zaterdag 1 november 2014

Fatah eert Palestijnse 'held' die rabbi Glick neerschoot

 

Het is eigenlijk geen nieuws, maar laat wel zien waarom vrede zo ver weg is: de terrorist die de Joodse rabbijn Yehuda Glick wilde vermoorden wordt door zowel Fatah als de Islamitische Jihad als held geëerd.

 

--------------

Fatah celebrates "hero" who shot Glick (update)

http://www.elderofziyon.blogspot.nl/2014/10/fatah-celebrates-hero-who-shot-glick.html

Here are several Fatah posters celebrating the "martyrdom" of the "hero" who shot Yehuda Glick.

 

 

  It is very clear that the terrorist is considered as if he was doing exactly what Fatah leaders and PA president Mahmoud Abbas instructed his people on October 17, when he said that Palestinians must "defend" Al Aqsa "by all means."

A Fatah group released a statement: 

"Of the believers are men true to their covenant with Allah; Some died and some of them waiting for the same path."
We proudly mourn hero martyr. Shahid in Jerusalem son of Palestine. And the son of Fatah Moataz Ibrahim Hijazi

(As usual, the posters don't depict the Al Aqsa Mosque but the Dome of the Rock. Most Muslims do not know the difference, which is strange if it is the "third holiest spot in Islam.")

UPDATE: Islamic Jihad said that Glick "got what he deserved," and posted this image praising the attack:


The caption says "Yehuda Glick is in danger and all 'Israelis' after him" a variant on the constant Arab refrain "Al Aqsa is in danger."

They also reported that Jerusalemites handed out candy and shot fireworks upon hearing the news. (I had heard rumors about that but had not seen it reported before.)

 

Onbetrouwbare 'morele' opvattingen Van Agt over Israël enkel door Palestijns perspectief geïnspireerd

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/11/01/onbetrouwbare-morele-opvattingen-van-agt-israel-enkel-door-palestijns-perspectief-geinspireerd/

- Door Tjalling –

Op 23 oktober werd in The Post Online een interview gepubliceerd van Mart Roumen en Tom Kunzler met Dries van Agt. Die laatste stak zijn `morele opvattingen’ over Israël niet onder stoelen of banken. Hij uitte zijn ongenoegen over hetgeen wat de Palestijnen wordt aangedaan op een manier die sterk doet denken aan missiedrang. Dit zijn we inmiddels wel gewend van hem. Echter die zogeheten morele opvattingen van hem zijn wel zo eenzijdig dat aan de oprechtheid daarvan op z’n minst getwijfeld moet worden.

Dat doet van Agt zeker niet. Ter ondersteuning van zijn eigen overtuiging veerde hij al tijdens het begin van het interview op, vanuit een comfortabele zithouding : “Maar ik vind dat iedereen die iets weet van het kolossale onrecht dat Israël pleegt, de morele plicht heeft daartegen in het verweer te komen. Ik werk me te barsten voor een rechtvaardige oplossing van dit conflict.” Er zijn heel veel mensen die zich oprecht inzetten voor een rechtvaardige oplossing van dit conflict. Echter van Agts visie staat een duurzame oplossing in de weg. Hij gaat enkel uit van wat hij noemt `het kolossale onrecht dat Israël pleegt’. Natuurlijk heeft dit land zijn tekortkomingen en maakt net als ieder ander land fouten. Maar in vergelijking met de misdaden die aan Palestijnse kant worden gepleegd is de kritiek op Israël, zoals van Agt die in het openbaar ter berde brengt, opvallend buitenproportioneel.

Volgens Van Agt `kunnen de inwoners van Gaza geen goederen exporteren, de economie zou daar dood gaan en de bevolking wegkwijnen’. De Israëlische beperkingen op import naar Gaza zijn verregaand versoepeld in de afgelopen jaren. Wel controleert het alles zorgvuldig zodat geen wapens en materialen, die bijvoorbeeld voor de bouw van bunkers gebruikt kunnen worden, de Gazastrook binnenkomen. De export vanuit Gaza vormt een dilemma en wordt maar zeer beperkt toegelaten, omdat Hamas hierdoor inkomsten krijgt die het kan gebruiken om zijn strijd tegen Israël voort te zetten en de eigen bevolking onder de duim te houden (die zelf in 2006 in meerderheid voor Hamas heeft gekozen!). Hamas verklaart keer op keer Israël nooit te zullen erkennen en te willen vernietigen, en de Gazastrook is daarom met recht en reden tot vijandig gebied verklaart door de Israëlische regering.

Van Agt was ooit minister president. Van hem mag, moet je zelfs, verwachten dat hij niet enkel één land ernstig bekritiseert, maar ook de andere bij het MO-conflict betrokken partijen. Waarom dan die negatieve focus van hem op Israël? Van Agt is namelijk verbolgen over het feit dat Israël zich zo weinig van het internationaal recht zou aantrekken. Dit doet Hamas zeker niet, maar daarover geen woord. Van Agt vindt het conflict tussen Israël en Hamas namelijk een `ongelijke strijd’. Volgens hem zou de Likud-partij van de Israëlische premier Netanyahu een Palestijnse staat afwijzen en hij vraagt zich af hoeveel Nederlanders dat eigenlijk weten. Netanyahu heeft al in 2009 verklaard voorstander te zijn van een Palestijnse staat, mits er voldoende veiligheidsgaranties voor Israël zijn. Na de mislukte vredesonderhandelingen is hij wel wat teruggekrabbeld en spreekt nu alleen van een ‘territoriaal compromis’ . Dit is hoe dan ook in tegenstelling tot wat van Agt zegt namelijk `dat de Israëlische regering Palestina zou vernietigen’. En ja heel veel Nederlanders zijn inmiddels, mede dankzij de vaak eenzijdige berichtgeving, uiterst kritisch geworden ten opzichte van Israël. Van Agts morele bevlogenheid is dus allang niet meer nodig als een soort van wake up call.

Dit stuk blijft helaas wel nodig. De buitenproportionele kritiek op Israël, zoals die ter berde wordt gebracht door Van Agt, loopt werkelijk de spuigaten uit. Die kan niet enkel zijn ingegeven door zorgvuldig afgewogen bevlogenheid. Zijn eigen website is, afgezien van zijn biografie, alleen gewijd aan zijn visie op het MO-conflict, die enkel vanuit Palestijns perspectief wordt gebracht, waardoor de bezoekers van deze site op een dwaalspoor worden geleid. Bovendien verschijnt Van Agt af en toe in den lande om voor publiek een lezing te houden. Het duurt nog even, maar op 16 december a.s. zal van Agt een lezing verzorgen voor de Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek te Groesbeek. Hij gaat daar spreken over de Palestijnse kwestie. Volgens Culturele Activiteiten Molenbeek zal Van Agts voordracht `de nodige stof opleveren voor een levendige en interessante discussie’. Het is te hopen dat Van Agt na deze voordracht door kritische toehoorders zeer stevig aan de tand zal worden gevoeld. Zij bepalen dan of het werkelijk een levendige en interessante, maar vooral ook zinvolle discussie zal gaan worden. Wat Van Agt op zijn website zoal beweert is bepaald niet interessant, wel heel eenzijdig negatief voor wat betreft het doen en laten van Israël.

Op zijn website is ook te lezen waarom hij veel aandacht besteedt aan het conflict tussen Israël en de Palestijnen. In de jaren ’90 bracht hij een bezoek aan het Heilige Land in bezet Palestijns gebied. Daar vielen hem naar eigen zeggen `de schellen van de ogen’. Hij concludeert dat, `voor honderdduizenden Palestijnen de vorming van de staat Israël een ramp is geworden’. Bovendien zou volgens Van Agt het Palestijnse volk de prijs betalen voor `de onzegbare verschrikkingen van de Holocaust, hoewel die in Europa heeft plaatsgevonden en waar Palestijnen part noch deel aan hebben gehad’. Hij noemt dit ‘onrecht in de hoogste graad’, maar vermeldt er niet bij dat na de VN stemming in 1947, het aan de Joden toegewezen deel van het toenmalige Mandaatgebied Palestina meteen werd aangevallen door Arabische tegenstanders. Hadden de Joden die oorlog verloren, dan zou er pas echt sprake zijn van een ramp. Ook zegt Van Agt helemaal niets over de rol van de Groot Moefti van Jeruzalem, Mohammed Amin (Haj) al-Hoesseini tijdens WO2.

Dries van Agt wil naar zijn eigen zeggen op zijn website ook een antwoord geven op `de kwalijke bejegening die personen en organisaties in ons land niet zelden te verduren krijgen wanneer zij hun stem tegen dit onrecht verheffen’. Volgens hem `worden mensen die zich in het openbaar hierover uitlaten vaak zwart gemaakt, zelfs van antisemitisme beticht. Zijn woorden zouden vaak worden verdraaid en zijn bedoelingen opzettelijk miskend’. Tsja beste man, wie kaatst kan de bal verwachten, of beter gezegd en gevraagd: in hoeverre is uw kritiek gebaseerd op werkelijke feiten? Nee dus. Om dan al van te voren aan te geven dat wie anders en reëler denkt over het MO-conflict, zijn woorden zou verdraaien komt kinderachtig en ook erg zwak over. Bovendien gaat bijvoorbeeld het CIDI, die hetgeen wat Van Agt allemaal beweert vakkundig kan weerleggen, uiterst zorgvuldig om met het definiëren van het begrip antisemitisme. Nu is van Agt een voormalig politicus en zorgt er natuurlijk wel voor dat hij niet als antisemiet kan worden gezien. Maar op één punt zakt Van Agt toch wel echt door de mand; zijn kritiek op (regeringen van) Israël, zoals je die op andere regeringen en landen kunt hebben, is wel heel buitenproportioneel. Zijn morele opvattingen zijn in elk geval opvallend anti Israël en veelal niet gebaseerd op de realiteit. Een onbetrouwbare moraal dus die, mede gelet op de voormalige positie van Dries, erg schadelijk is voor Israël.

 

vrijdag 31 oktober 2014

Malala doneert $50.000,= voor herbouw scholen Gaza

 

Dit klinkt mooi en ik ben ervan overtuigd dat Malala dit uit nobele motieven doet.

 

"This money will totally go to the rebuilding of schools for children in Gaza, so I think it will definitely help those children to continue their education, to get quality education," the 17-year-old Pakistani told a press conference in Sweden at the awards ceremony.

The donation will help rebuild 65 schools that were damaged during Operation Protective Edge. According to UNRWA, there are a quarter of a million UNRWA students in Gaza as well as 9,000 UN teaching staff.

UNRWA Commissioner General Pierre Krahenbuhl thanked Yousafzai and said, "UNRWA shares with you the profound belief in the importance of education as a means to lift young girls and boys out of isolation, exclusion or oppression. Acquiring skills and knowledge to improve prospects for the future is profoundly engrained in the Palestinian consciousness."

UNRWA announced it is providing aid to over 40,000 displaced people in Gaza including food, water and sanitation services as well as psycho-social support, cash grants for the homeless and urgent repairs to 118 UNRWA installations in Gaza.

 

Ze weet echter niet dat UNRWA scholen de leerlingen bijbrengen om Israel en Joden te haten en geweld tegen hen verheerlijkt. De ideologie van martelaarschap, van sterven voor het vaderland, van opoffering, nationalisme en onverzoenlijkheid, staat haaks op wat zij wil: dat kinderen goed onderwijs volgen, dat ze onafhankelijk maakt en verlicht. Malala vergeet dat Hamas het voor het zeggen heeft in Gaza, en de UNRWA scholen alleen kunnen onderwijzen wat Hamas goedkeurt. Hamas dwingt vrouwen een hoofddoek te dragen en verbiedt ze alleen over straat te lopen. UNRWA scholen zijn tijdens de Gaza oorlog gebruikt als wapenopslagplaats en vanuit de directe nabijheid van deze scholen werd geschoten. Dat maakt de verwoesting van de scholen niet minder tragisch, maar er is inmiddels genoeg geld opgehaald voor Gaza. Daarbovenop ontvangt UNRWA jaarlijks ook een royale bijdrage, die totaal onevenredig is als je het vergelijkt met het budget waarvan de UNHCR alle andere vluchtelingen op de wereld moet steunen. Malala had haar geld dan ook beter kunnen besteden.

 

RP

--------------

 

Malala donates $50,000 to rebuilding Gaza schools

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4585893,00.html

Nobel Peace Prize recipient donated entirety of World's Children's Prize to rebuilding of 65 UN schools in Gaza; 'We already know how children have suffered in Gaza from conflicts and war, so those children need our support right now,' she says.

AFP

Published: 

10.29.14, 21:25 / Israel News

Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai said Wednesday she is giving her entire winnings from a children's rights award to help rebuild schools in war-ravaged Gaza.

 

 

The UN Palestinian refugee agency UNRWA, which has launched a massive $1.6 billion appeal for aid for Gaza, said she would be donating all $50,000 of her World's Children's Prize to help rebuild schools in Gaza.

 


Nobel Peace Prize recipient Malala Yousafzai will donate $50,000 to rebuild UN schools in Gaza. (Photo: AP)

 

Yousafzai began speaking out for the rights of girls at age 11 in her country and was shot in the head by a Taliban gunman two years ago. She was flown to Britain for treatment but said she doesn't remember the shooting except for the "severe pain" when recovering.

 

"This award is not just for this one girl called Malala, this award is especially for children who are out of school," she said in an interview with Swedish broadcaster SVT. "I'm really happy and honored that this time this award was from children; children voted for me."

 

Yousafzai said the annual prize, worth $50,000 in money that is traditionally donated to children's causes, is a sign that children strongly support the right to education.

 

"It shows that now children are standing up for their rights, they say that education for every child," she said.

 

"This money will totally go to the rebuilding of schools for children in Gaza, so I think it will definitely help those children to continue their education, to get quality education," the 17-year-old Pakistani told a press conference in Sweden at the awards ceremony.

 


Gaza school damaged in IDF attacks during Operation Protective Edge (Photo: AFP)

 

"We already know how children have suffered in Gaza from conflicts and war, so those children need our support right now, because they are going through many difficult situations."

 

Malala said of the situation in Gaza, "The needs are overwhelming – more than half of Gaza's population is under 18 years of age. They want and deserve quality education, hope and real opportunities to build a future."

 

The donation will help rebuild 65 schools that were damaged during Operation Protective Edge. According to UNRWA, there are a quarter of a million UNRWA students in Gaza as well as 9,000 UN teaching staff.

 

UNRWA Commissioner General Pierre Krahenbuhl thanked Yousafzai and said, "UNRWA shares with you the profound belief in the importance of education as a means to lift young girls and boys out of isolation, exclusion or oppression. Acquiring skills and knowledge to improve prospects for the future is profoundly engrained in the Palestinian consciousness."

 

UNRWA announced it is providing aid to over 40,000 displaced people in Gaza including food, water and sanitation services as well as psycho-social support, cash grants for the homeless and urgent repairs to 118 UNRWA installations in Gaza.

 

Ynetnews and the Associated Press contributed to this report

 

UNRWA leert eerste klassers op te roepen tot vernietiging Israel

 

Meer bewijs dat UNRWA haar leerlingen geen tolerantie bijbrengt maar nationalisme en militairsme. Dit is wat kinderen in een presentatie zeggen:

 

Despite the occupation and despite the siege, heroes will come from among you and they will liberate us and other countries so Palestine remains Arab and free, Arab and free, Arab and free!

 

-----------------

 

UNRWA teaches first graders to call for Israel's destruction

 

Due to an apparent glitch, one of the UNRWA school sites that was taken down after I exposed that it had two posts saying Jews were dirty has apparently been partially restored. Its home page is gone but the rest of the content is there.

So while it is up I did some more research into what UNRWA teaches its students with our tax dollars.

One webpage (cached here) has the transcript and photos of a presentation by first grade girls describing various Israeli towns that they say the Zionists usurped from them,. Each girl represented one village or town.

 


At the end of the presentation, a group of girls say together:

 

Despite the occupation and despite the siege, heroes will come from among you and they will liberate us and other countries so Palestine remains Arab and free, Arab and free, Arab and free!

 

In context, it is pretty obvious that when they say "Palestine" they are not referring to the "1967 lines."
The "heroes" they are anticipating are the men in the audience. They are telling Gazans to go to war to destroy Israel.

Interesting how UNRWA advocates the violent destruction of a UN-member state - something the UN Charter frowns upon.

Just more fun activities that the world is funding when they answer UNRWA's many "emergency appeals."

(h/t Ibn Botrous)

 

Dries van Agt serveert oude wijn in oude zakken (PostOnline)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/11/01/dries-van-agt-serveert-oude-wijn-oude-zakken/

 

Opinie: Op kruistocht tegen Israël

Ratna Pelle: The Post Online 31-10-2014 14:04 uur

Vorige week verscheen op ThePostOnline een lang interview met Dries van Agt, overgenomen van het D66 jongerenblad Demo. Ik nam aan dat men dat alleen doet als hij iets nieuws te vertellen heeft, er een nieuw boek uit is of een andere actuele aanleiding is, maar ik kon niets ontdekken. Vooral het verhaal over Israël (waar het merendeel van het interview over ging) kwam me erg bekend voor.

Ik heb jaren geleden een paar lezingen van hem bijgewoond, en dit najaar gaat hij ook weer op tournee, maar het ziet er naar uit dat u zich dat kunt besparen; oude wijn in oude zakken. Van Agts verhaal over Israël is eendimensionaal en kan als volgt worden samengevat: Israël pleegt ‘kolossaal’ onrecht, schendt het internationaal recht, trekt zich niks aan van wat de wereld daarvan vindt, vernietigt Palestina, wil geen vrede, en zal dus ook niet ‘tot inkeer komen’ zonder zware internationale druk. En daar is Van Agts kruistocht vooral op gericht: de regering aanzetten tot sancties tegen Israël, eenzijdige sancties, want aan de Palestijnse zijde is schijnbaar nauwelijks iets mis.

Internationaal recht
Hij denkt dat het conflict simpel op te lossen is door alle partijen te houden aan het internationale recht. Ten onrechte suggereert hij vervolgens dat de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof tegen de ‘muur’ (het overgrote deel is een hek) op en gedeeltelijk over de Groene Lijn, bindend zou zijn.

De ’160 landen die de uitspraak hebben gesteund’ deden dat in een resolutie van de Algemene Vergadering (AV) van de VN, en dergelijke resoluties zijn niet bindend en vormen geen internationaal recht. Gelukkig maar, want je kunt zo ongeveer iedere anti-Israël tekst door de AV krijgen, die dan ook jaarlijks tientallen resoluties tegen Israël aanneemt. Dit zien veel mensen dan ook als folklore, het is bij de VN gaan horen zoals de kleedjes op de tafels in een oubollig café.

Mensenrechtenraad
De Mensenrechtenraad is nog erger. De merendeels ondemocratische staten aldaar hebben de helft van hun resoluties en veroordelingen aan Israël gewijd, en Israël is het enige land dat standaard op de agenda van elke vergadering staat.

Van Agt neemt dit echter bloedserieus en denkt dat hiermee is bewezen dat Israël een schurkenstaat is en de grote onruststoker in de regio, niet Syrië, Iran of Saoedi-Arabië. Landen die niet voor de totaal eenzijdige resoluties stemmen zijn in zijn ogen ‘lafhartig’. Voor de duidelijkheid: de vele resoluties van de AV en Mensenrechtenraad zouden, indien uitgevoerd, Israëls bestaansrecht onmogelijk maken.

Het moet dan zonder enige tegenprestatie, garantie of vredesverdrag: zich geheel terugtrekken uit de Westoever, Oost Jeruzalem inclusief de oude stad, Klaagmuur, en andere Joodse plaatsen, het afscheidingshek afbreken, alle grenscontroles en checkpoints opheffen, de Palestijnse vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen binnenlaten, alle gevangenen vrijlaten, miljarden aan ‘schadevergoeding’ betalen aan de Palestijnen, etc. etc. Toch meent van Agt dat wanneer Israël zich aan (zijn interpretatie van) het internationale recht houdt de vrede spoedig zal uitbreken.

Gaza-blokkade
Ook de ‘blokkade’ van Gaza ziet Van Agt onterecht als een schending van het oorlogsrecht, een ernstige nog wel, en hij noemt de Gazastrook vervolgens een ‘openluchtgevangenis’. Het is echter niet illegaal om vijandig gebied te blokkeren aangezien dat een militair voordeel oplevert: de vijand kan zo geen wapens binnen brengen of materiaal dat daarvoor gebruikt kan worden.

Het is overigens geen echte blokkade, want er zijn allerlei afspraken over goederen die dagelijks zowel Gaza in en uit gaan, en die aantallen zijn onlangs verhoogd. Al in 2010 heeft Israël de blokkade vergaand versoepeld, en behalve wapens en wat voor de vervaardiging daarvan gebruikt kan worden mag alles naar binnen.

Daarbij blokkeert ook Egypte de Gazastrook, en is van plan er een hoge muur te bouwen die ook ondergronds loopt, om de wapensmokkel tegen te gaan. Ook heeft het de bufferzone bij de grens vergroot, maar Van Agt zwijgt over Egypte.

Kritiekloos interview
Het interview is zo kritiekloos dat Van Agt met de ene leugen na de andere verdraaiing wegkomt. Zo zegt hij: “De Likud-partij van de Israëlische premier Netanyahu wijst faliekant een Palestijnse staat af. Hoeveel Nederlanders weten dat eigenlijk?”
Netanyahu heeft de noodzaak van een Palestijnse staat meermaals erkend, al kun je aan de oprechtheid daarvan twijfelen. Likoed spreekt zich niet duidelijk uit over een Palestijnse staat, en benadrukt vooral de veiligheidsvoorwaarden voor Israël. De Israëlische regering staat sinds zo’n vijftien jaar officieel een tweestatenoplossing voor, en onderhandelde op die basis meermaals met de Palestijnse Autoriteit.

Overigens is aan Palestijnse zijde ook weinig enthousiasme te bespeuren: Abbas is officieel voor twee staten, maar gaat steigeren zodra daar ‘twee staten voor twee volken’ van wordt gemaakt, en in schoolboeken en media onder PA controle wordt heel Israël als bezet Palestina voorgesteld. Minstens zo kwalijk is dat Abbas’ Fatah partij nog steeds terreuraanslagen prijst en de man die onlangs een drie maanden oude baby dood reed en een aantal anderen verwondde, als held eert.

Ongefundeerde aantijgingen en nepcitaten
Van Agts verhaal zit vol met ongefundeerde aantijgingen. Zo beweert hij dat een ‘prominent lid van de partij van Benett’ heeft gezegd: “Schiet vrouwen dood, dan komen er geen nieuwe terroristen. En als je een zwangere vrouw doodschiet, is het dubbel goed.”
Ayelet Shaked had echter een oud artikel van iemand anders op Facebook gepost, dat vervolgens (volgens haar) moedwillig was verdraaid in een Engelse vertaling.

Op internet zijn talloze nepcitaten te vinden van Israëlische leiders en vroegere zionisten, waarin ze Palestijnen voor ongedierte zouden uitmaken dat uitgeroeid moet worden en meer van dien aard. Er is zelfs een citaat uit een roman van Amos Oz, van een verzonnen personage, dat aan Ariel Sharon wordt toegeschreven.

The Rights Forum
Van Agt mag uiteraard ook nog even reclame maken voor zijn The Rights Forum, een ‘kenniscentrum’ dat in korte tijd een “betrouwbare bron van hoogwaardige informatie is geworden over schendingen van het recht en het Nederlandse en Europese Midden-Oostenbeleid”. Van Agt stelt dit verdrag voor als een enorm privilege voor Israël met grote handelsvoordelen. Hij ‘vergeet’ te vermelden dat we dergelijke associatie akkoorden met een aantal staten rond de Middellandse Zee hebben en ook met de Palestijnse Autoriteit. De PA krijgt daarnaast jaarlijks vele miljoenen Euro’s van Nederland om haar ambtenaren te betalen, instituties op te bouwen etc. De PA betaalt ook ambtenaren onder Hamas bestuur in Gaza en geeft gevangenen in Israël een royale maandelijkse bijdrage, die oploopt naarmate men langer zit en meer Israëli’s heeft omgebracht.

Ook het behoorlijk gekleurde Ma’an Nieuws wordt mede door Nederland gefinancierd. Daarnaast subsidieert Nederland tal van Palestijnse maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties, met deels een radicale anti-Israël agenda.Deze organisaties zijn niet voor twee staten en niet voor vrede.

Afgekloven en onjuist verhaal
Van Agts eenzijdige propaganda draagt niet bij aan een oplossing van het conflict en meer begrip tussen beide partijen en hun sympathisanten. Wat hij te berde brengt draagt ook niet bij aan meer kennis over en inzicht in het conflict. Hij vertelt bovendien al tien jaar precies hetzelfde. Toch is er steeds weer aandacht voor datzelfde afgekloven en grotendeels onjuiste verhaal bij media, kerken, en bij bepaalde politieke partijen.

Het zou mooi zijn als het debat over Israël-Palestina en het gewenste Nederlandse beleid op grond van feiten kan worden gevoerd; dat begint misschien wel met goed ingevoerde journalisten die niet napraten of klakkeloos overnemen wat anderen zeggen. Ook zouden echte deskundigen met een genuanceerd verhaal meer aandacht moeten krijgen dan oud politici met een groot ego.

 

De 5 meest bizarre complottheorieën over Israël

 

Deze lijst is natuurlijk nog met tientallen voorbeelden uit te breiden. Zo mis ik de zogenaamde ‘bloedlibel’ waarin Joden ervan worden beschuldigd bloed van christelijke (of moslim) kinderen te gebruiken voor de bereiding van matzes, en daarom ontvoeren zij deze kinderen geregeld. In moderne varianten haalt Israel nieren of andere organen uit Palestijnse kinderen om die aan Israeli’s te geven of te verkopen. In Iran werd een paar jaar geleden een filmserie vertoond waarin Joodse Israeli’s de ogen van Palestijnse kinderen stalen.

Israel wordt voorts verantwoordelijk gehouden voor de tsunami, voor verval en homoseksualiteit onder Palestijnen, zou ziektes onder Palestijnen verspreiden en ze bij de checkpoints met kanker bestralen. Ze richten dieren af om speciaal de Arabische huizen in Jeruzalem binnen te gaan of Palestijnse oogsten te vernielen. Etc. etc. De lijst is eindeloos. En het trieste is dat veel mensen in het Midden-Oosten dit alles geloven.

 

RP

------------

 

DE 5 MEEST BIZARRE COMPLOTTHEORIEËN OVER ISRAËL

http://isreality.nl/2014/09/de-5-meest-bizarre-complottheorieen-over-israel/

Geplaatst op Vrijdag, 26 September 2014 om 11:55am

 

Complottheorieën tegen het Joodse volk zijn al zo oud als het volk zelf. Al duizenden jaren zijn Joden een geliefde zondebok en worden ze vroeg of laat beschuldigd van alles wat er misgaat. Sinds de oprichting van de Joodse staat Israël in 1948 is dat alleen maar toegenomen. We zetten de 5 meest bizarre complottheorieën die over Israël en Joden de ronde doen voor je op een rijtje.

 

#1 De protocollen van de wijzen van Sion
De grondlegger van de moderne complottheorieën tegen Joden. De ‘Protocollen van de wijzen van Sion’ is een verslag van een vergadering van Joodse leiders uit 1897. Niks raars aan, behalve dan dat die vergadering helemaal nooit heeft plaatsgevonden. Deze Joodse leiders (die de ‘wijzen van Sion’ werden genoemd) zouden in het Zwitserse Basel bij elkaar zijn gekomen en plannen hebben gevormd voor een Joodse wereldheerschappij. In de documenten staat uitgebreid beschreven hoe dat gerealiseerd zou moeten worden en daarom werd aanvankelijk gedacht dat de protocollen echt waren.  Kort na het verschijnen van de Protocollen van de wijzen van Sion gebruikte de Russische geheime dienst ze om Joden de schuld van de chaos in het Russische Rijk in de schoenen te schuiven. Hoewel al snel werd aangetoond dat de documenten nooit echt konden zijn, worden ze nog steeds graag door antisemieten gebruikt om het gevaar van ‘de Joden’ aan te tonen. In het handvest van terreurorganisatie Hamas worden de Protocollen geciteerd om de ‘zionistische complotten’ te bewijzen.

 

‘Le péril Juif’: het Joodse gevaar.

 

#2 Israël en de aanslagen van 9/11
De aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september 2001 zijn sowieso al een geliefd onderwerp voor complotdenkers en Israël speelt daarin vaak een belangrijke rol. De eerste berichten over een mogelijk Israëlisch complot verschenen amper vier dagen na de aanslagen. De Syrische krant Al-Thawra verspreidde het ‘nieuwtje’ dat vierduizend Joden op 9/11 niet op hun werk in de Twin Towers kwamen opdagen, omdat Israël ze op de hoogte had gesteld van de aanstaande aanslag. Al snel werd dit bericht overgenomen door andere media: een eerste aanzet tot een hele reeks aan complottheorieën over de Israëlische betrokkenheid bij de aanval op de VS. Volgens een onderzoek van de Anti-Defamation League (ADL) uit 2011 waren er op dat moment zo’n 36 000 complotvideo’s te vinden op internet, waarvan er 16 000 Israël beschuldigden van betrokkenheid bij 9/11. Bijna allemaal weten ze te melden dat de Israëlische geheime dienst Mossad van tevoren afwist van de aanslagen of ze zelfs zelf heeft gepland. Hoewel er wel degelijk Joden en Israëli’s waren onder de slachtoffers en het nooit is bewezen dat anderen dan de terroristen zelf afwisten van de aanslagen, blijven veel complotdenkers stellig volhouden dat de ‘zionistische lobby’ betrokken is bij de aanslagen van 11 september 2001.

 

#3 Israël zit achter ISIS
Toen de Nederlandse ambtenaar Yasmina Haifi vorige maand beweerde dat ISIS helemaal geen islamitische groepering, maar een juist ‘zionistisch complot’ is, kreeg ze eerst veel kritiek over zich heen. Yasmina werd vanwege haar tweet zelfs ontslagen. Toch kon ze ook rekenen op veel steun voor haar stelling. Vooral op social media beweren veel mensen dat Israël ISIS in het leven heeft geroepen om de islam in een kwaad daglicht te zetten. Anderen gaan nog een stapje verder en beweren dat Israël ook hulp krijgt van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

 

#4 Israël schoot vlucht MH17 neer
Op 17 juli van dit jaar stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer. Het vliegtuig was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, maar werd boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Hoewel het onderzoek nog loopt en de oorzaak en de daders van de ramp nog niet duidelijk zijn, menen veel complotdenkers het antwoord al te weten. Zij denken niet in de richting van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne, maar aan heel iets anders: Israël zou vlucht MH17 hebben neergehaald, om ze de wereldaandacht af te leiden van de situatie in Gaza, waar op dat moment een hevige oorlog woedde tussen het Israëlische verdedigingsleger en terreurorganisatie Hamas. Die berichten werden eerst verspreid door de Iraanse staatstelevisie, maar werden later ook overgenomen door complotdenkers wereldwijd. Zo zou er een militair vliegtuig van Israël in de buurt zijn gesignaleerd van vlucht MH17 en wisten de ‘zionistische leiders’ in Oekraïne vooraf al van de aanslag op het vliegtuig. Wij wachten liever nog even het onafhankelijke onderzoek af.

 

#5 Israël gebruikt spionagevogels
Een mooie afsluiter van dit toch al bijzondere rijtje: de Israëlische geheime dienst zou dieren gebruiken om mensen in andere landen te bespioneren. Zo pakte de Egyptische politie vorig jaar een ooievaar op die werd verdacht van afluisterpraktijken voor Israël. Het dier zou een opnameapparaatje aan zijn veren bevestigd hebben en werd daarom enkele dagen achter slot en grendel gezet. Na onderzoek bleek het zwarte kastje geen opnameapparaat te zijn, maar een bird tracker die door een groep vogelaars aan het dier was meegegeven om de vliegafstanden van de ooievaar te onderzoeken. Eerder al werden in Soedan een adelaar en in Turkije een torenvalk opgepakt op verdenking van spionage voor de Mossad.

 

Deze ooievaar zat vorig jaar een aantal dagen achter de tralies van een Egyptische gevangenis, nadat hij beschuldigd was van ‘spionagepraktijken’ voor Israël.

 

Holocaust ontkenning en antisemitisme bij UNRWA leraren

 

UNRWA heet een humanitaire organisatie te zijn die de Palestijnse vluchtelingen helpt, maar is in de praktijk vaak een verlengstuk van de Palestijnse strijd tegen Israel. UNRWA baas Chris Gunness laat zich geregeld fel anti-Israelisch uit, lijkt alle Hamas propaganda voor zoete koek te slikken, en op UNRWA scholen leren kinderen om niet alleen Israel maar ook Joden te haten. Dergelijke zaken worden door media en politiek zelden, of eigenlijk nooit, als obstakel voor vrede erkend, en uitspraken van UNRWA medewerkers worden hoog aangeslagen. UNRWA speelt een grote rol in de ideologische strijd, omdat zij Palestijnse posities een air van legitimiteit en objectiviteit geeft.

 

Given that there is no way the UNRWA education system is going to fix itself, and its role in churning out generations of children who are being taught to hate, It is way past time to dismantle this sick institution whose only remaining  purpose is to keep the cash flow coming.

 

--------------

 

Holocaust denial and antisemitism from UNRWA teachers

http://www.elderofziyon.blogspot.nl/2014/10/holocaust-denial-and-antisemitism-from.html

The Palestinian Teachers Association in Lebanon is intended to provide support, guidance and news for its members. Its goals include defending the rights of teachers, improving their economic and social conditions, sharing knowledge and skills, to work on the development and activation of the teachers union in UNRWA and to help the development of UNRWA schools. 

I believe that every Palestinian teacher in Lebanon works for a UNRWA school, since Lebanese anti-Palestinian apartheid laws do not allow Palestinians to live outside their UNRWA-run camps nor do they allow Palestinian teachers get jobs in regular Lebanese schools.

The association website, written by and edited by these UNRWA teachers, includes many examples of explicit antisemitism and even Holocaust denial. The logo itself shows how interested the association is in co-existence with Israel.

Haitham Kawash, teacher at the UNRWA Salamah school in Sidon, encourages violent Jihad against "cowardly Jews" to free all of Palestine.

Dr. Mohammed Yasser Amr, in an article recommending the establishment of a curriculum of "refugee studies," asserts that the jihad of science and knowledge is no less important than the jihad of weapons. (That makes him a moderate.)

This article discusses whether Jews have the right to live in Israel, and concludes "For what purpose do the children of Israel want the blessed land now, where they no longer have any role except (spreading) corruption on earth?"

Another article traces the history of racist Judaism, saying among many other things that "Jewish racism preceded the racism in Europe by several centuries because its roots go back to the Torah and the Talmud."

Here's one that falsely claims that the Talmud calls non-Jews pigs and wild dogs and instructs Jews to kill disbelievers.

recent article denouncing the visit to Auschwitz by a Palestinian teacher and his students says "I do not consider the Holocaust a massacre against the Jews only, victims of the Holocaust were Jews, homosexuals and the mentally ill physically disabled and others, but [the teacher] did not mention that traitors and spies were among those targeted by Hitler, and we emphasize that fact, and also emphasize that the number of all of those [killed] did not exceed one million, and the targeting of Jews did not have a religious background, but also for sexual deviations and mental illness and the charge of treason, so why do a pilgrimage to the graves of traitors and perverts? "

There are many more such articles being promoted and written by Lebanese Palestinian teachers in UNRWA schools. I could not find a single article that was sympathetic to Jews.

We see that the problem of bigoted, antisemitic teachers employed by UNRWA is not limited to Gaza, but is throughout the entire UNRWA system. Is there any doubt that Syrian and Jordanian UNRWA schoolteachers are just as bad as those in the territories and Lebanon?

UNRWA has been teaching hate against Jews for decades. It has been telling students that Israel must be destroyed for decades. As I documented previously, UNRWA teachers taught generations of Palestinian Arabs that "return" was the only acceptable option. This was documented in a monograph that noted that in Lebanon in the late 1950s:

Children in the physical education classes at the UNRWA schools exercised to the chant of a-w-d-a (return)

 

A UNRWA principal in 1961 described his school's curriculum to journalist Martha Gellhorn:

In our school, we teach the children from their first year about their country and how it was stolen from them. I tell my son of seven. You will see: one day a man of eighty and a child so high, all, all will go home with arms in their hands and take back their country by force.

 

There is a direct line from UNRWA teacher radicalism and terror attacks happening today. We've provenjust this week that UNRWA is not interested in reforming or admitting mistakes in its huge education system -  instead it does everything it can to cover them up. But they can't hide the hate. It is in plain sight for those willing to do the research.

UNRWA's latest commissioner general Pierre Krähenbühl has been given many opportunities to address and fix the issues of UNRWA teacher hate and antisemitism I revealed over the past two weeks. He chooses not to, and instead simply ensures that embarrassing websites that prove UNRWA's teaching of hate and tacitly encouraging terror are simply deleted, hoping that the mainstream media will not pick up on this story. So far, his gamble is paying off...but it won't forever. 

He cannot delete the websites that are not under UNRWA control. He cannot delete the Facebook and Twitter accounts of UNRWA teachers that reveal their Jew-hatred every day. He cannot hide the truth. The fact that he has tried to do exactly that is all the proof you need that UNRWA is an inherently corrupt institution.

Its donors may be interested in knowing this.

Given that there is no way the UNRWA education system is going to fix itself, and its role in churning out generations of children who are being taught to hate, It is way past time to dismantle this sick institution whose only remaining  purpose is to keep the cash flow coming.

 

dinsdag 28 oktober 2014

Egypte vernielt huizen en overwicht verplaatsen duizenden bewoners

 

Bij aanslagen in de Sinai zijn meer dan dertig Egyptische militairen omgekomen. Net als Israel vindt Egypte het niet leuk door Hamas militanten te worden aangevallen, en dus neemt men maatregelen.

 

Sisi, who became president in June, said the military would respond by taking "many measures" in the border area where a buffer zone is likely to be expanded in order to pursue militants and destroy tunnels used to smuggle weapons and fighters.

Security sources told Reuters the army was considering relocating residents to clear a larger buffer zone.

 

Ik kan het hebben gemist, maar heb er niks over vernomen op het journaal of in actualiteitenrubrieken.

 

RP

------------

Egypt demolishes houses, transfers thousands, no one cares

 

 

From Reuters:

 

Egypt is considering expanding the jurisdiction of military courts and displacing thousands of residents to enlarge a military buffer zone near the border with the Gaza Strip following an attack on security forces in the area.

Two attacks on Friday in the Sinai Peninsula bordering Israel and the Gaza Strip killed at least 33 security personnel in some of the worst anti-state violence since former army chief Abdel Fattah al-Sisi ousted Islamist President Mohamed Mursi of the Muslim Brotherhood last year.

Sisi, who became president in June, said the military would respond by taking "many measures" in the border area where a buffer zone is likely to be expanded in order to pursue militants and destroy tunnels used to smuggle weapons and fighters.

Security sources told Reuters the army was considering relocating residents to clear a larger buffer zone.

 

And who does Egypt blame for this terrorism? Palestinians!

 

Friday’s attacks on army posts in the northern part of Egypt’s Sinai Peninsula were carried out by Palestinian militants, a senior Interior Ministry official told Asharq Al-Awsat on Saturday, at the same time that President Abdel-Fattah El-Sisi told Egyptians in a televised address that “foreign forces” were responsible for the attacks.

Maj. Gen. Sameeh Beshadi, who was formerly in charge of security in the North Sinai governorate where the attacks took place, said there was “no doubt that Palestinian elements had taken part in the attacks,” which killed at least 30 soldiers, according to security and medical officials.

He said the assailants had entered Sinai via the tunnels linking the region with the Palestinian territories, and that the assailants had prepared the booby-trapped vehicle which Egyptian authorities say was used to carry out one of the attacks while inside Egyptian territory.

According to Egyptian officials, of the two attacks Friday, the first involved a booby-trapped vehicle being rammed into an army checkpoint close to the border town of El-Arish, while a second attack involved the use of mortars and rocket-propelled grenades (RPGs) against another checkpoint to the south.

Beshadi said the use of RPGs and mortars in the second attack proved the assailants were not local to the area. “The terrorists we are dealing with in North Sinai do not possess the necessary knowhow to fire mortar rounds, nor do they have the ability to use RPGs, in the way that we saw in the complex attack that occurred on Friday,” he maintained.

This comes as President Sisi warned on Saturday that “foreign hands” were behind the attacks, though he did not specify who exactly was responsible.

Beshadi said it could take as little as little as 15 minutes to cross via vehicle from the Gaza Strip to the area where the attacks were carried out, some 30 miles (50 kilometers) to the west of the border.

“All the big terrorist operations which have taken place in North Sinai in the last few years involved well-trained Palestinian elements, including the attack on the military helicopter at the beginning of this year,” Beshadi said, referring to an attack which took place mid-January in the Kharouba area in North Sinai and which killed five soldiers.

 

Hmmm...Defending against Gaza terrorists? Closing off the border? Demolishing homes that protect smuggling tunnels?

The only thing missing is the hundreds of NGOs that issue thousands of scathing reports when Israel does the same thing!

 

Media zoeken enthousiast naar 'goede Marokkanen' (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/10/28/media-zoeken-enthousiast-naar-goede-marokkanen/  

= IMO Blog =  

Nadat Nelle Boer onder zijn alias Nizar Mourabit een opiniestuk in Trouw geplaatst had gekregen, hapten ook het Parool en de Volkskrant toe, waarna Mourabit gebeld werd door radio en tv. In zijn artikelen benadrukt hij dat hij niet als Marokkaan maar als Nederlander gezien wil worden, en dat ook voor andere Marokkanen geldt; dit terwijl hij naar eigen zeggen helemaal geen Marokkaanse Nederlanders kent. Dat laatste bleek dan ook niet te kloppen:

Hij dacht op veel steun en herkenning uit de Marokkaanse gemeenschap te kunnen rekenen, maar kwam van een koude kermis thuis. ‘Veel Nederlanders reageerden onder mijn stukken met de boodschap dat ik voor altijd een Marokkaan zou blijven. Veel Marokkanen waren dat verrassend genoeg met hen eens, en verweten me dat ik in de eerste plaats Marokkaan, en dan pas Nederlander was. Dat vond ik op een bepaalde manier wel schokkend, dat ook de tweede en derde generatie Marokkanen zo denkt.’

Wat vooral verbluffend is, is dat zowel Boer als de redacties dit niet hadden verwacht, en hoe makkelijk een Nederlander die helemaal geen kontakten heeft in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap als woordvoerder van deze gemeenschap wordt gezien. Wat dit experiment blootlegt, is zowel de totale onwetendheid van kranten en (web-)redacties wat dit betreft en hun enthousiasme om een Marokkaan in hun kolommen aan het woord te laten. Boer zegt aan het begin van het stuk in de Correspondent dat hij ‘misnoegd’ vaststelde makkelijker als Mourabit dan als Boer geplaatst te worden.

Mij verbaast dat niet: wat Mourabit schreef past precies in het plaatje dat de zogenaamde kwaliteitsmedia hebben: verreweg de meeste Marokkanen zijn gematigd maar worden toch als extreem of antisemiet weggezet. Alle Marokkanen worden automatisch ook als moslim gezien, al zijn ze dat misschien wel helemaal niet. En de meeste Marokkanen voelen zich Nederlander, zijn hier geboren en getogen, maar worden steeds als Marokkaan aangesproken en weggezet, wat hun integratie juist bemoeilijkt. Dit beeld blijkt, behalve misschien het tweede punt, niet te kloppen. De kwaliteitsmedia hebben een visie op Marokkanen, en Mourabit bevestigde precies wat zij al dachten. Iemand die zich distantieert van radikalisme, maar in de praktijk toch vooral de Nederlandse vooroordelen hekelt. Iemand die antisemitisme veroordeelt maar toch vooral de media hekelt die te weinig oog zouden hebben voor de legitieme grieven van de Gaza demonstranten. Dat vooral Trouw zo gretig toehapte (‘graag tot een volgende gelegenheid’, schreef de redactie) en bij een volgende correspondentie er overheen las toen Mourabit per abuis met Nelle Boer ondertekende, verbaast me dan ook allerminst. Trouw stond vol met artikelen die deze visie uitdroegen. Een Jood die het op een rustige toon voor Israel opneemt en zowel antisemitisme als racisme hekelt kan slechts dromen van zoveel aandacht.

De Correspondent trekt iets andere conclusies, maar hekelt ook hoe snel media dingen overnemen en hoe slecht verhalen gecheckt worden:

De vraag is natuurlijk: wat leert het experiment van Boer ons? Naast het feit dat het moeilijk is om als Marokkaan niet automatisch ook ‘als Marokkaan’ te worden aangesproken, legt het vooral een medialogica bloot. Ten eerste: de druk om snel en veel te publiceren gaat ten koste van de zorgvuldigheid en het natrekken van een verhaal. Mourabit werd nagenoeg overal zonder veel vragen aan een podium geholpen.

Ook opvallend is het sneeuwbaleffect: iedere redactie viel daarbij terug op de autoriteit van degenen die hem eerder een platform gaven. Media volgen elkaar in die zin vaak blindelings.

Deze keten begon in dit geval met VARA-opiniesite Joop, die dit voorjaar nog stevig uitpakte met een stuk waarin webredacties die niets checken worden gehekeld.

Francisco van Jole neemt anderen graag de maat, dat is bekend. Het is goed dat de tonnen boter die hij op zijn hoofd heeft nu eens zichtbaar worden. Het is overigens niet waar dat het makkelijk is op Joop geplaatst te worden zoals de Correspondent schrijft. Mensen die het voor Israel opnemen maken weinig kans. Van mij zijn zelfs reacties onder een artikel niet toegelaten, en hetzelfde geldt voor Likoed Nederland. Van Jole verweert zich door te stellen dat dit ‘niet te voorkomen is zonder in een DDR-achtige situatie te belanden waarin je iedereen eerst aan een controle onderwerpt. Wij willen een laagdrempelige opiniesite zijn en hebben zo’n 1.000 opiniemakers in ons midden’.

Dat is dan echter wel slechts voor de mensen die de visie van Van Jole vertolken, of daar dicht genoeg bij in de buurt blijven. En waarom kan men mensen en verhalen niet wat beter checken? Misschien moet je dan inderdaad niet 10 maar 1 artikel tegen racisme en Zwarte Piet per dag publiceren, en geen 8 maar 1 artikel tegen Wilders en tegen Israel. En daar dan een weerwoord op toelaten, zodat je echte discussie krijgt. Dat is laagdrempelig. Maar Van Jole heeft een missie, en teveel controleren en teveel zorgvuldigheid zit die missie maar in de weg. Kwantiteit en de juiste ideologische koers gaan boven kwaliteit. Bedankt, Nelle, dat je dit hebt bloot gelegd.

Ook Frontaal Naakt en de Volkskrant verweren zich door te zeggen dat ze niet alles kapot kunnen checken. Chef opinie van de Volkskrant Arnout Brouwers zegt dat ‘men zich niet wil verlagen tot het vragen van een kopie van het paspoort’. Maar is dat echt nodig? Mourabit bestond pas sinds een jaar, met een facebook account, een twitteraccount en een blog. Dat lijkt me toch iets dat opvalt. Nergens is een werkgever van hem te vinden, een eindscriptie, een oude discussie, iets over zijn afkomst of familie. En altijd alleen maar die ene foto. Even googelen zou blootleggen dat hij geen verleden of familie heeft en even rondvragen dat bijna niemand hem kent. En in dat geval kun je, zoals De Correspondent wel heeft gedaan, de boot afhouden. Men is er zelf hoogst bescheiden over, en schrijft in een uitgebreide toelichting over hoe hen ‘een zeperd bespaard is gebleven’:

De eerste emotie was, zeg ik heel eerlijk, opluchting. Want het is alleen maar omdat we bij De Correspondent het productieproces zo hebben ingericht dat we uitgebreid de tijd voor elk stuk nemen dat we niet in zijn val zijn getrapt. (…)

We publiceren het artikel over hem dan ook niet vanuit een soort Schadenfreude tegenover al die collega’s die Mourabits stukken wel hebben gepubliceerd. Het had ons kunnen overkomen. Het verlangen naar bronnen en exclusieve scoops is nu eenmaal groter dan de neiging in alles voorzichtigheid te betrachten.

Nee, het had jullie niet kunnen overkomen, juist omdat jullie voor elk artikel de tijd nemen en Mourabit eerst te zien wilden krijgen. Jullie roken onraad, twijfelden, hielden met verschillende scenario’s rekening en besloten daarom om het kontakt af te breken. Hulde! Het verlangen naar bronnen en exclusieve scoops was bij jullie niet groter dan de neiging in alles voorzichtigheid te betrachten. Overigens ging het bij de meeste opiniestukken helemaal niet om ‘exclusieve scoops’ maar om een mening die men graag hoort van een Marokkaanse Nederlander, maar die uit de mond van een ander totaal niet opzienbarend zou zijn. De kranten krijgen per dag vele stukken toegezonden, en moeten daarom zeer selectief zijn. Het is dan ook niet zozeer de behoefte aan een scoop maar die aan een Goede Marokkaan die de redacties van kranten en weblogs zo gretig deed toehappen, zo schrijft De Correspondent in het eerder aangehaalde stuk zelf:

Het verhaal laat intussen nog iets anders zien: er is een grote behoefte aan welbespraakte ‘mediamarokkanen.’ Dat kun je als lovenswaardig of juist als overdreven beschouwen, het maakt in ieder geval dat wie zich ergens over uitlaat onder een Marokkaanse naam razendsnel als ‘stem van’ wordt beschouwd.

Dat lijkt mij inderdaad nogal overdreven. Er zijn inmiddels genoeg echte Marokkanen die meedoen aan het debat, zoals Hassnae Bouazza, Abdelkader Benali, Achmed Marcouch, Nuweira Youskine, Aboutaleb, Fatima Elatik, etc. etc. Belangrijker echter dan het precieze aantal mensen van allochtone komaf die in de krantenkolommen verschijnen en redacties bevolken (dat laatste is zeker nog een kleine minderheid), is dat de media en politieke partijen terdege rekening houden met de sentimenten en standpunten van allochtonen.

Dat blijkt in de berichtgeving over Israel-Palestina, in het Zwarte Pietendebat, in hoe er over moslims en islamitische feestdagen wordt bericht. De zogenaamde kwaliteitsmedia als NOS, NRC, De Volkskrant en Trouw lopen wat dat betreft vooruit op de gemiddelde burger en ook de integratie op de werkvloer. Na de aanslagen in de VS en de moorden op Fortuyn en Van Gogh, en de spanningen tussen allochtonen en autochtonen die daarop volgden, hebben zij consequent een beeld naar voren gebracht van een in overgrote meerderheid vredelievende en gematigde moslimgemeenschap.

Dat ging zo ver dat bepaalde feiten, zoals uitgesproken steun voor de plegers van 9/11 of van de moord op Theo van Gogh vanuit moslimhoek werd verzwegen, zo vertelt oud-journalist Hans Moll van NRC in zijn boek ‘Hoe de nuance verdween uit een kwaliteitskrant‘. Je wist niet hoe representatief zo’n uitspraak was, je weet niet waar het toe leidt als je zoiets wel in de krant zet, zo censureerde hij zichzelf. De consensus op de krant was volgens hem dat het vooral pubers waren die wilden choqueren, en het niet ging om een breed gedragen mening onder Nederlandse moslims. Daarom ook is er zo weinig aandacht voor Arabisch antisemitisme, ook wijd verbreid onder moslims in Europese landen, waaronder Nederland. Daarom is er weinig aandacht voor homohaat uit moslimhoek, voor de vaak verknipte houding tegenover vrouwen van veel Marokkaanse jongens. Daarom wordt bijna alles afgedaan als provocaties en aandachttrekkerij, of gewijd aan hun achtergestelde positie in de maatschappij. Ik kan mij bij die houding tot op zekere hoogte wel wat voorstellen, zeker kort na voornoemde aanslagen. Maar ondertussen speelde dit Wilders en de zijnen in de kaart, en ook binnen andere partijen ontstond de behoefte om harde noten te kraken en verhardden de standpunten. Het heeft mijns inziens, uiteindelijk juist tot meer polarisatie geleid, met het Zwarte Pietendebat als voorlopig dieptepunt.

Ratna Pelle