vrijdag 10 maart 2017

Geen media-ophef over antisemitische 'bruggenbouwers'

 

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/02/24/geen-media-ophef-antisemitische-bruggenbouwers/

 

(In iets aangepaste vorm gepubliceerd op OpinieZ, 23 februari 2017)

 

Allochtoon en autochtoon antisemitisme

 

Ratna Pelle

 

Vorige week dinsdag vertelde een pizzabakker van Marokkaanse komaf op het NOS journaal over zijn ervaringen in Nederland. Hij woont hier graag, waardeert de goede zorg en veiligheid, en zou niet terug willen naar Marokko. Maar hij maakt zich ook zorgen, is bang voor een aanslag, en hekelt het verharde klimaat: “de stemming verandert echt. Het gescheld op twitter, de best harde toon van politici.” Op de vraag of hij zich kan voorstellen dat sommige mensen vinden dat Nederland te snel en teveel verandert, vertelt hij hoe belangrijk allochtonen voor ons land zijn en zijn geweest. “Ze hebben ons veel welvaart gebracht en ondervinden nu een mes in de rug”.

Dat mes in de rug moeten sommigen ook hebben ondervonden toen ze lazen hoe hij over Israël en Joden denkt. Een paar tweets van hem: “Hitler was nothing compared to the Israelis. Someone would had to finish his work 60jr ago”, en: “Enige antwoord voor #Israël totale vernietiging, roei de kakkerlakken uit #1945 #wehateisrael.”

 

Tot vorige week kon je hele rijen antisemitische tweets van hem vinden uit de afgelopen jaren, maar hij is na ophef hierover van twitter en ook facebook verdwenen.

Je zou verwachten dat de NOS na zo’n blunder excuses maakt, maar het bleef bij enkele twitterberichten in antwoord op vragen, waarin men toegaf de volgende keer mensen even te moeten googelen voordat men ze opvoert als toonbeeld van goedwillende maar gediscrimineerde allochtonen.

 

Media

De twittervragen kwamen naar aanleiding van een artikel op het rechtse en pro-Israëlische De Dagelijkse Standaard, een site waar je koppen tegenkomt als “Beroepsleugenaar Jesse Klaver doet jankieboeboe na onthullingen over leugens, verdraaiingen en overdrijvingen”, waarin vervolgens niet één inhoudelijk argument is te vinden en vooral een hoop getrap tegen het zich ‘moreel superieur wanende’ links.

 

De kwestie haalde daarna het NIW, het CIDI (dat aangifte tegen de pizzabakker heeft gedaan) en The Post Online, die een Telegraaf column citeerde. En verder natuurlijk een paar obscure blogs zoals het islamofobe EJ Bron. Dat was het. Geen nieuwsartikelen, geen item bij Jinek of DWDD. Kortom, een inside itempje voor websites die begaan zijn met Joden en Israël of die niets moeten hebben van de islam.

 

Noem me grenzeloos naïef, maar juist Joop, Republiek Allochtonië, Sargasso en natuurlijk de kwaliteitsmedia zouden aan zo’n zaak aandacht moeten besteden. En erover nadenken en schrijven hoe het toch kan dat iemand die ogenschijnlijk prima is geïntegreerd, hier al 34 jaar woont en in perfect Nederlands onze goed georganiseerde en veilige samenleving roemt, zo denkt over Joden en Israël. Wat is er aan de hand??

 

Geïntegreerde bruggenbouwers

Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. We hadden eerder onder andere al een eigenaar van een broodjeszaak die Israëlische toeristen in elkaar wou slaan, een medewerkster op het ministerie van justitie die in bizarre complottheorieën en een oppermachtige Joodse lobby geloofde en natuurlijk diverse rappers die tegen Joden tekeer gaan, maar dat schijnt tegenwoordig heel normaal te zijn. Het zijn geen geradicaliseerde strenge moslims en het zijn ook geen jonge naïeve voetbalsupporters of provocerende pubertjes. Het zijn mensen met een redelijke opleiding en schijnbaar redelijk goed geïntegreerd, soms ook actief in de politiek, soms ook naar eigen zeggen als ‘bruggenbouwer’ de verbinding zoekend, die dan de meest vreselijke dingen over Joden en Israël roepen, en soms ook over homo’s.

Deze problematiek wordt ook benoemd in een onlangs uitgekomen rapport over de gebrekkige integratie op scholen. Leraren die bepaalde thema’s niet durven te bespreken, allochtone leerlingen die in een soort eigen en parallelle realiteit leven. Maar het probleem is misschien nog wel breder: we leven allemaal steeds meer in een eigen werkelijkheid, met naast de feiten ook ‘alternatieve feiten’.

 

Zo zag ik gisteren nog een facebookpost langskomen waarin werd gesproken van “Jesse Arafat Feras Klaver“. Hij zou moslim zijn en daarom mogen liegen tegen “ongelovigen”. Eronder alleen maar instemmende reacties, terwijl ‘Arafat’ uiteraard een compleet verzinsel is en de ‘informatie’ kwam van wederom een obscure anti-islamblog. Net als al die mensen die spraken van Barack Hussein Obama en geloofden dat hij een moslim was en buiten de VS geboren. Oh ja, en zowel Obama als Klaver zouden heimelijk voor de vijand werken. Het is het spiegelbeeld van de oppermachtige Joodse lobby en de mensen die het CIDI ervan betichten voor een buitenlandse mogendheid te werken.

 

Kees Blok

Kort na het voorval met pizzabakker Rachid el Hajoui kwam nog een antisemitisch incident aan het licht. Tijdens een ‘vredesweek’ in Apeldoorn had Kees Blok, voorzitter van Kairos Sabeel, volgens een van de aanwezigen gezegd dat een Joodse staat racistisch is en Israël en de gebieden plaats moeten maken voor één niet-Joodse staat. Hij zou betoogd hebben dat het Palestijnse verzet weinig voorstelt vergeleken met de Geuzen in onze geschiedenis, en dat jihadistische en antisemitische uitspraken en dreigementen van Palestijnen en Arabieren slechts retoriek zijn en de Joden eigenlijk weinig te vrezen hebben. Ook vergeleek hij het Palestijnse geweld met ons verzet in de oorlog en vond dat we meer met Hitler en Himmler hadden moeten praten in plaats van ze alleen militair te bestrijden.

 

Een deel van deze uitspraken is later bevestigd in een gezamenlijk uitgebrachte verklaring door Eddy Anneveldt van Vredesweek Apeldoorn en Tom Furstenberg van Joods Apeldoorn. Kees Blok ontkent in alle toonaarden dat hij een antisemiet is en eist rectificatie van een artikel in het NIW. Dit was overigens niet de eerste keer dat hij over de schreef ging. In een radio interview op RTV Oost vorig jaar vergeleek Blok de bezetting van de Palestijnen met onze bezetting in ’40-’45, met razzia’s, collaborateurs en (kleinschalig) gewapend verzet, om aansluitend te verklaren dat de Israëlische Arabieren als tweederangsburger behandeld worden. In september 2015, toen de zogenaamde ‘messen intifada’ in volle gang was, zei Blok: “Het verzet in Palestina – uitgezonderd de Gazastrook, waar Hamas nog enig verzet levert – is vrijwel verdwenen, het volk ligt uitgeteld op de rug, apathisch en lamgeslagen.”

 

Kairos Sabeel

Kairos Sabeel is een radicale christelijke organisatie die zegt Palestijnse christenen te ondersteunen. Ze is actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland en haar activiteiten worden op de website van de PKN aangekondigd, zoals een ‘inspiratiemiddag’ afgelopen september waar de zogenaamde BDS acties aandacht kregen. Alle sprekers waren pro-Palestijns en de middag werd voorgezeten door Kees Blok. Tot voor kort kreeg Kairos Sabeel geld via het aan de PKN verbonden Kerk in Actie. Of er nu nog financiële banden zijn is me niet duidelijk. Het Centraal Joods Overleg wil over de kwestie in gesprek met de PKN, zo meldt het AD, de enige ‘gewone’ landelijke krant die er aandacht aan heeft besteed. De PKN heeft afstand genomen van de woorden van Blok, aldus het Reformatorisch Dagblad.

 

De inspiratiemiddag werd gehouden in de Lutherse Kerk. 500 jaar geleden riep Luther de autoriteiten op om “alle synagogen en joodse scholen plat te branden” en “wat niet brandt te bedekken met aarde zodat er geen steen of sintel meer van te zien is”. “Ook moeten de Joden volgens hem worden samengedreven; hun gebedenboeken dienen te worden vernietigd; ze moeten worden gedwongen latrines schoon te maken en zo maar door”, aldus Maarten Doorman in een interessante boekbespreking over Luther. Hij benadrukt dat dit ‘virulente antisemitisme’ veel tijdgenoten te ver ging, en dat “deze opvattingen zich in het dna van de hervormde en Lutherse kerken hebben genesteld”. Dat kan dus goed kloppen, al zijn de scherpe randen inmiddels verdwenen en is vorig jaar eindelijk officieel excuus gemaakt voor Luthers anti-Joodse opvattingen.

 

Likoed Nederland roept de PKN op om de banden met Kairos Sabeel te verbreken. Volgens Likoed wil de PKN Sabeel International steunen met een gift van 50.000 euro. Ook wijst men op de deelname van Sabeel Nederland aan de Gazavloot in 2011, waarbij ook Hamas sympathisanten waren betrokken.

 

Antisemitisme

Antisemitisme komt niet alleen voor onder al dan niet geïntegreerde en bruggenbouwende allochtonen, maar ook onder geïntegreerde en naar eigen zeggen bruggenbouwende christenen. In beide gevallen houdt de media-aandacht niet over en is er geen enkele ophef. Antisemitisme is, wanneer het niet uit extreemrechtse hoek komt en het gepaard gaat met Israël haat, niet echt een onderwerp waarmee media graag uitpakken en mensen buiten de bekende Joodse organisaties zich zorgen over maken.

Verzoeningsbijeenkomsten zoals de Apeldoornse vredesweek en diverse overlegorganen tussen de verschillende religies, kunnen een belangrijke rol vervullen. Dan moeten ze echter de confrontatie durven aangaan met de vooroordelen en het antisemitisme dat binnen zowel christendom als islam nog steeds aanwezig is. Daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Ik heb geen afkeurende reacties vernomen van vertegenwoordigers van de PKN of moslims wat betreft bovengenoemde incidenten.

Opvallend is hoe vaak het in de media gaat over racisme in Israël en hoe vaak dat in verband wordt gebracht met religieuze fanaten die op grond van de Bijbel menen dat het hele land van hen is en zij de Palestijnen mogen overheersen. Wat een relatief kleine groep doet en zegt wordt soms op het hele land geplakt en als ‘typisch Israëlisch en Joods superioriteitsdenken’ weggezet. Ook verschillende groeperingen die met de kerk verbonden zijn zoals Sabeel, ICCO en PAX doen hieraan mee, om over Arabische media en websites van allochtonen nog maar te zwijgen. Dit staat in schril contrast tot het niet of slechts zeer moeizaam onderkennen van eigen vooroordelen en racisme.

Zowel christelijke als islamitische organisaties moeten niet langer wegkijken voor hedendaags antisemitisme in hun gelederen maar dat open aan de kaak stellen. Mededogen met de Palestijnen mag niet leiden tot negatieve stereotypering van Joden en hen collectief verantwoordelijk houden voor het beleid van de Israëlische regering. En het beleid van de Israëlische regering is in niks, maar dan ook niks vergelijkbaar met de wandaden van de nazi’s en de verschrikkingen van de Holocaust.

 

donderdag 9 maart 2017

Meer dan 100.000 Palestijnen per jaar behandeld in Israelische ziekenhuizen

 

Van de 100.000 Palestijnen die in ziekenhuizen in Israel worden behandeld, betaalt de Palestijnse Autoriteit maar zo’n 10% van de kosten, volgens onderstaand bericht. De rest zou door Israel betaald worden. Waarschijnlijk zijn daar enkele nuanceringen in aan te brengen: volgens Wikipedia is er een financiële regeling hierover tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit, en betalen sommige patiënten de behandeling zelf, of worden ze vergoed door humanitaire instanties zoals het Peres Center for Peace of Save a Child’s Heart. Dat neemt niet weg dat er in onze media zelden aandacht is voor positieve zaken in het Israelisch-Palestijns conflict.

 

Wouter

_____________________

 

·         Sunday, March 05, 2017

·         Elder of Ziyon

Over 100,000 Palestinian Arab patients treated in Israel in 2015 - and the Israelis pay for their treatment

http://elderofziyon.blogspot.com/2017/03/over-100000-palestinian-arab-patients.htmlMakor Rishon has a recent article that describes the statistics of Palestinian medical patients in Israel. (I found the statistics online as well from a May 2016 article in Mako.)

In 2015, Israeli hospitals treated over 97,000 Arabs from the West Bank (allowing over 100,000 people to accompany them). In addition, over 31,787 Gaza patients and escorts arrived in 2015.

At any given time there are 60-70 Gazans receiving care at Ichilov Hospital in Tel Aviv alone.

Only 10% of the cost to care for these patients comes from the Palestinian Authority. The rest is paid for by the Israeli taxpayer.

This is while the Palestinian leadership continues to pay full salaries to terrorists and their families. But they can't be bothered to pay for medical care of their regular populace - because the Israelis will.

It is one thing to show compassion and help all people who need help. I'm happy to see sick kids get the help they need, no matter who they are.

It is another thing to be a sucker.

The EU happily pays for illegal schools and homes to be built, willy-nilly, in the West Bank that they know Israel will demolish, but does it pay for actual medical needs of Palestinians being treated in Israel? 

Why should they when they know that Israelis will pay the price? Israel gets next to no media attention for the help it gives to those who want to destroy it, but if Israel would insist on full payment, you can be sure that sob stories will be published by Reuters about how heartless Israelis are for refusing to allow unlimited Palestinian patients.

(h/t Yenta Press)