woensdag 17 september 2014

Open brief van dienstweigeraars Israelische inlichtingendienst (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/09/16/open-brief-van-dienstweigeraars-israelische-inlichtingendienst/  

= IMO Blog =  

Het was weer groot nieuws, niet alleen in anti-zionistisch Nederland, maar ook voor de mainstream media: een aantal militairen van Unit 8200, een elite-eenheid die belast is met het verzamelen van inlichtingen, weigert nog langer dienst te doen in de Palestijnse gebieden. Ze menen dat veel onschuldige Palestijnen door hun spionage activiteiten worden getroffen en hun rechten geschonden, terwijl dit niet noodzakelijk is voor Israels veiligheid. De NOS meldt:

“Het idee bestaat dat er aan militaire spionage geen morele dilemma’s vastzitten en dat spionage er alleen maar toe bijdraagt dat onschuldigen niet getroffen worden”, schrijven ze in de brief.

Ook zou personeel geïnstrueerd zijn om alle schadelijke details over het privéleven, waaronder seksuele voorkeur, erfelijke ziektes, ontrouw en financiële problemen te melden, zodat het eventueel gebruikt kan worden als chantagemiddel.

Wat de media niet meldden zijn de verschillende reacties hierop, ook van andere soldaten uit deze eenheid, die zich absoluut niet in dit beeld zeiden te herkennen. In een brief, getekend door 150 militairen, schreven zij o.a.

“Having been familiar with the unit for many reasons, we can’t accept the claims regarding a lack of ethical and moral guidelines in the intelligence work of the unit,” the 150-plus soldiers wrote. “Throughout our service, we bore witness to many cases in which the use of intelligence capabilities made it possible to safeguard human lives, on both sides.”

“Even when moral dilemmas arise during the work, as well as in wartime, we have witnessed, and still witnessed, a mature and responsible response which is in line with international law and the ethical and moral code of the army.”

Natuurlijk maakt het minder indruk wanneer soldaten wat zij doen verdedigen dan bekritiseren, zeker als je toch al een bevooroordeeld beeld hebt van Israel, waarin dienstweigeraars helden zijn en zij die wel dienen trigger-happy en mensenrechtenschenders. Overigens is er onduidelijkheid over hoeveel van de 43 critici ook daadwerkelijk belast waren met het soort werk waar men kritiek op uit, en volgens minister van defensie Yaalon zou zelfs geen van hen in de recente Gaza oorlog hebben gediend. Bijna alle politici, van links tot rechts, uitten felle kritiek op de brief en veroordeelden het feit dat men dit niet intern aan de orde had gesteld. Ook werden de opstellers ervan beticht uit politieke motieven te hebben gehandeld. De brief wordt door velen zelfs als een vorm van verraad bestempeld, en Yaalon heeft opdracht gegeven te kijken welke juridische stappen mogelijk zijn tegen de dienstweigeraars. Overigens schrijven zij wel nog te willen dienen in oorlogen tegen andere landen:

“We understand the need to defend ourselves, and intelligence is by definition something dirty, and compared to other countries it really is self-defense. But with the Palestinians, the main objective is to maintain the military rule in the West Bank,” one of the reservists told Siha Mekomit magazine.

Dit onderscheid is niet zo zwart-wit als hier gesteld. Er worden wel degelijk levens gered en aanslagen verijdeld van Palestijnse kant; de controle over de Palestijnen en met name de inlichtingen hebben direct nut voor Israel. Dat men daarbij geregeld over de rand zou gaan doet daar niks aan af. Het is door Israels formidabele inlichtingenwerk dat meer dan 90% van alle aanslagen worden verijdeld. Dat Palestijnen, soms ook onschuldige Palestijnen, hiervoor een prijs betalen is niet vreemd. Het ontging de meeste media hier, maar het leger ontkende alle aantijgingen en benadrukte de zorgvuldige procedures, strenge screening en morele principes van de unit:

“Unit 8200 is dedicated to gathering intelligence that allows Israeli Security forces to carry out their mission, which is to defend Israeli civilians,” an IDF spokesman told the Times of Israel.

“Those who serve in the unit undergo a thorough screening process and intense training which is unmatched by any of the world’s intelligence agencies. Throughout the training, a special emphasis is placed on morality, ethics, and proper procedure. Soldiers and officers in the unit act in accordance with their training and remain under the strict supervision of high ranking officers.”

The spokesman said that the IDF had no record that any of the violations alleged in the letter ever took place, adding that the fact the reservists made their complaints public before turning to military officials suggested that they were politically motivated.

Dit alles betekent zeker niet dat er geen dingen mis kunnen gaan. Soldaten zijn immers ook mensen, en we hebben geregeld voorbeelden gezien van wangedrag door militairen. Het idee dat deze unit daarvan zou zijn gevrijwaard, is ongeloofwaardig.  Bovendien staan ze vaak onder grote druk, is de saamhorigheid groot (wat het rapporteren van misstanden bemoeilijkt) en is er een duidelijk vijandbeeld. De inlichtingen die men verzamelt, zijn cruciaal voor het verijdelen van aanslagen en raketaanvallen, vinden van vijandelijke posities, maar ook het voorkomen van burgerdoden. Over dat laatste praten twee piloten uit de luchtmacht openhartig met Ynet tijdens de recente Gaza oorlog. Hun verhalen, en die van vele anderen, spreken het beeld tegen dat in onze media wordt neergezet van een meedogenloos leger dat bereid is ver, heel ver, te gaan om de eigen burgers te beschermen:

“I have friends in foreign air forces who think that the efforts we take to avoid civilian casualties are outrageous, bordering on irresponsible for a military tasked, first and foremost, with defending its own citizens. Let’s be clear: calling and sending text messages to civilians warning them to evacuate a structure, and instructing them on exactly where to go for safety, demands tremendous resources. How do you get the telephone numbers? How do you plot a route to safety for civilians in each individual circumstance? How do you communicate it clearly, in Arabic, so that the specific warning is actionable? Of course, you are also providing the enemy with actionable intelligence. The ‘Knock on the roof’ policy is not just a warning to civilians. It is also a statement to the enemy saying ‘This is what we plan to do in five minutes, and this is exactly where we plan to do it.’ This is obviously a questionable military tactic. It allows Hamas forces to remove rocket launchers from target structures, prepare ambushes for IDF forces, or as has been a deeply cynical modus operandi, send civilians into these structures, forcing us to abort important missions, or incur terrible consequences.

“During the wars in Iraq and Afghanistan, I cannot recall ever hearing of policies like these. Those conflicts produced civilian-to-combatant casualty rates of 3:1 and 4:1. The ratio in this conflict has been far lower. Any civilian death is a tragedy. One life is a whole world. One life is too many. But what exactly is the alternative? What other measures could we be taking in the face of cynical tactics specifically designed to maximize civilian casualties on both sides?”

In ieder leger gaan dingen mis, ook bij NAVO bombardementen worden soms burgerdoelen geraakt met tientallen onschuldige slachtoffers tot gevolg. Zoiets roept altijd morele vragen op, en wanneer dit gebeurt binnen democratische landen, worden dergelijke missers doorgaans grondig onderzocht, juist omdat ze tegen de eigen waarden en procedures indruisen. Zo ook in Israel, waar men een aantal incidenten tijdens de recente Gaza oorlog aan het onderzoeken is. VN onderzoeken worden doorgaans gereserveerd voor landen die zelf geen deugdelijk onderzoek kunnen doen omdat ze worden geleid door een wrede dictator en/of door en door corrupt zijn en de daarvoor benodigde onafhankelijke instituties missen, behalve voor wat betreft Israel, dat het meest door de VN bekritiseerde en onderzochte land is.

Hoewel de Israelische bevolking naar rechts is opgeschoven en verhard lijkt, is zij in staat wanneer zaken echt te ver gaan haar stem te laten horen. Het cynische gebruik van de eigen bevolking door Hamas heeft zeker aan deze verharding bijgedragen. Toch was er ook tijdens de recente oorlog nog ruimte voor empathie, zoals Ankie Rechess in een van de zeldzame evenwichtige reportages op het NOS journaal (of was het Nieuwsuur?) liet zien. De enorme buitenlandse focus op en bemoeienis met Israel is niet alleen onnodig, maar werkt vaak ook averechts en wakkert het nationalisme en het gevoel er alleen voor te staan verder aan.

De buitenlandse aandacht voor misstanden in het Israelische leger, en voor critici die deze aan de kaak stellen, is disproportioneel. Hoe vaak de zaken zijn voorgekomen die de dienstweigeraars in hun brief hekelen, is niet te zeggen. De betreffende dienst was niet in staat om gedetailleerd op de aantijgingen in te gaan omdat het gevoelige informatie betreft. Dit is een reden waarom zij in Israel voor lafaards zijn uitgemaakt. Het leger is doorgaans niet in staat snel en gedetailleerd op kritiek in te gaan, omdat zaken uitgezocht moeten worden en omdat niet alles met de buitenwereld gedeeld kan worden. Daarom verdient het aanbeveling om dergelijke kritiek zoveel mogelijk intern aanhangig te maken, zodat er een kritische interne discussie is en blijft over waar de grenzen liggen en wanneer die overschreden worden. Er zullen altijd grensgevallen zijn, en morele dilemma’s; iedere inlichtingendienst en ieder leger kent die. Het is vreemd en ook niet kies dat juist de Israelische problemen en fouten continu zo in de spotlight staan. Wanneer dan ook nog het Israelische weerwoord ontbreekt in de media is dat helemaal bedenkelijk.

Ratna Pelle

 

maandag 15 september 2014

Israelische culturele avond verstoord door 'Pro-Pallie gekkies'

 

Na het geschreeuw en gescheld van Appa op diverse pro-Gaza pro-Hamas demonstraties zijn nu Israelische artiesten het doelwit. Het feit dat je Israelisch bent (en Joods, want ik denk niet dat men voorstellingen van Israelische Arabieren zou verstoren) is blijkbaar genoeg om schuldig te zijn. GeenStijl noemt hieronder het beestje bij de naam. Dit is geen ‘legitieme kritiek op de Israelische bezetting’ maar totaal doorgeschoten onredelijke haat die wordt geprojecteerd op de enige Joodse staat en al wie daarmee in verband gebracht kan worden. Het wordt tijd voor een krachtig tegengeluid.

 

Keesje Maduraatje schrijft op zijn weblog:

 

Houda Stitou, bestuurslid van de Palestijnse Stichting DocP en tevens communicatiemedewerker van het KLM Pensioenfonds Cabinepersoneel, neemt op Facebook de verantwoording

 

Misschien tijd voor de KLM om ook wat verantwoording te nemen en duidelijk naar Houda te gaan communiceren?

 

RP

-------------

 

Pro-Pallie gekkies willen culturele zuivering

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/09/propallie_gekkies_willen_cultu.html

 

De hoogbejaarde Lia Koenig, Grande Dame van het Israelische theater, komt op een Israelisch cultureel feestje. En ontmoet daar voor de deur een horde schuimbekkende antisemieten die nu openlijk de aanval inzetten op cultuur. Niet op militaire, politieke of desnoods economische bijeenkomsten je ongenoegen kenbaar maken, neen, openlijk andermans cultuur kapot willen maken. De Godwin was gisteren aan de Kristallgracht Kloveniersburgwal niet moeilijk in te koppen. 'Moordenaar' krijsen tegen een oud vrouwtje, en ze zijn er nog trots op ook. We hadden zelf geen boots on the ground gisteren, maar ziehier foto's van Maarten Brante (wiens persvrijheid het tuig probeerde te belemmeren), beeld van het verstoren van de voorstelling bij Thomas Schlijper en de repo van KeesjeMaduraatje. Antisemiet Simon Vrouwe, beroepsgek Frank van de Linde, Joop-scribent Abulkasim "Nederland wordt een ruine" Al Jabiri en de Hamas Cheerleaders die we kennen van andere demo's, het hele spul was weer present. Frank van de Linde vraagt zich verlekkerd af: "Kan iemand gaan googlen naar het volgende evenement dat we kunnen verstoren?" Hamasmeisje Houda Stitou aka Asateteo, die altijd luidkeels krijst om boycots van bedrijven, probeert zich te verbergen achter petje en sjaal. Misschien wil ze niet dat haar werkgever KLM er achter komt dat ze toneelomaatjes terroriseert, zou kunnen natuurlijk. Gelukkig lijkt mevrouw Koenig niet al te geschrokken, koeltjes verklaarde ze vereerd te zijn dat ze kwamen kijken. Maar wij moeten ons diep schamen dat onze politie deze anitsemitische aanval heeft laten gebeuren. Dit is niet anti-Israel, wie probeert a-politieke kunst kapot te maken is uit op de vernietiging van andermans cultuur. Kan iemand even googlen naar het volgende evenement dat wij kunnen beschermen?

 

A. Nanninga | 14-09-14 | 14:30 | Link

 

 

Escalatie bij DocP demonstraties

http://keesjemaduraatje.blogspot.nl/2014/09/escalatie-bij-docp-demonstraties.html

Beperkten de Nederlandse ProPal demonstranten zich tot nog toe tot het omhooghouden van borden en af en toe een fluitje, gaan de Marokkaanse- en Turkse Propal meiden nu weer een stapje verder, door een Israëlisch cultureel evenement te verstoren.


Frank van der Linde, bekend van zijn aangifte tegen de website Geenstijl, was er bij. Houda Stitou, bestuurslid van de Palestijnse Stichting DocP en tevens communicatiemedewerker van het KLM Pensioenfonds Cabinepersoneel, neemt op Facebook de verantwoording voor deze gewelddadige actie.

Opvallend detail in de boodschap van de communicatiemedewerkster is, dat ze "Israel" tussen aanhalingstrekens schrijft, alsof ze daarmee wil zeggen dat Israel niet echt bestaat. Daarmee sluit ze geheel aan bij de Iraanse machthebbers, die consequent over de "Zionistische entiteit" spreken. Als je iets niet noemt, dan bestaat het ook niet. 

 

Frank van der Linde heeft er zin in. Hij wil nog meer culturele evenementen verstoren. Kan iemand deze gek stoppen?

 

10 Tekens van de Zuidafrikaanse Apartheid

 

Dit is dus echte apartheid. In tegenstelling tot de ‘apartheid’ die je volgens sommigen in Israel ziet waarbij Arabieren met Joden studeren, met Joden in ziekenhuizen werken, met Joden in de Knesset zitten, op dezelfde stations staan en in bussen en treinen zitten en aan dezelfde stranden liggen. Ja, er zijn wijken waar vooral Joden wonen en vooral Arabieren, net als in Nederland en elders, en er zijn wederzijdse vooroordelen en racisme, en belangen- en politieke- en culturele tegenstellingen en spanningen, en discriminatie en nog zo wat problemen, maar wie het heeft over Apartheid in Israel is echt helemaal de weg kwijt.

 

RP

-------------

10 Signs From The South African Apartheid

http://www.buzzfeed.com/donnad/10-signs-from-the-south-african-apartheid

And to think these signs only became illegal in 1994. While overt American racial tensions of the 50s and 60s were content to divide folks into black or white, South Africa really went the extra mile. People were white, black, coloured, Asian, “other Asian” or “honorary white”, with each group having its own rules and social stigma complete with paperwork to prove what group you were part of.posted on July 29, 2011, at 6:33 p.m.

 

Donna Dickens

BUZZFEED USER

 

1.

africanhistory.about.com

2.

Flickr: yaaaay

3.

dev.laptop.org

4.

edtech2.boisestate.edu

5.

supernatural.blogs.com

6.

historicalephemera.com

7.

Flickr: wojo

8.

gotravel24.com

9.

africanhistory.about.com

10.

Flickr: karmagrrrl

This post was created by a user and has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can post awesome lists and creations.Learn more or post your buzz!