vrijdag 15 februari 2013

UNESCO voorzitster reageert furieus op "nazi carnaval" in Aalst

 
Sommige Belgen hebben wel een heel vreemd idee bij carnaval. Niet de lokale politiek op een ludieke manier op de hak nemen, maar politici met de nazi's vergelijken en en passent de spot drijven met een van de ergste gebeurtenissen in de geschiedenis.

Tijdens de carnavalsoptocht vorige week passeerde een stoet carnavalisten als SS-officieren door de straten van de stad. Ze trokken zo voor het oog van tienduizenden toeschouwers met blikken zyklon B de straat op en maakten allerlei toespelingen op het vergassen van Joodse landgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een als chassidische jood geklede man en een deportatiewagon ontbraken niet.

Dit alles begeleid door een leuk nazi-muziekje waarop de toeschouwers lekker kunnen meedeinen. Ik weet niet hoeveel bier de mensen op hadden die deze act verzonnen, of wat ze voor ander spul kunnen hebben gebruikt. Dit heeft uiteraard helemaal niets meer te maken met het mooie feest dat carnaval is, waarin even alles op zijn kop staat en de dwazen de boventoon voeren. In het normale leven zijn de meeste godwins een zwaktebod, en zeggen vooral veel over de mensen die ze gebruiken. Het misbruiken van de carnavalsooptocht voor eigen politieke standpunten is zeer ongepast.  

RP
--------
 
UNESCO voorzitster reageert furieus op "nazicarnaval" in Aalst
  • Woensdag 13 Februari 2013 14:38

Irina Bokova de directeur-generaal van UNESCO reageert furieus op de nazitaferelen van de voorbije week tijdens het carnaval van Aalst en stelt duidelijk dat de organisatie zich daar van distantieert. Bokova noemde de scène wansmakelijk en de organisatie reageert in een persbericht op haar website en zegt "geschokt" te zijn. Ze zal verdere maatregelen bekijken.

Unesco, de cultuurtak van de Verenigde Naties heeft pas in 2010 het Carnaval in Aalst nog toegevoegd aan het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Ook de bloedprocessie in Brugge, de Rosbeiaardommegang in Dendermonde en het carnaval van Binche behoren tot dat werelderfgoed.

Op de website van Unesco werd een persbericht van de direceur-generaal geplaatst met de mededeling:
"Ik ben diep geschrokken door dit onaanvaardbaar schouwspel die een belediging vormt voor de herinnering van de 6 miljoen Joden die werden vermoord tijdens de Holocaust".

Tijdens de carnavalsoptocht vorige week passeerde een stoet carnavalisten als SS-officieren door de straten van de stad. Ze trokken zo voor het oog van tienduizenden toeschouwers met blikken zyklon B de straat op en maakten allerlei toespelingen op het vergassen van Joodse landgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een als chassidische jood geklede man en een deportatiewagon ontbraken niet.

"Deze taferelen druisen lijnrecht in tegen alle waarden van het Aalsterse Carnaval, die ingeschreven staan als onderdeel van het Cultureel Erfgoed van de Mensheid evenals tegen de waarden van UNESCO die staan voor wederzijds begrip, tolerantie en vrede".

"Dit toont de bagatellisering van de Holocaust en de deportaties, en dan nog in het hart van het continent waar deze gebeurtenissen zich afspeelden".

Volgens Bokova mag de Holocaust niet gebanaliseerd worden voor lokale politieke doeleinden. "Ook al staat het carnaval voor vrijheid van meningsuiting en satire, vormt dit geenszins een  rechtvaardiging om naar antisemitische stereotyperingen te grijpen", luidt het.

De organisatie "distantieert zich dan ook uitdrukkelijk" tegen deze gang van zaken en heeft contact opgenomen met de organisatoren in Aalstl. De huidige nazi-stoet gaat volgens de organisatie ook in tegen artikel 2 van de Conventie die pleit voor respect tussen gemeenschappen.

Ondertussen werden er in Israël deze week bomen aangeplant voor de slachtoffertjes van de busramp in Sierre.

---------------------------
 
TER INFO
14 februari 2013
 
Reactie op het schrijven van Minister Schauvliege aan
Mevrouw I. Bokova,
Algemeen Directeur Unesco
 

 

Hierbij kopie van ons schrijven van heden aan Minister Joke Schauvliege:

Mevrouw De Minister,

Het FORUM der Joodse Organisaties, de officiële vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap van Vlaanderen, heeft met ontsteltenis en met verbijstering moeten vaststellen dat u de uitspattingen van het Aalterse carnaval vergoelijkt.

De UNESCO heeft bij monde van haar Directeur-generaal het spotten met de Holocaust terecht aan de kaak gesteld.

U blijkt niet te begrijpen dat de verwijzingen naar de tragedie van de Tweede Wereldoorlog, die tot op heden onuitwisbare sporen heeft nagelaten bij de Joodse gemeenschap, traumatiserend zijn.

Er zijn dus inderdaad tijdens de carnavalstoet op laakbare wijze grenzen overschreden.

Wij verwachten derhalve dat u, in navolging van de UNESCO, ondubbelzinnig op morele gronden deze overschrijding van het maatschappelijk fatsoen die heel Vlaanderen in het buitenland in een negatief daglicht stelt, zou veroordelen.

Wij danken u bij voorbaat voor het welwillend gevolg dat u aan ons verzoek zult willen verlenen.

Achtingsvolle groeten,

Namens het FORUM der Joodse Organisaties,

Kouky Frohmann
Voorzitter 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten