donderdag 12 september 2013

Meerderheid Palestijnse moslims keurt zelfmoordaanslagen goed

 

Dergelijke verontrustende cijfers zijn niet nieuw, zoals Elder ook al opmerkt. Feit is ook dat we ze in het Westen graag negeren, of doen alsof ze alleen worden veroorzaakt door de bezetting, en als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen wanneer Israel meer concessies doet en een Palestijnse staat aan de horizon verschijnt.  

 In werkelijkheid spelen naast de bezetting andere factoren een rol, zoals de continue brainwashing door de Palestijnse media, waarin Israel en Joden steevast als slecht, verderfelijk, gevaarlijk, belust op (wereld)macht en wat dies meer zij worden neergezet. Ook wordt geweld tegen Israel verheerlijkt, en onlangs weer werd de terroriste Dalal Mughrabi geëerd op scholen en als voorbeeld voor de jeugd neergezet. Op UNRWA scholen leren Palestijnse kinderen ondertussen dat Israel met geweld verslagen moet worden en roepen kinderen enthousiast uit dat ze later Joden gaan doden om daarna terug te keren naar Haifa, Jaffa, Beersheva, Akko en andere Israelische steden. 

 

Waar Elder en anderen op grond van dergelijke cijfers en vele andere zaken waaruit de onverzoenende en radikale visie van een groot aantal Palestijnen blijkt, concluderen dat vrede niet mogelijk is en de huidige situatie de minst slechte is, denk ik dat eruit volgt dat juist de Palestijnen veel meer onder druk moeten worden gezet om hun positie te matigen. Pas wanneer ze beseffen dat wanneer ze niet inbinden en ophouden met vooral eisen stellen zonder zelf wat te bieden, het Westen Israel verder zijn gang laat gaan, zal dat indruk maken. Zo werkt macht. En hoe evenwichtiger dergelijke druk wordt uitgeoefend, hoe effectiever die zal zijn.  

 Momenteel wakkert de continue druk en kritiek op Israel daar het nationalisme juist aan, terwijl de Palestijnen zich erdoor bevestigd voelen in hun slachtofferrol. Beide partijen zetten zich schrap en lijken niet erg compromis bereid, hoewel Israel onlangs alweer een 'goodwill gesture' deed door een aantal Palestijnen toestemming te geven in Israel te werken (daarvoor had men al gevangenen vrijgelaten). 

 

RP

----------

 

(klik op de afbeeldingen voor grotere weergave)

 

Once again, Palestinian Arab support for terrorism is the highest in the world

 

Pew Research just released their latest Global Attitudes report on how the Muslim world views extremist groups and terrorism.

Once again, Palestinian Arab Muslims are found to support terrorism and have a higher regard for terrorist than any other group. By far.

 


PalArabs show more than twice the support compared to any other Sunni population surveyed!

Here is how they compare to other groups over the past 11 years:


Similarly, Palestinian Arab Muslims rank highest  - by a significant margin - in their support for Al Qaeda:

 

 

Palestinian Arab support for Hezbollah is also the highest, along with Lebanese Muslims. (If you factor in Christians, clearly the Palestinian Arab numbers would be even higher than Lebanese.)

Even the Taliban get more support from Palestinian Arabs than any other Muslim group!

 These results have been consistent for years. But they make no dent in the brains of enlightened Westerners who really, truly believe that Palestinian Arabs are moderate, that they want peace, and that they do not support terror.

Mere facts and figures cannot displace the enormous amount of emotional investment in the false religion of the "peace process" - which necessarily requires a belief in the fairy tale that the Palestinian Arab side loves peace.

The truth cannot be discarded when it is inconvenient, but that has been exactly the attitude of the West regarding Palestinian Arabs for some forty years now.

 

Waarom steunt de Israëlische regering UNRWA?

 

Een goed artikel over de vraag waarom Israel ondanks alles UNRWA steunt en er zelfs aan doneert. UNRWA biedt immers steun aan miljoenen Palestijnen, ook op de Westoever, en het is mede in Israels belang dat dat gebeurt. Doordat UNRWA het zogenaamde recht op terugkeer in stand houdt en aanwakkert, en door de extreme propaganda die zij kinderen op haar scholen bijbrengt, speelt zij echter een zeer kwalijke rol in het vredesproces. De vraag is hoe deze praktijken en dus de koers van UNRWA kunnen worden veranderd, zonder dat haar nuttige werk eronder leidt. Daartoe zouden de Westerse donorlanden, waaronder Nederland, een kritischer houding moeten aannemen en eisen dat men op een vergelijkbare wijze als de UNHCR te werk gaat. 

 

RP

----------

 

Waarom steunt de Israëlische regering UNRWA?

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/09/waarom-steunt-de-isra-lische-regering-unrwa   

Geplaatst door Timon Dias op 9 september, 2013 - 13:59

Ondanks alle subversieve effecten die UNRWA veroorzaakt keert Israel zich tegen pogingen om UNRWA geld te ontzeggen. Waarom?

Onlangs beschreef ik in de Jerusalem Post waarom ik de UNRWA een subversief en destructief orgaan vond, en ik stelde dat het Westen zou moeten stoppen met doneren aan UNRWA. Ik heb overigens tot mijn verbazing en vreugde voor o.a. dat artikel de Blankfeld Award for Media Critique gewonnen.  

De verassing was dus groot toen ik erachter kwam dat in realiteit de Israëlische staat eigenlijk een van de grootste voorstanders van de UNRWA is. Dit verbaasde des temeer omdat de Israëlische publieke opinie vaak fel gekant tegen de UNRWA is.

Ten eerste moet opgemerkt worden dat Israelische stemmen wel altijd eerst beklemtonen dat UNRWA zich zou moeten concentreren op hun humanitaire werk, en zij zich zouden moeten onthouden van het bedrijven van politiek – een station dat natuurlijk allang gepasseerd is.  

In 1967 initieerde de Comay-Michelmore Exchange of Letters een Israelisch beleid van samenwerking met UNRWA. Zo recent als 2009 werd dit beleid nog eens benadrukt in eenspeech tegenover de Algemene Vergadering van de VN, door dr Uri Resnick, destijds een vertegenwoordiger van het Israëlische ministerie voor Buitenlandse Zaken.

In 2010 besloot de Canadese Harper regering hun donaties niet langer aan UNRWA te schenken, maar direct aan de PA, dit om beter te kunnen zien waar het geld nu eigenlijk aan besteed werd. In 2011 kondigde de Nederlandse regering aan dat zij hun UNRWA beleid 'grondig zouden gaan herzien'. Wat beide gevallen in gemeen hebben is dat Israel hun bondgenoten er via diplomatieke kanalen op wees dat zij liever zouden zien dat het Canadese en Nederlandse UNRWA beleid, zou blijven als het was. Waarom is dit?

Steven Rosen and Daniel Pipes leggen het uit:

'Israeli officials distinguish between UNRWA's negative political role and its more positive role as a social service agency providing assistance, primarily medical and educational. They appreciate that UNRWA, with funds provided by foreign governments, helps onethird of the population in the West Bank and three-quarters in Gaza. Without these funds, Israel could face an explosive situation on its borders and international demands that it, depicted as the "occupying power," assume the burden of care for these populations. In the extreme case, the Israel Defense Forces would have to enter hostile areas to oversee the running of schools and hospitals, for which the Israeli taxpayer would have to foot the bill – a most unattractive prospect. As a well-informed Israeli official sums it up, UNRWA plays a "key role in supplying humanitarian assistance to the civilian Palestinian population" that must be sustained.'

Samengevat: de UNRWA is een obstakel voor vrede omdat het een vluchtelingeprobleem kunstmatig in stand houdt en een demografie onderhoudt die geen vrede kan dragen. Aan de andere kant zorgt het humanitaire werk van UNRWA ervoor dat Israel niet belast is met de haast ondragelijke 'verantwoordelijkheid' te zorgen voor vijf miljoen Palestijnen.

Kan het Westen iets doen UNRWA van koers te doen veranderen? Immers, het Westen is de grootste donateur; wie betaalt, bepaalt. In hetzelfde stuk bieden Rosen en Pipes een suggestie:

'Can the elements of UNRWA useful to Israel be retained without perpetuating the refugee status? Yes, but this requires distinguishing UNRWA's role as a social service agency from its role producing ever-more refugees. Contrary to its practice of registering grandchildren as refugees, Section III.A.2 and Section III.B of UNRWA's Consolidated Eligibility & Registration Instructions allow it to provide social services to Palestinians without defining them as refugees. This provision is already in effect: in the West Bank, for example, 17% of the Palestinians registered with UNRWA in January 2012 and eligible to receive its services were not listed as refugees.

Given that UNRWA reports to the UN General Assembly, with its automatic anti-Israel majority, mandating a change in UNRWA practices is nearly impossible. But major UNRWA donors, starting with the US government, should stop being accomplices to UNRWA's perpetuation of the refugee status.'

Inderdaad, de vooringenomen Algemene Vergadering zou omzeild moeten worden en donorstaten zouden buiten de VN om strikte eisen aan hun donaties moeten verbinden. Met een jaarlijkse donatie van $233,328,550 zou de VS hierin het voortouw moeten nemen, maar de EU is inmiddels bijna zo belangrijk. EU lidstaten zouden moeten achterhalen wat hun feitelijke aandeel is in de $204,098,161 EU donatie en zouden moeten overwegen strikte eisen te verbinden aan het leveren van hun aandeel.

 

woensdag 11 september 2013

Onderhandelingen blijven zware bevalling (CIDI)

 

De spanningen tussen beide partijen lijken toe te nemen. De Palestijnen hebben herhaaldelijk gelekt over de voortgang. President Abbas eist nu dat Israel het voorstel van Olmert uit 2008 als uitgangspunt accepteert. Zo niet, dan zal hij zijn aanbod voor een landruil voor enkele nederzettingenblokken intrekken. Het is fraai dat Abbas het plan van Olmert alsnog lijkt te acceperen, al is het vijf jaar later, maar hij kan niet zomaar eisen dat iets dat hij toen afwees hem later nog eens opnieuw wordt aangeboden. En wat bedoelt hij precies met 'uitgangspunt'? Dat klinkt een beetje naar 'beginpunt' van waaruit men nog meer eisen zal stellen.  

 

RP

------  

 

Onderhandelingen blijven zware bevalling

http://www.cidi.nl/onderhandelingen-blijven-zware-bevalling/

 

IN ISRAEL / DOOR ELISE FRIEDMANN / OP 10/09/2013 OM 15:22

Israel heeft zondag geklaagd bij de Amerikaanse onderhandelaar Martin Indyk, dat 'lekken' van Palestijnse zijde de afspraken over de vredesonderhandelingen schenden. De inhoud van de besprekingen tussen Israel en de PA zou strikt geheim blijven en alleen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry mag mededelingen doen over de onderhandelingen. Maar tijdens het Joods Nieuwjaar en de daarop volgende zaterdag brachten Palestijnen een hele serie lekken naar buiten met als voornaamste boodschap: de onderhandelingen schieten niet op en dat is de schuld van Israel.

Dat bracht Israel in een lastig parket, want het kan de lekken niet tegenspreken zonder zelf de geheimhoudingsafspraak te schenden. "De Palestijnen lekken niet alleen, zij lekken onjuiste informatie", klaagde een lid van het Israelische team. "Zij lekken dat er geen voortgang is, om de internationale druk op Israel te vergroten."  

Voorwaarden vooraf

Ook voor de start van de besprekingen werd er gelekt. Zo was er het conflict over voorwaarden vooraf. Israel wilde alleen aan tafel zonder zulke voorwaarden; de PA had, als altijd, een verlanglijst. De Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat zei voor de besprekingen in een radio-interview dat aan de Palestijnse voorwaarden was voldaan door een Amerikaanse brief die drie zaken garandeert. 
Uitgangspunt bij de onderhandelingen zijn de pre-1967 grenzen, deze dienen als basis voor een Palestijnse staat. Ook moeten kernpunten Jeruzalem, vluchtelingen, en water worden behandeld. Ten derde dienen de onderhandelingen binnen een tijdsbestek van zes tot negen maanden te worden afgerond door één definitieve vredesovereenkomst zonder tussenakkoorden.

Landruil

De Israelische delegatie reageerde tot zondag niet op de diverse lekken, maar toen de Palestijnse president Mahmoud Abbas uitspraken ging doen over de uitruil van land was de maat vol en dienden zij een klacht in. Abbas had tegen een delegatie van atleten uit Arabische landen gedreigd dat hij zijn voorstel voor landruilen zou terugtrekken en alle gebieden zou opeisen die Israel in juni 1967 had bezet, tenzij Israel het plan van Olmert accepteert als uitgangspunt voor deze onderhandelronde. Dit berichtte Al-Hayat al-Jadida, de officiële krant van de PA.

Hete hangijzers

De vier grootste strijdpunten waarop voorgaande besprekingen strandden, zijn, in willekeurige volgorde:
Veiligheid:         Israel werd in 1973 op Jom Kippoer aangevallen. Deze oorlog maakte het belang duidelijk van verdedigbare grenzen. Daarnaast moeten de Palestijnen actief terroristische aanslagen op Israelische doelen tegengaan. Israel stelt dit als voorwaarde voor vrede. 
Nederzettingen:        Het conflict tussen Israel en de Palestijnen is onder andere een conflict over land en de verdeling daarvan. De Palestijnen willen een einde aan alle nederzettingen en checkpoints in het gebied dat Israel tijdens de oorlog van 1967 heeft veroverd. Israel wil daarentegen enkele nederzettingen behouden. 'Landswaps', het uitruilen van gebieden, kan hierbij een oplossing vormen. 
Jeruzalem:            De grootste uitdaging zal de status en verdeling van Jeruzalem worden. De Palestijnen willen minimaal Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat, Israel beschouwt de hele stad als zijn hoofdstad. De eventuele verdeling van de Oude Stad was bij diverse eerdere vredesoverleggen hét struikelblok. 
Vluchtelingen:     Palestijnen eisen voor alle Palestijnse vluchtelingen, van de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 tot en met de oorlog van 1967 én hun kinderen en kleinkinderen, het recht op om terug te keren naar Israel. Israel weigert dit. Sommige 'vluchtelingen' uit 1967 zijn volgens Israel geen vluchtelingen: ze hebben nooit in Israel gewoond maar vluchtten uit de Westbank en Gaza. Bovendien is Israel een democratie en als het miljoenen Palestijnen moet opnemen, zal het al snel geen Joodse staat meer zijn.

Hoofdrolspelers

De Amerikanen, vooral in de persoon van minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, hebben het voortouw genomen in deze ronde van vredesonderhandelingen. Kerry heeft de door Netanyahu en Abbas goedgekeurde Martin Indyk aangesteld om de onderhandelingen te leiden.

Martin Indyk was de eerste Joodse ambassadeur van Amerika in Israel. Op speciaal verzoek van ex-premier Ehud Barak, die Indyks inzet voor het vredesproces hoogschatte, diende hij bij uitzondering een tweede termijn.
Indyk maakte als vrijwilliger op een kibboets de Jom Kippoeroorlog (1973) van dichtbij mee. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker bij AIPAC, de Amerikaanse pro-Israelische lobby, en was medeoprichter van de pro-Israelische denktank het Washington Institute for Near East Policy. Later was hij onder meer bestuurslid van de New Israel Fund, een liberale en kritische pro- Israelische organisatie, die tegen de nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever is.  
Frank Lowenstein zal Indyk assisteren bij de onderhandelingen. Lowenstein is adviseur Buitenlandse Zaken van Kerry en voormalig voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen.

Saeb Erekat – "Het is tijd dat het Palestijnse volk een eigen, onafhankelijke en soevereine staat krijgt," vindt de door de Palestijnen naar voren geschoven hoofdonderhandelaar Saeb Erekat. Hij werkt samen met Muhammad Shtayyeh, minister van de Palestijnse Economische Raad voor Onderzoek en Ontwikkeling en voormalig minister van Huisvesting. 
Erekat was plaatsvervangend hoofdonderhandelaar bij de vredesonderhandelingen in Madrid 1991 en hoofdonderhandelaar tijdens en na de Oslo-akkoorden (1995-2003). In 2007 verving hij Ahmed Qureia in Annapolis (2007) en lukte het hem om de impasse tussen Israel en de Palestijnen te doorbreken en tot een gezamenlijke verklaring te komen. Erekat is ook degene die tijdens de Tweede Intifada in 2002 Israel beschuldigde van een massaslachting en oorlogsmisdaden in Jenin. De 500 slachtoffers die Israel volgens hem maakte, bleken er later 56 te zijn.  

Tzipi Livni leidt namens Israel de gesprekken. Livni heeft verschillende ministersposten bekleed waaronder die van Buitenlandse Zaken (2006-2009) en is oppositieleidster geweest en partijleider van de toen grootste partij in de Knesset, Kadima. Na het behalen van 6 zetels in de afgelopen verkiezingen met haar nieuwe partij Hatnua, de beweging, zit zij in de coalitie als minister van Justitie, een portefeuille waar ze reeds ervaring mee heeft. Yitzhak Molcho, een voormalig adviseur van Netanyahu, assisteert Livni in de onderhandelingen die zij ziet als 'nieuwe kans die we niet mogen laten lopen'.

 

92-Jarige vrouw uit Hebron denkt terug aan Nakba


Een interview op een grote Nakba manifestatie aan de Jordaans-Israelische grens, 13 mei 2011: een 92-jarige vrouw uit Hebron lijkt zelfs voor de interviewer van het door Hamas gecontroleerde Al Aqsa TV iets te radikaal...

  

 

(Nadat ze haar naam en leeftijd heeft verteld)

 

-     Interviewer: Dus je herinnert je 15 mei 1948, de dag van de Naqba?

 

-      Vrouw: Hoezo zou ik me die niet herinneren? Moge Allah ons steunen. Ik hoop dat we die dagen vergeten.

Als Allah het wil, zullen jullie (Israelbegraven en de Joden met jullie eigen handen vermoorden.

Als Allah het wil, zullen jullie ze vermoorden zoals wij deden in Hebron.

 

-      Interviewer: Wat betekent deze dag voor jou? Je hebt 63 jaar geleefd sinds de Nakba, je hebt de hele Nakba ervaren...

 

-      Vrouw: 92 Jaren. Ik heb de Britse tijd meegemaakt en de moord op de Joden in Hebron. Wij, de mensen van Hebron, hebben de Joden vermoord. Mijn vader vermoordde ze en bracht wat spullen (van hen) mee.

 

-      Interviewer: Dank je wel

 

Zie ook: http://www.zionism-israel.com/Hebron_Massacre1929.htm

 

 

 

 

 

Israelische spion wordt avondmaal in Egypte

 

Dit is niet het eerste dier dat in Egypte wordt vastgehouden op verdenking van spionage voor Israel. Diverse vogels werden opgemerkt vanwege ‘verdachte’ ringetjes of kleine zenders die de trekroutes van de vogels helpen in kaart brengen. Zeer verdacht uiteraard, en zoals bekend is de zionistische lobby van de zionistische entiteit natuurlijk niet te vertrouwen, en zeker in staat om vogels in te zetten voor haar obscure en lugubere doeleinden. Geen enkele keer bleek er overigens iets aan de hand, ook nu niet. Dus misschien kan Egypte de vogels in het vervolg gewoon met rust laten? 

 

RP

----------

 

'Spy' stork becomes dinner in Egypt

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4427179,00.html

Last week, when a stork was caught in Egypt wearing a tracking device – police held it on suspicion it was spying for Israel. After its release, stork hunted down, eaten

Ynet

Published: 

09.08.13, 18:28 / Israel News

Menes the stork was caught in Egypt last week and held by authorities on suspicion of being used to spy for Israel, due to the tracking device attached to its leg. Just days after its release into the wild, it was hunted down and eaten, according to the UK’s Guardian.

 

The stork was brought into police by an Egyptian who spotted a device used to track wildlife that was on it, and thought that this might be a method of spying. Photographs published after its capture show that in addition to the satellite transmitter used to track the migratory route of storks from Europe to Africa and back, it also had rings on its leg used to identify wildlife.

 

Stork 'spy' in Egyptian custody (Photo: AP)

 

Stork was given cage of its own (Photo: AP)

 

According to the NCE, an organization for nature conservation in Egypt, the stork was released in a nature reserve in the south, but flew to the island in the Nile where it was hunted and eaten. According to the NCE, the consumption of storks is not an unusual practice for the country.

 

”Egypt has long suffered from issues of uncontrolled hunting," said the organization in a Facebook message. "However, it is important to always balance the needs of local communities with the needs of nature and biodiversity conversation. We truly are saddened by the tragic end to Menes' journey."

 

Last week, the UK’s Daily Mail reported that the stork was held in a cage of its own at the police station until the investigation into the spying allegations was completed.

 

 

Related stories:

Christenen in Palestijnse gebieden onder druk (CIDI)

 

Meer vergeten en genegeerd nieuws: christelijke Palestijnen hebben het steeds zwaarder als minderheid in de Palestijnse gebieden. De vrouwelijke en christelijke burgemeester van Bethlehem is het doelwit van een intimidatiecampagne. 

 

RP

-----------

 

Christenen in Palestijnse gebieden onder druk

http://www.cidi.nl/christenen-in-palestijnse-gebieden-onder-druk/

IN ISRAEL / DOOR MIKE DURAND / OP 09/09/2013 OM 15:50 / TAGS: FATACH, GAZA, HAMAS, PA, PALESTIJNEN, TERRORISME,VERKIEZINGEN

inShare

 

 De eerste vrouwelijke burgemeester van Bethlehem, Vera Baboun, is sinds haar aanstelling in oktober 2012 doelwit van intimidatie- en lastercampagnes door haar Palestijnse medeburgers. Begin augustus bereikte de tegen haar ingezette campagne een hoogtepunt met een aanslag op haar auto, die zwaar beschadigd werd.

De aanval op de auto van de burgemeester is symptomatisch voor de aanhoudende spanningen tussen de christelijke minderheid en de moslimmeerderheid van Bethlehem.
Dit incident toont ook aan hoe groot de uitdagingen zijn voor Palestijnse vrouwen in een conservatieve samenleving. De spanningen tussen Palestijnse christenen en moslims blijven niet beperkt tot Bethlehem alleen. Intimidatiecampagnes tegen christenen in zijn er ook in andere delen die onder controle van de Palestijnse Autoriteit staan, en ook in Nazareth en de Gazastrook. Leiders van de christelijke gemeenschap in de Palestijnse gebieden praten zelden in het openbaar over de spanningen die er heersen. Zij waarschuwen wel dat hun positie verslechtert, maar uiten daarbij vooral kritiek op Israel. Het uitblijven van een vredesovereenkomst tussen Israel en de PA zou hun positie onder druk hebben gezet, aldus christelijke leiders, en zo wenden ze hun blik af van de moeilijke omstandigheden waaronder christenen in de PA-gebieden leven.

Kritiek over leefomstandigheden

Toch leek er een nieuw geluid hoorbaar na het aantreden van Baboun als burgemeester van Bethlehem. Baboun, moeder van vijf kinderen en oud-directrice van de Rooms-katholieke Hoge School in het nabijgelegen Beit Sahour, uit ook kritiek op PA-leiders wegens de leefomstandigheden van christenen.
Gevolg voor de burgemeester is dat zij sinds haar aanstelling te maken heeft met een strak georganiseerde smeercampagne gericht op het in diskrediet brengen van haar persoon, en dat zij veelvuldig de raad krijgt ontslag te nemen. De campagne wordt ook gevoerd via sociale media-netwerken als FaceBook en Twitter en blijkt vooral te worden aangevoerd door islamitische inwoners van Bethlehem en de omliggende vluchtelingenkampen.

Geen hoofddoek

Het blijft veel Palestijnen een doorn in het oog dat zij een vrouwelijke burgemeester hebben. Haar christelijke geloof en het feit dat zij geen hoofddoek (hijab) draagt, wekt ook ergernis. Begin augustus liep de spanning in Bethlehem hoog op binnen de islamitische gemeenschap in de stad en de omringende vluchtelingenkampen.
Burgemeester Baboun zou volgens deze bewoners schoolgaande meisjes verboden hebben in de klas een strofe van een gedicht voor te dragen met de tekst: "De islam is onze godsdienst." Ook beschuldigen zij de burgemeester ervan dat zij meisjes opdraagt hun voordracht in de klas zonder hijab te doen. Veel moslims voelen zich nu op basis van hun religie beledigd.

Onderdeel lastercampagne

Baboun toonde zich daarom ook niet verbaasd over de aanslag op haar auto. Zij ziet de vernieling en de uitspraken als onderdeel van de lastercampagne die tegen haar wordt gevoerd. Niettemin heeft zij na de aanslag en ontvangen dreigementen, die ook gericht zijn tegen haar familie, een officiële klacht ingediend bij de PA om actie te ondernemen tegen de verantwoordelijken.
De PA-politie arresteerde daags daarna vier Palestijnen in Bethlehem op beschuldiging van laster en smaad tegen de burgemeester. Drie van de arrestanten zijn moslim en de vierde was het christelijke gemeenteraadslid Maher Canawati. De aanhouding van de vier mannen heeft in Bethlehem de spanning tussen de geloofsgroeperingen nog opgevoerd. Sommige inwoners wijten dit aan Baboun; zij beschuldigen haar nu van ophitsing en van machtmisbruik om critici de mond te snoeren.

Roep om aftreden

Ook de leidende factie binnen de PA, Fatah, lijkt zich te roeren in de discussie. De gewapende vleugel van Fatah, de Aqsa Martelaren Brigades, zou een folder hebben verspreid waarin wordt aangedrongen op het intrekken van de klacht en wordt geëist dat Baboun aftreedt, dat de hele gemeenteraad opstapt en dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Hoewel de Aqsa Martelaren Brigades later ontkende deze folder te hebben verspreid, heeft de burgemeester toch haar klacht ingetrokken. In een reactie verklaarde zij dat zij met de klacht wilde zeggen "genoeg is genoeg!"; nu Fatah heeft beloofd de zaak te onderzoeken en omdat zij wil voorkomen dat de situatie escaleert.

Religieus getto

De ervaren journalist Danny Rubinstein bestudeerde de positie van de christenen in de Palestijnse gebieden. Hij is van mening dat er vandaag de dag zoveel christenen emigreren omdat binnen de gebieden steeds sterker de nadruk komt te liggen op religie, en omdat 'de christenen het gevoel hebben gevangen te zitten in een cultureel en religieus getto.' Dr. Amnon Ramon van de afdeling vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem onderzocht de christelijke populatie binnen de Palestijnse gebieden. Hij concludeerde dat het aantal christelijke inwoners van Bethlehem is gedaald van 35% in 1995 tot 20% van de huidige bevolking. Voor Jeruzalem signaleert hij een daling van 19% in 1946 naar 2% van de bevolking van de stad in 2013, en in de door de Hamas geregeerde Gazastrook is de christelijke gemeenschap gedecimeerd van tienduizenden tot enkele duizenden.

 

dinsdag 10 september 2013

VN prioriteiten in het Midden-Oosten

 

De VN brengt maandelijks een rapport uit aan de Veiligheidsraad over de situatie in het Midden-Oosten. De eerste 16 punten gaan geheel of gedeeltelijk over Israel, pas daarna blijkt dat men zich ook zorgen maakt over de situatie in Syrië, waaronder de gifgasaanval waarbij zo'n 1400 mensen omkwamen. Je moet natuurlijk wel de juiste prioriteiten stellen, en het lijden van de Palestijnen is natuurlijk vele malen erger dan het lijden van het Syrische volk, of de kopten in Egypte, of al die andere minderheden in Arabische landen die naar hun rechten kunnen fluiten. 

 

RP

---------

 

UN report on Middle East, illustrated

http://elderofziyon.blogspot.nl/2013/09/un-report-on-middle-east-illustrated.html#.Ui4fFjZ7LTo

 

Here is a graphical synopsis of the UN's August 20th report to the Security Council on the situation in the Middle East. I reduced the size of the font for each new paragraph (except the conclusion) to give an idea of how the UN prioritizes Israel/PA, Egypt, Syria and Lebanon.

 

20 of the 31 paragraphs either were fully or partially about Israel, including the first 16.

You would hardly know that during this reporting period, Syria killed some 1400 people with chemical weapons (paragraph 24.)

Also note that the paragraphs about Israel have detailed statistics on settlement activity, arrests, illegal structures torn down and so forth. No such specifics are given for people being murdered in Syria by the thousands.

(h/t Gidon S. and Mida)


Verering van Palestijnse terroriste Dalal Mughrabi

 

Dit is al lang aan de gang maar is een van die dingen die nooit wordt genoemd in de media of als obstakel bij de vredesbesprekingen. Het wordt stilzwijgend geaccepteerd als iets dat nu eenmaal bij het conflict hoort, en gezien als iets dat ook vanzelf wel weer zal verdwijnen wanneer er een vredesplan ligt en de Palestijnen een staat krijgen. De opruiing en agitatie tegen Israel en Joden in Palestijnse media is echter niet iets van de laatste tijd, en zelfs niet van sinds de bezetting in 1967. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat het zal verdwijnen met een einde aan de bezetting. In plaats van alleen maar te focussen op de nederzettingen zou men hier ook een speerpunt van moeten maken, iets dat juist nu moet worden aangepakt en beëindigd, zodat Israel ook enig vertrouwen kan hebben in de Palestijnse intenties.  

 

RP

--------

 

Abbas awarded $6,000 to dance group
named after terrorist Dalal Mughrabi
who led killing of 37


Fatah named class for "young boys and girls"
after terrorist Dalal Mughrabi


"Class served as a tribute to the soul of the Martyr"

 

by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik


Terrorist Dalal Mughrabi, who led the most lethal terror attack against Israel, is still being presented as a role model by Fatah, and being endorsed as such by Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas.

In 1978, Dalal Mughrabi led a group of terrorists who hijacked a bus and killed 37 civilians, 12 of them children.

Recently, Abbas awarded $6,000 to a dance group named after terrorist Dalal Mughrabi:

"Head of [Palestinian] General Intelligence, Majed Faraj... announced that financial assistance in the form of a Presidential Grant would be given to the [dance group] Dalal Group for Popular Arts. The President [Abbas] granted it a sum of 6,000 US dollars."
 

Fatah, headed by Mahmoud Abbas, also continues to promote terrorist Dalal Mughrabi as a role model for youth. Fatah's Youth Institution for Young Boys and Girls, called "The Lion Cubs and Flowers," named a class for young children after Dalal Mughrabi.

Reporting on the graduation ceremony held for Fatah's Dalal Mughrabi class, the official PA daily explained:

"This class served as a tribute to the soul of the Martyr who carried out the coastal [road] operation (i.e., terror attack), Dalal Mughrabi."
 

Not only was the class named after terrorist Dalal Mughrabi, so was the regional sub-branch of Fatah that was among the organizers of the graduation. The secretary of "the regional sub-branch named after Martyr Dalal Mughrabi" Hala Abu Haq "gave a short presentation about Martyr Dalal Mughrabi's life, emphasizing her [Mughrabi's] devotion and efforts for the [Fatah] organization's activities."

A photo from the event posted on the official Fatah Facebook page "Fatah - The Main Page" shows that young children are being taught to see a terrorist murderer as a role model. The children are wearing hats with the Fatah logo.

Fatah regularly uses its official Facebook page "Fatah - The Main Page" to glorify terrorists.

Palestinian Media Watch reported that Fatah described the female terrorists Dalal Mughrabi, Ayyat Al-Akhras, Wafa Idris, and Darin Abu Aisheh as "Stars who sparkled in the sky" and "Stars in the sky of the revolution."

Earlier, Fatah praised the female Palestinian terrorist as "master of the world," specifically mentioning three notorious terrorists: Dalal Mughrabi, Ayyat Al-Akhras and Laila Khaled. 

View PMW's case study on the PA's glorification of terrorist Dalal Mughrabi.

The following is the report on Abbas' grant of $6,000 to the Dalal Mughrabi dance group:


"Head of [Palestinian] General Intelligence, Majed Faraj delivered President Mahmoud Abbas' greetings to his sons, the students in the Deheisheh refugee camp and in all refugee camps in Palestine, and handed out gifts to the graduates. Faraj announced that financial assistance in the form of a Presidential Grant would be given to the [dance group] Dalal Group for Popular Arts. The President [Abbas] granted it a sum of 6,000 US dollars. In addition, a sum of 4,000 dollars was granted to the Ashkelon Group for Popular Arts."

[Al-Hayat Al-Jadida, Aug. 6, 2013]


The following is the report on the graduation of Fatah's Dalal Mughrabi class for youth:


Headline: "Graduation in Qalqilya for the class named after Martyr (Shahid) Dalal Mughrabi of the Lion Cubs and Flowers [in Fatah's Youth Institution] for Young Boys and Girls"
"The Fatah Movement's Qalqilya branch, the regional branches named after Martyrs Yassin Yassin and Hussam Salim and the regional sub-branch named after Martyr Dalal Mughrabi held a graduation for a class of the Lion Cubs and Flowers (the Youth Institution for Young Boys and Girls is the organization's name in English, -Ed.) from the district... This class served as a tribute to the soul of the Martyr who carried out the coastal [road] operation (i.e., terror attack), Dalal Mughrabi. Those present praised the perfect execution of the event held by the regional sub-branch and [praised] those who contributed to it. On her part, regional sub-branch secretary Hala Abu Haq... gave a short presentation about Martyr Dalal Mughrabi's life, emphasizing her (Dalal Mughrabi's) devotion and efforts for the [Fatah] organization's activities. Likewise, she mentioned the Fatah Movement's Martyrs and prisoners from the Central Committee and the Revolutionary [Council] and also the self-sacrificers (Fedayeen) who preceded them. She said that this [Dalal Mughrabi] class is graduating after training, courses and national, Islamic and educational lectures were held. On their part, regional branch secretaries Muhammad Walwil and Mahmoud Libda thanked the organizers of the event and emphasized their complete willingness to embrace anything that will help and develop these young boys and girls."

[Al-Hayat Al-Jadida, Aug. 5, 2013]


Notes: Dalal Mughrabi - led the most lethal terror attack in Israel's history in 1978, when she and other terrorists hijacked a bus and killed 37 civilians, 12 of them children.

 

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=9707

zondag 8 september 2013

Vrees voor aanval op Gaza strook lijkt ongegrond

 
De Egyptische maatregelen tegen de Gaza smokkeltunnels (waarvan het claimt 85% vernietigd te hebben) en arrestaties van meer dan 200 extremisten in de noord-Sinai maken de bevolking van de Gazastrook nerveus. De tekorten aan brandstoffen en levensmiddelen lopen op, en men vreesde afgelopen week zelfs voor een Egyptische aanval.
Die aanval is er niet gekomen, maar wel een aanval op lokaties in de Sinai waar terroristen zouden zitten, naar verluid in 12 dorpen, met (volgens AP) tenminste 8 doden tot gevolg.
 
Wouter
___________
 

Hamas dismisses talk of strike by Egypt against Gaza

http://www.jpost.com/Middle-East/Hamas-dismisses-talk-of-strike-by-Egypt-against-Gaza-325243

By KHALED ABU TOAMEH

09/04/2013 02:04

 

“Gaza has always been known as a burial site for anyone who dares to invade or attack it,” Hamas official says in light of rumors.  

 

An Egyptian military helicopter flies during sunset over Tahrir Square. Photo: REUTERS

Hamas officials on Tuesday urged Palestinians to ignore rumors to the effect that the Egyptian army is preparing a military offensive against the Gaza Strip.

“The talk about a possible Egyptian military operation in the Gaza Strip is baseless,” a Hamas official said. “We urge our people not to pay attention to the rumors flying around.”

Related:

·        Hamas calls on Egypt to reopen border crossing

·        Hamas slams Egyptian plan to create buffer zone with Gaza

A Palestinian journalist in Gaza City said that there was “increased talk” about a possible Egyptian military strike in the Gaza Strip.

“Wherever you go, you hear people here talking not only about an Egyptian military plan, but also Israeli preparations to invade the Gaza Strip,” he said. “Some people believe that the Egyptians and Israelis may even launch a joint military offensive to topple the Hamas government.”

Another Hamas official said that the rumors were triggered by growing tensions between his movement and the new rulers of Egypt.

He pointed out that recent security measures by the Egyptian authorities, such as helicopter flights over the Gaza Strip, the demolition of most of the smuggling tunnels and the shooting at Palestinian fishermen near the border have only reinforced the fear of a military strike.

“Gaza has always been known as a burial site for anyone who dares to invade or attack it,” the Hamas official said.

He added that Hamas does not rule out the possibility that the Palestinian Authority and “other hostile parties” were behind the rumors concerning an impending military strike against the Gaza Strip.

In a sign of escalating tensions between the two sides, Hamas gunmen last week held a paramilitary march near the border with Egypt, during which they held placards in support of deposed president Mohamed Morsi.

Hamas leader Musa Abu Marzouk has since apologized to the Egyptian authorities over the provocative show of force by the armed wing of Hamas, Izzadin Kassam.

Hamas’s news agency, Al- Ray, published an article entitled “Will the Egyptian army attack the Gaza Strip?” reviewing Egypt’s recent security measures along the border with the Gaza Strip.

The article quoted Hamas spokesman Mushir al-Masri as saying that he found it “awkward” that the Gaza Strip was being besieged by Arabs.

He said that the goal of creating a buffer zone between Egypt and the Gaza Strip was to keep Palestinians and Egyptians away from each other and prevent food, medicine and fuel from reaching Palestinians.

Mustafa Sawwaf, another Hamas-affiliated analyst, ruled out the possibility that the Egyptians or Israelis would launch a military strike against the Gaza Strip.

“I don’t believe there will be a military offensive against the Gaza Strip,” he said. “But if such an aggression does take place, the Palestinian resistance will respond with full force and firmness.”

Analyst Adnan Abu Amer also ruled out the possibility of a military strike, noting that the Egyptian security measures were mainly aimed at stopping the flow of weapons to the Gaza Strip and Sinai.

He said that although the security measures would have a political, economic and military effect on the Gaza Strip, the situation would not deteriorate to an armed confrontation [between Hamas and Egypt].”

Islam Shahwan, spokesman for the Hamas-controlled Interior Ministry, said he believed that Fatah and the new rulers of Egypt were conspiring to harm the Gaza Strip.

“I believe Fatah is plotting, together with some of the coup leaders in Egypt, to harm the Gaza Strip by tightening the blockade and starving its people in order to create chaos,” he wrote on his Facebook page. “They are hoping that the people in the Gaza Strip would revolt against Hamas the same way the Egyptians erupted against Morsi.”