donderdag 11 februari 2016

Demo in Den Haag tegen etikettering producten Westbank en BDS

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2016/02/11/demo-haag-etikettering-producten-westbank-en-bds/

 

– Door Beate en Tjalling. –

Op woensdag 3 februari werd in Den Haag een demonstratie gehouden die was georganiseerd door Facebookgroep ‘Time to Stand Up for Israel’. De demo was bedoeld om te protesteren tegen de etikettering van producten uit de West Bank. Ondanks de kou waren de deelnemers enthousiast en sommigen lieten hun aanwezigheid horen door af en toe stevig op de sjofar te blazen.

De deelnemers verzamelden zich bij de Israëlische ambassade, waar vandaan de stoet naar de vertegenwoordiging van de EU in Nederland aan de Lange Vijverberg liep. Dat was de plek waar de demo zelf werd gehouden en verschillende mensen aan het woord kwamen. Die waren Brenda Aartsen en Sabine Sterk van de Facebookgroep Time to Stand Up for Israel, rabbijn Aryeh Leib Heintz, Joel Voordewind en David Pinto.

Aanleiding voor deze demo was dus om te protesteren tegen etikettering van producten uit de Westbank, maar er werd ook geprotesteerd tegen de Boycott, Divestment and Sanctions Movement en bovendien werd er gewezen op het onjuist en verhullend taalgebruik in de berichtgeving van de mainstream-media over het conflict tussen de Palestijnen en Israëli’s.

Sabine Sterk wees in haar toespraak op het verhullend taalgebruik in de media. Zo zouden Palestijnen zijn ‘gedood nadat zij hun messen hadden getrokken’. Niet alleen de media hanteren vergoelijkend taalgebruik, ook Ban Ki Moon doet dat. Hij noemt deze vorm van terreur een ‘wanhoopsdaad’ in plaats van wat het werkelijk is; moord in koelen bloede waarbij verschillende onschuldige Israëlische burgers zijn omgekomen. Voor hen werd een minuut stilte in acht genomen. Sabine Sterk wees er ook op dat in relatie tot de etikettering Nederland weer het braafste jongetje wil zijn door, in tegenstelling tot vele andere Europese landen, de EU-richtlijnen kritiekloos op te volgen. Zij riep op om juist producten te kopen die op de WB (in Judea en Samaria) worden geproduceerd, in actie te komen zoals de politiek met mails etc. te benaderen en intifada terrorisme te boycotten.

Joël Voordewind riep op om protest tegen labeling van producten uit de WB te laten horen richting de Europese Commissie (die o.a. een richtlijn uitvaardigde over het etiketteren van Israëlische producten) maar vooral ook richting de Nederlandse regering en Bert Koenders. Voordewind meldde dat er regelmatig debatten over worden gevoerd in de Kamer. Tijdens de laatste volle week van januari heeft hij de Commissie nog opgeroepen te spreken over Israël. Als Kamerlid van de C.U. vindt Voordewind het bizar en onacceptabel dat er zo vaak in de Kamer wordt gesproken over de dreiging van terrorisme terwijl dat in Israël zo tastbaar en dagelijks het geval is en waar niet over wordt gesproken. Daarom heeft hij gevraagd om zo snel als mogelijk een debat te voeren over Israël waarbij het onderwerp ‘labelen van Israëlische producten nummer één zal zijn’. Het kan volgens Joël Voordewind namelijk niet zo zijn dat er dagelijks onschuldige Israëlische burgers worden neergestoken en dat er hier alleen wordt gesproken over het ‘labelen van producten’. Want wat is nu werkelijk een bedreiging van het vredesproces? Dagelijks worden nu immers ook mensen in bijvoorbeeld Tel Aviv direct bedreigd. C.U. en S.G.P. zullen Israël op de agenda houden en blijven zich verzetten tegen de etikettering. Het is schandalig dat ook minister Koenders heeft aangedrongen om die labeling zo snel mogelijk door te voeren. Het argument wat daarbij wordt gehanteerd, namelijk de consument juist te informeren is onterecht. Niemand zit op dergelijke informatie te wachten. Voordwind riep de PvdA op om zich maar beter zorgen te maken over Israël wat dag in dag uit wordt bedreigd en dat niet alleen door terrorisme maar ook door de crisis in Syrië, Hezbollah in Libanon en andere groeperingen in het Midden-Oosten zoals bijvoorbeeld Hamas. Daarom wil Voordewind snel over die labeling spreken. Er is in de Tweede Kamer, waarin een meerderheid die Israël niet wil discrimineren, een motie ingediend die minister Koenders oproept de etikettering pas dàn toe te passen wanneer die ook geldt voor gebieden als bijvoorbeeld Tibet en de Krim, die door China en Rusland zijn bezet. Gebeurt dat niet, dan wordt Israël – als enige betrouwbare bondgenoot van Nederland in het Midden Oosten – volkenrechtelijk gediscrimineerd.

Rabbijn Aryeh Leib Heintz vertelde de aanwezigen dat de overgrootvader van zijn schoondochter ooit penningmeester was in Hebron. Na de pogrom in 1929 werden de Joden verdreven uit Hebron, waaronder de familie van de schoondochter van rabbijn Heintz. Daaruit leidde hij af dat ook die schoondochter een recht op terugkeer had of zou moeten hebben maar wat werd verhinderd door de situatie in Hebron.

Spreker David Pinto herinnerde het aanwezige publiek aan het eind van de demo aan een opvallende en veelzeggende (of illustratieve) uitspraak van Golda Meir tegen de Egyptische president Nasser: “Dat u, meneer Nasser, onze kinderen doodt, dat is oorlog. Dat u ons dwingt om uw kinderen te doden is pas echt verschrikkelijk”.

Het was echt hartverwarmend om het enthousiasme waarmee de aanwezigen aan de demo meededen te voelen. Maar, zoals Sabine Sterk al zei die middag: ‘het zou niet nodig moeten zijn geweest om zo’n demo te houden’.