than to ceded them in fear of a "strong response."

Here is a post about my visit to the Kotel ha-Katan four years ago, and here's some background about efforts to give the site the prominence it deserves.
 
 

ICCO negeert Rosenthal en zet omstreden beleid voort

 
Het was misschien te verwachten, maar wel behoorlijk stuitend. Zelfs na de kritiek uit samenleving en van de regering op de omstreden steun voor een Palestijnse propagandasite is men niet bereid deze stop te zetten. Vooral niet luisteren naar anderen natuurlijk! Dat de visie op wat onder ontwikkelingssamenwerking valt misschien een ietsje minder ruim is geworden dan in de jaren '80, is blijkbaar nog niet echt doorgedrongen, net als het feit dat mensen het tegenwoordig een ietsje minder vanzelfsprekend vinden dat van hun belastinggeld allemaal zaken worden betaald die niks met de eigenlijke zaak te maken hebben. Ik ben niet voor de trend om bij alles maar meteen te roepen dat dat niet van 'mijn belastingcenten' mag. Immers, we kunnen het niet allemaal met alles waar geld aan wordt uitgegeven eens zijn. Daarvoor ga je dus stemmen, waarna een meerderheidskabinet die beslissing neemt. Oké, een minderheidskabinet met gedoogsteun. En dat kabinet vindt dus dat Electronic Intifada niet onder ontwikkelingshulp valt, en niet bijdraagt aan vrede. Als ICCO zich van die mening niets wenst aan te trekken, moet ze geheel onafhankelijk worden, en bovendien eerlijk zijn naar haar donateurs over waar zij allemaal geld aan uitgeeft.
 
RP
 
Zie ook op IMO:
 
-------------------
 

ICCO negeert Rosenthal en zet omstreden beleid voort

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/286494/ICCO-negeert-Rosenthal-en-zet-omstreden-beleid-voort.htm

donderdag 13 januari 2011 17:38

De gesubsidieerde ontwikkelingshulpclub ICCO is niet van plan haar beleid te wijzigen, ondanks een oproep daartoe van minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken). De VVD'er had donderdag een 'pittig gesprek' met de organisatie.

Rosenthal is boos dat de interkerkelijke hulporganisatie financiële steun geeft aan de anti-Israëlische website Electronic Intifada, die oproept tot een boycot van de Joodse staat.

Volgens de minister is dit in strijd met het regeringsbeleid, aangezien het kabinet-Rutte juist wil investeren in de band met Israël.

Subsidie
ICCO stelt dat het internationaal recht de belangrijkste leidraad is voor haar werk en dat ze daarom niet van plan is de steun stop te zetten.

De hulporganisatie ontvangt jaarlijks 75 miljoen euro subsidie, maar stelt dat het geld voor de anti-Israëlische website uit particuliere donaties komt en dus niet door de overheid wordt betaald.

Rosenthal noemt dit een 'vestzak-broekzak-redenering'. Kritisch zijn mag, maar 'rechtstreeks tegenwerken niet', aldus de VVD-minister in een verklaring.

Muur
ICCO voelt zich gesteund door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat in 2004 oordeelde dat de door Israël gebouwde muur rond Palestijns grondgebied illegaal is, net als de bouw van nederzettingen.

Toen de Verenigde Naties deze uitspraak bevestigden, heeft Nederland daar vóór gestemd, aldus ICCO.

Tweede Kamerlid Arjan el-Fassed (GroenLinks) was in 2001 een van de oprichters van Electronic Intifada, maar is er nu niet meer bij betrokken.


 

Media over Joodse appartementen en mufti-hotel Jeruzalem (IMO)

 

Joodse appartementen in mufti-hotel Jeruzalem

http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000527.html

IMO Blog, 2011

De start van 2011 voorspelt wat betreft de berichtgeving over Israel niet veel goeds.

Op de valreep van het oude jaar publiceerden NRC Handelsblad en Trouw weer eenzijdige artikelen, waarop men tegenstukken niet nodig achtte. Zoals hier te lezen stond met name het NRC artikel vol met leugens, een kwaliteitskrant onwaardig. Misschien is het wat dat betreft wel logisch dat men geen noemenswaardig tegengeluid duldde: de lezers zouden maar tot dezelfde conclusie kunnen komen. Trouw kwam afgelopen week met een zeer eenzijdig verhaal over de vernietiging van Arabische dorpen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Israel; dat was knap geschreven, want het woord 'oorlog' kwam geheel niet in het artikel voor, laat staan 'Arabische aanval'.


Van de week was er veel aandacht voor het zogenaamde Shepherd hotel in Sheikh Jarrah, Oost Jeruzalem. Dit hotel is in de jaren '30 door mufti Haj Amin Al Husseini gebouwd, en werd in 1985 door een Joods-Amerikaanse zakenman gekocht. Sindsdien stond het leeg. Hij wil er nu appartementen voor Joden in bouwen, maar liefst 20 stuks, en dat is niet alleen de Arabieren, maar ook Hillary Clinton en Catherine Ashton tegen het zere been: 20 appartementen voor Joden in 'Arabisch Oost Jeruzalem'! Dat is lef hebben. Natuurlijk vinden zij dat Arabieren wel in West Jeruzalem moeten kunnen bouwen, net zoals in de rest van Israel, maar Joden mogen niet bouwen in gebied waarvan nog niet vaststaat of Israel het zal mogen houden in een vredesverdrag met de Palestijnen. Sterker nog, voor velen ligt al vast dat Oost Jeruzalem de Palestijnen toebehoort, geheel, dus inclusief de Joodse wijk, de Klaagmuur en de Olijfberg. Waarom anders die verontwaardiging over werkelijk alles wat Israel daar doet, ook als er geen Palestijn last van heeft?

Een rapport van EU diplomaten in Jeruzalem bevestigt dit beeld:

East Jerusalem should be treated as the capital of the Palestinian state, according to a report compiled by the heads of European diplomatic missions in Jerusalem and Ramallah. The report includes several other unprecedented recommendations to the European Union regarding its attitude toward East Jerusalem.

The European diplomats, mainly consuls, also recommend that EU officials and politicians refuse to visit Israeli government offices that are located beyond the Green Line and that they decline any Israeli security in the Old City and elsewhere in East Jerusalem.

The report, which was completed last month, was sent to the EU's main foreign policy body, the Political and Security Committee in Brussels. It was apparently not released at the time due to the sensitivity of its content.

The diplomats' report also discusses the possibility of preventing "violent settlers in East Jerusalem" from being granted entry into EU countries. In the area of commerce, it recommends encouraging a boycott of Israeli products from East Jerusalem.


Waarom staat voor steeds meer mensen vast dat de Palestijnen recht hebben op geheel Oost Jeruzalem, waarmee dat deel van de stad wordt bedoeld, dat in 1948 illegaal door Jordanië werd geannexeerd en van waaruit de Joodse inwoners werden verdreven? Voor die tijd waren wijken als Sheikh Jarrah en Silwan gemengd; ze werden Arabisch onder Jordaans bestuur. Jeruzalem is nooit een hoofdstad van een Arabisch land of rijk geweest. Onder Jordanië verwerd het tot een provinciestad in de schaduw van Amman, alhoewel de koning er wel een persoonlijke band mee had. De centraliteit van Jeruzalem in de Palestijns-Arabische identiteit en in de islamitische religie is betrekkelijk recent, en voor een deel het gevolg van een bewuste campagne van de mufti in reactie op het zionisme. Elder of Ziyon meent dat dit vooral ten doel had de Joodse connectie met het land te verzwakken, en er is inderdaad veel dat daarop wijst. Het continu ontkennen van enige Joodse connectie met Jeruzalem en met Israel, de absurde ontkenning van het bestaan van de Joodse tempel en het hele verhaal van Al Burak, het halfpaard van de profeet Mohammed dat hij aan de Klaagmuur bevestigde op weg naar de hemel.

It hardly needs to be mentioned that Jerusalem was never the political capital nor religious capital of any Arab entity. The demand for Jerusalem has always been the demand to strip the Jewish state of its spiritual center, not because of any objective value that is placed on Jerusalem by the Arab world or by "historic" Palestinian Arabs.

Decades of listening to the mantra, started by Arafat, of "an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital" has convinced gullible Westerners that somehow Jerusalem has inherent value to Palestinian Arabs, rather than tactical value as a means to weaken the emotional and spiritual hold that Jews have on Israel.

The Arabic press makes this clear. To give a minor recent example, the Al Aqsa Foundation was quoted favorably in the Palestinian Authority's official newspaper when it complained about the iPhone "iKotel" app - a simple app that shows a live video feed of the Western Wall. The reason for the consternation is that the app helps strengthen Jews' emotional connection to the Wall, and this is what frightens them most of all.


Inmiddels is de spirituele waarde van Jeruzalem voor Arabieren ook een feit geworden, en zij is onlosmakelijk verbonden met het geloof dat de Joden niks in het land te zoeken hebben, dat zij indringers zijn die erop uit zijn de moslims van hun heiligdommen te beroven en aan zich te onderwerpen. De propaganda van de mufti, van Palestijnse nationalisten en moslims en de islamitische WAQF die het dagelijkse bestuur van de Tempelberg heeft, heeft zijn werk gedaan. Ik kom steeds meer tot de conclusie dat de Arabische en Palestijnse antizionistische en ook antisemitische propaganda het grootste struikelblok voor vrede is. Ik ben zelf niet principieel tegen een deling van Jeruzalem, maar dit zal pas mogelijk zijn wanneer de Joodse aanspraken op de stad worden erkend, wanneer de Joden worden gezien als volk met een lange en diepe historische band met het land en met Jeruzalem. Een volk dat na duizenden jaren gedeeltelijk is teruggekeerd naar haar wortels, en daar een nieuw bestaan opbouwt.

Bijzonder triest en alarmerend is, dat de Arabische propaganda niet alleen in de Arabische wereld breed wordt geloofd, maar het ook in Europa goed doet. Europa draagt hierdoor niet bij aan vrede maar vergroot het probleem. De Europese houding, de VN en de nieuwe koers van de VS leiden ertoe dat rechts in Israel aan populariteit wint. Men voelt zich bedreigd, miskend en onbegrepen en dat leidt niet tot mildheid en bereidheid tot concessies, maar tot een verharding van de standpunten. Het pragmatisme dat de zionistische beweging en Israels leiders lange tijd heeft gekenmerkt, maakt steeds meer plaats voor een militant soort religieus geïnspireerd nationalisme. Nog steeds zijn de meeste Israeli's voor een twee-statenoplossing, net als de regering en het merendeel van de oppositie, zij het wel onder voorwaarden. Pas wanneer er ook aan Palestijnse kant een aanzienlijke groep voor een werkelijke tweestatenoplossing is, is er een reële kans dat men tot een akkoord kan komen. En dat is alleen mogelijk als de propaganda en indoctrinatie stopt en Palestijnen leren dat Joden net mensen zijn, met evenveel recht op het land als zij.

Terug naar het Shepherd Hotel. Het ontging de meeste media dat dit door een fervente nazi was gebouwd, iemand die een grote rol speelde in het importeren van het Europese antisemitisme naar het Midden-Oosten. De mufti heeft de dood van tienduizenden Joden op zijn geweten (door bij diverse regeringen met succes te pleiten tegen het opnemen van Joodse vluchtelingen, door het torpederen van een deal tussen de nazi's en geallieerden waarbij Joodse kinderen zouden worden geruild voor gevangen soldaten, en door de Arabische opstand te leiden waarbij honderden Joden werden gedood, en die leidde tot een verscherping van de restricties op de Joodse immigratie naar Palestina), en hij ontvluchtte de Neurenberg processen.

In de Palestijnse samenleving is van kritiek op de mufti nauwelijks sprake, integendeel. Hij wordt nog steeds geëerd en beschouwd als een groot leider. Het contrast met Israel, waar leiders met minder op hun kerfstok fel zijn bekritiseerd en de zogenaamde nieuwe historici het aandeel van Israel in het conflict benadrukten en uitvergrootten, is gigantisch. En dat is ook waarom ik op deze blog altijd zoveel nadruk leg op wat er mis is aan Palestijnse kant: het is de olifant in de kamer die niemand wil zien, terwijl Israels (vermeende danwel werkelijke) wangedrag overal, niet in de laatste plaats in Israel zelf, breed wordt uitgemeten. Ik benadruk wat wordt onderbelicht, niet wat wordt overbelicht, wat niet wil zeggen dat ik geen kritiek op Israel heb.

Ratna

 

Met dit NRC is eerlijke berichtgeving over Israel onmogelijk

 
Zie ook de reactie van Isser:
 
Bij mijn weten is het enige weerwoord dat NRC plaatste een reactie van het CIDI, een zeer ingekorte versie van:
 

Met dit NRC is eerlijke berichtgeving over Israel onmogelijk

IMO Blog, 2011

Onderstaand artikel had ik begin vorige week, in iets verkorte vorm, opgestuurd aan NRC Handelsblad als reactie op een opiniestuk van Jan Elshout ("Met dit Israel zijn twee staten onmogelijk", NRC 27/12/2010). Tot mij verbazing kreeg ik niet direct een afwijzing maar schreef men 'mijn artikel met belangstelling te hebben gelezen'. Men had echter geen ruimte voor een artikel, en of ik het in kon korten tot maximaal 250 woorden, dan zou men plaatsing 'overwegen'. Ik schreef terug dat ik het vreemd vond dat er op het stuk van Jan Elshout niet een gelijkwaardig tegenstuk kon worden geplaatst, waarop men kort uitlegde dat men reacties het liefst in briefvorm ziet zodat er meer ruimte over blijft voor nieuwe stukken. Daarop stelde ik voor een nieuw stuk voor de NRC te schrijven over de kwestie, maar daarop kwam geen reactie meer.... Men meldde overigens wel nog te hopen de indruk te hebben weggenomen dat er meer ruimte is voor anti-Israel stukken dan voor stukken van Israels kant, zoals ik had geschreven. Met tegenzin dus toch maar ingekort tot briefformaat, je wilt toch zoveel mogelijk doen om de onzin in zo'n stuk van Elshout te weerleggen, maar ook die werd afgewezen.

Het is de arrogantie van veel kranten: schrijvers krijgen geen enkele garantie, en op de vriendelijke vraag of je een keer in overleg kunt schrijven komt steevast geen antwoord. Vaak ook duurt het een week of langer voordat je überhaupt reactie krijgt op je stuk, en al die tijd kun je het niet ergens anders heen sturen. Men krijgt zoveel stukken over Israel-Palestina, dat men zich deze arrogantie kan permitteren, zo schreef Trouw me bijna letterlijk, nadat men eerst had uitgelegd pas na het weekend naar mijn stuk te kunnen kijken, omdat er al zoveel afgesproken stukken lagen.

Misschien moeten we wel met z'n allen afspreken niet meer op de bonnefooi in te sturen maar alleen in overleg waarbij we vantevoren afspraken willen over het stuk. De opinieredacties mogen blij zijn dat ze zoveel stukken helemaal gratis krijgen toegezonden, stukken die (in mijn geval) goed zijn afgeleverd en waar nauwelijks nog iets aan hoeft te worden gedaan. Of misschien moeten we wel niks meer insturen en zulke goede en professionele blogs en websites maken dat we evenveel of meer lezers trekken als de papieren media. Ik doe graag mee aan een nieuwe, professioneel opgezette groepsblog of website met nieuws en opinies over Israel, of, misschien nog beter, ik nodig u van allen hartelijk uit om Israel-Palestina Info te komen versterken en te helpen professionaliseren. Helaas kan ik geen geld bieden, alleen dankbaarheid.

Wat de NRC ertoe bracht een stuk dat bol staat van de onjuistheden te plaatsen, is me niet duidelijk, maar helaas is het niet echt opzienbarend. Dat men hierop nauwelijks weerwoord toestond, is eveneens niet opzienbarend. Ik wil hier nogmaals op mijn onderzoek naar de Israel-Palestina berichtgeving van NRC Handelsblad wijzen, waarin ik honderden artikelen uit de krant heb geanalyseerd. Uit dat onderzoek blijkt dat de NRC zeer gekleurd is en bijna alleen de Palestijnse kant laat zien. Men past geen hoor en wederhoor toe, geeft alleen context van Palestijnse kant, zet Palestijnse claims kritiekloos neer zonder enige relativering of afstand, en laat vooral Palestijnen of zeer kritische Israeli's aan het woord. Ik daag ook diegenen die het niet met me eens zijn uit om dit onderzoek te bestuderen en er eventueel over in discussie te gaan. Laat me maar eens zien wanneer de krant naar uw mening een pro-Israel stuk plaatste of juist te weinig aandacht had voor de Palestijnse kant. Ik ben benieuwd. En misschien helpt het als diegenen die het wel met me eens zijn ook naar de NRC hun ongenoegen laten blijken.

----------------------

Meerderheid Israel voor tweestatenoplossing

In de NRC van maandag 27 december betoogt Jan Elshout dat de meerderheid in Israel geen vrede en een tweestatenoplossing wil, inclusief 'vrijwel alle' politieke partijen. De Palestijnen daarentegen willen niets liever, en zelfs Hamas is bereid Israel binnen de pre-1967 grenzen te accepteren. Dit is aperte onzin. Hij betoogt dat het verkiezingsprogramma van de Likoed niet van een tweestatenoplossing en een Palestijnse staat spreekt. Dat klopt, maar Netanjahoe heeft sinds 2009 meermaals over de noodzaak van een tweestatenoplossing gesproken, en lijkt in te zien dat die onvermijdelijk is, al durft men zich nog niet voor een deling van Jeruzalem uit te spreken. Elshout neemt het Likoed verder kwalijk dat zij tegen de terugkeer van miljoenen (nakomelingen van) de vluchtelingen is. Dat is inderdaad een overtuigend bewijs tegen de tweestatenoplossing. Niet van Likoed, maar van Jan Elshout. De terugkeer van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen naar Israel druist immers in tegen het principe van twee staten voor twee volken.

Elshout hekelt vervolgens Yisrael Beiteinu dat voor 'zionistische principes' als de nederzettingen is. Ook Kadima en de Arbeidspartij willen volgens hem echter grote delen van de Westoever behouden, en volgens Kadima zou men zelfs recht hebben op geheel 'historisch Israel'. Shas en diverse oppositiepartijen willen het Joodse karakter van de staat versterken, aldus Elshout, maar dat spreekt een tweestatenoplossing niet tegen. Juist door Palestijns gebied af te staan versterkt men immers de claim op de rest van het land, zowel moreel als demografisch. Zowel Kadima als Labour hebben zich consequent voor een tweestatenoplossing uitgesproken, met een landruil voor de grote nederzettingenblokken. Over deling van Jeruzalem valt met deze partijen - in tegenstelling tot wat Elshout beweert - zeker te praten, maar men zal niet bereid zijn om de Klaagmuur en de Joodse wijk in de oude stad aan de Palestijnen te geven, zoals deze eisen. Het is opvallend dat Elshout het linkse Meretz niet noemt.

De vredesvoorstellen die Israel na het Annapolis vredesproces deed zouden volgens Elshout ook passen in de groot-Israel gedachte, want ook daarin zou Israel alle nederzettingen behouden, de Jordaanvallei en Oost Jeruzalem. Dit is wederom grote onzin. Olmert heeft Abbas echter een staat op 93% van de Westoever geboden met een landruil voor het overige gebied, inclusief een corridor tussen Gaza en de Westoever, en deling van Jeruzalem. Uiteraard zouden alle nederzettingen in de Palestijnse staat dan worden ontruimd.

Het is moeilijk te bevatten hoe iemand zoveel onwaarheden kan verkondigen. Een landruil van een paar procent gelijkstellen aan de groot-Israel gedachte, en partijen die consequent voor concessies hebben gepleit en risico's hebben genomen voor vrede, wegzetten als kolonistenpartijen: je komt er tegenwoordig moeiteloos mee in 'slands kwaliteitskrant en 'slijpsteen voor de geest'.

Elshout miskent dat een meerderheid van zowel de bevolking in Israel als de politiek van de bezetting af wil, en inziet dat men niet over een ander volk kan blijven heersen. Tegelijkertijd zoekt men naar veiligheidsgaranties om te voorkomen dat men vanuit de nieuwe Palestijnse staat met raketten bestookt zal worden, en de Knesset en het vliegveld onder vuur kunnen worden genomen. De Oslo Akkoorden, de terugtrekking uit de Gazastrook en uit Zuid-Libanon hebben Israel laten zien dat concessies helaas niet altijd tot vrede leiden, en je dus beter op het ergste voorbereid kunt zijn. Vandaar dat Israel tijdelijke 'early warning stations' in de Jordaanvallei wil en vindt dat de Palestijnse staat geen eigen leger mag hebben. Deze reële veiligheidsoverwegingen wegzetten als groot-Israel gedachte is een karikatuur, net als de bizarre idee dat er in Israel geen echte vrijheid van meningsuiting zou zijn, geen debat, geen ruimte voor kritiek op de bezetting.

Elshouts beschrijving van de Palestijnse positie is helaas niet realistischer dan die van Israel. Hij stelt, zonder enige onderbouwing, dat de Palestijnen de tweestatenoplossing wel accepteren en de regering, ook Hamas, zich er meermaals voor heeft uitgesproken. Abbas en andere als gematigd bekend staande PA leiders eisen echter consequent het recht op terugkeer van miljoenen nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen en weigeren enige Joodse rechten in het gebied te erkennen. Men ontkent zelfs de Joodse wortels van de Klaagmuur en de Joodse tempel, en men ontkent dat de Joden een volk zijn met nationale rechten. PA politici zeggen weliswaar in het Engels dat zij voor een tweestatenoplossing zijn, maar dat zijn geen Joodse en Arabische staat zoals in het oorspronkelijke delingsplan bedoeld. En in het Arabisch, op TV en in de media klinkt een heel ander verhaal. Daar heet Israel vaak de '1948 bezette gebieden' en worden Israelische steden als Jaffa, Tiberias en Haifa bezette Palestijnse steden genoemd. Bovendien hebben zowel Fatah als Hamas in hun handvest staan dat Israel vernietigd moet worden. Een vooraanstaand Hamas leider zei onlangs nog dat alle Joden uit heel Palestina moeten worden verdreven.

Elshout bepleit stevige druk op Israel omdat het nooit vrijwillig met een Palestijnse staat zal instemmen. Israel zal inderdaad niet met een staat instemmen die het, met reden, als gevaar voor de eigen veiligheid ziet. De PA boezemt niet bepaald vertrouwen in. Terwijl Israel consequent oproept tot onderhandelingen, probeert de PA haar buit binnen te halen via andere wegen, zodat zij er niet voor hoeft te betalen. Men hint al een tijdje op een eenzijdige uitroeping van een eigen staat, en is daarvoor in de rest van de wereld steun aan het verwerven. In de Oslo Akkoorden is echter afgesproken dat alleen directe onderhandelingen tussen de partijen de final status issues kunnen oplossen die tot een Palestijnse staat leiden, en dat geen van beide de juridische status quo eenzijdig mag veranderen. De EU en Nederland doen er dan ook verstandig aan om deze pogingen te verijdelen en de Palestijnen te manen tot onderhandelingen met Israel, de partij waarmee men tot vrede moet komen. Daarnaast is het van belang dat de Palestijnse ophitsing en verheerlijking van geweld stopt, zeker voor zover dit in media en moskeeën onder PA gezag gebeurt.

Niet in Israel, met zijn kritische en vrije media en liefst 80 mensenrechtenorganisaties, maar onder de PA wordt ieder dissident geluid onderdrukt en loop je gevaar als zogenaamde collaborateur van Israel te worden vastgezet en zelfs opgehangen. De Nederlandse regering financiert Palestijnse media en maatschappelijke organisaties en kan daarbij de eis stellen dat zij een boodschap van vrede en verzoening uitdragen. Uiteraard is die eis ook op zijn plaats aan Israelische organisaties die men steunt.

Ratna Pelle

vrijdag 14 januari 2011

Abbas wisselende boodschappen voor Westerlingen en Arabieren

 
Abbas zegt in het filmpje voor een Westers publiek dat hij tegen ieder bloedvergieten is, maar een Palestijnse krant meldt dat hij tegen de Arabische Liga zei dat de Palestijnen niet alleen tegen Israel ten oorlog zullen trekken omdat ze de mogelijkheden daartoe niet hebben. Als de Arabische staten willen meevechten is hij echter wel voor oorlog.
 
Heb je er iets over in de NRC, Trouw of de Volkskrant gelezen? Heb je er iets over gehoord op het Achtuurjournaal, RTL Nieuws, Nieuwsuur, Uitgesproken, etc.? De uitspraken van Abbas op de top van de Arabische Liga waren voor de media niet interessant. Abbas komt ons toch netjes in het Engels vertellen wat hij voorstaat?
 
Dit fimpje is van Honest Reportng in Canada. Maar hetzelfde geldt voor alle Westerse media, een enkele uitzondering daargelaten.
 
RP
-----------
 

Veiligheidsdreigingen voor Israel in 2010

 
Barry Rubin zet een paar interessante gegevens wat betreft Gaza op een rijtje.
 
-----------------
 
 
By Barry Rubin

You might find interesting some details from the Israel Security Agency report on 2010.

--Iran smuggled about 1,000 mortar shells and hundreds of rockets through Sudan and Sinai into the Gaza Strip in 2010.

--The most significant new weapon for Hamas is the Kornet anti-tank rocket, the best in the world and the one used by Hizballah against Israeli tanks effectively in 2006. In response, Israel has sent a battalion already equipped with sophisticated protective equipment to that border.

--The Sinai Peninsula has turned into a virtually free area for Hamas smuggling. On two occasions, rockets were fired from that Egyptian territory at Eilat in Israel.

--Hamas is trying to create a military infrastructure in the West Bank, especially near Hebron. Both the Palestinian Authority and Israeli army are opposing this.

--The number of rocket attacks on Israel from Gaza declined from 2,048 in 2008, to 569 in 2009, and to "only" 150 (about one every other day) in 2010. This reflects only a tactical shift from Hamas and obviously could be reversed at any time.

--The total of attacks on Israel—including rockets and mortars from Gaza—declined from 1,354 in 2009 to 798 in 2010.

What does this all mean? Israel is in relatively good shape at present. It faces a potential future threat from Hamas or Hizballah firing large numbers of rockets into Israel. But even a peace agreement with the Palestinian Authority and the creation of a Palestinian state ruled by that group would not have any positive effect on that problem.

The 2003-2004 operations in the West Bank, 2006 in Lebanon, and 2009-2010 military action in the Gaza Strip--that both came after Israel was attacked--had a strong deterrent effect in reducing attacks from those places. The conflict doesn't end not because too much force is used or because diplomacy isn't properly managed but because the other sides don't want to end the conflict.
 

============

Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs (GLORIA) Center and editor of the Middle East Review of International Affairs (MERIA) Journal. His latest books are The Israel-Arab Reader (seventh edition), The Long War for Freedom: The Arab Struggle for Democracy in the Middle East (Wiley), and The Truth About Syria (Palgrave-Macmillan). The website of the GLORIA Center is at http://www.gloria-center.org and of his blog, Rubin Reports, http://www.rubinreports.blogspot.com  
 

Knessetleden voor een tweestatenoplossing in Israel en Palestina

 
Wordt 2011 misschien (eindelijk) het jaar van het vredesakkoord, de tweestatenoplossing? IPCRI wil het zeker, zoals ze vandaag in hun laatste (bedel)mail verkondigden.
Ari Shavit, Paul Gross en Ehud Ya'ari riepen onlangs met extra urgentie hun land (Israel dus) op om zich uit (tenminste een groot deel van) de Westoever terug te trekken en een (grens)lijn te trekken, voordat een tweestatenoplossing buiten zicht raakt.
En nu krijg ik weer deze oproep van OneVoice in mijn mailbox. Ik heb gelijk een steunverklaring getekend, en bevind me daarbij in elk geval in het gezelschap van rabbi Abraham Soetendorp.
Ook Tony Blair en Tzipi Livni steunen deze 'caucus', waarvoor ik geen goede vertaling weet: een parlementaire pressiegroep, lobby of samenwerkingsverband om het beleid te beinvloeden.
 
Op zoek ernaar, vond ik dat OneVoice dit initiatief eigenlijk al in juli vorig jaar had gelanceerd met Knessetlid Yoel Hasson van Kadima, maar het blijkbaar toen niet goed van de grond kwam of in elk geval te weinig publiciteit kreeg. Vandaar blijkbaar deze herlancering met wat meer tamtam en grotere namen.
Ook vond ik dat al in februari vorig jaar een caucus tégen de tweestatenoplossing was opgericht door rechtse Knessetleden.
 
De Knesset website vermeldt deze groepen als parlementaire lobbies. De 'rechtse lobby' staat daar vermeld als "Lobby for Judea, Samaria, and Gaza" met 4 leden. De "tweestatenlobby" staat alleen met oprichter Hasson erbij vermeld. Maar goed, de Knesset website staat niet bekend om haar goed bijgewerkt en up-to-date zijn, en blijkens de cursieve tekst hier onderaan zijn er tenminste al 18 leden.
 
Het laatste wat ik wil is verdeeldheid zaaien binnen "OneVoice", maar het wachten is natuurlijk ook op OneVoice Palestine om een identieke caucus te lanceren voor het (provisorische) Palestijnse parlement, anders schiet het niet zo op: twee staten moeten voor de tweestatenoplossing kiezen om vrede te maken. Twee staten voor twee volken wel te verstaan, dat houdt voor de Palestijnen onder meer in dat ze hun vermeende "recht op terugkeer" naar Israel opgeven, en daar lijken velen nog niet aan toe te zijn.   (Hamas en Gaza laat ik voor het gemak even buiten beschouwing.)
 
Wouter
____________

OneVoice Helps Launch the First Ever Knesset Caucus for the Two-State Solution

OneVoice is pleased to announce the official launching event of the first ever Knesset Two-State Solution Caucus, which it helped conceive.

OneVoice prides itself on being more than a grassroots movement. We are focused on bridging the gap between the people and their leaders--connecting bottom-up with top-down. Envisioning a tomorrow free from violence and conflict is only one part of our Imagine 2018 campaign. The other part lies in recognizing what it will take and not being afraid to act.

The event, taking place this Monday, Jan. 17, coincides with the 25th anniversary of Martin Luther King, Jr. Day. Dr. King's message of hope and peace should inspire the members of the caucus to take the necessary bold steps to resolve the conflict. Leaders around the world are joining OneVoice to support the caucus' urgent mission.

Make your voice heard by signing a letter of support or submitting comments and questions to the caucus members. See who else has signed.

A Message from Quartet Representative Tony Blair

About the Knesset's Two-State Solution Caucus

The caucus was conceived and co-created by OneVoice Israel (OVI)--the local arm of the international grassroots movement OneVoice--and MK Yoel Hasson (Kadima), chairman of the State Control Committee and himself a former OVI youth leader. Among its other members are MK Zeev Bielski, Shlomo Molla, Nachman Shai, and Orit Zuaretz.

It's the first time Knesset members unite under a nonpartisan body to advance a direct political solution with the Palestinians. The caucus is supported by government ministers and Israeli opposition leader MK Tzipi Livni (Kadima). It aims to forge a moderate bloc within the Knesset committed to the two-state solution and keep pressure on the Israeli government to achieve this goal.

OVI is not directly linked with the decisions or actions of the caucus. Both are autonomous, united merely by the shared belief in the two-state solution. OVI will hold the caucus members to account if they fail to wholeheartedly live up to the essence of why they banded together.


OneVoice is an international grassroots movement that aims to amplify the voice of Israeli and Palestinian moderates, empowering them to seize back the agenda for conflict resolution and demand that their leaders achieve a two-state solution.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rabbi Soetendorp supports the launch of Two-State Solution Caucus

http://www.soetendorpinstitute.org/
 
To support the work of OneVoice Israel (OVI), Rabbi Soetendorp signed a letter to the members of the Knesset to applaud the launch of the Two-State Solution Caucus, taking place at the Knesset's Jerusalem Hall on Monday, Jan. 17, 2011, at 12 pm.

The caucus was conceived and co-created by OneVoice Israel (OVI) and MK Yoel Hasson, chair of the Kadima coalition and himself a former OVI youth leader. Among its 18 other members are MK Zeev Bielski, Shlomo Molla, and Nachman Shai. It's the first time Knesset members unite under a non partisan body to advance a direct political solution with the Palestinians.
 
OVI is holding the event to bolster the existing political will in Israel to end the conflict, witnessed most recently by the meeting held between a delegation of 100 leading Israelis and Palestinian President Mahmoud Abbas in Ramallah. Opposition leader MK Tzipi Livni (Kadima) and several other Israeli and international dignitaries will be in attendance; the event will be televised.

Please find more information about the activities of the
OneVoice Movement here.

 

Saoedi-Arabië staat alleen nog conservatief-islamitische blogs toe


Dit soort nieuws haalt het NOS journaal en de kranten maar nauwelijks. In het beste geval staat er een kort berichtje op pagina 5, met een kleine kop die in het niet valt bij de grote koppen over Israelisch geweld en het feit dat een al jaren leegstaand hotel in Jeruzalem, door een nazi gebouwd, wordt ontruimd om er maar liefst 20 appertamenten voor Joden in te bouwen. 20 appartementen! Voor Joden! Schande. En vergeet niet de lange opiniestukken over hoe Israel de kansen op vrede weer eens vergooit en zich niks aantrekt van de VN en de rest van de o zo verlichte wereld. Nee, dan is er voor details als dit nou eenmaal geen ruimte meer. Helaas.
 
Elder of Ziyon wijst in dit verband op een belangrijk verschil tussen misstanden in Israel of andere westerse landen en in landen als Saoedi-Arabië.
 
This is exactly why major human rights organizations need to be concentrating on closed societies rather than open ones. The open ones have checks and balances built in to limit the possibility of abuse. They have robust media, reasonably fair judicial systems and entire arms of the government meant to audit and check the powers of other government agencies.

But places like Saudi Arabia can crack down on basic personal freedoms without any worries. Here is a case where they did exactly that.

De heersende opvatting is dat het erger is wanneer Israel zich misdraagt, omdat het een westerse democratie is en dus de lat voor zichzelf hoger legt. Ik kan me daar iets bij voorstellen, maar het leidt gemakkelijk tot racisme en gemakzucht. 'Die achterlijke Arabieren weten nou eenmaal niet beter, en Afrikanen maken elkaar nou eenmaal voortdurend af, daar bemoeien we ons verder niet mee, maar de westerse Joden moeten zich een beetje gedragen daar'. EoZ draagt een sterk argument aan voor het tegenovergestelde: in Israel zijn de burgers immers al kritisch, publiceert de pers over misstanden en schandalen, en zijn er tal van organisaties die de vinger aan de pols houden. Bovendien is de rechterlijke macht onafhankelijk en zij fluit geregeld de regering terug. In Saoedi-Arabië en de meeste andere Arabische staten zijn deze zaken nagenoeg afwezig, en kan de regering dus ongehinderd haar gang gaan en zaken in de doofpot stoppen. Het kost westerse journalisten veel meer moeite om gevoelige informatie boven tafel te krijgen en zij worden in de gaten gehouden en tegengewerkt.
 
RP
----------
 

Saudi Arabia forces "news blogs" to promote Islam

From Fast Company (h/t Jihad Watch):
Saudi Arabia has enacted stringent new regulations forcing some bloggers to obtain government licenses and to strongarm others into registering. In addition, all Saudi news blogs and electronic news sites will now be strictly licensed, required to "include the call to the religion of Islam" and to strictly abide by Islamic sharia law. The registration and religion requirements are also being coupled with strict restrictions on what topics Saudi bloggers can write on--a development which will essentially give Saudi authorities the right to shut down blogs at their discretion.
The new regulations went into effect on January 1, 2011. 
What the new regulations center around is a legal redefinition of almost all online content created in Saudi Arabia. Blogs are now legally classified as "electronic publishing" and news blogs (the term is not explicitly defined in the Saudi law) are now subject to the same legal regulations as newspapers. All Saudi Arabia-based news blogs, internet news sites, "internet sites containing video and audio materials" and Saudi Area-created mobile phone/smartphone content will fall under the newspaper rubric as well.
Under the regulations, any operators of news blogs, mobile phone content creators or operators of news sites in Saudi Arabia have to be Saudi citizens, at least 20 years old and possess a high school degree.
At least 31% of Saudi Arabia residents do not possess citizenship; these range from South Asian migrants living in poor conditions to well-off Western oil workers. All of them will find their internet rights sharply curtailed as a result of the new regulations.
The most telling--and dangerous-- detail in the new Saudi regulations is a provision requiring all news bloggers to provide the Saudi Arabian government with detailed information on their hosting company. This could easily allow the Saudi Arabian government to block access to a particular website across domains or to even force hosting companies to take dissidents' websites offline.
Non-citizens will still be allowed to blog on non-news topics. However, all Saudi Arabian bloggers--both citizens and non-citizens--are "recommended" to register with the Saudi Arabian Ministry of Culture and Information. In addition, blogs are now defined as falling under the Saudi Press and Publications Law.
This requires all publications created in Saudi Arabia to "include the call to the religion of Islam," not to "violate the Islamic Shari'a rulings," or to compromise national security or "public order."
Posters on online forums, internet users who communicate on listservs and guests in online chat rooms are also "recommended" to register with the government under the law.
While the registration process is optional, it will serve as a likely coercion tool in the case of websites or blogs targeted by Saudi authorities. The regulations strictly classify and offer a bureaucratic taxonomy for all online media in a country with one of the most extensive censorship regimes in the world.
Arabic speakers can find a copy of the new laws as a Word document provided by the Saudi Arabian government.
The Saudi Arabian government has a long history of jailing bloggers who write about politics, corruption or religion. Now the situation may even get worse. 
The story itself is evidence of the difference between a closed society and an open one.

It took twelve full days for the existence of these laws to make it to the Western media!

Any new law that is even contemplated in Western nations must go through at least somewhat of a transparent process. But this Saudi law was already on the books for nearly two weeks!

This is exactly why major human rights organizations need to be concentrating on closed societies rather than open ones. The open ones have checks and balances built in to limit the possibility of abuse. They have robust media, reasonably fair judicial systems and entire arms of the government meant to audit and check the powers of other government agencies.

But places like Saudi Arabia can crack down on basic personal freedoms without any worries. Here is a case where they did exactly that.

Human Rights Watch did mention it, to its credit, but it still took a week after the law was introduced.

(Correction: I hadn't seen the HRW article in my search; commenter Gabriel found it so I corrected the post that had said they didn't.)
 
 

Erdogan verfoeit Lieberman maar vindt Hamas legitieme verzetsbeweging


De turkse premier Erdogan steunt onvoorwaardelijk de terroristische Hamas. De website van Hamas meldt:
 
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan said his country stands by Hamas, calling the resistance movement an election-taking political party, and ruling out achieving peace in the region without them.
 
"We stand by Hamas when they are right, because the Hamas movement is a resistance movement. I do not see Hamas as 'terrorist'. They are people who defend the land, and it is a political group that entered the elections and won the elections," Erdogan told Al-Jazeera Wednesday night.
 
The Turkish premier accused those who call Hamas "enemies of democracy" of not giving the party a political opportunity. "They have been able to place all obstacles in front of them (Hamas) so they do not succeed in any way."
 
Erdogan urged Quartet head Tony Blair to include Hamas in the peace process, saying: "Peace will not come out of a Hamas-excluded table."
 
 
De kritiek op Israel die hij uitte staat in schril contrast met deze woorden, zoals bericht door de Jerusalem Post:
 
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan called Prime Minister Binyamin Netanyahu's government "perhaps the worst" in Israel's history on Wednesday night, adding that Israel should "get rid of" Foreign Minister Avigdor Lieberman.

"Lieberman is Israel's chief problem, and the Israelis should get rid of him," Erdogan said. "This is their problem, not ours. If Israel doesn't fire him, their problems will get worse."

"Anyone who uses such words against Turkey will look into the mirror and see a despicable man," Erdogan said, in reference to Lieberman.

In an interview with Al-Jazeera on Israel-Turkey relations, Erdogan said: "If the Netanyahu government does not change its policies, it must not wait for any changes in our position."

"The Netanyahu government may be the worst or least fortunate in the history of Israel," he said, adding that Turkish officials will not sit at the same table as Israelis as long as policies do not change.

"I will not renew agreements signed with Israel," Erdogan said. He repeated that Israel should publicly apologize to Turkey and compensate the families of Turks killed on the Mavi Marmara. "When [Israel] responds to these conditions, we will assess the situation."

Dus als Israel democratisch een regering kiest, dan mogen andere landen zich daarmee bemoeien en leden van die regering publiekelijk beledigen, maar als Hamas in een coup de macht grijpt, dissidenten oppakt (meer dan 3000 in 2010), allerlei islamitische voorschriften afdwingt, en aanslagen beraamt op burgers (Israel heeft weer diverse aanslagen van Hamas verijdeld) dan is dat geen enkel probleem en zijn het fijne mensen die helaas nog niet alle mogelijkheden hebben gekregen om zich volledig te ontplooien en al hun mooie ideeën in de praktijk te brengen.
Ik vraag mij af hoe Erdogan zou reageren als Israel de PKK zou prijzen, en zich met de regelmaat der klok zou uitlaten over Koerdische rechten en hun onderdrukking door Turkije.
 
Israel hoeft zich bovengenoemde beledigingen natuurlijk niet te laten welgevallen, maar iedere veroordeling hiervan of kritiek hierop zal door de pers worden neergezet als onredelijk, en Erdogan is uiteraard iemand die de ongemakkelijke waarheid durfde te zeggen. Lieberman is inderdaad weleens ondiplomatiek, maar ik geloof niet dat hij het zo bont heeft gemaakt als Turkije bij herhaling doet. Het zou Erdogan sieren als hij zich met de vele problemen van zijn eigen land zou bezig houden en erop vertrouwt dat Israel zelf haar regering kan kiezen en haar eigen zaken regelen.
 
RP
------
 
 

donderdag 13 januari 2011

Palestijnen willen liever vluchteling blijven...

 
Jan Elshout, zogenaamd Midden-Oosten deskundige, mocht onlangs nog in NRC Handelsblad beweren dat de Palestijnen, zowel Hamas als Fatah, allang de tweestatenoplossing hebben geaccepteerd. Het is klinkklare nonsens. Zowel deze bewegingen als de bevolking is in overgrote meerderheid tegen een tweestatenoplossing, voor de 'terugkeer' van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen en voor een einde aan het bestaan van de staat Israel. Zij mag tijdelijk in naam blijven bestaan, maar moet dan wel de wet op de terugkeer afschaffen en mag op geen enkele manier meer Joods zijn of speciale aandacht aan Joodse zaken besteden.
 
Hieronder de visie van een jonge Palestijnse vrouw, afgestudeerd in Groot-Brittannië, modern gekleed, kortom: de toekomst van Palestina. Maar zij blijft liever vluchteling dan een nieuw bestaan op de bouwen, en zij blijft liever met Israel in oorlog dan een compromis te sluiten om vrede te krijgen:
 
After her graduation, Khouloud returned back to Aida. She is aiming to "return" to Israel, although she has not been there before. "To remain a refugee is a political decision," she admits. Hence it is for her and for the other inhabitants of Aida out of the question to start a new life elsewhere, or to even become ordinary citizens of Bethlehem - because then they lose their refugee status conferred on them by the UNRWA. "We want no normalization," says Khouloud. "We want to remain refugees to exercise our right of return one day."
....Khouloud's sister lives in Jordan and is married to a Jordanian. Through this marriage she is able to choose whether she wants to become  a Jordanian citizen or remain a Palestinian refugee. She chose the latter. This inheritability of refugee status is an exception that the UN has established for Palestinians and for nobody else.

Iemand zal deze mensen uit moeten leggen dat er geen 'recht op terugkeer' gaat komen en zij met deze houding het conflict, en de bezetting, alleen maar langer laten voortduren. Iemand zal ze uit moeten leggen dat de VN, VS en EU hier niet tot in lengte van dagen voor blijven betalen, of wel? Tot nu toe is er idioot weinig kritiek op de werkwijze van de peperdure UNRWA en de miljarden die in de PA zijn gepompt.
 
RP
-----------
 

Wednesday, January 12, 2011

A cold dose of reality: How PalArabs in camps think (updated)

This is an amazing article from German magazine Cicero. A helpful email correspondent assisted with the translation.

When Ingo Way visited the Palestinian refugee camp of Aida and met the people who live there. Startled and almost scared, he reports on their grim hope to "return" one day to a country in which many have never set foot.

The Aida refugee camp has been in Bethlehem since 1950. Today just over 3,000 people live there - descendants of those Arabs who fled during the war of 1948 from Israel. the Aida camp is maintained by the UNRWA and it doesn't look like one would imagine a "camp." Aida consists of massive houses and is thus more like a neighborhood than a camp - not even a slum. The entrance to the refugee camp is decorated with a gigantic key, written in English and Arabic, which reads: "Not for Sale". What is not for sale is not difficult to guess: the Arabian soil from the Jordan to the Mediterranean, which must not be abandoned for any peace treaty with Israel. Is this an uncharitable interpretation on my part? Let's see.

I enter the Lajee Center, a kind of community center for residents of Aida, with lounges, a tea kitchen, an Internet cafe and an exhibition space, in which they are presently showing a photo exhibition with pictures from several other refugee camps. Upstairs I meet Khouloud Al Ajarma, who according to her business card is the "Arts & Media Center Coordinator of Lajee Center." Khouloud was born 23 years ago in Aida; her grandmother came from a village in Israel that does not exist anymore. She studied in England, so she speaks with marked British accent. And she talks a lot - eloquent, fluent, confident. Khouloud does not wear a headscarf; instead she wears a pink knitted cap that covered her entire head of hair. On top of the pink sweater she is wearing a black jacket, a checkered skirt that covers her knees, but that allows a look at her black tights and fashionable ankle boots. I like Khouloud - she is educated and pretty with I've always liked British accents.

After her graduation, Khouloud returned back to Aida. She is aiming to "return" to Israel, although she has not been there before. "To remain a refugee is a political decision," she admits. Hence it is for her and for the other inhabitants of Aida out of the question to start a new life elsewhere, or to even become ordinary citizens of Bethlehem - because then they lose their refugee status conferred on them by the UNRWA. "We want no normalization," says Khouloud. "We want to remain refugees to exercise our right of return one day."

At this point something must be said about the UNRWA. The United Nations has two refugee relief organizations: the UNRWA for Palestinian refugees, and another, the UNHCR, for all other refugees in the world. And for all these UNHCR refugees their status will end after the first generation. The status of refugee is not inherited. And accordingly it is the responsibility of UNHCR to ensure that refugees get full civil rights in the countries in which they have fled. Life in refugee camps is a status that UNHCR resolves to end.

UNRWA has a completely different mandate. They regard it as their task to attend to the refugee camps in the Gaza Strip, the West Bank, Lebanon, in Jordan and Syria, and they extend the refugee status over generations. And there is no end in sight. Khouloud is also, according to UN definition, a refugee - she would be even if she had stayed in England - and her children will be too. Khouloud's sister lives in Jordan and is married to a Jordanian. Through this marriage she is able to choose whether she wants to become  a Jordanian citizen or remain a Palestinian refugee. She chose the latter. This inheritability of refugee status is an exception that the UN has established for Palestinians and for nobody else.

Khouloud doesn't protest this in any way. She says, "Yes, it is a special privilege. But this special privilege is our due. Why? It's about justice!" Tt is therefore not surprising that Khouloud doesn't grant any importance to the negotiations between the Palestinian Authority and Israel. "Our people do not want a two-state solution. Our leadership is not acting in our name. And the Israelis know that as well." But what do "the people" want, what does Khouloud want? "It's about the right of our country," she says. "To renounce this right would not only be a betrayal of the refugees, it would be a betrayal of Palestine. That's not what our martyrs died for." 
I get a little queasy. Before me is not a screaming fanatic like Shirin A., but a young woman with a Western education that speaks with a quiet and serene voice of blood and soil as if she were discussing an upcoming business meeting. She speaks very clearly of what they wish for: a single state from the Jordan to the Mediterranean, in which all Palestinians, the descendants of refugees from 1948 and are now scattered all over the world return to live, can return to live. Toclarify the scale: In the wake of Israel's independence war of 1948 left about 700,000 Arabs left the territory of present-day Israel. Some were forced, some went voluntarily, hoping to come back for a victory of Arab armies. But the Arab states lost the war they had begun. Today there are between four and five million people who hold the status of "Palestine refugees". Khouloud even speaks of eight million. If it were up to her, they would all be allowed to settle in Israel.

For Khouloud it seems to matter little that this will never happen by peaceful means. Because for the Israeli side, it is unacceptable - it would be the end of Israel as a Jewish state. "Why do we need a Jewish state?" Khouloud asks rhetorically. "Surely we can all live together in a democratic state of Palestine." This would, she says, of course, have a "Palestinian majority. " And what would happen to the Jewish minority in such a state? "Such small things," says Khouloud, "are not important. For them a solution will eventually be found."

What I find so frightening about Khouloud Al Ajarma is not so much her complete lack of self-criticism. It's not so much her radicalism -in comparison, the settlers spokesman David Wilder from Hebron comes across as a conciliatory pacifist (and he, by the way, represents only a tiny minority of Israeli society). What really frightened me is this: No representative of the UN, who built the schools and community centers in Aida, nor the EU, who gives the refugee camps such as this financial support, nor the employees of all the Western aid agencies and NGOs that are active here- none of them would tell Khouloud straight out that her demands are not only inhuman - because of course they count on the expulsion and disenfranchisement of Jews in Israel, and this is still the most favorable interpretation - but also unrealistic. Not one says, "You will not get your demands. Work instead towards a peaceful compromise with the Israelis, advocate for a two-state solution and waive your threatening right to return. Finally take over responsibility for yourself and your own people, build an infrastructure and tear down the refugee camps. Stop getting nannied by the UN and the EU, get a grip on things yourselves." No one tells them this because no one thinks that way. No one is bothered by the graffiti, which is found on every house, showing an undivided Palestine and reaffirming the explicit Palestinian claim even over Greater Tel Aviv. And that's the most depressing experience I have had in the Aida refugee camp.

I go back to the checkpoint, countless Christian tourists are with me in the queue, others approach me, little boys trying to sell us wooden flutes (recorders.) Once on the other side, I take a deep breath. I have the feeling to return to something that the writer Michael Klonovsky - also during a trip to Jerusalem and also reluctantly - called "my own value system." And I enjoy that feeling.

(h/t Silke)

UPDATE: SoccerDad reminds me of another enterprising reporter - the famous Martha Gellhorn - who actually bothered to speak to Palestinian Arabs who were in camps, in 1961 and 1967. Sounds very familiar!

Wat zijn de plannen van Hezbollah met Libanon na breuk regering?


De analyse van de Jerusalem Post over Hezbollah:
 
It is important to understand why Nasrallah is so concerned with the findings of the Hague-based tribunal, mainly because if Hizbullah is found guilty, as expected, of assassinating Hariri then this would contradict the image it has tried to create over the years as being the defender of Lebanon. If it was defending Lebanon, why did it assassinate the country's prime minister?

Hezbollah wilde Libanon nooit verdedigen, maar het islamiseren en onder de invloedssfeer van Iran brengen. Opvallend is dat de Jpost opmerkt dat de relaties tussen Hezbollah en Iran zijn verslechterd, omdat Iran haar jaarlijke budget voor Hezbollah heeft gekort en omdat er problemen zijn met de nieuwe verantwoordelijke vanuit de Revoltionaire Garde. Het zou goed kunnen dat Iran zijn macht wil uitbreiden terwijl Hezbollah liefst zo autonoom mogelijk reageert.
 
RP
--------

Analysis: Israel needs to be concerned
While Hizbullah's move means political instability in Beirut in the immediate term, it doesn't mean the IDF can rest easy.

Hizbullah's decision to topple the Lebanese government was exactly what OC Northern Command Maj.-Gen. Gadi Eizenkot expected would happen with the completion of the United Nations probe into the assassination of former Lebanese prime minister Rafik Harir.

While such a move means political instability in Beirut in the immediate term, this does not mean that Eizenkot can rest with the IDF concerned that political deadlock in Lebanon could potentially lead to violence along the border with Israel.

In recent weeks, senior intelligence officers voiced minimal concern with the possibility that Sheikh Hassan Nasrallah, fearing the repercussions of Hizbullah being blamed for the Hariri assassination, would decide to attack Israel to divert attention away from the tribunal.

It is no secret that Hizbullah has superior military capabilities and better trained soldiers than the Lebanese Armed Forces (LAF), which means that if it wants to Hizbullah could take over all of Lebanon, likely within a matter of days. If it decides to take to the streets and attempt a coup, a civil war would erupt which could potentially lead to a war with Israel as well.

While some government intelligence analysts believe that taking over Lebanon is Nasrallah's ultimate objective, it is not clear that he is ready for such a move. Today, he gets to enjoy both worlds – be part of the political system and at the same time build up an illegal militia that is stronger than the country's own military.

It is important to understand why Nasrallah is so concerned with the findings of the Hague-based tribunal, mainly because if Hizbullah is found guilty, as expected, of assassinating Hariri then this would contradict the image it has tried to create over the years as being the defender of Lebanon. If it was defending Lebanon, why did it assassinate the country's prime minister?

The problem for Hizbullah is that toppling the Lebanese government does not ensure that this image will be retained. What it is trying to do is force the current prime minister Saad Hariri to denounce the tribunal's findings and clear Hizbullah's name.

The other problem is that the tribunal's expected announcement comes at a time when Hizbullah-Iranian relations are a new low. Iran has cut the annual budget it provides Hizbullah by over 40 percent and tensions are running high between the top Hizbullah leadership and the Iranian Revolutionary Guard Corps officer who was appointed earlier this year to oversee Hizbullah operations on behalf of the Islamic Republic.

Israel will in the meantime continue watching Lebanon from afar but this time its eyes will not just be on the weapons shipments that cross from Syria into the Beka Valley. It will also be keeping close tabs on Beirut where political chaos is currently prevailing.

Hezbollah stapt uit regering Libanon voor uitspraak Hariri tribunaal

 
Het stond in de Volkskrant maar was blijkbaar niet interessant voor het NOS journaal. Hezbollah beschuldigt natuurlijk Israel, zie ook: Israel krijgt schuld van Hezbolla moord.
 
De Libanese regering was een bizarre, met daarin Hezbollah die waarschijnlijk in 2005 achter de moord zat op de vader van de premier, en die er in weerwil van VN-resoluties en de wens van de meerderheid in Libanon een eigen militie op na houdt die sterker is dan het officiele Libanese leger, met dank aan haar patronen Syrië en Iran. Als Hezbollah weer raketten op Israel zou afvuren, had Israel met recht kunnen stellen dat het dit keer niet vanuit maar door haar buurland werd aangevallen. Nog net even anders dan de 'gedoogconstructie' in 2006.
 
Wouter
_______________


The Jerusalem Post
Hizbullah topples Lebanese gov't ahead of Hariri findings
By ASSOCIATED PRESS
01/12/2011 19:50
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=203276


Group and its allies pull out of government as indictments are expected "within hours or days"; move comes as Lebanese PM is in United States.


Lebanon's year-old unity government collapsed Wednesday after Hizbullah ministers and their allies resigned over tensions stemming from a UN-backed tribunal investigating the 2005 assassination of former Lebanese prime minister Rafik Hariri.

The walkout ushers in the country's worst political crisis since 2008 in one of the most volatile corners of the Middle East.

The tribunal was widely expected to name members of Hizbullah in upcoming indictments, which many fear could re-ignite sectarian tensions that have plagued the tiny country for decades.

"This cabinet has become a burden on the Lebanese, unable to do its work," Energy Minister Jibran Bassil said at a news conference announcing the resignations, flanked by the other ministers who are stepping down. "We are giving a chance for another government to take over."

Hizbullah, which is backed by Iran and Syria, has denounced the tribunal as an "Israeli project" and urged Western-backed Prime Minister Saad Hariri — the son of the slain politician — to reject any findings by the court even before it announced any indictments.

But the prime minister has refused to break cooperation with the tribunal.

The office of Hariri had no immediate comment on the walkout that brought down his year-old government. Hariri was in Washington on Wednesday to meet with Obama.

The walkout followed the failure of a diplomatic push by Syria and Saudi Arabia to ease political tensions in Lebanon. There had been few details about the direction of the Syrian-Saudi initiative, but the talks were lauded as a potential Arab breakthrough, rather than a solution offered by Western powers.

Bassil said the ministers decided to resign after Hariri "succumbed to foreign and American pressures" and turned his back on the Syrian-Saudi efforts.

Calls to the tribunal seeking comment Wednesday were not immediately returned.

Hariri formed the current national unity government in November 2009, but it has struggled to function amid deep divisions. The crisis over the tribunal has paralyzed the government in recent months.

Violence has been a major concern as tensions rise in Lebanon, where Shiites, Sunnis and Christians each make up about a third of the country's four million people. In 2008, sectarian clashes killed 81 people and nearly plunged Lebanon into another civil war.

Rafik Hariri's assassination in a suicide bombing that killed 22 other people both stunned and polarized Lebanese. He was a Sunni who was a hero to his own community and backed by many Christians who sympathized with his efforts in the last few months of his life to reduce Syrian influence in the country. A string of assassinations of anti-Syrian politicians and public figures followed, which UN investigators have said may have been connected to the Hariri killing.

The Netherlands-based tribunal has not said who it will indict, but Hezbollah leader Sheik Hassan Nasrallah has said he has information that members of his group will be named.
 

woensdag 12 januari 2011

Nieuwe Israelische militaire technologie maakt sneller reageren mogelijk

 
Militaire technologische vooruitgang is geen onverdeeld toegejuichde ontwikkeling. Toen we elkaar nog met knuppels en messen te lijf gingen, stierven er doorgaans minder mensen in een oorlog, in elk geval minder onschuldige burgers (behalve als die opzettelijk werden uitgemoord, wat vaak gebeurde, maar niet per ongeluk als 'bijkomende schade'). Als er al gebombardeerd moet worden, zijn precisiebombardementen met geleide projectielen natuurlijk al heel wat minder erg dan de bommentapijten die in de Tweede Wereldoorlog werden toegepast en hele steden in brand zetten.
 
En het is een gotspe dat Israel zelf 'slimme' clusterbommen heeft ontwikkeld die niet on-ontploft achterblijven, maar in de Tweede Libanon Oorlog 'domme' Amerikaanse clusterbommen gebruikte omdat men aan een contract met de VS vast zat...
 
De vergelijking met een videospel is zorgwekkend, dat roept gelijk de associatie op met bijv. het inmiddels beruchte WikiLeaks filmpje waarbij Irakese burgers (inclusief twee journalisten en een busje waarin later kinderen bleken te zitten) onder vuur werden genomen door Amerikaanse piloten. Een snellere reaktietijd betekent hopelijk niet dat men niet meer de tijd heeft of neemt om te kijken of zich wel een legitiem doel voor de lens bevindt....
 
Wouter
____________
 

New Israeli military technology speeds up warfare

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4010405,00.html

Sophisticated communication system that compiles battlefield information in video game-like map interface designed to knock down military's response time

Associated Press

Published: 01.07.11, 20:29

Intense winds scraped sand from the desert floor, clouding the view and leaving the Israeli soldiers scarcely able to see each other as they practiced blasting artillery shells at distant targets.

In a nearby armored vehicle, commanders armed with small screens could easily monitor every cannon, jeep and target involved, ordering strikes with the tap of a finger. Their weapon: a sophisticated communication system that compiles battlefield information in an easy-to-use, video game-like map interface, helping militaries make sense of the chaos of battle.

The Associated Press was given rare access to the exercise by a military eager to reclaim some of the deterrence it lost over technologically inferior Arab forces.

That deterrence has eroded in recent times, as guerrilla warfare left conventional armies - here as elsewhere - looking clumsy and vulnerable.

In a monthlong war in 2006, Lebanese guerrillas with relatively simple rockets knocked out Israeli tanks, and Israel's high-tech military was powerless to stop a barrage of primitive, unguided Katyusha rockets on northern Israel.

The latest computerized gadgetry is designed to knock down the military's response time. Troops on the ground can add new targets as soon as they spot them - like militants on foot, a rocket squad or a vehicle - to the network for commanders to see instantly and hit.

Strikes that used to take 20 or more minutes to coordinate now take just seconds, said Maj. Hagai Ben-Shushan, head of the C4I section for Israel's artillery. "It doesn't take much, then shells are going to the target," he said.

Israel is among several nations harnessing digital and satellite technology to develop C4I systems - short for "command, control, communications, computers and intelligence" - that integrate battlefield information.

The goal is to have "all the elements of a force ... seeing the same tactical picture, and you can move information from one to the other completely seamlessly," said Britain-based Giles Ebb, who studies such systems for Jane's Information Group.

System yet to be battle-tested

C4I systems are operational in the United States, which started development in the 1990s, as well as France, Singapore, Germany, the United Kingdom and Italy, among other countries, Ebb said.

Israel's version - being developed over the past decade or so - is "a little bit further down the road than some people ... because they have a focus on the problem, they are constantly operationally alert, and they need to be as operationally developed as they can," Ebb said.

The army says it started using the first, basic version in 2005, but it did not include all units and functions. The latest, completed in 2009 and in training since last March, allows all forces on the ground to communicate instantaneously.

"Visually, now everything is on the map, so it's much easier to coordinate," said the battalion commander whose men were being trained. "You can easily understand the map and the position of forces." He spoke on condition of anonymity under military rules.

On a stretch of sand near the army base at Shivta, deep in Israel's southern Negev desert, six artillery cannons stood with their barrels aimed at targets about 4 miles (6 kilometers) away. Commanders in a nearby armored vehicle stared at two screens, watching all movement on an interactive satellite map.

Pink squares marked each cannon, dotted lines of shell trajectory extended from their barrels and circles showed the expected blast radius of any shells fired.

Different symbols marked other army vehicles, their locations kept up to date with GPS-like devices. All the vehicles carried similar screens, giving soldiers a realtime map of the battlefield.

One soldier demonstrates how to add a new target to the map: A tap on the screen places it, then he can describe its size and character.

Seeing the target, a commander can then order a strike with a few more taps, deciding who will fire and how much. The order immediately appears on those units' screens.

The system's newest version, built by Israeli defense contractor Elbit, has yet to be battle-tested, but Israel used an earlier one in its Gaza offensive two years ago, Ben-Shushan said.

That war, launched to stop militant rocket fire on Israeli towns, killed about 1,400 Palestinians and 13 Israelis. Four of the 10 Israeli soldiers were killed by friendly fire, but Col. Gil Maoz, head of Israel's Digital Army program, said the technology helped to prevent other Israeli fatalities.

Israel had only an early version of the system during its war with the Lebanese militia Hezbollah in 2006, which killed about 1,200 Lebanese and 160 Israelis. An Israeli investigation into the war, which was widely seen as a failure, criticized the inability of commanders to relay key information to the field.

Maoz said having the system then could have lowered the Israeli death toll.

Elbit spokeswoman Dalia Rosen said that what sets the Israeli system apart from others is the ease with which it allows land, naval and air forces to communicate with each other and its ability to link everyone from rank-and-file soldiers in the field to the highest commanders.

She said Australia purchased Elbit communications technology for its own battle management system in a deal last year valued at $298 million.