zaterdag 13 december 2014

Advent gebeden Sabeel onthullen onderhuidse anti Israël intentie

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/12/13/advent-gebeden-sabeel-onthullen-onderhuidse-anti-israel-intentie/  

- Door Tjalling. –  

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. Met Kerstmis zelf wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Jezus Christus of Jezus van Nazareth was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God, dat wil zeggen dat Hij aan God gelijk is. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. Het is heel jammer dat sommige christelijke groepen aan de betekenis van dit Licht hun eigen politieke draai geven, waardoor de werkelijke christelijke betekenis van kerst wordt verduisterd. Sabeel, het internationale centrum in Jeruzalem dat de bevrijdingstheologie van Palestijnse theologen steunt, bezondigt zich hier wel heel nadrukkelijk aan.

Sabeel bereidt zich namelijk ook voor op de komende kerst, waarbij hun politieke visie op Israël weer eens nadrukkelijk wordt verwoord. Op de site van de Vrienden van Sabeel Nederland zijn enkele Advents- gebeden geplaatst die tijdens de viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken. In het algemeen kan van gebeden in de christelijke kerken worden gezegd, dat die zijn bedoeld voor het heil van alle mensen, dus ook voor die mensen waar je het lang niet mee eens bent. De oorsprong van deze bedoeling wordt al duidelijk gemaakt in wat algemeen genoemd wordt het Oude Testament of wel de Joodse Tenach. In het boek Prediker, hoofdstuk 7 vers 29, staat geschreven dat de Mens is geschapen naar Gods beeld en goed is geschapen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om je tegenstanders in het Licht van de Eeuwige als goed geschapen te moeten zien. Toch is dit een heel doordachte oude Joodse wijsheid. Door ook je tegenstanders te zien als creatuur van de Eeuwige, loop je minder risico om God voor je eigen karretje te spannen.

Dit doet Sabeel echter wel! In hun Adventsgebeden komt de kritiek op Israël duidelijk te uitdrukking. Het eerste Adventsgebed, uitgesproken op afgelopen 27 november, begint weliswaar positief: “Heer, wij danken U dat U zoveel waarde hecht aan mensen dat U een van ons bent geworden en ons hebt geleerd hoe we lief moeten hebben. God, we vragen om Uw leiding zodat we niet alleen nadenken over deze tijd met hoop, vrede en liefde maar dat we er ook naar handelen”. Prima, niks mis mee en in lijn van wat in Prediker is genoemd. Maar dan volgt: “We blijven bezorgd over Jeruzalem, over het toenemende geweld in de stad en over de collectieve straffen van Israël voor de Palestijnen die daar leven, zoals het vernietigen van hun huizen, het herroepen van hun recht daar te wonen en vele andere maatregelen. We zijn ook bezorgd over de steeds negatievere economische gevolgen voor de Palestijnse gemeenschap van Oost Jeruzalem. God, we bidden voor een einde aan het onrecht en het lijden in dit toch al economisch noodlijdend gebied”. Aha, hier komt de aap uit de mouw. Deze gebedspassage laat namelijk heel veel zien van het gedachtegoed van Sabeel. Men voelt zich ten eerste bezorgd over het toenemende geweld in Jeruzalem. Helaas is het geweld in Jeruzalem toegenomen, maar daarvan kan en mag niet alleen Israël worden beticht. Ten tweede, in sommige wijken van Oost Jeruzalem zijn de onroerende zaakwaarden scherp gedaald; bewoners die het zich kunnen permitteren vertrekken naar Arabische of Joodse wijken die aan de Israëlische zijde van de muur komen te liggen. Dit is iets anders dan het herroepen van het recht daar te wonen. Ten derde; het is waar, er is economische nood in Palestijnse gebieden. Deze nood is echter minder hoog dan in heel wat andere Arabische landen en bovendien kan Israël ook daar niet van worden beticht. Het vernietigen door Israël van huizen die door Palestijnen worden bewoond is inderdaad niet correct. Het wordt echter wel op één lijn geplaatst met alle andere genoemde dingen in de Advents-gebeden. In feite komen die neer op een litanie tegen Israël. Maar ja, de Eeuwige heeft toch ook de Israëli’s geschapen. Is men die vergeten bij Sabeel? Niet helemaal.

Ook bij Sabeel heeft men waardering voor Israëli’s, zij het een geselecteerde. Dit blijkt uit een ander gebed dat is voorgelezen op afgelopen 4 december: “Heer, we zijn dankbaar dat honderden joodse Israëliërs protest aantekenden tegen de Natie-Staat Wet, die, indien aangenomen, Israël tot staat van het Joodse volk zou verklaren en de democratie een Joods karakter zou geven en de discriminatie van Palestijnse burgers zou institutionaliseren. God van recht, we bidden dat in plaats daarvan een wet zal komen die echte gelijkheid aan alle burgers zal verlenen”. Maar de Israëli’s die geen protest aan hebben getekend tegen de ‘natiestaat wet’ zijn ook goede mensen. Zij werden niet genoemd. Verder wil ik tegen dit ‘gebed’ ronduit protesteren in de vorm van een prangende vraag aan en een retorische uitroep bestemd voor Sabeel: ‘Echte gelijkheid verlenen aan alle burgers’? Mijn hemel!!! De Eeuwige zal immers nog veel overwerk krijgen bij het tot stand komen van zo’n vervangende wet in de Palestijnse gebieden, die wanneer zij eenmaal een zelfstandig Palestina zijn, geen Joodse inwoners meer dulden. Werkelijk waar, ik kan zo’n geprevel geen gebed noemen, wel een politieke aanklacht.

Het is niet de bedoeling om in dit artikel welk echt gemeend en integer gebed dan ook te denigreren. Verre van dat. Wel ik wil ik hierbij het gedachtegoed van Sabeel nadrukkelijk aan de kaak stellen, namelijk dat Sabeel een felle onderhuidse anti Israël boodschap uitdraagt. Deze boodschap te verpakken in Advents-gebeden is niet alleen ondoordacht, het kan ook gevaarlijk uitpakken, juist in een sentimentele periode van het jaar waarin de wereld in het teken staat van het kerstfeest.

Eén ding heeft Sabeel wel goed doordacht. Dat is om ook hun gebeden aan te wenden als wapen tegen Israël, waarvoor de adventstijd uitstekend geschikt is. Er is al jarenlang een mondiale trend gaande om de betekenis van kerstfeest aan te wenden als kritiek op Israël, waardoor de hele sfeer van het kerstgebeuren dreigt te verzinken in valse sentimentaliteit. Met wrange ‘dank’ aan Sabeel.


Externe bronnen: http://www.shalomgemeente.nl/JoodsDenken.htm#Het%20Mensbeeld%20vanuit%20het%20Joods%20denken

 

vrijdag 12 december 2014

Jordaans media instituut met Westerse steun prijst terroriste als rolmodel

 

Een Jordaanse journalistenorganisatie zegt de volgende waarden na te streven:

 

Our groundbreaking, home-grown programmes meet with the highest international standards and acknowledge the distinctiveness of Arab culture and philosophy. Our students are trained to become world-class journalists who possess the skills, knowledge and understanding needed to truly excel within this region’s unique media environment.

 

Dit klinkt zo mooi dat zij worden ondersteund door tal van Westerse organisaties en ambassades, waaronder de Nederlandse, Duitse en Franse. Daarnaast UNESCO en de EU missie in Jordanie. Ondertussen wordt op een Arabische pagina de terroriste Ahlam Tamimi als rolmodel neergezet. Haar terroristische ‘credentials’ worden expliciet vermeld:

 

She is a terrorist, responsible for planning and implementation of the Sbarro pizza shop bombing that killed 15, including seven children.
Tamimi - who is now working as a journalist in Jordan after being released in a prisoner swap - has a fawning bio on the site, where her terror background is highlighted. They say that she went to "Martyr's University," as Birzeit University was called because of how many terrorists came from there.
The bio says that she insisted to be the first woman terrorist for Hamas' Al Qassam Brigades.

Hoe dit precies past binnen de highest international standards en de distinctiveness of Arab culture and philosophy wordt verder niet toegelicht. En blijkbaar nemen de donoren ook niet de moeite eens te kijken of er ook in de verpakking zit wat erop staat. Sowieso is Jordanie een sterk overschat land, dat onterecht de naam heeft relatief westers en gematigd te zijn.

 

There is a huge disconnect between the values that Western donors want to help spread around the world and how the recipients actually feel about those Western values - but they eagerly accept their money anyway.

 

Elder roept dan ook op deze donoren aan te schrijven en te confronteren met het verhaal over Tamimi.

 

RP

-------------

Lavishly funded Jordanian media NGO uses a terrorist as its role model

 

Here's how the Jordanian Media Institute describes its goals:

 

Vision
JMI aims to become an unparalleled Centre of Excellence in the Middle East to help improve the standards, raise the integrity and rebuild public trust in journalism in Jordan and the region at large. Our programmes, which feature practical training, innovative curricula and world-class facilities, will enable our graduates to consistently challenge the current level of media production in the Arab world.

Mission
Our groundbreaking, home-grown programmes meet with the highest international standards and acknowledge the distinctiveness of Arab culture and philosophy. Our students are trained to become world-class journalists who possess the skills, knowledge and understanding needed to truly excel within this region’s unique media environment.

 

Sounds good, right? So good that JMI has attracted a Who's Who of major donors and partners:

 

 

JMI has a link to a sister site in Arabic called "JMI Journalists."On the sidebar of every page of that site there is a section called "Success Models" - to give young Jordanian journalists a role model to emulate.

The first person listed in that section is Ahlam Tamimi.

She is a terrorist, responsible for planning and implementation of the Sbarro pizza shop bombing that killed 15, including seven children.

Tamimi - who is now working as a journalist in Jordan after being released in a prisoner swap - has a fawning bio on the site, where her terror background is highlighted. They say that she went to "Martyr's University," as Birzeit University was called because of how many terrorists came from there.

The bio says that she insisted to be the first woman terrorist for Hamas' Al Qassam Brigades.

Apparently, an unrepentant murderer represents "the distinctiveness of Arab culture and philosophy" that JMI wants people to know about.

Drop what you are doing now and email to the heads of the corporations, governments and agencies listed above and ask them why they are funding a program that thinks child-murderers are heroes. They will not want to be associated with this.

In the end, they will end up pressuring JMI to only take down the article, but msot or all will keep funding an organization that enthusiastically supports terrorists. Most of them will not withdraw their funding, but one or two might. It is still worth it to shame these donors into checking how their money is spent.

There is a huge disconnect between the values that Western donors want to help spread around the world and how the recipients actually feel about those Western values - but they eagerly accept their money anyway.

Read more here, from Arnold Roth, father of one of the children Tamimi murdered.

 

Palestijnse autopsie geeft hartaanval als doodsoorzaak Ziad Abu Ein

 

The report, being led by Palestinian, Jordanian and Israeli pathologists, said the death was caused by blockage in the coronary artery, and said there were signs of light internal bleeding and localized pressure on the neck, at least according to the Israeli version of the report published by the Health Minixtry.

The deceased suffered from heart disease, and there was evidence that plaque buildup were clogging more than 80% of his blood vessels, as well as signs that he had suffered heart attacks in the past.

 

Ondanks het feit dat de uitkomst van het voorlopige onderzoek duidelijk is, bestaan de Palestijnen het nog een verklaring uit te geven waarin Israel verantwoordelijk wordt gehouden voor de 'moord' op Abu Ein. En guess what, dit wordt door diverse media klakkeloos overgenomen. Zij spreken nu van tegenstrijdige interpretaties van het onderzoek, maar wat valt er anders te interpreteren aan bovenstaande tekst? Je kunt hooguit twisten over de invloed van de lichte nekbloedingen waarvan het onderzoek spreekt, maar duidelijk is dat het om een hartpatient gaat met aderen die voor meer dan 80% verkalkt waren, een bloeding vlakbij het hart en eerdere hartaanvallen.

 

Maar feiten doen er weer eens niet toe, het gaat om de beeldvorming en de propaganda. Abu Ein is een shahid, een martelaar, die door de brute Israeli's in koelen bloede is vermoord, net als Moahamed Al Dura en andere iconen die later niet door Israel bleken te zijn gedood maar wel de Arabische wereld in vuur en vlam wisten te zetten. En veel media spelen het spelletje graag mee en gooien daarmee olie op het vuur. Onlangs werd een optreden van een Israelische band in Nederland afgelast na bedreigingen. Dit soort incidenten neemt toe, met dank aan de vaak klakkeloze overname van Palestijnse propaganda door de media.

 

Initially, Hussein al-Sheikh, a top Palestinian official, told Reuters that Jordanian and Palestinian doctors involved in the late night examination of the body said Ziad Abu Ein, 55, had died from being struck, inhaling tear gas and not receiving prompt medical attention.

However, Dr. Hen Kugel, the Israeli doctor who took part in the autopsy, told Ynet that the report was not final and that they were awaiting on the return of some tests, however "we know what happended there – he died from a heart attack. He had significant blockage of the arteries and his heart was in bad shape. When they grabbed his neck it caused massive stress which led to bleeding and then full blockage which is what killed him."

"There is no disagreement with the Palestinians about this, the only thing we still need to find out about is wounding to his front teeth, tongue and windpipe. These could be a result of resuscitation attempts or an attack as the Palestinians claim, but it doesn't matter, he died because of his heart and stress," Dr. Kugel said.

 

RP

----------------

 

Palestinian autopsy reveals minister died from heart attack

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4602214,00.html

 

Palestinian-led autopsy of Ziad Abu Ein congruent with Israeli claims, says he died from stress-induced heart attack, but say attack, lack of medical care at fault; Israeli doctor: His heart was already functioning at less than 80%.

Elior Levy

Latest Update: 

12.11.14, 10:46 / Israel News

 

 

Israeli and Palestinian medical officials seemed to agree on the results of the autopsy of the Palestinian minister who died after being shoved and grabbed by the neck by an Israeli policeman at a West Bank protest, but issued conflicting interpretations Thursday.

  

Abu Ein, a Palestinian Authority cabinet minister, collapsed and died in the afternoon hours of Wednesday. Now a Palestinian-led autopsy claims his cause of death was a stress-induced heart attack.

 

The report, being led by Palestinian, Jordanian and Israeli pathologists, said the death was caused by blockage in the coronary artery, and said there were signs of light internal bleeding and localized pressure on the neck, at least according to the Israeli version of the report published by the Health Minixtry

 

The deceased suffered from heart disease, and there was evidence that plaque buildup were clogging more than 80% of his blood vessels, as well as signs that he had suffered heart attacks in the past.

 


Remembering Abu Ein in West Bank (Photo: AFP)

 

The Palestinian government issued a statement after its meeting, blaming Israel for the "murder" of Abu Ein. "After publication of the results, we can say that Israel is responsible for the murder of Abu Ein," the government said.

 

Initially, Hussein al-Sheikh, a top Palestinian official, told Reuters that Jordanian and Palestinian doctors involved in the late night examination of the body said Ziad Abu Ein, 55, had died from being struck, inhaling tear gas and not receiving prompt medical attention.

 


'
Abu Ein was a heavy smoker'

 

However, Dr. Hen Kugel, the Israeli doctor who took part in the autopsy, told Ynet that the report was not final and that they were awaiting on the return of some tests, however "we know what happended there – he died from a heart attack. He had significant blockage of the arteries and his heart was in bad shape. When they grabbed his neck it caused massive stress which led to bleeding and then full blockage which is what killed him."

 

"There is no disagreement with the Palestinians about this, the only thing we still need to find out about is wounding to his front teeth, tongue and windpipe. These could be a result of resuscitation attempts or an attack as the Palestinians claim, but it doesn't matter, he died because of his heart and stress," Dr. Kugel said.

 

Related stories:

 

Abu Ain's funeral took place Thursday in the West Bank city of Ramallah and Israel has reinforced its forces in the area with two battalions of soldiers and two companies of border police in preparation.

 

Over 50 Palestinians rioted in Turmus Iya in the West Bank, where Abu's Ein altercation with IDF took place, as hundreds attended his funeral in Ramallah. Palestinian President Mahmoud Abbas laid a reef on his coffin.

 

Abbas called Abu Ain the victim of a "clear crime" and a "barbaric act Wednesday." He decreed three days of mourning for the minister, whose portfolio included organizing protests against Israeli settlements and the West Bank separation barrier.

  

Abbas held up a photo of the Israeli officer grabbing Abu Ain's throat. Palestinians circulated the photo on social media under the hashtag #ICantBreathe – drawing a link to the chokehold killing of an unarmed black man by a white police officer in New York.

 


Border Police force grabs Abu Ein (Photo: Reuters)

 

At the time of the event, palestinian sources claimed the minister, who reportedly suffered from an unspecified illness and which could have played a role in his death, had been hit in the chest by the butt of a soldier's gun, and then collapsed. However the circumstances of his death remain unclear, and the possibility is being examined that the minister suffered a heart attack.

 

A video from the incident shows Abu Ein sat on the ground after the clash, holding his chest – however, the reason why is still unclear. Palestinians claim that he had inhaled tear gas. The video is then cut off and footage from moments before his collapse are shown, in which Abu Ein gets up and walks towards an IDF jeep, where a confrontation develops between him and one of the soldiers.

 

Abu Ein is later heard shouting in Arabic, "this is the terrorism of the occupation, this is a terrorist army, practicing its terrorism on the Palestinian people," he told the official Palestine TV. "We came to plant trees on Palestinian land, and they launch into an attack on us from the first moment. Nobody threw a single stone."

 

A military source said that Abu Ein had organized the protest, and that according to the plan, the demonstrators were to plant trees near Adei Ad, an Israeli outpost in the West Bank.

 

"Abu Ein arrived 20 minutes before the protest, in which the forces set up a line to prevent a confrontation. At some point a minor confrontation began. Suddenly we understood that someone had collapsed, the same man shown in the videos," the source said, adding that a paramedic had offered to help him.

 

The IDF source stated that the issue is still under investigation, and that there is a need to question all soldiers involved in the incident.

   

Dr. Itay Gal, Itamar Eichner and the Associated Press contributed to this report

 

Israel publiceert voorlopige resultaten autopsie Ziad Abu Ein

 

Uit dit voorlopige rapport komt duidelijk naar voren dat hartproblemen de oorzaak waren van de dood van Ziad Abu Ein, zoals Israelische bronnen gisteren al meldden.

 

The death of Ziad Abu Ein was caused by a blockage of the coronary artery (one of the arteries that supplies blood to the heart) due to hemorrhaging underneath a layer of atherosclerotic plaque. The bleeding could have been caused by stress.

Indications of light hemorrhaging and localized pressure were found in his neck.

The deceased suffered from ischemic heart disease; blood vessels in his heart were found to be over 80% blocked by plaque. Old scars indicating that he suffered from previous myocardial infarctions were also found.

 

De lichte bloedingen in de nek zijn waarschijnlijk een gevolg van de door hem uitgelokte schermutseling met een Israelische soldaat, die hem kort bij de nek greep. Maar deze zijn niet de hoofdoorzaak van zijn dood; dat was een prop in de kransslagader waardoor er geen bloed meer naar het hart kon stromen, oftewel een hartaanval.

In de berichtgeving gisteren werd beweerd of gesuggereerd dat hij stierf als gevolg van schermutselingen of zelfs klappen van het Israelische leger. Uiteraard wordt dit gecorrigeerd nu blijkt dat dat niet juist is?

 

RP

-------------

(Engels onder de Duitse tekst)

 

ULRICH W. SAHM – Israel veröffentlicht vorläufiges Autopsie Ergebnis

http://honestlyconcerned.info/2014/12/11/ulrich-w-sahm-israel-veroeffentlicht-vorlaeufiges-autopsie-ergebnis/

 

 

Jerusalem, 11. Dezember 2014 – Während für die Palästinenser feststeht, dass Ziad Abu Ein durch Tränengas und Gewalt israelischer Soldaten gestorben sei, hat jetzt das israelische Gesundheitsministerium seine Version veröffentlicht:

Die Autopsie wurde beim forensischen Institut in Abu Dis durchgeführt. Teilgenommen haben Dr. Chen Kugel und Dr. Maya Furman vom (israelischen) Nationalen Institut für Rechtsmedizin, sowie Vertreter des palästinensischen Forensischen Instituts und Ärzte (Rechtsmediziner) aus Jordanien.

Der Tod Ziad Abu Ein wurde durch eine Blockade der Koronararterien (eine der Arterien, die Blut an das Herz liefern) aufgrund von Blutungen unter einer Schicht von atherosklerotischem Plaque verursacht. Die Blutung kann durch Stress verursacht wurden. Hinweise auf leichte Blutungen und lokalem Druck wurden am Hals gefunden. Der Verstorbene litt an einer ischämischen Herzkrankheit. Blutgefäße im Herzen waren zu mehr als 80% durch Plaque blockiert. Alte Narben weisen auf frühere Herzinfarkte hin. Der schlechte Zustand des Herzens des Verstorbenen machten ihn empfindlich für Stress. Es muss noch ein Bericht der medizinischem Behandlung abgewartet werden, ehe klare Erklärungen zu dieser Frage festgestellt werden können.

Es wurden Hinweise auf CPR (Herz-Leber-Wiederbelebung) gefunden. Diese vorläufigen Ergebnisse müssen überprüft werden, sowie die Ergebnisse der Untersuchungen und Laborwerte vorliegen.

.

·         Wegen der medizinischen Begriffe habe ich hier die Originalerklärung angehängt..

 

Preliminary Autopsy Report on Ziad Abu Ein (Communicated by the Health Ministry Spokesperson)

 

The autopsy was carried out at the forensics institute in Abu Dis. Participating in the autopsy were Dr. Chen Kugel and Dr. Maya Furman from the National Institute of Forensic Medicine, as well as representatives from the Palestinian forensics institute and doctors from Jordan.

 

·         The death of Ziad Abu Ein was caused by a blockage of the coronary artery (one of the arteries that supplies blood to the heart) due to hemorrhaging underneath a layer of atherosclerotic plaque. The bleeding could have been caused by stress.

Indications of light hemorrhaging and localized pressure were found in his neck.

The deceased suffered from ischemic heart disease; blood vessels in his heart were found to be over 80% blocked by plaque. Old scars indicating that he suffered from previous myocardial infarctions were also found.

The poor condition of the deceased’s heart caused him to be more sensitive to stress.

It is necessary to wait for the medical treatment report before determining more incisive explanations on this matter.

Indications of CPR were found.

These preliminary findings will require verification after the results of the investigation and lab results are received.

 

woensdag 10 december 2014

Wil Abbas terugkeren naar Safed?

 
Dat sommige PA leiders weleens wat creatief omgaan met de waarheid, mag inmiddels bekend zijn. Het volgende is echter opvallend. Abbas beweerde in 2012 dat hij zelf weliswaar uit Safed komt maar er niet naar terug wil en daar ook niet het recht toe heeft (‘it is my right to see Safed, but not to live there’). Uiteraard kwamen zijn woorden in onze media en werden gezien als bewijs dat Abbas een gematigde vredespartner is.
De kritiek op zijn woorden en vooral zijn eigen reactie daarop, kregen minder aandacht. (“Talking about Safed is a personal position and does not mean giving up the right of return.” Indeed, he went on, “No-one can give up the right of return as all international texts and Arab and Islamic decisions refer to a just and agreed-upon solution to the refugee issue, according to UN Resolution 194, with the term ‘agreed upon’ meaning agreement with the Israeli side.”)
Hij sprak zichzelf dus tegen, en de vraag is in welk geval hij de waarheid sprak?
 
Abbas vergelijkt Israel met ISIS:
 
Israel aspires to a Jewish state, and ISIS aspires to an Islamic state, and here we are, suspended between Jewish extremism and Islamic extremism. [ISIS leader] Abu Bakr Al-Baghdadi will have an excuse to establish an Islamic state after the Jewish state law is approved.
 
Palestina zegt een Arabische staat te zijn en in de grondwet wordt dat expliciet gezegd, en de sharia als basis voor de wetgeving genoemd. Tientallen landen verwijzen naar een bepaalde religie als basis of inspiratiebron in hun grondwet, hebben religieuze symbolen in hun vlag of verwijzingen in hun volkslied, stellen andere religies achter, etc. Dus volgens deze redenering zijn we allemaal een beetje Islamitische Staat. Onzin natuurlijk. Abbas bazelt en dat weet hij ook wel. Als hij zou mogen kiezen of hij in de Islamitische Staat of in Israel zou willen wonen hoefde hij niet lang te twijfelen.
 
De (voorgestelde, niet aangenomen) Israelische wet die bepaalt dat Israel een Joodse staat is, was niet handig getimed en m.i. overbodig, maar dat maakt een vergelijking met de IS er niet minder absurd en belachelijk op. Een normale regeringsleider of president die zulke onzin uitkraamt wordt niet langer serieus genomen. Maar ja, het is Abbas, en dan maakt het niet uit wat hij zegt. Hij is en blijft de gematigde president van de Palestijnen, die in de ogen van velen zo snel mogelijk een staat moet krijgen.
 
RP
------------
 
 
Mahmoud Abbas has yet again proven that he is a liar extraordinaire, second only to his predecessor.

November, 2012, on Israeli TV (in English):
“… it is my right to see Safed, but not to live there…Palestine for me is the 67 borders with East Jerusalem as its capital. This is now and forever. This is now and forever. This is Palestine for me. I am a refugee, but I am living in Ramallah, I believe that West Bank and Gaza is Palestine, and the other parts is Israel.”
 
When there was withering criticism that Abbas was giving up the fictional "right of return," he "clarified" his remarks:
 
Clarifying his stance in the Al Hayat interview, Abbas said, “Talking about Safed is a personal position and does not mean giving up the right of return.” Indeed, he went on, “No-one can give up the right of return as all international texts and Arab and Islamic decisions refer to a just and agreed-upon solution to the refugee issue, according to UN Resolution 194, with the term ‘agreed upon’ meaning agreement with the Israeli side.”

I do not change my position,” Abbas stressed. “What I say to the Palestinians is no different from what I say to the Israelis or the Americans or anyone.”
 
 
Now, in an interview last week for an Egyptian newspaper, Abbas is saying that even his "clarification" was a lie:
[Israel] will not allow the return of refugees. There are six million refugees who wish to return, and by the way, I am one of them.

So in 2012 Abbas claimed that he absolutely has no right to return to Safed to live there, and now he says he wants to leave what he called Palestine in the TV interview and return to his childhood home in Safed.

Which is the liar - the 2012 Abbas who said that he has no right to return to his family home, the 2012 Abbas who says that he says the exact same things in English and Arabic, or the 2014 Abbas who tells Arabs that he wants to leave Ramallah and live in Safed?
 
The hypocrisy doesn't end there. In the new interview Abbas compares Israel to ISIS:
Israel aspires to a Jewish state, and ISIS aspires to an Islamic state, and here we are, suspended between Jewish extremism and Islamic extremism. [ISIS leader] Abu Bakr Al-Baghdadi will have an excuse to establish an Islamic state after the Jewish state law is approved. This is another matter from which we and everyone else suffer..."

Let's look again at the Palestinian basic law, from their own website:
 
Article 1
Palestine is part of the larger Arab world, and the Palestinian people are part of the Arab nation. Arab unity is an objective that the Palestinian people shall work to achieve.
 
If you want to define Jews as a people, then Abbas' constitution defines "Palestine" as Arab the exact same way that Israel is considering defining itself as the state of the Jewish people. The draft "Jewish state" bill clearly talks about Jews as a people, not as a religion.
 
Article 4
Islam is the official religion in Palestine. Respect for the sanctity of all other divine religions shall be maintained.
The principles of IslamicShari’a shall be a principal source of legislation.
 
Israel does not have an official religion, and the draft law does not change that. But "Palestine" not only has an official religion, it states that Islamic sharia law should be the principal source for legislation, something that the Jewish State draft bill doesn't come close to saying (only saying Jewish law should be a "source of inspiration," along with " principles of freedom, justice, fairness and peace.")
Moreover, in a 2013 Pew survey, in answer to the question "Do you favor or oppose making sharia law, or Islamic law, the official law of the land in our country?" 89% of Palestinians were in favor and only 8% opposed.

Now, which side is closer to ISIS-style religious extremism?
 

Een atheïst in Palestina

 

Dit soort artikelen kom je niet snel tegen in de krant. Niet omdat het niet gebeurt, maar omdat het niet past in het plaatje dat journalisten hebben van het conflict en waarin artikelen moeten passen. Geen woord over Israel in onderstaand artikel. Nee, de PA is de boosdoener, omdat ze iemand oppakken en martelen alleen voor het uiten van een mening die hen niet welgevallig is en mensen voor het hoofd zou stoten.

 

For months after my release, I was harassed by the security services, who further interrogated me and detained me without cause. I received letters from people saying they wanted to kill me.

My views, however, cannot be changed by a prison sentence or by persecution. I still believe that Islam often stands in opposition to human rights and women’s rights. I believe that the Qur’an relays that Muhammad demanded death for non-believers. Many Muslims may disagree with my view, or interpret Islam in a more moderate way, but I cannot accept this religion myself. That is what my conscience tells me.

I am an atheist. I believe in human rights. I have the right to say these things.

 

Dat laatste geldt helaas niet voor de meeste Arabische landen, misschien allemaal. En daarom woont Walid Al Husseini nu in Parijs, in afwachting van een definitief besluit over zijn asielaanvraag. Hij zou liever in Palestina wonen, maar daar is hij niet welkom met zijn atheïstische ideeën. Hij vraagt de internationale gemeenschap om hulp. De kans dat die zich voor hem zal inzetten is klein.

Wanneer hij tegen de bezetting zou strijden, als lid van Al Haq of een van die andere ‘mensenrechtenorganisaties’, dan zou hij kans maken om een speciale prijs te krijgen en uitgenodigd worden die in Nederland of een ander West Europees land in ontvangst te nemen. Voor die tijd al zouden organisaties als EAJG, Palestine Link, het Palestina Komitee en United Civilians for Peace hem uitnodigen zijn verhaal te vertellen. Maar helaas, hij hekelt niet de Israelische bezetting, de checkpoints, de muur, de boze kolonisten die niks anders doen dan de hele dag Palestijnen pesten, soldaten die Palestijnen vernederen, etc. etc. En dus is zijn verhaal niet interessant.

 

RP

------------------

 

What It’s Like to Be an Atheist in Palestine

http://www.thedailybeast.com/articles/2014/12/08/what-it-s-like-to-be-an-atheist-in-palestine.html

 

Waleed Al Husseini spent 10 months in Palestinian prison for being an atheist blogger. He asks why non-believers like himself are abandoned by the world.

 

Like many non-religious people around the world, I use the Internet to express my thoughts. It provides a relatively safe way of speaking freely, especially in a country where the vast majority believe in one religion and do not like to hear criticism. Or so I thought.

I used to run a blog in Arabic called “Nour Alakl” and ran a satirical Facebook page under the pseudonym “Allah.” But in October 2010, Palestinian security forces stormed into an Internet cafe and arrested me. Until then, I had been under the impression that I had a right to freedom of speech and to the freedom of belief. But in jail, I was told that my online statements about religion and Islam were illegal. I was told that society didn’t accept such criticisms.

I was beaten by prison guards who demanded to know who had made me write against Islam. In their minds, I could only say these things as the result of some plot, some conspiracy. The idea that I might simply want to express my independent thoughts was alien to them.

The 10 months I spent in Palestinian prison were the worse of my life. I faced constant pressure to retract my statements. I was told they had removed my blog and that I must apologize for publishing it. Even once I was freed, I was told I should never again use the Internet, nor meet with the media.

For months after my release, I was harassed by the security services, who further interrogated me and detained me without cause. I received letters from people saying they wanted to kill me.

My views, however, cannot be changed by a prison sentence or by persecution. I still believe that Islam often stands in opposition to human rights and women’s rights. I believe that the Qur’an relays that Muhammad demanded death for non-believers. Many Muslims may disagree with my view, or interpret Islam in a more moderate way, but I cannot accept this religion myself. That is what my conscience tells me.

I am an atheist. I believe in human rights. I have the right to say these things.

Whose fault was it that I was treated so unjustly? Islam is religion, but it is also a culture. Certainly some people simply cannot stand to live alongside someone who does not conform to their views.

I eventually left the West Bank for Jordan with a visa I obtained from the French embassy. I am now in Paris, and have applied for asylum. After six months, I am still waiting for an answer, and it has become harder and harder as time goes on.

From here I have the chance to blog in Arabic and in English as “Proud Atheist,” but I am now effectively in exile. I am living alone in a foreign city, cut off from friends and family, all because of my words.

I still do not feel safe. If I cannot stay here, and if I am not protected, then there’s a chance the Palestinian Authority will arrest me again. That is my fear. I want to be active, but safety is my priority.

My hope is that the international community cares for those like me who are persecuted simply for speaking their minds, to stand against the laws in any country which limits basic freedoms of thought and expression. We are human, and freedom means living our lives without hurting others. Sadly, laws throughout the Middle East—from North Africa to the Gulf—limit the rights of religious minorities and non-believers.

The international community should do more to protect the plight of these people. There are many of us who need to talk and be reached out to, even if we use fake Facebook accounts for our safety. We must express our thoughts and ourselves. We simply must be allowed this basic freedom. 

Movements.org is a crowdsourcing platform created by Advancing Human Rights which connects activists from dictatorships with people around the world with skills to help them.

 

Imam in Al Aqsa moskee roept op alle Joden af te slachten

 

Een Palestijnse moslimgeestelijke ging weer eens lekker los tijdens een preek in de Al Aqsa Moskee. Je zou verwachten dat, gezien de rellen en aanslagen van de laatste weken, de Palestijnen niet tot nog meer geweld gaan oproepen. Ze kunnen erop wachten dat Israel daar ook weer op gaat reageren en Netanyahu wil laten zien de sterke man te zijn die het land nodig heeft. Maar nee, deze sheik gaat echt helemaal los en zegt dingen als:

 

“De Joden zijn de meest verachtelijke wezens, ze zijn de boosaardigste schepsels die ooit op aarde hebben rondgelopen. Ze doodden de profeten, ze hebben wel 10.000 profeten gedood, ze wilden ook de profeet Mohammed vermoorden en daarom veranderde Allah ze in apen en varkens.

De strijd met de Joden is nabij. Ik zeg luid en duidelijk tegen de Joden: de tijd voor jullie slachting is gekomen, de tijd jullie te doden is gekomen. De staat van het islamitische kalifaat zal helpen dit land van jullie te bevrijden. We verwelkomen de dag dat jullie afgeslacht zullen worden. Oh Allah, maak dat de dag dat de Joden worden afgeslacht, snel komt.”

 

Deze donderpreek is via internet verspreid.

Stel je voor dat een rabbijn in Israel eentiende van dergelijke idioterie zou verkondigen tegen Arabieren, dan stond het op de voorpagina’s van diverse kranten. Dan werden er Kamervragen gesteld. Maar bovenal, zou er in Israel zelf een storm van protest losbreken, en zouden Netanyahu en andere politici zich haasten om afstand te nemen van deze woorden.

Maar het zijn de Palestijnen, daar verwachten we niks anders van. Dan hoeft Abbas niks te zeggen. Dan hoeft de internationale gemeenschap niet te zeggen dat dit indruist tegen alles waar men zich de afgelopen decennia voor heeft ingezet. Palestijnen spreken we niet aan op hun gedrag, en houden we niet verantwoordelijk voor de gevolgen ervan. Is dat eigenlijk geen vorm van discriminatie, racisme zo je wil? Wordt het misschien tijd de Palestijnen eens als een volwassen volk te behandelen alvorens we praten over een erkenning van hun nog niet bestaande staat?

 

RP

--------------

 

Preacher at Al Aqsa calls to slaughter all Jews, "most evil of Allah's creations"

 

Even among all the crazy, antisemitic stuff that MEMRI finds being promulgated in the Arab world, this is something:

Highlights:

 

 

 

 

 

 

 


I wonder if Human Rights Watch and Amnesty International would consider this to be "incitement."

Notice also that there is no fear of pushback from his audience against praying for a new Caliphate.