vrijdag 31 juli 2015

Stemmingmakerij in de Rotterdamse raad (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/31/stemmingmakerij-in-de-rotterdamse-raad/  

= IMO Blog = 

NIDA, de partij van Nourdin El Ouali (zie vorige blog), doet zich voor als een redelijke partij, een partij voor alle Rotterdammers, maar heeft banden met sympathisanten van Hamas en met de Moslim Broederschap. Carel Brendel schrijft onder meer:

NIDA-leider en zelfverklaard “activist voor Gaza” El Ouali wilde ook letterlijk in zee gaan met Hamas. In 2011 stond het toenmalige GroenLinks-raadslid klaar om zich in te schepen op de Stefano Chiarini, het Nederlands/Italiaanse schip in de Tweede Gazavloot. Deze “Freedom Flotillas” worden georganiseerd en geregisseerd door Hamas en de Moslimbroederschap, zoals onderzoeker Steven Merley ruimschoots (pdf) heeft aangetoond. Dezelfde organisaties zaten ook achter de tweede vloot.

Uit naar de Telegraaf uitgelekte notulen bleek dat Amin Abou Rashed, internationaal fondsenwerver van Hamas, en Ibrahim Akkari, een oudgediende bij de Nederlandse Moslimbroeders, de hoofdrol speelden. Abou Rashed regelde in Italië de aankoop (pdf) van de Stefano Chiarini met geld bijeengebracht door stichting ISRAA, waarvan Akkari destijds de directeur was.

Aan tafel met NIDA

In het artikel van Brendel blijken ook andere leden van NIDA banden te hebben met radikale moslimorganisaties. Maar dat alles lezen we niet in de ‘gewone’ media, waar NIDA werd geportretteerd als een keurig nette club, een soort islamitisch CDA. In NRC Handelsblad (25 juli, niet online) gingen terrorisme deskundige en CU lid Beatrice de Graaf en El Ouali gezellig met elkaar in gesprek tijdens een etentje, waarin ze veel met elkaar gemeen blijken te hebben.

Aan tafel voor het diner gaan de christen en de moslim verder over het geloof. Ze genieten van het gesprek, gelovigen onder elkaar. De twee journalisten vergeten helaas te wachten op het gebed voor het eten. De Graaf doet of ze het niet gezien heeft. „Ik zou nu graag even bidden”, zegt ze.

Lastige kwesties en pijnlijke vragen worden gemeden of er wordt overheen gepraat. De journalisten laten het begaan, het is wel gemoedelijk zo, en het NRC is blijkbaar al lang geen ‘slijpsteen voor de geest’ meer. El Ouali komt weg met uitspraken als:

Nou, ik heb ook geen onderzoek gedaan, maar ik heb wel een mening hoor. Mijn opvatting is dat het internationale recht de oplossing moet bieden. Israël overtreedt dat recht.”

Het internationale recht dat door Hamas, op de mede door hem georganiseerde demonstratie verheerlijkt als heldhaftig verzet, met voeten wordt getreden. Maar dat zei De Graaf niet, en dat zeiden de journalisten ook niet.

Leefbaar

Het gescheld op Israel door El Ouali stuit wel op verzet van Leefbaar Rotterdam, dat El Ouali oproept om ook naar de andere kant te kijken. Op haar weblog schrijft raadslid Tanya Hoogwerf:

Dat NIDA-voorman Nourdin El Ouali compleet is ingegraven in de discussie rond het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden, moge duidelijk zijn. Er zijn geen andere slachtoffers dan onschuldige Palestijnse vrouwen en kinderen en er is geen andere dader dan Israël.(…)

Hij trekt hand in hand op met lieden die de terreurorganisatie Hamas helden noemt en hen zal steunen tot iedere zionist -lees Jood- verdwenen is. Tel daarbij op dat het handvest van Hamas letterlijk stelt: zoek achter iedere steen en boom en als je een jood vindt, dood hem, en we weten ongeveer in welke hoek de aanhang van de heer El Ouali zich beweegt. Enige objectiviteit en relativering ontbreekt. Hij houdt zich uitsluitend bezig met het verkeerd en eenzijdig informeren van met name jongeren over dit conflict, wat resulteert in een verdere stijging van het al jaren groeiende antisemitisme in onze stad. Laten we niet vergeten dat Rotterdamse synagogen beveiligd moeten worden omdat er een reële dreiging van geweld bestaat.

Ze roept El Ouali op om de jongeren ook ‘de andere kant van de medaille te laten zien’ en beschuldigt NIDA, de SP en Groen links ervan ‘met hun ophitserij de Joodse Rotterdammers het slachtoffer te laten zijn van toenemende dreiging en spanning om hun eenzijdige wereldbeeld door te duwen’.

Harde aantijgingen, maar niet geheel onterecht. In het AD noemde de SP de aantijgingen ‘pure stemmingmakerij’ en beticht ze Hoogwerf ervan ‘politiek te bedrijven over de rug van onderdrukte Palestijnen’. Ook GroenLinks is geschrokken van de verwijten van Leefbaar, aldus het AD: “Dit is zo kort door de bocht. Het zijn echt ongelooflijke beschuldigingen”, zegt fractievoorzitter Judith Bokhove.

Ongelooflijke beschuldigingen

Blijkbaar vinden ze de idiote aantijgingen van etnische zuiveringen en de eis dat Israel 5 miljoen Palestijnen binnenlaat geen ‘stemmingmakerij over de ruggen van de slachtoffers van het conflict.’ En blijkbaar is het geen probleem om een demonstratie te organiseren waar over ‘zionistische honden’ wordt gesproken en Israeli’s ‘moderne Hitlers’ worden genoemd. Want het is tegenwoordig normaal geworden om dit soort onzin en laster over Israel te verspreiden. Iedereen kan ongestraft alles over dit land roepen, niet gehinderd door tegenwerpingen of lastige vragen, of afkeuring. Anti-Israel zijn is hip, en als je er tegenin gaat ben je al gauw een zionistenvriend of op zijn best een naïeveling die nog gelooft in de oude sprookjes van ‘het tot bloei brengen van de woestijn’ en het ‘eenzame moedige landje ten midden van boze Arabische buren’. Oh ja, en als je erop wijst dat sommige uitlatingen de grens tussen legitieme kritiek op het Israelische beleid en antisemitisme duidelijk overschrijden, dan ben je tegen de vrijheid van meningsuiting en wil je Israel critici de mond snoeren over de ruggen van de Holocaustslachtoffers.

In naam van de legitieme Israel kritiek worden zionisten gecriminaliseerd, zelfmoordaanslagen met de opstand in het getto van Warschau gelijkgesteld, fuck de talmoed geroepen, leden van het CIDI uitgescholden, politici lafaards genoemd omdat ze de agenda van de Wijzen van Zion uitvoeren, en de intifada naar de poorten van Amsterdam gehaald. Ondertussen neemt het antisemitisme toe en durven Joden niet meer herkenbaar over straat. Hoogwerf is wat kort door de bocht, maar heeft niet helemaal ongelijk wanneer ze de hetze van met name NIDA maar ook de SP en GroenLinks (die ook banden hebben met de diverse radikale pro-Palestina organisaties) in verband brengt met het toenemende antisemitisme. De media spelen hier echter ook een rol in met hun vaak eenzijdige en suggestieve berichtgeving, en de politici van al die andere partijen die niks zeggen omdat dat niet opportuun is. En de debatcentra en universiteiten waar de ene na de andere eenzijdige lezing wordt georganiseerd, tot boycots wordt opgeroepen en pro-Israel bezoekers worden uitgejouwd.

Opruimen

Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat met name links haar idealen zo verloochent en eenzijdig en kritiekloos het Palestijnse verhaal gelooft en uitdraagt. Links staat voor mij o.a. voor kritisch nadenken, de macht bevragen, rechtvaardigheid en bescherming van hen die dat nodig hebben. Het staat voor gelijkwaardigheid en emancipatie, niet voor steun aan terroristische groeperingen en het ontzeggen van nationale rechten aan het meest vervolgde volk. Het demagogische geschreeuw van Appa, Al Jaberi en Abu Jahjah heeft niks maar dan ook niks met linkse idealen en gedachtengoed te maken, ook al beroepen zij zich op termen als antiracisme en antikolonialisme. Fascistoïde partijen gebruikten in het verleden vaak linkse termen en symbolen om hun ware aard te verhullen. Oproepen tot geweld tegen een bepaalde groepering (‘zionisten en al hun handlangers’), overgoten met een sausje van solidariteit.

Blijkbaar is het voor velen moeilijk daar doorheen te prikken en komt de kritiek van met name rechts, die hierin een mooie aanleiding ziet links in diskrediet te brengen. Ik wil kritiek op de ophitsing, het verheerlijken van geweld en het radikalisme op Gaza demo’s en het doorgeslagen antizionisme in het algemeen niet alleen op Geen Stijl of Jalta lezen, maar in mainstream media en juist linkse kwaliteitsmedia zoals De Groene Amsterdammer, VN of de VPRO. Links moet zijn eigen rotzooi opruimen, want als we dat aan rechts overlaten, ruimen ze meer op dan ons lief is.

Ratna Pelle

 

Het antizionisme van raadslid Nourdin El Ouali (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/07/31/het-antizionisme-van-raadslid-nourdin-el-ouali/  

= IMO Blog = 

Na het gedoe over de stedenband van Amsterdam met Tel Aviv en Ramallah, is er ook gedoe vanwege een geplande handelsreis naar Israel waaraan burgemeester van Rotterdam Aboutaleb zou deelnemen. Schande, aldus het islamitische NIDA (dat in Rotterdam 2 zetels heeft), GroenLinks en SP in koor. Het AD schrijft:

Nourdin El Ouali (Nida) spreekt desgevraagd van ‘een snoepreisje naar een niet-democratische staat die zich schuldig maakt aan agressieve koloniale uitbuiting en etnische zuivering’. ,,In dat soort oorden heeft onze burgervader niets te zoeken. Als hij wel zou gaan, dan keurt hij de misdaden van Israël impliciet goed uit naam van onze stad. Dat is onbestaanbaar.”

El Ouali haalt ook de demonstratie in Rotterdam van vorig jaar zomer erbij, en beweert dat, omdat er toen duizenden mensen (van de 600.000 inwoners van Rotterdam) demonstreerden, Israel nu geboycot moet worden. Knap staaltje logica:

El Ouali ontkent dat laatste niet. ,,Maar een bezoek aan Israël valt simpelweg niet te rijmen met de massale steunbetuigingen die vorig jaar in Rotterdam te horen waren aan het adres van de belegerde Palestijnen in Gaza. Ik mag toch hopen dat Aboutaleb die demonstratie niet vergeten is.”

Op het weblog Vers Beton gaat hij verder tekeer tegen Israel, met absurde en idiote aantijgingen zoals we die van de radikale anti-Israel organisaties inmiddels gewend zijn. Uit de mond van een gemeenteraadslid, gekozen om de belangen van de burgers in zijn stad te behartigen, klinkt het nog wat bevreemdender.

De Palestijnen zijn sinds 1947 ofwel verjaagd uit hun huizen ofwel vermoord, gevangen, dan wel uitgesloten, collectief van hun identiteit beroofd en anno 2015 de wanhoop ver voorbij.

Terugkeer

Omdat Israel de ‘meer dan vijf miljoen’ nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen niet wil toelaten, is het geen democratie, zo vervolgt hij.

Het recht op terugkeer is internationaalrechtelijk een belangrijk punt waar vaak te makkelijk overheen gestapt wordt. Vaak wordt op een Bijbelse manier geschermd met het recht op het bestaan van Israël. Hierbij wordt het recht van Palestijnen om naar hun land terug te keren en hun bezittingen op te eisen vergeten: in bezit genomen grond en de vele bezittingen waar Israël haar voordeel mee doet. Dit terwijl Palestijnen wegrotten in de vele vluchtelingenkampen in de regio.

Dat eerste is onzin, zoals ik eerder heb betoogd, en de Israelische weigering om op deze manier een einde te maken aan de Joodse zelfbeschikking heeft niks met de bijbel te maken. De VN heeft Israel toegelaten in 1949 en heeft in 1947 een delingsplan voorgesteld, gebaseerd op het principe van twee staten voor twee volken. De Palestijnen hebben zich nooit bij dit principe neergelegd, de lippendienst aan een tweestatenoplossing ten spijt. Ook El Ouali erkent Israel blijkbaar niet en is voor een groot Palestina.

Er zijn evenveel Joden verdreven uit Arabische landen, maar die bleven niet ‘wegrotten’ in de vele vluchtelingenkampen in Israel, maar hen werd een huis en een toekomst geboden. Overigens hebben na de oorlog in de voormalige nazi-kampen ook nog jaren honderdduizenden Joodse vluchtelingen zitten wegrotten, totdat de staat Israel werd uitgeroepen en ze eindelijk ergens welkom waren (de Britten weigerden ieder compromis om een deel van hen in Palestina toe te laten; dit droeg sterk bij aan het gevoel van urgentie onder Joodse leiders in Israel). Dat de Palestijnen wegrotten in VN vluchtelingenkampen in Arabische landen is in de eerste plaats de schuld van die landen en in de tweede plaats van de UNRWA. Beide houden liever de droom levend dat ze ooit ‘terug’ kunnen keren naar de situatie van voor 1948 en de stichting van Israel ongedaan kunnen maken. De internationale gemeenschap (en dan met name de VS en de EU) betalen jaarlijks miljarden aan UNRWA om de kampen te bestieren en de kinderen hun ‘Palestijnse identiteit’ bij te brengen. Opdat zij niet als Jordaans staatsburger een nieuw leven opbouwen en hun verleden zouden vergeten!

Zuivering

Ook de volgende aantijging is idioot:

De realiteit van een agressieve koloniale uitbuiting en etnische zuivering door de staat Israël maken een menswaardig bestaan voor Palestijnen al decennia onmogelijk.

Het is al twijfelachtig in hoeverre je sinds het ontstaan van de PA en de autonomie die zij heeft gekregen nog kunt spreken van bezetting, koloniale uitbuiting is helemaal niet aan de orde. Palestijnen op de Westoever hebben het beter dan veel andere Arabieren in het Midden-Oosten, hebben een hogere levensstandaard en een hogere opleiding. Daar is verder weinig ‘mensonwaardigs’ aan of je moet van mening zijn dat driekwart van de wereldbevolking onder ‘mensonwaardige’ omstandigheden leeft. De lonen die Israelische bedrijven aan Palestijnen uitbetalen liggen een stuk hoger dan die in de PA, wat een reden is dat zoveel Palestijnen voor Israeli’ s werken (dat waren er vroeger, voor de strenge veiligheidsmaatregelen in reactie op de twee intifada’s nog een stuk meer). De Gazanen zijn er slechter aan toe, maar dat is in de eerste plaats Hamas aan te rekenen, dat er sinds 2007 de macht heeft. Er is sprake van ongelijkheid tussen Israeli’s en Palestijnen, zoals die er ook is tussen Grieken en Turken of Marokko en Mali, maar er is geen sprake van uitbuiting. De ongelijkheid heeft vooral te maken met het verschil in cultuur, opleiding, geschiedenis en mentaliteit tussen Joden en Arabieren, zoals die eind 19e eeuw, toen Joodse immigranten zich in Palestina vestigden, er gemeenschappen bouwden en het land ontgonnen, al tot uiting kwam. En die etnische zuivering, daar heb ik de laatste tijd al vaker over geblogd. Het zou de eerste keer zijn dat bij een etnische zuivering de bevolking toeneemt, en het zou ook de eerste etnische zuivering zijn waarbij het ‘zuiverende’ volk duizenden uit het ‘gezuiverde’ kamp in zijn ziekenhuizen behandelt.

Demo(nisering)

El Ouali verwijst zoals gezegd naar de Gaza demonstratie van vorig jaar, en ziet die als argument waarom Aboutaleb niet naar Israel mag afreizen. Dus als Wilders duizenden mensen de straat op krijgt om tegen de bouw van nieuwe moskeeën te demonstreren, dan mogen er geen nieuwe moskeeën gebouwd worden? Vreemd begrip van democratie heeft deze volksvertegenwoordiger. Hij was zelf presentator op die demo, en praatte het programma aan elkaar. Ik citeer hier even uit de bijdrage van een bij mijn lezers inmiddels bekend heerschap:

Hamas is het verzet en is geen terroristische organisatie zoals Israhel en de zionistische lobby bij de NOS en de Telegraaf, AD en meer van dat soort rotzooikanalen je doen geloven. Ik ben pro-Hamas totdat de zionisten zijn verdreven. Wat een helden! Wat een helden zijn die Palestijnen, een voorbeeld voor de rest van de wereld. Nooit heeft een volk zo gevochten als de Palestijnen. Ik salueer de grootste en heldhaftigste strijders die deze wereld ooit heeft gezien! Free Palestina (10x).

Ik ben geboren in 1983 toen de zionistische honden al jarenlang Palestijns land aan het annexeren waren. In de 31 jaar dat ik leef zijn deze moderne Hitlers nog steeds bezig met het beroven van land, van dromen en van mensenlevens.

Ik wil een vuist zien voor deze helden, onze helden! Ik wil een vuist zien die zo krachtig is dat niemand deze kan breken. Ik wil een vuist zien voor de adrenaline die nu raast door onze aderen en het kippevel dat deze helden ons geven, om voor ze te staan hier.

Het bekende Appa-verhaal: Hamas wordt hier verheerlijkt zoals nooit tevoren. Hun aanslagen op burgers, het gebruik van burgers als menselijk schild, het onderhandelen over en marchanderen met lichaamsdelen van gedode soldaten, de raketten die men opslaat in scholen en moskeeën, het hoofdkwartier onder het Shifa ziekenhuis… allemaal zeer heldhaftig ja, moediger dan de opstand in het getto van Warschau om maar iets te noemen.

Naast de verheerlijking van Hamas zien we de demonisering van zionisten, het nieuwe woord voor Joden, die de media en politiek beheersen en het absolute kwaad symboliseren. Over de antisemitische wortels van dergelijke (en andere) thema’s van Appa heb ik zelf en ook Carel Brendel eerder al geschreven. Appa verheerlijkt geweld tegen burgers, hij verheerlijkt bloedige aanslagen in Israel (totdat alle zionisten (spreek: joden) uit het land zijn verdreven), en de mensenmassa juicht en joelt en steekt zijn vuist in de lucht. Het is opruiing pur sang, en Appa is een demagoog die de massa’s weet op te zwepen tot ze uitzinnig van woede zijn. En wie steunt dat alles van harte? Raadslid Nourdin El Ouali, die aan dit dieptepunt refereert als ‘één van de grootste demonstraties die ooit in Rotterdam is gezien’ en beweert dat die nu wordt ‘weggewuifd’ wanneer Aboutaleb ‘vriendelijk handjes gaat schudden met Israëlische regeringsleiders met bloed aan hun handen’. Diezelfde El Ouali zou graag zien dat Aboutaleb afreist naar Gaza stad, waarmee hij een stedenband wil, om handjes te schudden met Hamas leiders die nog leven omdat ze in een Israelisch ziekenhuis zijn behandeld. Tot zover de gruweldaden van dit weerzinwekkende schurkenregime.

Ratna Pelle

(Vervolg: Stemmingmakerij in de Rotterdamse raad)