donderdag 27 juni 2013

Norman Finkelstein gooit stok in het hoenderhok van het anti-Israëlkamp

 
Ik denk niet dat Norman Finkelstein echt van standpunt is veranderd. Hij heeft in de loop der jaren vele lelijke woorden voor Israel gehad, maar de steeds openlijker oproep van de boycotbeweging (BDS) om de staat (die zij niet eens als staat erkennen) op te heffen, is zelfs hem te gortig. Hij keert zich er vooral zo fel tegen omdat de beweging hypocriet is (hameren op rechten van de Palestijnen zonder ook die van Israeli's te erkennen), en omdat een zulke boycotbeweging kansloos is, daar die nooit grote delen van de Westerse bevolking zal kunnen meekrijgen. Althans, we hopen van niet.
 
Wouter
___________
 
 
Norman Finkelstein gooit stok in het hoenderhok van het anti-Israëlkamp
http://joodsactueel.be/2013/06/24/norman-finkelstein-gooit-stok-in-het-hoenderhok-van-het-anti-israelkamp/
 
Maandag 24 Juni 2013 19:56
Ook bij Vlaamse Israëlhaters is (was?) Finkelstein bijzonder populair

Ook bij Vlaamse Israëlhaters is (was?) Finkelstein bijzonder populair

Vorig weekend organiseerde het Left Forum in New York een jaarlijks weerkerende ontmoeting van extreemlinkse anti-Israëlactivisten. Enkele opmerkelijke breuken en geschilpunten kwamen aan het licht binnen de beweging. De conferentie bestaat gewoonlijk uit een aantal anti-Israëlzittingen waarop steeds dezelfde sprekers hun steeds dezelfde aantijgingen uiten. Dit jaar was ondermeer een panelgesprek voorzien rond het thema "Hoe het Israëlisch-palestijns conflict op te lossen: 0, 1 of 2-statenoplossing".

Drie van de vier panelleden opteerden voor de éénstaatoplossing die ze als het meest rechtvaardig en in overeenstemming met het internationaal recht beschouwden. De meest verbazende uiteenzetting kwam echter van Norman Finkelstein, een voormalig professor aan de DePaul-universiteit en sinds vele jaren een notoir en verstokt criticus van Israël.

Vorig jaar echter veroorzaakte hij ophef in anti-Israëlkringen die hem gewoonlijk op handen dragen door te stellen dat de BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)-beweging kenmerken had van een sekte en er enkel op uit was om Israël te vernietigen.
Dit keer opende hij zijn betoog met de stelling dat Israël een staat is die erkend is door het internationaal recht en daardoor verantwoordelijkheden, verplichtingen maar ook rechten heeft. Hij stelde de latente hypocrisie aan de kaak binnen de anti-Israëlbeweging (en dus bij zijn medepanelleden) die voortdurend verwijzen naar het internationaal recht om hun agenda te verrechtvaardigen terwijl ze tegelijkertijd voorbij gaan aan het feit dat datzelfde internationale recht de staat Israël als een Joodse staat heeft erkend. "Hoe kan je steun krijgen voor de Palestijnse zaak door steeds te hameren op het internationaal recht en tegelijkertijd tegen de tweestatenoplossing zijn. Dat is gewoon onredelijk en onlogisch", zei hij.

"Dat is oversneden hypocrisie. En ten persoonlijke titel wil ik daar niets mee te maken hebben. En politiek gesproken zal het toch nergens toe leiden".

Mocht Finkelstein een vurig verdediger zijn van Israël dan zouden zijn uitspraken te begrijpen vallen. Maar Finkelstein heeft een stevige carrière in het demoniseren van Israël. Hij omschreef Israël ooit als een "satanische staat", beschuldigde het land er van om Palestijnen in "getto's" op te sluiten en verheerlijkte de militaire aanvallen van Hezbollah tegen Israël als een "zege van de vrijheid en een zege voor de vrijheid".

Vanzelfsprekend reageerde het publiek vijandig op de uiteenzetting van Finkelstein: hij werd onderbroken en men probeerde hem te overstemmen tijdens het vragenuurtje. Terwijl hij sprak keken twee ander panelleden, Lamis Deek, medestichter van Al-Awda en Sherry Wolf, doorwinterd BDS-activist ongemakkelijk alle richtingen uit, rolden met hun ogen en bogen het hoofd, bijzonder op hun ongemak met de woorden van Finkelstein. Later zouden ze beiden hun steun voor een éénstatenoplossing herhalen.

Het kwam op een gegeven moment tot een verbaal steekspel tussen Deek en Finkelstein. Toen Deek zei dat ze nooit "het bestaansrecht van de entiteit Israël zou erkennen" schoot Finkelstein uit zijn krammen. Hij verwierp in scherpe bewoordingen de term 'entiteit' en stelde: "Israël is een staat. Het heeft dezelfde rechten en plichten als de andere 190 staten". Deek wierp op dat ze zich niet gehouden zag "zich te houden aan het raamwerk van het internationaal recht ook al zouden Finkelstein en andere professoren dit graag hebben, want ze eisen dit wel niet van Israël".

De radicale ommezwaai bij Finkelstein doet zowel bij zijn voor- als tegenstanders ondertussen de wenkbrauwen fronsen. Sommigen aarzelen niet te twijfelen aan 's mans geestelijke gezondheid. Anderen hopen in stilte dat redelijkheid terugkeert in de getroebleerde geest van Finkelstein die zowat zijn ganse familie gedecimeerd zag tijdens Wereldoorlog II.

 

Danon tot hoofd Likoed conventie gekozen

 
Velen in de Likoed zijn (principieel of pragmatisch) tegen een Palestijnse staat gekant, en deze overwinning van Danon maakt de toch al minieme speelruimte voor Netanyahu zo mogelijk nog kleiner.
 
____________
 
 
Danon elected head of Likud convention
 
Hardliner’s symbolic victory before vote on central committee chairmanship highlights Netanyahu’s decline among party’s activists
 
June 26, 2013, 1:23 am
 
 
Deputy Defense Minister Danny Danon was elected head of the Likud convention by a landslide late Tuesday in a show of force ahead of Sunday’s critical vote for the chairmanship of the Likud Central Committee.

A victory Sunday against two relatively anonymous opponents would grant him control over the ruling party’s powerful internal apparatus and the power to stymie any initiative that requires the approval of the committee’s 3,500 members.

The rise of the hawkish Danon underlines Prime Minister Benjamin Netanyahu’s slipping grip over his party, widely considered to be a result of the Likud’s shift rightward and the perceived failure of the merger with Avigdor Liberman’s Yisrael Beytenu party ahead of January’s general elections.

Netanyahu initially intended to challenge Danon for the right to head the Likud convention but withdrew his candidacy this week to spare himself an embarrassing loss. Danon’s victory Tuesday is largely symbolic, however, as the convention closes next week. He won 85% of the ballots, though only 27% of eligible Likud members voted.

Running against Danon in the far more significant vote on Sunday will be Michael Fuah, a member of the national Orthodox Jewish Leadership group, and Ness Ziona Mayor Yossi Shavo. Neither is considered a member of the Netanyahu camp.

In a speech to party activists Tuesday, Danon pledged to revitalize the party if he’s elected chairman of the central committee.

“Today’s results will have one clear message: The Likud is returning to the field,” he said at a meeting of party activists. “We’ll bring back to Likud the living spirit, the young, ideological spirit.”

Alluding to the fact that as chairman, he will have the power to challenge any diplomatic initiative presented by Netanyahu, Danon added, “If a few days from now, there will be some diplomatic plan or another, it will be brought to a vote, because these things are part of the essence of democracy.”

In an interview with The Times of Israel earlier in June, Danon asserted that Likud and the governing coalition were staunchly opposed to a two-state solution and would block the creation of a Palestinian state if such a proposal ever came to a vote. That interview precipitated a flurry of condemnations, but also prompted other senior members of the coalition to voice their reservations to Palestinian statehood.

 

Arabische wereld heeft Al-Jazeera, Israël krijgt i24news

 

Het is zoiets waarvan je je kunt afvragen waarom het er nu pas komt: een Israelische satellietzender die 24 uur per dag nieuws wil brengen gericht op mensen buiten Israel zelf. Nu moeten mensen die geen Ivrit kennen het doen met een summiere buitenlandse nieuws uitzending per dag, en natuurlijk de websites van de Jerusalem Post, Haaretz, Ynet en The Times of Israel. En natuurlijk de vele blogs en informatiewebsites. Die laatsten richten zich over het algemeen meer op het algemene verhaal en minder op de actualiteit, en helaas zijn velen ook behoorlijk gekleurd. De berichtgeving van de websites van de Jpost e.d. valt me eerlijk gezegd vaak tegen. Men neemt veel berichten over van Reuters etc., de berichten zijn oppervlakkig, en eigen onderzoek naar hoe iets nu echt zit ontbreekt nagenoeg.

 

Hoewel de nieuwe zender objectief wil zijn lijkt het er wel degelijk ook om te doen een ander beeld van Israel neer te zetten dan dat van de gangbare media, die er vaak al op voorhand vanuit lijken te gaan dat Israel de schuldige is en dat aantijgingen tegen Israel van om het even welke organisatie terecht zijn en hout snijden. Als al een Israelisch weerwoord wordt gegeven is dat doorgaans zeer summier en in afstandelijke of negatieve bewoordingen. Dat hoeft elkaar niet tegen te spreken, maar ik weet uit eigen ervaring dat het soms lastig kan zijn om enerzijds neutraal informatie te willen geven en anderzijds een tegenwicht te bieden aan de doorgeschoten kritische houding tegenover Israel.

„Het is erg belangrijk dat Israëliërs de kans krijgen het nieuws op hun manier te presenteren. We weten hoe de wereld aankijkt tegen Israël. Iedereen praat elke dag over ons. Maar we hebben op de internationale nieuwskanalen nog nooit het geluid van Israëlische nieuwsmakers gehoord."

 

Ik hou niet van de term informatie­oorlog. We zijn niet tegen Al-Jazeera, maar we gaan iets anders zeggen. Onze uitzendingen worden ook niet als die van bijvoorbeeld France 24 of de BBC." „In zekere zin zullen we de manier waarop Israël wordt afgeschilderd in de grote internationale media corrigeren", vervolgt Calvo. „We zullen proberen datgene wat er ontbreekt, aan te vullen. Een niet-Joodse Fransman kan op onze informatie zitten wachten. Kijkers hebben het gevoel dat ze niet het volledige plaatje krijgen en dat de waarheid niet wordt verteld. Maar nu zijn wij er."

Ik vrees dat de meeste kijkers dat gevoel niet hebben en er vanuit gaan dat wat de media over Israel berichten wel ongeveer zal kloppen. Alleen mensen die zich meer in de zaak verdiepen en daarbij ook naar Israels kant willen kijken, ergeren zich dat vaak maar het halve verhaal wordt verteld. Hopelijk zullen de uitzendingen van deze zender laten zien dat de zaak vaak gecompliceerder ligt dan het lijkt, en de critici van Israel niet altijd gelijk hebben. Men zal echter voorzichtig te werk moeten gaan, want anders krijgt de zender de naam een verlengstuk van de regering te zijn, wat zeker niet het geval is. De idee dat Israel met gewiekste propagandatechnieken de bevolking zand in de ogen strooit en zo voorkomt dat de waarheid aan het licht komt leeft sterk bij sommige mensen; dit is misschien wel een van de grootste successen van het anti-Israel kamp, want hierdoor brengt men alle informatie die hun visie tegenspreekt bij voorbaat in discrediet.

 

Zie ook: https://www.facebook.com/i24news met een trailer in het Frans, Arabisch en Engels 

 

RP

------------- 

 

Arabische wereld heeft Al-Jazeera, Israël krijgt i24news

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/arabische_wereld_heeft_al_jazeera_israel_krijgt_i24news_1_749523

 

25-06-2013 15:52 | Alfred Muller 

 

In hypermoderne studio's met uitzicht op de Middel­landse Zee verzorgt i24news vanaf maandag 24 uur per dag en 7 dagen per week uitzendingen vanuit Israël.

Honderden miljoenen kijkers wereld­wijd zullen de programma's via televisie en internet kunnen ontvangen. Onder het motto "Informatie heeft een nieuwe naam" wil i24news een frisse kijk op Israël bieden. 

 

De studio's zijn gevestigd op de bovenste verdieping van Hangar 1 in de vissershaven van Jaffa, ten zuiden van Tel Aviv. Een deel van de technische apparatuur staat nog onuitgepakt in dozen in de kantoren. Hier en daar hangen de kabels nog uit het plafond. Maar de meeste monitors werken al. 

 

Journalisten en andere medewerkers testen de apparatuur. Ze zijn in de zaal gegroepeerd rondom de drie ronde glazen studio's die bestemd zijn voor de uitzendingen in het Engels, Arabisch en het Frans. Overdag staan de camera's gericht op de van de Middellandse Zee, 's avonds tonen ze de redactieruimte. Vertalers zorgen ervoor dat bijdragen vanuit de ene taal snel beschikbaar komen in de andere twee talen. 

 

In dezelfde ruimte bevindt zich ook de internetredactie. De programma's van i24news moeten namelijk ook wereldwijd via internet te ontvangen zijn. „Dit is een opstartnieuwskanaal", zegt Irit Segev, die de contacten met de pers onderhoudt. „Het is een nieuw bedrijf met veel jonge mede­werkers." 

 

Boodschap

De Frans-Israëlische zakenman Patrick Drahi, eigenaar van het Israëlische kabelnetwerk HOT, besloot de zender te financieren, ondanks de verliezen die HOT maakt. De eigenaren zijn aandeelhouders in Luxemburg. De zender is dus een Luxemburgs kanaal, waarvan de studio en de medewerkers zich in Israël bevinden. De bedoeling is dat de Israëliërs hun boodschap kwijt kunnen. „De Arabische wereld heeft Al-Jazeera", zegt Stephane Calvo, hoofd van de Franstalige nieuws- en actualiteitenuitzendingen. „Het is erg belangrijk dat Israëliërs de kans krijgen het nieuws op hun manier te presenteren. We weten hoe de wereld aankijkt tegen Israël. Iedereen praat elke dag over ons. Maar we hebben op de internationale nieuwskanalen nog nooit het geluid van Israëlische nieuwsmakers gehoord." 

 

In november vroeg Drahi Frank Melloul directeur te worden. Melloul is een vroegere diplomaat en adviseur van de Franse regering. Hij emigreerde begin dit jaar met zijn gezin naar Israël. Op 15 maart begon in Hangar 1 de inrichting van de kantoren, redactieruimtes en studio's van i24news. 

 

Melloul vroeg Calvo aan boord te komen. Calvo werd in Jaffa geboren en woonde in Frankrijk. Daar werkte hij achttien jaar voor Franse televisiezenders als reporter en hoofdredacteur. Zeven jaar geleden besloot hij het Franse leven in te ruilen voor een bestaan in Israël. 

 

Grootste uitdaging

Calvo is blij om met zijn gezin in Israël te zijn en in zijn geboorteplaats te kunnen werken. „Dit is de grootse uitdaging waar ik ooit voor stond. Het is spannend om vanuit Israël televisie te maken. Ik ben heel blij dat ik de wereld kan informeren over het inter­nationale en regionale nieuws, in samenwerking met de Engelse en Arabische redacties." 

 

Hij benadrukt dat i24news niet de stem van de regering vormt. „We zijn totaal onafhankelijk. We laten wel de stem van de Israëliërs horen. We geven de diversiteit onder het volk weer en willen de complexiteit van Israël laten zien, waar de zaken niet zwart-wit zijn." 

 

Calvo acht het van belang dat dit mediaproject juist nú begint. „We weten wat er rondom ons gebeurt in de Arabische wereld. De situatie is zeer gevoelig. Onze taak is niet om olie op het vuur te gooien, maar...". Hij maakt met zijn handen een neerwaartse beweging: „Om de zaak te sussen. Ik hou niet van de term informatie­oorlog. We zijn niet tegen Al-Jazeera, maar we gaan iets anders zeggen. Onze uitzendingen worden ook niet als die van bijvoorbeeld France 24 of de BBC." „In zekere zin zullen we de manier waarop Israël wordt afgeschilderd in de grote internationale media corrigeren", vervolgt Calvo. „We zullen proberen datgene wat er ontbreekt, aan te vullen. Een niet-Joodse Fransman kan op onze informatie zitten wachten. Kijkers hebben het gevoel dat ze niet het volledige plaatje krijgen en dat de waarheid niet wordt verteld. Maar nu zijn wij er." 

 

Onafhankelijk kanaal

De enige manier waarop Israël de Arabische wereld kan bereiken, is door de Arabischtalige uitzendingen van de publieke zender Kol Yisrael. Nu wordt daar dus een onafhankelijk televisiekanaal aan toegevoegd. Een promotiefilm van i24news op de videowebsite YouTube trok meer Arabische dan Engelse kijkers. „De Arabieren zijn nieuwsgierig", zegt Calvo. „We willen hun goede televisie-uitzendingen leveren." 

 

Overdag moeten er elk halfuur nieuwsuitzendingen komen. Verder zijn er op 124news magazines over economie, internet, sport en cultuur te zien. Eens in de week is er ruimte voor een documentaire. De Franse zender zal in het begin elke avond van acht tot twaalf uitzendingen verzorgen. De rest van de dag en de nacht volgen er herhalingen. 

 

In Israël is i24news via de kabel te zien. Er zijn afspraken gemaakt met kabel- en satellietbedrijven in Azië, Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Met Amerikaanse bedrijven is het overleg nog aan de gang. „We schatten dat 350 miljoen mensen ons kunnen volgen." 

 

De redacteuren bezinnen zich nog op de vraag welke terminologie ze gaan gebruiken. Gaat het om de bezette gebieden, de omstreden gebieden, Judea en Samaria, of spreken ze over de West­oever? Als er in Oost-Jeruzalem wat gebeurt, gebeurt het dan in Jeruzalem, in Oost-Jeruzalem of in het bezette deel van Jeruzalem? 

 

„We hebben nachtmerries over de terminologie", zegt redactiechef Calvo. „We hebben er veel over nagedacht. In elk geval gaan we het niet hebben over de "bezette gebieden". We moeten nog beslissen welke formuleringen we zullen gebruiken. Maar we zullen een terrorist zeker een terrorist noemen als er sprake is van terrorisme. Onze positie zal niet pro-Israël zijn en niet anti-Israël. Ik zal blij zijn als ik te horen krijg dat een links persoon ons te rechts vindt en dat een rechts persoon ons te links vindt. We zijn niet links en niet rechts, maar stellen ons op als professionele televisiemakers. We vormen zeker niet de stem van de regering." 

 

Alle drie kanalen zullen over enkele dagen met de nieuws­uitzendingen beginnen. De computers, monitors, camera's, geluidsapparatuur, verlichting en dergelijke worden getest. De nieuwe zender gaat beelden uitwisselen met de populairste televisiezender van Israël, Channel 2 TV. Het Franse kanaal heeft ook een studio en twee correspondenten in Parijs. Verder beschikt i24news over correspondenten in New York, Los Angeles, Caïro, Tunesië, Irak, op de Westoever en in de Gazastrook. Met een correspondent in Libanon is de zender nog in gesprek. 

 

De exploitatie van de zender gaat ongeveer 10 miljoen euro per jaar kosten. In de zomer zullen ook commercials te zien zijn, als de programma's goed draaien. Er is al contact gezocht met ondernemingen die mogelijk gaan adverteren. „We gaan er niet veel geld mee verdienen. Televisie maken is duur. Maar we zijn blij als we uit de kosten komen."


dinsdag 25 juni 2013

Zomertijd gaat vanaf dit jaar langer door in Israel

 
Toen we aan paar jaar geleden eens in oktober naar Israel gingen viel het ons op dat het al om vijf uur ’s middags donker werd. Met 30 graden overdag was dat een wat vreemde ervaring, en vooral ook jammer omdat je dagen daardoor korter zijn. Ook veel Israeli's genieten liever een uurtje langer van het daglicht en hebben jaren aktie gevoerd tegen de vroege wintertijd.
 
Het AD berichtte gisteren (onder de rubriek "bizar"!) dat het einde van de zomertijd in 2005 onder druk van de orthodoxe partijen was gekoppeld aan Yom Kippoer, maar er nu een nieuwe regering zonder orthodoxen zit, suggererend dat deze de maatregel heeft teruggedraaid.
De orthodoxen waren inderdaad voor wintertijd met Yom Kippoer, maar de maatregel werd curieus genoeg aangenomen toen deze in de oppositie zaten. Onderstaand artikel is van november vorig jaar, en laat zien dat (anders dus dan het AD het voorstelt) de vorige Knesset deze maatregel al aannam, terwijl coalitiepartij Shas ertegen gekant was.
 
Nieuwsberichten uit 2005 zijn nauwelijks nog te vinden op internet, maar dat de maatregel destijds andere motieven had dan de orthodoxen plezieren, en dat er toen brede concensus over was zoals de Shas-minister hieronder beweert, lijkt niet waarschijnlijk.
Na diverse petities uit de bevolking en een commissie die al begin 2012 adviseerde om de zomertijd weer uit te breiden, was dit in juni 2012 besloten door de Knesset, maar kon niet meer tijdig worden ingevoerd voor 2012 omdat de wet ervoor moest worden aangepast (en de Shas dit vertraagde). Sommige partijen wilden een uitbreiding tot eind oktober, maar stemden uiteindelijk in met het huidige compromis.
 
RP & WB
_______________
 
Despite Shas pressure, Knesset extends Israel's daylight saving time
 
Israel has switched back to standard time each year in the late summer before Yom Kippur, a move favored by some religious Jews who say it makes the 25-hour holiday fast easier to bear.
By | Nov.05, 2012 | 4:19 PM
 
 
The Knesset on Monday gave its final approval to a bill that adds more days each year to Israel’s period of daylight saving time, following years of protests against the early switch to standard time.

Israel switches back to standard time each year before Yom Kippur, the Day of Atonement, a move favored by some religious Jews who say it makes the 25-hour holiday fast easier to bear.

However, the abrupt end to daylight saving time during what is usually the tail-end of Israel’s summer drew a barrage of annual criticism, mostly from secular protesters who argued that the move deprived Israelis of another month of sunshine late in the day.

Under the new law, Israel’s daylight saving time will run an average of 193 days a year, compared to 182 under the former law. It should be noted that next Yom Kippur falls on September 13, 2013, meaning that the holy day will be included in next year’s daylight saving time.

Earlier this year, more than 390,000 people signed a petition calling for an extension of daylight saving time beyond October 1.

“The decision [to change the clocks back before Yom Kippur] means millions of working Israelis return home from work in the dark and get up in the morning after the sun has warmed up our already-hot country,” the petition said.

“Standard time cuts short the quality time that parents have with their children, adds to the risk of traffic accidents because of the additional travel in the dark, puts the local time at variance with the time in Europe and the rest of the world, and costs the Israeli economy hundreds of millions of shekels,” it adds.

In 2010, Interior Minister Eli Yishai said that the bill “to end daylight saving time before Yom Kippur was passed in 2005, while Shas [an ultra-Orthodox political party] was in the opposition. It was based on social and financial considerations and enjoyed a broad political consensus.”

On Monday, however, the Knesset moved to push back the annual switch, approving a bill based on the recommendations of the Kehat committee, which Yishai formed in February 2011 in order to weigh the arguments for and against extending daylight saving time.

In recent weeks, Shas officials pressured the government to block Monday’s vote, but Prime Minister Benjamin Netanyahu, who pledged to bring the matter before the Knesset before the elections, called the parliament for a special session to vote on the matter.

Kadima MKs Ronit Tirosh and Dalia Itzik, who submitted two bills on the issue that called for a longer extension of daylight saving time, eventually opted to back down and support the committee’s more moderate conclusions. At the time of the vote, only 27 MKs were in attendance, with 19 voting in favor, seven opposing and one abstaining.

Speaking after the Knesset approved the bill, Meretz MK Nitzan Horowitz, one of the leaders of the struggle to change the date of the switch, said: “There weren’t many issues that created as big a controversy as daylight saving time.”

He noted that “this isn’t anything dramatic like peace or security, but a technical issue of putting daylight saving time more in tune with actual daylight,” adding: “We want sunshine, not darkness, at 5:30 P.M., when many people are getting home from work.”

 

Palestijnse premier alweer opgestapt

 

De kersverde Palestijnse premier Hamdallah stapt wel niet wel opuit onvrede over de beperkte bevoegdheden die hij van Abbas heeft gekregen.

 

De Telegraaf meldt:

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft zondag het ontslag van de pas benoemde premier Rami Hamdallah geaccepteerd. Donderdag, slechts twee weken na zijn aantreden, kondigde Hamdallah al aan te willen vertrekken, maar een goed gesprek met Abbas leek hem toen nog aan boord te kunnen houden.

„De president heeft het ontslag van de premier geaccepteerd en heeft hem aangewezen voor een interim-regering”, liet een woordvoerder van Abbas zondag weten.

Dit zegt natuurlijk veel over hoe het Palestijnse leiderschap functioneert. President Abbas had al lang verkiezingen uit moeten schrijven, en is inmiddels alweer bijna tien jaar aan de macht. Geen haan die ernaar kraait, en iedereen gelooft de mooie woorden dat hij van Palestina een vreedzame democratische staat wil maken. Hij duldt blijkbaar ook geen te machtige personen naast hem, want hij had het premierschap van de kleurloze Hamdallah – die hij had aangesteld omdat hij in hem geen bedreiging zag van zijn positie – behoorlijk uitgekleed.

 

RP

-------- 

 

Two tweet legacy reveals dysfunctional Palestinian leadership

http://www.thecommentator.com/article/3831/two_tweet_legacy_reveals_dysfunctional_palestinian_leadership

These two tweets, the only ones issued by newly appointed (and freshly resigned) Palestinian Prime Minister Rami Hamdallah give more away than Mahmoud Abbas might hope

by Media Hawk on 21 June 2013 12:44

These two tweets, the only ones issued by newly appointed (and freshly resigned) Palestinian Prime Minister Rami Hamdallah give more away about the dysfunctional nature of the Palestinian leadership than Mahmoud Abbas might hope.

First it was Fayyad, ever viewed as the reformer, who had to make way due to egotistical and capricious Palestinian politics. Now Hamdallah has stepped down too, just weeks after taking the role.

Oftentimes it is remarked that the settlements, or the 'occupation', or some other blame placed on Israel is the stopping point for peace negotiations between the Palestinians and the Jewish State. Yesterday's revelations go further to once again proving that in fact, the "peace partner" cannot even get its own house in order. 

HAMDALLAH'S TWEETS:

 

zondag 23 juni 2013

Weer VN rapport dat Israel bekritiseert

 

Dit rapport is van het VN Kinderrechten Comité, nadat Unicef enkele maanden geleden ook al een rapport had uitgebracht over Israel en de bezette gebieden. Unicef noch de Israelische mensenrechtengroep Betselem spreken over martelen van minderjarige Palestijnen, maar wel van systematische praktijken die in strijd zijn met de rechten van het kind, zoals nachtelijke invallen en arrestaties, intimidatie en bedreiging, onthouding van voedsel of slaap en soms fysiek geweld. Aan de behandeling van minderjarige verdachten moet kortom het nodige verbeterd worden. Het kinderrechtenrapport schijnt zich te onderscheiden door eenzijdigheid en deels ongefundeerde beschuldigingen, wat mede het gevolg zal zijn van de werkwijze van de VN, waarin (islamitische) dictaturen een grote vinger in de pap hebben bij het samenstellen van allerlei raden en commissies.

 

Zie ook: VN rapport beschuldigt Israel van mishandeling minderjarige Palestijnen

 

-----------

 

New UN anti-Israel report even slams Jewish circumcision!

http://elderofziyon.blogspot.nl/2013/06/new-un-anti-israel-report-even-slams.html

 

Reuters reports:

 

A United Nations human rights body accused Israeli forces on Thursday of mistreating Palestinian children, including by torturing those in custody and using others as human shields.


From what I can gather, the UN committee did no original research on this report, but instead relied on anti-Israel NGOs like Adalah and DCI. It is filled with unfounded rumors and long discredited arguments.

But if you doubt for a minute that this is anything but a hatchet job aimed at Israel, here is one section of this report that has nothing to do with Palestinian Arabs:

 

Harmful practices 
41. The Committee expresses concern about reported short and long-term complications arising from some traditional male circumcision practices.

42. The Committee recommends that the State party undertake a study on the short and long-term complications of male circumcision.

 

Sure - a Jewish religious rite that has been taking place for thousands of years is suddenly a concern for the UN which calls for a "study" to see whether hundreds of generations of Jews have complications.

Perhaps they are referring to the practice of metzitzah b'peh, which has been marginalized in recent years after reports of health issues, but their recommendation indicates that the UN is taking aim at Jewish circumcision altogether - and only Jewish circumcision! The committee has no such recommendations for the Palestinian Authority or Hamas to study complications that result from Muslim circumcision. 

A quick search through the UN domain finds a number of criticisms of female "circumcision" and many plaudits for male circumcision as a means of controlling AIDS, but at least at first glance I could not find a single negative mention of male circumcision - except here.

It is hard to escape the conclusion that the UN has crossed the line from virulent anti-Zionism into real anti-semitism.

 

=======================

 

Vice-Chair of UN Rights Panel Works for Saudi Gov’t, Defends Misogyny

http://blog.unwatch.org/index.php/2013/06/20/vice-chair-of-un-rights-panel-works-for-saudi-govt-defends-misogyny/#more-3981

Published by 

Hillel Neuer

 - at June 20, 2013    

What the UN forgot to mention today is that the Vice-Chair of the committee accusing Israel of violating children’s rights works for the Saudi government and has a despicable record of apologetics for her country’s misogyny.

About half the members of the UN Committee on the Rights of the Child come from non-democracies, many of whom take unfriendly or hostile positions against Israel at the UN, including Saudi Arabia, Bahrain, Tunisia, Egypt, Malaysia, Sri Lanka and Russia.

Although the Committee on the Rights of the Child is supposed to be made up of independent, objective and professional experts on human rights, Vice-Chair Aseil Al-Shehail — like too many of her peers on the panel — is none of those things.

 

Not Independent

According to the updated 2013 UN register of diplomats, “Mrs. Aseil AlShahail” (spelled differently, but same person) is listed as First Secretary for the Saudi Mission to the UN. This means she is bought and paid for by the House of Saud. So much for independence.

 

Not Objective

If you think Mrs. Al-Shehail (aka Alshahail) acted objectively as committee Vice-Chair during Israel’s review, consider what she told the UN on behalf of her Saudi paymasters on 15 October 2009:

ASEIL ALSHAHAIL ( Saudi Arabia) said her country regarded the child as a pillar of the community and maker of the future at both the national and international level…. The Department of Justice was also poised to launch a framework that would manage the marriage of minors and all related issues… SaudiArabia shared the international community’s concern for the child [and] participated with the Arab League in drafting the Arab Charter for Human Rights… Saudi Arabia also supported the Rights of the Child in Islam… Drawing attention to the torture and killing of Palestinian children in the occupied territories, she said the international community must interfere and protect the rights of these children, according to international conventions.

 

Not Professional

On professional human rights expertise, Mrs. Al-Shehail has a shameful record of telling lies to protect Saudi Arabia’s gross and systematic violations of women’s rights.

Representing Saudi Arabia on 12 October 2010, she told the UN:

The women’s issue was a matter of deep concern for the Kingdom of Saudi Arabia, where the development of women was an integral part of a general strategic plan that conformed to magnanimous Sharia.  That was especially the case in education, health, social services and participation in social development.  Several resolutions have been adopted concerning gender equality, including equality on the career ladder and retirement.  Saudi women also participated in various fields with full support from the government.

Similarly, in 2007, she also expounded on Saudi Arabia’s stellar record on women’s rights:

ASEIL AL-SHEHAIL (Saudi Arabia) said that steps had been taken by her country for the advancement of women, with special attention being attached to the status of women based on the principles of Shari’a law, which set out the rights and duties of women. All the rules, laws and regulations in Saudi Arabia, including the Bill of Rights, emanated from the Holy Koran and the Prophet Mohammed…  great attention was being given to ensure the advancement of women.  Saudi Arabia signed the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 2000; its content was in line with the Kingdom’s policy of preserving women’s rights. Saudi Arabia was determined to care for the human rights of women, she said… Saudi Arabia’s march to advance the status of its women continued in line with the values of its Holy Religion.

Below is the slick brochure the Saudis used to lobby for her election to the UN committee.

 

Alice Walker in nieuwste boek besmet met antisemitisme

 

Jammer dat iemand die zo goed kan schrijven en opkomt voor achtergestelden weer zo totaal moet doorslaan wat betreft Israel. Ik heb het vaker gezegd: wanneer je over een onderwerp zinnige dingen zegt, wanneer je goed kunt zingen, wanneer je geëngageerd bent en je inzet voor een goede zaak, wil dat absoluut niet zeggen dat je ook iets zinnigs over het Israelisch-Palestijns conflict te melden hebt, of inzicht hebt in hoe dat zit en waardoor het is veroorzaakt.

 

RP

--------

 

ADL: Alice Walker ‘unabashedly infected with anti-Semitism’

http://www.timesofisrael.com/adl-alice-walker-unabashedly-infected-with-anti-semitism/

New book, ‘The Cushion in the Road,’ filled with ‘comparisons of Israelis to Nazis, denigrations of Judaism and Jews’

  June 18, 2013, 8:12 pm

·         

Alice Walker (photo credit: CC BY Virginia DeBolt/Wikipedia)

 

NEW YORK — A new book by Alice Walker features a lengthy section on the Israeli-Palestinian conflict “replete with fervently anti-Jewish ideas and peppered with explicit comparisons between Israel and Nazi Germany,” the Anti-Defamation League charged on Tuesday.

“The Cushion in the Road” (The New Press, 2013) takes Walker’s ”extreme and hostile views to a shocking new level,” the organization said.

The book, which was published two months ago, features 12 essays in a section titled “On Palestine,” making up a quarter of the book, that are “rife with comparisons of Israelis to Nazis, denigrations of Judaism and Jews, and statements suggesting that Israel should cease to exist as a Jewish state,” the ADL said in a statement. “Walker’s book also attempts to justify terrorism against Israeli civilians, claiming that the ‘oppressed’ Palestinians should not be blamed for carrying out suicide bombings.”

The book reveals Walker as “someone who is unabashedly infected with anti-Semitism,” Abraham Foxman, the ADL’s National Director said. “She has taken her extreme and hostile views to a shocking new level, revealing the depth of her hatred of Jews and Israel to a degree that we have not witnessed before. Her descriptions of the conflict are so grossly inaccurate and biased that it seems Walker wants the uninformed reader to come away sharing her hate-filled conclusions that Israel is committing the greatest atrocity in the history of the world.”

Walker is a Pulitzer Prize-winning African-American writer, essayist and poet. Last year she refused to allow an Israeli company to publish a Hebrew edition of her classic novel, “The Color Purple,” in protest of what she described as Israel’s “apartheid” policies and “persecution of the Palestinian people.” More recently, she wrote a letter urging the singer-songwriter Alicia Keys to cancel her upcoming July 4 concert appearance in Tel Aviv in protest of Israel’s policies.

In “The Cushion in the Road,” the ADL noted, Walker describes Israel’s actions vis-à-vis the Palestinians as “genocide,” “ethnic cleansing,” “crimes against humanity,” and “cruelty and diabolical torture.”

Writing of Black churches whose leaders recount Biblical stories about the Israelites’ various triumphs and travails, in an excerpt highlighted by the ADL, Walker states, “It amazes me, in these churches, that there is no discussion of the fact that the other behavior we learned about in the Bible stories: the rapes, the murders, the pillaging, the enslavement of the conquered, the confiscation of land, the brutal domination and colonization of all ‘others’ is still front and center in Israel’s behavior today… It is because I recognize the brutality with which my own multibranched ancestors have been treated that I can identify the despicable, lawless, cruel, and sadistic behavior that has characterized Israel’s attempts to erase a people, the Palestinians, from their own land.”

Walker, the ADL statement went on, “suggests that Israeli settlements are motivated by the concept that ‘possession is nine-tenths of the law,’ which she claims is a lesson she ‘learned from my Jewish lawyer former husband. This belief might even be enshrined in the Torah.’”

 

When discussing Israel’s alleged theft of Palestinian land, in another section highlighted by the ADL, Walker writes, “Can people who hunger so desperately for what other people have ever have enough? One thinks of Hitler, of course, and Napoleon….” She also writes of the inclusion of Israeli films in the 2009 Toronto Film Festival as being comparable to “festivals in the past, festivals leading up to World War II,” which were designed to “make the bully look more respectable.”

 

Ulfat Haider: Israelische atlete op zoek naar vrede

 

Een Israelisch-Arabische vrouw grijpt de kansen die de Israelische maatschappij haar biedt, en geniet van de diversiteit in haar stad, Haifa.

 

Zie ook: Breaking the Ice (blog).

 

---------------

 

Ulfat, an Arab-Israeli woman athlete seeking peace


http://www.youtube.com/watch?v=z3T57YiOK-I

Ulfat Khaider is the fascinating star of this video, the first of ten on co-existence in Israel.

She has reached high peaks not only as a mountain climber, extreme sportswoman and volleyball player (she played for the Israeli national team), but as a remarkable woman striving for peace.

Ulfat is a project manager at Beit Hagefen, a Jewish-Arab cultural center in Haifa. Self-defined as a person searching for peace with herself and with others, she promotes projects that bring Jewish and Arab students closer together. Ulfat uses extreme sports, mountain climbing and nature programs to install positive values in young Israelis.

 

VN rapport beschuldigt Israel van mishandeling minderjarige Palestijnen

 

Dit rapport staat nu op alle nieuwssites. In maart bracht UNICEF ook al een rapport uit, in samenwerking met Israel, en Israel beloofde de aanbevelingen daarin uit te voeren. Dit rapport is zonder samenwerking met Israel tot stand gekomen en is dan ook voornamelijk op (pro)Palestijnse bronnen gebaseerd. Het is opgesteld door 18 experts in van de VN Comissie voor de Rechten van het kind. Hoe objectief deze commissie is en of zij over alle landen die de Convention on the Rights of the Child hebben ondertekend (bijna alle landen) dergelijke rapporten opstelt, is niet duidelijk. Het is vooral onduidelijk waarom er zo kort na dat rapport van UNICEF weer een rapport uitgebracht moest worden, en Israel heeft dan ook erg negatief op dit rapport gereageerd:    

 

The new report, judging by the way the allegations are expressed, was clearly not prepared in good faith, Palmor added. “It is regrettable that a UN report serves as simple bashing… we are going to ignore this background noise, and continue working with serious organizations that seek to make actual improvements, and not those who just seek to make a headline and bash Israel,” he said.

 

Het is opvallend dat dit rapport op alle bekende nieuwssites werd gemeld, terwijl bijvoorbeeld de Palestijnse zomerkampen, waar kinderen al jong leren om tegen Israel te vechten en in de ‘juiste’ ideologie worden geschoold, nagenoeg onvermeld bleven.

 

RP

---------

 

UN report says Israel routinely abuses Palestinian minors

Foreign Ministry dismisses study as ‘Israel-bashing’ that only seeks to ‘make headlines’

  June 20, 2013, 7:05 pm 6

·        http://www.timesofisrael.com/un-report-says-israel-routinely-abuses-palestinian-minors/

·         

The Israeli military routinely mistreats Palestinian minors in the West Bank, according to a recently released UN report, which accused the IDF of torturing and denying basic human rights to children in military custody.

The accusations were dismissed by the Foreign Ministry, which said that it was not a serious investigative report and was carried out without the cooperation of Israel.

The United Nations Committee on the Rights of the Child report, released in advance copy last week and widely reported on Thursday, expressed “deepest concern about the reported practice of torture and ill-treatment of Palestinian children arrested, prosecuted and detained by the military and the police” in the West Bank.

These minors, who are mostly detained for throwing stones, are “routinely arrested in the middle of the night by soldiers shouting instructions at the family, and taken hand-tied and blindfolded to an unknown destination without having the possibility to say good bye to their parents who rarely know where their children are taken,” according to the report.

They are then ”systematically subject to physical and verbal violence, humiliation, painful restraints, hooding of the head and face in a sack, threatened with death, physical violence, and sexual assault against themselves or members of their family and restricted access to toilet, food and water,” the report said. According to soldiers’ testimony, minors detained for throwing stones, which can carry a 20-year sentence, are often brought in in an “arbitrary manner.”

The report accused the IDF of “the continuous use of Palestinian children as human shields and informants” and alleged that soldiers “have used Palestinian children to enter potentially dangerous buildings ahead of them and to stand in front of military vehicles in order to stop the throwing of stones against those vehicles.”

Israel currently detains 236 Palestinian children for what it says are security reasons, including dozens between the ages of 12 and 15, according to the report.

The children “are systematically subject to degrading treatment” and are “brought in leg chains and shackles wearing prison uniforms before military courts where confessions obtained from them under duress are used as the main evidence,” the group, which acts under the aegis of the UN High Commissioner for Human Rights in Geneva.

The report noted the suffering of both Israeli and Palestinian children from the ongoing conflict, and expressed concern over the long-term effects of a “climate of violence.”

The committee accused Israel of “persistent refusal” to cooperate in their investigation by replying to written requests for information.

However, according to Foreign Ministry Spokesman Yigal Palmor, the report was “drafted without any consultation with us, without any investigative work on the ground and without seeking any input from Israel.”

“Obviously, this is not a report that seeks to improve values or improve conditions, and it is only out there to make noise, and we will treat it as such,” Palmor told The Times of Israel, noting that a March report by UNICEF covered the same issues and was prepared “in full cooperation” with Israeli authorities.

“Even though it contained strong criticism, as well as praise, we immediately embraced the UNICEF report,” Palmor said. “We were partners in writing the report.”

The new report, judging by the way the allegations are expressed, was clearly not prepared in good faith, Palmor added. “It is regrettable that a UN report serves as simple bashing… we are going to ignore this background noise, and continue working with serious organizations that seek to make actual improvements, and not those who just seek to make a headline and bash Israel,” he said.

The new UN report also included sections on other issues affecting children in Israel, the West Bank and Gaza, including Palestinian family reunification issues, lack of educational opportunities for Israeli-Arabs, Bedouins, Ethiopians and others inside Israel, the challenges facing children of migrant workers and African refugees residing in the country, and issues relating to disabled children.