zaterdag 23 oktober 2010

Loyaliteitseed Israel - redactioneel commentaar Ronny Naftaniel

 
Mijn eigen redactionele commentaartje: NRC Handelsblad voert al jaren een hetze tegen Israel, dus die sprongen hier uiteraard op als een geile kater op een krolse poes. En krolse poezen zijn er helaas veel in Israel...
 
Abby
-----------------------------------------------------------
 

Commentaar: Loyaliteitseed

Fri 22-10-2010

Het aanvankelijke voorstel van de Israelische regering om niet-Joodse immigranten een loyaliteitseed te laten afleggen heeft binnen en buiten Israel veel aandacht gekregen. NRC-Handelsblad besteedde er een redactioneel commentaar aan waarin de eed geheel ten onrechte met apartheid en het 'einde van de democratie' in verband werd gebracht.

De 1,3 miljoen Palestijns-Arabische inwoners worden echter door het voorstel op geen enkele wijze aangetast in hun menselijke waardigheid en blijven volledig genieten van alle basisrechten, zoals stemrecht en vrijheid van onderwijs.. Dit te vergelijken met het apartheidssysteem toont een gebrek aan historische kennis en relativeringsvermogen.

De loyalisteitseed heeft bovendien alleen een staatkundige en geen religieuze betekenis. De nieuwe immigrant verklaart dat hij loyaal zal zijn aan 'de democratische en Joodse staat Israel'. Daarmee accepteert hij formeel de filosofie achter delingsresolutie 181 van de Verenigde Naties uit 1947, die Palestina splitste in een Joodse en een Palestijns-Arabische staat.  

Tot de dag van vandaag is de idee van een staat voor het Joodse volk in Arabische kring omstreden.  Zo verklaarde de onderhandelaar van de Palestijnse Autoriteit, Erekat nog vorige week dat de "Palestijnen Israel nooit als Joodse staat zullen erkennen".  Verwonderlijk is het dus niet dat Israel van nieuwe medeburgers verlangt dat ze loyaal zullen zijn aan de principes waarop het land is gegrondvest.

Het enige echte pijnpunt van het aanvankelijke voorstel was dat de eed  alleen voor niet-Joodse immigranten zou gelden. Men ging er Jeruzalem kennelijk van uit dat Joodse nieuwkomers geen moeite hebben met Israel als Joodse staat. Diverse waarnemers, waaronder CIDI, hebben de Israelische regering erop gewezen dat die aanname onjuist is en als discriminerend kan worden ervaren.
 
Daarop heeft premier Netanyahu het wetsvoorstel zo aangepast dat het nu voor alle nieuwkomers geldt. Ook voor Joden dus. Voor de 'oude' inwoners van Israel gold de eed toch al niet, zodat jaarlijks slechts zo'n 20.000 immigranten, zonder onderscheid des persoons, ermee te maken zullen krijgen.
 
In wezen verschilt de Israelische loyaliteitseed, als hij door de Knesset wordt goedgekeurd,  niet van de 'Verklaring van Verbondenheid', die immigranten sinds vorig jaar in Nederland moeten afleggen. Ook de VS, Australië en Frankrijk hanteren dit soort voorwaarden.
 
Het wetsvoorstel is een typisch geval van binnenlandse symboolpolitiek, zonder veel praktische consequenties. Triest is evenwel de enorme negatieve aandacht die het voorstel in de media opriep en het oorverdovende zwijgen van diezelfde media nu Netanyahu de eed voor alle nieuwkomers wil verplichten..
 
R.N.

 

Het succes van Tel Aviv valt of staat met de check-in op de luchthaven


Helemaal eens met Isser hieronder. Om een of andere reden word ik altijd zeer streng gecontroleerd (ik heb begrepen dat je na aankomst op het vliegveld een nummer krijgt dat bepaald hoe streng je wordt gecontroleerd) en dat kan ik op zichzelf begrijpen, maar iets meer vriendelijkheid zou niet verkeerd zijn. Hetzelfde geldt overigens voor alle controles tussendoor, bij busstations en treinstations en dergelijke. Het is jammer dat er bij Israeli's nooit een lachje of 'prettige reis verder' vanaf kan.
 
RP
------------
 
vrijdag 22 oktober 2010
Het succes van Tel Aviv valt of staat met de check-in van het land van vertrek
 
Tel Aviv is één van de meest interessante steden ter wereld. Hoe is Tel Aviv het best te omschrijven: energiek met een brute schoonheid, strand en zee, jong en oud, oud- en nieuwbouw. Bauhaus, veilig(ja veilig. Het veiligheidsgevoel in Tel Aviv is 100% groter dan in menig Nederlandse stad), eten, diversiteit, conservatief en progressief. Al met al meer dan een bezoek waard. Tel Aviv zou er goed aandoen haar Bauhausarchitectuur beter te onderhouden en daar geld in te investeren. Er zijn vele musea te bezoeken. Cultuur staat hoog in het vaandel in de Joodse staat.
 
Ik weet het. Dit klinkt als een VVV-spotje, maar Tel Aviv is gewoon één van de leukste steden ter wereld. De enige barrière waar bezoekers een vieze smaak van in de mond krijgt is de "ondervraging" op het vliegveld. Het is voor de veiligheid van alle passagiers en het is een goede zaak. Het gaat meer op de manier waarop. Israëliërs zijn over het algemeen niet beleefd, zeker niet op jonge leeftijd en zeker niet wanneer zij niet uit het leger komen. De jongens en meisjes die ondervragen vallen juist in die categorie. Hun directheid wordt door niet Israëliërs uitgelegd als botheid en kan dusdanig intimiderend werken dat toeristen één keer Israël bezoeken en vervolgens, na de ervaring nooit meer. Dat is jammer en een slechte zaak voor Israël in het algemeen. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. Tel Aviv is een geweldige stad. Israël is een fantastisch vakantieland. Een opleiding in etiquette en manieren voor de beveiligers draagt ertoe bij dat Tel Aviv internationaal op de kaart kan staan als vakantiehotspot.

Joodse Zuid-Afrikanen tegen foute vergelijking Israel-Apartheid

 
"De stijgende populariteit van deze vergelijking komt voort uit een ongelukkige samenloop van omstandigheden", zegt Pogrund. Hij emigreerde in 1997 naar Israel na diverse politieke rechtszaken tegen hem en een gevangenisstraf wegens zijn oppositie tegen de apartheid*. "Apartheid is een pakkende term die journalisten graag gebruiken. Bovendien doen belanghebbenden al het mogelijke om de vergelijking erdoor te krijgen. Hun doel is het verzwakken van Israel door internationale sancties. Het ontmaskeren van die belanghebbenden en hun verborgen agenda is een belangrijk middel om de vergelijking aan te pakken."

De stijgende populariteit van deze vergelijking komt vooral door de georganiseerde delegitimeringscampagne tegen Israel die door de Palestijnen wordt gevoerd sinds de tweede intifada. Zij hebben daarbij met succes de steun van linkse en progressieve bewegingen in het Westen gezocht. De term wordt gebruikt door mensen die Israels bestaansrecht ontkennen en vinden dat het Joodse recht op zelfbeschikking racistisch is. De vergelijking dient niet om een bepaald beleid van Israel te bekritiseren of oprechte woede te uiten, maar om Israel als staat te delegitimeren. Het land moet volgens hen net als Apartheid zuid-Afrifa ontmanteld en worden vervangen door een staat voor alle inwoners van Israel en de bezette gebieden. Om een of andere reden meent men dat die staat democratisch zal worden en de rechten van de Joodse minderheid zal respecteren, of dat is althans wat men zijn publiek voorhoudt. NRC Handelsblad doet daar al jaren fanatiek aan mee.
 
Zie verder ook: Israel boycot
 
(* Ter verduidelijking: Pogrund vertrok in 1985 naar London en vandaaruit in 1997 naar Israel.)
 
RP
---------------
 

Zuid-Afrikanen tegen foute vergelijking Israel-Apartheid
http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Zuid-Afrikanen-tegen-foute-vergelijking-Israel-Apartheid.html
Fri 22-10-2010

Het intussen bijgestelde plan om een loyaliteitseed te vragen van nieuwe immigranten leidde op veel plaatsen, ook in Nederland, tot de foute vergelijking met de Apartheid.
De Joodse gemeenschap in Zuid-Afrika weet als geen ander wat daar mis mee is en bindt de strijd ermee aan.
 
=============

Zuid-Afrikaanse Joden tegen de Israel=Apartheid-vergelijking

Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder: `Israel gelijkstellen aan het apartheidsregime, zoals onlangs NRC-Handelsblad deed, is absurd.'

De Joodse gemeenschap in Zuid-Afrika kan een unieke positie innemen in de bestrijden van de Israel=apartheid-vergelijking, verklaarden prominente Zuid-Afrikaanse Joden deze maand. Binnenkort verschijnt het eerste boek over deze kwestie.
 
"Wij zijn een grote Joodse gemeenschap met een gedegen kennis over de apartheid en Israel," zei Wendy Kahn, hoofd van de overkoepelende raad van de 70.000-koppige Joodse gemeenschap in Zuid-Afrika. "Naarmate de vergelijking vaker voorkomt, steken wij meer en meer energie in de bestrijding ervan."
Het boek van de vooraanstaande journalist en anti-apartheidsstrijder Benjamin Pogrund is de nieuwste bijdrage aan die strijd. Pogrund, vriend en bondgenoot van Nelson Mandela, deed een half jaar lang onderzoek in Zuid-Afrika voor zijn boek.
 
"De stijgende populariteit van deze vergelijking komt voort uit een ongelukkige samenloop van omstandigheden", zegt Pogrund. Hij emigreerde in 1997 naar Israel na diverse politieke rechtszaken tegen hem en een gevangenisstraf wegens zijn oppositie tegen de apartheid. "Apartheid is een pakkende term die journalisten graag gebruiken. Bovendien doen belanghebbenden al het mogelijke om de vergelijking erdoor te krijgen. Hun doel is het verzwakken van Israel door internationale sancties. Het ontmaskeren van die belanghebbenden en hun verborgen agenda is een belangrijk middel om de vergelijking aan te pakken."

Absurd

De invoering van de loyaliteitseed in Israel leidde deze maand tot een nieuwe golf van apartheidsvergelijkingen, ook in Nederland. Het NRC Handelsblad stelde dat deze wet, die in eerste ontwerp alleen van niet-Joodse nieuwe immigranten een eed van trouw eist met Israel als Joodse en democratische staat, de vergelijking onontkoombaar maakt. "Ik vind die loyaliteitseed verkeerd en onnodig," zegt Pogrund - een uitgesproken voorstander van Israelische concesies in vredesbesprekingen met de Palestijnen. "Hij wrijft het de Palestijnen goed in en dient misschien als afleidingsmanoeuvre om de noodzakelijke voortgang naar vrede te ontwijken. Maar om hem gelijk te stellen aan apartheid, zoals het NRC-Handelsblad deed, is gewoonweg absurd en bagatelliseert het lijden van de slachtoffers van de apartheid."

Burgerrechten

Inmiddels is het voorstel gewijzigd, en wordt de belofte ook van Joodse immigranten gevraagd. Daarmee is het discriminerende element verdwenen. Maar zelfs de eerste versie rechtvaardigde de apartheidsvergelijking niet, zegt Pogrund.
Israel is niet het enige land dat zich opwerpt als staat van een bepaald volk. "Voor de journalist die dat stuk geschreven heeft, is het misschien interessant te weten dat Zuid-Afrika onder de apartheid geen loyaliteitseed kende: geen enkele zwarte kreeg daar burgerrechten." Van 1993 tot 2003 heeft Israel zo'n 100.000 Palestijnen opgenomen of genaturaliseerd die naar Israel kwamen door een huwelijk met een Israelische burger. Meestal ging het om een van de 1,3 miljoen Arabieren die de Arabisch-Palestijnse minderheid in Israel vormen.

Anti-vergelijkingsstrijd

Pogrunds boek lijkt deel uit te maken van een recente campagne door Zuid-Afrikaanse Joden. In juli organiseerde Telfed, de organisatie van Zuid-Afrikaanse Israeli's, een opvallend evenement ter bestrijding van de vergelijking met academici en prominente Israelische diplomaten, onder wie Professor Gideon Shimoni en Dore Gold, vroeger Israels ambassadeur bij de Verenigde Naties.
Deze initiatieven vullen de website LetsTalkIsrael.com aan, die in 2006 werd opgezet door de Zuid-Afrikaanse historicus David Saks voor de Joodse gemeenschap in dat land. De site, gebaseerd op Saks' onderzoek, moet dienen als database voor mensen die honderden ingezonden brieven en opiniestukken schrijven over de kwestie.
 
Maar anders dan Saks, wiens site Hebron, Jericho, Nablus en Bethlehem beschrijft als "Joods land dat in werkelijkheid is bezet door Arabieren", schrijft Pogrund een groot deel van het succes van de apartheidsvergelijking toe aan de Israelische bezetting van de Westbank.
"Door de bezetting stellen wij onszelf bloot aan kritiek, en omdat bezetting lelijk is, doen wij als onderdrukkers lelijke dingen," zegt hij.

Zuid-Afrika

Dit verklaart voor een groot deel waarom de vergelijking in Zuid-Afrika zelf voorkomt, zegt Pogrund, onder mensen die de apartheid hebben ondergaan. Een van hen is Desmond Tutu, een activist en christelijke geestelijke die in de jaren 1980 wereldberoemd werd als tegenstander van de apartheid. Hij heeft Israel herhaaldelijk `apartheid-achtig' genoemd en beweerde zelfs dat Israels behandeling van de Palestijnen `erger dan apartheid' was.
" Het gelijkstellen van Israel aan apartheid wordt hier geaccepteerd door onwetendheid en woede," was Pogrunds commentaar. "De Zuid-Afrikaanse apartheid was een heel duidelijk geval van goed tegen fout. Dat heeft de manier waarop mensen erover denken bepaald. Israels geval is veel gecompliceerder en genuanceerder." Pogrund zegt dat zijn boek een eenvoudige manier aanreikt om de vergelijking kritisch te onderzoeken.

"Iedereen die zegt dat Israel een apartheidsstaat is, moet kunnen aangeven hoe dit het dagelijks leven van mensen treft, en hoeveeel levens het treft. De simpele waarheid is dat hiervan geen sprake is."
 

Israelische humanitaire organisatie ZAKA ruimt slachtoffers van geweld en rampen op

A Bedouin man in his ZAKA volunteer garb  (Picture courtesy of ZAKA)

In 1995 werd in Israel de religieuze humanitaire organisatie ZAKA opgericht. Deze mensen zijn als een van de eersten ter plekke na een zelfmoordaanslag en ruimen de menselijke resten op en identificeren de slachtoffers. Zij houden daarbij rekening met de specifieke religieuze regels wat betreft bloed en dergelijke. De laatste jaren biedt ZAKA haar expertise en hulp aan bij rampen over de hele wereld, zelfs in landen waarmee Israel geen diplomatieke betrekkingen heeft.
 
ZAKA sent teams to assist at the sites of the World Trade Center and Mumbai terrorist attacks; the Columbia space shuttle tragedy in Texas; synagogue bombings in Istanbul; the tsunami in Southeast Asia; plane crashes in Phuket, Thailand, Mexico, and Namibia; the devastating earthquake in Haiti; and the recent murder of a Jewish traveler in the Ukraine, among other tragedies.
Overseas missions became easier to arrange after the United Nations officially recognized ZAKA as an international humanitarian volunteer organization in 2005. This status gives the organization entrée to any country, even those with which Israel does not have diplomatic relations.
 
ZAKA heeft sinds kort speciale afdelingen voor Druze en Arabieren in Israel, waarvoor mensen uit die gemeenschappen worden opgeleid.
 
Israel's unique voluntary rescue organization, ZAKA, is adding four new units to better serve Arab, Bedouin, Circassian and Druze populations in the country's north and south. Volunteers from those minority communities will staff the units after receiving training at ZAKA, which is a Hebrew acronym for Disaster Victim Identification.
Israel had no organized system for dealing with victims' body parts and blood, considered sacred by Jewish law, until Jerusalemite Yehuda Meshi-Zahav (51) founded ZAKA in 1995. The non-Jewish volunteers will be trained to carry out these tasks according to their own religious and ethnic customs.
 
Small ZAKA units are already active among the Bedouin population in the south and the Druze communities of the north. However, the four new branches herald the beginning of direct government participation in ZAKA expansion. Galil Ayoob Kara, a Druze member of Israel's parliament and Deputy Minister for the Development of the Negev and Galilee, has termed the government's cooperation with ZAKA "holy work" and a critical step toward equality for all Israeli citizens.
Training is taking place under the guidance of Gadi Kellerman in the south and Hezki Farkash in the north. Kellerman says the 15 volunteers he has recruited are mostly from border patrol and police squads.
 
Images replayed like a horror movie
 
Meshi-Zahav has long been aware of ZAKA's potential to break barriers and build bridges between Israeli Jews and minorities. "We are open to all: Religious and not, Jews and non-Jews, Israelis and Arabs," he says. "Our guiding principle is our belief that man was made in the image of God."
ZAKA has always handled bodies of non-Jewish victims – even terrorists – with sensitivity to cultural and religious principles, he stresses. However, he is enthusiastic about recruiting members from other faiths.
 
"We believe everyone wants to do good work," he says. "Adding as many people as possible to our volunteering circle is a means to perfecting our world."
Meshi-Zahav, an ultra-Orthodox Jew and father of seven, witnessed the first bus bombing just outside Jerusalem in 1989. He and some fellow yeshiva students ran to help out at the gruesome scene, but had no expertise in forensics or first aid.
"I went home and the images kept replaying in my mind like a horror movie," he recalls. Over the course of the next six years, he built up a basis for what would become the world's only Jewish organization authorized by the Israel Police to handle recovery and body part identification.
 
Officially recognized by the UN
 
Over the years, the organization added specialty canine, diving, and rappelling units, and now participates in search-and-rescue missions, firefighting, international disaster relief, and accident prevention programs. Some of ZAKA's 1,500 volunteers have worked alongside law enforcement and emergency personnel following terrorist attacks, accidents, and natural disasters across the globe.
ZAKA sent teams to assist at the sites of the World Trade Center and Mumbai terrorist attacks; the Columbia space shuttle tragedy in Texas; synagogue bombings in Istanbul; the tsunami in Southeast Asia; plane crashes in Phuket, Thailand, Mexico, and Namibia; the devastating earthquake in Haiti; and the recent murder of a Jewish traveler in the Ukraine, among other tragedies.
 
Overseas missions became easier to arrange after the United Nations officially recognized ZAKA as an international humanitarian volunteer organization in 2005. This status gives the organization entrée to any country, even those with which Israel does not have diplomatic relations.
"The humanitarian message of ZAKA is the key that opens doors to all communities," says ZAKA spokeswoman Lydia Weitzman.
 
ZAKA recently established International Rescue branches in Mexico, France, and Hong Kong, with another planned for Kiev to serve the entire Eastern European region. At the new branches, community volunteers will be trained to offer an immediate professional response to disaster in their regions, before Israel-based ZAKA volunteers can arrive on the scene.
 
 

Palestijnse Autoriteit in opspraak wegens martelingen in gevangenis


Human Rights Watch said that the PA has been extremely lax in prosecuting security officials for torture and ill-treatment of detainees. In the only known prosecution, a Palestinian military court in July acquitted five General Intelligence Service officers from Hebron who allegedly tortured Haitham Amr to death in June 2009.
Palestinian detainees registered 106 complaints of torture with the human rights commission from January through September 2010. Since June 2007, according to the commission, PA security services have allegedly been responsible for the deaths in custody of eight detainees in the West Bank.
 
Was Israel de boosdoener, dan had het groot in alle kranten gestaan, was het op het achtuur journaal geweest en in de zapservice van Pauw en Witteman. Maar het zijn de Palestijnen maar, daar kan je geen fatsoenlijke rechtspraak en behandeling van gedetineerden van verwachten. Ze leven nou eenmaal onder een vreselijke bezetting, en dan ga je vanzelf het gedrag van je bezetters imiteren, nietwaar? Dus eigenlijk moeten we ook deze mensenrechtenschendingen Israel aanrekenen. De VN mensenrechtenraad is zeker in staat tot een dergelijke redenering en zal graag Israel veroordelen voor de dood van ettelijke Palestijnse gevangenen in PA gevangenissen, en de anti-Israellobby in Nederland zal dat spelletje gretig meespelen. Of ze zwijgen de zaak dood. Het zijn immers maar Palestijnen en ze zijn niet door Joden gedood.
 
RP
-------------
 

PA urged to investigate torture allegations
Published yesterday (updated) 21/10/2010 23:47
 
 
JERUSALEM (Ma'an) -- The Palestinian Authority should promptly investigate the alleged torture of two detainees in a Jericho prison and ensure that officials responsible for the abuse are prosecuted, Human Rights Watch said Wednesday.

These two cases are among more than 100 allegations of torture registered so far this year with the Independent Commission for Human Rights, the official Palestinian human rights ombudsman, against security services in the West Bank.

Members of the Preventive Security agency, which reports to the minister of interior, arrested Ahmad Salhab, a 42-year-old mechanic from Hebron, in September, and detained him until October, first in Hebron and then in Jericho. The same month, officials transferred him to a hospital in Hebron suffering from injury to previously torn spinal discs and severe mental distress, which he told Human Rights Watch resulted from torture in custody.

The second man, M.B., who asked that his name not be used, was arrested in September and held first in the Preventive Security detention facility in Hebron and then in Jericho, where, he said, he was tortured for 10 days. Both were accused of having ties to Hamas. The human rights commission said that Salhab's and M.B.'s are the first cases of alleged torture in the Jericho prison.

"The reports of torture by Palestinian security services keep rolling in," said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "President Abbas and Prime Minister Fayyad are well aware of the situation. They need to reverse this rampant impunity and make sure that those responsible are prosecuted."

On 31 August, Hamas's armed wing, the Al-Qassam Brigades, claimed responsibility for an attack that killed four Israeli settlers in the Hebron area. The Palestinian Authority subsequently detained hundreds of people around Hebron who were suspected of Hamas ties.

Both Salhab and the other man were detained arbitrarily. Although Palestinian law requires that officials carrying out arrests present a warrant, arresting officials did not show a warrant either to Salhab or to the other man, M.B., the men told Human Rights Watch.

Human Rights Watch said that the PA has been extremely lax in prosecuting security officials for torture and ill-treatment of detainees. In the only known prosecution, a Palestinian military court in July acquitted five General Intelligence Service officers from Hebron who allegedly tortured Haitham Amr to death in June 2009.

Palestinian detainees registered 106 complaints of torture with the human rights commission from January through September 2010. Since June 2007, according to the commission, PA security services have allegedly been responsible for the deaths in custody of eight detainees in the West Bank.

Hamas: PA increasing torture in Jericho prison

Hamas accused PA security forces of arresting eight party members in the West Bank overnight Wednesday.

In a statement, Hamas said the PA was continuing its arrest campaign against Hamas affiliates, adding that the latest detentions occurred in Ramallah, Hebron and Tulkarem.

The Islamist movement said PA forces arrested over a thousand supporters in the West Bank in September.

"It's clear that the arrest campaign being waged by the Palestinian Authority did not exclude anyone and did take into consideration the circumstances and titles of the people being arrested, whether they were former detainees from Israeli jails, university professors, teachers, or members of city councils and other categories," an earlier statement said.

On Saturday, Hamas accused the PA of referring 40 party supporters from the northern Nablus district to military courts, which it said delayed hearings until next month. The party further said the use of torture against Hamas affiliates in Jericho prison had intensified and that the PA continued to bar detainees in Hebron from family visits.

Security is the final issue stalling Hamas' ratification of an Egyptian-mediated unity paper to reconcile with rival faction Fatah. Hamas has frequently condemned the arrest of Hamas members by PA security forces, and accused the PA of security collaboration with Israel following the recent assassinations of three Hamas leaders by Israeli forces in the West Bank.

Egypt has been mediating a reconciliation deal between the two movements since 2007, shortly after Abbas dissolved the newly formed coalition government when Hamas took over the Gaza Strip the same year.

Fatah ratified the deal in October 2009, but Hamas has said that it had several amendments it wanted to discuss before signing it, including restructuring the PLO and the future of the respective security forces.
 
 

vrijdag 22 oktober 2010

CIDI doet aangifte van antisemitische rap op YouTube

 
Ik kan hier kort over zijn: er zijn wel degelijk mooie rapnummers die over het (vaak harde) leven gaan en zelfs over dromen van een betere wereld, maar er zijn er heel veel (zo lijkt het tenminste) die gewoon plat of ronduit walgelijk zijn. Dit zal niet de eerste of de laatste strafbare rap zijn.
 
Abby
-----------------------------------------------------------

Van de Twitter van  :
 
Niet na waarschuwing, maar pas na aangifte van verwijdert rap. Aangifte wordt niet ingetrokken
 
-----------------------------------------------------------

CIDI doet aangifte van antisemitische rap

Thu 21-10-2010

CIDI heeft aangifte gedaan tegen de uploader van de antisemitische haatrap "Ren vieze Jood" op het gratis videokanaal YouTube.
De rapper, die zich een 'Mokro met een gun' noemt, beschrijft in detail de moord op vier joden in Beverwijk ('een feestdag'), geïllustreerd door een gewelddadige cartoon. Het filmpje is intussen ruim 6600 keer bekeken. Bij CIDI kwamen klachten binnen van mensen die het beledigend en bedreigend vonden. YouTube reageerde niet op verzoeken de video te verwijderen.

Dit is niet de eerste keer dat YouTube niet reageert op verzoeken tot verwijdering.
Het videokanaal maakt het gebruikers bijzonder moeilijk haatmateriaal te melden. Tot voor kort konden alleen ingelogde accounthouders de knop zien om dit doen. Ook nu dit is verbeterd, heeft het doen van een melding meestal geen enkel resultaat.

Het filmpje lokte bovendien zeer foute reacties uit, waarvan slechts een klein deel verwijderd is. Een reactie als 'ha ha ha kankerjood, hoe was het in de jaren '40 voor je pa en opa?', gevolgd door een obscene toevoeging, blijft maandenlang staan.

Het gratis uploadkanaal levert een populaire service, maar YouTube moet zorgen voor een goede werking van het zelfregulerend mechanisme, waarbij kijkers kunnen waarschuwen tegen discriminerend materiaal.

Update: Na publiciteit in onder meer de Telegraaf en Spits heeft YouTube nu eindelijk het filmpje verwijderd. Maar YouTube moet niet alleen reageren op publiciteit. Ook als gebruikers strafbare haatfilms melden behoort YouTube te luisteren en te reageren.

Olmert ontkent dat Palestijnen in 2008 met tegenvoorstel voor grenzen kwamen

 
Ik kan hier kort over zijn: de Palestijnen (zonder te willen generaliseren) hebben een rijke geschiedenis in het verdraaien van de geschiedenis. Twee jaar later komen beweren dat Abbas in 2008 wel degelijk met kaarten kwam aanzetten als tegenvoorstel voor het verdelen van het land, komt niet erg geloofwaardig over.
 
Abby
-----------------------------------------------------------
 
 
The Jerusalem Post
Olmert denies claim PA responded to peace plan with maps
By HERB KEINON AND JERUSALEM POST STAFF
10/20/2010 03:06
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=192054


Erekat disputes narrative that PA walked away from 2008 offer; Ex-PM's aide: The Palestinians never came back to us.

PLO negotiator Saeb Erekat has challenged the widely held narrative that the Palestinians failed to respond to then prime minister Ehud Olmert's diplomatic offer in 2008 and walked away from negotiations without presenting a counter offer.

Erekat told The Jerusalem Post this week that the Palestinian Authority presented Olmert with maps of its own delineating its vision of the borders of a future state.

Erekat's claim was quickly disputed by sources close to Olmert, who said that although Palestinian ideas were incorporated into the maps that Olmert brought to the table at their last meeting on September 16, 2008, the Palestinians never presented a map of their own.

Olmert offered the Palestinians some 94 percent of the West Bank, with a land swap for the remainder; the division of Jerusalem, with the Holy Basin administered by a consortium of Saudis, Jordanians, Israelis, Palestinians and Americans; and Israel's willingness to re-settle some 20,000 Palestinian refugees.

Erekat, in what is believed to be the first time a senior Palestinian official said the PA presented maps of its own during the negotiations, told the Post there was a serious exchange between Olmert and PA President Mahmoud Abbas.

"We're not denying that," Erekat said. "Olmert made an offer on Jerusalem and other issues. But I wish to remind Olmert that President Abbas reciprocated and presented his own plan and map for a solution."

According to Erekat, Olmert, "apparently for internal reasons, could not do anything. Yes, there was an offer from Olmert and we don't deny it. Olmert must be reminded that President Abbas countered the offer and presented maps of his own regarding a solution."

In May 2009, The Washington Post's Jackson Diehl wrote that Abbas, in an interview, acknowledged that Olmert had shown him a map, but complained that the prime minister did not let him take it with him. Diehl wrote nothing about a Palestinian map and stated flatly that Abbas turned down Olmert's offer. He quoted Abbas as saying "The gaps were wide."

The final meeting between Abbas and Olmert was held a day before the Kadima primary in which Tzipi Livni was elected head of the party.

Olmert formally resigned, but stayed on as prime minister while Livni tried – and failed – to form a new government, and early elections were held in February 2009.

One source close to Olmert said that "certainly in the 35 meetings between Abbas and Olmert there were suggestions from Abbas, and our proposal at the end was based on all the discussion between the two."

He said this proposal dealt with all the core issues and included a detailed map of a future Palestinian state.

The source said Olmert presented his map at the last meeting, and the Palestinians were supposed to come back with their comments in a few days. They never did, he said.

Three months later the IDF began its Operation Cast Lead offensive against Hamas in the Gaza Strip.

"I don't know of any similar map, or another map that the Palestinians presented," the source said. He added that while there was agreement that land annexed by Israel beyond the Green Line would be swapped with the Palestinians for land inside the pre-1967 lines, there was disagreement on the amount of land involved.

For instance, while Olmert wanted Israel to annex 6.3% of the West Bank, home to about 75% of the Jews in the territories, and transfer to the Palestinians territory equivalent to 5.8% of the West Bank, along with a safe passage from Hebron to the Gaza Strip, the Palestinians wanted to see a smaller amount of territory annexed.


Wederom terroristen als helden vereerd door de Palestijnse Autoriteit

 
Ik kan hier kort over zijn: in een bepaalde context mogen van mij best de vroegere 'strijders voor de Arabische zaak' herdacht worden. Ook in Israel worden lieden van de Irgoen en andere minder scrupuleuze strijders voor de onafhankelijkheid wel geëerd, soms zelfs in aanwezigheid van regeringsleiders. Maar als het bloedbad dat Baruch Goldstein in 1994 aanrichtte of de glorieuze strijd om Deir Yassin in 1948 als heldendaden gevierd werden op de Israelische publieke omroep zou de wereld toch te klein zijn. Als de Palestijnen dergelijke 'helden' vieren, kraait er echter geen haan naar buiten Galilea.
 
Abby
-----------------------------------------------------------

PMW Bulletin - Oct. 21, 2010

 
Terrorists who killed 6 lauded as "heroes" in clip shown seven times in three days on PA TV
http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=3448

by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik

A clip broadcast seven times in three days on PA TV labeled Palestinian terrorists as "heroes" for having murdered six Israelis in two terror attacks. PA TV showed the clip to coincide with the anniversary celebrations of the Palestinian Arab Front (formerly Arab Liberation Front), the organization that carried out the attacks in 1975 and 1980.

The TV clip glorified the terror attacks by showing two pictures of the terrorists who committed the attacks, with captions that read, "The heroes of the Kfar Yuval operation" and, "The heroes of the Misgav Am operation."

The attack on Kfar Yuval
On June 15, 1975, terrorists from the Arab Liberation Front penetrated the Israeli village Kfar Yuval near the Lebanese border. Four terrorists seized control of one of the homes and held its inhabitants hostage. Three Israelis were killed.

The attack on Misgav Am
On April 7, 1980, five terrorists from the Arab Liberation Front took control of the children's house in Kibbutz Misgav Am in northern Israel, holding the children hostage. They killed two adults and one child before they were subdued by the Israeli army.

Background to clip:
The Arab Liberation Front was founded in Iraq in 1969, and carried out terrorist attacks in Israel in the 1970s and '80s. After the Oslo Accords, there was a split in the organization. It changed its name to the Palestinian Arab Front, which still has offices in Ramallah and Gaza.

To celebrate the 42nd anniversary of the founding of the Arab Liberation Front and the 17th anniversary of its name change to the Palestinian Arab Front, the organization held ceremonies in October this year in Tulkarem in the Palestinian Authority and in Gaza.

-----------------------------------------------------------
p:+972 2 625 4140     e: pmw@palwatch.org
f: +972 2 624 2803     w: www.palwatch.org
 
 

donderdag 21 oktober 2010

Hamas: een foto spreekt 1000 woorden tegen

 
De zogenaamde "Elders" hebben onlangs een ontmoeting gehad met Hamas leider Meshaal, waar volgens hen prima mee te praten is. Meshaal zou volgens allerlei deskundologen indirect hebben ingestemd met een Palestijnse staat binnen de pre-1967 wapenstilstandslijnen en daarmee dus ook met Israels bestaansrecht. Behalve het feit dat hij dit zelf talloze malen heeft tegengesproken en hij bovendien eist dat miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen uit 1948 naar Israel mogen 'terugkeren', spreekt de afbeelding waaronder het gezelschap gezellig zit te praten, ook andere taal. Je zou maar onder zo'n kaart moeten praten.
 
RP
-------------
 

A picture contradicts a thousand words

http://elderofziyon.blogspot.com/2010/10/picture-contradicts-thousand-words.html

From Reuters:

Hamas leader Khaled Meshaal (2nd R) meets members of The Elders delegation Lakhdar Brahimi, Ela Bhatt, former U.S. President Jimmy Carter and former Irish President Mary Robinson (L-3rd R) in Damascus October 19, 2010. The Elders are on a tour of the Middle East to build support for a peace agreement between Israel and the Palestinians.

While Reuters and the wannabe tribal elders claim that they want a peace agreement between Israel and the Arabs, the poster shows quite the opposite.

Right above Jimmy Carter's head is a map of Hamas' vision of "peace" - a world without Israel altogether.

It is telling that the self-proclaimed global leaders allow themselves, without compunction, to be props in a Hamas advertisement for the destruction of Israel.

One wonders whether they would take a walk with Mahmoud Ahmadinejad and a gaggle of wire-service reporters to survey Iran's exhibition of Holocaust-denial cartoons, or if they would have agreed to a photo-op in front of a picture of the World Trade Center crashing down.

The fact is that the public and prominent display of maps showing a Judenrein "Palestine" (whose only relationship with historic Palestine is that it portrays areas that Jews have some level of political control over) is no less offensive than proud pictures of 9/11.

The world has become numb to such an outrage, of course. You will have to look long and hard to find any so-called "peace" activist saying a word against these graphic paeans to ethnic cleansing that are pervasive in the Arab world.

But make no mistake - that is what a map of "historic Palestine" is. It's ubiquity makes it no less offensive, and for people who truly want peace, this should be obvious.

(The words on the poster are the Koranic verse that Muslims use to claim that Mohammed journeyed to Jerusalem, h/t Ali.)
 
 

Voormalig Palestijns premier Ahmed Qurei waarschuwt voor 'gewapend verzet' als vredesoverleg faalt


Er komt weer eens dreigende taal uit de hoek van de Palestijnse Autoriteit, het lichaam dat tijdens het Oslo vredesproces is gecreëerd om vrede met Israel te sluiten.
 
He also reiterated his strong opposition to the idea of a land swap between Israel and the PA.
Abbas's remarks came amid reports about a US-initiated compromise to resume direct talks between Israel and the PA.
 
In response, Nabil Abu Rudaineh, a spokesman for the PA leadership, said that the Palestinians regarded all forms of settlement as "illegal."
 
Qurei, 73, who is better known by his nom de guerre Abu Ala, said that the peace talks, diplomatic efforts and "all forms of resistance" should be among the Palestinian negotiators' options.
"All options are open to us," he declared. "Negotiations, popular activities, sit-in strikes, civil disobedience or armed resistance.
 
Het ene na het andere compromis dat Israel of de VS voorstelt wordt door de Palestijnen naar de prullenbak verwezen, waarna men dan concludeert dat er geen andere optie meer is dan een eenzijdige uitroeping van een Palestijnse staat, en 'gewapend verzet' (lees: aanslagen op burgers).
Een ieder die beweert dat de PA zo gematigd is, het geweld afzweert en bovendien bereid is tot een landruil om Israel tegemoet te komen, komt dus van een koude kermis thuis. Echt nieuw is dit overigens niet, maar je blijft natuurlijk altijd op verandering hopen.
 
RP
-----------

Qurei warns of possible 'armed resistance' if talks fail
By KHALED ABU TOAMEH
The Jerusalem Post - 10/20/2010 01:51
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=192047

All options are open to us, says former PA prime minister; Israeli official calls threat "regrettable"; Abbas rules out West Bank land swaps.

 
Ahmed Qurei, a senior PLO official and former Palestinian Authority prime minister, has said he does not rule out the possibility that the Palestinians will launch an "armed resistance" against Israel if the peace talks fail.

Qurei, who was one of the architects of the Oslo Accords, was speaking at a seminar that was held in Cairo earlier this week.
An Israeli official said Qurei's threat was "regrettable."

"It is indeed regrettable that there are still senior Palestinian leaders in the Palestinian Authority who talk about using the path of violence," the official told The Jerusalem Post. "It is clear that the path of violence is a dead end and only through direct negotiation can peace be achieved."

In a Channel 1 interview on Sunday, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas said he did not believe there would be a third intifada.
"Inshallah, God willing, an intifada will not break out," Abbas said.
He warned, however, that if a diplomatic solution was not found, despondency and frustration would set in and extremism could win out.

Abbas said in Ramallah earlier Tuesday that he supported a non-violent, "popular resistance" against Israel.
He told a delegation from the villages of Bil'in and Ni'lin in the West Bank: "We support your peaceful and popular resistance. We are proud of this resistance, which has won the backing of the international community."

The two villages are the scenes of weekly demonstrations against the security barrier.
Abbas condemned the barrier as "immoral and uncivilized," saying the PA would not accept a "wall on our land. If they want to build a wall, they should do so on their land."
He also reiterated his strong opposition to the idea of a land swap between Israel and the PA.

Abbas's remarks came amid reports about a US-initiated compromise to resume direct talks between Israel and the PA.

In response, Nabil Abu Rudaineh, a spokesman for the PA leadership, said that the Palestinians regarded all forms of settlement as "illegal."

Qurei, 73, who is better known by his nom de guerre Abu Ala, said that the peace talks, diplomatic efforts and "all forms of resistance" should be among the Palestinian negotiators' options.
"All options are open to us," he declared. "Negotiations, popular activities, sit-in strikes, civil disobedience or armed resistance.
We shouldn't drop any of these options, but what is more important now is to achieve Palestinian unity."

Qurei, who participated in previous rounds of negotiations between Israel and the PA, said that the Palestinians also did not rule out unilaterally declaring the establishment of a Palestinian state and seeking the UN Security Council's recognition of that state.
He added that the Palestinians' top priority now was to end the power struggle between Fatah and Hamas so that there would be a consensus about the options they needed to consider, when and if the peace process failed.

Qurei, who is also a senior representative of Fatah, said that the Palestinians would not return to the negotiating table with Israel unless construction in the settlements was halted completely.
He also warned Palestinians and Arabs against pinning high hopes on President Barack Obama.

"We should stop sinking into rosy dreams while the road is full of thorns," Qurei said. "The US is a country of institutions and the decision-making process is not only in the hands of the president."

On Tuesday night, Prime Minister Binyamin Netanyahu held a two-hour meeting in his Jerusalem office with Quartet envoy to the Middle East Tony Blair.

13 Gewonden bij Qassam werkplaats Rafah in Gazastrook


13 Mensen waaronder vijf kinderen en drie vrouwen raakten gewond door een explosie in een dichtbevolkte wijk in Rafah. De explosie was hoogstwaarschijnlijk een 'werkincident' in een wapenopslagplaats. Waarom Hamas zijn wapens in dichtbevolkte gebieden opslaat laat zich raden, en de eigen bevolking is ondergeschikt aan het militaire belang. Dergelijk 'werkincidenten' vinden geregeld plaats.
 
RP
----------
 
The Jerusalem Post
13 injured in Kassam training site explosion in Rafah
By JPOST.COM STAFF
10/20/2010 16:26
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=192130


Five children and three women among casualties after blast at Hamas's al-Qassam Brigades site located in southern Gaza Strip.

A powerful explosion ripped through a Hamas Kassam rocket training site in the southern Gaza Strip on Wednesday, the Ma'an news agency reported.

In a statement Hamas did not give a cause for the blast in the town of Rafah. The Israeli military said it wasn't involved, which suggests that the explosion was an accident.

The blast shook through the densely crowded Tel As-Sultan neighborhood in Rafah. Hamas said thirteen people were injured during the explosion, including five children and three women, all by flying glass shrapnel.

Ambulance crews arrived on the scene to evacuate the injured to Abu Yousef An-Najjar Hospital in Rafah, said Gaza medical services spokesman Adham Abu Silmiyya.

The Gaza-based Palestinian Center for Human Rights has repeatedly called on the territory's Hamas rulers not to store explosive materials in civilian areas. It said a similar explosion in August wounded 58 people and destroyed seven houses.

Moslim professor roept in Washington op tot vernietiging van Israel

 
In het kader van het proces tegen Geert Wilders wegens ophitsing en discriminatie en haatzaaiiing, hier een berichtje over de andere kant. Niet vanuit Gaza of Teheran, nee ook niet vanuit Den Haag of Venlo, maar vanuit de thuishaven van de vrijheid zelve: Washington DC.
Volgens de Lincoln Universiteit is Amerika (tm) een vrij land, waar Engels professor Kaukab Siddique mag zeggen wat hij wil, in zijn vrije tijd. Maar in de les mag hij zulke jihadistische onzin niet uitkramen - dat valt weer mee!
 
Toevallig las ik gisteren een paar (oudere) artikelen over onze 'eigen' islamgeleerde Tariq Ramadan, die vorig jaar in opspraak kwam en toen vurig werd verdedigd door o.a. Palestina-apologete Anja Meulenbelt.
Naast de VVD Rotterdam kwam ik ook kritieken tegen uit minder verdachte hoek, zoals De Groene Amsterdammer en het Britse Workers' Liberty (bij monde van de Franse Marxistische filosoof Yves Coleman). Voorwaar, Ramadan is geen personage waar een frisse linkse jongen of meid mee gezien moet willen worden....
 
Wouter
________________
 
 
College Professor Calls for Israel's Destruction
By Erick Stakelbeck
CBN News Terrorism Analyst

Yet the scene occurred in Washington, D.C,  just minutes from the White House.

"We must stand united to defeat, to destroy, to dismantle Israel--if possible by peaceful means," Kaukab Siddique said. "Perhaps, like Saladin, we will give them enough food and water to travel back to the lands from where they came to occupy other people."

Siddique is an associate professor of English at Lincoln University in Pennsylvania. 

He used his time outside the classroom over Labor Day weekend to address radical Muslims and leftists at an anti-Israel rally in Washington, D.C. marking "Al Quds Day."

"For the Jews, I would say see what could happen to you if the Muslims wake up," Siddique warned.  "And I say to the Muslims, dear brothers and sisters, unite and rise up against this hydra-headed monster which calls itself Zionism."

The Investigative Project on Terrorism captured footage of Siddique's Washington rant.

"This is not a one off deal, this event Labor Day weekend," IPT Executive Director Ray Locker told CBN News. "This is something he has said at similar events over a period of at least a dozen years, as far as we can tell."

CBN News found e-mail exchanges posted online in which Siddique called the Holocaust "a hoax" that was "invented,"  saying there is "not even one document" to prove it happened.

He's also written that Jews have "taken over America" by "devious and immoral means."

Despite a history of anti-Semitic statements, Siddique maintains a job teaching literature at Lincoln University and sits on at least two school committees.

Lincoln is the nation's oldest historically African-American college. Since 2003, it's received almost $200 million in Pennsylvania state money towards various projects.

Lincoln University administrators declined to appear on camera with CBN News. But the school's executive vice president, Michael Hill, told us they in no way agree with or support Siddique's comments on Israel. However, Hill added that Siddique is tenured and has freedom of speech, and the school cannot control what he does or says on his time as a private citizen.

Siddique has also advocated for two convicted terrorists with ties to al-Qaeda -- including the cleric behind the 1993 World Trade Center bombing.

"It's one thing to have strong beliefs," Locker said. "It's another to advocate violence and go to bat for people who are established terrorists."

Hill told CBN News the school will make sure that Siddique's political comments are not part of his classroom curriculum.

Siddique declined a CBN News request for an on-camera interview.  But in an e-mail response to our questions, he denied that he was anti-Semitic and said his "speaking out" about Israel, "conform(s) to the ideals and principles that founded Lincoln University."

He added, "When I refer critically to the 'Jews' I am referring to the current leadership of the 'State of Israel' and to their major supporters, not to the Jewish race as a whole."

Siddique's recent statements in Washington, however, appear to suggest otherwise.

"The Koran says drive them out from where they drove you out," he declared. "There's no question of just dismantling the settlements. These settlements are only the tentacles of the devil that resides in Tel Aviv."

 

 

woensdag 20 oktober 2010

14 November online Israelische vredesmanifestatie met Pete Seeger gaat door

Folk singer Pete Seeger, in green, records a song at his home in Beacon, N.Y. in May 2010 for an Israeli-organized peace rally. He is accompanied by Walker Rumpf on guitar and Arava Institute for Environmental Studies alumni Zack Korenstein and Sarah Schuldenfrei. (Michael Hardgrove)
 
 
Je hoeft geen aanhanger te zijn van het Israelische regeringsbeleid om tegen boycots van Israel en Israelische evenementen te zijn.
 
Yet despite his opposition to Israeli policies in the West Bank and Gaza, Seeger refuses to heed calls to boycott an upcoming peace event organized by an Israeli institution.
In recent weeks, Seeger has rejected calls by individuals and organizations demanding that he cancel his participation in "With Earth and Each Other: A Virtual Rally for a Better Middle East," an online event promoting peace through cross-border cooperation and scheduled for a Nov. 14 global broadcast at www.withearthandeachother.org.
 
De boycotbeweging is niet voor vrede, integendeel. Men is tegen vredesbijeenkomsten en toenadering van Israeli's en Palestijnen. De BDS beweging heeft al vaker geprobeerd dialoog- en verzoeningsactiviteiten te dwarsbomen.
 
RP
-------------
 
Despite pressure, Pete Seeger won't cancel participation in Israeli-organized peace rally

 

SAN FRANCISCO (JTA) -- No one tells Pete Seeger what to do.

At 91, the iconic folk singer has penned hundreds of protest songs, railing against everything from the Vietnam War to global warming. He was blacklisted in the 1950s, he slept under the stars with striking farmers and he still reads the Communist "People's  World" -- along with The New York Times, of course.

Yet despite his opposition to Israeli policies in the West Bank and Gaza, Seeger refuses to heed calls to boycott an upcoming peace event organized by an Israeli institution.

In recent weeks, Seeger has rejected calls by individuals and organizations demanding that he cancel his participation in "With Earth and Each Other: A Virtual Rally for a Better Middle East," an online event promoting peace through cross-border cooperation and scheduled for a Nov. 14 global broadcast at www.withearthandeachother.org.

"My religion is that the world will not survive without dialogue," Seeger told JTA in an interview from his home in Beacon, N.Y. "I would say to the Israelis and the Palestinians, if you think it's terrible now, just think ahead 50 years to when the world blows itself up. It will get worse unless you learn how to turn the world around peacefully."

Seeger was invited to perform for the online peace rally by event organizers Friends of the Arava Institute, the North American fund-raising arm of the Arava Institute for Environmental Studies. The institute works with Arab and Jewish leaders to solve the region's environmental challenges cooperatively.

Thirty other organizations have signed on to the event, ranging from Peace Child Israel to the Jewish National Fund.

Actor Mandy Patinkin will emcee an event that will feature group viewings organized around the world from San Francisco to Bonn, Germany.

Activists from the boycott, divestment and sanctions movement have been pushing Seeger to cancel, posting open letters to him on their websites.

Seeger says he's going forward and already has recorded two songs: "Od Yavo Shalom" (Hebrew for "Peace Will Yet Come") and a Lebanese song in Arabic performed with alumni of the Arava Institute. And he may break into song spontaneously during the live broadcast, too.

That doesn't mean that he supports Israeli policies toward the Palestinians, Seeger says; quite the contrary.

He is a longtime donor to the Israeli Committee Against House Demolitions, an organization that became so critical of Israel that it was dropped by the New Israel Fund years ago, and readily decries what he calls "monstrous" Israeli military actions against Palestinian civilians.

Seeger made his first trip to Israel in 1964 with his wife and children, and spent time on several kibbutzim, where he recalls being "impressed by the energy."

He visited again right before the June 1967 Six-Day War, performing the hit song "Tzena, Tzena, Tzena" before a crowd of tens of thousands in Tel Aviv. "Tzena," which he recorded in 1950 with The Weavers, remains the only Hebrew-language song to make it to the top of the U.S. music charts.

Right before that trip, Seeger stopped off in Lebanon.

"I was told not to mention I was going to Israel the next week or I might not make it," he said. "I hadn't realized how serious the situation was."

Things "have gone from bad to worse" in the Middle East, says Seeger, who notes that he rarely travels anymore except for occasional trips to New York City.

Holding up the example of the Montgomery bus boycott as the key to ending racial segregation in the American South, Seeger says he does not oppose nonviolent efforts, including an economic boycott, to end the Israeli occupation of the West Bank and Gaza. But standing in the way of promoting dialogue makes no sense, he said.

"I understand why someone would want to boycott a place financially, but I don't understand why you would boycott dialogue," Seeger said. "The world will not be here in 50 years unless we learn how to communicate with each other nonviolently."

The online peace rally, which begins at 1p.m. EST on Nov. 14, presents itself as nonpolitical.

"The purpose is not to take a side or suggest what a peace process should look like, but to raise the voices of those on all sides who yearn for peace and show that there is another side of the conflict in which people are striving to work together for the betterment of all," rally co-chair Mohammed Atwa said in a news release.

"It will be a long struggle, taking generations," Seeger said of Israeli-Arab peace. "But if we don't try, we abandon the world to those who believe in violence."

 

 

Palestijnse lobby weert pro-Israel spreker in "discussie" Belfast Festival

 
De anti-Israellobby klaagt vaak dat ze de mond wordt gesnoerd, maar zoals zo vaak beschuldigt men de andere kant van zaken die men juist zelf geregeld doet. Van de zomer werd onder andere ambassadeur Michael Oren het spreken onmogelijk gemaakt op een Amerikaanse universiteit, en het komt vaker voor dat een pro-Israel spreker wordt bedreigd, overschreeuwd of al vantevoren afgezegd vanwege verwachte gevoeligheden van de moslimgemeenschap of daadwerkelijke protesten. Vooral op campussen blijkt het vaak bijzonder lastig om een pro-Israel bijeenkomst te organiseren vanwege de militante antizionistische organisaties. De eigen argumenten zijn blijkbaar zo zwak dat men het niet op wil nemen tegen sprekers van de andere kant.
 
RP
------------
 

You heard about the evil Zionist Lobby that doesn't give anyone else a chance to talk? Richard Landes details several instances in which pro-Israel opinion has been stifled, evidently by a sinister international Palestinian lobby. Perhaps the most egregious case was that of Professor Geoffrey Alderman.  Alderman was "disinvited" from a panel discussion with Avi ("Iron Wall") Shlaim and Hamas groupie Beverly Milton in Belfast. Evidently none of these people want anyone crashing their Israel-bashing gigs. That much is understandable, but it is dishonest to label these events as "discussions" when they are only meant to be Israel-basing agitation.

Here is a basic account of the incident:

Professor Geoffrey Alderman has sent out the following Press Notice: "On 20 September 2010 I received an email from the Director of the Belfast Festival, Mr. Graeme Farrow, inviting me to join a panel convened to discuss "Conflict in the Middle East" as part of the 2010 Belfast Festival, held under the auspices of Queen's University Belfast. Mr. Farrow's exact words were: "I would be delighted if you would join our panel." I was naturally pleased to accept this invitation. The panel discussion is due to take place on Monday evening, 18 October 2010, in Belfast. On Friday afternoon, 15 October 2010 I was shocked to receive an email from Mr. Farrow informing me that "a mistake" had been made in extending the invitation to me and that although I could join the audience the event was to go ahead without my panel participation. In effect, I was being "disinvited."
In a series of email exchanges with Mr. Farrow I refused to accept this situation, and I have made it clear to him that I intend to travel to Belfast tomorrow and shall expect to participate fully as a member of the panel. I am frankly appalled at the way I have been treated, for which I hold Queen's University, Belfast, responsible."

Evidently, Alderman was forced out by the other panelists, who were not eager for other views to get a hearing.

The "discussion," or rather, the Israel-bashing ritual, was held already. You can voice protests to Prof. Prof, Farrow  at g.farrow@qub.ac.uk and Prof. Peter Gregson, Vice Chancellor at vc.office@qub.ac.uk or through Executive PA: Mrs Fionnuala Newton – (0)28 9097 5134 his secretary Mrs Monica Salomeia (0)28 9097 3131.

A far as is known, the story also appeared in CIFWatch, the Belfast Telegraph, Harry's PlaceYaacov Lozowick's RuminationsMelanie Phillips, Daphne Anson and Daled Amos. The Jewish Chronicle wrote about it under the headline: Free Speech for Israel? Not at Queens University Belfast!

Ami Isseroff

Actie tegen EU prijs nominatie van Breaking the Silence


Er schijnt een oneindig groot aantal prijzen te bestaan dat is bestemd voor vredes- en mensenrechtengroepen in Israel en de Palestijnse gebieden, of voor kritische journalisten als Hass en Levy, of voor andere mensen en organisaties die Israel bekritiseren en vaak bijzonder mild en kritiekloos zijn tegenover de Palestijnen. De EU betaalt veel van deze prijzen, naast de reguliere subsidiepot voor dergelijke organisaties, en reikt die met veel tamtam uit.
De Sacharov prijs waarvoor Breaking the Silence is genomineerd, is zowel een belediging voor al die soldaten die er alles aan doen om burgerdoden aan de andere kant te vermijden en zelfs terroristen medische verzorging geven, als voor degene naar wie hij is vernoemd: Andrej Sacharov, een dissident in de Sovjet Unie:
 
In a powerful address to the Oslo Freedom Forum last year, Sakharov's widow, Elena Bonner, chose to focus on how the world unfairly targets Israel for defamation. She reminded the audience, "throughout the years of Israel's existence there has been war. Victorious wars, and also wars which Israel was not allowed to win. Each and every day -- literally every day -- there is the expectation of a terrorist act or a new war."
Awarding a prize named after Sakharov to an organization that demonizes the Israeli army is an exercise in hypocrisy which goes against the grain of the Sakharov legacy.  European political leaders, when dealing with Israel, ought to heed the words of the man they seek to honor and his wife, and avoid pandering to those who seek to misrepresent and delegitimize the Jewish state. 
 
 
RP
----------
 
 On Oct 19, 2010, at 12:01 AM, Michael Dickson wrote:

My Op-Ed on the Sakharov Prize nominee, Breaking the Silence, below.
Michael Dickson
Director
Israel Office
StandWithUs

A Hypocritical Prize Nomination

http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=191897

By Michael Dickson

Orit, a female combat medic in Israel's Defense Forces, was awakened one night to see a patient.  She found herself face-to-face with one of the most notorious terrorists in the West Bank. He had just orchestrated an attack on a restaurant where his sister killed 21 Israeli civilians of all ages.  Orit was asked to treat his wounds and save his life. Such challenges occur every day for Israeli soldiers, whose service is mandatory.

Today, Orit is with a group of young Israeli ex-soldiers currently on a US speaking tour to share real-life stories of their army service. There was no shortage of volunteers for this tour. Those Israelis who served recently see that far too often, the media skews the reality that they know.  The misrepresentations fill them with a deep sense of injustice because they risked their own lives and lost friends while doing their utmost to protect both Israeli and Palestinian civilians. They know their military service is vital to a small country like Israel, which is constantly endangered by terrorists and hostile neighbors.

If I had a prize to give, I would give it to Orit and to her friends, who, together with thousands of young Israelis and tens of thousands of citizen reservists give up their time and risk their lives for the safety of people on both sides of a complex conflict. 

Most likely, Orit won't be receiving any prizes, but another group of former Israelis soldiers has been short listed for the European Parliament's prestigious Sarkharov Prize.  The group, "Breaking the Silence," undermines and defames Orit and her fellow soldiers. The group made its name by promoting a distorted and unfair portrait of the IDF via its website and tours. It lobbied to get this nomination for the prize worth 50,000 Euros, and was supported by the Greens and United Left.

The Sakharov prize is intended to honor the memory of the late Andrei Sakharov, the dissident and Nobel Peace Prize-winning human rights activist. Among Sakharov's comments on Israel: "Israel has an indisputable right to exist." "Israel has a right to existence within safe borders." "All the wars that Israel has waged have been just, forced upon it by the irresponsibility of Arab leaders."

Breaking the Silence is hypocritical about its aims and even its name.  If it wanted to present a true picture of the IDF, it would not blatantly omit the context of terrorism, the goals of Israel's enemies, the deadly rocket fire from Gaza.  It would not omit  how the enemy hides behind Palestinian civilians and attacks Israeli civilians. They would raise awareness about the moral dilemmas the IDF faces. But instead, they omit this vital context in their reports, which often consist of anonymous, unverified testimony. There isn't even any "silence" to "break". Israel is an open and democratic society that regularly criticizes its own actions, and anyone is free to present complaints and findings to government officials and Israel's courts
Funders of "Breaking the Silence" have included the Dutch Ministry of Foreign Affairs, the British Embassy in Tel Aviv, Christian Aid and OXFAM, two charities which have in the past launched vitriolic anti-Israel campaigns, as well as the European Union which gave them $75,000 to "contribute to an atmosphere of human rights respect and values" and "to promote prospects for peace talks and initiatives." The EU is deceiving taxpayers if it is telling them that the funds used to support this organization help promote peace.
Indeed, the work of "Breaking the Silence" is part of a wave of efforts to attack Israel recently referred to by Tony Blair as "traditional and "insidious forms of de-legitimization". Blair's message for world leaders was "don't apply rules to the Government of Israel that you would never dream of applying to your own country".  He was talking about the kinds of double standards that "Breaking the Silence" present.

In a powerful address to the Oslo Freedom Forum last year, Sakharov's widow, Elena Bonner, chose to focus on how the world unfairly targets Israel for defamation. She reminded the audience, "throughout the years of Israel's existence there has been war. Victorious wars, and also wars which Israel was not allowed to win. Each and every day -- literally every day -- there is the expectation of a terrorist act or a new war."

Awarding a prize named after Sakharov to an organization that demonizes the Israeli army is an exercise in hypocrisy which goes against the grain of the Sakharov legacy.  European political leaders, when dealing with Israel, ought to heed the words of the man they seek to honor and his wife, and avoid pandering to those who seek to misrepresent and delegitimize the Jewish state. 

The writer is Israel Director of StandWithUs which educates about Israel through student fellowships, speaker programs, conferences, written materials and Internet resources. Soldiers testimony and tour details can be viewed at www.soldiersspeakout.com.

dinsdag 19 oktober 2010

Stenen gegooid naar huis van opperrabbijn Nederland


Joodse gebouwen worden al jaren zwaar beveiligd, vaak op kosten van de Joodse gemeenschap zelf (al heeft de gemeente Amsterdam eindelijk toegezegd om mee te betalen aan de beveiliging van scholen). Moeten nu ook de huizen waar prominente Joden wonen gaan worden beveiligd? Het is verontrustend dat dit ook gebeurt in steden en buurten waar je het niet zou verwachten, en die normaal nooit in het nieuws komen.
 
RP
-------------
 

Stenen gegooid naar huis van opperrabbijn

http://www.nd.nl/artikelen/2010/oktober/18/stenen-gegooid-naar-huis-van-opperrabbijn

Geplaatst: 18 oktober 2010 18:54, laatste wijziging: 18 oktober 2010 18:57

van onze redactie kerk

AMERSFOORT - In de laatste weken is twee keer met stenen naar het huis van de Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs gegooid. Dat heeft Jacobs maandag desgevraagd tegen het Nederlands Dagblad gezegd.
 

De eerste keer liep hij naar buiten om te kijken wat er aan de hand was, waarbij een volgende steen hem maar rakelings miste. Wie de stenen naar zijn huis gooiden, weet hij niet.

De rabbijn zocht bewust niet de media op, omdat hij ,,geen paniek wil zaaien'' en niemand ,,op ideeën wil brengen''. Zelf is hij niet bang, maar het doet hem wel pijn. Vroeger werd hij nooit nagescholden, zegt hij, ,,maar nu regelmatig. Het ingooien van een ruit vind ik te ver gaan.''

Spoeddebat

In juni werd in Amersfoort de synagoge beklad met rode verf. Dat er geen spoeddebat komt over de incidenten tegen Joden en synagoges, en wel over geweld tegen moskeeën, begrijpt hij wel. ,,We zijn nu eenmaal een kleine minderheid.''

Jacobs benadrukt dat naast de incidenten tegen Joden ook de steun aan de Joodse gemeenschap is toegenomen. ,,De polarisatie wordt sterker. Ik word vaker nagescholden, maar de warmte en steun nemen ook toe. Na de bekladding van de synagoge in Amersfoort kreeg de Joodse gemeente veel e-mails en bloemen. Veel mensen lieten weten te willen helpen.''

Politie

De politie en de lokale overheid helpen hem ook goed, zegt Jacobs. ,,Er hingen al snel camera's bij mijn huis. Ik heb prima contact met de politie en de burgemeester belt regelmatig.'' De rabbijn denkt niet dat het om een aanslag gaat. ,,Zonder het te willen bagatelliseren, denk ik dat het baldadigheid is. Maar dat kan uitgroeien tot iets sterkers.''

 

Nep "Elders" veroordeelden Israel vanwege Gaza vloot zonder feiten te kennen


De "Elders", een zelfbenoemde groep 'oude wijze mannen' die volgens eigen zeggen eindelijk eens frank en vrij kunnen spreken, hebben afgelopen weekend de Gazastrook bezocht. Nu ze niet meer aan regels gebonden zijn gaat hun interesse blijkbaar uit naar een genocidale organisatie als Hamas, dat in haar handvest oproept tot het doden van alle Joden. Sommige 'Elders' vergeleken Israel met Zuid-Afrika in het verleden, waarmee men te kennen geeft niks van het Israelisch-Palestijns conflict te begrijpen. De Joden zijn immers net zo 'inheems' in het land als de Palestijnen, het is bovendien hun enige thuis en de enige plaats waar ze hun lot in eigen hand kunnen nemen.
Hieronder laat Elder of Ziyon zien dat ze het met de waarheid ook niet al te nauw nemen.
 
RP
------------
 

Fake "Elders" condemned Israel without knowing the facts

http://elderofziyon.blogspot.com/2010/10/fake-elders-condemned-israel-without.html

To give an idea of how fair-minded the "Elders" who are now visiting Gaza are, I just found their press release about the Mavi Marmara raid, drafted within a few hours of the first sketchy news reports. I annotated it by pointing out just a few of their outright lies and false assumptions.

31 May 2010
FOR IMMEDIATE RELEASE

The Elders have condemned the reported killing by Israeli forces of more than a dozen people [nine people] who were attempting to deliver relief supplies [Mavi Marmara had no aid; they refused offers to deliver the aid via Israel; their goal was political and not to deliver aid] to the Gaza strip by sea.

Meeting in Johannesburg, the independent group of eminent global leaders repeated their call for an end to the blockade on Gaza. They called for a full investigation of last night's incident and urged the UN Security Council to debate the situation with a view to mandating action to end the closure of the Gaza Strip.[So the Elders weren't upset at the deaths, they wanted to leverage them to pressure Israel to lessen its security.]

Overnight, Israeli troops stormed at least one ship in a flotilla of vessels carrying 10,000 tonnes of relief supplies to Gaza. [Closer to 1500 tons of mostly useless supplies] Around 600 people are on board the six cargo and passenger boats.

The Elders described Israel's attack on the aid shipment and the resulting killings and injuries as completely inexcusable. [This was written with zero knowledge of what happened on the ship, so the Elders assumed Israel was at fault without bothering to ascertain any real facts.] They said this tragic incident should draw the world's attention to the terrible suffering of Gaza's 1.5 million people, half of whom are children under the age of 18.[Again, they are almost applauding the deaths because of the greater good they perceive from them.]

The Elders reminded the world that under international law, the three-year blockade of Gaza by Israel is illegal collective punishment of its inhabitants. [No, it isn't, neither if you condider Gaza "occupied" and not if you consider it a separate hostile entity. - EoZ] They said that the treatment of the people of Gaza is one of the world's greatest human rights violations [This is one of the biggest lies ever stated, and the "Elders" know this better than most. Congo, Sudan, Sri Lanka, Yemen, China, Iran and other countries do far worse.] and that the blockade is not only illegal, it is counterproductive. This is because it creates unacceptable suffering, in the process empowering extremists and undermining moderate forces in Gaza.[Name the "moderates" in Gaza who have lost power because of the limits on items shipped there. Just one! - EoZ]
So we have a group of self-proclaimed "eminent global leaders" who immediately fire off anti-Israel press releases without even a modicum of fact-checking or waiting to find out the truth of what happened. But that's OK, because one of their strengths is "they are free to speak boldly and with whomever they choose on any issue, and to take any action that they believe is right." Truth is obviously not one of their criteria for speaking "boldly."