zaterdag 16 november 2013

Israel & Palestijnen: onderhandelen of zwartepieten (CIDI)

 

Als de vredesonderhandelingen mislukken, zelfs als de Palestijnen ze afbreken, zal Israel de zwartepiet toebedeeld krijgen: volgens de media en de meeste pundits ligt het immers allemaal aan de Joodse nederzettingen op de Westoever en de niet-aflatende groei daarvan.

 

Het schijnt trouwens dat niet de minister van Huisvesting, maar Peace Now de bouwplannen dinsdag naar buiten bracht. De minister (zelf van een kolonistenpartij) verdacht ik ervan de vredesonderhandelingen hiermee bewust te willen ondermijnen. Peace Now zou dat niet opzettelijk doen, lijkt mij; ze houden al jaren de bouw in de nederzettingen nauwgezet bij en rapporteren daarover. Het zou wel ironisch zijn als juist hierdoor het vredesoverleg zou stranden...

 

Wouter

_____________

Zwartepieten

http://www.cidi.nl/zwartepieten/

IN ISRAEL NIEUWSBRIEF / DOOR MIKE DURAND / OP 15/11/2013 OM 16:41 / TAGS: HAMAS, PA, PALESTIJNEN, PALESTIJNSE STAAT,VREDESPROCES, WESTBANK

 

Met alle drukte rond het vertrek van Ronny Naftaniel op 11 november, zou je bijna vergeten dat er ook nog zoiets als een vredesproces gaande is. Of moeten we zeggen was? Vanaf het begin van de besprekingen hebben experts zich verwonderd over twee zaken. Ten eerste het feit dat Israel tijdens de gesprekken kon blijven doorbouwen op de Westbank, ten tweede dat langgestrafte terroristen door het land werden vrijgelaten zodat ze als volkshelden konden worden binnengehaald door de Palestijnse Autoriteit en Hamas, en de aan hun beloofde maandelijkse uitkeringen konden gaan opstrijken. 

Beide zaken veroorzaakten veel verontwaardiging aan beide kanten, en terecht. Wellicht was het verstandiger geweest om deze twee wonderbaarlijke daden vooraf tegen elkaar weg te strepen en ze niet uit te voeren. Maar goed, dinsdag gooide minister van Huisvesting Uri Ariel wat extra olie op het vuur door aan te kondigen dat er nog eens 24.000 extra huizen zouden worden gebouwd op de Westbank, inclusief E1, het gebied ten oosten van Jeruzalem. Bouwen op dat gebied zou grote consequenties hebben voor de levensvatbaarheid van een eventuele toekomstige Palestijnse staat. Abbas, die al maanden door zijn achterban onder druk wordt gezet om de onderhandelingstafel te verlaten, dreigde dat ook meteen te doen. Netanyahu, not amused door de aankondiging van Ariel, tikte zijn minister direct op de vingers en de plannen voor huizenbouw werden stopgezet. Druk dagje dus, die dinsdag, maar je zou zeggen: over tot de orde van de dag. Nou nee. Woensdag kwam Reuters met het nieuws dat het team van Abbas toch was opgestapt. De Palestijnen grepen de rel van dinsdag dus woensdag aan om alsnog te vetrekken, en gaven als reden de geplande huizenbouw, die inmiddels al weer uit de planning verdwenen was. Wie de chronologie van de gebeurtenissen niet goed op het netvlies heeft,zou dus gemakkelijk kunnen denken dat het terecht is dat de Palestijnen de zwartepiet bij Israel neerlegden, maar u weet nu dus dat dat net even anders ligt.

De onderhandelingen liggen nu stil. Ongetwijfeld zullen de partijen aan de haren worden teruggesleept aan de onderhandelingstafel, maar bemoedigend kunnen we de gebeurtenissen van afgelopen week niet noemen. Intussen staat links Israel klaar om de regering Netanyahu tegemoet te komen mocht Naftali Bennett van Beit haJehudi besluiten het kabinet te verlaten. Netanyahu moet op dit moment zijn handen vol hebben aan het bij elkaar houden van zijn regering. Kerry heeft aangekondigd dat hij in januari met een duidelijk uitgewerkt voorstel zal gaan komen, maar de kans van slagen van deze vredespoging lijkt steeds kleiner te worden; het wederzijdse wantrouwen is enorm. Tegelijkertijd is dit het Midden-Oosten, waar niets ooit is wat het lijkt. En laten we daar maar op hopen.

E.V.

 

vrijdag 15 november 2013

Israelisch-Arabische video-oorlog (IMO)

 
Palestine-Alon-video
 

= IMO Blog =           

De nieuwste video oorlog is inmiddels ook doorgedrongen tot de gevestigde media, en je verwacht het niet, maar Trouw kiest ondubbelzinnig partij voor de Palestijnen:

Gehakt maken ze van de Israëlische staatssecretaris van buitenlandse zaken Danny Ayalon. Twee Arabische schoonheden leggen in perfect Engels uit dat Palestina wel degelijk bestaat en al heel lang ook. Het lesje geschiedenis is het antwoord op een filmpje dat Ayalon in 2011 maakte met als titel: Israel Palestinian Conflict: The Truth About the West Bank.

Een redacteur keek op internet naar beide filmpjes, en vond de mooie 'Palestijnse' dames (daarover later meer) overtuigender dan Danny Ayalon. Het pro-Palestijnse verhaal past dan ook precies bij de visie van Trouw. En in zo'n geval hoef je natuurlijk niet zoiets vervelends te gaan doen als feiten checken, kritisch nadenken of iets van twee kanten te belichten. Ze vervolgt dan ook met een volkomen kritiekloze weergave van het verhaal van de twee vrouwen:

In zijn filmpje ontkent Ayalon het bestaan van Palestina en concludeert hij met de vaststelling dat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever is ontstaan uit zelfverdediging van Israël tegen de omringende Arabische landen.

De dames leggen in hun video The REAL truth about Palestine aan de hand van historische feiten uit dat de streek Palestina al heel oud is. Het begint bij de grote Griekse filosofen, en gaat via de geboorte van Jezus in Betlehem (Palestina) over naar Ariel Sharon die geboren werd in het Britse mandaatgebied Palestina.

Ayalon baseerde zijn verhaal eveneens op historische feiten, het gaat er bij beide om hoe ze de feiten naar hun hand zetten of er conclusies uit trekken die er niet uit volgen. Maar dat is blijkbaar te ingewikkeld voor de Trouw redacteur. Ayalon ontkent het bestaan van een Palestijnse staat in het verleden. De 'Palestijnse' vrouw reageert daarop met een hoop gespot en ad hominems om vervolgens uit te leggen dat de term Palestina al heel oud is. Ayalon zegt:

"Maar van wie veroverde Israel de Westoever? Van de Palestijnen? (Pal. vrouw: 'ja') Nee. (Pal. vrouw: wat?) In 1967 was er geen staat of natie die Palestina genoemd werd. Was die er eigenlijk ooit?"

Hierop barst de in Dubai gevestigde, perfect Engels sprekende, Arabische actrice en ex-model Dana Dajani, los: "Wow wow wow, was there ever?" (doet overdreven Israelisch accent na). Dan maakt ze Ayalon belachelijk en vraagt zich af wat hij rookt en dat ze dat ook weleens zou willen proberen. Tja. Ze vervolgt met: "Are you actually trying to tell me that I, as a Palestinian, do not exist?"

Dana Dajani woont zoals gezegd in Dubai en is in de VS opgeleid. Israellycool meldt verder dat:

And this website reveals she was born in Jordan to a "Syrian lawyer-painter and a Palestinian pacifist-engineer," even though she refers to herself as "Palestinian."

Dat is toch net wat minder Palestijns dan ze zelf graag suggereert. Na zich te hebben afgevraagd van welke planeet Ayalon komt en nog wat ad hominems ("Denial is a river in Egypt, all right, or do you want to deny that the pyramides exist, too, how can you keep a straight face, maybe Danny is an alien from outher space, that would actually make a lot of sense"), begint haar verhaal over de vele vermeldingen van de term 'Palestina' in het verleden. Spottend laat zien van Ariel Sharon in (het Britse mandaatgebied) 'Palestina' is geboren.

Sharon, en veel andere Israelische Joden, zijn heel wat Palestijnser dan zij. Uiteraard wilde Ayalon niet beweren dat zij niet bestaat, of dat er geen Palestijnen bestaan. Hij zei dat er geen Palestijnse staat was voor 1967 en nooit eerder heeft bestaan. Dat lijkt me een historisch juiste constatering, even los van de consequenties die hij eraan verbindt. Maar de Trouw redacteur kwam zover niet, die is met open ogen in dit wel heel simpele propagandatrucje gelopen. De streek mag immers oud zijn, de naam ook, maar het punt is wie er regeerde. En daarbij is de naam Palestina vooral in zwang gekomen nadat de Romeinen de Joden uit het oude Israel (Judea) hadden verdreven, maar allen als landstreek, nooit als staat.

Na deze stroman vervolgt de tweede Arabische vrouw, Lara Sawalha, met een selectieve, halve en uit de context gehaalde quote. Ze is, je meent het, ook een actrice en komt uit Jordanië. Ze kan zowel met Brits als Amerikaans accent praten (in de video heeft ze een Brits aangenomen). Trouw schrijft:

Ook de claim dat de bezetting van de Jordaanoever is ontstaan uit zelfverdediging is volgens de Palestijnse vrouwen onzin. Volgens Menachem Begin, de 6e premier van Israel, was het Israël die besloot aan te vallen in juni 1967, zonder dat bewezen was dat er echt gevaar dreigde vanuit de omliggende Arabische landen. De uitspraak van Begin vonden ze op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, "het zelfde ministerie dat uw propagandavideo heeft betaald, meneer Ayalon. En uw beeld van Arabieren, als religieuze fanatici is een racistisch stereotype. Niet lang geleden gebeurde in Europa hetzelfde met Joden. En we weten allemaal wat daarvan is gekomen." 

Trouw smult ervan, dat is wel duidelijk. Zelfbewuste, knappe vrouwen die in vlot en vloeiend Engels eens even die oude suffe Ayalon op zijn nummer zetten.
Isreallycool wijst erop dat men de helft van het citaat heeft weggelaten:

"In June 1967, we again had a choice. The Egyptian army concentrations in the Sinai approaches do not prove that Nasser was really about to attack us. We must be honest with ourselves. We decided to attack him. This was a war of self-defense in the noblest sense of the term. The government of national unity then established decided unanimously: We will take the initiative and attack the enemy, drive him back, and thus assure the security of Israel and the future of the nation.

As historian and former Israeli ambassador to the USA Michael Oren has explained:

And going through the documents, both Israeli and Arab, I began to come across actual operational plans by the Egyptians to launch a surprise attack against Israel, an air and ground attack, on May 27th, 1967. ..It was the Israelis operating on a hunch, telling the Americans that really in the night between the 26th and the 27th, that they think that the Egyptians are going to move. The Americans, President Johnson, informed his counterpart in the Kremlin, Kosygin, who, in turn, sent his ambassador to wake up Nasser in the middle of the night and said, `Don't you dare.'

Er was dus wel degelijk een aanvalsplan van Egypte, dat Israel onderschepte en doorbriefde aan de Amerikanen. Maar zelfs zonder zo'n plan had Israel alle recht om aan te vallen. Egypte had de Golf van Aqaba afgesloten voor Israelische scheepvaart, wat geldt als een casus belli. De internationale gemeenschap heeft nog een halfslachtige poging gedaan hem open te krijgen (Nederland heeft daar nog een rol in gespeeld) maar zette niet door, en zei in feite tegen Israel: 'zoek het maar uit'.

Voor Israel was dit van groot strategisch belang, o.a. voor olie toevoer uit het toen nog bevriende Iran. Egypte had bovendien de VN troepenmacht in de Sinaï naar huis gestuurd, wat de VN zonder enig protest accepteerde. Honderdduizenden Egyptische soldaten hadden zich bij de grens samengetrokken, en Israel had al weken al haar reservisten gemobiliseerd. Met een inwonertal van zo'n 2,5 miljoen mensen betekende dat dat het land niet werd bewerkt en de fabrieken leeg waren. Het was voor Israel een onhoudbare situatie die de economie en het land destabiliseerde en het moreel van de soldaten (en de bevolking) aantastte. Daar kwamen de oorlogszuchtige uitspraken en dreigementen van Nasser nog eens bij. In heel de Arabische wereld werd gesproken van de aankomende vernietigingsoorlog, er verschenen cartoons in Arabische kranten van o.a. een met doodshoofden geplaveid Tel Aviv. En dan was er nog Syrië, dat kibboetsen en dorpen in het lager gelegen Israel met artillerie bestookte vanuit de Golan. De bewoners smeekten de regering om er – eindelijk – eens een einde aan te maken, want Syrië deed dat al jaren met enige regelmaat. Zie voor meer info ook: Zesdaagse Oorlog.

De deels geciteerde uitspraak van Begin (die in 1967 uiteraard geen premier was zoals de dames beweren – Hoezo geschiedenisles? ) stamt overigens uit 1982, toen hij intern onder vuur lag vanwege de volgens velen onnodige en ongerechtvaardigde inval in Libanon en vooral de toenmalige belegering van Beiroet. Hij verdedigde deze aanval tegenover Israelische veiligheidsexperts door te benadrukken dat de oorlogen in 1956 en 1967 eveneens oorlogen waren geweest waarbij Israel een keus had gehad, omdat het niet zeker was dat Egypte zou aanvallen, maar de enige veilige keus om te overleven was om Egypte voor te zijn door zelf aan te vallen. Met deze context is duidelijk dat het Begin niet om een nuchtere evaluatie van de Zesdaagse Oorlog ging maar een politiek betoog was om zijn beleid in 1982 te verdedigen.

Tot slot de idiote aantijgingen dat Arabieren allemaal als religieuze fanatici werden neergezet en de mega Godwin die daarop volgt. Ayalon maakt gebruik van simpele tekeningetjes om zijn verhaal te ondersteunen. Waar hij over de Zesdaagse Oorlog vertelt zie je een Arabier met een geweer schieten, en het Ottomaanse rijk wordt verbeeld met een waterpijp rokende Arabier. Dat laatste was een populaire bezigheid van de Ottomanen en Arabieren, dus daar lijkt me weinig racistisch aan. Ik zou het eerder wat simpel en kinderlijk noemen, en inderdaad misschien wat stereotiep, maar om dat nou te vergelijken met hoe de nazi's de Joden afbeelden slaat echt helemaal nergens op. Het is extra wrang dat Arabieren met deze kritiek komen terwijl Joden in Arabische media nog dagelijks als monsters, parasieten, spinnen, octopussen en andere verschrikkelijks worden afgebeeld.

Hieruit blijkt maar weer eens dat de grootste leugens en onzin geloofwaardig overkomen als ze door knappe actrices met een net Engels accent worden uitgesproken. En dat een Nederlandse kwaliteitskrant dit voor zoete koek slikt. Er is overigens een tegenvideo gemaakt, zonder knappe Israelische actrices, waarin van het verhaal van de Arabische dames brandhout wordt gemaakt.

Ratna Pelle

 

donderdag 14 november 2013

CIDI volgt samenwerking PVV en Le Pen met argusogen (video)

 
De nieuwe CIDI-directeur Esther Voet reageert kritisch maar bedachtzaam op de samenwerking van Geert Wilders met het extreemrechtse Front National.
Toch niet bedachtzaam genoeg naar mijn mening.
Voet spreekt niet tegen dat de PVV 'een grote vriend van Israel' zou zijn, terwijl de PVV zich duidelijk associeert met de rechtse (pro-)kolonistenpartijen in Israel en uitgesproken tegen de tweestatenoplossing is, waar het CIDI wel voorstander van is.
Er zijn andere partijen in Nederland die een gematigder standpunt innemen dat meer in Israels belang is én meer in lijn met de positie van het CIDI; vreemd genoeg worden die partijen nooit gekaraktiseerd als 'grote vriend van Israel'.
Zonder aan partijpolitiek te hoeven doen, had Voet dit label wel wat kunnen nuanceren.
 
Wouter
_____________
 

CIDI volgt samenwerking PVV en Le Pen met argusogen

·        http://nieuwsuur.nl/video/574769-cidi-volgt-samenwerking-pvv-en-le-pen-met-argusogen.html

·        Woensdag 13 november 2013, 22:03

·        2079 keer bekeken

·        Duur 04:53 

 

 

Directeur Esther Voet van het CIDI maakt zich zorgen over de samenwerking van Geert Wilders en Marine Le Pen van het Franse Front National: "Mevrouw Le Pen zegt wel dat ze afstand doet van de uitspraken van haar vader, maar haar vader is nog steeds kandidaat voor het Europees Parlement en is erevoorzitter van de partij. Dus als je nou de woorden en de daden vergelijkt, dan vind ik die daden anders dan de woorden."

 

Palestijnen dreigen vredesonderhandelingen af te breken

 
De Palestijnse onderhandelaars hebben (wederom) hun ontslag ingediend bij president Abbas, wegens gebrek aan vooruitgang in de vredesbesprekingen en/of vanwege de nieuw aangekondigde bouwplannen in de nederzettingen, waarmee de kolonistenpartijen in de Israelische regering (waartoe de minister van Huisvesting behoort) proberen de onderhandelingen te saboteren.
Netanhayu, die zelf ook overvallen werd door de aankondiging, schijnt die bouwplannen alweer geblokkeerd te hebben.
 
Kerry zal zwaardere drukmiddelen moeten inzetten om de twee partijen om de tafel te houden en tot compromissen te dwingen, waarschijnlijk financiële drukmiddelen.
Als de Palestijnen de onderhandelingen definitief stoppen, hebben de kolonisten en andere tegenstanders van een vredesakkoord hun zin.
 
Wouter

_______________

 

After Israel issues West Bank tenders || U.S. demands explanations from Israel, Palestinians threaten to call off peace talks

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.557681

State Dept. expresses 'deep concern' over plans for 20,000 new West Bank homes. Palestinian President Abbas calls emergency meeting in Ramallah; Netanyahu instructs Housing Minister to re-examine tenders.

By Barak Ravid, Jack Khoury and Chaim Levinson | Nov. 12, 2013 | 11:11 PM

 

The U.S. State Department said it is "deeply concerned" by Israel's  announcement over the tenders issued for the construction of 20,000 new settlement units in the West Bank and that it is demanding explanations from Israel.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas threatened to call off peace talks if Israel did not go back on its new settlement plans, and has called for an emergency meeting Wednesday in Ramallah to discuss the issue.

Meanwhile, Netanyahu reprimanded Housing Minister Uri Ariel on Tuesday night, instructing him to halt the tenders for all 20,000 settlement units.

State Department spokeswoman Jen Psaki said that Washington was taken by surprise and had no prior knowledge of the plans. "We were surprised by it and we are seeking explanation from the Israeli government. It was not discussed in advance. We don't recognize the legitimacy of settlements."

National Security Council spokesperson Bernadette Meehan said: "We are deeply concerned by these latest reports that over 20,000 additional units are in the early planning stages.  We are currently seeking further explanation from the Government of Israel.  Our position on settlements is quite clear:  We have always considered the settlements to be illegitimate."

Meehan added: "We have called on both sides to take steps to create a positive atmosphere for the negotiations.  We do not consider settlement planning, even in its early stages, to be a step that creates a positive environment for the negotiations."

A senior Palestinian official told Haaretz that Abbas spoke to Kerry and other members of the Quartet, as well as Arab League Secretary General Nabil al-Arabi.

The official also said there is a growing demand among Palestinian leadership to stop the negotiations and turn to UN bodies, however aides close to Abbas believe he won't make good on the threat without coordinating with the Americans first.

"You must remember that stopping negotiations and the diplomatic process is what the settlers and their representative, Housing Minister Uri Ariel, want most. If we play into their hands, they will have achieved their goals. Netanyahu needs to prove what it is he wants: To reach an agreement or to blow up the process," the senior official said.

On Tuesday night, Netanyahu instructed Housing Minister Uri Ariel to re-examine the tenders. According to the PMO, Netanyahu told Minister Ariel that his move does not contribute to settlement, but actually damages it. 

The prime minister emphasized that the tenders have no legal or practical significance that creates unnecessary friction with the international community at a time when Israel is trying to recruit it for a better deal on Iran. Netanyahu also told Ariel that he expects him to coordinate with him on such moves before going ahead. Ariel explained that these are only potential plans and have not reached any formal stage.

Earlier on Tuesday, the Housing Ministry admitted that the tender in the E1 area was done behind Prime Minister Benjamin Netanyahu's back.

Just hours after the news broke, Netanyahu ordered a halt to the construction plans in the E1 area. The Prime Minister's Office issued a statement: "There is no reason to pay an international price for a planning process that isn't that significant." This tender is part of a plan for over 20,000 housing units throughout the West Bank, the largest in the last decade.

Netanyahyu: 'There is no E1. I won't hear of it'

Details on the plans for new settlement construction landed on Cabinet Secretary Avichai Mendelblit's table Tuesday morning, including the plans for 1,200 units in the controversial E1 area between Ma'ale Adumim and Jerusalem.

According to sources close to Netanyahu, Mendelblit went right away to the Prime Minister's Office to update him. "Netanyahu immediately told Mendelblit to tell [Housing Minister] Uri Ariel there is no E1. I won't hear of it." 

Mendelblit contacted the housing minister to inform him of the prime minister's demand to halt the planning process for E1, but as of Tuesday evening, the two hadn't spoken directly.

Sources close to Netanyahu said Housing Minister Ariel's move "was irresponsible and thoughtless. Israel is concentrating all its diplomatic efforts on the Iranian issue in order to avoid a bad deal, and suddenly this move comes in and steers all international attention to the issue of settlements."

The broader plan of some 20,000 housing units encompasses several urban areas, as well as the Binyamin Regional Council and Gush Etzion. This is an unusually large number of tenders, unprecedented in the last decade. The tenders are for planning only - some are skeleton plans, some constitute general urban building schemes and others, detailed urban building schemes.

 

Duizenden op begrafenis vermoorde Israelische soldaat

 
Het gebeurde vandaag, zomaar, in een bus binnen Israel. Het laat dus zien waarom veiligheidsmaatregelen (en het hek) nog steeds nodig zijn. 
 
RP
---------------- 
 
Thousands attend funeral of soldier killed by Palestinian youth

    November 13, 2013, 11:30 pm 

 

http://www.timesofisrael.com/thousands-attend-funeral-for-soldier-killed-by-palestinian-youth-on-afula-bus/ 

 

The family of Israeli soldier Eden Atias mourns over his coffin during a funeral in Nazareth-Illit , northern Israel, on Wednesday (photo credit: Avishag Shaar Yashuv/Flash90) 

 

MORE ON THIS STORY

Thousands of people attended the funeral of Eden Atias,18, in Nazareth Ilit’s military cemetery Wednesday night, hours after the IDF soldier was stabbed to death while he was sleeping on a bus by a Palestinian youth.

Atias’ father, who is serving a prison sentence was escorted to the funeral by Israel Prison Service guards, Ynet reported.

Earlier, some 150 people protested at the Afula central bus station, where the attack took place, against the government’s handling of peace talks with the Palestinians, noting that this was the fourth terrorist attack since US-brokered negotiations restarted in July.

On Wednesday morning, Atias was stabbed multiple times in the neck by a Palestinian youth on a bus at the bus station.

The soldier was evacuated to the city’s Haemek Hospital. Doctors operated on him in an attempt to stabilize his condition but he succumbed to his injuries a few hours later. 

 

Eden Atias, 19, who was stabbed to death on a bus in Afula, Wednesday, November 13, 2013 (photo credit: Facebook)

Eyewitnesses said Atias was sleeping in his seat on the bus when he was attacked.

Passengers on the bus, which was en route from Nazareth Illit to Tel Aviv and had stopped at the Afula station, captured the stabber and turned him over to security guards, who in turn delivered him to police.

“The bus stopped and people had stepped out,” an eyewitness who gave her name as Yaffa told Channel 2. “A female soldier was left on the bus, along with the soldier [who was stabbed] and the terrorist. Suddenly the female soldier started screaming for help, she ran outside, she was shaking. The terrorist had stabbed the soldier, he was covered in blood.”

Atias enlisted only two weeks ago and was still in basic training. He was traveling to his base on Wednesday morning after a sick leave. He was survived by his parents and two brothers, aged 24 and 18. His mother, Ilia, was quoted by Walla as saying that he had insisted on volunteering for a combat unit. 

The attacker is a 16-year-old Palestinian resident of Jenin who did not have a permit to work or reside in Israel, according to police.

Police’s Northern District Commander Roni Atti said “police had no specific alerts regarding the attack, though general warnings exist at all times. The terrorist boarded the bus and it is unclear whether he originally intended to commit the stabbing or if he was on his way to work. He eventually stabbed the soldier sitting beside him.”

“We heard shouting in the bus, and screaming,” Tomer, a worker at a nearby kiosk who witnessed the attack, told Yedioth Ahronoth. “Soldiers then jumped [the attacker], I saw them take him off the bus and then security guards waited with him. He looked like a child.”

 

woensdag 13 november 2013

Aanpak antisemitisme lijkt soms hopeloze strijd (Ref. Dagblad)

 
Ondanks alle herdenkingsactiviteiten over de Shoah, lijkt het antisemitisme in Europa onuitroeibaar. Geert Wilders kreeg vandaag bezoek van de dochter van Jean-Marie Le Pen en wil meer met dergelijke partijen gaan samenwerken, waarin vaak het antisemitisme welig tiert (samen met xenofobie en andere intolerantie). Ook een relatief groot deel van zijn eigen stemmers heeft geen problemen met antisemitisme, zo hoorde ik zojuist op Pauw en Witteman.
 
Een bijkomend probleem is dat onder moslims ook veel antisemitische ideeën leven. Daar wijst Wilders graag op, maar bij zijn eigen bondgenoten verzwijgt of bagatelliseert hij het..
 
Wouter
_____________
 

Aanpak antisemitisme lijkt soms hopeloze strijd

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/aanpak_antisemitisme_lijkt_soms_hopeloze_strijd_1_782559

09-11-2013 10:07 | Jacob Hoekman

Foto ANP 

 

Wie dacht dat antisemitisme op z'n retour is, heeft het mis. Een grootschalig opgezet Europees onderzoek laat zien dat Joden overal in de Europese Unie racistische incidenten meemaken. Sommigen leggen het hoofd in de schoot. 

 

Er zijn van die thema's waarover steeds opnieuw te schrijven is zonder in herhaling te vallen, omdat er steeds weer een scala van incidenten te melden is. Zo'n thema is antisemitisme. Vrijdag publiceerde FRA, het bureau van de Europese Unie voor de grondrechten dat in Wenen is gevestigd, een onderzoek naar de ervaringen van Joden met discriminatie binnen de EU. 

 

Nederland is niet meegenomen in het onderzoek, maar toch spreken de resultaten van het onderzoek boekdelen. Zo ervaart driekwart van de Joden in de EU dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen.

Bijna een kwart bezoekt af en toe geen Joodse evenementen omdat ze zich daar, of op weg erheen, niet veilig voelen. Een bijna even groot percentage voelt zich ook in de eigen omgeving als Jood niet veilig. „Ik ben soms geschokt dat mijn kinderen, die derdegeneratie-Zweden zijn, zich niet veilig voelen", aldus een Joodse man uit Zweden in het onderzoek. 

 

En om niet meer te noemen: bijna de helft vreest het komende jaar slachtoffer te worden van verbaal geweld of intimidatie; een derde vreest zelfs fysiek aangevallen te worden. Vooral in Frankrijk en België is die angst veel voorkomend. 

 

Opmerkingen op YouTube

Nu is de werkelijkheid niet altijd zo erg als gevreesd wordt. Fysieke mishandeling of daarmee bedreigd worden overkwam in het jaar voorafgaand aan de enquête 4 procent van de Joden; bij lange na niet de 33 procent die er angst voor heeft. 

 

Valt het dus mee? Nee. Uit het onderzoek blijkt glashelder dat het gros van de Joodse EU-burgers ervaringen van discriminatie niet eens meer meldt. Bovendien zijn er andere harde cijfers. Vooral de toename van allerlei antisemitische incidenten op internet is opvallend, niet het minst omdat daders vaak denken anoniem te kunnen blijven. Zoals een ondervraagde Franse veertiger aangeeft: „Forumdiscussies op internet en opmerkingen op YouTube barsten van de antisemitische en antizionistische boodschappen." 

 

Kan die vloed aan antisemitisme ingedamd worden? Het grondrechteninstituut FRA komt met een scala aan adviezen. Start lessen op school, zodat jongeren leren hoe en wat je schrijft op internet. Tuig speciale politie-eenheden op die discriminatie aanpakken. 

 

Islamitische afkomst

Opvallend is dat de adviezen vrijwel allemaal zijn gericht zijn op de aanpak van de gevolgen, en nauwelijks op de oorzaken. Waarom haat iemand Joden? En welke groepen maken zich hier vooral schuldig aan?

Europa heeft een inktzwarte geschiedenis van antisemitisme van eigen bodem, maar uit lijsten van incidenten blijkt dat de daders vandaag niet zelden Europeanen van islamitische afkomst zijn. 

 

Dat wordt ook in het rapport genoemd. Gevraagd naar wie de Joden identificeerden als dader van fysiek antisemitisch geweld, verwijzen ze in maar liefst 40 procent van de gevallen naar „iemand met het uiterlijk van een moslimextremist." 

 

Sommige ondervraagden trekken daar hun conclusies uit. „We proberen bepaalde gebieden waarvan we weten dat er antisemitisme voorkomt te vermijden", zegt een Joodse Zweed. „Bijvoorbeeld immigrantenbuurten met een moslimmeerderheid." 

 

De onderzoekers zelf willen echter geen conclusies trekken uit die uitkomsten, omdat „de onderzoeksresultaten geen informatie verschaffen over de manier waarop de respondenten de daders hebben geïdentificeerd."

Daardoor blijft een belangrijke oorzaak van het huidige Europese antisemitisme onderbelicht – mogelijk een reden waarom sommige Joden niet meer geloven in het verdwijnen van dit oude kwaad. 

 

Zoals een oudere, Hongaarse vrouw in het rapport verzucht: „Helaas wordt de strijd tegen antisemitisme meer en meer een hopeloze zaak."

 

 

Kanttekeningen over Zwitsers onderzoek naar doodsoorzaak Arafat (Elder of Ziyon)

 
 
___________________

 

"Swiss report concludes Arafat was poisoned with polonium" (UPDATES)

http://elderofziyon.blogspot.nl/2013/11/swiss-report-concludes-arafat-was.html  

 

Al Jazeera reports:

 

Swiss scientists who conducted tests on samples taken from Yasser Arafat’s body have found at least 18 times the normal levels of radioactive polonium in his remains. The scientists said that they were confident up to an 83 percent level that the late Palestinian leader was poisoned with it, which they said “moderately supports” polonium as the cause of his death.

A 108-page report (PDF) by the University Centre of Legal Medicine in Lausanne, which was obtained exclusively by Al Jazeera, found unnaturally high levels of polonium in Arafat’s ribs and pelvis, and in soil stained with his decaying organs.

The Swiss scientists, along with French and Russian teams, obtained the samples last November after his body was exhumed from a mausoleum in Ramallah in the occupied West Bank.

Dave Barclay, a renowned U.K. forensic scientist and retired detective, told Al Jazeera that with these results he was wholly convinced that Arafat was murdered.

“Yasser Arafat died of polonium poisoning,” he said. “We found the smoking gun that caused his death. What we don’t know is who’s holding the gun at the time.”

“The level of polonium in Yasser Arafat’s rib…is about 900 milibecquerels,” Barclay said. “That is either 18 or 36 times the average, depending on the literature.”

Details coming.

UPDATE: I just glanced at the Swiss report. It is not the slam dunk that Al Jazeera pretends, although the conclusion is that "the results moderately support the proposition that the death was the consequence of poisoning with polonium-210."

Arguments against it include the fact that polonium was itself not found on Arafat's remains, but lead-210 was, which is assumed to be masking the polonium. (I don't understand this because other charts show Po210 on the remains.) The existence of the lead-210 could not be adequately explained by other factors (like smoking or the high levels of radon in the grave.)  The report also points out that the lead concentrations were not uniform on his body, and they assume that if it had a different source it would be.

The report is relying on both the toxicology reports and the previous report of polonium on his underwear and other personal effects. If those were tainted, the conclusions might be different.

There is very little forensics literature about the effects of ingesting polonium so anything that the report says about the month delay between Arafat's meal that got him sick and his death is pure guesswork.

While there are valid issues brought up in the report, it is not definitive.

UPDATE 2: Also relevant:

Framework of our investigations

In examining the toxicological and radio-toxicological investigations, four particular critical problems must be pointed out:

• There was a lack of adequate biological specimens, thus limiting the possibility to perform further analyses. This was partly due to the fact that the blood, urine, fecal and cerebrospinal fluid samples taken during the patient's hospitalization at Percy were subsequently destroyed. In addition, there were no samples taken at an early stage when the initial symptoms developed.

• As a result, our initial investigations were performed on very small specimens, such as a single hair shaft, or on atypical specimens, such as the sweat in the patient's clothing or traces of blood and urine found on his personal effects in the travel bag. The same investigations were performed on biological specimens (hair, bone, scalp) and on non-biological specimens (soil, shroud fragments) collected after exhumation of the deceased in Ramallah. In any event, all of these specimens proved problematic in terms of their analysis, as well as for the interpretation of the results. We have limited experience working with such specimens and very little has been published in the scientific literature. 

• In addition, the fact that eight years passed between the death of the patient and the implementation of toxicological and radio-toxicological investigations contributes to the uncertainty of the analytical results and their interpretation. After such a long delay, especially under less than optimal conservation conditions (ambient temperature of the travel bag, burial), one cannot exclude the possibility of chemical degradation or redistribution with the surrounding environment. When considering radio-toxicological elements, one must keep in mind that they have a very short half-life (138 days for 210Po), rendering their detection eight years after a possible administration very difficult and subject to large uncertainties. Furthermore, the elapsed 8 years prevented us from directly measuring the soft tissues (i.e. liver or kidneys) that would have been more suited to confirm the presence or absence of artificial polonium, as was found in the clothing of President Arafat.

• Finally, the "chain of custody" of the specimens contained in the bag cannot be documented between the death in November 2004 and their reception in Lausanne in February 2012. This was not the case for the specimens collected during the exhumation.

 

UPDATE 3: Under the "Security Measures" section, the report says "The access to the grave was highly restricted and controlled by the Palestinian Authority." Not exactly a "chain of custody."

 

dinsdag 12 november 2013

'Sex Appeal, Lies and Videotape' in de waarheid over Palestina?

 
In Leugens in de echte waarheid over Palestina (video reacties Danny Ayalon) besteedden we aandacht aan een pro-Palestijns propagandafilmpje dat een reactie was op een Israelisch propagandafilmpje en uit die hoek ook weer een video-reactie kreeg.
Hieronder wat meer info over de twee actrices die hierin optraden, inderdaad zeer aantrekkelijke jonge vrouwen. Misschien moet Israel ook wat minder grijze mannen in pakken inzetten? Die foto-shoots van sexy IDF-soldates vielen niet zo goed, maar in een inhoudelijk propagandafilmpje zouden ze wel helpen.
 
Wouter
_____________
 

The “Real” Truth About Palestine: Sex Appeal, Lies and Videotape

 

The “Real” Truth About Palestine video I posted about and rebutted has gone viral. I fully expected this to happen, at least partly because there is a substantial audience willing to soak in the lies, but also because of the appeal of the two young women in the video.

The first of the women appearing in the video is an actress and model by the name of Dana Dajani. According to her LinkedIn profile: 

Dana Dajani is a Dubai-based Palestinian performance artist, writer, and founder of The Human Spirit Project. She can be seen performing in English and Arabic films, television series, and commercials across the MENA region, as well as on stage: presenting her original solo performances or acting in theatrical productions. Dana also writes for Dubai’s local arts publication, Quint, and can be spotted around Dubai reciting her poetry with the Poeticians, or collaborating to create Floetry with singer Layla Khodjasteh and various musicians.

She was educated in the US and has performed in Caryl Churchill’s antisemitic play for Gaza “7 Jewish Children.”

What her LinkedIn profile does not mention (but what Professor Google does reveal) is she has also worked as a “model.” Some of her poses could be characterized as “risque,” and would certainly be met with some reprisals by the Hamas-controlled religious police in Gaza.

 

And this website reveals she was born in Jordan to a “Syrian lawyer-painter and a Palestinian pacifist-engineer,” even though she refers to herself as “Palestinian.”

Of course, for the right price, she will also pass off as an Indian.

 

The second attractive woman is Lara Sawalha. Can you guess her profession?

Here she is referred to as a “Jordanian” actress. And according to this, her “native” accent is “American”, even though she puts on a British accent in the video (according to that same resume, she can do “Israeli” accents as well, so I assume she would even be willing to play an Israeli for an acting gig).

 

My point here is not to criticize the women’s choice of profession (although their politics leaves a lot to be desired). It is to show that the organization that put together the video hired a couple of attractive actresses – neither of whom are actually “Palestinian” according to the definition of someone born here – in order to increase the appeal of the video. They even had one of them put on a fake accent, presumably to make her more appealing (in my opinion, it worked!)

 

None of this surprises me, given the level of authenticity of the arguments they put forward in the video.