vrijdag 2 oktober 2015

Israel moet hangen (IMO)

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/10/02/israel-moet-hangen/ 

= IMO Blog =  

Het is een bekende methode: publiceer over een bepaald land, een sociale groep of partij continu en uitsluitend negatieve berichten en mensen gaan denken dat het een schurkenstaat of rotvolk is, of een beweging die uit is op onze vernietiging, dan wel de wereldvrede bedreigt.

In Arabische media wordt sinds bijna een eeuw op een dergelijke manier over Joden geschreven, en dus geloven veel moslims de meest idiote aantijgingen over Joden. Men gelooft dat de Joden vreselijk veel macht hebben, zoveel dat natuurrampen als de tsunami en vreselijke ziektes door hen zijn veroorzaakt. Men gelooft dat ze de Palestijnen etnisch aan het zuiveren zijn, een vijand zijn van de islam, dat ze achter de aanslagen op het WTC zaten, en het bloed van kinderen in hun matzes verwerken.

Maar ook een toenemend aantal westerlingen gelooft dat de Joden bijzonder veel macht hebben en ze de Palestijnen etnisch zuiveren. Ze zouden in hun oorlogen bewust zoveel mogelijk kinderen doodmaken, de Palestijnen net niet laten verhongeren, ze continu treiteren en vernederen en hun huizen en moskeeën in de fik steken; arrogant zijn en denken dat ze verheven zijn boven alle niet-Joden. – Oh wacht, dat denkt men van zionisten, er zijn ook Joden die zich hier tegen verzetten en hun eigen land afwijzen, en die zijn wel goed. Dus kom niet met de eeuwige antisemitisme aantijging, want het is inmiddels een geuzentitel geworden. Trouwens, niet alleen producten uit de Westbank  maar heel Israel moet geboycot worden, en ook een stedenband met het progressieve Tel Aviv is zeer kwalijk en steunt een land dat is gesticht op geroofde grond. Aldus een groeiende groep activisten en opiniemakers, die dat continu verkondigen op websites als Joop, Sargasso, talloze blogs en helaas ook geregeld in de zogenaamde kwaliteitsmedia. In programma's als Zembla wordt dit beeld eveneens versterkt. Niet zo vreemd dus dat veel mensen die zich er verder niet in hebben verdiept gaan denken dat Israel een afschuwelijk land is waar apartheid heerst en dat onterecht, vanwege valse schuldgevoelens over de Holocaust, wordt gesteund door het Westen.

Tempelberg

In de Al Aqsa moskee op de Tempelberg liggen voorraden stenen klaar.

In de Al Aqsa moskee op de Tempelberg liggen voorraden stenen klaar.

De afgelopen weken verschenen weer een hele serie eenzijdig-negatieve artikelen over Israel. Over Joop heb ik het al gehad. Maar ook over de rellen op de Tempelberg komt maar een klein deel van wat er aan de hand is in de media. Israel sluit de Al Aqsa moskee, Israel geeft soldaten toestemming om met scherp te schieten op stenen gooiende Palestijnen, aldus de Nederlandse nieuwssites. Wat niet werd vermeld is dat Abbas en andere Fatah en PA officials de Palestijnen ophitsten tegen de Joden, met leugens als dat Israel de Al Aqsa Moskee wil vernietigen en formuleringen als:

The Al-Aqsa [Mosque] is ours… and they have no right to defile it with their filthy feet. We will not allow them to, and we will do everything in our power to protect Jerusalem.

Ook verschijnt er nooit enige uitleg over het feit dat al vanaf de jaren '20 van de vorige eeuw deze aantijging succesvol werd ingezet om de massa's tegen de Joden op te zetten, met vaak vele doden en gewonden tot gevolg. Ook de schending van archeologische afspraken rond de Tempelberg en het illegaal verwijderen van grond waarin Joodse artefacten zaten, heeft bij mijn weten nooit het nieuws of de krant gehaald. De totaal intolerante houding en agressief gedrag van veel moslims op de Tempelberg, ook vrouwen, wordt eveneens genegeerd. Joodse bezoekers worden met stenen bekogeld, de Al Aqsa Moskee ligt er vol mee (en ook met zwaardere wapens) zodat men er altijd een paar bij de hand heeft. Toch wordt alleen Israel als de provocateur gezien en krijgen Joden die op de berg willen bidden, de schuld van de rellen en spanningen. En terwijl het kolonistengeweld tegen Palestijnen altijd op de warme belangstelling kan rekenen van onze media, blijft onvermeld dat Joden in Jeruzalem en op de Westoever dagelijks met stenen worden bekogeld, waarbij ook doden en gewonden vallen.

Gaza slachtoffers

Aan het eind van de Gaza oorlog vorig jaar sijpelden enkele berichten door dat de aantallen onschuldige slachtoffers die de media vermeldden, gebaseerd op Palestijnse bronnen, wellicht niet klopten. Nadat weken was geschreven over het hoge aantal burgers en kinderen dat zou zijn omgekomen, bleek opeens uit statistieken dat juist het aantal mannen in gevechtsleeftijd bijzonder hoog was. Sindsdien wordt echter weer als vanouds over de vele burger- en kinderdoden geschreven, doorgaans zonder bronvermelding. Ook wordt altijd klakkeloos overgenomen uit pro-Palestijnse bronnen dat Israel nog steeds een blokkade handhaaft en dat de mensen in Gaza daardoor een gebrek hebben aan allerlei basisbehoeften, waaronder bouwmateriaal, en daardoor een humanitaire crisis is ontstaan. Dat Hamas materiaal steeltvoor de bouw van tunnels lees je dan weer niet, evenmin als dat ook Egypte een blokkade handhaaft en laatst desmokkeltunnels onder water heeft gezet, en Israel juist de meeste goederen wel doorlaat. Cijfers van Israelische autoriteiten worden nooit gegeven, de cijfers van anti-Israel organisaties als objectief vermeld. Alsof er geen conflict en informatie-oorlog is, waarin ook de zogenaamde Palestijnse mensenrechtenorganisaties en Betselem of Gisha gekleurde info geven. Volgens Betselem omgekomen onschuldige burgers bleken bij nader onderzoek soms zo onschuldig niet te zijn. O.a. in Zembla en op Joop was er veel aandacht voor hoe Gaza er een jaar later uitzag, waarin een zeer eenzijdig beeld werd gegeven.

Stedenband

De voorgenomen Amsterdamse stedenband met Tel Aviv en Ramallah riep een ongekend felle weerstand en tegenlobbyop. De raadsvergadering erover werd min of meer verstoord en voorstanders geïntimideerd. Er waren verschillende acties en een eindeloze reeks artikelen, in het Parool en in het huisblad van de anti-Israel scene, Joop. Een zelfbenoemde beroepsactivist volgde burgemeester Van der Laan, die zijn best deed om een genuanceerde positie in te nemen en zich te informeren, zelfs tot in Israel in een poging hem daar vooral zoveel mogelijk negatiefs te tonen. Hij zou eens zien dat Tel Aviv best een leuke stad is, die ook wel iets van Amsterdam weg heeft. Frank van der Linde, die het ene na het andere artikel publiceert op Joop en One World (een fusie van het vroegere Internationale Samenwerking en Onze Wereld, en blijkbaar inmiddels ook gekaapt door de anti's), schrijft dat hij de gemeente keihard aan zal pakken en beticht Van der Laan van leugens. Hij beledigt vervolgens niet alleen Van der Laan, maar komt met de bekende idiote aantijgingen aanzetten. Hij vindt dat Israel opgeheven moet worden zodat de Palestijnen eindelijk hun 'rechten' kunnen krijgen. Ook heeft hij een optreden verstoord van een hoogbejaarde Israelische actrice.

Tel Aviv, een apolitieke culturele bijeenkomst, producten uit Israel binnen de Groene Lijn: alles wat met Israel te maken heeft wordt 'besmet' verklaard door de zelfbenoemde 'inspectieteams' van de antizionisten en de media nemen het klakkeloos over. En terwijl er geregeld artikelen verschijnen over de machtige en goed georganiseerde pro-Israellobby, komen werkwijze, organisatie en doelen van de anti-lobby nooit in beeld.

Evenwicht

Ik blog inmiddels al zo'n tien jaar over dergelijke zaken, geef de andere kant, en hoop daarmee een kleine bijdrage te leveren aan een evenwichtiger kijk op Israel en het conflict. De laatste tijd bekruipt me echter steeds vaker een gevoel van moedeloosheid. Joop plaatst per week vaak zo'n drie artikelen vol met leugens en aantijgingen, met altijd als conclusie dat Israel de ergste schurkenstaat op aarde is en onmiddellijk geboycot moet worden. Zelfs wanneer (schoorvoetend) erkend wordt dat  dat Israel minder erg is dan bijvoorbeeld de omliggende landen, wordt het altijd weer zo gedraaid dat het veel kwalijker is wanneer Israel wandaden begaat dan welk ander land ook.

Naast een veelheid aan anti-Israel sites, blogs en actiegroepen, doen ook de 'gewone' media een duit in het zakje met wekelijks wel een of enkele anti-Israel stukken of items op tv. Dat wil zeggen, als het rustig is. In tijden van oorlog, verkiezingen of gedoe met de Palestijnen krijgen we dagelijks te horen en te lezen hoe 'disproportioneel' Israel reageert en hoe nationalistisch en rechts het land wel niet is geworden. Soms is het welhaast hilarisch wat men weer heeft gevonden. Zo meldde het AD laatst dat de verlenging van het paspoort van een Israelische vrouw werd geweigerd omdat ze geen zichtbare kleren aan had op de aangeleverde pasfoto. Ze wilde op reis en moest in alle haast nog nieuwe pasfoto's laten maken. Ze vindt het allemaal erg betuttelend. Uiteraard leef ik met haar mee. Wat een achterlijk land. Ik weet zeker dat het er in de omliggende landen een stuk liberaler aan toegaat.

Perspectief

Wat is hier toch aan de hand? Ik ken mensen die hier een Bijbels perspectief op los laten, en zeggen dat het allemaal is voorspeld als je het goed leest, en het ook uiteindelijk allemaal goed zal komen voor het Volk van Israel. Wat daar dan verder nog precies voor gebeuren moet blijft onzeker, en wat er met mij als niet gelovige niet-Jood gaat gebeuren eveneens. Als je niet gelooft en ook niet in allerhande complotten wilt geloven is de wereld soms wat lastiger te duiden. Ik heb er weleens eerder over geblogd: Israel wordt gezien als oppermachtig, de Holocaust is langer geleden terwijl tegelijkertijd het schuldgevoel daarover ons nog steeds dwarszit, het wordt als noord-zuid conflict gezien, de Palestijnen hebben, met o.a. steun van de voormalige Sovjet Unie, een zeer succesvolle campagne opgezet om zich als inheems volk en slachtoffer van het Westerse imperialisme neer te zetten. Doordat er steeds meer moslims in Nederland en andere west-Europese landen wonen, nemen we vaker hun perspectief over, en sijpelt een light-versie van het antisemitisme enantizionisme uit hun media en cultuur door.  Soms is een land nou eenmaal de kwaaie pier, we hebben allemaal behoefte aan zo'n land, volk of groep, aan een mooi goed-fout verhaal in een wereld die steeds onoverzichtelijker wordt.

Toch blijft het knagen. We leven in een vrij land met vrije media en tal van slimme mensen die zich niet door bepaalde media laten vertellen wat te geloven. We gaan ook niet anders over vrouwen en homo's denken en schrijven vanwege de moslims. En wie gelooft er nog in imperialisme en arme onderdrukte derdewereldvolken tegenover boze westerlingen? Alleen wat linkse gutmenschen toch? Waarom wordt er zo ontzettend veel genegeerd wat betreft Israel en de Palestijnen? Waarom alleen pro-Palestijnse bronnen aangehaald? Waarom alleen het nieuws dat Israel in het kwaadst mogelijke daglicht zet gepubliceerd?

Waar zijn de opiniemakers, de publieke figuren, politici die zich tegen deze hetze uitspreken? Die zeggen dat kritiek op Israel terecht is, maar antizionisme een paar bruggen te ver? Dat de grens met antisemitisme soms behoorlijk dicht wordt genaderd, zo niet overschreden? Dat we onszelf niet meer aan kunnen kijken als we Israel boycotten, de stedenband niet doorgaat, en producten uit de nederzettingen worden gelabeld, terwijl ons land intussen met vele dictaturen in zee gaat, van stedenbanden tot miljardencontracten waar amper een haan naar kraait.

Ratna Pelle