woensdag 14 februari 2018

NOS bericht over infiltratie Iraanse drone mist doel

 

 

Op zaterdag 10 februari berichtte de NOS over een zeer ernstig incident, namelijk het binnendringen van het Israëlische luchtruim door een drone afkomstig uit Iran, en de reacties die daarop volgden. De titel, “Israëlische F-16 neergehaald door Syrische luchtafweer”, is onzorgvuldig geformuleerd want die doet de ernst en de context van het incident geen recht. Het bericht zelf werd in een onjuiste volgorde weergegeven en bovendien werd daarin achterwege gelaten hoe dit ernstige gebeuren in Israël werd ervaren.

Als te verwachten voortzetting van de titel van het NOS bericht kwam eerst de melding dat ‘het Syrische leger een Israëlisch F-16 gevechtsvliegtuig had neergehaald, toen de Israëliërs aanvallen uitvoerden op verschillende Iraanse doelen in Syrië’. Pas in de tweede alinea werd de juiste chronologie duidelijk, namelijk dat de aanvallen van Israël volgden op de onderschepping van een Iraanse drone, die volgens de Israëlische legertop vanuit Syrië naar Israël was gevlogen. De inleiding van een CIDI bericht over ditzelfde gebeuren was wèl in de juiste volgorde en tegelijk helder en bondig geformuleerd: “Zaterdagochtend (10 februari Tj.T) infiltreerde een Iraanse drone het Israëlische luchtruim. Hierop heeft de Israëlische luchtmacht doelen in Syrië gebombardeerd. Hierbij werd één Israëlische F-16 neergeschoten.” De NOS had haar bericht eveneens in deze volgorde moeten beginnen.

De sjiitische Hezbollah, het leger van de Syrische president Assad èn Iran zijn bondgenoten van elkaar en vormen gezamenlijk een serieuze bedreiging voor Israël, waar de infiltratie van de Iraanse drone, om heel begrijpelijke reden, hoog werd opgenomen. Logisch dat de Israëlische luchtmacht als reactie doelen ging bestoken van het met Iran samenwerkende Syrische leger. Dat het om een serieus gebeuren ging werd in dit NOS bericht slechts in één zin weergegeven: “De confrontatie van vandaag behoort tot een de ernstigste incidenten waarbij Israël, Iran en Syrië zijn betrokken sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië, zo'n acht jaar geleden.”

Meestal wordt nieuws uit Israël, of wat daarmee verband houdt, negatief uitvergroot, maar dit NOS bericht was beperkt en oppervlakkig, terwijl er nu wel degelijk reden was om veel aandacht aan deze zaak te besteden. Iran is immers op slinkse wijze het Israëlische luchtruim binnengedrongen met een drone die, zoals uit latere berichtgeving duidelijk werd, een kopie bleek van een topgeheim spionage toestel van de VS, de Amerikaanse Sentinel, dat in 2011 door Teheran werd onderschept.

 

Tjalling