zaterdag 13 oktober 2012

Golanhoogvlakte in ruil voor vrede met Syrië?

 
Een volledige terugtrekking naar de grenzen van voor 1967 bij de Golan, was in het verleden voor Israël onbespreekbaar. Syrië zat na de oorlog van 1948 tot aan het Meer van Tiberias en maakte het grensgebied daar onveilig totdat Israel de Golan innam. Bij de onderhandelingen die Ehud Barak in 1999 of 2000 voerde, zou dan ook tenminste een strook langs het meer onder Israelisch bestuur blijven. Als ze nu inderdaad de pre-1967 grens hebben aangeboden, zal dat vooral te maken hebben met de Iraanse dreiging; Iran bevoorraadt via Syrië de Hezbollah, en kan in het geval van een Israelische aanval op haar atoomprogramma makkelijk via Hezbollah Israel bestoken. In ruil voor de Golan zou Syrië tenminste de samenwerking met Iran, inclusief de doorvoer van wapens naar Hezbollah moeten beëindigen.
 
Wouter
_____________
 

 

 

Golanhoogvlakte in ruil voor vrede met Syrie

http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Golanhoogvlakte-in-ruil-voor-vrede-met-Syri.html  

 

De Israelische krant Yediot Aharonot bracht vanmiddag opmerkelijk nieuws met betrekking tot een Amerikaans initiatief. De VS blijken in maart 2011 een indirect overleg te hebben georganiseerd waaraan Israel en Syrie deelnamen. Premier Netanyahu zou hierbij de Golanhoogvlakte aan Syrie hebben aangeboden in ruil voor vrede. Het overleg stokte onder andere door onlusten in Syrie tegen het Assad regime die uitgroeiden tot een burgeroorlog. 

 

Documenten van de toenmalige Amerikaanse afgezant voor het Midden-Oosten Fred Hoff, in handen van het dagblad, wijzen op overeenstemming tussen premier Netanyahu en defensie minister Barak om terug te keren naar de grens van 1967. De Golanhoogvlakte zou in ruil voor een alomvattende vredesovereenkomst met Syrie aan het land worden teruggegeven. Israel gaf een voorbehoud, het Assad regime moest alle banden met Iran doorsnijden. Het overleg liep stuk op het tijdpad van de Israelische terugtrekking uit de Golan. Syrie eiste dat Israel binnen twee jaar vertrokken zou zijn. Israel gaf direct aan dat het wegtrekken uit dit gebied meer tijd zou kosten. Ook interne spanningen in Syrie droegen bij aan het falen van dit overleg. 

 

Een woordvoerder van Netanyahu zei dat "dit initiatief een van velen was" en dat Israel "niet voornemens is geweest dit Amerikaanse initiatief te accepteren". Ook gaat hij ervan uit dat deze documenten richting media zijn gelekt vanuit politieke overwegingen. Israel gaat op 22 januari naar de stembus, Netanyhu's Likud blijkt twee zetels te winnen, en berichten over een eventuele terugtrekking vanuit de Golan zouden Netanyahu veel rechtse stemmen gaan kosten. Op de Golanhoogvlakte wonen meer dan 20.000 Joden en ongeveer 18.000 Druzen, de overgrote meerderheid van hen houdt vast aan de Syrische nationaliteit.

 

vrijdag 12 oktober 2012

Nieuwsbrief media en Israël oktober 2012

 

Dit is de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl van de Mediawerkgroep van stichting WAAR en facebookgroep Like for Israel. Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over actuele zaken rond de beeldvorming en berichtgeving over Israël en de Palestijnen. Wij maken ons zorgen over de vaak eenzijdig negatieve berichtgeving en spreken media aan op onjuistheden. Eerder dit jaar hebben wij vier keer een 'Media Missers Nieuwsbrief' gepubliceerd, met feiten over en voorbeelden van foutieve en suggestieve berichtgeving. U kunt deze onderzoekjes hier lezen. Op de website van WAAR staan tevens enkele uitvoeriger onderzoeken naar de berichtgeving in de media.

In deze nieuwsbrief:

1. De onschuld van moslims

2. Veolia en de lightrail

3. Antizionisme en antisemitisme

4. Open brief aan Nederlandse Christenen


1. De onschuld van moslims

De woede over dit internetfilmpje is inmiddels gezakt, maar de afgelopen weken zagen we weer boze menigten in de islamitische wereld die VS vlaggen verbrandden en schreeuwden dat niemand het recht heeft de profeet te beledigen. Net zoals bij de cartoonrellen uit 2006 werden de mensen opgehitst door extremisten, vooral salafisten, die steeds dominanter lijken te worden in de Arabische landen. En net als in 2006 bleek de film waar het om ging al vanaf juli op internet te staan, maar werd aanvankelijk door slechts weinigen opgemerkt. Ook nu weer veroordeelden Westerse leiders de film, en werd dit vervolgens fel bekritiseerd als slap en een uiting van 'dhimmitude'. Het maken van een film, ook een smakeloze, valt immers onder de vrijheid van meningsuiting en Westerse regeringen gaan niet over wat individuen op het internet zetten. Daar komt bij dat in Arabische en islamitische landen vaak de walgelijkste cartoons en TV series over Joden (en in mindere mate christenen) worden uitgebracht, vaak ook in door de regering gecontroleerde media. Het siert Westerse leiders dat men begrip toont voor de gekwetste gevoelens van moslims die niet aan onze vrijheid van meningsuiting zijn gewend, de tonnen boter op het hoofd van islamitische leiders bleef echter veelal onvermeld. Bijzonder kwalijk was dat de film aanvankelijk werd toegeschreven aan een Jood van Israëlische komaf, die de film zou hebben gefinancierd met geld van 100 rijke Joden. Het duurde twee dagen voordat Nederlandse media met het juiste verhaal naar buiten kwamen, namelijk dat een kopt van Egyptische komaf de maker was. De kopten in Egypte hebben, zeker de laatste jaren, het nodige te lijden gehad onder de moslimheerschappij. Het is opvallend hoe makkelijk en kritiekloos een dubieus verhaal over Joodse betrokkenheid en Joods geld bij zo'n film wordt overgenomen. Ook later bleven de media de Egyptische afkomst van de man bagatelliseren/verzwijgen en werd hij meestal slechts als Amerikaan aangeduid.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en betekent dat alleen de rechter een bepaalde uiting kan verbieden, wat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gebeurt.

2. Veolia en de lightrail

Bij zo ongeveer iedere openbare aanbesteding waar Veolia of Connexxion (dochter van Veolia) aan meedoen, is het raak: pro-Palestijnse groeperingen protesteren tegen Veolia/Connexxion omdat Veolia meewerkt aan de lightrail in Jeruzalem, een tram die veel van de oude en vieze stadsbussen vervangt. Op dit moment wordt in Utrecht over een aanbesteding besloten, en de actiegroep Utrecht4Palestine heeft een petitie ingediend tegen toekenning aan Veolia. De aanbestedingsregels staan niet toe op dergelijke gronden te selecteren, maar we willen toch graag een paar zaken rechtzetten.

Utrecht4Palestine doet het voorkomen alsof Veolia in een schurkenstaat investeert en actief betrokken (en dus medeplichtig) is bij de onteigening en onderdrukking van Palestijnen. Hun kritiek richt zich met name op de zogenaamde lightrail in Jeruzalem, die mede door Veolia wordt geëxploiteerd. Een deel van het traject voert door Oost Jeruzalem, ofwel dat deel van de stad dat in 1948 door Jordanië werd veroverd en bezet. In 1967 veroverde Israël dit deel van de stad, waarin tientallen synagogen en de voor Joden zeer belangrijke Klaagmuur liggen, en herenigde dit met West Jeruzalem.

De tram wordt door zowel Joden als Arabieren gebruikt (ca. twee derde van de passagiers is Arabier) en is een stuk sneller en schoner dan de vroegere bussen. Zowel Joden als Arabieren kunnen vrij reizen binnen de gemeente Jeruzalem, dit ondanks de vele aanslagen die er in Jeruzalem hebben plaatsgevonden. De tram scheidt Joden en Arabieren dan ook niet zoals Utrecht4Palestine suggereert maar brengt beide groepen juist bij elkaar.

Utrecht4Palestine beweert dat voor de lightrail enkele Arabieren zijn onteigend, maar vermeldt niet hoeveel Joden er zijn onteigend. Bij een dergelijk groot project is het internationaal gebruikelijk om ook grond die in privé bezit is te benutten. Vergelijk dit bijvoorbeeld met de aanleg van de metro in Amsterdam waar een complete zijde van de Joden Breestraat is onteigend en de bewoners naar Purmerend moesten verhuizen. En meer recent zijn bij de Noord-Zuidlijn woningen verzakt en moesten mensen worden geëvacueerd.

De informatie van Utrecht4Palestine is dan ook eenzijdig en misleidend. Het is gebaseerd op radicale en eenzijdige bronnen zoals Electronic Intifada, Mondoweiss en de Anti Wall Campaign.

3. Antizionisme en antisemitisme

Critici van Israël beweren vaak dat ze zomaar voor antisemiet worden uitgemaakt wanneer ze Israël bekritiseren. Helaas gebeurt dat ook wel. Anderzijds komt het ook voor dat pro-Palestijnse organisaties of personen echt over de rand gaan. Een drietal recente voorbeelden:

1. Onlangs schreef Anton van Hooff in De Gelderlander dat de Holocaust een offer was voor de Joden waardoor ze Israël hebben gekregen. Hij vindt ook dat zionisten de Holocaust misbruiken en het alleenrecht op lijden claimen.

2. Niet lang daarvoor stond op een facebookpagina die door Gate48 (platform voor kritische Israëli's, zoiets als EAJG) voor een bijeenkomst was aangemaakt onvervalst antisemitisme. Ene Peter Goy ontkende de Holocaust en schreef bijzonder kwetsende reacties over 'die fabels over oma's die door de schoorsteen waren verdwenen'. Na klachten bleven de reacties gewoon staan. (Enkele dagen later is de hele pagina verwijderd.)

3. Eind september stuurde de Free Gaza Movement (bekend van de 'flotilla's' naar de Gazastrook) een tweet met een link naar een video waarin werd beweerd dat de concentratiekampen door zionisten werden geleid en zij daar de antizionistische Joden wilden doden in samenwerking met de nazi's. Ook zouden sommige Joden pleiten voor een standbeeld van Hitler in Israël, want 'men heeft Israël aan Hitler te danken'. De Free Gaza Movement wordt in Nederland ondersteund door o.a. EAJG, Anja Meulenbelt en het Palestina Komitee. Vier dagen later werd op de Free Gaza website een verontschuldiging geplaatst voor de tweet, die een vergissing van mede-oprichtster Greta Berlin zou zijn geweest.

NB: Hier kunt u meer lezen over allerlei mythes omtrent Israëls ontstaan, het zionisme, het vredesproces, etc.: Mythes en misvattingen over het Israëlisch-Palestijnse conflict

4. Open brief aan Nederlandse Christenen

In het begin van de maand september hebben zes theologen waaronder Steven Paas en Jos Strengholt een open brief opgesteld die gericht was aan de Nederlandse Christenen. Die brief is onder meer gepubliceerd op de weblog van Strengholt, en de strekking ervan is dat met name de Christenzionisten de Bijbel verkeerd lezen en terug zouden moeten keren naar waar het volgens de zes theologen werkelijk om gaat: de boodschap van het Evangelie.

Evangelie betekent in gangbaar Nederlands blije boodschap. Met die blijdschap wordt bedoeld dat God in Jezus Christus een totaal nieuw begin heeft gemaakt en daarom het oorspronkelijke Joodse geloof achterhaald zou zijn. Christenzionisten denken daar heel anders over. Zij geloven in het nieuwe 'Godsbegin' van Jezus Christus maar tegelijk ook dat God Zijn plan met de Joden niet loslaat, en nemen de belofte van heil en land aan het Joodse volk letterlijk. In toenemende mate komen Christenzionisten echter onder vuur te liggen.

Het credo dat het nieuwe heil door Jezus Christus de plaats zou hebben ingenomen van het Joodse geloof heeft ernstige gevolgen gehad voor het Joodse volk. De gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben uiteindelijk geleid tot een Christelijke bezinning op het credo van vervanging en meer oog voor de Joodse interpretatie van de Bijbel. Helaas komen daar ook weer reacties op. Mogelijk onder invloed van het Midden-Oosten conflict of door het voortschrijden van de jaren komen steeds meer mensen hierop terug en herleeft de oude vervangingstheologie. Dat geldt zeker ook voor de zes auteurs van de open brief aan de Nederlandse Christenen.

Het zestal theologen heeft in deze brief tien stellingen verwerkt die hun visie moeten onderbouwen. Enkele van die stellingen, zes en zeven, geven helder aan dat het authentieke Joodse geloof niet kan leiden tot heil. Dat is alleen voorbehouden aan mensen die in het heil van Jezus geloven.

De open brief moet ook in een breder kader worden geplaatst. In de afgelopen decennia werd het Christenzionisme meermaals aangevallen. Het begint op een trend te lijken. Er wordt daarbij openlijk geknaagd aan de legitimiteit van een Joodse staat en steun uitgesproken voor de Palestijnen. Om die reden moet de open brief aan de Nederlandse Christenen dan ook worden gezien als een onderdeel van een mondiale trend.

De auteurs komen met het zwaktebod dat Christenzionisten de Bijbel niet goed lezen. De Bijbelteksten zijn voor meerdere uitleg vatbaar waardoor niemand kan stellen dat zijn uitleg de enig juiste is. Die aantijging is dus ten onrechte maar heeft wel geleid tot heftige binnenkerkelijke discussies, waarbij Israël en de Joden niet worden betrokken. De PKN heeft in toenemende mate oog voor het Palestijnse leed, wat veroorzaakt zou worden door het bestaan van een Joodse staat die immers na de komst van Jezus Christus niet meer nodig zou zijn.

De zes briefschrijvers dekken zich momenteel in tegen elke vorm van kritiek, die ze afdoen als sfeer bedervend en ziekmakend.


Websites:

http://www.waarnet.nl/ http://www.likeforisrael.nl http://www.israel-palestina.info/

 

donderdag 11 oktober 2012

Pro-Palestijns antizionisme en antisemitisme (IMO Blog)

 

IMO Blog

Critici van Israël beweren vaak dat ze zomaar voor antisemiet worden uitgemaakt wanneer ze Israël bekritiseren. Helaas gebeurt dat ook wel. Anderzijds komt het ook geregeld voor dat pro-Palestijnse organisaties of personen echt over de rand gaan, zoals ik hier vaker heb laten zien. Het laatste voorbeeld is de Free Gaza Movement, die weer eens een bootje richting Gaza heeft gestuurd met zogenaamd humanitaire hulp.

Eind september stuurde men een tweet met een link naar een video waarin werd beweerd dat de concentratiekampen door zionisten werden geleid en zij daar de antizionistische Joden wilden doden in samenwerking met de nazi's. Ook zouden sommige Joden pleiten voor een standbeeld van Hitler in Israël, want 'men heeft Israël aan Hitler te danken'. In de video werd onder andere het volgende beweerd:

"And of course Hitler, allying himself with the Zionists, he said, 'after all, you're right,' he said, 'we have the same goals.' And so he allied with the Zionist Party and the mission of the Nazis was to force the anti-Zionist Jews to accept Zionism. And this is what the concentration camps were about. They put the anti-Zionist Jews in the concentration camps and they were placed under the direct administration of the Sonderkommandos, who were the Zionist Jews. So the concentration camps were run by the Zionist Jews in order to punish and get rid of the anti-Zionist Jews, which they did. And of course that's a part of the Holocaust that you're never told." (4:04-4:48)

"[The German generals] were executed [following the Nuremberg Trials], and so the Zionist secret was safe. And now the Zionists were now in control of the world, because their National Socialist allies were now gone from history and the Zionist had free rein, so they set up the State of Israel. And in fact some Jews themselves even claim that there should be a statue to Adolf Hitler in Israel because he created the State of Israel, which is actually true. [laughs] Without Adolf Hitler, Israel would not exist." (06:57-07:32)

De video blijkt afkomstig van ene Eustace Mullins (inmiddels overleden), van wie de volgende citaten afkomstig zijn:

"The Jew has always functioned best as a panderer, a pornographer, a master of prostitution, an apostle of sexual perversion, an enemy of the prevailing sexual standards and prohibitions of the gentile community."

"This religious ceremony of drinking the blood of an innocent gentile child is basic to the Jew's entire concept of his existence as a parasite, living off of the blood of the host."

"Treason, fraud, perversion, all the hallmarks of Jewish life among the gentiles in the Diaspora. And it is parasitism."

"…the existence of the Jewish parasite upon the host is a crime against nature, because its existence imperils the health and the life of the host. Thus, everything that the Jew does in connection with this parasitic existence is a criminal act, and part of an overall criminal existence."

De Free Gaza Movement wordt gesteund door een scala aan organisaties en mensen waaronder EAJG, Anja Meulenbelt, het Palestina Komitee, Norman Finkelstein, Women in Black, The Alternative Information Center (waarvan de econoom Shir Hever geregeld wordt aangehaald in documentaires zoals Zembla), Zochrot, Jewish Voice for Peace, Coalition of Women for Peace, Code Pink, de Palestijnse Halve Maan, Naomi Klein, Desmond Tutu en nog vele, vele anderen.

Vier dagen later werd op de Free Gaza website een verontschuldiging geplaatst voor de tweet, die een vergissing van mede-oprichtster Greta Berlin zou zijn geweest.

Berlin said the offending tweet was meant for her private Facebook account and was mistakenly sent from the Free Gaza Twitter account. The Canadian daily reported that a tweet from Free Gaza quoted her as saying, "I shared it without watching it. I am sorry that I just sent it forward without looking at it. It won't happen again."

Greta zelf voegde toe:

"I apologize that I did not watch the video before hitting SHARE on Facebook. I was in a rush to get to a book event and simply reposted. The fault is completely mine. Free Gaza had nothing to do with the post at all. "

Dus op haar Facebook mag ze wel zonder commentaar antisemitische samenzweringsbagger posten?! Greta Berlin is een van de leiders van de Free Gaza Movement. Het feit dat zij zulke zaken post zegt dus wel degelijk wat over hoe sommige leiders van radikaal pro-Palestijnse organisaties eigenlijk denken. Deze tweet mag dan extreem en een vergissing zijn, andere tweets van de Free Gaza Movement zijn ook niet erg subtiel. Men betuigt steun aan de 'resistance' die Israel met Qassam raketten bestookt, noemt geweld tegen Israel legitiem, verdedigt antisemieten en is openlijk voor het einde van Israel.

Maar niet alleen de Free Gaza Movement zoekt regelmatig de grenzen op – en gaat eroverheen. Ik blogde onlangs over een facebookpagina van Gate48 waarin een alternatief verkiezingsdebat werd aangekondigd. Hier ging ene 'Peter Goy' helemaal los over 'die fabels van zielige omaatjes die door de schoorsteen zouden zijn verdwenen' en werd gesteund door de stalinist Rik Min, die daar ook van de partij was (hij is ook erg actief in de werkgroep Palestina van de Abva Kabo). Vorig jaar twitterde Hajo Meyer dat de entering van de Mavi Marmara door Israel erger was dan wat de nazi's deden. Hij is zelf een Holocaust overlevende, dus hij weet waar hij het over heeft zou je denken.

Op het forum van Fok kwam ik een serieuze vraag tegen over alweer de vermeende samenwerking tussen nazi's en zionisten, dit keer n.a.v. een video van Jim Condit. De poster schrijft:

Hoewel ik de informatie wantrouw, lijkt het toch alsof de auteur sommige zaken logisch verbindt, zo weet ik dat Nazi-Duitsland de Havara-overeenkomst had en dat de Nazi's inderdaad zionistisch waren. Verbanden tussen zionisme en nazisme zijn dus denk ik niet eens altijd onzin, alleen vraag ik me af, wat klopt er van dit artikel en wat is er onzin in?

Later beweert ze nog eens dat zionisme een vorm van antisemitisme is. Het blijkt dat ze vaker dit soort dingen post en vragen stelt, en dat ze het ook geregeld opneemt voor de Palestijnen. En we kennen allemaal nog wel de vele 'onhandige' opmerkingen van Gretta Duisenberg. Op de website van Stop de Bezetting werd jarenlang de Holocaust geminimaliseerd, door te stellen dat Jehova's getuigen en Esperantisten evenzeer te lijden hadden van de nazi's als de Joden. Er zou teveel aandacht zijn voor de Holocaust, Joden zouden het alleenrecht op lijden opeisen (Anton van Hooff beweerde dat onlangs nog in de Gelderlander) en Israel zou een gedenkplaats voor de nakba moeten financieren die minstens zo groot is als Yad Vashem in Jeruzalem.

Hoe komt het dat (radikale) pro-Palestina activisten en organisaties zo vaak over de schreef gaan? Is het toeval dat zij relatief vaak in complottheorieën geloven waarin de Joodse almacht achter allerlei wereldleed blijkt te zitten? Is het toeval dat ze zo vaak de nazi's erbij halen? Is het toeval dat hun bronnen zo vaak een luchtje hebben? Nee, natuurlijk niet, en alhoewel niet iedere Israel criticaster een antisemiet is, zijn veel notoire antizionisten dat wel. De meeste mensen die vinden dat de Joden geen recht hebben op zelfbeschikking en, in tegenstelling tot andere landen, geen geweld mogen gebruiken tegen vijanden die hen willen vernietigen, hebben het überhaupt niet zo op Joden.

Daarnaast maakt het actief zijn binnen de pro-Palestina scene en de eenzijdige propaganda waaraan je dan jarenlang bent blootgesteld mensen vatbaarder voor antisemitische denkbeelden. Je leest dagelijks dat smeerlappen van het Israelische leger onschuldige Palestijnse jochies molesteren, en dat fanatieke kolonisten met de Torah in de hand olijfbomen in brand steken en Palestijnse dorpen onveilig maken, en je krijgt op den duur vanzelf een hekel aan Joden. Eenzijdige propaganda, ook wanneer het soms waar kan zijn, zet aan tot haat. Dit geldt uiteraard ook voor de andere kant. De extreme kolonisten die inderdaad Palestijnen belagen lezen niet anders dan dat de hele Arabische wereld hen wil vernietigen en iedere Palestijn wordt opgevoed tot jihadist.

Er bestaan natuurlijk ook nog ouderwetse antisemieten, die omdat het niet meer mag een uitingsvorm zoeken die wel mag, namelijk antizionisme. Maar het is eigenlijk gewoon heel logisch dat mensen die een hekel hebben aan Joden, hun staat ook niet zien zitten, en mensen die niks van Israel moeten hebben, de daar dominante bevolkingsgroep ook geen warm hart toedragen. Israel en Joden zijn nou eenmaal niet los van elkaar te zien, hoe graag veel antizionisten dat ook zo doen voorkomen.

Ratna Pelle

 

dinsdag 9 oktober 2012

Antisemitisme in Turkije: "Zeven rijke Joden domineren de wereld"

 
Je vraagt je af of die mensen het boek van Adolf H. allemaal lezen, want het schijnt ook literair onverteerbaar te zijn. De Protocollen van de Wijzen van Zion is dan waarschijnlijk wat spannender literatuur, immers is die grotendeels van een toneelstuk overgeschreven, met alle bozerikken in het stuk vervangen door Joden. Mij lijkt dat Mein Kampf met de stoere foto van de Führer voorop vooral als statussymbool in de boekenkast komt te staan, zoals men hier pronkt met ongelezen literaire meesterwerken in de kast.
 
Wouter
______________
 

Antisemitisme in Turkije: "Zeven rijke Joden domineren de wereld"

·        http://joodsactueel.be/2012/09/28/antisemitisme-in-turkije-neemt-serieuze-omvang-aan/

·        Vrijdag 28 September 2012 16:24 

 

·         "In een paar jaar hebben dertien Turkse uitgeverijen Mein Kampf gedrukt. En niet voor niets hebben ze de drukkers overuren laten maken: de Turken hebben meer dan een miljoen exemplaren gekocht van dit boek. Steeds meer mensen hoor je zonder enige schroom verkondigen dat Hitler 'te weinig' Joden heeft uitgemoord" dat schrijft de Standaard vandaag in een artikel waarin bijzondere aandacht aan het fenomeen wordt geschonken. De Turkse correspondent probeert vervolgens te verklaren waarom uitgerekend nu het antisemitisme in alle hevigheid woedt.

"Het bekende boek van de hand van Hitler gaat nog altijd als warme broodjes over de toonbank. De doorsnee Turk zal je op straat het grote 'geheim' uit de doeken doen: 'Zeven rijke Joden hebben de leiding van de wereld.' De meerderheid is van mening dat de hele wereld tegen Turkije is " aldus de  Erdal Balci, de auteur van het artikel, die verder sarcastisch opmerkt dat de Armeense genocide  daarentegen voor de Turken een grote leugen is.

Historica Aishe Hur sluit niet uit dat het afscheid van de Europese Unie een ander proces versnelt: het islamisme, wat alweer een verdere verwijdering van de Europese waarden zou betekenen.

Het volledige artikel in de Standaard kan je lezen in hun online editie l

 

maandag 8 oktober 2012

Drone vliegtuig boven Israel neergeschoten

 
Boven Israel werd zaterdag een onbemand vliegtuigje neergehaald, dat vermoedelijk vanuit Libanon was gelanceerd door Hezbollah. VN-vredesmacht UNIFIL heeft niets gezien, maar onder hun neus heeft Hezbollah weer een wapenarsenaal verzameld dat groter is dan wat ze voor de Tweede Libanon Oorlog hadden, dus dat zegt niet veel.
 
Vermoedelijk was het een door Iran ge-orkestreerde testvlucht om te zien hoe goed en alert de Israelische luchtverdediging is, in het geval van een Israelische aanval op Irans nucleaire installaties en een mogelijke Iraanse tegenaanval...
 
Wouter
____________
 

Warning from above

Analysis: Drone carried with it Iranian message to Israel regarding any future conflict

Alex Fishman

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4289334,00.html 

Published: 10.07.12, 14:10 / Israel Opinion

Some entity, apparently Iran through Hezbollah or the Revolutionary Guards in Lebanon, tested its technological and operational capabilities and also tested Israel's air defense capabilities. While Israel's air defense systems worked, we cannot ignore the fact that the drone, which was apparently Iranian made, was shot down a mere 30 kilometers from the Dimona reactor. This will give Nasrallah and his masters a cause for celebration.

Israel, which threatens Iran and flies regularly over Lebanon to take photos, received a warning on Saturday: We too can fly above you, take photos and reach your most sensitive sites, so don't mess with us.

Naturally, Israel is withholding information regarding the penetration of the drone into its airspace, because at this very moment professionals in Iran and Lebanon are waiting for every bit of information regarding the drone's flight and the manner in which it was shot down in order to draw operational lessons: Where are the Israeli air defense's weak spots? What are the weaknesses of the drone itself?

Meanwhile in Israel, engineers and intelligence officials are reassembling the drone. It is not every day that you get an opportunity to study a product of Iranian technology so thoroughly and see how far they have come.

Those who launched the unmanned aerial vehicle (UAV) will manipulate the infiltration for their own propaganda purposes, as the drone was shot down only after flying for 20 minutes over populated Israeli areas, an army base and near sensitive facilities such as the Dimona reactor.

Israel is presenting the drone's interception as a show of force and an achievement. The Air Force claims it could have downed the UAV during any stage of its flight over Israel but preferred to shoot it down over a non-populated area to avoid causalities and damage.

The good news is that the system that is supposed to protect Israel's skies works. The drone was detected while it was still flying over the Mediterranean Sea, a few minutes before 10 am. Four F-16 fighter jets were scrambled to intercept the drone even before it entered Gaza's airspace.

The fighter jets' radars also detected the UAV - a significant technological feat considering the fact that drones travels at a slow speed – and later used a heat-seeking missile to down the drone, which emits less heat than other, larger aircraft.

The fact that the drone was launched on a Saturday morning is not coincidental. Its operators apparently assumed that the level of alertness is lower on Saturday, when all kinds of civilian planes and hang gliders are in the air.

 

The bad news is that the drone, which apparently departed from Lebanon, flew over the sea for at least three hours, and did not raise enough suspicion in Israel until it approached Gaza's coastline. This may indicate a technological or protocol problem, or perhaps a lack of alertness. In any case, the incident calls for improvements in all three areas.

 

The drone's interception should remind Israel's citizens of what army intelligence has known all along: The other side is constantly looking for ways to infiltrate the country, for weak points, and it is preparing what Nasrallah referred to as a "surprise weapon" – a weapon that will infiltrate deeper into Israeli territory, a weapon that is meant to rattle the State of Israel's nerves.

 

Now Israel will check whether Iran's drones have more advanced capabilities, such as a space-based satellite navigation system (GPS), which is more accurate, or even a satellite communication system.

Such a drone is capable of carrying intelligence gathering apparatus or weapons systems. It can also serve as a 'suicide drone' laden with explosives, which can crash into a target such as a cruise missile.

In the next war drones will come from the north in waves, and Gaza may contribute its part as well, as Hamas is working independently to develop its own UAVs.

For now there are more questions than answers, but there is no doubt that this incident constitutes a major turning point as far as Israel's security is concerned. The Iranians sent us a message via Lebanon: You will be attacked not only with rockets and missiles, but with explosives-laden unmanned aircraft as well.