vrijdag 24 juli 2015

Gaza: "Het is geen oorlog, het is een holocaust" (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/23/gaza-het-is-geen-oorlog-het-is-een-holocaust/  

= IMO Blog = 

De andere sprekers op de Gaza-demo in Amsterdam waren niet beter dan Al-Jaberi en Appa. Er was een ex-Israelische vrouw die niks meer van haar land moest hebben en haar nationaliteit heeft afgezworen. Ze woont nu heel gelukkig met haar gezin in Gaza, waar ze alle vrijheden als westerse seculiere vrouw geniet. Oh nee, ze woont in Nederland, en gaat van hieruit tekeer tegen Israel. Ze zei onder andere:

Mijn naam is Ayala Levinger. Ik ben in de zionistische apartheidstaat Israël geboren en ik woonde daar 26 jaar. Ik heb negen jaar geleden afscheid genomen van mijn nationaliteit. Toen begon ook mijn bewustwordingsproces na jaren van indoctrinatie. Ik moest mijn geschiedenis helemaal opnieuw leren kennen, maar deze keer de waarheid: de geplande etnische zuivering, de nakba, de massacres, het pesten en mishandelen van Palestijnen en misdaden die al 68 jaren in mijn geboorteland plaats vinden. Ook in de tijd dat ik daar woonde, in mijn naam, zodat ik van privileges en supremacy kon genieten. En nog steeds. Ik kan bijvoorbeeld mijn familie bezoeken. Dat kunnen Palestijnen hier vaak niet.

Het is inderdaad best bijzonder te noemen dat Israel haar nog welkom heet om haar familie op te zoeken. Ik denk dat je dat in veel landen niet hoeft te proberen nadat je je nationaliteit om principiële redenen hebt afgezworen. Maar zij blijft welkom, ondanks haar radikale ideeën. Arabieren die de Israelische nationaliteit hebben kunnen hun familie ook bezoeken, Palestijnen kunnen inderdaad niet zomaar naar Israel. Tot de eerste intifada kon dat een stuk makkelijker, maar het vele geweld en de vele dodelijke aanslagen en tegenaanvallen die volgden hebben het klimaat verhard en de veiligheidsmaatregelen zijn enorm opgevoerd.

Levinger genoot in Israel het privilege om als Jood te leven in de enige staat waar Joden zelfbeschikking hebben en in de meerderheid zijn, in een staat waar een aantal Joodse gebruiken en tradities worden gedeeld en doorgegeven en ook in het straatbeeld en nationale symbolen zichtbaar zijn. Het privilege niet langer een minderheid te zijn, afhankelijk van de regels in het land waar men woont, met altijd het gevaar van antisemitisme zoals dat nu ook weer opspeelt in sommige Europese landen. Zij genoot daar ook het privilege in vrije verkiezingen te kunnen stemmen, en in de vrije pers haar mening te kunnen uiten, en om de ideeën en ideologie (‘kritisch zionisme’ noemt ze het zelf) waarmee ze is opgevoed te bekritiseren en af te wijzen.

Ik begrijp van haar dat ze afstand doet van dergelijke privileges en wil gaan leven in een ‘post-koloniale democratie met gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen’. Ik denk dat in deze staat, waar Arabieren snel de meerderheid zullen vormen, van gelijkheid en rechtvaardigheid voor Joden geen sprake zal zijn, gezien de toestand van minderheden en Joden in het bijzonder in de Arabische wereld. Zij is bereid haar veiligheid en rechten op te geven voor zo’n hypothetisch land. Veel mensen in Israel zijn dat terecht niet, die genieten na 2000 jaar geschiedenis vol vervolging en discriminatie graag van het privilege een eigen land met een leger en politieke macht te hebben. Een privilege dat de meeste Arabieren overigens ook genieten, zij het niet met dezelfde vrijheden en levensstandaard. De positie van de Arabieren zal er niet noemenswaardig op vooruitgaan door Israel te elimineren. En veel Palestijnen leven stiekem liever onder Israelisch bestuur dan onder de PA, zo blijkt telkens weer uit enquêtes onder Arabische inwoners van Jeruzalem.

Die zionistische indoctrinatie valt wel mee, zeker in de media maar ook op de staatsscholen laat men niet alleen het zionistische perspectief zien en zijn Arabieren niet alleen maar de vijand. De ‘waarheid’ waar Levinger het over heeft is de waarheid van ideologen als Ilan Pappe, die zelf hebben toegegeven dat feiten ondergeschikt zijn aan het doel en de ideologie. En die door historicus Benny Morris op vele fouten betrapt is.

Maar er waren nog meer sprekers. Dyab Abu Jahjah, speciaal uit Belgie overgekomen, deed ook een duit in het zakje:

Palestina is ons bloed. Vanaf dat ik vijf jaar was heb ik betoogd voor Palestina. De eerste keer dat ik een gedicht heb geschreven, dat was niet voor een geliefde, dat was voor Palestina. De eerste keer dat ik een kalasjnikov heb gedragen dat was voor Palestina. Palestina is ons bloed. Maar, beste vrienden, we moeten ook beseffen, dat we naast Kno’Ledge straks moeten gaan staan als hij tegen Zwarte Piet gaat staan. We moeten ook daar gaan staan.

Over het verheerlijken van geweld gesproken. Anja Meulenbelt heeft het op haar weblog over ‘steengoede sprekers’, en heeft alle begrip voor de steun voor Palestijns geweld, in welke vorm dan ook.

Palestijnse activist Mohammed Matar zei over de Gaza oorlog: “Ik wil het geen oorlog noemen, het is genocide”. Waarna het publiek ‘verbeterde': “Het is een holocaust”, waarop hij zei: “Precies”.

Facebook

Op de Facebookpagina van het evenement (de demo) stond de volgende illustratie:

En de volgende reactie:

Ester Voet is via het fascistische CIDI de spreekbuis van Likud.nl en de PVV, nog doortrapter dan haar voorganger Ronnie Naftaniel.

Juist ja. – Die zionistenhonden moeten eens ophouden ons voor antisemieten uit te maken. We zijn alleen maar tegen de Joodse zionistische almacht zoals die ook in de Protocollen van de Wijzen van Zion uit de doeken wordt gedaan.

En deze, met een heel verhaal erbij waarom je Israel altijd tussen aanhalingstekens moet schrijven, als daad van verzet:

By keeping “Israel” between quotation marks, you declare your disagreement with a Polish immigrant’s presence in a Palestinian house whose owner ended up in a tent in the desert. Wrong cannot become right, not even in 70 decades’ time; the house will always be the Palestinian’s.

Waarom blijft een Jood die al 70 jaar in Israel woont of zijn kinderen, altijd een buitenlander volgens de antizionisten, terwijl een Egyptenaar of Syriër al na twee jaar een Palestijn werd met een onvervreemdbaar recht voor zijn nakomelingen om zich daar altijd te kunnen blijven vestigen? En waarom wordt altijd vergeten dat er ook een miljoen Joden uit Arabische landen zijn verdreven, en dat een groot deel van de Joden in Israel ook uit die landen afkomstig is? Dat Joden sowieso oorspronkelijk uit het Midden-Oosten kwamen, maar helaas werden verjaagd en zich noodgedwongen over de wereld verspreidden?

Palestina beweging anno nu

Waarom ik al deze shit hier aanhaal en bespreek, vraag je je misschien af. Simpel. Ik wil het laten zien. Dit is dus de Palestina beweging anno nu. Het is de tigste Gaza demonstratie, met grotendeels dezelfde sprekers, dezelfde steun voor Hamas en de Moslim Broederschap en alle Palestijns geweld tegen Israel, dezelfde ontkenning van Joodse rechten, dezelfde idiote beweringen over genocide en Israel als grootste schurkenstaat. Er worden weer openlijk holocaustvergelijkingen gemaakt. En wat verschijnt er een dag later op het Amsterdamse AT5?

Enkele honderden mensen zijn vandaag aanwezig bij een demonstratie tegen, wat ze noemen, de bezetting van Gaza. Met leuzen als ‘Stop de blokkade, stop de bezetting’, zullen ze stilstaan bij het conflict in de Gazastrook, dat een jaar geleden aan meer dan 2100 Palestijnen het leven kostte. Na toespraken op de Dam, loopt de menigte een mars door het centrum.

Een verslaggever van AT5 die bij het protest aanwezig is, spreekt van een gemoedelijke sfeer. Mensen droegen Palestina-sjaals en vlaggen en luisterden naar verschillende toespraken op het plein.

Waarom heeft men het niet over de vlaggen van de moslimbroederschap, de haat en ophitsing in de speeches, de vergelijking van Hamas met het verzet in het getto van Warschau? Vindt men dat normaal? Heeft men het niet gezien? Is men er inmiddels al aan gewend dat pro-Palestina activisten zich zo uitlaten? Ondertussen steunen vaak ook gematigdere partijen en organisaties de Gaza en Palestina protesten. Er waren nu geen andere politieke partijen, maar GroenLinks en de SP en soms ook de PvdA worden regelmatig bij dergelijke demo’s aangetroffen, net als de FNV en allerlei vrouwen- en antiracisme groeperingen.

Naast het aloude Palestina Komitee, dat Israels bestaansrecht ontkent maar oppast met het openlijk oproepen tot geweld en de grens met antisemitisme niet overschrijdt, zijn er een aantal nieuwe organisaties bijgekomen zoals Youth for Palestine, Back to Palestine en DocP.

Deze organisaties zitten naast de talloze Gaza demo’s met beroeps ophitser Appa en consorten ook achter de protesten tegen de stedenband met Tel Aviv, en de BDS campagne, waar DocP de spil in is. Ook deze acties zijn gericht tegen Israels bestaansrecht, tegen iedere vorm van toenadering of oplossing van het conflict. De manier waarop ‘Palestina’ ‘vrij’ (dat wil zeggen ‘Jodenvrij’ net als al algemeen gangbaar is om wat betreft de Westbank te eisen) moet worden, laat zich raden: door strijd. Dat kan via vreedzame acties, maar dat kan evengoed met geweld. De Joden zijn immers allemaal Europese kolonisten die maar ‘terug naar hun eigen land’ moeten en de Palestijnen zijn allemaal heroïsche verzetsstrijders. Maar wanneer iemand dat over Marokkaanse Nederlanders zegt die hier 30 of 40 jaar wonen, dan is de wereld te klein.

Het wordt tijd dat deze beweging gezien wordt voor wat zij is: een extreme beweging met extreme doelen die de gewapende strijd steunt en zelfs dreigt deze ‘naar de poorten van Amsterdam’ te brengen. Een beweging die haat en geweld predikt. Een beweging waar mensen met kritiek op (of zelfs afkeer van) Netanyahu en de nederzettingen niks te zoeken hebben.

Ratna Pelle

 

donderdag 23 juli 2015

Abulkasim Al-Jaberi brengt de Intifada naar Amsterdam (IMO)

 
 
= IMO Blog = 
 
Ik heb het hier vaker over het extremisme van de zogenaamde pro-Palestina beweging (Ik zeg liever anti-Israel beweging, want ze komen niet voor Palestijnen op wanneer niet Israel maar bijvoorbeeld Syrië of IS de boosdoeners zijn. Moslims die moslims afslachten, dat is nou eenmaal geen nieuws en daarmee krijg je geen aandacht van de media en geen mensen mee op de been). De reden is dat ik schrik van het openlijke antizionisme (dus niet ‘kritiek op het nederzettingenbeleid’ e.d.) en ook de totale stilte van de politiek wat dit betreft. Sterker nog, linkse partijen gaan er vaak in mee en steunen activiteiten die gericht zijn tegen Israels bestaansrecht en tegen vrede.
 
Op de demo van 11 juli op de Dam (georganiseerd door ‘Youth for Palestine’ en ‘Back to Palestine’) kwam dit weer duidelijk naar voren. Men is openlijk tegen Israels bestaansrecht, en er werden leuzen gescandeerd als ‘Palestine free from the river to the sea’. Over spreker Appa heb ik al uitvoerig geblogd. Ondanks zijn extreme en soms zelfs antisemitische uitspraken (Hij had het dit keer over “het terroristische zionistische regime van deze illegale schurkenstaat”, en: “Netanyahu is de grootste oorlogscrimineel van deze tijd.”) wordt hij steeds weer uitgenodigd om de aanwezigen op te hitsen tegen Israel en een ieder die dit land niet net zo zeer verafschuwt als hij (lafbekken, medeplichtigen, etc. in zijn woorden). Hij steunt openlijk alle geweld van de Palestijnen tegen Israel, tot en met de meest wrede aanslagen op burgers.
 
Ook Abulkasim – ‘fuck de koning’ – Al-Jaberi ging flink tekeer op de Dam. Hij zei:
Wat we vandaag in Gaza zien is de voortzetting van de etnische zuivering van Palestina. Door deze Nakba, deze catastrofe, zijn bijna alle inwoners van Gaza vluchtelingen die in ’48 werden verdreven door zionisten. Generaties achter elkaar leven onder een gruwelijke bezetting.
 
Welke bezetting? Die door Hamas? En wat voor etnische zuivering heeft tot gevolg dat de bevolking alleen maar toeneemt? Als het aantal Palestijnse doden door Israel een etnische zuivering is, dan hebben Jordanië en Libanon zich daar ook schuldig aan gemaakt, en kun jij bij alle gewapende conflicten van etnische zuivering spreken. Het slaat nergens op deze term zo lukraak te gebruiken, alleen om je woede en afkeer over een zaak te uiten.
 
… Drie generaties van dezelfde familie begraven onder het puin van hun eigen huis. Lieve zusters en broeders, wij zijn getuige van een genocide.
 
Sinds wanneer is sprake van een genocide als meerdere generaties van een gezin worden gedood? Genocide betekent het systematisch uitmoorden van een volk, zoals de nazi’s met de Joden deden in de oorlog. Hoe tragisch ook, het is absurd en smakeloos het doden van onschuldige burgers in een oorlog (wat in iedere oorlog gebeurt) als genocide te bestempelen. Daarbij had Israel overduidelijk ten doel om Hamas te treffen; indien men zoveel mogelijk burgers had willen doden was men anders te werk gegaan. Al Jaberi’s kritiek blijft niet beperkt tot Israel:
 
We leven in een land dat net als Israël gebouwd is op koloniaal geweld en racisme. Daarom zijn de levens van moslims en Arabische kinderen niks waard voor Rutte en de regering die hij vertegenwoordigt. Of het nu gaat om Ismail en Mohammed uit Gaza of Bagdad, of hun naamgenootjes uit de Schilderswijk en Kanaleneiland.
 
In Nederland zijn, net als in andere Westerse democratieën, de levens van iedereen evenveel waard. Ongeacht je geloof of afkomst heeft de overheid de taak je te beschermen en heb je recht op gelijke behandeling volgens de wet. Krijg je die niet, dan kun je naar de rechter stappen, en naar de media, met recht op een advocaat en diverse anti-racisme organisaties die je steunen. Politiegeweld wordt onderzocht, en zo nodig worden maatregelen genomen. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets mis gaat, maar veel beter kun je het niet krijgen in deze wereld. Zeker niet in de Arabische wereld. Misschien dat Al Jaberi het racisme en overheidsgeweld van bijvoorbeeld Marokko eens wil onderzoeken?* Hoeveel zijn de levens van Amazigh waard voor de Marokkaanse regering? En die van buitenlandse immigranten op weg naar Europa? Ik heb afschuwelijke verhalen gehoord over wat die mensen aan racistisch geweld te verduren hebben in de maanden dat ze er werken om het geld voor de mensensmokkelaars bij elkaar te sparen. En hoeveel is het leven van een Jood of christen in de Arabische wereld waard? Te suggereren dat in ons land Arabische kinderen zonder pardon worden afgemaakt (Hoeveel kinderen zijn er door onze meedogenloze beruchte speciale commando’s in koelen bloede vermoord, beste Al Jaberi?), terwijl in Arabische landen de afgelopen jaren honderdduizenden Arabische kinderen zijn gedood en gevlucht, is enigszins absurd.
 
De Palestijnen hebben dit allang begrepen. Zij weten dat onderhandelen geen zin heeft met een regime dat jouw menselijkheid niet eens erkent. Daarom hebben ze de weg van het verzet gekozen, en dat is de enige weg naar bevrijding. Ieder volk dat aangevallen wordt, heeft een onvervreemdbaar recht op zelfverdediging, “by any means necesarry”. Net zoals het joodse verzet in de getto´s van Warschau de wapens oppakte tegen de Nazi´s, vechten de Palestijnen nu voor hun vrijheid.
 
De ‘weg van het verzet’, oftewel aanslagen op Israelische kinderen, raketten op kleuterscholen en, als het ze zou lukken, ziekenhuizen. Het verzet dat de Protocollen van Zion citeert en de hadith die zegt dat alle Joden gedood moeten worden, ook die achter de gharka boom. Het verzet dat kinderen indoctrineert op zomerkampen en inzet als menselijk schild. Het verzet dat alle Joden uit Israel wil verdrijven, en in Nederland terecht een terroristische organisatie wordt genoemd. En dat wordt dan en passant eventjes vergeleken met het heroïsche maar kansloze verzet in het getto van Warschau, waar Joden met duizenden tegelijk per dag stierven door het geweld, de honger, de kou en de wreedheid van de nazi’s. Waar ze wisten dat ze er niet meer levend uit zouden komen.
 
Het is onze verplichting om een echo te vormen van dat verzet. Daarom moeten wij ons inspannen om een complete boycot van alles wat naar Israel ruikt af te dwingen. Wij eisen ook dat Nederland alle banden, politiek, economisch en militair, met Israel breekt en sancties oplegt. Wat doet bijvoorbeeld die Israelische ambassade in Den Haag? De enige plek in Den Haag waar deze criminelen zouden moeten zijn is voor een tribunaal in het internationaal gerechtshof.
 
Het is onze plicht om dit soort onzin krachtig te weerspreken en mensen, ook sympathisanten van de Palestijnen, op te roepen hun gezonde verstand erbij te houden. De ambassade staat daar naast vele andere ambassades van landen waar heel wat meer aan de hand is op het gebied van mensenrechten, zoals die van Iran, Saudi-Arabië, Rusland en China, maar daar horen we Al Jaberi niet over.
 
…En wij zijn een generatie die niet zo veel geduld heeft. Wij komen niet met een uitgestoken hand maar met een vuist in de lucht. Wij vragen niet om gerechtigheid, wij eisen gerechtigheid voor Palestina. Wij brengen de Palestijnse Intifada naar de poorten van de gemeente Amsterdam, die een stedenband wil aangaan met Tel Aviv, de hoofdstad van terrorisme. Naar de poorten van de politiebureaus, die ons bedreigen met arrestatie als we onze steun aan het verzet willen uitspreken.
 
Is dit een oproep tot geweld? Mag je oproepen tot een intifada (dat wil zeggen aanslagen en ander geweld) in Amsterdam? Ophitsen tot en het verheerlijken van geweld is verboden, of het nou geweld tegen Joden, moslims of anderen is. Blijkbaar vindt Al Jaberi het eerste prima, sterker nog, dit past op een of andere manier binnen zijn definitie van ‘gerechtigheid’.
 
Ik weet wel een paar betere gegadigden voor de term ‘hoofdstad van het terrorisme’. Gaza stad bijvoorbeeld, waar tegenstanders worden gemarteld in gevangenissen of van de daken gegooid, zoals indertijd met Fatah aanhangers gebeurde. Waar een uitgebreid tunnelnetwerk is gebouwd van door de UNRWA verstrekt bouwmateriaal, bedoeld voor de mensen wier huizen zijn verwoest, om zo aanslagen in Israel te plegen. Waar de ‘heilige strijd’ tegen de Joden wordt verheerlijkt, waar ‘sterven voor Palestina’ het hoogste is dat je kunt bereiken.
 
Maar wij zijn niet bang. Wij zullen net zo lang doorgaan totdat de blokkade van Gaza wordt opgeheven. Totdat Nederland aan de juiste kant van de geschiedenis gaat staan. Totdat Palestina vrij is.. heel Palestina.
 
Oftewel: totdat de Joden uit Israel zijn verdreven en weer een minderheid geworden die op de deuren van andere landen moet kloppen in de hoop te worden toegelaten. Mag ik het racistisch noemen om wel een 22ste Arabische staat op te eisen voor de Palestijnen, en de Joden, het oudste en meest vervolgde volk ter wereld, weer op straat te zetten?
 
Al Jaberi maakt net als Appa gebruik van een vrijheid die hij in geen enkele Arabische staat zou hebben; om dan te doen alsof Nederland een schurkenstaat is waar Arabieren geen rechten hebben is nogal idioot. Zoals veel Arabieren in Israel meer rechten hebben, en meer kans maken door het hooggerechtshof in het gelijk gesteld te worden dan in welk Arabisch land dan ook, kan Al Jaberi makkelijk schreeuwen vanuit een van de meest vrije landen ter wereld. Geniet ervan beste man, want als jouw helden het ooit voor het zeggen krijgen is het met die vrijheid snel gedaan.
 
Ratna Pelle
 
* Update: Ik had Marokko als voorbeeld genomen omdat ik dacht dat Al Jaberi daar zelf vandaan kwam, maar hij blijkt Irakees te zijn.