zaterdag 16 februari 2013

Face the Bridge en Israël

 

Omdat er kennelijk een gestandaardiseerde visie over Israël bestaat die weinig ruimte laat voor weerwoord, biedt DVC een podium aan meningen die zich ontworstelen aan de heersende doctrine van dat machtige gelijk hebben waarmee de tegenstanders van Israël de opinievorming overheersen.

De eenzijdigheid die rond het bestaansrecht van Israël tot in de fijnste finesse van de opinievorming doorgedrongen is, maakt het noodzakelijk die kennelijk afwijkende mening te weerspiegelen. Daarom op verzoek aandacht voor de onlangs opgerichte groep Face the Bridge:

De wereld houdt van slecht nieuws, want dat zorgt voor de meeste ophef. Inderdaad, geen beter vermaak dan leedvermaak. Deze wijsheid is bij uitstek van toepassing op het nieuws in het Midden-Oosten. De bestaande conflicten en incidenten tussen Israël en de Palestijnen staan volop in de schijnwerpers, evenals de spanningen tussen Israël en de Islamitische buurlanden. Daardoor ontstaat een karikatuur van de alledaagse werkelijkheid. Zo wordt het democratische Israël in toenemende mate weggezet als een racistisch, totalitair land, dat op de meest gruwelijke wijze de mensenrechten schendt, en zo zijn alle Palestijnen alleen maar slachtoffer of uit nood geboren terroristen, niet in staat tot een menswaardig bestaan.

Als gevolg van deze eenzijdige berichtgeving nemen de vijandschap en de ontmenselijking tussen de Joodse en de Islamitische mens alleen maar toe. Mensen kiezen partij voor een van beiden en zijn vervolgens alleen nog maar geïnteresseerd in berichten die hun keuze ondersteunen, waardoor hun werkelijkheid nog meer vertekend raakt. Dat proces vindt niet alleen in het Midden-Oosten zelf plaats, maar ook in westerse landen als Nederland, waar de polarisatie in de discussie over dit thema meer en meer stijgt.

Face the Bridge is een facebookpagina, die enig tegenwicht aan deze vertekening van de werkelijkheid wil bieden. De oprichters van de pagina zoeken naar voorbeelden van samenwerking of vriendschap tussen Israeli's en Palestijnen, tussen Joodse en Arabisch/Islamitische mensen, en plaatsen deze op de pagina. Samenwerking op het gebied van kunst, cultuur, gezondheidszorg, onderwijs en opvoeding, landbouw en industrie. Of zomaar een plaatje van alledag, waaruit blijkt dat Joodse en Islamitische mensen vreedzaam samenleven, zoals bijvoorbeeld een foto in een tram van Jeruzalem laat zien.

De leden van het Face the Bridge team – deels wonend in Nederland, deels in Israël – willen de bestaande conflicten niet ontkennen, maar de wereld laten zien dat er naast een muur, ook een brug tussen deze twee groepen bestaat. Een brug, die de uiting is van verbroedering en wederzijds respect, twee onmisbare voorwaarden voor welke blijvende oplossing van het conflict dan ook. Een brug – zo hopen we – die vaker begaan wordt, naarmate er meer bekendheid aan zijn bestaan gegeven wordt.

https://www.facebook.com/FaceTheBridge

Frans Schütt

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten