zaterdag 24 december 2011

Reuters, Meulenbelt en anti-Israel propaganda (IMO)

 
IMO Blog

Sommige mensen vonden dat ik in mijn vorige artikelen wel erg veel aandacht besteedde aan Anja Meulenbelt, met altijd maar hetzelfde verhaal dat niks wat Israel doet deugt en de Palestijnen alleen maar onschuldige slachtoffers zijn. Ik wilde laten zien hoe propagandistisch haar blogs zijn; daar bedoel ik mee het op een professionele manier schrijven en mensen hun emoties manipuleren met het doel je lezers een bepaalde kant op te duwen. Daarbij laat ze doelbewust bepaalde informatie weg en vergroot andere dingen uit. Maar er zijn meer manieren om dit te doen en uit een onlangs gepubliceerd onderzoek naar Reuters blijkt hoe effectief dit is.

Als je niet in de pro-Israel scene zit is dit onderzoek je waarschijnlijk ontgaan, want de normale media besteedden er geen aandacht aan, zoals eerdere onderzoeken naar de BBC, de NOS en de NRC ook zijn genegeerd.
Dit keer werden niet alleen artikelen onderzocht op onjuistheden of gekleurde informatie, maar werd ook het directe effect van het lezen van die artikelen op mensen hun houding tegenover beide partijen in het conflict gemeten. Het bleek dat mensen na het lezen van de Reuters artikelen significant negatiever gingen denken over Israel. Dit word veroorzaakt door het gebruik van bepaalde propagandatechnieken.

Across the articles, over 1,100 occurrences of propaganda, fallacies and handbook violations in 41 categories were identified and classified.

In the second part of the study, a group of thirty-three university students were surveyed, before and after reading the articles, to assess their attitudes and motivation to support one or the other belligerent parties in the Middle East conflict, i.e., the Palestinians/Arabs or the Israelis. The study found that on average, subject sentiment shifted significantly following the readings in favor of the Arabs and that this shift was associated with particular propaganda techniques and logical fallacies appearing in the stories.

"Governments have long used propaganda to whip up public support during wartime and to demonize enemies", says Silverman. "Reuters is adopting these same techniques to covertly shape audience perceptions and opinion in violation of its corporate governance charter." Silverman points out that this is particularly troubling since "the news agency promotes itself as a paragon of accurate and impartial reporting and its stories are read by millions of people who are led to believe they are being provided objective facts".

Een voorbeeld:

In a story published on June 4, 2010 for example, Reuters correspondent Tom Perry and then-Jerusalem Bureau Chief Alastair Macdonald write:
"Israel is unlikely to heed calls to lift the blockade of the Gaza Strip but i[t]s bloody seizure of a Turkish aid ship has caused international anger and American dismay that is forcing it to seek conciliatory moves.

Israel's leaders have been unrepentant. Prime Minister Netanyahu accused Europeans of hypocrisy over efforts to stop Iranian arms reaching Gaza's Hamas Islamist rulers.

But even with vital ally the United States criticizing the harm the blockade is doing to the 1.5 million Palestinians in Gaza, and President Barack Obama calling the killing of nine men, including an American, a tragedy, Netanyahu is seeking points where concessions can soak up some of the pressure."

Perry and Macdonald's de facto editorial piece, which is identified in the headline as "Analysis" rather than with the more traditional and transparent term "Op-Ed" adopted by most media firms for stories where subjective content appears, is laden with propaganda devices and violations of the Reuters Handbook of Journalism.

First, by mischaracterizing the Mavi Marmara as an "aid ship", asymmetrical definition is being deployed to suggest a role for the ship distinctly different from the role it actually undertook and ultimately played in the incident. Although it is remotely possible Perry and Macdonald are utilizing the word "aid" to mean assistance in a socio-political sense, i.e., calling attention to the circumstances of Palestinians living in Gaza, readers are clearly and overtly being given the false impression that the Mavi Marmara carried humanitarian aid when it did not.

The statement, "Israel's leaders have been unrepentant" reflects both the propaganda device of innuendo and the use of loaded words, a violation of Reuters Handbook, as the language implicitly conveys a judgment of wrongdoing and moral condemnation of Israel's government officials for the incident which had neither been alleged nor proven by any juridical body.

"The harm the blockade is doing to the 1.5 million Palestinians in Gaza" reflects 1) anassertion; 2) exaggeration; 3) card stacking; and 4) atrocity propaganda respectively, as the phrase is 1) unproven; 2) inflates the impact of the "blockade" to encompass the entire population in Gaza; 3) omits mention of the fact that Egypt too, had been embargoing the Gaza Strip; and 4) alludes to the "blockade" as a war atrocity by virtue of its alleged deleterious effect on the civilian population, without mentioning that all manner of humanitarian goods had been regularly transiting through the Israeli land border with the Gaza Strip.

Het zijn het soort 'analyses' die je ook veelvuldig aantrof in de NRC, Trouw en de Volkskrant, en natuurlijk De Pers. Veel termen, zinswendingen en kwalificaties (ultranationlistisch voor Lieberman, hardline voor Netanjahoe, gematigd voor Abbas, illegale bezetting maar nooit illegaal terrorisme etc.) zijn zo normaal geworden dat je twee keer moet lezen om te zien dat het geen objectieve informatie is en er continu een negatieve grondtoon jegens Israel onder zit. Een toon die je niet meer bewust waarneemt maar wel zijn invloed heeft en je manipuleert.

Op Israel Palestijnen nieuwsblog schreef ik naar aanleiding van dit onderzoek:

"Ik zou zelf niet eens zeker durven stellen dat zoiets bewust gebeurt – met de intentie de lezer te beïnvloeden – al zullen er zeker journalisten zijn die dat doel wel hebben. Ik denk dat de gekleurde berichtgeving van bijna alle Europese en ook een aantal Amerikaanse kwaliteitsmedia voortkomt uit een bepaalde visie, een paradigma, dat zo vanzelfsprekend is geworden dat men zich er niet bewust van is: ' De Palestijnen zijn de slachtoffers, zij betalen voor de loop van de geschiedenis, Israel is de bezettende macht en draagt het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid voor het conflict. Israel moet op zijn gedrag worden aangesproken, want het heeft de macht en vervult daarom een sleutelrol. Bovendien is Israel als overreactie op de tragische geschiedenis van de Joden een zeer militaristisch land geworden waar men alles met geweld denkt te kunnen oplossen en niemand meer vertrouwt. ' Dergelijke ideeën zitten zo diep ingebakken dat ze onbewust doorklinken in de berichtgeving over het conflict.

Bij Anja Meulenbelt gebeurt dit ook, maar dan nog veel extremer en ook volkomen bewust. Met iedere blogpost vergroot ze de haat tegen Israel, laat ze Israel weer als onmenselijk zien, wreed, erop uit te kleineren en te treiteren. De foto's waarop een Israelische soldaat met geweer tegenover een Palestijns kind of ongewapende vrouw staat zijn niet te tellen. Vaak is op de achtergrond prikkeldraad te zien, of de muur, of een wachttoren. Hamas, raketten, zelfmoordaanslagen, oproepen Israeli's en Joden te doden, ze komen simpelweg niet voor op haar blog en in haar wereld. Ook in de media is er voor Palestijns extremisme niet veel ruimte. Uit mijn onderzoek naar NRC Handelsblad bleek duidelijk dat bijna alle aandacht uitgaat naar de bezetting, de blokkade van Gaza, checkpoints, de muur, en allerlei ander leed van de Palestijnen dat aan Israel toegeschreven kan worden. Dat geldt ook voor de NOS, waar twee onderzoeken naar zijn gedaan en de Israelische kant eveneens volkomen werd genegeerd. Het onderzoek naar Reuters laat zien dat er een direct verband is tussen gekleurde berichtgeving en het gebruik van bepaalde propagandatechnieken, en de visie van mensen over het betreffende onderwerp.

Er zou nog veel meer onderzoek nodig zijn naar de berichtgeving van verschillende media, waarbij verschillende methodes worden gebruikt zodat uiteindelijk gaat doordringen dat er iets heel fundamenteel niet klopt. Ook meer vergelijkend onderzoek zou wenselijk zijn, zoals deze case studie naar de berichtgeving van verschillende Duitse media over een Palestijnse aanslag op een bus in Jeruzalem.

Overigens zijn er wel meer conflicten en kwesties waar niet objectief over wordt bericht en een kant wordt onderbelicht. Meestal gaat het dan om geweld en wandaden van een algemeen als zwakker en sympathieker beschouwde partij zoals de Kroaten tegenover de Serviërs, de wreedheden van de Polen en Tsjechen tegenover de Sudeten- en andere Oost Duitsers vlak na de Tweede Wereldoorlog, het geweld van zwarten tegen blanken in Zuid-Afrika en Zimbabwe, etc. Het verschil met het Israelisch-Palestijns conflict is dat het bij deze conflicten gaat om een partij die over het geheel genomen een zeer kwalijke rol heeft gespeeld en als dader, slechterik zo je wilt kan worden aangeduid, en dat het geweld tegen hen wel in perspectief plaatst. Dat rechtvaardigt het negeren van wandaden en geweld tegen deze partij niet, maar maakt het wel minder extreem dan de vooringenomenheid van de media tegen Israel.

Anja Meulenbelt c.s. zullen zeggen: 'logisch dat mensen negatiever gaan denken over Israel wanneer ze stukje bij beetje achter de waarheid komen en de propagandapraatjes van Israel doorgeprikt worden'. Jammer alleen dat het dus niet om de waarheid gaat, zoals bij Mohammed Al Dura en vele andere Palestijnse 'martelaren'. Het feit dat velen Israel als een schurkenstaat zien op het niveau van Noord-Korea, Iran of Syrië zegt genoeg: in het Israelisch-Palestijns conflict komen per jaar een paar honderd mensen om, oorlogen zoals de Gaza oorlog en de Libanon oorlog niet meegerekend. De Palestijnse doden zijn in meerderheid strijders, ook tijdens de Gaza oorlog. De situatie op de Westbank is redelijk; ook Abbas gaf dit in een interview in de Washington Post in 2009 toe. Zelfs in de Gazastrook gaat het lang niet zo slecht als vaak wordt beweerd. Dagelijks komen er meer dan 250 vrachtwagens met hulp binnen, naast humanitaire hulp ook bouwmateriaal, brandstof en dergelijke en sinds kort wordt er ook geëxporteerd, onder andere aardbeien, bloemen en tomaten. Er wordt flink gebouwd, vooral luxe hotels, resorts en winkelcentra. De gemiddelde Gazaan is niet rijk, maar ook niet armer dan de gemiddelde Jordaniër of Libanees. In veel landen in het Midden-Oosten is er meer geweld tegen de eigen bevolking of tussen verschillende bevolkingsgroepen dan in Israel en de Palestijnse gebieden. Toch spreken antizionisten als Meulenbelt en Thomas von der Dunk van een langzame genocide en voortgaande etnische zuiveringen door Israel. Daarbij maken zij gebruik van bronnen als de 'historicus' Ilan Pappe, die zelf toegeeft meer aan propaganda te doen dan aan historisch onderzoek.

Veel mensen zijn verbaasd wanneer zij horen dat Arabieren in Israel mogen stemmen en in de Knesset zitten, dat Arabieren wel mogen maar niet hoeven te dienen in het leger, dat 20% van de studenten in Haifa Arabisch is, dat Israel tienduizenden Palestijnen per jaar in haar ziekenhuizen behandelt en zo nog wat zaken. Dat past namelijk allemaal niet in het beeld dat men van de media hier krijgt, en al helemaal niet in het beeld dat je van Meulenbelt krijgt. Meulenbelt zal verheugd zijn over het onderzoek naar Reuters, maar journalisten zouden zich dit aan moeten trekken.

Wordt vervolgd.

Ratna Pelle

 

Hoe kerstmis als propagandamiddel wordt ingezet tegen Israel

 

Het is weer bijna kerstmis en dat wordt door antizionisten altijd gretig aangegrepen voor anti-Israel propaganda. Wat zou Jezus hebben gedaan als hij al dat onrecht had gezien? En Jozef en Maria zouden Bethlehem niet eens inkomen, aldus een artikel in de Guardian. Er zijn vele, vele cartoons van Jozef en Maria die bij een checkpoint staan, of bij de muur, waarbij Maria en Jozef blijkbaar vanzelfsprekend Palestijnen zijn. Ook wordt het beeld weer eens opgeroepen van de Palestijnen als de oorspronkelijke bewoners, die nog leven in de authentieke stijl van vroeger, herder zijn en olijfolie maken, tegenover Israel dat alles volbouwt en het mooie Bijbelse landschap verpest. Natuurlijk klopt van al deze zaken niet veel – het is pure propaganda, bedoeld om bepaalde emoties op te wekken, om van alles te suggereren zonder het letterlijk te zeggen, om goed en kwaad neer te zetten met een mooie Bijbelse achtergrond. 

 

Ondertussen worden christenen juist door de Palestijnen gediscrimineerd, en elk jaar zijn er minder christenen in de Palestijnse gebieden, terwijl het aantal christenen in Israel juist toeneemt. In 1948 was 80% van de bevolking in Bethlehem christen, nu is dat minder dan 15%, terwijl in Israel het aantal christenen met 400% toenam sinds 1948 (cijfers van Jerusalem Centre for Public Affairs  - zie video ). In Bethlehem ging het met de christenen het slechtst toen het tussen 1948 en 1967 onder Jordaanse heerschappij viel en toen het na 1993 onder de Palestijnse Autoriteit kwam. Maar laten dergelijke feiten het antizionistische feestje vooral niet verpesten, want kerstmis en Bethlehem en het Israelisch-Palestijns conflict zijn perfect geschikt om te mixen tot een onwelriekend antiziosemitisch goedje.  

 

Een slimme reageerder merkte bij Elder of Ziyon op dat Jozes en Maria inderdaad Bethlehem niet in zouden komen heden ten dagen, omdat ze..... Joods zijn, en gebied dat onder de PA valt is voor Joden verboden. Wat een discriminatie en racisme! 

 

RP

----------- 

 

How the Jews steal Christmas: Ugly Guardian story evokes Jesus as an “oppressed” Palestinian

 


As NGO Monitor noted about the above cartoon, a Christmas card distributed by the NGO War on Want:

This Christmas card shows Joseph and a heavily pregnant Mary encountering a Bethlehem that is “effectively sealed off from the outside world by Israel’s Separation Wall” and “Mary and Joseph being frisked on their way to find an Inn for the night.” Linking the suffering of Palestinians with that of Jesus and Bethlehem is a common strategy for emphasizing accusations of Israeli brutality.

Such an insidious narrative, which uses Christmas as a means to demonize the Jewish state – including the conflation of Jesus with the Palestinians – is not uncommon among the British NGOs most hostile to Israel such as War on Want,  Amos Trust, and Pax Christi, and other NGOs, such as Sabeel andAdalah-NY.

A recent essay - to which NGO Monitor President Gerald Steinberg contributed – noted:

UK-based Amos Trust is advertising its annual Bethlehem Pack, “a resource…which refers to Christian symbols in order to conflate the suffering of Jesus with the experience of Palestinians, explaining “If Jesus was born today in Bethlehem, the Wise Men would spend several hours queuing to enter the town” and “If Jesus was born today in Bethlehem, much of the shepherds’ fields would have been confiscated for illegal Israeli settlements.”

As the author of the essay observed, “These theological references are direct successors to millennia of Christian anti-Semitic campaigns.”

Such tropes are also employed by the Guardian’s Phoebe Greenwood.

Here is the headline of her Dec. 22 report:

Here’s the Guardian photo and caption which accompanied Greenwood’s report – evoking Jesus Christ, the ‘Good Shepherd’ (John, verses 11-13), which is among the most common symbolic representations of Christ found in Early Christian art:

Greenwood’s tale leaves little to the imagination, beginning thusly:

If Joseph and Mary were making their way to Bethlehem today, the Christmas story would be a little different, says Father Ibrahim Shomali, a parish priest in the town. The couple would struggle to get into the city, let alone find a hotel room.

“If Jesus were to come this year, Bethlehem would be closed,” says the priest of Bethlehem’s Beit Jala parish. “He would either have to be born at a checkpoint or at the separation wall. Mary and Joseph would have needed Israeli permission – or to have been tourists.

However, as I pointed out in a previous post, the ONLY place in the Middle East where the Christian population has grown since the end of WWII is Israel, and the flight of Christians from Palestinian controlled areas, such as Bethlehem, is primarily the result of persecution by the majority Muslim population.

Today, Christians make up just 1% of the population of the Palestinian territories. In 1920, they represented 10%.  And, in Bethlehem in particular, not only has the number of Christians continued to dwindle, but Bethlehem and its surroundings also recently has become hotbeds for Hamas and Islamic Jihad supporters and members.

Undeterred, Greenwood continues:

Dr Jad Isaac, an expert in Bethlehem’s demographics and a consultant to the Palestinian president, Mahmoud Abbas, says aside from the physical restrictions on development,Bethlehem’s economy is being strangled by the loss of land and restrictions on Palestinian movement. [Emphasis mine]

However, as Reuters reported (consistent with a recent Post by Akus)

With millions of tourists expected in the West Bank town of Bethlehem during Christmas, local merchants and tourism officials say they are enjoying an economic boom. Palestinian minister of tourism, Kholod Daibes, predicted that two million tourists will visit the city by the end of 2011.

We expect to attract greater numbers who are making a special visit so there will be more who stay in the Palestinian hotels, especially when the number of rooms and facilities is increasing,” she said. Daibes said that despite the Arab Spring revolutions in the region, which is expected to impact on tourist numbers, the outlook is still better than in previous years.

Greenwood concludes:

“The little town of Bethlehem? It will soon be the little ghetto surrounded in all directions by Israeli settlements,” he predicts. “We’ve already passed the stage where Bethlehem can be saved. Frankly, that’s why I don’t celebrate Christmas any more.”

In the media there are, to be sure, small lies, big lies and moral obscenities.

The small lie in Greenwood’s tale pertains to her suggestion that Bethlehem is being economically strangled by Israeli policy.

The big lie is that Jews are preventing Christians from celebrating the birth of Christ.

The morally obscene charge is that, if Christ, Mary and Joseph were all alive today, they’d be persecuted by the Jewish state.

The indisputable fact, however, is that Israel remains the sole nation in the Middle East where Christians are free to worship as they choose.

Is this even debatable?

 

vrijdag 23 december 2011

Meer dan helft van Israëli's vindt dat land radicaliseert

 
De problemen van de multiculturele samenleving zijn ook Israel niet vreemd. Gesloten religieuze groepen met een eigen onderwijssysteem en rigide opvattingen over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Bovendien met een hoog geboortecijfer, waardoor hun aantal en invloed groeit. Bijna het schrikbeeld dat de PVV hier oproept over moslims, maar die hebben weinig eigen scholen in Nederland, en de tweede en derde generatie raakt redelijk geseculariseerd en ingeburgerd, en kennen ook een dalend geboortecijfer. Misschien zou de vrijheid van onderwijs in Israel wat ingeperkt moeten worden? Tijd voor een Paarse coalitie in de Knesset; kunnen ze gelijk ook het burgerlijk huwelijk invoeren.
 
__________________

 

Meer dan helft van Israëli's vindt dat land radicaliseert

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3090402/2011/12/22/Meer-dan-helft-van-Israeli-s-vindt-dat-land-radicaliseert.dhtml

Robin de Wever − 22/12/11, 13:49

53 procent van de Israëli's vindt dat Israël 'een proces van religieuze radicalisering' doormaakt. De meerderheid ziet de opmars van het orthodoxe jodendom met lede ogen aan.

Dat blijkt uit een enquete van een onderzoeksbureau, uitgevoerd in opdracht van het commerciële televisiestation Channel 2. Iets minder dan een kwart van de bevolking vindt niet dat de verhoudingen tussen het seculiere en het religieuze smaldeel zijn veranderd, meldt de Jeruzalem Post.

Onreine lusten
Volgens velen zijn (ultra-)orthodoxe joden de laatste tijd nadrukkelijker aanwezig in het land. Deze zomer trokken negen kadetten van de Israëlische officiersopleiding landelijk de aandacht toen ze weigerden naar zingende vrouwen te luisteren. Vrouwelijk gezang zou bij mannen onreine lusten opwekken. 

In bussen leggen ultra-orthodoxen soms sekse-scheidingen op. Radicalen brachten meermaals vernielingen aan in de Jeruzalemse wijk Mea Shearim, als protest tegen wat zij zien als gebrek aan moraal. De laatste maanden stortten ze zich op onder meer kledingwinkels en ijssalons.

Grote bedreiging
Een voormalig leider van de geheime dienst Mossad noemde de toenemende ultra-orthodoxe macht vorige maand het voornaamste probleem van het land. De groep zou een grotere bedreiging vormen voor de binnenlandse veiligheid dan Irans nucleaire programma.

Volgens critici biedt de politiek te weinig weerstand aan de religieuze verrechtsing. Velen vrezen dat de scheiding tussen synagoge en staat onder druk staat. De burgemeester van Jeruzalem zei vorige maand de strijd aan te binden met de 'erg extreme groep mensen die het gezag van de gemeente, politie, overheid en hoge raad niet erkennen'.

 

UNESCO stopt steun aan Palestijns jongerenblad waarin Hitler werd bedankt

 

Nadat PMW met het bericht kwam dat in het Palestijnse tienerblad Zayafuna Hitler werd bedankt voor de holocaust, schreef het Simon Wiesenthal Centre een boze brief aan UNESCO, dat het blad tijdelijk had gesteund. UNESCO heeft zich inmiddels gedistancieerd van het magazine en gezegd dit niet langer te zullen financieren. Ook zegt men slechts enkele nummers te hebben gefinancierd. Uit de brief van UNESCO:

 

UNESCO supported the publication of three issues of the Zayzafouna Magazine six months after the February 2011 issue. The support was provided for these issues following agreement with the editorial board that they would focus on building greater appreciation amongst Palestinians for their heritage and culture. They were to open the way for positive dialogue aimed at overcoming the consequences of the Middle East conflict, and to fight against stereotypes that may be conducive to violence. It was UNESCO's intention to foster a positive view ofPalestinian heritage based on the values of tolerance and UNESCO's mandate of building peace in the minds of men and women. This vision guides all of UNESCO's activities, and we urge all partners to work in this direction.

UNESCO is shocked and dismayed by the content of the February issue, and has requested more detailed information and clarification from the editors of the magazine and to Palestinian Authority.
UNESCO strongly deplores and condemns the reproduction of such inflammatory statements in a magazine associated with UNESCO's name and mission and will not provide any further support to the publication in question.
The Organization, which is deeply committed to the development and promotion of education about the Holocaust, disassociates itself from any statement that is counter to its founding principles and goals of building tolerance in the full respect for human rights and human dignity.

 

Dat is mooi, maar roept wel de vraag op waarom men dit niet eerder had opgemerkt. Blijkbaar werd dit magazine, zonder het verder goed te bekijken, gesteund omdat het op het eerste gezicht een gematigde boodschap leek uit te dragen. En als je toch al meent dat de Palestijnen de slachtoffers zijn met het recht aan hun kant, dan kom je niet zo snel op het idee dat er dit soort akelige dingen in een magazine voor nota bene kinderen kunnen staan. Het betreffende verhaal was van een meisje van tien, en je kunt je afvragen hoe het komt dat zij dergelijke ideeën heeft, en waar die haat vandaan komt? Naast het stoppen van de steun zou dat een interessante vraag zijn voor de UNESCO, en een die een ieder met sympathie voor de Palestijnen niet uit de weg mag gaan.

 

PMW wijst erop dat ook de Palestijnse Autoriteit nauw betrokken is bij Zayafuna:

 

The magazine is published by the Zayzafuna Association for Development of Children's Culture, and sponsored by the PLO's Palestinian National Committee for Education, Culture and Sciences.
The magazine's advisory board is comprised of Palestinian Authority officials and educators, including PA Deputy Minister of Education Jihad Zakarneh, and former PA Minister for Women's Affairs Zuheira Kamal. [
Zayzafuna
, February 2011]
The
Zayzafuna magazine is part of a larger education program funded by the Palestinian Authority which contributed 90,000 Shekel ($24,370) in 2010 and 10,000 Shekel ($2,700) a month in 2011.

 

Fijn dus dat UNESCO zich heeft gedistantieerd, maar laten we ook de PA, voor een groot deel door de EU gefinancierd, eens om uitleg vragen. Het is niet de eerste keer dat door de PA gesteunde media over de schreef gaan, en dit verhaal was in Zayafuna ook geen uitzondering:

 

In a letter to UNESCO Director-General Irina Bokova, Shimon Samuels, the Wiesenthal Center's director for international relations, wrote that the editors of Zayafuna "endorse Adolf Hitler as a role model for Palestinian children," noting that a quarter of the children's submission selected for publication by the magazine "express hatred for Jews and reflect messages transmitted through PA official media." 

RP

-------------------- 

 

'UNESCO funds Palestinian magazine glorifying Hitler'

http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=250462

By JORDANA HORN, JERUSALEM POST CORRESPONDENT 
12/22/2011 02:33 


Simon Wiesenthal Center asks UN cultural agency to halt its sponsorship of the Palestinian childrens' magazine.

NEW YORK – The Simon Wiesenthal Center asked UNESCO's director-general Wednesday to suspend its sponsorship of a Palestinian children's magazine, saying the magazine applauded Hitler for murdering Jews.

According to Palestinian Media Watch, the educational children's magazine, Zayafuna, "includes terms glorifying jihad."

The PMW report references an essay in the magazine by a teenage Palestinian girl. The girl wrote about meeting Adolf Hitler in a dream, who tells her that he killed the Jews "so you would all know that they are a nation who spreads destruction all over the world." In the essay, Hitler tells the child to be patient regarding the suffering of the Palestinians at the hands of the Jews.

In a letter to UNESCO Director-General Irina Bokova, Shimon Samuels, the Wiesenthal Center's director for international relations, wrote that the editors of Zayafuna "endorse Adolf Hitler as a role model for Palestinian children," noting that a quarter of the children's submission selected for publication by the magazine "express hatred for Jews and reflect messages transmitted through PA official media."

"Apparently, the magazine's positive messages on coexistence and peace apply to all but Jews and Israelis," Samuels wrote. "Through a young girl, the Holocaust is presented as an act for the benefit of humanity."

The Palestinian Authority's deputy minister of educationand its former minister of education are both on the magazine's advisory board, Samuels noted.

UNESCO, Samuels said, has sponsored Zayafuna since August. The Hitler essay ran in the magazine's February 2011 issue.

While Samuels noted the October edition states that "opinions expressed in this magazine do not necessarily express UNESCO's views," Samuels wrote that this disclaimer was "hardly a fitting response to the discovery of the repugnant Holocaust celebration in the February issue."

Samuels recalled the Simon Wiesenthal Center's suggestion last month "when 'Palestine' was welcomed into UNESCO, that the new member be tested by being held to the declared values of UNESCO."

"Until Zayafuna publicly apologizes for its anti-Semitism, Palestine will have already failed that test," Samuels wrote, and urged UNESCO to demand that PA President Mahmoud Abbas rescind funding for the magazine.

PMW head Itamar Marcus said his organization welcomes the Wiesenthal Center's call to UNESCO to stop funding the magazine Zayafuna.

"UNESCO's continued funding of a hate magazine makes them a participant in the hatepromotion it disseminates," Marcus said. "It would be a violation of basic moral principles to fund a Palestinian magazine that glorifies violence and jihad, and presents Hitler as a role model for children.

"The only way, it seems, the Palestinian Authority will ever stop its repeated hatepromotion is if there are financial consequences to their hate promotion," Marcus said. "Let us hope that UNESCO takes the morally decent route and stops the funding, and not the politically expedient route of turning away in the face of Palestinian hatred."

 

Haredi niet de baas in Israel volgens hoofdrabbijn

 

Het is goed dat ultra orthodoxe rabbi’s zich tegen de segregatie van mannen en vrouwen op bepaalde buslijnen van Egged uitspreken, en dit laat zien dat er ook binnen die gemeenschap zelf kritiek is op de recente incidenten. De rabbijnen menen echter wel dat de ultra orthodoxen het recht hebben een eigen busmaatschappij op te zetten die zulke lijnen heeft. Dat lijkt me een gevaarlijke ontwikkeling: de harediem leven nu al erg afgezonderd van de andere Israeli’s, en dat wordt zo alleen maar erger. Ze leren dat seculieren ‘anders’ zijn en je daar maar het beste zo min mogelijk mee te maken kunt hebben. Het zal de tolerantie voor mensen die ervoor kiezen anders te leven verder doen afnemen en daarmee de spanningen met deze mensen alleen maar doen toenemen. En waar ligt de grens? Winkels, scholen, parken, stranden, treinen: moeten overal harediem van seculieren worden gescheiden, en/of mannen van vrouwen? Het lijkt mij juist van belang dat mensen bijgebracht krijgen dat men een land deelt en daarmee ook de toekomst en de gevaren van dat land, en bovendien een volk vormt, hoe verschillend die identiteit ook ingevuld wordt.

 

RP

------------

 

Chief rabbi: Israel isn't haredi land

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4163271,00.html

Rabbi Metzger speaks out against sex segregation on buses, says ultra-Orthodox public cannot impose its opinion on rest of population

Ynet 

Published: 

12.18.11, 14:34

Chief rabbis against 'kosher' buses: Israel's Ashkenazi Chief Rabbi Yona Metzger on Sunday responded harshly to the ultra-Orthodox demand to operate "kosher" bus lines in haredi neighborhoods, saying that the haredi public had not right to impose its opinion on the rest of the population.

 

"We can't be the world's landlords. This isn't the haredi public's country," the chief rabbi said in an interview to Kol Barama Radio. "We have no authority to impose our opinion on others. This is a public place."

 

Addressing the incident in which a female passenger was ordered to sit in the back of a bus traveling from Ashdod to Jerusalem, Metzger added that "if we want separation, setting up a special bus company for certain lines is legitimate, and then we'll be the landlords.

 

"But as long as they pay like we do, and it’s a public company which doesn't only serve the haredi public – what can we do?"

 

Rabbi Amar: Be strict on your own buses

The office of Sephardic Chief Rabbi Shlomo Amar said in a statement to Ynet, "A person can be strict about himself, but not about others. If the haredim want to be strict in their own buses, let them. But imposing it on other people is irrelevant."

 

Following a long struggle, the High Court of Justice ruled about 10 months ago that separation between men and women on buses will become a permanent arrangement only if there is consent.

 

The Ministerial Committee on the Status of Women last week issued an order to the Transportation Ministry to set up a hotline for women attacked and harassed while using public transportation.

 

Tanya Rosenblit's story is not the first in a series of harassment cases experienced by women trying to sit at the front of the bus. Several months ago, Ynet reported that Egged instructed its drivers not to assist women harassed on the company's buses, after a young haredi man demanded that a female passenger move to the back of the bus.

The woman asked for the driver's help but received no response, even when the young man allegedly tried to stop the bus from continuing its journey. When she submitted a complaint to Egged's customer service, she was told that "the driver is strictly forbidden to interfere."

 

The Transportation Ministry responded at the time that "bus drivers must intervene if a passenger approaches the driver and asks for his help in allowing her to sit at the front of the bus."

 

Worlds Apart

Study: 61% of haredim prefer seperate communities / Ynet

Survey sees majority of ultra-Orthodox opposed to integration with secular neighbors, with 48% of total population seeing benefit to both haredi, secular sectors. 'Most haredim tend to see advantages of isolated living,' says Geocartography president

Full story

 

 

 

Twee IDF soldaten redden Palestijn het leven

Sgt. Sharon Grisaro, paramedic in the 96th battalion

 
 

Je zult het niet snel in de krant lezen en al helemaal niet op de gemiddelde ‘informatiesite’ over Israel. Daar immers wordt het leger steevast neergezet als bloeddorstig en racistisch. De soldaten die de Palestijn behandelden geven aan dat zij vaker worden benaderd door Palestijnen:

 

“The situation wasn’t surprising at all; this is something that happens a lot. The local medical services know the training we have, as well as our experience with patients in critical conditions and often rely on us,” explained Sharon. “We make no distinction between patients and will treat anyone in need – Jewish or Palestinian, men or women. It’s one of our values both as doctors and as soldiers in the army.”

 

----------------------

 

Two IDF Soldiers Save Palestinian Man’s Life

http://idfspokesperson.com/2011/12/22/two-idf-soldiers-save-palestinian-mans-life/?mid=55

Posted on December 22, 2011 

 

Lt. Kim Ben Tikva and Sgt. Sharon Grisaro had an eventful night: they saved a Palestinian man’s life. 

 

The two were awakened at 1:00 AM two nights ago when a taxi bearing a dying Palestinian man and his family stopped at the gates of the Halamish military base in Judea and Samaria and called for help. They rushed to the scene and immediately started treating the patient, who, after 15 minutes of intensive CPR, began breathing and regained his pulse. At present he is hospitalized at the Rabin Medical Hospital and his condition is stable.

 

Lt. Kim is a doctor in the 96th Battalion of the Kfir Brigade, and Sgt. Sharon serves as a paramedic in the same unit. Both are very used to these kinds of situations.

 

“The situation wasn’t surprising at all; this is something that happens a lot. The local medical services know the training we have, as well as our experience with patients in critical conditions and often rely on us,” explained Sharon. “We make no distinction between patients and will treat anyone in need – Jewish or Palestinian, men or women. It’s one of our values both as doctors and as soldiers in the army.”

 

Abbas ontmoet en prijst Palestijnse terroriste in Turkije

 

Afgelopen woensdag bezocht Abbas de terroriste Muna samen met tien andere terroristen die in de Shalit deal vrijkwamen en naar Turkije werden gedeporteerd. De Jerusalem Post meldt:

 

The PA president, according to a statement released by his office, "praised the prisoners for remaining steadfast in the face of Israeli wardens' mastery." He also briefed the released prisoners on the latest developments in the region.

 

Daarna had hij nog een privé ontmoeting met haar (zie hieronder gelinkte video).

Muna heeft volgens Wikipedia een Israelische tiener via een chatroom verleid om met haar naar Ramallah te gaan, waar ze hem in een hinderlaag lokte en anderen hem met kogels doorzeefden.

 

RP

-----------
 

Abbas meets, praises bloodthirsty child killer

http://elderofziyon.blogspot.com/2011/12/abbas-meets-praises-bloodthirsty-child.html  

 

 

Haaretz reports:

Prime Minister Benjamin Netanyahu criticized Palestinian President Mahmoud Abbas for meeting freed Palestinian terrorist Amna Muna during a visit to Turkey on Wednesday.

 

 

Muna, who was freed to Turkey during the first stage of the Gilad Shalit prisoner exchange swap with Hamas, was serving a life sentence for her part in the murder of Ofir Rahum, an Israeli teen from Ashkelon.

On Wednesday Israel Radio reported that Abbas had met Muna in private during his visit to Turkey after holding a group meeting with the rest of the Palestinians deported to Turkey in the Shalit deal.

In response to Abbas' meeting, the Prime Minister's Office released a statement later Wednesday, saying that it was "shocking to see the man who claims to the whole world that he aims for peace with Israel, going as far as Turkey to meet a despicable murderer."


Ha'aretz apparently doesn't think the details of Ofir Rahum's murder, and Amna Muna's role in it, is important enough to mention.

Here's the story, from Wikipedia:

Mona Awana, who was later arrested by the Israeli police, said she decided the day the Palestinians carried out the lynching of two Israelis soldiers in Ramallah in late 2000 to abduct an Israeli and murder him. Mona had been present at the Ramallah lynching, and said she was "excited" by what she saw. Soon after, Mona started to make contact with Israelis on the Internet. Awana contacted several Israeli teenagers via chat rooms. Then she targeted Rahum with whom she pretended to start an online romance. In conversations over several months Mona pressed for one thing — a meeting in Jerusalem. When Rahum suggested a venue closer to his home, she said she couldn't get a car. When he said his parents would object, she promised to get him back by 5. That vow and a few sexual innuendos persuaded the boy. "You don't know how much I am waiting for Wednesday," Mona wrote him two days before. When he came to meet her, she convinced him to escort her to Ramallah.

Awana then drove him toward Ramallah. Somewhere on the way, according to Palestinian eye-witnesses interviewed by a French news agency, at a prearranged location, she bolted from the car, another vehicle drove up and three Palestinian gunmen inside shot Ofir more than 15 times. One terrorist drove off with Ofir's body and dumped it, while the others fled in the second vehicle.

 

This was not a simple murder. It was a coldblooded, vicious murder of an innocent teenage boy whose only crime was being an Israeli Jew. 

That makes her a heroine to the leader of the "moderate" Palestinian Authority.

Abbas didn't just meet her as part of a crowd of ex-prisoners. He showed his honor and respect for the child killer by meeting her in private! (The entire video is proudly displayed on Abbas' YouTube channel.)This is not surprising, of course - Abbas had traveled to Lebanon to meet with another vicious child-killer, Samir Kuntar. 

It seems to be a pattern.

But, if you are the UN or EU, make sure you don't embarrass him by criticizing him. Arabs cannot handle criticism like that. It shames them. And then when they are shamed they become less moderate. And it would be your fault.

So treat someone who praises and lionizes child-murderers with respect - peace depends on it.

 

 

donderdag 22 december 2011

Hanukkah brief van kolonistenrabbi aan "hilltop youth"

 

Een religieus pleidooi van de rabbi van Efrat tegen geweld tegen Palestijnen en vandalisme van moskeen.

Ook rabbi Menachem Froman van Tekua heeft zich publiekelijk tegen dergelijke daden uitgesproken. 

 

RP

----------

 

A Hanukkah letter to the hilltop youth

Isn't it clear that a fortiori there is sanctity in man - whether Arab or Jew - who was created in God's image? Don't you understand that there is no 'portion of God from above,' as Job described it?

By Shlomo Riskin

From my experience as an educator I know it's hard, impossible actually, to preach to people who believe that they are the holy defenders of the Land of Israel; that they wave the banner of the pure and genuine Torah; that they are eliminating the conciliatory behavior, the lobbying for favors and the obsequiousness of thousands of years of exile.

"Price tag" rioters who attack Palestinians who have done no wrong, desecrate mosques and set fire to copies of the Koran see themselves as similar to the ancient heroes of Judea, who fought against the Greek-Syrian rabble that desecrated the Temple and forced them to bow down to idols.

And so I say to you:

You consider yourselves the new Hasmoneans, the Maccabees who do not bow their heads before the Hellenizing priestly establishment, which today, you believe, wears the uniform of the Israel Defense Forces. Because you are convinced that all your deeds are for the sake of heaven, you will never admit that you have sinned. And without recognition of sin, there is no repair and no repentance and no atonement.

I am telling you that you are making a fundamental mistake. If a country can be sacred, if there is sanctity in earth and stones, then isn't it clear that a fortiori there is sanctity in man - whether Arab or Jew - who was created in God's image? Don't you understand that there is no "portion of God from above," as Job described it, in furrows of earth, but that there certainly is in peaceful Palestinians?

Do you have any idea how great that "portion of God" is in Col. Ran Kahane, the commander of the Ephraim Brigade, and in each and every one of his soldiers, who daily risk their lives to defend yours and those of your families from the terrorists who are working to take them? How do you dare to desecrate these holy people? How did it enter your minds to take on the role of our enemies, the terrorists? How did your love of the land become so distorted that it turned into love of bricks and cement and caused you to forget all the rest?

You did not throw stones at me, and still you have mortally wounded me. You have stolen from me one of the assets most sacred to me. I love the Land of Israel with all my heart and all my might. I left the United States, my birthplace, to help to build my beloved city of Efrat and to be built up in it. Wherever and whenever I speak - and I have had the privilege of appearing and speaking all over the world - I present myself as a "proud settler." And you have robbed this pride from me. You have turned the term "settler" into a dirty word. You have caused me to be ashamed of being a settler, to be ashamed to be called by the same name as those whose love for the land has turned into hatred of human beings.

The Torah is filled with the praises of the Land of Israel, but it never commands us to "love" the land. It commands us to "love thy neighbor as thyself" (Leviticus 19:18 ). And since the following words, the words that end that verse, are "I am the Lord," the medieval commentator Abraham Ibn Ezra explains that "thy neighbor" in that context is every human being created in the image of God.

There is a direct and tragic connection between those who perpetrate "price tag" activities against Arabs and those who participate in attacks on the IDF. Shimon and Levi, two of the sons of Jacob, murdered all the men of Shechem, an act of collective revenge that did not distinguish between the guilty and the innocent. They ended up harming their own brother, Joseph, for, according to a midrash, or rabbinic tale, they were the motivating force behind his sale to Egypt.

Please, change your minds and repent, before it's too late. Don't sell your souls, your portion of God from above, even in exchange for our holy land.

The writer is the rabbi of Efrat.