donderdag 9 juli 2015

Doorgeslagen anti-Israel lobby tegen stedenband Tel Aviv (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/09/doorgeslagen-anti-israel-lobby-tegen-stedenband-tel-aviv/  

= IMO Blog =

De hetze tegen Israel gaat door. De anti-Israel lobby draait op volle toeren. De aanleiding is het (inmiddels afgezwakte) voorstel voor een stedenband van Amsterdam met zowel Tel Aviv als Ramallah. Op 1 juli gaf de Amsterdamse gemeenteraad burgemeester Van der Laan groen licht om de mogelijkheden hiertoe verder te onderzoeken tijdens een bezoek aan beide steden. Dit ondanks de inspanningen van de Lobby, die zelfs organisaties als de lokale FNV heeft geïnfiltreerd.

Je zou zeggen dat de FNV genoeg te doen heeft momenteel nu werknemers bijna geen vaste contracten meer krijgen en ZZP’ers het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, maar blijkbaar vond de afdeling Amsterdam het belangrijker om mee te doen aan de anti-Israel hetze dan om het voor de Nederlandse werknemers op te nemen. En dus schreef zij een brief aan de gemeente en hekelde de gebrekkige Palestijnse infrastructuur, watertekort en werkloosheid, allemaal de schuld van Israel uiteraard.

Ook anti-Israel activist en ‘kritisch PvdA lid’ Clara Legene hekelde de stedenband, omdat die zou indruisen tegen de criteria die Amsterdam hanteert bij het aangaan van stedenbanden. Opvallend dat je bij haar geen woord leest over andere stedenbanden met steden in landen waar het nodige mis is, opvallend ook dat Ramallah, stad waar de corrupte PA zetelt die geen geld heeft haar ambtenaren uit te betalen (leest u even mee, FNV?) maar wel om Palestijnse gevangenen een loon uit te betalen dat oploopt naarmate men meer Israeli’s heeft gedood, blijkbaar wel aan alle voorwaarden voldoet. In een scherpe column wijst Benjamin Smalhout op de samenwerking tussen Amsterdam en Hanoi, Vietnam:

Dalat mag in de zomermaanden een veel aangenamere temperatuur hebben dan aan de Vietnamese kust, de stad kent ook een minder mooie kant. Een minderheidsgroep, de Cham, die in de omgeving van Dalat woont, wordt meedogenloos onderdrukt. Hun bezittingen worden door de Vietnamese regering in beslag genomen, hun religieuze tempels veranderd in sportpaleizen. In 2012 nog werden verschillende jonge meisjes horende tot de Cham-minderheid door de Vietnamese politie verkracht.

In 2014 heeft de gemeente Amsterdam de notitie ‘Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’ aangenomen. In deze notitie staat onder andere dat intensief zal worden samengewerkt met Hanoi, de hoofdstad van het communistische niet-democratische Vietnam.

En nee, daar heb ik de anti-Israel activisten die de mond vol hebben van mensenrechten en onderdrukking niet over gehoord. Legene, die uitgebreid probeert aan te tonen dat Tel Aviv niet aan de voorwaarden van Amsterdam voldoet, kan het niet schelen dat tig andere landen en steden waarmee men samenwerkt daar nog veel minder aan voldoen. Want het gaat, zoals Smalhout ook opmerkt, helemaal niet om vrede, gerechtigheid en een betere wereld. Het gaat ze alleen maar om de zoveelste gelegenheid om Israel zwart te maken en te isoleren. Het is jammer dat veel media en politici dat nog steeds niet door lijken te hebben, en hun afgekloven clichés en aantijgingen steeds maar weer herhalen als ware dit nieuwe en belangwekkende inzichten.

Het allerergst is EAJG met woordvoerder Jaap Hamburger. De tirades die hij tegen Israel houdt zitten vol haat, leugens, verdraaiingen en overdrijvingen. Het enige land in de regio waar minderheden en dissidenten rechten hebben, je in vrijheid je religie kunt belijden en in vrijheid kunt demonstreren, het land, kortom, dat het meest met zijn waarden overeen komt, dat land lijkt hij intens te haten. Het allerergst is het volgens hem wanneer Israel doordat het niet wordt geïsoleerd, doordat mensen erheen gaan, de dialoog aangaan, er optreden etc. als een ‘gewoon’ land kan overkomen, een land waar ‘niets bijzonders aan de hand is’ en wat misschien zelfs wel een heel klein beetje op ons lijkt:

Tenslotte negeert de burgemeester met zijn woorden dat Israël een geoliede PR-machine heeft waarvan als het zo uitkomt de knoppen op nationaal niveau worden bediend; niet voor niets heeft de Israëlische ambassadeur herhaalde malen er op aangedrongen dat de burgemeester Tel Aviv bezoekt; Amsterdam zal straks ontdekken dat Israël die stedenband met de belangrijkste stad van Nederland gebruikt om mee te geuren en om Israël te presenteren als een heel gewoon land, alsof er geen bezetting bestaat. Uitdragen dat er niets bijzonders aan de hand is, doen alsof je neus bloedt, ‘normalisatie van de bezetting’, dat is al jaren het beleid dat Israël praktiseert en een stedenband van Amsterdam met Tel Aviv is voor dat beleid een geschenk uit de hemel.

Aldus Hamburger op het anti-Israelische Joop.nl. Stel je voor dat mensen gaan denken dat Israeli’s gewone mensen zijn, en dat de regering net als regeringen in andere westerse democratieën soms misschien domme besluiten neemt, maar dat die besluiten ook wel weer te begrijpen zijn. Dat de fouten die het land maakt en hoe Israel reageert op de problemen die het heeft, niet wezenlijk verschillen van andere landen waar etnische of religieuze conflicten spelen, er problemen zijn met buitenlanders en men te maken heeft met terroristisch geweld. Ja, de problemen in Israel zijn in zekere zin uniek, maar dan niet omdat Israel uniek is in zijn wreedheid en onmenselijkheid zoals Hamburger ons wil doen geloven, maar door de complexiteit van het conflict, het unieke karakter van het Jodendom als zowel een religie als een volk en van Israel als de enige Joodse staat. En misschien wel daarmee samenhangend door het antisemitisme en de haat tegen Israel. Ook uniek zijn organisaties als EAJG, die niets anders doen dan ageren tegen de enige Joodse staat, en de Joodse gemeenschap in Nederland tegenwerken waar zij maar kunnen, maar ons ondertussen wijsmaken dat zij dit op een of andere manier juist uit betrokkenheid bij Israel en zelfs als vrienden van Israel doen.

Dit ‘normalisatie-argument’ hoor ik zelden wat betreft andere landen. Natuurlijk hoeven we ons geen zorgen te maken of andere landen waarmee Nederland op allerlei manieren samenwerkt en handel drijft misschien als ‘gewone landen’ worden gezien, of pak hem beet Iran, Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Turkije of Marokko ‘normaal’ zijn of in de eerste plaats landen waar journalisten in het gevang belanden als ze lastig zijn, Koerden, Berbers, christenen of andere minderheden worden onderdrukt, homo’s opgehangen en vrouwen tweederangs burgers zijn. Misschien denkt Hamburger dat dat soort zaken al genoeg bekend is terwijl we Israel nog steeds alleen maar zien als dat mooie dappere landje waar de Joden de woestijn tot bloei brachten? In dat geval vraag ik me af waar hij de afgelopen 10 of 20 jaar zat (onder een enorme steen? Op Mars?), en of hij weleens een krant heeft gezien. Ook zijn gefoeter op de oppermachtige geoliede Israel lobby geeft je het gevoel dat hij iets heeft gemist. In zijn wereldbeeld wordt Nederland geregeerd door het CIDI met de ambassadeur als naaste adviseur. Israel wordt helaas al jaren door een grote groep mensen als een schurkenstaat gezien, een bezetter en onderdrukker, dit tot schijnbare tevredenheid van organisaties als EAJG, United Civilians for Peace en de nog openlijker antizionistische Palestijnse organisaties in Nederland.

Wat veel mensen niet weten is dat Arabieren in Israel stemrecht hebben en in tal van politieke en bestuurlijke organen, alsook de media, zijn vertegenwoordigd, dat een flink deel van de studenten in Tel Aviv en Haifa Arabisch is, dat in Israelische ziekenhuizen duizenden Palestijnen worden behandeld, waaronder kinderen van Hamas leider Haniyeh. Israel bezet land en heeft een hek c.q. muur rond en gedeeltelijk op dat land gezet, wat bij naar schatting 95% van de bevolking bekend is. Het heeft dit land in het verleden echter ook voor 95-98% aan de Palestijnen aangeboden, het hek verplaatst, Palestijnen via het Hooggerechtshof diverse keren in het gelijk gesteld en compensatie aangeboden en eigen soldaten gestraft. Hoeveel mensen weten dat? En hoeveel mensen weten dat een deel van de Palestijnse doden in de laatste Gaza oorlog door eigen vuur van Hamas kwam, dat Al Dura niet door de Israeli’s is gedood, en dat op UNRWA scholen de gewapende strijd tegen Israel wordt verheerlijkt?

Jaap Hamburger is de vrijheid en het liberale karakter van Tel Aviv een ware gruwel, en reden om er als Amsterdam vooral niks mee te maken willen hebben:

En ook hierom niet: omdat Tel Aviv volgens het CIDI en anderen zo’n leuke, levendige, innovatieve, creatieve, artistieke, blije en links-liberale stad is. Zo leuk, levendig, innovatief, creatief, artistiek en blij dat men zich daar, uitzonderingen daargelaten, vooral niet wil bezighouden – en niet van de wijs wil laten brengen – door wat er dertig kilometer verderop gebeurt in bezet Palestina, waar Israël dagelijks alle levendigheid, innovatie, creativiteit, artisticiteit en vooral levensblijheid smoort onder de matglazen kaasstolp van de bezetting.

Ah, dus je mag niet links-liberaal zijn en levendig en creatief als er even verderop een reactionair regime aan de macht is dat zijn eigen burgers gijzelt en ook nog eens raketten afvuurt op jouw grondgebied? Zodra je als stad onderdeel bent van een land waar ook rottige dingen gebeuren of vervelende conflicten spelen, verlies je je recht op creativiteit, innovatie en het liberaal omgaan met seksuele en andere minderheden? Vreemde redenering. Ten eerste is men in Tel Aviv niet verantwoordelijk voor de besluiten die de Israelische regering neemt, en gaat Amsterdam de samenwerking met Tel Aviv aan, niet met de regering. Ten tweede is er juist in Tel Aviv veel kritiek op die regering en staat men een mildere koers voor richting Palestijnen. Zo is het linkse, groene en zeer progressieve Meretz de grootste partij in de gemeenteraad.

Natuurlijk is dat Jaap Hamburger niet genoeg, want iedere zionist, van de rechts-nationalisten tot Meretz, deugt niet en maakt deel uit van een misdadig land dat niet zou mogen bestaan. Alleen een aantal radikaal linkse, antizionistische organisaties kunnen zijn goedkeuring wegdragen. Organisaties die out of touch zijn met de Israelische samenleving omdat men geen enkel oog heeft voor Israels problemen, voor Palestijns geweld en extremisme, Arabisch antisemitisme, ophitsing en terreur. Deze organisaties kennen net als Hamburger de Palestijnen geen enkele verantwoordelijkheid toe; al hun problemen liggen automatisch aan Israel en ‘de bezetting’.

Makkelijk, zo’n simpel verklaringsmodel waarin alles tot één oorzaak wordt teruggebracht en maar één partij verantwoordelijk is. Hamburger beweert dat hij alleen maar tegen de bezetting van de Westbank is, maar door alles wat met Israel te maken heeft besmet te verklaren en te willen boycotten, doet hij precies hetzelfde als de radikale BDS beweging die openlijk zegt dat heel Israel moet verdwijnen. Daarom is EAJG ook zo vaak aanwezig bij acties en demonstraties van groeperingen die Israel niet erkennen, en waar met vlaggen van Hezbollah en de Moslim Broederschap wordt gezwaaid. Daarom ook nooit een woord van kritiek op de daden van Israels vijanden, waarmee deze organisaties vaak banden hebben of op zijn minst sympathiseren. De bezetting is het excuus om heel Israel zwart te maken en af te serveren en het reactionaire Hamas en Fatah als legitieme of althans begrijpelijke reacties en verzet daarop te zien.

Ratna Pelle

 

Youth for Palestine demonstreert tegen vrede (IMO)

 

Afbeelding door Milo uit De Groene, 30-7-2014

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/09/4581/  

= IMO Blog = 

Aanstaande zaterdag wordt in Amsterdam weer eens tegen Israel gedemonstreerd. Niet tegen IS, niet tegen Hamas, niet tegen Assad en al die andere actoren die er naast andere ellende ook voor zorgen dat de Palestijnse vluchtelingen in Yarmouk in een ware hel leven, dat Palestijnen in Gaza geen vrijheid kennen en dat we na een kortstondige Arabische lente in het Midden-Oosten nu in een koude winter terecht lijken gekomen en een steeds heviger strijd tussen soennieten en shi’ieten. Nee, er wordt gedemonstreerd tegen Israel, een van de weinige landen in de regio waar Arabieren mogen stemmen in eerlijke en democratische verkiezingen, waar een vrije en levendige pers heerst en iedereen parlementslid kan worden.

De organisatoren Youth for Palestine en  Back to Palestine schrijven:

Nederland lijkt totaal blind voor mensenrechtenschendingen en steunt liever de bezetting van Palestina die al bijna 70 jaar duurt, in plaats van dat zij zich aansluit bij het groeiende verzet tegen de bezetting van Palestina.

Nederland lijkt inderdaad weleens blind voor mensenrechtenschendingen, wanneer men bijvoorbeeld handel drijft met Saoedi-Arabië, of Iran, of China en geen mooie contracten mis wil lopen door een te principiële opstelling. Maar daarmee hebben de demonstranten geen problemen, want het Enige Onrecht in de Wereld is de ’70 jarige bezetting van Palestina’. Waaruit blijkt dat men tegen Israels bestaansrecht is en vindt dat de regering zich bij de strijd tegen Israel moet aansluiten.

Men eist een totale boycot van ‘Israel':

– Wij eisen dat de Nederlandse regering al haar politieke, economische en juridische middelen gebruikt om druk uit te oefenen op ‘Israël’ opdat per direct én permanent alle militaire aanvallen op Gaza stoppen. Ook de drone aanvallen die het nieuws niet halen. – Wij eisen dat Nederland alle militaire, economische en diplomatieke banden met ‘Israël’ breekt. We eisen een complete boycot van ‘Israël’ door de Nederlandse overheid en doen een beroep op het Nederlandse bedrijfsleven en pensioenfondsen om hun investeringen in ‘Israël’ terug te trekken.

Juist ja, ‘Israel’. Duidelijker kan bijna niet. Dit is waar BDS voor staat: een einde aan Israel, door het land te isoleren, door het zodanig te verzwakken en de druk op te voeren dat het uiteindelijk zal zwichten. Men is voor de vernietiging van Israel, waarvoor in de plaats nog een Arabische en islamitische staat zal komen waar Joden net zo welkom zijn als in de al bestaande Arabische en islamitische landen. De mensenrechten, rechten van vrouwen en homo’s en journalisten zullen er op het niveau zijn van een gemiddeld Arabisch land. De kans is groot dat ook de positie van christenen er onder druk zal komen te staan.

Men schrijft:

Want we wisten dat met de steun van onze regering, onze broeders en zusters in Gaza zijn vermoord, afgeslacht, of wees zijn geworden. Met medeplichtigheid van onze regering leven hele families in Gaza vandaag de dag op straat of in kapotgeschoten gebouwen. En nu, bijna 1 jaar verder, is de situatie in Gaza verschrikkelijker dan ooit. De overlevenden zitten letterlijk opgesloten in de ruïne van de aanvallen waar zij dagelijks worden geconfronteerd met de nachtmerrie van afgelopen zomer en elke dag worden herinnerd aan het feit dat ‘Israël’ niet gestraft wordt.

Onze regering heeft Israel niet gesteund tijdens de Gaza oorlog en is niet medeplichtig aan onschuldige slachtoffers aldaar. Overigens zijn heel wat van die ‘broeders en zusters’ niet zo onschuldig als de tekst suggereert. Zij waren voor een deel actief in het ‘gewapende verzet’ tegen ‘Israel’ oftewel, ze vuurden raketten af op onschuldige families in Israelische dorpen en steden. Raketten die gelukkig vaak doel misten omdat ‘Israel’ schuilkelders voor haar ‘burgers’ heeft gebouwd, zodat de raketten van het heroïsche Palestijnse verzet ze niet konden raken. Misschien is dat ook wel een oorlogsmisdaad waar ‘Israel’ alsnog voor gestraft moet worden?

Dat veel mensen in ‘Gaza’ nog steeds geen nieuw huis hebben, ligt niet aan ‘Israel’ en ook niet aan ‘Nederland’ maar aan de ‘Palestijnen’ zelf, zo liet ik in een eerdere IMO zien. Ik haalde Elder of Ziyon aan, die in de cijfers was gedoken, en tot de conclusie kwam dat Israelische restricties in het doorlaten van materiaal geen rol speelden:

“The report says that 144,000 homes were damaged during the war. Of those homes, nearly half – 70,700 homes – have been fully repaired.

If 49% of the homes have been repaired while the international community has only paid 27% of their pledges, clearly Israeli restrictions are not the bottleneck. In fact:

As of 15 March, over 73,000 individuals requiring ABC materials for shelter repairs have been cleared to purchase materials under the GRM. Of these, over 59,000 homeowners have procured full or partial quantities of their allocated construction material to date.”

Dit geld is dus wel degelijk voor de reconstructie gebruikt, en van beperkingen van bouwmateriaal door Israel is geen sprake. De reden dat nog geen geheel nieuwe huizen zijn gebouwd, is niet gebrek aan materiaal maar Palestijnse bureaucratie.

Lees voor meer details de hele blog. Helaas komt dergelijke info zelden in de mainstream media, die liever klakkeloos overpennen wat de bekende anti-Israel NGO’s zeggen dan zelf onderzoek te doen. En dus zullen veel mensen wellicht enige begrip kunnen opbrengen voor de radikale anti-Israel activisten, omdat ze ook schrokken van het leed in Gaza en de vele doden. De rol van Hamas daarin kwam pas na de oorlog mondjesmaat naar buiten. Het feit dat in dergelijke ‘urban warfare’ doorgaans meer burgerdoden vallen en Israel het helemaal niet slecht deed, kreeg geen aandacht. Andere conflicten worden niet zo uitgebreid verslagen, en journalisten hebben vaak geen toegang tot andere oorlogsgebieden die worden gecontroleerd door vijandige regimes en extreem gewelddadige rebellengroepen, die, in tegenstelling tot Hamas, de internationale media nog niet hebben ontdekt als machtig wapen tegen hun vijand.

Daarom zijn de media medeplichtig aan het succes van de anti-Israel lobby. In plaats van steeds maar weer Israel kritische stukken te plaatsen, waarin steeds maar weer dezelfde clichés tegen Israel worden herhaald, zou men eens onderzoek kunnen doen naar de ware aard van sommige anti-Israel groeperingen, hun connecties, hun geldstromen en hun eigenlijke doel.

Ratna Pelle

 

maandag 6 juli 2015

Maarten Luther, een bevlogen kerkhervormer met anti-Joodse uitspraken

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/06/maarten-luther-een-bevlogen-kerkhervormer-met-anti-joodse-uitspraken/  

– Door Tjalling. –

Weerzinwekkende uitspraken

Steek synagogen en Joodse scholen in brand. Verwoest de huizen van Joden, de Joden moeten in stallen wonen. Neem Joden hun gebedenboeken en andere heilige geschriften af. Verbied Joods religieus onderwijs. Neem sieraden en geld van de Joden af. Verbied Joden te reizen. Verplichte tewerkstelling van Joden.

Vreselijk zo’n haat! Is Joseph Goebbels hier aan het woord? Het lijkt er wel op en hij zal zich zeker ook zo hebben uitgelaten. Echter deze uitspraken zijn oorspronkelijk afkomstig van de beroemde kerkhervormer en protestants theoloog geworden Maarten Luther.

1517 – 2017

Op 31 oktober van het jaar 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Die 95 stellingen waren een document waarmee Maarten Luther de wantoestanden in de katholieke kerk aanklaagde. Het leidde tot de Reformatie en wordt daarom gezien als de oorsprong van het protestantisme. Het protestantisme is een grote en belangrijke stroming geworden binnen de kerken en over twee jaar kunnen we dan ook de viering tegemoet zien van 500 jaar kerkhervorming. Er zal in 2017 zeker reden zijn tot feestelijkheden, daar niet van, maar er rust wel een sinistere schaduw op. De christelijke kerken komen immers qua leer en intentie lang niet overeen met het Jodendom. Bijna 500 jaar Reformatie heeft op zichzelf veel goeds met zich meegebracht, maar die heeft de anti-judaïstische onderstroom binnen de kerken niet weten te stoppen.

Tweeërlei uitleg van één God:

Het zou trouwens onjuist zijn om alleen de protestantse kerken te betichten van anti-judaïsme. De rooms-katholieke kerk heeft naast veel goeds ook van meet af aan die anti-judaïstische houding gehad. Het gezamenlijke kerkelijke afwijzen van de Joodse godsdienst heeft vooral te maken met hun leer, namelijk het idee dat God in Jezus Christus een totaal nieuw begin zou hebben gemaakt, waardoor de oude beloften in de Bijbel aan de Joden waren komen te vervallen. Volgens de kerkelijke leer waren ook Joden welkom binnen dit nieuwe begin, maarrrrr dan moesten zij zich bekeren tot Christus. En daarin nu juist zit het punt waar het om gaat. Christus zou volgens de kerkelijke leer van mens tot Zoon van God zijn getransformeerd. Zo’n transformatie wordt in de Joodse godsdienst echter opgevat als een godslastering. Het Jodendom gaat uit van een EEN en ondeelbare God. Dit staat heel helder in Deuteronomium 6:4-9. Deze passage begint met het : Shema Jisraeel (Hoor Israël). Het Shema Jisraeel neemt een zeer essentiële plek in binnen het Jodendom en is uitermate belangrijk voor het Joodse Volk. In het Shema wordt de eenheid en uniciteit van God uitgedrukt en bevestigd. De kerken echter, om in chronologische zin te beginnen met de RK kerk, hebben nogal wat theologische constructies moeten ontwerpen om de uniciteit van God instant te kunnen houden, maar dan wel met dien verstande dat aan die eenheid van God nog twee andere goddelijke naturen moesten worden toegevoegd namelijk de status van Jezus christus als Zoon van God èn de (alles verbindende) Heilige Geest. Hierdoor kon men binnen de kerken tot de officiële leer gekomen dat er sprake is van een Drie Enige God. De Joden zijn het hier terecht niet mee eens, want God is volgens hen gewoon EEN. Als zij daar van af zouden wijken, dan zijn ze niet meer Joods. Dit verschil tussen christendom en Jodendom is er dus en kan en mag niet overbrugd worden. Helaas hebben de kerken missiedrang, dat wil zeggen het idee om iedereen te willen bekeren. Vanuit de kerken bekeken is dat voor de hand liggend, zij menen nu eenmaal de wijsheid in pacht te hebben en willen die delen met de hele mensheid. Juist die -eigen- wijsheid heeft tot veel ellende geleid. Diezelfde eigenwijsheid is mede de achtergrond èn verklaring voor de uitspraken van Luther, al mogen die beslist niet worden goedgepraat.

Maarten Luther

Luther leefde in een tijd die de Joden zeker niet welgezind was. Zij werden gediscrimineerd, leefden in getto’s en hun invloed was sterk ingeperkt. Toch was Luther aanvankelijk niet een onverbeterlijke vijand van de Joden. In het jaar 1523 verscheen bijvoorbeeld het geschrift van hem: ‘Dat Jezus Christus een geboren Jood is’, waarin hij wijst op de oorsprong van het christendom. Hij wil echter de Joden wel tot het pas ontstane protestants christelijk geloof bekeren, waartoe hij zelf na jarenlang zoeken is gekomen. De Joden moesten zijn ‘ware geloof’ erkennen en het gaan overnemen. Ook Luther wilde zijn geloof dus met de Joden delen, maar omdat zij daar niet in mee konden gaan, werd de kerkhervormer verbitterd en begon met het schrijven van sterk polemische geschriften zoals ‘Van de Joden en hun leugens‘.

Het bedje gespreid

Om de christelijke kerken, inclusief de Lutherse kerk, ervan te beschuldigen dat zij rechtstreeks verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de Shoah is onjuist. Toch hebben de kerken een zeer ernstige bijdrage geleverd aan het anti-judaïstische klimaat in Europa. Door vanuit eigen bevlogenheid, of sterker nog: bezieldheid, er van uit te gaan dat enkel en alleen de eigen leer juist is, sluit men andere nominaties uit. Erger nog, die worden gezien als tweederangs. Omdat de kerken – hoe dan ook – hun eigen heilige boek grotendeels delen met de Joden, waren zij er op uit om zich vooral te richten op het in kerkelijke visie ‘ongelijk’ van de Joden. Dit hebben zij dan ook nadrukkelijk gedaan. Theoloog Hans Jansen heeft ooit een gezegd dat ‘theologie een levensgevaarlijk vak is’. Hij heeft gelijk, het eigen gelijk sluit dat van de ander uit. Omdat de Joden, ook in theologisch opzicht, werden uitgesloten heeft dit mede geleid tot het zo verfoeilijke anti-Joodse sentiment in Europa. In die zin hebben de kerken – zij het indirect – wel degelijk bijgedragen tot een klimaat, waarin het voor de nazi’s veel te gemakkelijk was gemaakt om hun gruwelijke plannen te kunnen uitvoeren.

Zou Maarten Luther zich werkelijk hebben gerealiseerd dat zijn uitspraken eeuwen later op een vreselijke manier tot uitvoer konden worden gebracht? Ik weet het niet. Wel kan ik stellen dat de anti-judaïstische grondslag van de kerken mede het bed heeft gespreid voor de nazi’s. Dit nu juist is de schaduw die ligt over 500 jaar kerkhervorming, waarvoor Maarten Luther voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk kan worden gehouden. De les die àlle kerken over deze schaduw moeten leren is, dat hun houding tegenover Joden absoluut verkeerd was. Niet alleen in het verleden, ook nu weer zijn er in toenemende mate tendensen te bespeuren binnen de kerken, die op een onheuse manier zeer kritisch staan ten opzichte van Joods Israël. Die kritische houding wordt tegenwoordig sterk beïnvloed door de verbondenheid vanuit de kerken met de Palestijnse christenen, waardoor de kerkelijke verbondenheid met Israël behoorlijk onder druk is komen te staan.

 

 

zondag 5 juli 2015

Het falafelconflict tussen Israel en de Palestijnen (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/05/het-falafelconflict-tussen-israel-en-de-palestijnen/  

= IMO Blog =  

In de zomercolumn van Monique van Hoogstraten belicht zij het ‘falafelconflict’ tussen Israel en de Palestijnen. De zomercolumn is bedoeld als luchtige noot in het anders vaak ook al behoorlijk luchtige NOS journaal, en moet de eigen standplaats op een andere manier in beeld brengen. Of Van Hoogstraten daarin is geslaagd, waag ik te betwijfelen. Het onderwerp is lekker simpel: Israeli’s en Palestijnen vechten niet alleen om hetzelfde land, maar ook om hetzelfde eten. Want van wie is de falafel?

“Falafel is ons nationale gerecht”, zegt de Israelische falafelbakker in het filmpje, “iedereen houdt ervan”. Op de vraag van wie de falafel is, antwoordt hij: “Israelisch. We hebben de falafel gepakt en van ons gemaakt”.

Van Hoogstraten is doortrapt genoeg om te weten dat dit citaat opgepakt zal worden, en bij veel mensen zal bevestigen wat ze toch al vinden: dat Israel alles van de Palestijnen heeft afgepakt. De Palestijnse kok in het filmpje zegt dat ook nog eens expliciet: “Het is al heel lang Palestijns. Mijn ouders maakten het al. Falafel is maar één ding. Ze hebben ook onze grond, dans en muziek gestolen.”

Juist ja. Omdat zijn ouders het maakten, moet de falafel wel Palestijns zijn. Geen speld tussen te krijgen. En de Israeli’s kwamen allemaal als Europese kolonisten na de Holocaust om het land in te pikken en namen alles over wat zich er bevond en gedurende eeuwen door de Palestijnen was opgebouwd en gecultiveerd: een bloeiende woestijn, welvarende steden, goede infrastructuur, en levendige culturele tradities en gebruiken.

Van Hoogstraten sluit vervolgens af met: “Het conflict hier raakt tot aan de kikkererwt. En welke het lekkerste is ga ik niet beoordelen want als neutrale correspondent Midden-Oosten kun je nog beter je tong afbijten.” Zeer scherp opgemerkt. Ondertussen is Israel wel mooi weer in de beklaagdenbank gezet met twee citaten die, zeker voor de bevooroordeelde toehoorder, elkaar lijken te bevestigen in het beeld dat Israel toch echt de ‘dief’ is van dit eeuwenoude Palestijnse gerecht. Daarbij laat ze zoals gebruikelijk relevante feiten weg, zoals dat de falafel uit Libanon afkomstig is, en geeft slechts een paar citaten van beide kanten, zodat het lijkt alsof ze inderdaad evenwichtig is terwijl de lezer subtiel toch een bepaalde kant op wordt geduwd.

De reacties op Facebook maken veel duidelijk. Een van de vriendelijkere zegt: “Duidelijk. Hij zegt dat ze het hebben gestolen. Net als de rest. Stelen mag niet behalve als je Israël bent.” Ook anderen leggen het citaat van de Israelier zo uit: “Palestijns 100% ze pakken alles af en zetten hun naam erop. Geen 1 is…..r kan tippen tegen die falafel van mn moeder . Free Palestina free gaza“, en: “Fragment van 0:50 tot 0:56 zegt de Israëlier precies wat #Israël altijd doet.” Iemand beweert zelfs wat te hebben geleerd: “Oww weer wat geleerd; het is dus Palestijns, zelfs dat hebben ze ingepikt. Ik dacht dat stelen niet mocht; maar merk ik dat stelen soms mag, ligt eraan wie het doet“.

De meeste reacties lijken gezien de namen afkomstig van Arabieren, maar ook autochtonen kunnen er wat van. Een Nederlander, afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in de Ethiek, schrijft:

“Zoals hij zegt: “We hebben de falafel gepakt en van ons gemaakt”. Daarmee is hij Palestijns…… zijn de Israeliers echt zo doortrapt, gemeen en hebzuchtig dat ze zelfs het nationale gerecht willen hebben? Stelletje hypocriete idioten! Lan leve Palestina!”

Zijn reactie krijgt 47 likes. Blijkbaar wordt er bij ethiek tegenwoordig totaal niet in argumentatieleer en logica onderwezen, en ik zou me schamen als universiteit om zulke afgestudeerden af te leveren, maar dat terzijde.

Sommigen gaan nog verder: Jack Man schrijft:

‘Mozes op de berg:
8. “Jullie mogen niet stelen”
(Gij zult niet stelen)  de falafel is vast ook uitverkoren volgens hun god’ 

En dan dreigt er nog iemand alle Joden in de zee te gooien als ie ertoe in staat was, precies datgene waarvan iedereen altijd zegt dat het hersenspinsels en propaganda is van Israel, bedoeld om hun wandaden goed te praten:

Muhammetali Gunduz  ‘De palestijn zegt falafel is van ons en de israeli zegt dat ze het gestolen hebben. Dat is enkel wat ze doen stelen maak niet uit wat. Als ik een sterke leger macht had, had ik ze allemaal in zee gegooit.’

Ik zou niet weten waarom de reacties die hier staan, grotendeels geschreven door in Nederland wonende mensen met een Arabische achtergrond, en aan hun profielen te zien vaak hoogopgeleid, niet representatief zouden zijn voor hoe er in Arabische landen over Israel wordt gedacht. Sterker nog, je zou hopen en ook verwachten dat Nederlandse Arabieren wat gematigder zijn geworden onder invloed van onze pluriforme pers en genuanceerdere visie op Israel. Maar dat is dan buiten de suggestieve berichtgeving van de NOS, Trouw en het NRC gedacht, waar Arabische vooroordelen en misvattingen vaker worden bevestigd dan genuanceerd of ontkracht.

Geen van de honderden reaguurders en duizenden likers lijkt goed te kunnen lezen. De Israeli zegt: ‘wij hebben de falafel gepakt en van ons gemaakt’. Toegepast op een gerecht, niet een voorwerp, land of grondstoffen, betekent dat zoveel als: ‘de falafel bestond al, maar wij hebben er onze draai aan gegeven, hem aan onze keuken toegevoegd en aangepast aan onze smaak’. Dat lijkt me een correct en eerlijk antwoord. Ook de Palestijnen hebben de al bestaande falafel overgenomen en in hun keuken geïntegreerd. De falafel is al een oud gerecht, dat vele honderden jaren terug wordt gedateerd, en dus een stuk ouder dan de Palestijnen die pas in de jaren ’30 van de vorige eeuw nationale aspiraties ontwikkelden en zich tot dan toe veelal als Jordaans, Syrisch of Egyptisch zagen. Wikipedia zegt hierover:

According to Ynetnews, “A common theory suggests falafel was invented some 1000 years ago by the Egyptian Copts. They took it with them when they moved to the rest of the Middle East. Another theory dates the invention of falafel as far as the 6th century AD, or even earlier, placing it on the subcontinent of India, which is known until today for making various chickpea-based dishes”.

En:

The origin of falafel is unknown and controversial.  A common theory is that the dish originated in Egypt, possibly eaten by Copts as a replacement for meat during Lent. As Alexandria is a port city, it was possible to export the dish and name to other areas in the Middle East. The dish later migrated northwards to the Levant, where chickpeas replaced the fava beans. It has been speculated that its history may go back to Pharaonic Egypt.

Daarbij valt op dat terwijl de Israeli gewoon eerlijk de vraag beantwoordt, de Palestijn er een propagandaverhaal tegen Israel aan vastplakt. “Falafel is maar een ding. Ze hebben ook onze grond, dans en muziek gestolen”. Alsof je het overnemen van gerechten in je keuken eventjes op een lijn kunt stellen met een lastig conflict over land en het bouwen van nederzettingen op gebied dat door een ander volk wordt geclaimd. Maar dat maakt allemaal niet uit, want het werkt, zoals aan de reacties is te zien. In een luchtig bedoelde zomercolumn van een neutrale verslaggever is Israel toch maar weer mooi als dief neergezet en de Palestijnen als slachtoffer. Wie is hier de clevere propagandist?? Terwijl we constant te horen krijgen dat de Israeli’s zo gewiekst zijn met hun hasbara is het wederom een Palestijn die de propagandaslag, althans in dit filmpje, heeft gewonnen. Ondertussen heb ik erg veel zin gekregen in een falafel.

Ratna Pelle