zaterdag 15 september 2012

Antisemitisme en de strijd voor Palestina (IMO)

 
De 'kritische Israeli's in Nederland' van Gate 48 zijn niet erg kritisch op wie ze een forum verschaffen om antisemitische scheldkannonades te spuien...
 
__________________________________________________________
 

Op een facebookpagina van Gate48, ‘platform voor kritische Israeli’s in Nederland’, stond vorig weekend het volgende te lezen:

Dit in reactie op: (lees hier verder)

 

 

vrijdag 14 september 2012

"De joden hebben het gedaan", antisemitische complottheorieën na 9/11

 
"Bizar hoe rechts en links zich verenigen in antisemitisme," aldus Mark Potok, directeur van de Southern Poverty Law Center's Intelligence Report. "Ter linkerzijde is het doortrokken met anti-Zionisme, ter rechterzijde met angst voor de internationale Jood".
Als voormalige linkse aktievoerder vind ik dit nog het meest verbluffend aan de 9/11 complottheorieën, dat dergelijke onzin (tot op zekere hoogte) salonfähig is binnen links. Op het Sociaal Forum dat een aantal jaren werd gehouden in Nederland waren paranoïde idioten van de "9/11 Truth" beweging gewoon welkom. Ook een van de pot gerukte aktiegroep als Stop de Bezetting of Gate48 laat antisemitische drek gewoon toe op hun websites, en bij SdB werd die zelfs door de webmaster gepost.
 
Wouter
____________

 

"De joden hebben het gedaan", antisemitische complottheorieën na 9/11  

http://joodsactueel.be/2011/09/10/de-joden-hebben-het-gedaan-antisimetische-complottheorieen-na-911/ 

Zaterdag 10 September 2011 21:30 

Osama Bin Laden is dood. Op de plaats waar ooit de Twin-Towers stonden verrijst een nieuwe wolkenkrabber. De internationale troepenmacht trekt zich fase-gewijs terug uit Irak en Afghanistan. Nine eleven en de materiële gevolgen worden na tien jaar langzaamaan voer voor geschiedenisboeken. Wat wel nadrukkelijk overblijft zijn de vele complottheorieën die menen te verklaren wat er "echt" gebeurde op die elfde september.

Zoals een hardnekkige bacterie immuun is voor behandeling blijven ook deze fantastische verhalen bestaan, ondanks pogingen om ze rationeel te weerleggen. Onverwacht duiken ze weer op in een gemuteerde, gewijzigde vorm. Vaak echter blijven de Joden en Israël de gebeten hond. Eeuwenoude complottheorieën over wereldomvattende Joodse macht worden nieuw leven ingeblazen.

De eerste complottheorie in verband met 9/11 begon vier dagen nadat de torens instortten. De Syrische krant Al-Thawra verspreidde de kwakkel dat vierduizend Joden die elfde september niet op hun werk opdaagden omdat Israël hen had verwittigd van de op til zijnde aanslag, zo blijkt uit een document van de U.S. State Department uit 2007. Een andere mythe volgde: vijf Israëlische studenten waren eigenlijk Mossad-agenten die op de hoogte waren van de aanslag en die goedkeurden. Vandaar was het maar een kleine stap om vervolgens te beweren dat Israël achter de aanslagen zat.

Ondertussen zijn op het internet nu zo'n zesendertigduizend complotvideo's te vinden. Zestienduizend daarvan duiden de Joden of Israël aan als oorsprong, aldus een recent verslag van de Anti-Defamation League (ADL). "We zien dat de laatste tien jaar er een echte propaganda-industrie is ontstaan rond 9/11", aldus de directeur van ADL's mensenrechtenafdeling Deborah Laufer. "De antisemitische complottheorieën zijn hierbij prominent aanwezig".

De theorieën hebben het louter kwaadspreken overstegen. Op 10 juni 2009 opende een aanhanger van de complottheorieën het vuur bij het U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington. Een veiligheidsagent kwam hierbij om het leven. De dader, James von Brunn, toen 88 jaar oud, stierf voor hij voor de rechtbank kon worden gebracht.

Volgens kenners verspreiden de 9/11-mythes die de Joden de schuld geven zich niet alleen onder neo-nazis en andere blanke suprematie-denkers maar worden ook andere sociale bewegingen onbewust besmet met dat antisemitische virus: extreemlinkse radicalen, vredesbewegingen, New Age-bewegingen en journalisten en propagandisten in de Arabische en in de moslimwereld.

"De omvang van deze antisemitische retoriek die steeds weer verwijst naar het internationale Jodendom en het Jodendom in de VS, is nieuw", aldus Chip Berlet, een analyst van de liberale denktank Political Research Associates in Somerville Massachutes. "Zelfs als believers er uitdrukkelijk worden op gewezen, kunnen of willen zij de antisemitische oorsprong niet (h)erkennen." 

 

Rol van Israël

Alan Sabrosky, redacteur van de antisemitische website "Veterans Today" acht het zijn roeping om de rol van Israël bij de aanslagen van 9/11 te blijven benadrukken. Hij houdt vol dat Washington en New York het centrum zijn van de "Zionistische macht". Citaten uit zijn werk vind je niet alleen op extreemrechtse- maar ook op pro-Palestijnse websites, Arabische nieuwssites en de Internet nieuwsbrief "Dissent Voice" dat zichzelf omschrijft als "een radicale nieuwsbrief op zoek naar vrede en sociale rechtvaardigheid".

"Bizar hoe rechts en links zich verenigen in antisemitisme," aldus Mark Potok, directeur van de Southern Poverty Law Center's Intelligence Report. "Ter linkerzijde is het doortrokken met anti-Zionisme, ter rechterzijde met angst voor de internationale Jood". Een studie van deze organisatie in 2008 toonde aan dat in slechts negen van de zeventien ondervraagde landen de meerderheid oordeelde dat Al-Qaida achter de aanslagen zat. Bij diegenen die anders dachten werd niet zozeer Israël, dan wel de V.S. zelf geviseerd. In Rusland oordeelde twee procent dat Israël samenzweerde, in Kenya was dat drie procent en in Indonesië vijf percent.

In het Midden-Oosten liggen de aantallen significant anders. In Egypte is maar liefst 43 percent van de respondenten overtuigd dat Israël achter de aanslagen zit. In Jordanië is dit 31 percent. Opvallend is dat in de Westbank en Gaza dit percentage lager lag. In Turkije geloofde tenslotte slechts drie procent dat Israël achter de aanslagen zat.

De conservatieve columnist Daniel Pipes, die reeds twee boeken over de complottheorieën op zijn actief heeft zegt dat deze in het Westen slechts uitzonderlijk voorkomen maar in het Midden Oosten wijd verbreid zijn omdat "ze worden verspreid door de algemene media, leidende intellectuelen en politiekers". Pipes meent dat 9/11-complottheorieën kwaadaardiger zijn dan de verdichtsels rond de moord op Kennedy, die weliswaar eveneens wijdverbreid zijn maar weinig gevaar in zich dragen.

Impact

De impact van de vele 9/11-complottheorieën is voorlopig veel minder duidelijk. "We zitten in een tijdperk waarin de grenzen tussen main stream media en marginale berichtgeving steeds minder duidelijk worden", aldus Burkin. "Ooit was dit onderscheid wel duidelijk. De meerderheid van de bevolking werd niet geconfronteerd met de complottheorieën of het was om ze te horen weerleggen. Nu vinden die verdichtsels steeds meer hun weg naar de algemene media."

Barkun voegde er aan toe: "Deze wijziging waardoor absurde gedachten door de globale media worden overgenomen is zo recent dat we de maatschappelijke impact nog niet kunnen inschatten".

Berlet maakt zich zorgen dat de 9/11-complottheorieën de antisemitische retoriek in de publieke opinie kan voeden. "Het is angstwekkend. Zo kunnen opnieuw pogroms ontstaan die het wezen van de democratische rechtsstaat ondergraven", verklaarde hij. "Je zou denken dat verantwoordelijke mensen opstaan en dit een halt toeroepen. Niettemin verspreidt het zich en ontbreekt het onze leiders aan ruggengraat om er tegen in te gaan."

 

Dodelijk geweld in Arabische wereld opgezet spel, maker anti-islamfilm blijkt niet Joods of Israëli

 
Vanmorgen was het nog op het journaal hier. Ik heb daarbij niet meegekregen dat de hele heisa maar gaat om een filmpje op YouTube.

________________________
 

Dodelijk geweld in Arabische wereld opgezet spel, maker anti-islamfilm blijkt niet Joods of Israëli

·        http://joodsactueel.be/2012/09/13/dodelijk-geweld-in-arabische-wereld-opgezet-spel-maker-anti-islamfilm-niet-joods-of-israeli/

·        Donderdag 13 September 2012 10:49 

 

 

·        In de Arabische wereld zijn deze week felle onlusten uitgebroken, ogenschijnlijk om te protesteren tegen een obscure anti-Islamfilm op YouTube. De film zou gemaakt zijn door een Amerikaans-Israëlische Jood. Maar nu blijkt één en ander gelogen wat duidt op opgezet spel, om de rellen te laten samenvallen met de verjaardag van 9/11.

Sam Bacile, de regisseur van de anti-Islamfilm zei initieel tegen het persagentschap AP dat hij Joods was en een Israëlische staatsburger, maar nu ontdekte het persagentschap dat Bacile eigenlijk Nakoula Basseley heet, een koptisch christen.

De man bleek in het verleden al veroordeeld voor fraude. De Israëlische autoriteiten hebben inmiddels laten weten dat er nooit een Israëlische staatsburgerschap verleend werd aan iemand met de naam Sam Bacile. Verder zeiden ook de Californische autoriteiten dat er geen burger ingeschreven is onder die naam in hun bevolkingsregisters. Van een Amerikaan met Israëlische nationaliteit is dus geen sprake.

Nadat een trailer van de film met Arabische vertaling op YouTube verscheen braken er onlusten uit waarbij de Amerikaanse ambassadeur in Libië en drie medewerkers om het leven kwamen. Ook in Egypte waren er rellen naar aanleiding van de film, daar werd de Amerikaanse ambassade bestormd.

De christelijke activist Steve Klein, die bij het anti-Islamproject betrokken is, bevestigde nadien tegen Associated Press dat Bacile een pseudoniem was en dat de maker wel degelijk een christen was. Er waren een vijftiental mensen betrokken bij het maken van de film en ze gebruikten allemaal pseudoniemen. Enkele waren kopten maar het merendeel zijn evangelische christenen.

Ondertussen gaat Washington ervan uit dat de aanval op de ambassade georchestreerd was en dat het hele filmverhaal opgezet spel is om de terreuraanslag te maskeren als volkswoede. Ook acht men de datum van de aanslag – de elfde verjaardag van 9/11 – niet toevallig uitgekozen. De ambassade in Lybië werd eerst aangevallen door enkele tientallen mannen die in konvooi naar de locatie reden en bewapend waren met raketgranaten en geen plakaten met slogans of spandoeken droegen.

YouTube heeft inmiddels voor burgers in Egypte en Lybië het bewuste filmfragment ontoegankelijk gemaakt.

 

Ook CNN meent dat de aanval gepland was: 

 

Pro-al Qaeda group seen behind deadly Benghazi attack

By Nic Robertson, Paul Cruickshank and Tim Lister, CNN

September 13, 2012 -- Updated 1540 GMT (2340 HKT) 

 

STORY HIGHLIGHTS

·        One expert suspects the Imprisoned Omar Abdul Rahman Brigades

·        The group claimed responsibility in June for an explosive device outside the consulate

·        The attack immediately followed a call for revenge issued by al Qaeda's leader 

 

(CNN) -- A pro-al Qaeda group responsible for a previous armed assault on the U.S. Consulate in Benghazi is the chief suspect in Tuesday's attack that killed the U.S. ambassador to Libya, sources tracking militant Islamist groups in eastern Libya say. 

 

They also note that the attack immediately followed a call from al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri for revenge for the death in June of Abu Yahya al-Libi, a senior Libyan member of the terror group.

The group suspected to be behind the assault -- the Imprisoned Omar Abdul Rahman Brigades -- first surfaced in May when it claimed responsibility for an attack on the International Red Cross office in Benghazi. The following month the group claimed responsibility for detonating an explosive device outside the U.S. Consulate and later released a video of that attack. 

 

Noman Benotman, once a leading member of the Libyan Islamic Fighting Group and now based at the Quilliam Foundation in London told CNN, "An attack like this would likely have required preparation. This would not seem to be merely a protest which escalated." 

 

Slain ambassador died 'trying to help build a better Libya'

"According to our sources, the attack was the work of roughly 20 militants, prepared for a military assault; it is rare that an RPG7 is present at a peaceful protest," Benotman said.

"According to our sources, the attack against the consulate had two waves. The first attack led to U.S. officials being evacuated from the consulate by Libyan security forces, only for the second wave to be launched against U.S. officials after they were kept in a secure location." 

 

That analysis is supported by U.S. sources who say the attack on the consulate is believed to have been pre-planned. The sources say the attackers used the protest as a diversion to launch the attack, although the sources could not say if the attackers instigated the protest or merely took advantage of it.

The sources do not believe the ambassador was directly targeted. 

 

Libyan Deputy Interior Minister Wanis al-Sharif, speaking at a news conference in Benghazi on Wednesday, said that "among the protesters, there were some who infiltrated the march to start chaos." 

 

Six things to know about the attack

Benotman, who had earlier warned of the likelihood of renewed attacks against U.S. interest in Libya, said the Omar Abdul Rahman Brigades is a prime suspect in the Benghazi attack Tuesday. He believes it is likely the deadly attack was also linked to a video statement released by al-Zawahiri on the 11th anniversary of the 9/11 attacks. In the video, al-Zawahiri confirmed the death of al-Libi -- a prominent member of the al Qaeda-linked group -- adding: "His blood is calling, urging and inciting you to fight and kill the crusaders." 

 

The video released by the Brigades in June showed nighttime explosions around the consulate, interlaced with footage of Osama bin Laden and al-Zawahiri, along with images from the 9/11 attacks. At the time the Brigades claimed it had launched the attack in response to the first reports of al-Libi's death in a drone strike in the tribal areas of Pakistan. 

 

Notably, the Brigades said the June 5 attack was also timed to coincide with preparations for the arrival of a senior U.S. State Department official.

"The time frame of attacks shows that the group has been following and actively involved in gathering information about the activities of diplomatic missions in the country," Benotman wrote in a June briefing paper on the group. 

 

He adds that it appears the Omar Abdul Rahman Brigades was also responsible for a rocket attack against the convoy of the British ambassador in Benghazi on June 11 and an attack against the Red Cross in Misrata on June 12. 

 

Libyan and Western security officials tell CNN that al Qaeda has taken advantage of a security vacuum to build up a presence in eastern Libya.

A senior Libyan official told CNN in June that the United States had flown surveillance missions with drones over suspected jihadist training camps in eastern Libya. The official said that, to the best of his knowledge, they had not been used to fire missiles at militant training camps in the area. 

 

Ambassador's killing shines light on Muslim sensitivities around Prophet Mohammed

Another Libyan official told CNN at the same time that five radical Islamist militant commanders were operating in the Derna area, with 200 to 300 men under their command in camps in the area. Ironically, Christopher Stevens -- the U.S. ambassador killed in Tuesday's attack -- had written extensively about the rise of Salafist factions in and around Derna in a 2008 diplomatic cable. 

 

As CNN has previously reported, one of militant commanders, according to several sources, is Abdulbasit Azuz, a long-time associate of al-Zawahiri. Azuz was dispatched by al-Zawahiri to Libya from Pakistan's tribal areas in the spring of 2011 to create a foothold for al Qaeda in Libya, the sources say.

Azuz is a veteran jihadist who fought the Soviet-backed government in Afghanistan in the early 1990s, according to several sources. He later moved to the United Kingdom, where he increasingly came on the radar screen of British security services for his radical recruitment efforts in Manchester. 

 

In the period after the July 2005 London bombings, he was detained in the Belmarsh high-security prison and placed under a control order, according to the sources. He left the United Kingdom in 2009 and traveled to the tribal areas of Pakistan, according to the sources. 

 

According to one source, Azuz has dispatched men as far west as Ajdabiya and Brega in his attempt to build up al Qaeda operations in eastern Libya.

According to Libyan security sources, within the militant ranks in Derna there are 20 to 30 hardcore jihadist fighters who are cause for most concern. One source said a number of Egyptian jihadists are also present in the Derna area, as well as fighters belonging to al Qaeda's North African affiliate, al Qaeda in the Islamic Maghreb. 

 

Another militant whose activities have caused concern in eastern Libya is Sufian bin Qumu, a released Guantanamo detainee who is believed to be operating a camp in a remote area outside Derna. His detainee assessment at the prison camp described him as having a "long-term association with Islamist extremist Jihad and members of Al-Qaida and other extremist groups."

Libyan officials confirmed his presence in the area to CNN in June. 

 

Townsend: Libya has been suffering 'fragile security'

Libyan security services have so far not moved against the militants, casting doubt over their ability to bring security to the country. Many areas are still dominated by brigades that fought to topple Libya strongman Moammar al-Gadhafi and bands of heavily armed young men who have turned to criminality. 

 

Derna has for years been a recruiting ground for al Qaeda. In his 2008 cable, Stevens described the area as "a wellspring of Libyan foreign fighters" for al Qaeda in Iraq, and outlined how high youth unemployment, discrimination by the Gadhafi regime and the influence of veteran Libyan jihadists from Afghanistan all played a role in radicalizing a new generation. 

 

In recent months, hardline Salafists have increasingly asserted themselves in eastern Libya. In June hundreds of fighters wielding AK-47s and black Islamist banners converged on Benghazi to call for the imposition of sharia law. This spring al-Zawahiri's associate Azuz was confident enough to address a large gathering in the town square of Derna, an online video of which has been seen by CNN. 

 

Stevens warned in '08 about extremists near Benghazi

Collectively, some of the Salafist and jihadist elements in eastern Libya began to become known as Ansar al Sharia, or "Partisans of Sharia." According to reports, eyewitnesses have claimed Ansar al Sharia was responsible for organizing the demonstration outside the U.S. Consulate. But Benotman told CNN Ansar al Sharia is not really a grouping at all but rather a term applied to an amorphous coalition of Islamist and Salafist groups in eastern Libya with no leadership structure. 

 

Despite concerns over the growing audacity of Salafist-jihadist groups, the victory of secular parties in elections in July had created a measure of optimism about Libya's future.

Benotman tells CNN the reality is that a large majority of Libyans, including the majority of Islamists, are opposed to al Qaeda's ideology of global jihad. He predicts a backlash against the perpetrators of the attack.

"People will curse them for this," he told CNN. 

 

Nic Robertson: Al Qaeda leader's brother offers peace plan

 

De dreiging van Israel of de dreiging van Iran (IPI)

 

Door Wouter

Koos van der Bruggen van de Commissie Davids, die de Nederlandse positie in de Irak oorlog onderzocht, schreef vorige week een opiniestuk in Trouw onder de titel "Israël kan ongestoord een aanval op Iran voorbereiden". Zijn strekking is dat een dreigende Israelische aanval op de Iraanse atoominstallaties voorkomen moet worden door druk op Israel uit te oefenen.

Van der Bruggen wijst op parallellen tussen de inval in Irak in 2003 en een mogelijke aanval door Israel op Iran in de nabije toekomst. Die parallellen zijn er natuurlijk, maar minstens zovele verschillen. In Israel wordt alleen een gerichte aanval op atoominstallaties overwogen, geen invasie of grootschalige bombardementen die tot veel burgerdoden zouden leiden. De Verenigde Staten werden door Irak niet rechtstreeks bedreigd, terwijl het regime in Iran al jaren openlijk het einde van de Joodse staat bepleit en nastreeft, zowel mondeling als door wapenleveranties en financiële steun aan Hezbollah en Hamas, twee terreurgroepen die Israel al meermaals hebben aangevallen middels bomaanslagen en raketbeschietingen. Israel zal, indien het daadwerkelijk tot aktie overgaat, dan ook geen diplomatieke steun van de wereldgemeenschap afwachten, maar zich beroepen op zelfverdediging en een preventieve aanval uitvoeren op strategische lokaties waar Iran aan haar nucleaire programma werkt. Als Iran eenmaal een atoombom heeft, zal het immers te laat zijn. Andere middelen zijn al geprobeerd, zoals diplomatieke druk via de internationale gemeenschap, die na een eindeloze reeks onderhandelingen uiteindelijk sancties heeft ingesteld tegen Iran (met beperkt resultaat, omdat met name Rusland en China op dit punt dwarsliggen). Ook zal Israel waarschijnlijk, al dan niet samen met de VS, achter de Stuxnet computerworm zitten die in 2010 Iraanse atoominstallaties saboteerde, en achter aanslagen die sinds 2010 worden gepleegd op Iraanse atoomgeleerden en installaties.

Men hoeft weinig illusies te hebben over enig gezond verstand van het Iraanse regime, dat het zou kunnen doen afzien van de productie of het gebruik van kernwapens. Deze week nog weet Achmadinejad zelfs de droogte die zijn land teistert aan een sinister complot door de vijanden van het islamitische regime, en zijn verlangen om "het zionistische regime uit de pagina's van de tijd te wissen" is bij herhaling luid verkondigd. Het antisemitisme, van oudsher niet sterk aanwezig in het land, krijgt al jaren ruim baan van het regime, met Holocaust ontkenning door de regeringsleider zelf en bizarre complottheorieën die via boeken en tv-programma's worden verspreid.

Over een mogelijke Israelische aanval (al sinds 1993 zou Israel maatregelen treffen om dit mogelijk te maken) wordt al jaren gespeculeerd in de media, en ze is door commentatoren ook al meermaals voorspeld, met verschuivende deadlines zoals onheilsprofeten die het einde van de wereld voorspellen. (Dat geldt ook voor het moment waarop Iran over de atoombom zou beschikken.) Of die aanval er komt, is nog zeer de vraag, want ook Israel ziet de risico's ervan, zoals een tegenaanval door Iran met lange afstandsraketten of via haar vazal Hezbollah, die sinds 2006 weer een groot wapenarsenaal heeft opgebouwd in Libanon. Of het risico dat andere landen zich aan de kant van Iran zouden scharen en het ontaardt in een regionale oorlog.

Een aanval zou bovendien het gevaar niet echt elimineren maar alleen het atoomprogramma met enige jaren vertragen. Waarschijnlijk heeft men zowel diplomatieke en logistieke steun van de VS nodig, als stilzwijgende toestemming van een of twee Arabische buurlanden om over diens grondgebied te vliegen. Dat Israel dreigt met een dergelijke aanval kan ook erop duiden dat men deze juist niet gaat uitvoeren. Aan eerdere aanvallen op atoominstallaties in Irak en Syrië werd immers geen enkele ruchtbaarheid gegeven.

Van der Bruggen doet schamper over een vermeende dubbele moraal van Israel, dat zelf wel over kernwapens beschikt maar dit verzwijgt en hierop ook vrijwel niet zou worden aangesproken. Israel is echter het enige land waarvan het blote bestaansrecht wordt ontkend door veel andere landen, en dat meermaals met vernietiging is bedreigd door haar buren. Als er één land is waarvan het gerechtvaardigd of tenminste begrijpelijk is dat het kernwapens bezit, is het Israel wel. Zelf heeft het nooit gedreigd andere landen te vernietigen. Het is een gotspe te suggereren dat haar kernwapens "wellicht een van de belangrijkste redenen voor de mogelijke nucleaire ambities van Iran", zijn zoals Van der Bruggen doet.

Dat Israel een recht heeft op zelfverdediging, zonodig via een preventieve aanval op atoominstallaties, staat voor mij buiten kijf. Of dat verstandig is en of andere, minder risicovolle opties nog kansen bieden om Israels voortbestaan te verzekeren is een andere vraag. Het oordeel van een Commissie Davids zal echter de minste van Israels zorgen zijn.

dinsdag 11 september 2012

Open Brief over Israël aan Nederlandse Christenen

 

De Open brief aan de Nederlandse Christenen is niets anders dan een variant op de vervangingstheologie.

Zes Christelijke godgeleerden, aangesloten bij een aantal theologen, uit voornamelijk de Angelsaksische wereld, hebben recent een open brief opgesteld, gericht aan de Nederlandse Christenen, waarin wordt verkondigd dat Christenzionisten de Bijbel verkeerd lezen. Zij roepen de lezers op om terug te keren tot de kernboodschap van de Schrift. Wat dat volgens hen inhoudt wordt in de brief breedvoerig uitgelegd en richt zich tegen het Christenzionisme.

De schrijvers zijn van mening dat de Christenzionisten er twee onterechte vooronderstellingen op na houden. Ten eerste, de bewering dat God het huidige Israël vanwege etnische afkomst uitzonderlijk goed gezind is, en niet op basis van de genade van Christus alleen. Ten tweede de bewering dat de Bijbelse belofte aan de Joden is gebonden aan een bepaalde geografische streek, die gegeven zou zijn door God. De zes theologenbriefopstellers staan met hun aantijgingen tegen de Christenzionisten niet alleen. Tijdens de presentatie van het boek 'roep om verzoening', door de Palestijnse Christelijke theoloog Naim Ateek werd precies hetzelfde bedenkelijke credo gepredikt, waarbij de voorzitter van de PKN Synode, Peter Verhoeff, alle aanwezigen opriep om na het lezen van dat boek te komen tot andere theologische inzichten.

In de open brief dekken de auteurs zich meteen al zelf in tegen iedereen die het niet met hen eens is. Zij verwerpen elke etikettering die hen aanduidt als vervangingstheologen of (potentiële) antisemieten, want zelf zien ze hun bezwaren tegen Christenzionisme niet als vervangingstheologie. Maar dat is het wel, zoals ik hieronder zal aantonen. De open brief bestaat voor een groot deel uit tien stellingen die hun visie moeten onderbouwen en die tegelijk ook laten zien dat het Christendom een totaal andere godsdienst is dan het Jodendom. Het voert hier te ver om uitvoerig stil te staan bij elke van de tien stellingen, maar met name de stellingen zes en zeven geven ernstig te denken. Zelfs de betekenis daarvan mag van het zestal echter geen vervangingstheologie worden genoemd.

Uit stelling zes de volgende citaten:

"De beloften van de erfenis die God gaf aan Abraham zijn effectief gemaakt door Christus, die het ware Zaad van Abraham is".

Abraham was de stamvader van een sibbe waaruit het Joodse volk voort is gekomen. Voor Joden is hij een heel belangrijk persoon die zij niet willen vergeestelijken. Maar de kerkelijke uitleg van de betekenis van Abraham heeft geen oog voor de Joodse visie want die is veel te 'aards'.

"Deze beloften zijn en kunnen niet effectief worden gemaakt door het houden van Gods wet door de zondige mens. De beloften worden gedaan alleen aan degenen die geloven in Christus, de ware Erfgenaam van Abraham".

Dat is dan helder, niet de Joden maar de mensen die geloven in Christus zijn volgens de deze godgeleerden de ware erfgenamen van Abraham. En verder in stelling zes nog:

"Deze beloften slaan niet op enige bijzondere etnische groep, maar op de Kerk van Jezus Christus, het ware Israël."

Hieruit blijkt dat men wel degelijk het Joodse volk heeft vervangen voor de christenen, die nu opeens 'het ware Israël' denken te zijn. Stelling zeven draagt de vervangingstheologie nog explicieter uit. Ik citeer daaruit:

"Jezus heeft geleerd dat zijn opstanding de wederoprichting van de ware Tempel van God is. Hij is in de plaats gekomen van de priesters, de offers en het heiligdom van Israël".

Als dit geen vervangingstheologie mag worden genoemd dan is alle logica zoek. In het handwoordenboek 'Van Dale hedendaags Nederlands' wordt het werkwoord 'vervangen' omschreven als 'de plaats innemen van'. Met alleen al deze zevende stelling zakken de zes theologen door de mand.

De schrijvers stellen zich in hun brief ook heel hoogmoedig op:

"Wij zijn er van overtuigd dat de aanhangers van de Israëltheologie de Bijbel verkeerd lezen en dat dit desastreuze gevolgen heeft voor het belijden van de Kerk".

Je mag toch van godgeleerden hopen dat ze ook geleerd hebben hoe de Bijbel te verstaan, maar bij dit zestal is dat op z'n minst twijfelachtig. Zij stellen zich hautaine op tegen Christenzionisten, en een dergelijke houding zou je van godgeleerden niet verwachten. Het is namelijk onjuist om te stellen dat een groep mensen onder één bepaalde noemer de Bijbel verkeerd zou lezen. De teksten van de Bijbel zijn soms zo ondoorgrondelijk dat ze niet eenduidig kùnnen worden uitgelegd. Langdurige observatie van een tekst kan tot een heel ander inzicht leiden dan men oorspronkelijk had. Algemeen kan nog het beste worden gesteld dat het bij het lezen van de Bijbel gaat om 'een ontmoeting met God'. Het resultaat daarvan is echter strikt persoonlijk en elke interpretatie van een Bijbeltekst is vanuit eigen aanvoelen en daarom uiterst subjectief. Er kan dan ook geen sprake zijn van dé Bijbeluitleg, wel van één Bijbeluitleg. Bovendien is het ook belangrijk te letten op de context waarbinnen een Bijbelgedeelte tot stand is gekomen. Een Bijbeltekst staat nooit op zichzelf.

En als we het dan toch over vervanging hebben, de kerkelijke banden met Israël zouden beter kunnen worden vervangen door een respect vanuit de kerken voor Israël zoals het werkelijk is. Nu is sprake van een irreële band. Kerk en Synagoge zijn immers door de beleden positie van Christus duurzaam gescheiden. De Joden accepteren dat zonder moeite, veel Christenen niet. Die vinden dat de Joden alleen in het Christelijk heil kunnen delen als ze het offer van Jezus aanvaarden en dus Christen worden. Het is niet reëel en getuigt niet van respect om van mensen te verlangen hun eigen godsdienst op te geven. De enige en juiste oplossing is dat de kerken gaan inzien dat er naast hun Christelijk geloof ook een Joodse religie is en nog vele andere manieren van geloven (en niet geloven). Dit zou tegelijk ook een goede theologische opmaat zijn voor iets dat in de hele Westerse wereld gebruikelijk is; scheiding van Kerk en Staat. Die scheiding zou ook moeten gelden voor de verhouding tussen de kerken en de staat Israël. Het is immers van de zotte dat theologen zich bemoeien met het wel en helaas in dit geval vele wee van de moderne Joodse staat Israël en het bestaan daarvan delegitimeren aan de hand van slechts één Bijbelvisie, die van de vervangingstheologie.

De vervangingstheologie heeft al veel schade aangericht in de toch al moeilijke verhouding tussen Joden en Christenen. Dit alleen al moet voor de PKN reden genoeg zijn om en plein public nadrukkelijk afstand te nemen van deze open brief, die op de vervangingstheologie is gebaseerd en het Jodendom niet respectvol bejegent.

Tjalling.


Bronnen:

http://strengholt.blogspot.nl/2012/09/open-brief-over-israel-aan-nederlandse.html

http://www.ifes.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=533