Dinsdag, 10 Aug 2010 | Brookings.edu | Door Barry Rubin en Crethi Plethi

De resultaten van deze opiniepeiling geven aan dat er een grote kloof bestaat tussen het Midden-Oosten zoals het werkelijk is en het Midden-Oosten zoals veel Westerse politici en de Westerse media het ons voorspiegelen. Met als gevolg dat het Midden-Oosten net zolang onbegrepen en onrustig zal blijven zolang de Westerse diplomatie en politiek zich niet realistisch bezighouden met de werkelijke situatie in het Midden-Oosten, de radicale elementen in de Islam en de dictatoriale, terrorisme ondersteunende moslimstaten.

Op donderdag 5 augustus 2010 heeft het Amerikaanse Brookings Instituut haar jaarlijkse opiniepeiling, gehouden onder Noord-Afrikaanse en Arabische moslims, gepubliceerd. Deze peiling laat in vergelijking met voorgaande jaren enkele verontrustende verschillen zien waar de Westerse politici, journalisten en academici maar beter notie van kunnen nemen.

De opiniepeiling is uitgevoerd door Shibley Telhami[1] onder 3.976 inwoners uit Egypte, Saoedi Arabië, Marokko, Jordanië, Libanon en de Verenigde Arabische Emiraten gedurende de periode van 29 juni tot en met 20 juli en wordt elk jaar in samenhang met Zogby International geproduceerd.

Enkele opvallende feiten uit het onderzoek zijn:

1. Een drastische teruggang in populariteit van Barack Obama onder moslims in het Midden Oosten en Noord-Afrika.

2. De toegenomen populariteit van radicale Islamistische- en revolutionaire regeringsleiders. Slechts een enkele gematigde Arabische leider komt voor in het rijtje van populaire leiders. Hoe kan er vrede komen in het Midden-Oosten als de bevolking er zoveel radicale denkbeelden op na houdt?

3. De constante anti-Israëlische houding onder de gemiddelde moslim in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De gemiddelde moslim in Marokko, Egypte, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi Arabië ziet Israël zelfs als een bedreiging voor hun eigen landen, iets wat met geen enkele rationaliteit te verdedigen is. Blijkbaar zien ze Israël niet alleen als de moordenaars van Palestijnen, maar ook als een gevaar voor het gehele Midden-Oosten en de Islam in het algemeen.

4. En een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging.

En dan moeten we nog in ogenschouw nemen dat dit onderzoek in, als enigzins gematigd bekend staande islamitische landen (met Westerse invloeden), is uitgevoerd. Zouden landen als Iran[2], Syrië[3], Soedan[4] en Libië[5] in het onderzoek betrokken zijn dan zouden de uitkomsten wellicht nog extremer uitgevallen zijn.

Dit onderzoek bevestigd wat elke Midden-Oosten kenner weet:
- er heerst een algemeen aanvaarde vijandelijkheid tegenover Joden in het algemeen en Israël in het bijzonder onder moslims in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (Marokko valt op met hoge scores op anti-Israëlisch sentiment).
- er is een sterke opkomst van het revolutionaire islamisme (radicale, politieke en ideologische islam) waar te nemen in het Midden-Oosten, Turkije en in Noord-Afrika onder moslims.
- (on)uitgesproken steun voor terrorisme tegen Israël; (on)uitgesproken steun voor terrorisme en oorlog tegen de USA en NATO troepen in Irak en Afghanistan; anti-Westerse en anti-democratische sentimenten.

En er zijn meer factoren die er voor zorgen dat dit verontrustend is. Als men namelijk het voorgaande in ogenschouw neemt en doorziet dat als de gemiddelde inwoner in landen als Marokko, Egypte en Jordanië zo denken, hoe kan men dan verwachten dat er ooit sprake kan zijn van vrede, stabiliteit en rust in het Midden-Oosten? Of dat nu Israël, Gaza, Syrië of Libanon betreft. Het lijkt erop alsof men zich alleen druk wil maken over het Israëlisch-Palestijns vraagstuk, de Amerikaanse politiek voor het Midden-Oosten en de Westerse invloeden op de Islam.

Terwijl er zoveel andere zaken zijn waar de inwoners van landen als Saoedi Arabië, Egypte, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Libanon zich druk over zouden kunnen maken in het Midden-Oosten:

1. De rechten van minderheden zoals Koerden, Alawieten, Berbers, Kopten, Libanese christenen en christelijke Palestijnen.

2. Armoede, corruptie, gebrek aan democratie, onderdrukking en vrouwenrechten.

3. Terroristische aanslagen van radicaal Islamistische en extremistische groeperingen op moslims in Irak, Afghanistan, Egypte, Libanon, Turkije en Saoedi Arabië.

4. De tegenstellingen tussen Soennieten en Sjiieten; tegenstellingen tussen het Arabisch-Nationalisme en islamisme; tegenstellingen tussen de gematigde islam en de fundamentalistische islam; tegenstellingen tussen democratische leiders en dictators; tegenstellingen tussen een moderne samenleving en de traditionele middeleeuwse cultuur; tegenstellingen tussen de rijke elite en arme massa's wat weer radicaliseert; enzovoort…

Als de gemiddelde Europeaan beter zou begrijpen hoe de gemiddelde moslim in het Midden-Oosten en Noord-Afrika denkt over allerlei zaken, dan zou men ook beter kunnen begrijpen hoe het kan gebeuren dat moslims over de hele wereld hebben staan juichen toen er 2974 doden vielen bij de aanslagen op het World Trade Center in 2001. En waarom er aanslagen plaatsvinden die niets van doen lijken te hebben met de Irak-oorlog en de Westerse coalitie troepen, aangezien sjiieten soennieten opblazen en soennieten sjiieten opblazen. En waarom dictators overleven in het Midden-Oosten zonder dat dit aan de kaak gesteld wordt door de meer gematigde leiders van islamitische buurlanden. En waarom er zoiets kan plaatsvinden als de Gaza Freedom Vloot met militante Turkse activisten aan boord die slechts één doel hebben, en dat is Israël in een kwaad daglicht stellen, en niet het brengen van hulpgoederen aan de Gazaanse bevolking. En waarom Israëlische militairen beschoten worden door Libanese troepen, terwijl ze routine werkzaamheden uitvoeren aan de grens op hun eigen stukje grond. En waarom Israël, wat het ook doet, de schuld krijgt van alle problemen in het Midden Oosten, net zoals de Joden de schuld kregen van alles wat verkeerd ging in deze wereld zelfs toen Israël nog niet eens was gesticht.

We hebben enkele opvallende resultaten voor u uitgelicht, zie: Opiniepeiling Onder Arabische Moslims Laat Schokkende Resultaten Zien.

 

=============================================

Can You Handle The Truth?: Poll Shows The Shocking Reality of Arab Public Opinion
By Barry Rubin*

August 10, 2010

http://www.gloria-center.org/gloria/2010/08/can-you-handle-the-truth

We depend on your contributions. To make a tax-deductible donation through PayPal or credit card, click the Donate button in the upper-right hand corner of this page. To donate via check, make it out to "American Friends of IDC," with "for GLORIA Center" in the memo line. Mail to: American Friends of IDC, 116 East 16th Street, 11th Floor, New York, NY 10003.

--------------
 
This is one of those stories about the Middle East that is totally amazing but not the least bit surprising. What, you ask, do I mean? From the standpoint of the way the region is portrayed in the West this information is incredible but if you understand the area it is exactly what you'd expect.

I'm
referring here to the recent 2010 Arab Public Opinion Poll conducted by Zogby International and the University of Maryland for the Brookings Institution. Note that this poll was only done in relatively moderate countries: Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates,

Here are some of the main findings:

--Arab views "hopeful" about the Obama Administration policy in the Middle East declined from 51 to 16 percent between 2009 and 2010, while those "discouraged" rose from 15 to 63 percent. Why? Because while the Obama Administration tried to flatter Arabs and Muslims, go all-out to support the Palestinians, distanced themselves from Israel, and took other steps it was not deemed sufficient.

Nothing the United States did would persuade the audience because of such factors as: different ideologies and ambitions, clashes of interest, the filter of government and Islamist propaganda, and excessively high demands. While the populations are "discouraged" with the administration largely due to their radicalism, the regimes are unhappy with it because they feel the U.S. government isn't strong enough in opposing such enemies as revolutionary Islamism and Iran.

Still, unless U.S. policy comes to resemble that of Egypt, Saudi Arabia, or Jordan, many or most Arabs will continue to be bitter and angry.  Obama's levels of support among Arabs are not that different from those of his predecessor.

--What about perceptions of threat? Same story. Those thinking Israel is a huge threat is at 88 percent (down slightly from 95 percent in 2008) showing that overall hostility just doesn't go away. Do you think that any conceivable Israeli policy would change this fact?

Note that while it is would not be surprising if Arabs see Israel as an enemy generally or as being mean to the Palestinians, for Jordanians, Saudis, and Egyptians to describe Israel as the greatest threat to their own countries shows something beyond rational calculation is involved. The prevalent idea is that Israel wants to take over the Middle East or wipe out Islam or destroy the Arabs. This makes a lasting compromise, comprehensive, and friendly peace rather unlikely.

--What about the United States? Here, too, Obama's efforts have failed. The idea that the United States is the other main threat to Arab countries and societies declined from 88 percent under George W. Bush at the end of his term to "only" 77 percent under Obama in 2010. Given the dramatic change in personality and policy this amounts to nothing.

--As for Iran being a threat, this view among the Arabs polled grew from 7 percent in 2008 to a "whopping" 13 in 2009 and then down to 10 percent in 2010. In other words, the Arab masses believe the United States is about eight times more of a threat than Iran. Indeed, if you add in those nine percent of the Arabs polled who view the United Kingdom as the real danger, 86 percent see Washington or London as the greatest threat to themselves. Again, the ruling elites have a different view but no wonder they are so cautious about opposing Iran or lining up with the United States.

--Asked which foreign leader they most admire, almost 70 percent name an Islamist or a supporter of that movement's forces: Turkish Prime Minister Recep Erdogan (20), Venezuelan President Hugo Chavez (13), Iranian President Mahmoud Ahmadinejad (12), Hizballah's Hassan Nasrallah (9), Syrian President Bashar al-Assad (7), Usama bin Ladin (6), and the late Iraqi President Saddam Hussein (2).

No relatively moderate Arab leader has any significant international following. And note that two non-Arab Middle Easterners (Erdogan and Ahmadinejad) score so high, showing a decline in Arab nationalism that would have been unthinkable during the 1950-2000 era.

Unfortunately, these and other findings reflect the realities of the Arabic-speaking world: the hegemony of radicalism among the masses, passionate hatred for Israel and the West, and lack of sympathy for democracy or liberalism. And the overall trend is to make things even worse, since there is so much positive feeling toward revolutionary Islamism rather than even militant Arab nationalism.

Presumably, of course, Saudis, Jordanians, Egyptians, and others would have expressed support for their own regimes, so this poll should not necessarily be read as implying support for revolution at home. Yet it certainly--like other such polls--indicates backing for terrorism, extremism, and anti-Westernism in regional terms.

The idea that appeasement, concessions, and flattery will make a big shift has been proven wrong in fact and practice, though no doubt the mythology that Obama has transformed America's position in the region will persist among the very elites and "experts" who should know better. Indeed, this is precisely the way the poll was spun on its being released. The clear effort is to portray the problem as one of U.S. policy even under Obama being too friendly toward Israel, as if no other issue in the region existed.

If Arabs are so passionate in their belief that the United States and UK are a threat to their countries, support in large numbers the Islamist transformation of large parts of the region, think Israel is so profoundly dangerous, and are friendly toward an adventurous, expansionist Iranian regime, can someone possibly be so naive to think that bashing Israel or creating a non-Islamist Palestinian state is going to defuse that deeply and passionately held world view?

Yet this is precisely how the poll was spun by the Brookings Institution: as showing the United States wasn't doing enough to distance itself from Israel. Forget about Islamism versus nationalism, poverty, inequality for women, corruption, repression, the war in Iraq, Iran's nuclear weapons' drive, nearly universal dictatorship, Kurds and Berbers,  the growing gap between the Arabic-speaking world and the West or even the faster-progressing states of Latin America and Asia, terroristic violence, and every other issue in the region. We are constantly told that the only thing of any importance is the Palestinian issue.

What are the Arabic-speaking world's real problems?

--A failure of Arab statist dictatorships and Arab nationalist ideology which promised so much and delivered so little. The results include repression, corruption, and far lower living standards (except in low-population, high oil-production Gulf states) than might exist otherwise.

--A stifling traditional culture that clashes with modernity without finding some hybrid solution. This gives rise to the attractive slogan that "Islam is the solution" which promotes an effort to turn the clock back parallel to what happened in past Western societies (the Counter-Reformation, the post-1815 anti-democratic reaction, fascism) and Japan (the revival of feudal military ideology that led to Pearl Harbor).

--The regimes' effort to use violence, scapegoating of the West and Israel, elements of Islamist ideology, and intransigence to win mass support. (Though when one sees the poll figures this is understandable.)

--Internal group conflicts among Sunni, Shia, and Kurds, among other group and regional quarrels.

--The failure to achieve fully integrated states which are sabotaged by pan-Arab and pan-Islamic doctrines.

This is only a partial list. Yet one thing is clear: whether by force or appeasement, seeking popularity or advertising for their own way of life, Western countries cannot solve these problems. The only solution is internal and it will take decades at best. What the West can do is to defend itself, help the most relatively moderate forces (both governments and mass opposition movements as in Lebanon and Iran), and stand up for its own values.

The worst thing it can do is to practice appeasement, a policy that seems to prove the radicals right about Western cowardice and admitted sinfulness, thus inspiring them to more aggression and a stronger popular base of support. Apology and retreat appears to confirm the dysfunctional revolutionary ideologies and favor the revolutionary forces. In the face of the radical advance and Western retreat, demoralized moderates rush to get good surrender terms or join the mob.

Transformation to something better can only come when Arabs and Iranians conclude that the revolutionary road doesn't work and is wrong. Teaching them that it does work and that they are right to pursue it will lengthen the period of change and cost hundreds of thousands of lives.

As long as there is a huge gap between the actual Middle East and the fantasy Middle East so dear to many Western academics, journalists, and diplomats, the region will remain incomprehensible and Western policies will not engage with reality.
 
====================
*Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs (GLORIA) Center and editor of the Middle East Review of International Affairs (MERIA) Journal. His latest books are The Israel-Arab Reader (seventh edition), with Walter Laqueur (Viking-Penguin); the paperback edition of The Truth About Syria (Palgrave-Macmillan); A Chronological History of Terrorism, with Judy Colp Rubin, (Sharpe); and The Long War for Freedom: The Arab Struggle for Democracy in the Middle East (Wiley). To read and subscribe to MERIA, GLORIA articles, or to order books, go to http://www.gloria-center.org
You can read and subscribe to his blog at http://www.rubinreports.blogspot.com .
====================
The Global Research in International Affairs (GLORIA) Center
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, P.O. Box 167, Herzliya, 46150, Israel
- Phone: 972-9-960-2736
- Fax: 972-9-960-2736