vrijdag 23 oktober 2015

De linkse ‘gutmensch’ als grootste vijand van de Joden? (IMO)

 

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/10/23/de-linkse-gutmensch-als-grootste-vijand-van-de-joden/  

 

= IMO Blog = 

 

Ik was net bezig met een blog over het vileine en naargeestige stukje van Annabel Nanninga op Jalta over Natascha van Weezels optreden in Pauw vorige week, toen ik het volgendezag langskomen op twitter: "Mag ik een prijs van  100.000 uitreiken voor degene die mij het hoofd van A Nanninga, Esther Voet, Netanyahu EN Geert Wilders brengt".

Verschillende mensen hebben aangifte gedaan en ondanks het feit dat je je kunt afvragen hoe groot de kans is, dat een arme sloeber in Nederland denkt een slimme manier te hebben gevonden om € 100.000 te verdienen, kan ik me voorstellen dat je van zo'n tweet niet lekker slaapt. Het is overigens niet de eerste dreigtweet voor Voet en naar ik aanneem ook Nanninga. De twitteraar, ene 'Mister Rightness', blijkbaar moslim en heel erg anti-PVV, doet ook aan Holocaustontkenning: "De cijfers kloppen sowieso niet. Er werd JAAAAREN van tevoren, ieder jaar weer "6 milion jews" vermeld." Dit n.a.v. een tweet van het Palestina Komitee dat Netanyahu's uitspraken over de rol van de moefti in de Holocaust een belediging voor de 6 miljoen slachtoffers zouden zijn. En hij laat ook nog weten: "Ik haat alles wat pro-ISraël is. Of je nou een moslim, christen, atheïst of jood bent, ver uit m'n buurt blijven."

Ik verafschuw dergelijke dreigtweets, ook als ze (volgens de schrijver) vaak niet zo bedoeld zijn. Via 'sociale' media is het uiten van een dreigement tegenwoordig een peuleschil en blijkbaar brengt dat nogal wat mensen op ideeën. Al jaren wemelt het op Facebook, Twitter en in reacties onder blogs, websites en fora, van de antisemitische reacties en grove, beledigende taal. Hoewel pogingen worden gedaan er wat aan te doen is het resultaat minimaal. Geen anonieme reacties en profielen meer toestaan zou wellicht helpen, al is dat lastig helemaal uit te bannen.

Terug naar mijn oorspronkelijke onderwerp. De uitzending van Pauw met het optreden van Youness Ouaali maakte nogal wat los, en hoewel de meeste mensen het podium dat haatzaaier Ouaali kreeg hekelden (misschien kunnen ze Mister Righness daar ook uitnodigen om zijn tweet uit te leggen?) ergerde Annabel Nanninga zich vooral aan de 'linkse gutmensch' Natasha van Weezel. Nou ja, ergeren is eigenlijk nog wat zwak uitgedrukt:

Maar types als Van Weezel zijn vele, vele malen enger dan deze geweldsfetisjist. Morele superioriteit claimen over de ruggen van anderen. Mensen die onder voortdurende beveiliging leven, uitleveren aan sociale experimenten met islamitische nieuwkomers. Een klap voor je harses van een jodenhater, opgehitst door een 'facebook-opiniemaker', dat zie je aankomen. Daar kun je preventieve maatregelen tegen nemen. Een naïef gordelkipje met masochistische redderscomplexen dat een mes in je rug plant, dat is wat de joodse gemeenschap de das om zal doen.

Van Weezel wordt verder nog een 'moppie' genoemd, en 'verwend', 'laf', een 'prinsesje dat liever deugt dan nadenkt'. Ze wordt verder 'een meisje uit gegoede Amsterdamse kringen' genoemd, dat natuurlijk niet praat, redeneert of betoogt, maar 'het bestond te pruttelen', of 'even komt vertellen', en sowieso alleen maar schrijft omdat haar ouders dat ook doen en niet omdat ze zelf iets te melden heeft. Kortom, het dedain druipt eraf, zoals wel vaker bij Nanninga wanneer je het bestaat om het met haar oneens te zijn.

Het is een vileine tactiek: iemand pakken op haar afkomst, op haar etniciteit, op haar ouders. Het is het omgekeerde van het 'jullie Joden zouden beter moeten weten' verwijt. Moeten Joden van veel mensen juist extra solidair zijn en risico's nemen, nu mag ze het als Joodse niet oneens zijn met andere Joden die in haar ogen onterecht bang zijn, omdat ze daarmee haar gemeenschap zou verraden. Dus wanneer Natascha, zonder Yanki Jacobs verder iets te verwijten, zegt dat zij solidariteit boven angst wil laten gaan, dan 'claimt ze morele superioriteit over anderen' en plant zelfs 'een mes in de rug van de Joodse gemeenschap'. Kortom: wanneer je Jood bent en vindt dat we wel meer vluchtelingen kunnen opnemen, ook in de buurt van plaatsen waar veel Joden wonen, dan moet je je mond houden. Tot zover de vrijheid van meningsuiting volgens Nanninga.

Nanninga gebruikt meer grote woorden. Zo wordt het instemmen met de vluchtelingenopvang en hier ook een kans tot toenadering in zien, vervormd tot 'het uitleveren van de Joodse gemeenschap aan sociale experimenten met islamitische nieuwkomers'. Op die manier worden we allemaal voortdurend 'uitgeleverd aan sociale experimenten'. Is het hele leven niet ergens een 'sociaal experiment'? Iedere nieuwe maatregel, iedere nieuwe situatie, houdt immers een zeker risico in. Het woord 'experiment' suggereert dat bepaalde mensen (proefpersonen) bewust aan bepaalde risico's worden blootgesteld, zodat getest kan worden hoe een en ander uitpakt, voordat het nieuwe medicijn of nieuwe methode breed wordt toegepast. Er worden echter al jaren vluchtelingen uit moslimlanden in Nederland opgevangen, en mij zijn geen nare incidenten richting Joden bekend (veel incidenten komen van Nederlanders met een etnische, meest Marokkaanse, achtergrond of ook van autochtone (rechts-extreme) Nederlanders. Natuurlijk kan er wat gebeuren, maar je kunt erover twisten of die kans bij de opvang op deze locatie onverantwoord groot is. Van Weezels inschatting (en ook die van mij, ziemijn vorige blog) is dat dat meevalt. Maar die mening mag ze dus niet uiten.

Volgens Nanninga zal dit 'sociale experiment' op de Joodse gemeenschap en dit 'mes in haar rug' haar 'de das om doen'. Wanneer het dus toch allemaal fout gaat, wanneer de ergste angsten van de meest bezorgde Joden uitkomen, dan weten ze waar ze moeten wezen. Niet bij de daders natuurlijk, niet bij de mensen die tot het geweld hebben aangezet en opgeroepen op sociale media, niet bij Ouaali en al die andere haters, en ook niet bij de Nederlandse media die die mensen steeds weer een podium geven of de vele Nederlanders die het zwijgend aanhoren. Ook niet bij de politiek die heeft besloten dat de vluchtelingen opgevangen moeten worden en lokaties heeft uitgezocht, en waarvan verwacht kan worden dat men iedere Nederlander een zekere mate van veiligheid biedt en criminaliteit en geweld tegen gaat. Nee, wat er dan nog over is van de Joodse gemeenschap kan zijn pijlen richten op Natascha van Weezel, het linkse laffe naïeve grachtengordelmeisje…

Handig, zo'n zondebok. Hoef je verder nergens meer over na te denken. Gelukkig is de Joodse gemeenschap toleranter, met dank aan een lange traditie van onderlinge discussie. Zoals men Wilders niet massaal heeft omarmd omdat hij het hardst schreeuwt hoe fout moslims zijn en hoe goed het is dat Israel ze een lesje leert, zo zal men ook Nanninga niet omarmen omdat zij meent uit te kunnen maken wie er in de Joodse gemeenschap mag spreken (de mensen die het met haar eens zijn) en wie niet (linkse 'gutmenschen' die het bestaan soms kritiek op standpunten van anderen binnen de gemeenschap te hebben). Mensen als Nanninga proberen een belangrijke en nuttige discussie over de vluchtelingen, hoeveel en waar ze moeten worden opgevangen en welke bezwaren wanneer terecht dan wel onterecht zijn, om zeep te helpen met haar gesneer en gescheld. Je zou bijna denken dat ze geen argumenten heeft. Nanninga bewijst Jalta hiermee geen dienst. Bedoeld als rechtse tegenhanger van De Correspondent, oftewel online kwaliteitsjournalistiek waarvoor mensen bereid moeten zijn te betalen, probeert zij het niveau omlaag te halen naar dat van haar vorige medium: het suggestieve, ongefundeerde en nodeloos kwetsende GeenStijl.

 

Ratna Pelle

 

woensdag 21 oktober 2015

Historisch bewijs voor rol moefti Jeruzalem in Holocaust

 

Vreemd genoeg hoor je in de gangbare geschiedschrijving over Hitler, WO2 en de Holocaust vrijwel nooit iets over de rol van de Palestijnse leider Al Hoesseini.

 

________________

 

 

muftihitler

The Mufti of Jerusalem Hajj Amin al-Husaini was a war criminal whose collaboration with Adolf Hitler

played a key role in the Holocaust. The Mufti was instrumental in the decision to exterminate the Jews of Europe.

 

Historical Evidence Shows Mufti Did Advise Hitler on Extermination of Jews, Says Middle East Forum Scholar

 

Philadelphia (MEF) - October 21, 2015 - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has drawn criticism for comments about the role of al-Hajj Amin al-Husaini, the Grand Mufti of Jerusalem played in conceiving and perpetrating the Holocaust. Indeed, leading Nazi aides testified that al-Husaini was one of the instigators of the genocide. In his 1999 autobiography, a senior Nazi official admitted how he advised Hitler and other leading Nazis, and that he acquired full knowledge of the ongoing mass murder.

Middle East Forum scholar, historian and author Wolfgang G. Schwanitz added, “It is a historical fact that the Grand Mufti of Jerusalem al-Hajj Amin al-Husaini was an accomplice whose collaboration with Adolf Hitler played an important role in the Holocaust. He was the foremost extra-European adviser in the process to destroy the Jews of Europe.”

Although Schwanitz heard for the first time the dialogue between Hitler and al-Husaini as told by Netanyahu, Hitler was the key architect of the Final Solution. But indeed, it is absurd to ignore the role played by al-Hajj Amin al-Husaini, a war criminal, for encouraging and urging Hitler and other leading Nazis to exterminate European Jewry. According to the foremost expert on the ties between Nazis and Islamists, there is much evidence that al-Husaini's primary goal was blocking all of the ways out of Europe. He pushed Hitler to slam the last doors of a burning house shut.

In their 2014 book Nazis, Islamists and the Making of the Modern Middle East, published by Yale University Press, Schwanitz and co-author Barry Rubin delve into the deep ties between Hitler and the Grand Mufti:

“At their meeting [on November 28, 1941, Hitler and al-Husaini] concluded the pact of Jewish genocide in Europe and the Middle East, and immediately afterward, Hitler gave the order to prepare for the Holocaust. The next day invitations went out to thirteen Nazis for the Wannsee Conference to begin organizing the logistics of this mass murder.”

The highly acclaimed book also examined the Grand Mufti’s efforts to prevent Europe’s Jews from finding refuge in the land that would become Israel:

“And since any European Jews let out of Europe might later go to Palestine, al-Husaini made it clear that if Hitler wanted Muslims and Arabs as allies he must close Europe’s exits to Jews. At the same time, al-Husaini and Arab rulers also told Britain that if it wanted to keep Arabs and Muslims from being enemies, it must close entrance to Palestine to all Jews. By succeeding on both fronts, al-Husaini contributed to the Holocaust doubly, directly, and from the start.”

 

UNESCO neemt anti-Israel resolutie aan (zonder Klaagmuur als moslim-site)

 

De VS en zes Europese landen (waaronder Nederland) stemden tegen de resolutie. Om een meerderheid te krijgen was de resolutie wat afgezwakt, en was er geen sprake meer van dat de Klaagmuur een (‘islamitisch’) onderdeel van de Tempelberg zou zijn, hoewel de diverse locaties alleen met hun Arabische benamingen werden vermeld.

 

Naar goed VN-gebruik werd wel de ‘Israelische agressie’ weer eens veroordeeld, en de graftombes van Rachel (Bethlehem) en van de Aartsvaderen (Hebron), beide op de ‘Westoever’ gelegen, werden als moslim-heiligdommen erkend door UNESCO. In 2010 had UNESCO wat uitgewogener verklaard dat ze voor zowel Joden als moslims heilig zijn, maar expliciet Israelische soevereiniteit over de tombes bestreden.

 

Wouter

_________________

 

Resolution passes 26-6; US, UK, Germany, Netherlands, Czech Republic and Estonia oppose it

UNESCO condemns Israeli ‘aggression’ on Temple Mount

Resolution drops bid to name the Western Wall an ‘integral part’ of the Al-Aqsa Mosque compound

    October 21, 2015, 1:53 pm 

http://www.timesofisrael.com/unesco-condemns-israeli-aggression-on-temple-mount/

 

This Thursday, July 28, 2015 photo shows a group of religious Jews escorted by Israeli police at the Temple Mount in Jerusalem. (AP/Mahmoud Illean)

 

The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization passed a resolution Wednesday condemning ongoing Israeli archaeological excavations near the Temple Mount and elsewhere in Jerusalem’s Old City. The resolution proposal had originally sought to name the Western Wall a Muslim religious site, but Arab states struck that demand from the draft earlier in the day.

It also condemned the “aggression and illegal measures taken against the freedom of worship and access of Muslims to Al-Aqsa Mosque and Israel’s attempts to break the status quo since 1967.”

Twenty-six UNESCO representatives voted in favor of the resolution, six voted against, and twenty-five abstained. The United States, Britain, Germany, the Netherlands, the Czech Republic and Estonia opposed the resolution.

The resolution also recognized Rachel’s Tomb in Bethlehem and the Tomb of the Patriarchs in Hebron as Muslim sites.

The vote came hours after the Arab states withdrew their demand that UNESCO declare the Western Wall an “integral part” of the Al-Aqsa Mosque compound on Jerusalem’s Temple Mount.

In an effort to garner support for the motion, some of the most incendiary language was removed or exchanged for less provocative terms.

All references to Jerusalem as “the occupied capital of Palestine” were withdrawn from the draft, as was a call for the international community to condemn Israel for urging “civilians to carry weapons whenever they leave their homes.”

Palestinians allege that a wave of Palestinian attacks in recent weeks against Israeli civilians and security personnel stems from Israel’s attempts to change the arrangements at the Temple Mount, where Jews are allowed to visit but not pray. Israel has repeatedly denied the allegations.

The UK voted against the new resolution, despite the Palestinians’ removal of the most controversial segment. “The language is unacceptable, and we don’t think it’s helpful to bring in a provocative motion at times of tensions,” a British official said. “We regret that there wasn’t more time to discuss the motion.”

On Tuesday, the head of UNESCO said she “deplored” the proposal. The move, Irina Bokova warned on the agency’s website, “could be seen to alter the status of the Old City of Jerusalem and its Walls and incite further tensions.”

The executive board had been scheduled to vote Tuesday on the resolution, but Bokova postponed the vote until Wednesday.

In a statement, Bokova called on the UNESCO board “to take decisions that do not further inflame tensions on the ground and that encourage respect for the sanctity of the Holy Sites.”

Speaking alongside UN Secretary General Ban Ki-moon, who visited Israel on Tuesday in a bid to pursue solutions to the resurgent violence, President Reuven Rivlin said efforts to inflame tensions must be rejected.

“The United Nations and all its institutions have a responsibility to work against any escalation of the conflict. UNESCO must reject any attempt to deny the Jewish connection to the Temple Mount,” he said.

The Western Wall is at the base of Jerusalem’s most sensitive holy site. The hilltop compound is revered by Jews as the Temple Mount, the site of the two biblical Jewish temples. Today, it’s home to the Al-Aqsa Mosque, Islam’s third-holiest shrine and a key national symbol for the Palestinians.

Times of Israel staff contributed to this report.

 

dinsdag 20 oktober 2015

UNESCO stemt over Klaagmuur als islamitisch heiligdom (geen grap!)

 

Dit is te gek voor woorden, en als deze resolutie het haalt dan betekent dat meer spanningen en meer kans op geweld. Ook zal het vertrouwen van Israel in de internationale gemeenschap nog verder dalen. Hopelijk zorgen een paar verstandige mensen ervoor dat dit onzalige plan niet doorgaat, en wordt de Palestijnen duidelijk gemaakt dat ze met dergelijke onzin moeten stoppen, willen ze nog enige kans maken op hulp en erkenning. De stemming is inmiddels uitgesteld naar woensdag.

 

 

Je kunt ook deze petitie tekenen: http://www.ajc.org/site/c.7oJILSPwFfJSG/b.9318743/k.C056/Tell_the_UN_Dont_Tamper_with_the_Jewish_Peoples_Holiest_Site/apps/ka/ct/contactcustom.asp  

 

RP

--------------

 

Israel slams UNESCO vote calling Western Wall Muslim

Muslim states’ proposal ‘an attempt to distort history,’ Foreign Ministry says in biting statement

    October 19, 2015, 9:02 pm 

 

http://www.timesofisrael.com/israel-slams-unesco-vote-calling-western-wall-muslim/

 

The Western Wall and the Dome of the Rock in Jerusalem, among the holiest sites respectively for Jews and Muslims, are covered in snow, December 13, 2013. (AP/Dusan Vranic, File)

·          

Israel said Monday that it is working to thwart a Palestinian bid to have the Western Wall in Jerusalem declared a Muslim holy site by the UN’s cultural body in a vote on Tuesday.

In a statement, the Foreign Ministry called the proposal “an attempt to distort history and blur the connection between the Jewish people and its holiest place and to create a false reality.”

The Western Wall is one of the few remnants of the ancient retaining wall that held up an artificial plateau on which a refurbished Second Temple stood in the reign of King Herod the Great. The Temple and much of the wall were later destroyed by the Romans in 70 C.E.

For Jews, who are forbidden from praying on the Temple Mount by Israeli regulations, the Western Wall is the prayer site closest to the ancient site of the Holy of Holies inside the destroyed Temple. It is considered the holiest site where Jews are allowed to pray.

According to Muslim tradition, the Temple Mount is where Mohammad tied the winged animal Buraq, which he rode on the night he ascended to heaven. Atop it lies the Dome of the Rock — a Muslim shrine — and the Al-Aqsa Mosque.

The proposal to recognize the adjoining Western Wall as a Muslim holy site was submitted by six Muslim countries on behalf of the Palestinians, according to a Ynet news report.

The proposal also calls for the international community to condemn Israel for urging “its citizens to bear arms in light of [the] recent terror wave,” as well as for recent actions by Israel and the Israel Defense Forces in Jerusalem. The document, a copy of which was obtained by Ynet, refers to Jerusalem as “the occupied capital of Palestine.”

In addition, the Palestinians seek condemnation of ongoing Israeli archaeological excavations near the Temple Mount and in Jerusalem’s Old City, as well as of the “aggression and illegal measures taken against the freedom of worship and access of Muslims to Al-Aqsa Mosque and Israel’s attempts to break the status quo since 1967.”

Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely denounced the bid on Monday.

“This shameful and deceitful Palestinian attempt to rewrite history will fail the test of reality,” Hotovely said.

The Likud lawmaker said her ministry is making every effort to see that the bid is voted down by UNESCO on Tuesday.

The proposal is largely expected to pass, as most of UNESCO’s 58 members traditionally support the Palestinian cause.

Times of Israel staff contributed to this report.

 

=========================================

 

UNESCO chief ‘deplores’ bid to name Western Wall part of Al-Aqsa

Irina Bokova postpones vote by executive board, urges it to avoid ‘inciting further tensions’ on Jerusalem’s Temple Mount

http://www.timesofisrael.com/unesco-chief-deplores-bid-to-name-western-wall-part-of-al-aqsa/

  October 20, 2015, 6:41 pm 10

The chief of the UN's education and culture agency, Irina Bokova of Bulgaria, gestures during an interview with The Associated Press at the Global Forum for Youth, Peace and Security, in Madaba, Jordan, Friday, Aug. 21, 2015. (AP/Raad Adayleh)

 

The head of the United Nations cultural agency said Tuesday that she “deplores” a proposal to recognize the Western Wall as part of the Al-Aqsa Mosque compound on the Temple Mount above it.

The move, Irina Bokova warned on UNESCO’s website, “could be seen to alter the status of the Old City of Jerusalem and its Walls and incite further tensions.”

The executive board had been scheduled to vote Tuesday on a resolution submitted by Arab states that would officially recognize the Western Wall as part of the Muslim holy site, but Bokova postponed the vote until Wednesday. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sources say a number of countries are attempting to postpone the vote beyond Wednesday.

Israel has been working to block the resolution, calling it “an attempt to distort history and blur the connection between the Jewish people and its holiest place and create a false reality.”

In a statement, Bokova called on the UNESCO board “to take decisions that do not further inflame tensions on the ground and that encourage respect for the sanctity of the Holy Sites.”

“We all have responsibility to UNESCO’s mandate, to take decisions that promote dialogue, tolerance and peace,” Bokova said.

The director-general urged both sides to ensure that the cultural and religious heritage at the holy site is preserved and accessible to everyone, and encouraged a return to dialogue “in the spirit of mutual understanding.”

According to a report in the Hebrew-language paper Maariv, Bokova appealed to the UN agency’s organizing committee to postpone the vote after meeting with Israeli and Palestinian UNESCO envoys.

The Israeli envoy to UNESCO, Carmel Shama Hacohen, told Bokova that the text of the resolution was far worse compared to previous UNESCO resolution proposals, and amounted to an attempt to seize ownership of the Western Wall.

“Among European nations, all countries but one said that if the Palestinians don’t soften the text of the resolution they will oppose it. We are continuing our diplomatic efforts to the last minute,” Hacohen told the paper Tuesday.

According to the report, the Palestinian envoy refused during a meeting with Bokova to soften the wording of the text.

Jewish worshipers cover themselves with prayer shawls as they pray in front of the Western Wall in Jerusalem’s Old City during the priestly blessing on Passover, a holiday which commemorates the Israelites’ hasty departure from Egypt. April 6, 2015. (Hadas Parush/Flash90)

The Western Wall is at the base of Jerusalem’s most sensitive holy site. The hilltop compound is revered by Jews as the Temple Mount, the site of the two biblical Jewish temples. Today, it’s home to the Al-Aqsa Mosque, Islam’s third-holiest shrine and a key national symbol for the Palestinians.

The initial outbreak of the current round of violence between the two sides was fueled by rumors that Israel was plotting to take over the Temple Mount. Israel has adamantly denied the allegations, saying it has no plans to change the status quo at the site, where Jews are allowed to visit but not pray.

The UNESCO proposal also calls for the international community to condemn Israel for urging “its citizens to bear arms in light of [the] recent terror wave,” as well as for recent actions by Israel and the Israel Defense Forces in Jerusalem. The document refers to Jerusalem as “the occupied capital of Palestine.”

In addition, the Palestinians seek condemnation of ongoing Israeli archaeological excavations near the Temple Mount and in Jerusalem’s Old City, as well as of the “aggression and illegal measures taken against the freedom of worship and access of Muslims to Al-Aqsa Mosque and Israel’s attempts to break the status quo since 1967.”

On Monday, US Democratic Representatives Nita M. Lowey and Ted Deutch sent a letter Monday urging US ambassador to UNESCO, Crystal Nix-Hines, to block the draft resolution.

AP contributed to this report.

 

 

maandag 19 oktober 2015

Joodse gemeenschap worstelt met opvang Syrische vluchtelingen (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/10/19/joodse-gemeenschap-worstelt-met-opvang-syrische-vluchtelingen/  

= IMO = 

Youness Ouaali, afgelopen donderdag te gast in Pauw, was een ‘tussendoortje’ in een als serieus bedoeld debat over de bezwaren van een deel van de Joodse gemeenschap tegen de komst van 400 vluchtelingen naar een tijdelijke opvang vlakbij de Joodse buurt in Buitenveldert. Een nogal timide rabbijn, Yanki Jacobs, zat tegenover Natascha van Weezel, en kwam met zijn bezwaren niet veel verder dan dat zijn dochter dan niet meer veilig naar school kan en het vanwege de veiligheid niet verantwoord is. Hij gaf geen voorbeelden van antisemitische incidenten van de laatste jaren, zoals het in elkaar slaan van een bejaard Joods echtpaar onlangs door mensen van allochtone komaf, de steen door de ruit bij zijn vader (opperrabbijn Binyomin Jacobs), de haatmail die mensen krijgen of de vele andere incidenten. Deze buurt is een van de weinige plekken waar Joden nog met een keppel over straat durven, waar Joodse winkels, scholen, en andere instellingen zijn gevestigd. Het is bekend dat moslims, en Arabieren in het bijzonder, geen positief beeld hebben over Joden en Israel en een constante stroom aan propaganda opgediend krijgen via de Arabische tv zenders en media.

Toch is het de vraag of de kans reëel is dat daardoor Syrische vluchtelingen hier op Joden in zullen slaan of steken. Natascha van Weezel gelooft in elk geval van niet; die mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd als ze hier komen. Ze zijn blij dat ze worden opgevangen, en het is daarbij een kans om juist te laten zien dat Joden heel anders zijn dan ze wellicht denken, door toenadering te zoeken en ze welkom te heten. Bovendien hoor je een medemens in nood te helpen, ook al loop je daardoor zelf een (klein) risico, aldus Van Weezel.

De rabbijn had daar niet veel tegenin te brengen, en zowel Pauw als de gasten keerden zich tegen hem. Hij was een ordinaire NIMBY (Not In My BackYard). ‘Niemand wil graag asielzoekers in zijn buurt, maar we moeten nou eenmaal onze verantwoordelijkheid nemen’, zei Jan Slagter, en hij begreep niet waarom de Joden daarvan uitgezonderd zouden moeten worden. Een ander ging verder en haalde het Joodse verleden erbij. De precieze formulering weet ik niet meer, maar het komt erop neer dat het extra erg is wanneer Joden ongastvrij zijn, omdat zij zelf indertijd ook gevlucht zijn en dus weten wat dat is. Het is de achilleshiel van de Joden: zodra ze zich niet voorbeeldig gedragen, halen we hun verleden erbij. De Holocaust verplicht hen blijkbaar zich altijd moreel hoogstaand te gedragen (en zich altijd dubbel en dwars voor hun gedrag te verantwoorden), ook als ze daardoor zelf meer risico lopen. Zij weten immers als geen ander….

Ik had met de rabbijn te doen (en vroeg me vooral heel erg af wie de arme man daarheen had gestuurd; het is bekend dat je bij Pauw goed gebekt moet zijn en tegen botte opmerkingen van Pauw en andere gasten opgewassen moet zijn), maar heb ook sympathie voor het verhaal van Van Weezel. Hoeveel voorbeelden zijn er van vluchtelingen die Joden hebben belaagd? Komen de incidenten niet vooral van hier al lang wonende en opgegroeide Marokkanen, gefrustreerd als ze zijn omdat rijk worden hier toch niet zo makkelijk is, ze gediscrimineerd worden en thuis geen fatsoenlijke opvoeding hebben gekregen? In hun zoektocht naar een eigen identiteit en trots zetten ze zich af tegen onze maatschappij en omarmen soms de islam en wat is dan een makkelijker doelwit dan de Joden? Zeg iets naars over de Holocaust en je hebt iedereen op de kast, terwijl je in eigen kring als held wordt gezien omdat je dat zomaar durft. Daarbij herkennen ze zich in hun woede en frustratie in de Palestijnen, hun slachtofferrol wordt bevestigd, en door zich hier tegen Joden te keren denken ze solidair te zijn met de Palestijnen.

Vluchtelingen zijn vaak relatief hoog opgeleid en gemotiveerd er hier iets van te maken. Ook de zogenaamde ‘gelukszoekers’ (wie zoekt er eigenlijk geen geluk in het leven?) komen hier omdat ze hun kinderen een betere toekomst willen geven en goed onderwijs, omdat ze in een fatsoenlijke woning willen wonen en een redelijk inkomen verwerven. Ze hebben inderdaad wat anders aan hun hoofd dan hier amok maken. Maar met de grote aantallen die momenteel komen, is natuurlijk niet uit te sluiten dat daar ook mensen met extreme ideeën tussen zitten. Bovendien raken ook sommige vluchtelingen gefrustreerd. Ze zijn hier met te hooggespannen verwachtingen gekomen, en belanden deels in de noodopvang waarvoor ze iedere paar dagen weer moeten verkassen, of slapen buiten in tenten. De wachttijd voor een woning is toegenomen van gemiddeld een paar maanden tot een jaar of zelfs langer. De opvang in Amstelveen zou echter maar voor een paar maanden zijn en ligt ook niet direct in de Joodse buurt zelf.

Ik heb sterk de indruk dat de Joodse scepsis over de opvang (en dat geldt ook voor de houding van veel niet-Joden tegenover vluchtelingen in het algemeen), vooral is ingegeven door de strubbelingen van de afgelopen 10-20 jaar met de ‘multiculturele samenleving’. Er zijn net wat teveel incidenten geweest met Marokkaanse rotjochies, jonge Antillianen die niet willen deugen, weggepeste homo’s, Joden die in de tram of op straat werden bespuugd en erger. Voor veel Joden is Amsterdam hun ‘Mokum’ niet meer. Ze kunnen er niet meer vrij als herkenbare Jood rondlopen of op de tram stappen, in winkels die vroeger Joods waren zitten nu buitenlanders, sommigen twijfelen of ze hun mezoeza niet beter van de deurpost kunnen halen om vervelende incidenten te voorkomen. En als ze met antisemitisme te maken hebben voelen ze zich door de politiek en de politie vaak niet serieus genomen. Het duurde lang voordat Joodse gebouwen werden beveiligd en er is lang gesteggeld over wie er voor de kosten moet opdraaien. Antisemitische incidenten worden lang niet altijd direct als zodanig herkend en benoemd, en politiek en media vinden het nog steeds erg lastig om de daders duidelijk te benoemen. Soms wordt het (vermeende) agressieve en buitenproportionele optreden van Israel tegen de Palestijnen als verzachting of zelfs excuus gebruikt, vooral ter linkerzijde. En dan is er natuurlijk irritatie over de steeds gereserveerder houding tegenover Israel, met als laatste dieptepunt het niet doorgaan van de stedenband van Amsterdam met Tel Aviv, een stad die meer dan welke andere ook (Berlijn misschien uitgezonderd, maar daar heeft Amsterdam nou net geen stedenband mee) bij Amsterdam past qua progressief-liberale sfeer, ondernemingszin, cultureel leven en vrijzinnigheid. Een fanatieke anti-Israellobby heeft hier de afgelopen maanden een felle campagne tegen gevoerd, met een constante stroom aan leugens over etnische zuiveringen, apartheid en militarisme, en zo de raad en de burgemeester ‘om’ gekregen. Naar Izmir, Casablanca, Hanoi, Peking en Moskou kraait ondertussen geen haan.

Gezien tegen deze achtergrond, het gevoel van onveiligheid en vervreemding van Nederland dat ik bij veel Joden bespeur, is de gereserveerde houding tegenover de vluchtelingenopvang bij hun in de buurt niet vreemd. Het Centraal Joods Overleg haast zich overigens steeds te benadrukken dat men niet in het algemeen sceptisch is over het opvangen van vluchtelingen, en een ruimhartig beleid voorstaat; ook wil men graag vluchtelingen die elders zijn opgevangen helpen en ‘het gesprek met vluchtelingen aangaan’.

In Pauw was er helaas totaal geen ruimte voor enige reflectie, voor nuance, voor achtergrond. De Joodse gemeenschap was egoïstisch, was het oordeel aan de tafel, en moest zich schamen. Daarna mocht meneer Ouaali vertellen wat hij met Israelische toeristen wilde doen en hoe zijn oproep om tegen hen ‘total loss’ te gaan precies begrepen moest worden, en kreeg hij mild-kritische reacties in de trant van dat het toch jammer was dat het nu weer vooral over de toon ging en niet over Israels wandaden. Niemand legde de link met het verhaal van Yanki Jacobs en zijn zorgen om moslims. Niemand leek zich erom te bekommeren hoe dit voor mensen met vrienden of familie in Israel die weleens overkomen moet hebben geklonken.

Verschil moet er wezen.

Ratna Pelle

 

zondag 18 oktober 2015

Hoe allochtone haatzaaiers een podium krijgen in onze media (IMO)

 

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/10/18/hoe-allochtone-haatzaaiers-een-podium-krijgen-in-onze-media/  

= IMO = 

Sinds kort hebben we er een nieuwe BA-er bij, een Bekende Allochtoon. Een paar dagen geleden schreef een jonge man van Marokkaanse komaf die een broodjeszaak in Bussum runt en zichzelf ‘opiniemaker’ noemt, op zijn facebookpagina het volgende:

Is het misschien een goed idee om toeristen uit Israël (kinderen niet) vanaf vandaag in Nederland total loss te slaan?

Wie niet luisteren wil moet maar voelen, genoeg is genoeg!!!  Tijd om een duidelijke signaal af te geven vind ik.

14 jaar nog maar, en nu al koelbloedig neergeschoten en uitgescholden tot zijn laatste adem!!!!Moge Allah swt hem belonen met djenna.

Het is zijn reactie op het neerschieten van een jeugdige Palestijnse terrorist door de Israelische politie. Er staan inmiddels meer dan 1000 reacties onder, het is ruim 400 keer geliked en 100 keer gedeeld, en tientallen mensen hebben aangifte tegen hem gedaan. Donderdagavond mocht hij in Pauw uitleggen hoe hij dit precies bedoeld had, en waarom zijn toon niet wat vriendelijker was. Dat die 14 jarige jongen niet dood was maar in een Israelisch ziekenhuis werd behandeld en dat hij zelf een Jood neer had gestoken, dat wist de normaal zo vlotte Pauw niet te melden. Youness Ouaali legde uit dat wanneer hij de dingen vriendelijk zegt er niet geluisterd wordt en dat hij een discussie wilde aanzwengelen over het misdadige handelen van Israel, een sentiment dat ik vaker hoor van radikale anti-Israel activisten zoals Appa en Frank van der Linde. Die laatste schreef op zijn Fb dat Ouaali wel een punt had en je ‘als je het subtieler zegt, veel minder bereikt’. Als je wat precies subtieler zegt? Dat Israelische toeristen verantwoordelijk zijn voor het feit dat hun ziekenhuizen mensen behandelen die Joden proberen dood te steken?). Pauw bewees zijn gelijk door hem een podium te geven, zoals de media ook Appa, rapper Ismo, activist Abdulkasim Jaberi en die andere schreeuwerds tegen Israel, Joden, homo’s, Zwarte Piet, de politiek en de maatschappij graag een podium geven.

Vroeger plaatste je jezelf met bepaalde uitlatingen buiten het debat: racisme en antisemitisme waren nog taboes. Als je daar geen rekening mee hield, werd je genegeerd, verstoten en soms erger, zoals de vrouw van Hans Janmaat heeft moeten ervaren. Die tijden zijn gelukkig voorbij, je mag nu alles zeggen, weg met de fatsoenspolitie, zo wordt er gejubeld op Geen Stijl en aanverwante politiek incorrecte websites. Om vervolgens vreselijk boos te worden dat niet alleen tokkies tegenwoordig vrij makkelijk een podium krijgen, maar ook jodenhaters en allochtonen (waarbij sommigen zich nog kwader lijken te maken over de ‘linkse gutmenschen’ en ‘fatsoensrakkers’ dan over walgelijke figuren als Ouaali of Appa, maar daarover later meer).

Ouaali was zichtbaar blij met al die aandacht. Wat zal dat lekker hebben gevoeld, wat ben je dan opeens een grote jongen, iemand die ertoe doet, een echte opiniemaker. In zijn uitleg dat het niet als dreigement was bedoeld, vergeleek hij het CIDI en passant met Hitler, iets dat Pauw net als de leugen over de Palestijnse jongen, zonder commentaar liet passeren. Pauw sprak hem wel nog even streng toe dat het nu dus toch vooral over zijn toon gaat en niet over Israel, en een van de gasten zei dat het ‘toch jammer is dat zo de aandacht werd afgeleid van waar het je om gaat’. Ondertussen hadden anderhalf miljoen mensen gehoord dat Israel zomaar een 14 jarige jongen doodschoot, dat het een terroristenstaat is en dat dergelijk wreed en zinloos geweld jonge allochtonen hier tot razernij drijft.

Wat maakt mensen als Ouaali, Appa, Jaberi, Ismo etc. etc. zo interessant voor de media? Pauw twitterde daar zelf over, in reactie op kritiek:

Opwinding in m’n tl over de pauw uitzending van gisteren, vooral over de keus om iemand die op FB oproept tot geweld ’t woord te geven /// 2 joodse gasten spraken over angst joodse gemeenschap voor agressie en haat en 1 gast illustreert die haat met zijn fb-oproep. Dat lieten /// zien en horen. Die man was juist die dag in het nieuws, door aangifte CIDI en kamervragen van 3 partijen. Daarom zat deze gast er dus.

Er worden wel meer Kamervragen gesteld, en ook niet iedere aangifte van het CIDI geldt per se als nieuwswaardig. Is het heus niet het vuurwerk, en de kijkcijfers die dat hopelijk tot gevolg heeft, wat aan deze keuze ten grondslag ligt? En moet je nou echt een Jodenhater in een uitzending zetten met een rabbijn die het over zijn angsten voor 400 islamitische vluchtelingen in zijn wijk heeft?

Wat bovenstaande allochtonen gemeen hebben, is dat ze hier zijn opgegroeid, goed Nederlands spreken en ook redelijk geïntegreerd zijn. Tegelijkertijd zijn ze kwaad en kruipen continu in de slachtofferrol. Marokkanen worden in Nederland gemarginaliseerd, men krijgt geen kans op werk en een normaal leven, en dus is men boos. Heel erg boos. En die woede levert ze een podium op. Zodat wellicht nog meer allochtonen hun voorbeeld volgen, en in plaats van hun toon matigen om serieus genomen te worden, er nog een schep bovenop doen, want dan wordt je tenminste gehoord.

Ouaali is eerder in het nieuws geweest. Hij is woordvoerder van het World Wide Relief, een islamitische liefdadigheidsinstelling, door Carel Brendel omschreven als de ‘favoriete hulporganisatie van de Haagse hardcore salafi scene’, die eerder een benefietgala organiseerde waar een prediker was uitgenodigd die de doodstraf op afvalligheid bepleitte. Ook heeft Ouaali eerder gezegd het doden van 12 mensen (schuldig of onschuldig) minder erg te vinden dan het beledigen van de profeet. Dat sloeg op de moord van een groot deel van de redactie van Charlie Hebdo. Op zijn tijdlijn kwam ik ook nog een interessante stelling tegen over vrouwen en zeden:

Echt waar, weet je hoe lastig het is om als manzijnde met dit weer dingen heen en weer en op en neer te zien gaan??????

En dan maar klagen als je verkracht wordt.

Nou bij deze begrijp ik de kleding voorschriften van de islam een stukje beter voor wat het dient, en tegen wat het dient, namelijk hongerige mannen die helaas meer weg hebben van dieren dan een menszijnde smile-emoticon

Mohim, maak je geen zorgen als je als een Kim khardash langs mij loopt, deze jongen houd zich nog wel in, maar er zijn een hoop die zich niet zullen inhouden, just saying.

Een gewaarschuwd mensen telt voor 88 (vroeger dacht ik dat 88 het grootste getal was wat bestond).

Volgens Bart Schut, die fel van leer trok tegen Pauw, slaat dit getal op Hitler:

O, en Jeroen, misschien nog een tip voor die aartsluie flutredactie van je: als zij de moeite hadden genomen één berichtje verder te lezen op Ouaali’s Facebookpagina, had jij misschien geweten dat jouw eregast van gisteravond dweept met het getal 88. Je weet wel, tweemaal de achtste letter van het alfabet: hh, een zeer populaire afkorting in antisemitische kringen. Inderdaad, Heil Hitler, ja.

Misschien ben ik naïef, maar zou het echt? Ik heb ook even op Ouaali’s tijdlijn rondgekeken, en vond verder geen aanwijzingen in die richting. Wel is Ouaali heel erg anti-Israel.

In ‘israel’ ben je niet onschuldig. Pas als je het verlaat want het is gebaseerd op genocide en diefstal. Het heet Palestina en het gedeelte want ze hebben gestolen heet bezet palestina.

Hij maakt Wikipedia als bron belachelijk en schrijft dan: “Wikipedia geeft nog steeds aan dat een groep terroristen zonder vliegervaring 2 gebouwen neerhaalden en een 3e gebouw zichzelf neerhaalde.

Al met al een behoorlijk gevaarlijke gek voor wie moorden minder erg is dan de profeet beledigen, die zich keert tegen wat hij noemt vredelievende en hippieachtige moslims die tegen geweld zijn, die ervan overtuigd is dat 9/11 niet door islamitisch gemotiveerde terroristen werd begaan, die verkrachtingen goedpraat, en voor wie iedere Israeli schuldig is aan de ‘genocide’ op de Palestijnen. Tel daarbij zijn laatste oproep tot geweld tegen Israelische toeristen en het uitnodigen van een imam die de doodstraf wil zetten op afvalligheid, en ik zou zeggen dat politie en justitie/de AIVD wat te doen hebben.

Het lijkt een trend in de media om dit soort extremisten minder extreem voor te stellen dan ze zijn, en gezellig te laten mee babbelen op tv. Zo was Appa te gast in een programma over integratie en de problemen van de multiculturele samenleving, en rapper Ismo mocht niet lang geleden in een interview op Omroep Brabant uitleggen dat zijn teksten ‘ik geef flikkers geen hand’ en ‘ik haat die fokking joden nog veel meer dan de nazi’s’, helemaal niet zo waren bedoeld.

“Ik word door de bezoekers daar als racist naar buiten gebracht, terwijl ik dat helemaal niet ben”, laat de rapper aan Omroep Brabant weten. Het artikel vervolgt:

De Bredase rapper zegt zich te beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Hij vindt dat zijn teksten worden verdraaid door critici. “Ze proberen mijn woorden tegen mij te gebruiken door ze te verdraaien”, vertelt hij. “Ik haat niet alle joden. Ik haat de zionistische joden die ervoor zorgen dat Palestina bijna even klein als mijn wijk is geworden.” Hij gaat verder: “Het is maar hoe je het nummer interpreteert. Ik bedoel met ‘flikkers’ helemaal geen homoseksuelen en met ‘joden’ lang niet alle joden. Mijn echte fans weten dat.” En nu? “Nu wil ik zo snel mogelijk dit land veroveren en dan de hele wereld. Dat is mijn doel, snap je.” De wijkraad van woonwijk De Heuvel in Breda feliciteerde Ismo eerder met zijn eerste officiële videoclip.

Als Ismo niet alle Joden en ‘flikkers’ bedoelt moet hij dat niet zeggen. Maar dan nog, zo’n 90% van de Joden staat achter Israels bestaansrecht, en is dus een ‘zionistische Jood’. En die haat hij dus wel, meer zelfs dan de nazi’s. Waarom schrijft Omroep Brabant deze onzin uit zijn mond op? Waarom interviewt men niet iemand van het CIDI of iemand anders die aangifte heeft gedaan tegen hem? Waarom had Pauw geen antisemitisme deskundige uitgenodigd om te praten over de uitspraken van Ouaali en hoe ernstig en veelvoorkomend dit is? En waarom, in hemelsnaam, feliciteert de wijkraad van woonwijk de Heuvel deze haatzaaier? Zouden ze ook een neonazi feliciteren met zijn nieuwste clip? Zou Pauw een neonazi uitnodigen die gezellig met een rabbijn in een uitzending zit en mag uitleggen wat hij van Israelische (lees: Joodse) toeristen vindt en hoe we moeten optreden tegen de Joodse staat Israel?

Zoals gezegd, vroeger waren antisemitisme en racisme taboe, het ‘nie wieder’ lag ons op de lippen. Dat was toch wel een goede tijd eigenlijk, althans, zolang er geen eigen rechter wordt gespeeld.

Ratna Pelle