zaterdag 23 juni 2012

Hoe moet de wereld verder met Iran? (Afshin Ellian)

 

De nucleaire installaties van Iran bombarderen lijkt een aantrekkelijke optie, maar zal alleen tot vertraging van het Iraanse kernwapenprogramma leiden. Dat lijkt niet op te wegen tegen de risico’s van een dergelijke aktie.

 

____________

 

Hoe moet de wereld verder met Iran?

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/342108/Hoe-moet-de-wereld-verder-met-Iran-1.htm

vrijdag 22 juni 2012 09:53

 

Ayatollah Khomeini liet zich rationeel uit over Iraanse kernwapens

 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft een aantal invloedrijke Iraanse generaals aan de sjah van Perzië voorgesteld om het nucleaire programma van Iran te gebruiken voor de productie van kernwapens.

Het antwoord van de sjah kennen wij via zijn zoon en andere hovelingen: ‘Ik zal niet rustig kunnen slapen wanneer niet alleen wij, maar ook anderen in het Midden-Oosten over kernwapens zouden beschikken. En wat de Sovjet-Unie betreft, een beperkt aantal kernbommen van Iran zal de Sovjet-Unie echt niet weerhouden van een aanval op Iran. Wat de Sovjet-Unie wel weerhoudt van een mogelijke nucleaire aanval op Iran, is de Amerikaanse en Europese bescherming.’

Nationaal en internationaal bestonden er destijds geen noemenswaardige conflicten over het Iraanse nucleaire programma. De sjah wilde een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten voorkomen.

Revolutie
Nu is dat anders. In de laatste decennia is Iran door minstens twee angstaanjagende gebeurtenissen gegaan: de islamitische revolutie (de oprichting van een ideologische staat in Iran) en de oorlog tussen Iran en Irak in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

In september 2006 maakte oud-president en oud-opperbevelhebber van de Iraanse strijdkrachten Ali Akbar Rafsanjani een geheime brief openbaar van imam Khomeini, de oprichter van de islamitische republiek. 

Kort daarna werd deze brief gecensureerd door de Iraanse regering. In plaats van een aantal woorden stonden er drie puntjes in een deel van een zin. Maar als een tekst eenmaal op internet staat, is het moeilijk om die te censureren. De BBC en de oppositiemedia van Iran hebben op het nippertje de ongecensureerde brief op het internet gevonden en gepubliceerd.

Wapenstilstand
De brief van imam Khomeini, geschreven in juli 1988, was bestemd voor de top van het regime. In de brief behandelde Khomeini een aantal cruciale vraagstukken rond de oorlog tussen Irak en Iran.

Het is een memorabele en historische brief die Khomeini aan de Iraanse gezagdragers schreef. In die brief, die een paar dagen voor de aanvaarding van de wapenstilstand met Irak werd geschreven, is een rationele Khomeini aan het woord: 

‘Nu onze militaire top, zowel van het leger als van de Revolutionaire Garde, professionals in oorlogvoering, duidelijk heeft gemaakt dat het leger van de islam geen enkele overwinning zal behalen, en gezien het feit dat alle andere militaire en politieke verantwoordelijken ook van mening zijn dat voortzetting van deze oorlog niet in het belang is van het islamitische regime, ga ik akkoord met de door Verenigde Naties voorgestelde wapenstilstand.’

Chemische wapens
Ter ondersteuning van zijn besluit bracht Khomeini de volgende feiten naar voren: Saddam wordt nog steeds voorzien van wapens via het Westen en de Sovjet-Unie, en Saddams leger heeft effectief chemische wapens ingezet tegen Iraanse strijdkrachten.

Ook maakte Khomeini recente militaire mislukkingen aan het front en de vertrouwelijke brief van de opperbevelhebber van de Revolutionaire Garde bekend. Het is volgens Khomeini een bitter besluit. 

Daarna citeert hij uit de vertrouwelijke brief van de opperbevelhebber van de Revolutionaire Garde: ‘De opperbevelhebber van de Revolutionaire Garde berichtte mij dat wij in de komende vijf jaren geen enkele overwinning zullen behalen. En hij is van mening dat als wij na vijf jaar zouden beschikken over offensieve vernietigende kracht van 350 brigades, 2.500 tanks, 3.000 stuks artillerie, 300 militaire vliegtuigen, 300 helikopters en niet te verwaarlozen aantallen lasergeleide wapens en kernwapens (die noodzakelijk zijn voor de oorlogvoering op dat moment), en bereid zijn tot vergeldingsaanvallen over te gaan, dat we dan, als Allah het wil, een offensieve operatie kunnen uitvoeren. [...] Uiteraard moeten we de Amerikanen ook uit de Perzische Golf verwijderen, anders zullen we niet succesvol zijn.’

Gecensureerd
Het gecursiveerde gedeelte van de vertaling werd door de Iraanse staat gecensureerd. Niet onbegrijpelijk. Dus: de Revolutionaire Garde wilde al in 1988 beschikken over lasergeleide wapens en kernwapens. Voor wie het niet weet, wil ik benadrukken dat de Revolutionaire Garde de militaire ruggegraat van het regime is.

Bovendien worden alle strategische wapenontwikkelingen, zoals het raketprogramma en het nucleaire programma, door de Garde uitgevoerd.

Waarom aanvaardde Khomeini de wapenstilstand? Vond hij kernwapens onislamitisch? Khomeini’s antwoord getuigde van realiteitszin: ‘Deze opperbevelhebber [van de Revolutionaire Garde, AE] meent dat het belangrijkste gedeelte van zijn plan afhankelijk is van het budget. Hij betwijfelt echter of de regering dat voor elkaar kan krijgen. De gedachte dat we desondanks de oorlog moeten voortzetten, is niets anders dan een leuze. De minister-president is van mening dat alleen al de aankoop van de wapens die in de oorlog recentelijk verloren zijn gegaan het totale budget van de strijdkrachten zal behelzen.’

Dollars
Geld, tja, de almachtige Allah kan kennelijk geen dollars drukken. Een oorlog voeren kan niet zonder geld. Maar het ging niet alleen om dollars: ‘Nu er geen overwinningen worden behaald, zeggen de politiek verantwoordelijken dat de burgers niet echt enthousiast zijn om naar het front te gaan.’ 

Eigenlijk had de oorlog allang kunnen worden beëindigd, maar Khomeini wilde hem voortzetten met de leuzen die overal op de Iraanse muren werd geschreven: Oorlog tot eindoverwinning, voor de verovering van Jeruzalem moeten we via Kerbela gaan. Een jihadtocht in spijkerbroek! Kerbela lag en ligt in Irak. En Jeruzalem lag en ligt een eindje verderop in Israël. Wat een dwaasheid!

Zwarte inkt
Hoe vatte Khomeini deze nederlaag op? De zwarte inkt, bitterheid en het islamisme brachten deze woorden voort: ‘Jullie, mijn geliefden, weten beter dan anderen dat deze beslissing voor mij gelijk is aan het innemen van gif. Maar om Allah tevreden te houden, voor zijn religie en de bescherming van de islamitische republiek, verspil ik ook mijn eigen eer. O, Allah, we zijn in opstand gekomen voor uw religie, voor uw religie hebben we oorlog gevoerd, voor het behoud van uw religie zullen we een wapenstilstand aanvaarden.’

Nu zijn we een paar decennia verder en het islamitische Iran heeft het nucleaire programma herstart. Waarom wil het islamitische regime het heft (het nucleaire programma) in eigen hand houden door niet transparant te zijn? Zijn ze van plan een kernbom te ontwikkelen? Er zijn twee stromingen binnen de politieke en militaire top van het regime rond de Iraanse leider Ali Khamenei.

Aanval
Een minderheid is van mening dat het regime zo spoedig mogelijk kernwapens moet produceren. Dat zou de definitieve veiligheidsmaatregel zijn ter bescherming van de islamitische revolutie. Israël zou in dat geval Teheran niet durven aan te vallen. Zou Israël toch overgaan tot een aanval op Iran, dan zou Israël van de kaart worden geveegd, luidt de opinie van deze groep.

Maar een meerderheid in de top van het regime wil juist iets anders: het islamitische Iran moet nu geen kernwapens produceren, maar het regime moet wel over de noodzakelijke capaciteit beschikken om indien nodig in korte tijd de kernwapens te kunnen produceren.

Zuivering
Als de beschikbare informatie klopt, wordt in Teheran de wil van de meerderheid uitgevoerd. Maar het probleem is dat niemand precies kan weten hoe en wanneer de Iraanse leider cruciale beslissingen neemt. Na de gewelddadige zomer van 2009 heeft ayatollah Ali Khamenei geleidelijk een grootschalige zuivering doorgevoerd binnen militaire top, inlichtingenorganisaties en zijn eigen omgeving. 

Hierdoor komt steeds minder informatie naar buiten. Maar beide strategieën zijn in essentie gevaarlijk voor het Westen en de regio. Dus is de vraag hoe het verder moet met het islamitische regime van Iran.

Drie scenario’s
Er zijn drie scenario’s:


1. Een Israëlische militaire aanval op de nucleaire sites van de Revolutionaire Garde. Dit zou het programma vertragen, maar niet uitroeien. In dit geval zou Iran onmiddellijk overgaan tot de bouw of de aankoop van kernbommen. Israël kan het islamitische Iran slechts één keer aanvallen. Na die ene keer blijft het regime met al zijn macht, geld en kennis voortbestaan. Aan dit scenario kleven grote risico’s voor de staat Israël. Er is nu meer sympathie voor het islamisme in het Midden-Oosten dan 33 jaar geleden. 

2. Een Amerikaanse aanval op nucleaire projecten van Iran en op onderdrukkingsorganen van het regime: communicatiecentra van de Republikeinse Garde, de Quds-divisie, inlichtingengebouwen, radarinstallaties, zendmasten die internet en buitenlandse media verstoren, et cetera. 

Dit noem ik het 'Milošević-scenario'. Want na de aanval wordt het regime voor een korte tijd doof en blind. Intussen zullen de Amerikanen alle beschikbare middelen inzetten om de oppositie weer in beweging krijgen. En daardoor zou het verzwakte regime ten val worden gebracht of verder worden verzwakt. Ook dit scenario is risicovol. De Iraanse reactie op de Amerikanen zal hard en genadeloos zijn. Alle islamitische terroristische groepen zullen de Amerikanen wereldwijd aanvallen. En daarnaast bestaat er geen garantie dat het Iraanse volk daadwerkelijk in beweging komt en het regime ten val zal brengen.

3. De Verenigde Staten, Europa en Israël gaan de Groene Beweging openlijk steunen. Daarmee zou het Westen - via een volksopstand - een regimeverandering in Iran kunnen bewerkstelligen. Dit scenario heeft politieke, economische en inlichtingencomponenten. Aan deze variant zijn de minste risico’s verbonden. Dit had al in 2009 moeten gebeuren. Maar president Barack Obama heeft dat nagelaten, ondanks allerlei verzoeken vanuit de Iraanse oppositie.

Nabije toekomst
Het is niet eenvoudig een voorspelling te doen over de nabije toekomst van het islamitische Iran. Maar er zijn genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat in de nabije toekomst een gecombineerd scenario, een combinatie van 2 en 3, in werking zal treden.

Gebeurt dat niet, dan wordt de islamitische republiek Iran binnen een paar jaar de onbetwiste regionale supermacht, waarvan de opmars in het Midden-Oosten niet meer te stoppen is.

 

Afshin Ellian

 

Machmoud Abbas en de aanslag in München

 

Binnenkort zijn er weer Olympische Spelen. We vroegen hier al aandacht voor de petitie om veertig jaar na dato de 11 omgekomen Israelische atleten te herdenken met een minuut stilte – zoals andere atleten die omkwamen ook zijn herdacht. De voorzitter van het Olympisch comite wil daar echter niets van weten met de smoes dat politiek en sport gescheiden moeten lbijven. Juist door voor Israel een uitzondering te maken doet hij echter aan politiek, want deze weigering heeft waarschijnlijk alles te maken met Arabisch verzet en dreigementen de openingsceremonie te boycotten indien de atleten wel zouden worden herdacht.

 

Hier een oude Elder of Ziyon over de betrokkenheid van zowel Arafat als Abbas bij de aanslag op de Israelische atleten.

 

# Though he didn't know what the money was being spent for, longtime Fatah official Mahmoud Abbas, a.k.a. Abu Mazen, was responsible for the financing of the Munich attack.Abu Mazen could not be reached for comment regarding Abu Daoud's allegation. After Oslo in 1993, Abu Mazen went to the White House Rose Garden for a photo op with Arafat, President Bill Clinton and Israel's Yitzhak Rabin and Shimon Peres. "Do you think that ... would have been possible if the Israelis had known that Abu Mazen was the financier of our operation?" Abu Daoud writes. "I doubt it."

 

The PLO operative recalled how Arafat and Abu Mazen both wished him luck and kissed him when he set about organizing the Munich attack.

 

RP

-----------

 

Speaking of Munich - The Mahmoud Abbas connection

http://elderofziyon.blogspot.nl/2005/12/speaking-of-munich-mahmoud-abbas.html

 

Now that the world is looking at the Munich terror attack again thanks to Steven Spielberg, this Sports Illustrated article from 2002 has some details that are relevant today.

 

Following the Oslo Accords of 1993, the mastermind of Black September's Munich attack enjoyed a certain respectability. Mohammed Daoud Oudeh, a.k.a. Abu Daoud, sat on the Palestinian National Council, where in 1996 he joined a majority in voting to revoke the clause in the PLO charter calling for Israel's destruction. Though Israel had long known of his role at Munich -- Mossad was believed to have been involved in a 1981 assassination attempt in which he was shot six times -- he even carried an Israeli-issued VIP pass that allowed him to shuttle between his home in Amman, Jordan, and the occupied territories. 

All that changed in 1999 after Abu Daoud openly acknowledged his role in the Olympic attack, both in his memoir, Palestine: From Jerusalem to Munich, published in Paris, and in an interview with the Arab TV network al-Jazeera. Germany issued an international arrest warrant on Abu Daoud, and Israel canceled his travel credentials, barring him from the Palestinian lands he had spent his adult life trying to liberate.... 

"At the time, it was the correct thing to do for our cause," Abu Daoud told SI. AP 
In late July, SI's Don Yaeger went to the Middle East to find the 72-year-old Abu Daoud. After five days in Syria, where he met with leaders of several Palestinian groups, including the Palestinian Authority, PA president Yasir Arafat's Fatah faction and the militant Hamas, Yaeger received a call from Abu Daoud, who said he was in Cyprus. Abu Daoud, who would not reveal where he resides -- saying only that he lives with his wife on a pension provided by the PA -- agreed to answer written questions. Among his claims, in his memoir and to SI, are these: 

# Though he wasn't involved in conceiving or implementing it, "the [Munich] operation had the endorsement of Arafat." Arafat is not known to have responded to the allegations in Abu Daoud's book. In May 1972 four Black Septembrists hijacked a Sabena flight from Brussels to Tel Aviv, hoping to free comrades from Israeli jails. But Israeli special forces stormed the plane, killing or capturing all the terrorists and freeing every passenger, leaving Arafat, by Abu Daoud's account, desperate to boost morale in the refugee camps by showing that Israel was vulnerable. 

# Though he didn't know what the money was being spent for, longtime Fatah official Mahmoud Abbas, a.k.a. Abu Mazen, was responsible for the financing of the Munich attack.Abu Mazen could not be reached for comment regarding Abu Daoud's allegation. After Oslo in 1993, Abu Mazen went to the White House Rose Garden for a photo op with Arafat, President Bill Clinton and Israel's Yitzhak Rabin and Shimon Peres. "Do you think that ... would have been possible if the Israelis had known that Abu Mazen was the financier of our operation?" Abu Daoud writes. "I doubt it." Today the Bush Administration seeks a Palestinian negotiating partner "uncompromised by terror," yet last year Abu Mazen met in Washington with Secretary of State Colin Powell. 
[...] 

# While he doesn't regret his role in the operation, Abu Daoud told SI, "I would be against any operation like Munich ever again. At the time, it was the correct thing to do for our cause. ...The operation brought the Palestinian issue into the homes of 500 million people who never previously cared about Palestinian victims at the hands of the Israelis." Today, he says, an attack on an event like the Olympics would only damage the Palestinians' image.


Dead Jews - to the Palestinians, it is both a strategy and a tactic! 

Another detail about the moderate Palestinian leader:

 

Daoud also was interviewed about the Munich massacre for a film called "One Day in September," produced by John Battsek and Arthur Cohn for Sony Pictures Classics. Director Kevin Macdonald said Abu Daoud admitted Black September was merely the cover name adopted by Fatah members when they wanted to carry out terrorist attacks. 

The PLO operative recalled how Arafat and Abu Mazen both wished him luck and kissed him when he set about organizing the Munich attack.

 

Olympische Spelen 1972 München: petitie tegen Jacques Rogge en IOC

 

Het is bezopen dat het Olympisch Comité te beroerd is om een minuut stilte in te lassen bij de opening van de Spelen in Londen deze zomer, ter herdenking van de moord 40 jaar geleden op 11 mensen van de Israelische ploeg. Het lijkt bijna zeker dat men er vooral beducht voor is om de Arabische landen tegen de lange stugge baardharen in te strijken. Idealen en principes zijn nooit een groot Olympisch goed geweest, of de Spelen nu in nazi-Duitsland of in communistisch China of de USSR gehouden werden.

 

Teken hier: http://www.change.org/petitions/international-olympic-committee-minute-of-silence-at-the-2012-london-olympics

 

Wouter

___________

 

Ankie Rechess roept lezers op om petitie tegen Jacques Rogge en IOC te tekenen

·        http://joodsactueel.be/2012/06/19/ankie-rechess-roept-joods-actueellezers-om-hardnekkigheid-jacques-rogge-een-halt-toe-te-roepen/

·        Dinsdag 19 Juni 2012 9:40

·         

Ankie Rechess, bij het grote publiek bekend als VRT-correspondente voor het Midden-Oosten, is de weduwe van Andre Spitzer, die als coach aanwezig was bij de Olympische spelen van 1972 in Munchen. Hij werd er, samen met tien Israëlische atleten, vermoord door de de groep Zwarte September tijdens een terreuraanslag.

Zoals eerder bericht (lees hier) wil de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, de Belg Jacques Rogge, niet weten van een herdenkingsminuut op deze tiende Spelen sinds de aanslag. Het is deze zomer exact veertig jaar geleden dat de barbaarse aanslag gebeurde.

Rogge hield dan weer wél een minuut stilte voor een Georgische atleet die omkwam tijdens een training voor de spelen van Vancouver in 2010.

Ook straf is dat er sinds de aanslag in 1972, nooit eerder een minuut van stilte hiervoor werd ingelast. Daarom startte Ankie Reches nu een petitie en wil ze 80.011 handtekeningen verzamelen.

“Tachtigduizend voor elke zitplaats in het Olympisch stadion in Londen en elf voor de vermoorde sporters van Jacques Rogge”, aldus Rechess tegen Joods Actueel waarbij ze onze lezers oproept om de petitie te ondertekenen. Zij maakt zich ook sterk dat president Shimon Peres deze petitie persoonlijk aan Jacques Rogge in Londen zal overhandigen. Ondertussen staat de teller op zo’n 70.000 handtekeningen. De petitie vindt u hier.

 

Jacques Rogge zelf vroegen we om een reactie maar hij vond het niet nodig om op ons verzoek – dat een ware marathon doorliep in de Olympische bureaucratie – te antwoorden.

De ware reden om niet op de vraag van Israël in te gaan is duidelijk, Rogge en het IOC willen de Arabische landen niet tegen het hoofd stoten met een minuut van stilte voor de Israëlische slachtoffers.

 

Palestijnse boeren: "Joden gebruiken everzwijnen om onze gronden te vernielen"

 

De beschuldigingen van Palestijnen aan het adres van Israel zijn vaak te absurd voor woorden, en blijken vaak dan ook niet te kloppen. Hieronder een aantal voorbeelden, vaak van het officiële Palestijsne persbureau of de mede door Nederland gefinanceerde krant Ma’an. Het voorbeeld van Joods Actueel van de everzwijnen blijkt overigens al ouder; het is blijkbaar een steeds terugkerende beschuldiging. Naast door de zionisten getrainde dieren die erop uit zijn de Arabieren dwars te zitten, hebben ook allerlei verhalen gecirculeerd over vergiftigde snoepjes, snoepjes die de sexuele driften opwekken om de Palestijnen tot losbandigheid aan te zetten, het bestralen met kanker in checkpoints, en het verspreiden van aids. Al Jazeera kwam een paar jaar geleden met een serieus verhaal over racistische stoplichten in Jeruzalem, die Joodse bewoners van Oost Jeruzalem op weg naar hun wijken veel sneller groen zouden geven dan de Arabieren op weg naar de hunne. Ook dat verhaal bleek onzin; net als bij ons hangt het vooral van de drukte van de weg af hoe lang men groen krijgt. Likoed zegt over de redenen dat dit soort komplottheorien zo welig tieren in de Arabische wereld:

 

Arabieren leiden aan een minderwaardigheidscomplex. Rond het jaar 1.000 was de Arabische wereld oppermachtig, anno 2012 stellen de Arabische economisch, militair en wetenschappelijk weinig voor. Dat is onverteerbaar, zeker als je gelooft dat jouw godsdienst superieur is. Dus moet die slechte situatie wel van buitenaf komen. Vandaar de vele complottheorieën die in de Arabische wereld rondzingen. Niets is eigen schuld, alle ellende wordt juist veroorzaakt door het vrije Westen, Israël, de Joden en de christenen. Die dus zelfs het dierenrijk manipuleren om zo het leven van de Arabieren te verzieken.

 

Dat is natuurlijk geen volledig antwoord, want ook andere religies en culturen wanen zich superieur en hebben grote verliezen moeten incasseren. Het is echter wel opvallend dat waar andere landen zich aan de nieuwe machthebbers en situatie aanpassen (denk aan Japan na WO II of de Aziatische landen in het algemeen) er met name in de Arabische wereld veel onvrede en wrok is. En die staat juist de vooruitgang in de weg.

 

RP

-----------

 

Palestijnse boeren: “Joden gebruiken everzwijnen om onze gronden te vernielen”

·        http://joodsactueel.be/2012/06/17/palestijnse-boeren-joden-gebruiken-everzwijnen-om-onze-gronden-te-vernielen/

·        Zondag 17 Juni 2012 10:30

·         

·        “Everzwijnen van Joodse kolonisten hebben afgelopen week landbouwgrond nabij Saltit beschadigd”, verklaarden boze Palestijnse landbouwers in de pers. Ze verduidelijkten dat de everzwijnen abrikozenbomen, graanvelden en zaailingen vernietigden.

Het klinkt lachwekkend maar toch gaat het om een ernstig bericht in de Palestijnse krant Ma’an. Het zijn trouwens niet alleen Palestijnse boeren die berichten over zionistische varkens (of zionistische everzwijnen). In 2011 nog, vernoemde de Palestijnse president himself de aanvallen met varkens:

“Wat wij willen is een einde aan de bezetting en de vreselijke praktijken die er mee gepaard gaan (…) zoals arrestaties, de bouw van muren, de vernietiging van huizen (…) de honden en de varkens die gevormd en getraind worden om onze grond aan te vallen en te vervuilen. Deze honden die men in onze straten vindt en deze varkens die onze bomen omtrekken.”

Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Gebieden

Zouden er nu echt mensen geloven dat varkens worden afgericht om een onderscheid te maken tussen Palestijnse en Joodse landbouwgrond? Of dat Joden überhaupt varkens kweken in strijd met niet alleen het Joodse geloof maar ook met de Israëlische wet? (behalve voor onderzoek en voor de christelijke minderheid in het land)

Allicht moet men voor een NGO werken, of lid zijn van B’tselem om dergelijke nonsens te slikken. Nu nog wachten op een nieuw rapport van Amnesty International waarin de steeds langer wordende lijst van Zionistische dieren die door de Mossad worden getraind, veroordeeld wordt. Varkens, honden, eekhoorns, ratten, leeuwen, wolven, schapen, kwallen, haaien (Sharm-el-Sheikh), duiven, gieren (Saoudi-Arabië) en nu dus ook everzwijnen.

 

Het hoofdkwartier van de Mossad begint veel weg te hebben van de ark van Noah…

 

Dieren helpen Israël

http://likud.nl/2012/06/4188/

Dinsdag, Juni 12, 2012 / Laatst bijgewerkt: Vrijdag, Juni 15, 2012

·        Categorieën: ARTIKELEN ONGEHOORD PALESTIJNS NIEUWS 

·        Tags: EGYPTEIRANLIBANONPALESTIJNSE AUTORITEITTURKIJE

Opinie artikel van Likoed Nederland in de ‘Dagelijkse Standaard’, 12 juni 2012.

 

Vorige maand berichtten de media ons hoe een dode trekvogel grote paniek veroorzaakte in Turkije. Dit omdat de Turken dachten dat deze vogel een Israëlische spion was: “Turkse dorpelingen zien Israëlische spion in trekvogel”.

Vele lezers zullen zich toen ongetwijfeld hebben afgevraagd hoe de Turken zo lichtgelovig kunnen zijn. Dat is het gevolg van de voortdurende berichtgeving in de Arabische- en islamitische wereld over Israëlische complotten. Dan ga je blijkbaar zelfs ook in de dierenwereld de machtige hand van Israël zien.

Hieronder volgen zeven voorbeelden van Arabische berichtgeving over hoe Israël de dierenwereld ‘manipuleert’. Wonderlijk genoeg wordt in de Arabische wereld serieus geloofd dat Israël dieren schijnbaar zo goed traint dat ze in staat zijn Israëli’s van Arabieren te kunnen onderscheiden, zodat ze alleen de laatsten aanvallen en bespioneren.

1. Super ratten

In 2008 meldde het officiële Palestijns persbureau Wafa – onder de directe controle van de Palestijnse president Mahmoud Abbas – dat Israël ratten inzet om Arabieren te verdrijven uit Jeruzalem.

“Ratten zijn een Israëlisch wapen geworden om de Arabische inwoners uit Jeruzalem te verdrijven. In de afgelopen twee maanden kwamen tientallen kolonisten naar de straten van Jeruzalem met ijzeren kooien vol met ratten. Ze lieten de ratten los, die vervolgens onderdak vonden in de riolering.”

Wafa citeerde anonieme Arabische inwoners, die zeiden dat ze hadden geprobeerd om de ratten te vergiftigen, maar dat die daar bestand tegen waren.

Hasan Khater, secretaris-generaal van het Islamitische-Christelijke Beweging in Jeruzalem, verklaarde dat de ratten bedoeld waren om “Arabieren hun huizen uit te pesten en ze uit de stad te verjagen.”

Toch knap dat die ratten weten wat huizen van Arabieren zijn en zich daardoor niet in huizen vestigen waar Israëli’s wonen.

 2. Getrainde zwijnen

In februari 2007 berichtte IMEMC, een onafhankelijk Palestijns nieuwsagentschap, vergelijkbaar met ons ANP, het volgende:

“Palestijnse bronnen in Salfit – in het noordelijke deel van de Westbank – meldden dat Israëlische kolonisten zwijnen hebben uitgezet op Palestijnse landbouwgrond.

Bewoner Abdul-Fattah Al Ghazzawi, 43, verklaarde dat de kolonisten ten minste twintig zwijnen hadden uitgezet die zijn akker en een aantal omliggende landerijen aanvielen en de oogst opaten. De volgende ochtend hadden zij de zwijnen weer weggehaald. Al Ghazzawi voegde eraan toe dat de kolonisten vaker soortgelijke aanvallen deden, en dat het aantal aanvallen sterk was toegenomen.”

Bijzonder, zeker in het licht dat Joden geen varkensvlees eten en dus nooit varkens houden. Toch is dit verhaal vaak herhaald. Van het Palestijnse persbureau Ma’an in april 2007:

“Een kudde wilde zwijnen viel op dinsdag schoonmakers van de gemeente Salfit aan, terwijl ze bezig waren met het legen van een vuilniswagen. De wilde zwijnen worden vrijgelaten door Israëlische kolonisten om de gewassen van de Palestijnen te vernietigen.”

Het betreft dus wilde zwijnen. Maar blijkbaar kunnen ze toch zo getraind worden dat ze alleen Palestijnse akkers en bezittingen aanvallen. Knap dat een varken dat onderscheid kan maken.

 3. Bomenvretende schapen

Berichtgeving van het Palestijnse persbureau Ma’an:

“Kolonisten proberen de Palestijnse olijfoogst te verhinderen met een bizarre nieuwe tactiek, door kuddes schapen op olijfgaarden los te laten. Bewoners vertelden ons dat de Israëlische kolonisten tientallen schapen gedumpt hadden op Palestijnse landbouwgrond, waar de dieren tientallen olijf- en vijgenbomen beschadigden en verslonden.”

Logisch toch, dat Joden schapen sturen naar bomen die schapen juist niet eten, omdat die hun spijsvertering volledig ruïneren?

 4. Zuipende koeien

Uit het Libanese dagbad ‘The Daily Star’:

“Israëlische koeien zijn door Israëlische herders de grens overgestuurd onder bescherming van het Israëlische leger. Libanese herders zijn zeer bezorgd over de dalende waterstanden in het gebied als gevolg van het Israëlische vee.”

Dat zijn wel heel dorstige koeien….

 5. Afstandsbestuurde haaien

Vorig jaar werd een Duitse toerist die op vakantie was in Egypte gedood door een haai. Dat moesten de Israëli’s wel gedaan hebben. Een duikinstructeur vertelde op de Egyptische TV hoe dat in zijn werk gaat:

“Dit soort haai is een haai uit de oceaan, die komt normaal nooit voor in de Rode Zee. Ik heb gehoord dat ze een babyhaai bij de haven van Eilat – Israël hebben gevonden met een GPS apparaat. Ja, de haaien hebben afstandsbesturing op hun rug.”

De (Israëlische ) techniek kent schijnbaar geen grenzen….

 6. Allesvernietigende muggen

Van de website ‘Islamitic Intelligence’:

“Israël zet muggen in als biologische wapens. Dit is veel gevaarlijker dan welk nucleair wapen dan ook. Het kan complete bevolkingsgroepen op een heel continent doden.”

Knap dat muggen zo getraind kunnen worden dat ze alleen niet-Joden willen prikken…..

7. Spionerende eekhoorns

Het Iraanse overheidspersbureau IRNA berichtte:

“In de afgelopen weken hebben agenten van de inlichtingendienst 14 eekhoorns opgepakt in Iran. De eekhoorns droegen spionagetuig van een buitenlandse geheime dienst. Ze werden gestopt voordat ze in actie konden komen, dankzij de alertheid van onze inlichtingendiensten.”

En die eekhoorns wisten ook nog precies waar ze het bos uit moesten gaan om te filmen….

Vanwaar die lichtgelovigheid?

Arabieren lijden aan een minderwaardigheidscomplex. Rond het jaar 1.000 was de Arabische wereld oppermachtig, anno 2012 stellen de Arabische economisch, militair en wetenschappelijk weinig voor. Dat is onverteerbaar, zeker als je gelooft dat jouw godsdienst superieur is. Dus moet die slechte situatie wel van buitenaf komen. Vandaar de vele complottheorieën die in de Arabische wereld rondzingen. Niets is eigen schuld, alle ellende wordt juist veroorzaakt door het vrije Westen, Israël, de Joden en de christenen. Die dus zelfs het dierenrijk manipuleren om zo het leven van de Arabieren te verzieken.

 

Palestijns handboek voor terminologie: noem terreur verzet

 

Het Palestijnse ministerie van Informatie heeft een boekje uitgegeven waarin de correcte termen voor een aantal zaken wat betreft Israel en het conflict staan beschreven. Men wil de 'verdorven' Israelische termen vervangen door de correcte Palestijnse. Zo mag je geen Israel zeggen, want daarmee legitimeer je deze staat als zou zij natuurlijk zijn, maar moet je spreken van 'de koloniale onderneming'. Terrorisme is natuurlijk verzet, zelfmoordaanslagen 'martyrdom-seeking operations, de klaagmuur heet Al Buraq, de Davidster de Zespuntige ster en Oost Jeruzalem Arabisch Jeruzalem. Allemaal redelijk voorspelbaar, maar uit het gehele boekje en de terminologie blijkt duidelijk dat men Israel in het geheel niet erkent, en niet allen de Westbank, maar heel Israel als bezet gebied ziet dat eigenlijk de Palestijnen toebehoort.

Uit de introductie:

 

"Political, cultural and media terminology has been a fundamental tool in the Arab-Palestinian/ Zionist-Israeli conflict throughout the past century...

[Today,] Israeli and American spreading of [these] poisoned terms continues, with its penetration through the media into broad spheres of world public opinion. Even more dangerous, however, is the penetration of the poisoned terms into Arab and Palestinian public opinion, which is drawn into the trap of using them, without careful examination ...

As the Israeli terminology acts to distort the Palestinian national struggle, it turns the essence of the Zionist endeavor from a racist, colonialist endeavor into an endeavor of self-definition and independence for the Jewish People...

In April 2009, the Ministry of Information held a symposium on the subject of terminology in culture, politics and the media... We have collected [the correct terms] in order to publish them here, so that they can be an important addition to our ongoing struggle, since the beginning of the previous century, to chase away the occupation and the establishment of our independent Palestinian state..."

 

Antzionisten hebben de mond vol over Israelische propaganda, maar de Palestijnen kunnen er dus ook wat van. Als Israel zo'n boekje zou hebben uitgebracht, weet ik zeker dat er sappige stukjes over in de NRC en diverse andere media zouden verschijnen, wijzend op de geoliede propagandamachine van Israel en haar invloed in het westen. In werkelijkheid zie je juist dat een deel van de Palestijnse termen aan invloed wint, hoe belachelijk sommige ook zijn, en dat het Palestijnse narratief, dat het zionisme in essentie agressief was en de Palestijnen doelbewust zijn verdreven uit het land, aan terrein wint. Dat juist deze visie op propaganda berust en op het werk van historici die zelf al zeggen dat het ze niet om de feiten gaat maar het opkomen voor de in hun ogen zwakkere partij, wordt uiteraard genegeerd.

 

RP

------------

 

Bron: PMW

 

 

The Palestinian Authority Ministry of Information has published a book instructing Palestinians which words to use and calling to replace "the Israeli and American dissemination of poisoned terms." The book, which is called Terminology in Media, Culture and Politics, includes a chart with the "poisoned terms" to be replaced by Palestinian terms.

 

This book and the chosen terms are significant as they officially and accurately reflect PA beliefs, policies and ideologies. As Palestinian Media Watch has documented for years, when speaking to its own people the PA adamantly denies Israel's right to exist and glorifies the murder of Israelis and Jews, including civilians, as heroic "resistance." This terminology guide issued by the PA reiterates the official PA positions that foreign governments and the international media often don't understand, deny, or ignore.

 

PA denies Israel's right to exist - reflected in terminology

The PA does not recognize Israel's right to exist. Accordingly, the introduction to the PA Ministry of Information's book stresses that Palestinians must avoid language that recognizes Israel's existence as "natural." Using the Israeli terminology:

"turns the essence of the Zionist endeavor (i.e., Israeli statehood) from a racist, colonialist endeavor into an endeavor of self-definition and independence for the Jewish People."

 

Palestinians are encouraged to use terms that indicate that Israel is the result of "a racist, colonialist endeavor," and the book instructs Palestinians never to use the name "Israel" alone but instead to use the term "Israeli colonialism." To use "Israel" by itself is wrong, according to the PA, because it "describes Israel as a natural state."

 

Killing Israeli civilians is not terror but "resistance"

A second fundamental of PA ideology is to refuse to accept that Palestinian attacks that kill Israelis, including suicide bombings against civilians, are terror. Therefore, the PA has chosen the following terms to replace all references to terror that Israel and the world use:

 

Israeli term

Palestinian Arab term

(Palestinian) Terror

Resistance

(Palestinian) Terrorist

Resistance member

Suicide (bombing) operations

Martyrdom-seeking operations

Palestinian violence

Legitimate resistance

Person who was killed

Martyr (Shahid)

Reciprocal violence

Resistance response

 

The PA refuses to recognize Israel's fight against Palestinian terror as self-defense. Through its terminology, it attempts to delegitimize Israeli security structures and defense measures by replacing the following terms:



Israeli term

Palestinian Arab term

Israeli Minister of Defense

Israeli Minister of War

IDF - Israeli Defense Forces

Israeli occupation forces

Separation fence

Racist separation fence

 

The PA refuses to refer to Israel's Arab citizens as 'Israeli Arabs' or 'Arab Israelis'. The Ministry of Information writes:

"The alternative term for 'Israeli Arabs' is 'the Palestinian people in the '48 territories.'"

 

The term "'48 territories" is another Palestinian Authority euphemism intended to deny recognition of Israel and is used to replace all references to land in Israel. The term "'48 territories" is actually a shortened term for the full expression used by the PA: "the Palestinian territories occupied in 1948."

  

Part of the PA's denial of Israel's right to exist includes its refusal to acknowledge thousands of years of Jewish history and culture in the Land of Israel. The book includes Palestinian expressions that should be used to replace Israeli terminology related to history and tradition:

 

Israeli term

Palestinian Arab term

Star of David

Six-pointed star

Wailing (Western) Wall

Al-Buraq Wall

Temple Mount

Noble Sanctuary of Jerusalem

The Promised Land

The Land of Palestine

Judea and Samaria (Biblical terms)

The occupied West Bank

 

This book issued by the PA Ministry of Information is significant because it states and confirms in an official PA document what Palestinian Media Watch has been documenting for years: that the PA terminology that is used by PA leaders and their controlled media is significant and carefully chosen and reflects PA opinions and policy.

   

The following are more examples from the book published by the PA Ministry of Information that appears on the ministry's website:

   

Book title: Terminology in Media, Culture and Politics

By: Ministry of Information 

Introduction:

"Political, cultural and media terminology has been a fundamental tool in the Arab-Palestinian/ Zionist-Israeli conflict throughout the past century...

[Today,] Israeli and American spreading of [these] poisoned terms continues, with its penetration through the media into broad spheres of world public opinion. Even more dangerous, however, is the penetration of the poisoned terms into Arab and Palestinian public opinion, which is drawn into the trap of using them, without careful examination ...

As the Israeli terminology acts to distort the Palestinian national struggle, it turns the essence of the Zionist endeavor from a racist, colonialist endeavor into an endeavor of self-definition and independence for the Jewish People...

In April 2009, the Ministry of Information held a symposium on the subject of terminology in culture, politics and the media... We have collected [the correct terms] in order to publish them here, so that they can be an important addition to our ongoing struggle, since the beginning of the previous century, to chase away the occupation and the establishment of our independent Palestinian state..."

 

"Appendix (1) - Political terms related to the Arab-Israeli conflict

First - Israeli colonialism

This term ["Israeli colonialism"] is seen as forbidden and indecent among the Israeli people and state, except for an elite group of scholars and a few 'new historians'... It is surprising that the Arab and Palestinian political and media discourse does not include the term 'colonialism' in describing the State of Israel. Political discourse, both extremist and moderate, describes Israel as a natural state, and does not attach the term 'colonialism' to it."

 

Other terms in the PA ministry's chart:



Israeli term

Palestinian Arab term

(Israeli) Redeployment

Withdrawal from occupied territory

Palestinians

The Palestinian People

The Palestinian Authority

The Palestinian National Authority

PA autonomous areas

Liberated Palestinian territory

East Jerusalem

Arab Jerusalem

Disputed territory

Occupied territory

Return (of refugees)

Right of return (of refugees)

Palestinian demands

Palestinian rights

Israeli authorities

Israeli occupation authorities

Israeli prisons

Israeli occupation prisons

The Green Line

1967 borders

 

The book is currently available for reading on the PA Ministry of Information's website

[http://www.minfo.ps, accessed June 18, 2012]

 

The Palestinian population has been using these guidelines, even before they were formalized in the book. One example was a PA TV show that discussed terminology last year that included the following statement by a Palestinian journalist and examples of terms that ought to be used instead of the incorrect terms..

 

PA TV host: "Let's look at some terms, which most of the journalists err [in using] and use in their reports and articles":

 

List on the screen, read aloud:

 

Israeli term

Palestinian Arab term

"Negotiations are the only way"

"Negotiations are one of the ways"

"Israel"

"The Israeli colonialist occupation"

"Nakba" (i.e., "Catastrophe,"
Palestinian term for Israel's establishment)

"Ethnic cleansing"

"Settlements"

"Colonies"

"Terror"

"Resistance"

"Separation fence"

"Racist separation wall"

"[Palestinian] casualties"

"Martyrs"


[PA TV (Fatah), June 16 and Sept. 8, 2011]

 

Another example showing the use of these terms by the general population was the interview given by terrorist Ahlam Tamimi that was broadcast on PA TV after she was released in the Gilad Shalit exchange deal between Israel and Hamas. Tamimi chose the target and then led the suicide bomber to the Sbarro pizza shop in Jerusalem in August 2001. 15 people were murdered in the suicide bombing, 8 of them children.

 

During the interview, Tamimi repeatedly referred to the suicide bomber as a "Martyrdom-seeker" and the suicide bombing as a "Martyrdom-seeking operation" - exactly as the Ministry of Information recommends:  

 

Ahlam Tamimi: "My mission was just to choose the place and to bring the Martyrdom-seeker (i.e., the suicide bomber). [I made] the general plan of the operation, but carrying it out was entrusted to the Martyrdom-seeker."

Ahlam Tamimi: "I told him to enter the restaurant, eat a meal, and then after 15 minutes carry out the Martyrdom-seeking operation. My job was to realize, for this Martyrdom-seeker, the happy life [i.e., Afterlife of bliss promised to Martyrs] that he wanted."

Interviewer: "Didn't you think about the people who were in the restaurant? The children? The families?"

Ahlam Tamimi: "No."

Interviewer: "Do you know how many children were killed in the restaurant?"

Ahlam Tamimi: "Three children were killed in the operation, I think."

Interviewer: "Eight."

Ahlam Tamimi: "Eight?! (she smiles) Eight."  

[PA TV (Fatah) Oct. 23, 2011]

 

Likewise, the Palestinian Authority terminology and teaching have always defined Israel as illegitimate and a foreign colonial project, as the ministry recommends. The following are past examples from official PA TV and its daily newspaper:

 

Political advisor to PA Prime Minister Salam Fayyad, Omar Al-Ghoul:

"Israel is a country that was founded on aggression and colonialism..."

[PA TV (Fatah), April 8, 2011]

 

"Professor Samih Hamouda, of the political science department at Bir Zeit University, presented an analysis of the research papers written by President Mahmoud Abbas on the subject of Zionist ideology... 'In the President's research, the Zionist movement is not Jewish, nor does it flow from the desires of the Jews themselves. Rather, it is an imperialist colonialist movement which sought to use the Jews and to enlist them to further the western colonialist plans.'"

[Al-Hayat Al-Jadida, July 27, 2010]

 

"The Zionist state is an unnatural implant, the result of a colonialist settlement project... It was set down as a fact on the ground to serve colonialist purposes..."

[Al-Hayat Al-Jadida, Columnist Adel Abd Al-Rahman, Nov. 4, 2011]

 

On PA TV history program Witnesses and Testimonies:

Palestinian scholar Khaled Ayed: "The Zionist enterprise in its entirety is essentially a settlement enterprise which began at the end of the 19th century... establishing colonies."

Lebanese scholar Mas'oud Zaher: "The Zionist enterprise is an integral part of the imperialist plan to seize the Arab homeland and other parts of the world."

[PA TV (Fatah), May 19, 2011]

 

An official Palestinian Authority schoolbook likewise teaches children to identify Israel as an example of colonialism:

"Colonialism: Palestine faced the British occupation after the First World War in 1917, and the Israeli occupation in 1948."

[National Education, sixth grade, p. 16, PA schoolbook currently in use. http://www.pcdc.edu.ps/textbooks/watanyeh_G6.pdf - accessed June 18, 2012]

 

p:+972 2 625 4140     e: pmw@palwatch.org
f: +972 2 624 2803       w: www.palwatch.org