zaterdag 16 februari 2013

Healthwashing Israel?

 
In het verwrongen paradigma van anti-Israel activisten is de Joodse staat een verwerpelijke, racistische entiteit die zo snel mogelijk van de aardbodem moet verdwijnen. Er kan helemaal niets deugen aan dit land, en elke poging iets positiefs erover onder het voetlicht te brengen (bv. de relatieve tolerantie tegenover homosexualiteit) kan niet meer zijn dan een brute poging het imago op te poetsen. Sommige hoera-verhalen over goede initiatieven in Israel komen zeker wat eenzijdig over, maar lijken me toch constructiever dan Israel zwarter dan zwart af te schilderen. Met demoniseren en vijandbeelden is nog geen conflict opgelost.
 
 
Wouter
_____________ 
 
 
Israel Puts Conflict Aside To Save Palestinian Lives
 
According to a 2012 World Health Organization report, Israel approved 91.5 percent of Palestinian applications from Gaza to receive medical care in Israel proper, while an additional 7.2 percent were approved pending a security check. In total, 210,469 Palestinians received medical treatment inside Israel proper in 2012. This statistic includes 20 Palestinian children who were in need of marrow transplants, kidney transplants, and other life saving operations that the Palestinian Authority did not have the ability to perform.

Many democratic states don’t provide so much medical assistance to the civilian populations who are citizens of nations that they are in conflict with. For example, since 2011, USAID has only provided medical assistance for 180 Afghan patients, a tiny fraction of the tens of thousands of Afghans who were wounded during the fighting between the Taliban and NATO forces or by roadside bombs. Yet Israel has adopted a different approach, to value all human lives, including the lives of Palestinian civilians, despite the adversarial comments and actions taken by their leadership.

Israel, as a nation committed to Jewish values, supports the Talmudic passage which states, “Whoever saves a life, it is considered as if he saved the entire world.” This is one of the main reasons why Israel is always among the first nations to send humanitarian aid missions to assist natural disaster victims and this is why Israel is committed to help saving Palestinian lives, even if at times it puts IDF soldiers at risk. In the past, Israel has been forced to transfer medical supplies into Palestinian areas under qassam rocket fire and at checkpoints into Gaza that have been targeted by suicide bombers.

In many instances, bringing these Palestinians to Israel is the only way to save their lives. For example, a seven-month-old baby, who faced almost certain death in a Gazan hospital, was brought to an Israeli hospital that was able to perform open heart surgery, closing a hole in the infants heart. This Palestinian baby was brought to Israel by an Israeli humanitarian organization called Save A Child’s Heart, which has saved the lives of over 3,000 children from 42 countries, with fifty percent of them hailing from the Palestinian Authority, Jordan, Iraq, and Morocco.

Yet aside from giving Palestinians the opportunity to receive medical care inside Israel proper, IDF soldiers operating within Palestinian areas also provide medical assistance to the local population. As one IDF soldier, Sergeant Gilad Nesher, stated upon delivering a Palestinian baby into this world, “There is a great deal of satisfaction in giving life.” This particular Palestinian baby who was born in the Jordan Valley was struggling to breathe after he was born. The IDF soldiers performed CPR on the baby until he was able to breathe again. As one IDF military source stated, “These soldiers really fought to save the baby. It was very exciting to see them. They didn’t give up and proved that there is no higher value than saving a life.”

In other instances, IDF soldiers saved the life of a 10-month old Palestinian baby who was suffering from respiratory distress, a young Palestinian girl who had meningitis, and another young girl with jaundice. Lieutenant Colonel Dr. Michael Findlar claimed that many local Palestinians understand that they are better off turning to the IDF when they have health problems, for they possess a regimental infirmary and a military ambulance that have the means to assist them in ways that the Palestinian Authority does not.

 

Face the Bridge en Israël

 

Omdat er kennelijk een gestandaardiseerde visie over Israël bestaat die weinig ruimte laat voor weerwoord, biedt DVC een podium aan meningen die zich ontworstelen aan de heersende doctrine van dat machtige gelijk hebben waarmee de tegenstanders van Israël de opinievorming overheersen.

De eenzijdigheid die rond het bestaansrecht van Israël tot in de fijnste finesse van de opinievorming doorgedrongen is, maakt het noodzakelijk die kennelijk afwijkende mening te weerspiegelen. Daarom op verzoek aandacht voor de onlangs opgerichte groep Face the Bridge:

De wereld houdt van slecht nieuws, want dat zorgt voor de meeste ophef. Inderdaad, geen beter vermaak dan leedvermaak. Deze wijsheid is bij uitstek van toepassing op het nieuws in het Midden-Oosten. De bestaande conflicten en incidenten tussen Israël en de Palestijnen staan volop in de schijnwerpers, evenals de spanningen tussen Israël en de Islamitische buurlanden. Daardoor ontstaat een karikatuur van de alledaagse werkelijkheid. Zo wordt het democratische Israël in toenemende mate weggezet als een racistisch, totalitair land, dat op de meest gruwelijke wijze de mensenrechten schendt, en zo zijn alle Palestijnen alleen maar slachtoffer of uit nood geboren terroristen, niet in staat tot een menswaardig bestaan.

Als gevolg van deze eenzijdige berichtgeving nemen de vijandschap en de ontmenselijking tussen de Joodse en de Islamitische mens alleen maar toe. Mensen kiezen partij voor een van beiden en zijn vervolgens alleen nog maar geïnteresseerd in berichten die hun keuze ondersteunen, waardoor hun werkelijkheid nog meer vertekend raakt. Dat proces vindt niet alleen in het Midden-Oosten zelf plaats, maar ook in westerse landen als Nederland, waar de polarisatie in de discussie over dit thema meer en meer stijgt.

Face the Bridge is een facebookpagina, die enig tegenwicht aan deze vertekening van de werkelijkheid wil bieden. De oprichters van de pagina zoeken naar voorbeelden van samenwerking of vriendschap tussen Israeli's en Palestijnen, tussen Joodse en Arabisch/Islamitische mensen, en plaatsen deze op de pagina. Samenwerking op het gebied van kunst, cultuur, gezondheidszorg, onderwijs en opvoeding, landbouw en industrie. Of zomaar een plaatje van alledag, waaruit blijkt dat Joodse en Islamitische mensen vreedzaam samenleven, zoals bijvoorbeeld een foto in een tram van Jeruzalem laat zien.

De leden van het Face the Bridge team – deels wonend in Nederland, deels in Israël – willen de bestaande conflicten niet ontkennen, maar de wereld laten zien dat er naast een muur, ook een brug tussen deze twee groepen bestaat. Een brug, die de uiting is van verbroedering en wederzijds respect, twee onmisbare voorwaarden voor welke blijvende oplossing van het conflict dan ook. Een brug – zo hopen we – die vaker begaan wordt, naarmate er meer bekendheid aan zijn bestaan gegeven wordt.

https://www.facebook.com/FaceTheBridge

Frans Schütt

 

Bijna 1.000 Palestijnen onder 70.000 doden in Syrië

 

During last year's Israel-Hamas conflict, around 100 Palestinians are said to have perished in an intense campaign between the Jewish state and the terrorist organisation in Gaza. So far, few human rights organisations and non-governmental organisations have highlighted the fact that the Syria-Palestinian death toll is up to 10 times higher than last year's conflict.

Tien keer zoveel Palestijnen zijn in Syrië omgekomen als in de laatste Gaza oorlog, waarvan menig anti-Israel activist schande sprak. Het is inmiddels bekend maar het blijft verbazen: Palestijnse doden interesseren velen vooral wanneer Israel de boosdoener is. Daarbij houdt men van zwart-wit denken, en in Syrië is alles mistig en is vaak onduidelijk of de regering of rebellen ergens achter zaten en uit wat voor groepen die rebellen uberhaupt bestaan. Er is daarbij geen vrijheid van meningsuiting in Syrië, en het regime gebruikt alle middelen die het heeft om in het zadel te blijven. Israel daarentegen is een democratie waar journalisten vrijelijk en veilig rond kunnen reizen en met iedereen praten. Het was weliswaar in Gaza ook niet echt veilig, maar dit is onvergelijkbaar met Syrië. Daarbij is het leed van die 100 gedode Palestijnen maar een klein stukje van het totale leed van de burgeroorlog in Syrië, terwijl het leed van de Palestijnen in Gaza als op zichzelf staand wordt gezien. Dat maakt het niet minder bizar dat bekende voorvechters van de Palestijnse zaak steeds zo oorverdovend stil zijn wanneer niet Israel maar een Arabisch land ze als beesten behandelt. 

 

RP

------ 

 

Almost 1,000 Palestinians dead among 70,000 Syria death toll

http://www.thecommentator.com/article/2704/almost_1_000_palestinians_dead_among_70_000_syria_death_toll

UN states that death toll in Syria may be as high as 70,000, with Palestinian deaths almost 10 times higher than Hamas-Israel conflict of last year

by The Commentator on 13 February 2013 12:27

Over 9,000 people are likely to have died this year alone in the ongoing Syria conflict, with concerns being raised as to the total death toll which is likely to be as high as 70,000 people.

Navi Pillay, the UN's human rights chief, said the death toll in Syria had exceeded 60,000 by January, a figure she called "truly shocking". The figure was a almost 30 percent higher than estimates by most anti-regime activists. Now it has emerged that the death toll is estimated to have exceeded 70,000, with estimates showing that around 1,000 Palestinians have been killed as a result.

The latter figure is particularly interesting given the regional and global focus on the plight of the Palestinian people. 

During last year's Israel-Hamas conflict, around 100 Palestinians are said to have perished in an intense campaign between the Jewish state and the terrorist organisation in Gaza. So far, few human rights organisations and non-governmental organisations have highlighted the fact that the Syria-Palestinian death toll is up to 10 times higher than last year's conflict.

Pillay said "the lack of consensus on Syria and the resulting inaction has been disastrous, and civilians on all sides have paid the price."

"We will be judged against the tragedy that has unfolded before our eyes," she warned. "This council, as well as those of us in key positions within the U.N., will be rightly asked what we did."

Pillay said one immediate action the council can take is to refer Syria to the International Criminal Court, which could investigate allegations of war crimes and crimes against humanity.

"This would send a clear message to both the government and the opposition that there will be consequences for their actions, and could have a very significant preventive effect," she said.

In January, Iran-backed Hamas claimed that around 885 Palestinians had been killed in the Syrian conflict, in which the Assad regime is reportedly being increasingly supported by Hezbollah, another organisation which derives funding from Iran. According to the report, based on Hamas figures, a further 20,500 Palestinian refugees from Syria remain trapped in Lebanon, including at least 3,500 who fled last month following a fierce outbreak of violence in the Yarmouk refugee camp outside Damascus.

Syria is said to be home to around half a million Palestinians.

 

vrijdag 15 februari 2013

UNESCO voorzitster reageert furieus op "nazi carnaval" in Aalst

 
Sommige Belgen hebben wel een heel vreemd idee bij carnaval. Niet de lokale politiek op een ludieke manier op de hak nemen, maar politici met de nazi's vergelijken en en passent de spot drijven met een van de ergste gebeurtenissen in de geschiedenis.

Tijdens de carnavalsoptocht vorige week passeerde een stoet carnavalisten als SS-officieren door de straten van de stad. Ze trokken zo voor het oog van tienduizenden toeschouwers met blikken zyklon B de straat op en maakten allerlei toespelingen op het vergassen van Joodse landgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een als chassidische jood geklede man en een deportatiewagon ontbraken niet.

Dit alles begeleid door een leuk nazi-muziekje waarop de toeschouwers lekker kunnen meedeinen. Ik weet niet hoeveel bier de mensen op hadden die deze act verzonnen, of wat ze voor ander spul kunnen hebben gebruikt. Dit heeft uiteraard helemaal niets meer te maken met het mooie feest dat carnaval is, waarin even alles op zijn kop staat en de dwazen de boventoon voeren. In het normale leven zijn de meeste godwins een zwaktebod, en zeggen vooral veel over de mensen die ze gebruiken. Het misbruiken van de carnavalsooptocht voor eigen politieke standpunten is zeer ongepast.  

RP
--------
 
UNESCO voorzitster reageert furieus op "nazicarnaval" in Aalst
  • Woensdag 13 Februari 2013 14:38

Irina Bokova de directeur-generaal van UNESCO reageert furieus op de nazitaferelen van de voorbije week tijdens het carnaval van Aalst en stelt duidelijk dat de organisatie zich daar van distantieert. Bokova noemde de scène wansmakelijk en de organisatie reageert in een persbericht op haar website en zegt "geschokt" te zijn. Ze zal verdere maatregelen bekijken.

Unesco, de cultuurtak van de Verenigde Naties heeft pas in 2010 het Carnaval in Aalst nog toegevoegd aan het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Ook de bloedprocessie in Brugge, de Rosbeiaardommegang in Dendermonde en het carnaval van Binche behoren tot dat werelderfgoed.

Op de website van Unesco werd een persbericht van de direceur-generaal geplaatst met de mededeling:
"Ik ben diep geschrokken door dit onaanvaardbaar schouwspel die een belediging vormt voor de herinnering van de 6 miljoen Joden die werden vermoord tijdens de Holocaust".

Tijdens de carnavalsoptocht vorige week passeerde een stoet carnavalisten als SS-officieren door de straten van de stad. Ze trokken zo voor het oog van tienduizenden toeschouwers met blikken zyklon B de straat op en maakten allerlei toespelingen op het vergassen van Joodse landgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een als chassidische jood geklede man en een deportatiewagon ontbraken niet.

"Deze taferelen druisen lijnrecht in tegen alle waarden van het Aalsterse Carnaval, die ingeschreven staan als onderdeel van het Cultureel Erfgoed van de Mensheid evenals tegen de waarden van UNESCO die staan voor wederzijds begrip, tolerantie en vrede".

"Dit toont de bagatellisering van de Holocaust en de deportaties, en dan nog in het hart van het continent waar deze gebeurtenissen zich afspeelden".

Volgens Bokova mag de Holocaust niet gebanaliseerd worden voor lokale politieke doeleinden. "Ook al staat het carnaval voor vrijheid van meningsuiting en satire, vormt dit geenszins een  rechtvaardiging om naar antisemitische stereotyperingen te grijpen", luidt het.

De organisatie "distantieert zich dan ook uitdrukkelijk" tegen deze gang van zaken en heeft contact opgenomen met de organisatoren in Aalstl. De huidige nazi-stoet gaat volgens de organisatie ook in tegen artikel 2 van de Conventie die pleit voor respect tussen gemeenschappen.

Ondertussen werden er in Israël deze week bomen aangeplant voor de slachtoffertjes van de busramp in Sierre.

---------------------------
 
TER INFO
14 februari 2013
 
Reactie op het schrijven van Minister Schauvliege aan
Mevrouw I. Bokova,
Algemeen Directeur Unesco
 

 

Hierbij kopie van ons schrijven van heden aan Minister Joke Schauvliege:

Mevrouw De Minister,

Het FORUM der Joodse Organisaties, de officiële vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap van Vlaanderen, heeft met ontsteltenis en met verbijstering moeten vaststellen dat u de uitspattingen van het Aalterse carnaval vergoelijkt.

De UNESCO heeft bij monde van haar Directeur-generaal het spotten met de Holocaust terecht aan de kaak gesteld.

U blijkt niet te begrijpen dat de verwijzingen naar de tragedie van de Tweede Wereldoorlog, die tot op heden onuitwisbare sporen heeft nagelaten bij de Joodse gemeenschap, traumatiserend zijn.

Er zijn dus inderdaad tijdens de carnavalstoet op laakbare wijze grenzen overschreden.

Wij verwachten derhalve dat u, in navolging van de UNESCO, ondubbelzinnig op morele gronden deze overschrijding van het maatschappelijk fatsoen die heel Vlaanderen in het buitenland in een negatief daglicht stelt, zou veroordelen.

Wij danken u bij voorbaat voor het welwillend gevolg dat u aan ons verzoek zult willen verlenen.

Achtingsvolle groeten,

Namens het FORUM der Joodse Organisaties,

Kouky Frohmann
Voorzitter