vrijdag 2 november 2012

Regeerakkoord meer pro-Palestijns, minder pro-Israël (Reformatorisch Dagblad)

 
Verfrissend aan Uri Rosenthal was dat hij ook eens kritiek uitte op de Palestijnen en hun eenzijdige solidariteitsbeweging, die geen kans onbenut laat om Israel zwart te maken; dat zullen we zeker gaan missen bij zijn opvolger Frans Timmermans.
Ik houd Timmermans op zich voor een intelligente en genuanceerde man, maar hij lijkt wel erg overtuigd van zijn linkse gelijk, en ook slechtziend zoniet blind aan één oog. Wat te denken van hoe hij Israel kapittelde voor het verbreken van de banden met de VN Mensenrechtenraad eerder dit jaar? Die "Mensenrechtenraad" is een farce, waar je niet dood wilt worden gevonden. Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat er tussen Israel en deze raad banden waren om te verbreken.
 
Wouter
________________
 
Regeerakkoord: Meer pro-Palestijns, minder pro-Israël

DEN HAAG – De toonzetting van de Israëlparagraaf in het regeerakkoord van VVD en PvdA leidde al meteen tot bezorgdheid bij CU en SGP. Gaat PvdA'er Timmermans als minister van Buitenlandse Zaken inderdaad een kritischer koers varen dan zijn voorgangers?

De coalitieakkoorden van de kabinetten Balkenende IV en Rutte/Verhagen spraken warme woorden over de Joodse staat. Die van de eerste repte van „veilige en erkende grenzen voor Israël", die van de tweede stelde dat „Nederland verder wil investeren in de band met de staat Israël."Klik hier! En de „vrienden van Israël" Verhagen (CDA) en Rosenthal (VVD) voerden dat achtereenvolgens als minister van Buitenlandse Zaken enthousiast uit.

Ondertussen hekelde Timmermans vanuit de Kamer de „eenzijdige pro-Israëlbenadering" van het kabinet, die niet zou bijdragen aan toenadering tussen Israël en de Palestijnen. „Uiterste onpartijdigheid" achtte hij noodzakelijk om een „positieve en constructieve rol" te kunnen spelen in het vredesproces. Hij eiste een „onmiddellijke stop op de bouw van nederzettingen door Israël op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem en bepleitte ondersteuning van de „statusverhoging van de Palestijnse staat in de VN." Israëls voornemen uit de VN-mensenrechtenraad te stappen, werkte volgens Timmermans „absoluut averechts." De minister moest dat besluit „in niet mis te verstane termen veroordelen."

Mensenrechten zijn het stokpaardje van Timmermans. Juist op dat vlak krijgt Israël nogal wat kritiek te verduren. Ook vanuit Europa. De nu demissionaire Rosenthal pleegde zich in de EU vaak te verzetten tegen ongenuanceerde aanvallen op Israël. Meer dan eens zwakte hij Europese verklaringen af. Grote kans dat Timmermans juist meer aansluiting zal zoeken bij zijn Europese collega's. De oud-staatssecretaris van Europese Zaken is namelijk een groot fan van de vorige PvdA-minister van Buitenlandse Zaken, Van der Stoel (1973-1977 en 1981-1982). Hij vernoemde zelfs zijn zoon naar hem.Klik hier!

Van der Stoel was de eerste minister van Buitenlandse Zaken die zijn Midden-Oostenbeleid ging afstemmen op het Europese beleid, dat veel kritischer was tegenover Israël dan het gangbare Nederlandse beleid. De PvdA-minister bleef zich echter van zijn Europese partners distantiëren, zei hij later, „als de balans te veel ten nadele van Israël overhelde." En Van der Stoels collegaminister, PvdA'er Vredeling, schroomde niet Israël tijdens de Yom Kippoeroorlog in het geheim wapens te leveren.

Als het er op aan kwam, steunden PvdA-bewindslieden Israël wel degelijk. Zo zeer zelfs, dat Nederland dat in de jaren zeventig met een olieboycot door de Arabieren moest bekopen.

En PvdA'ers (de partij telt veel Joden) zijn doorgaans kritischer op Israël dan liberalen en christendemocraten, maar dat wil nog niet zeggen dat ze een hekel hebben aan die staat. PvdA-prominent Van Thijn bijvoorbeeld voelt zich wel degelijk „verbonden" met Israël. Maar juist vanuit die band hekelt hij al jaren de in zijn ogen „fundamentele mensenrechtenschendingen en discriminatie" door Israël, die strijdig zijn met de Joodse ethiek en waarden. Tegelijkertijd is hij ook niet blind voor de veel grotere, „systematische schendingen in de omringende Arabische landen."

Timmermans zal straks, aldus het regeerakkoord, als minister „waar mogelijk" bijdragen aan vrede in het Midden-Oosten, „daarbij de goede banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit benuttend." Hij zal minder op de hand van Israël zijn en meer aandacht geven aan de Palestijnen, maar tot een radicale breuk met het verleden zal het waarschijnlijk niet komen. Daar zal de coalitiegenoot VVD, als onderdeel van een pro-Israëlische Kamermeerderheid, wel voor waken.

Dit is de tweede aflevering van een korte serie over het regeerakkoord dat VVD en PvdA maandag presenteerden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Een Ander Joods Geluid blij met regeerakkoord

DEN HAAG – De stichting Een Ander Joods Geluid (EAJG), die kritisch staat tegenover Israël, denkt dat het regeerakkoord van het nieuwe kabinet „kansen biedt voor een meer evenwichtig Midden-Oostenbeleid."Klik hier!

Dat heeft EAJG-voorzitter J. Hamburger vanmorgen via een persbericht laten weten.

Door in het regeerakkoord de Palestijnse Autoriteit nu ook expliciet te benoemen, wordt bij EAJG „in ieder geval de verwachting gewekt dat er meer oog zal zijn voor Palestijnse belangen in het buitenlandse beleid van Nederland." Een einde aan Israëls aanwezigheid in de betwiste gebieden en de oprichting van een Palestijnse staat is volgens EAJG niet alleen goed voor de Palestijnen, maar ook voor Israël.Klik hier!

EAJG is ook blij met de benoeming van PvdA'er Timmermans tot nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. „Wij verwachten van hem dat hij een meer afgewogen koers zal varen op dit dossier dan zijn voorganger Rosenthal." Voorzitter Hamburger hoopt dat hij „zijn kritische lijn tegenover het Israëlische beleid in de Palestijnse gebieden als minister van Buitenlandse Zaken onverminderd zal doorzetten."

 

Belgische Groenen geïnfiltreerd door Hezbollah en Iraanse Ayatollahs?

 
Infiltratie van de Groenen door Hezbollah en Iran, dat klinkt mij naar de typische grootspraak cq. paranoïa uit het Midden-Oosten.
Nochtans is het geflirt van velen binnen (radikaal-)links met extremisten van dit kaliber meer dan zorgelijk, het is ronduit verwerpelijk.
 
Wouter
________________
 

 

"Belgische Groenen geïnfiltreerd door Hezbollah en Iraanse Ayatollahs"

·        http://joodsactueel.be/2012/10/28/belgische-groenen-geinfiltreerd-door-hezbollah-en-iraanse-ayatollahs/

·        Zondag 28 Oktober 2012 18:30

De Iraanse vluchtelingenvereniging in België reageert bijzonder scherp tegen Ecolo en Groen. "Wij hebben al langer duidelijke aanwijzingen dat zij door het regime in Teheran en Hezbolla geïnfiltreerd zijn", aldus Mobari Mothlag, de woordvoerder van de vereniging tegen Joods Actueel.

Aanleiding voor de uitspraken waren het gepland bezoek van een commissie van het Europees parlement aan Iran. De missie werd dit weekeinde door het regime in Teheran zelf afgeblazen nadat Europa twee Iraanse dissidenten de jaarlijkse Sacharovprijs voor de vrije meningsuiting toekende.

Maar de Iraanse Vluchtelingenvereniging in België is vooral verontwaardigd dat Isabelle Durant (Ecolo), vice-voorzitter van het Europarlement, de reis niet zelf wilde afblazen.

In een reactie tegen Joods Actueel zei de woordvoerder van de vereniging, Mobari Mothlag, het volgende:

Dat de Groenen toch wilden gaan verwondert ons niet in het minst, wij hebben al langer duidelijke aanwijzingen dat deze partij in Europa, vooral in België en Duitsland, door aanhangers van het regime in Teheran en door Hezbollahleden geïnfiltreerd is. Wij zeggen al jaar en dag dat je met deze dictators geen gesprek kan aangaan:  ze worden er alleen maar arroganter van.

Mothlag noemt het besluit van Katleen Van Brempt (sp.a), die duidelijk maakte dat ze niet wenste te gaan "moedig". Ook Van Brempt zei vorige week tegen Joods Actueel dat het vooral de Groenen waren die aandrongen op het bezoek.

Bezoek

Tijdens het bezoek zou Durant en haar delegatie Sadegh Larijani ontmoeten, het hoofd van de Iraanse rechterlijke macht die verantwoordelijk is voor honderden executies van oppositieleden. Ook het feit dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten deze week een Iraans complot ontdekten om de Saoedische ambassadeur in Washington te vermoorden kon Durant niet tot andere gedachten bewegen.

Durant zou bovendien Ali Akbar Rafsjani met een bezoek vereren. Dat is de man die verantwoordelijk is voor het uitsturen van doodseskaders om buitenlandse opposanten te vermoorden. Tegen Rafsjani bestaat een internationaal aanhoudingsbevel dat uitgevaardigd werd door een Argentijnse rechtbank na de bomaanslag op een Joods gemeenschapscentrum in Buenos Airos waarbij 85 doden vielen.

Hezbollah in Belgisch Parlement

Op 15 december 2008 misleidde Durants partijgenoot, Fouad Lahssaini, de toenmalige parlementsvoorzitter Herman Van Rompuy. Daardoor slaagden Abdullah Kassir en Hussein Al Hadh Hassan, twee Hezbollahleden met een uiterst bedenkelijke antisemitische en terroristische staat van dienst, er in om in het Brusselse parlementsgebouw een lezing te houden. Deze heerschappen vergeleken in hun toespraken het terrorisme van Hezbollah met het Belgische verzet tegen de nazi's tijdens WOII.

Toen Herman Van Rompuy liet weten dat hij  niet opgezet was met de schandelijke manier waarop Ecolo hierin misleidend het voortouw nam probeerde Isabelle Durant deze actie alsnog te verschonen.

 

De oorlogsmisdaden van de Israelische humus

 

Het is misschien teveel eer dat Elder of Ziyon een complete blogpost aan dit soort onzin wijdt, en dat wij die dan weer verder verspreiden via onze nieuwsblog, maar het is typerend voor hoe alles, maar dan ook werkelijk alles in Israel wordt gepolitiseerd. En voor hoe absurd de aantijgingen tegen Israel vaak zijn. Ali Abunimah geldt voor veel sympathisanten van de Palestijnen als een autoriteit en is een paar jaar geleden door het Palestina Komitee en Oxfam Novib naar Nederland gehaald om zijn haat tegen Israel te komen spuien. 

 

RP

-------- 

 

Israelis eating hummus is now a war crime, according to Electronic Intifada

http://elderofziyon.blogspot.nl/2012/10/israelis-eating-hummus-is-now-war-crime.html

 

Ha'aretz has a food column called Modern Manna. This week it scored an interview with the White House chef, asking him if he makes any foods that could be considered Jewish or Israeli, presumably because that critical information would help President Obama get more Jewish votes.

The entire column is written from Ha'aretz' viewpoint, even saying in a tongue-in-cheek fashion:

 

So, if Obama loves hummus it must mean he loves us Israelis too! Israelis, self-acclaimed hummus connoisseurs, prefer their hummus with fresh pita bread, but even they have learned to accept the American usage of hummus as a dip for veggies.

 

Enter Ali Abumineh, famous Israel-hater and blogger at Electronic Intifada. Apparently, the very mention of Obama together with hummus in an utterly vacuous Haaretz article is enough to make him foam at the mouth:

 

Notice how Israelis are positioned as the “connoisseurs” and arbiters of how hummus should and should not be correctly consumed.

There is absolutely no mention of the Palestinian, Lebanese, Syrian or other indigenous Arab origins of these foods in the interview, where hummus, its key ingredient tahini, and the flat bread Palestinians typically eat with them are easily subsumed into “Jewish foods” used to celebrate Zionist occasions...

 

Is this 2000 year old olive press "Palestinian"?

He then rails against how he thinks Israelis have stolen "Palestinian" foods and culture, and how the Obama White House is complicit in that awful activity of Israelis stealing foods that are all generically Middle Eastern.

Keep in mind that the chef didn't say a word about how these foods were Israeli. Only the Ha'aretz writer did.


Abuminah links back to this equally ridiculous posting where he claims that these foods are "Palestinian" - they aren't  - and that Israelis are stealing olive oil cultivation from Palestinian Arabs as well, even though Jews were cultivating olive oil in that exact spot way thousands of years before any "Palestinians" existed.

 


To wrap it all up, Abuninah tweeted his magnum opus about a stupid Haaretz columnist saying that White House hummus is somehow Israeli this way:


Yes - Israeli pride in their Middle Eastern food is a war crime!

The mystery isn't that Israel-haters are this stupendously idiotic. The mystery is why so many people in the real world seem to regard them as anything less than stupendously idiotic. 

 

 

donderdag 1 november 2012

De Palestijnse moeder en de zelfmoord-bomgordel

 

Van de facebook pagina van Fatah:

 

"My mother dressed me in a strange belt (i.e., a suicide belt).

I asked her: 'What is this, mother?'

She said: 'I will put it on you and you will go to your death!'

I said to her: 'Mother, what have I done that you want me to die?'

She shed a tear that hurt my heart and said: 'The homeland needs you, son. Go and blow up the sons of Zion.'

I said to her: 'Why me and not you?'

She said: 'I will stay in order to give birth to more children for the sake of Palestine.'

I kissed her hand and said to her: 'Keep it up, mother, for you and for Palestine I will kill the impure and the damned.'"

[Fatah-Lebanon's Facebook page,

posted Sept. 3, 2012, accessed Oct. 28, 2012]

 

 

Het gebeurt vaker dat Fatah, de partij waar de 'gematigde' president Abbas toe behoort, kinderen op deze manier de dood als ideaal voorstelt. In videoclips speciaal voor kinderen wordt sterven voor het vaderland verheerlijkt, en letterlijk van bloed en bodem gesproken. Het is walgelijk en in Europa zouden we dergelijke teksten als fascistoïde en nazistisch bestempelen. Maar bij de Palestijnen knijpen velen graag een oogje toe. 

 

RP

------------ 

 

Bron: Palestinian Media Watch 

 

De escalatie rond de Gazastrook

 

Wat de Nederlandse media natuurlijk weer ontging is dat Israel slechts terroristen, strijders, of militanten heeft gedood in haar reactie op de inmiddels zo’n honderd raketten die de laatste weken zijn afgevuurd op Israel. Hamas van haar kant mikt welbewust op Israelische burgers, en het is o.a. aan de goede Israelische veiligheidsmaatregelen te danken dat er zo zelden doden vallen aan Israelische kant. Er zijn overigens wel een aantal gewonden gevallen. Bovendien worden de raketten veelal vanuit dichtbevolkt gebied afgevuurd, wat de kans op burgerslachtoffers aan Palestijnse kant vergroot. 

 

RP

----------- 

 

Escalatie rond Gazastrook

http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Escalatie-rond-Gazastrook.html

MA 29-10-2012

 

Ondanks een donderdagavond uitgeroepen staakt het vuren, bleef de al Qassambrigade - de militaire vleugel van Hamas – dit hele weekend raketten afschieten op Zuid-Israel en bleef de Israelische luchtmacht tegenaanvallen uitvoeren. Zaterdag werden er minstens zeven raketten, waaronder Grads, gericht op Beersheva. Volgens onbevestigde commentaren ging het om een aanval op de kerninstallatie in het nabijgelegen Dimona. Vanmorgen voerde de Israelische luchtmacht (IAF) tegenaanvallen uit.

 

Een Israelische legerwoordvoerder liet maandag weten dat bij een luchtaanval deze ochtend twee terreurdoelen en een raketinstallatie zijn getroffen. Sinds zondagavond zijn er ongeveer 20 raketten op het Zuiden van Israel terecht gekomen. Zondag werd een Hamaslid gedood bij een andere militaire actie in de Gazastrook en raakte een tweede gewond, terwijl zij volgens het leger bezig waren met het voorbereiden van een raketaanval. 

 

Hamas en Israel waren vorige week donderdag nog een wapenstilstand overeen gekomen na bemiddeling van Egypte. In korte tijd waren door raketbeschietingen aan Israelische zijde vijf mensen gewond geraakt en door daaropvolgende luchtaanvallen kwamen zes Hamasleden om. Er waren toen in korte tijd ruim 79 raketten afgevuurd op Zuid-Israel.

 

De Israelische premier Benyamin Netanyahu en minister van defensie Ehud Barak beloofden woensdag, voor de wapenstilstand, tijdens een tour door het zuiden van Israel de huizen in de buurt van Gaza zo snel mogelijk te versterken. Daarvoor was het plan al goedgekeurd, maar er was geen budget toegezegd. Het gaat om 1700 huizen in een strook van 4.5 tot 7 km langs de grens met de Gazastrook. Het ministerie van Defensie wilde dat een deel van de kosten – 77 miljoen sjekel ofwel zo’n 15,4 miljoen euro – uit het budget van andere ministeries zou worden gehaald.

 

dinsdag 30 oktober 2012

Haaretz, Gideon Levy, en de "Israel apartheid" leugen

 

Het zijn verontrustende cijfers, in de Haaretz van vorige week, over de houding van Joodse Israeli’s tegenover de Arabische minderheid, maar Gideon Levy dikt ze flink aan. Haaretz heeft de kop inmiddels afgezwakt tot: Survey: Most Israeli Jews wouldn't give Palestinians vote if West Bank was annexed. Terecht wijst Yemini erop dat de rechten van Israelische Arabieren nog steeds door een meerderheid van Joodse Israeli’s worden ondersteund en dat er zelfs aanzienlijke minderheden zijn om die te verbeteren, maar fraai is het natuurlijk niet dat een derde de Arabieren hun stemrecht wil ontnemen en dat zo’n 45% geen Arabier als buurman wil hebben. Het is niet de eerste keer dat dergelijke cijfers naar buiten komen. Wat echter steeds mist is vergelijkend materiaal. Hoeveel Nederlanders willen geen moslim als buurman? Hoeveel Hongaren geen zigeuner, en hoeveel Turken geen Griek? Hoeveel Amerikanen zien hun dochter liever niet met een Afro-American thuiskomen en hoeveel Egyptenaren moeten niks van de Kopten hebben? Yemini geeft hier een treffend voorbeeld van:

 

Forty-two percent of the French, according to one survey, think of the Muslim presence as a “threat,” 68% think Muslims do not integrate, and 61% blame the Muslims themselves for their supposed failure to integrate. Similar results were observed in each and every country where this kind of survey was carried out.

 

Het is daarmee niet minder triest dat er in Israel zoveel vooroordelen en wederzijds wantrouwen bestaan, maar het maant wel tot enige terughoudendheid in ons oordeel over Israel. Daarbij is een belangrijk verschil dat Israel in een strijd met de Palestijnen en ook een deel van de Arabische wereld is verwikkeld, en veel Israelische Arabieren met hun vijand sympathiseren, dat is althans het geluid van veel leiders van de gemeenschap. 

 

RP

-------------

 

Haaretz, Gideon Levy, and the Israel apartheid canard

http://blogs.timesofisrael.com/haaretz-gideon-levy-and-the-israel-apartheid-canard/

OCTOBER 26, 2012, 2:23 AM

Ben-Dror Yemini is a senior journalist with the Hebrew daily Maariv who lectures about the anti-Israel lie industry[More]

 

‘Survey: Most Israeli Jews would support apartheid regime,” the headline in Haaretz screamed earlier this week. If that were true, it indeed would have been a worrying development. But the information below will demonstrate that the article contains some of the most blatant anti-Israel lies published in recent years. And Gideon Levy, the one and only – who is read more in English than in Hebrew — was awarded the task of explaining the survey to the whole wide world.

The result? Israel is apparently not merely on the way to becoming South Africa. It has already turned into South Africa. The lie has been making waves the world over, spreading like wildfire. The goal has been achieved.

It’s not easy to chase down a lie that has already gained traction worldwide. But it seems there is no escaping the attempt, at least. So we’ll bring the facts — just the facts — and let them speak for themselves. Hopefully, someone is listening.

Gideon Levy’s name graces the byline of the main article, which included the survey results. The same Gideon Levy also wrote the accompanying commentary article. But Levy was probably so elated, that he did not even notice that he implicates himself in lies.

According to the survey, 53 percent of Israelis are not opposed to having an Arab neighbor. That much is clear. But when Gideon Levy passes from reporting to overt incitement masquerading as “interpretation,” he writes that “the majority doesn’t want… Arab neighbors.” Could it be that the second Gideon Levy didn’t properly read what was written by the first Gideon Levy?

Moving on: According to the survey, 33% of Israelis support revoking the voting rights of Israeli Arabs. That’s a grave figure in and of itself. But when it comes to the “interpretation,” Levy writes that “the majority doesn’t want Arabs to vote for the Knesset.” Again, Levy the interpreter seems not to have read Levy the reporter. Is he capable of formulating a sentence that includes only the truth? And where in the hell is his editor? Was there not a single editor who could properly parse the results of the survey?

But then again, the lies were designed to lend Levy the justification for his political conclusion; namely, that the possibility of a Jewish and democratic state of Israel has expired. In the past, I wrote that Gideon Levy is “Baron of the Falsehood Industry.” Levy insists on providing more and more evidence to this effect.

According to the survey, 69% of Israelis oppose the granting of voting rights to Palestinian Arabs if the territories are annexed.

Sounds scary.

The real reason that most Israelis oppose the annexation of the territories, however, is, most likely, that they would like to avoid a bi-national state or the risk of an apartheid one. But Haaretz pulled off an extraordinary feat of deductive logic, stating that most Israelis support apartheid. It’s like a survey indicating that most Israelis are opposed to violence — but that if they were to be attacked by a mugger, they would react violently – breeding a report with the title “Most Israelis support violence.” This is the story of the Haaretz headline. It’s based on a purely hypothetical, or, more precisely, manipulative situation.

Meanwhile, CAMERA has published the full survey, and it turns out that the famed reporter and commentator may have committed full-fledged fraud. For instance, on the issue of separate roads for Israelis in the West Bank, 50% of respondents answered that having separate roads is “not a good situation but there is no alternative,” while another 17% said it was just “not good.” What appears in Levy’s version? Only “no alternative.” The “not good” response was simply omitted. And there are other examples there.

Baron of the Falsehood Industry indeed.

Let’s remain briefly with the issue of neighbors. Many surveys in Western countries show that white indigenous people are not enthusiastic about foreigner neighbors. Forty-two percent of the French, according to one survey, think of the Muslim presence as a “threat,” 68% think Muslims do not integrate, and 61% blame the Muslims themselves for their supposed failure to integrate. Similar results were observed in each and every country where this kind of survey was carried out.

That does not make all Europeans racists. It indicates that there are concerns, even if they aren’t always justified. The difference between Israel and other Western countries is that Israel is in the throes of a conflict. Jewish Israelis are faced with a barrage of Islamic incitement; and yet, most are not opposed to having an Arab neighbor, and support the political rights of the Arabs, even according to the results of this distorted survey.

This is actually a badge of honor for the average Israeli.

According to the survey, 47% of Israelis support a population transfer of Israeli Arabs. That’s interesting. Historically, Israel has had only one party that supported a population transfer, and even then only on the condition that it would be consensual. That party won only three seats in the Knesset.

How could the hand of Levy’s editor not tremble? Wasn’t he aware of the facts?

Currently, there isn’t a single political party in Israel that supports apartheid. One right-wing party, which won three seats, has a member who succeeded to be elected despite the fact that his ideology is reminiscent of Kahanism. He is the only current Knesset member of whom it might be said that he supports a population transfer. One of 120.

According to Haaretz, any party to run on a platform of population transfer and apartheid would win an automatic majority of seats in Knesset.

In view of the circumstances, wherein Hamas is the largest party in the territories, and types like Azmi Bishara, Raed Salah and Haneen Zoabi are the loudest speakers for the Palestinian Arabs, the Jewish population has also produced some radical, fringe elements. We must oppose them. But most Israelis reveal an amazing maturity, and consistently vote for parties that support equal rights for Israeli Arabs.

survey conducted by the “SIKUY” association, which no one can accuse of harboring any right-wing inclinations, found that “60% of [Israeli] Jews believe that promoting the equality of Arab citizens is in the interest of the state.” Sixty percent! In addition, the survey found that “53% of the Jewish population in Israel is bothered by the inequality of Israeli Arabs,” and that “40% of Jews are willing to pay a personal price in order to achieve the goal of civil equality in Israel.” Indeed, a personal price for equality, for a sense of partnership.

This survey was more comprehensive and thorough than the survey ordered by a political organization that probably marked its goal on advance.

survey conducted by the Jerusalem Institute for Israel Studies just last year found that 48% of the Jews in Israel support (vs. 43% who oppose) a “package deal,” including a mobilization of citizenry and government, to improve the situation of the Israeli Arabs within the framework of “inclusive citizenship.” But this survey received no front-page headlines.

The survey was much more serious and far more thoughtful, and its academic staff comprised mostly leftists. Not the kind of leftists that characterize Haaretz, but the kind that want to investigate, to know, to propose a framework to improve the current situation, which indeed merits improvement.

multi-year survey reveals a link between the political situation and support for equality; in 1985, only 44% supported equality; in 1999, 73% supported equality; in 2003, only 47% supported equality; and in 2007, 55% supported equality. That is, since 1985, only once, at the height of the intifada in 2003, were supporters of equality not in the majority.

The survey also indicates that if you take away the hostility stemming from the conflict, the citizens of Israel are characterized by support for civil equality far more than they can be characterized as apartheid supporters.

The Arabs of Israel, according to all sane and sensible measures, enjoy greater civil rights — far greater — than the population of any other country in the Middle East.

Just recently, a leading Arab website, Arab News, published an article by Abdoltif Al-Milham showing that reality. This important article, which attempted, among other things, to counter anti-Zionist and anti-Semitic falsehoods about Israel as an apartheid state, also received prominent billing in the second-largest Arab channel, Al Arabiya. But not to worry: Even if the world occasionally receives glimmers of the truth, Haaretz takes care to return the lies to center-stage. It will readily refute the reality with the help of a dubious survey that the paper fell on like a trophy.

The word “apartheid” has a meaning in international law. Its definition appears in Section 7 of the Statue of the International Criminal Court:

Murder; extermination; enslavement; deportation or forcible transfer of population; imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; torture; rape; sexual slavery; enforced prostitution; forced pregnancy; enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender…; enforced disappearance of persons…. in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime.

Such crimes were never carried out in Israel, and Gideon Levy knows it. In a country where Arabs serve as doctors, professors, judges — in a country where they vote and are elected to the legislature – there is no apartheid. There are instances of discrimination, and one should fight against these, as in any other democratic country. Most people who answered the survey questions are not familiar with the definition of apartheid. Gideon Levy and Haaretz are supposed to know that. But they chose to cast Israel as an apartheid state.

These are the facts. You can add more surveys and other studies. Indeed, there are manifestations of discrimination; there are expressions of racism – as in all Western countries. And that’s a shame. If Haaretz had published true findings, it wouldn’t be worth a single word of criticism.

But Haaretz published this week one of the biggest manipulations in the history of incitement against Israel.

There is a solid Jewish majority that supports civil equality for Arabs. Just as important, there are polls showing that a majority of Israeli Arabs support Arab integration in the State of Israel — even when it is defined as a Jewish and democratic state. But these facts do not confuse those among us who breed hate. Far-right activist Baruch Marzel and Gideon Levy are not opponents. They are two sides of the same coin. One tries to create the impression that the Israeli Arabs are a fifth column; the second cultivates the canard that Israelis are racist supporters of apartheid.

Both are stirring anti-Israel discord and animosity among the nations.

In his commentary piece, Levy writes:

Let the right prove that this is not the way we are, that most Israelis want to live with Arabs. That most of them see Arabs as people like themselves, their equals in rights and opportunities.

There’s no need to be a rightist to read what it really says in the survey from which Levy is quoting. One need only know how to read. Here is what the survey says: 53% do not object to an Arab neighbor. Only a minority opposes the granting of rights. What exactly passed through this man’s mind to render him unable to read the survey he is reporting about?

There is more bad news for Levy: This year’s Democracy Index, which is put out by the Israel Democracy Institute, reveals that most Arabs do complain of discrimination. But they also think Israel is democratic enough; too democratic, even. Since this man appears to suffer from severe difficulties in reading comprehension, we’ll tell him this statistic appears on page 217. Here, Israeli Arabs can understand that discrimination is not apartheid, and that Israel is a democracy. But Gideon Levy? He is unable.

This revulsion against Israel is not a matter of a single piece or a single writer. This is the general line.

In a different article published this week, another major writer was furious about Romney and Obama’s avowal of support for Israel during the third presidential debate. He claimed that the US was a “crazy state” and compared the American administration to the most retrograde regimes in the world. According to that writer, the two candidates should actually have competed over who hated Israel more. His hand did not shake when he wrote words of incitement worthy of a Hamas newspaper — because this is Haaretz.

Haaretz is not representative of the left. Because there are two lefts: There’s a left that seeks peace, human rights and a democratic Jewish state; and there’s a left that embraces demonization. Haaretz occupies a place of honor in this second left. Out of 10 studies on Jewish attitudes toward Arab rights, Haaretz selected the most negligible, the most outlandish, and made a headline out of it. And as if that were not enough, Haaretz also distorted the results.

Today, we can look back and see how the image of the demonic Jew came into being: it took a systematic campaign of lies and brainwashing. One day the minister of history will deal with the same question: How was the image of a demonic Israel created? But there’s no need to wait for the far future. What was once done by the anti-Semitic right to the Jews is now being done by the anti-Zionist left to Israel. The difference between them, if it was not clear, is fading away.

Haaretz will of course argue that Levy’s is a legitimate “analysis.” The real question is whether such propaganda can be termed “journalism.” 

 

Vijftien duizend Israeli's herdenken Rabin in Tel aviv

 
Wat ik tegen Netanyahu heb?
Toen ik onderstaand artikel begon te lezen, en zag staan:
He added that in some ways public discourse and democracy were "in a worse place than they were 17 years ago."
Dacht ik: valt dat niet mee? Schreeuwde de rechtse oppositie destijds niet onder aanvoering van Bibi Netanyahu dat Rabin een verrader was, zoals hier ook Pim Fortuyn werd gedemoniseerd voordat een extremist dat ter harte nam en hem doodschoot? Ik dacht dat ik dat niet als opmerking kon schrijven, zonder eerst te verifiëren of Bibi echt zover was gegaan, maar verderop in hetzelfde artikel staat het zowaar:
...the rally in Jerusalem's Zion Square when Likud chairman Binyamin Netanyahu, then in the opposition, stood above a crowd in which many shouted, "Rabin is a traitor" and some held pictures of him in a kaffiyeh or wearing SS garb.
Laten we hopen dat zoiets nooit meer gebeurt....
 
Wouter
_____________
 

TA: Thousands attend annual memorial for Rabin

http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=289493

By BEN HARTMAN

10/27/2012 22:49

Some 15,000 people attend rally in Tel Aviv's Rabin Square to mark the 17th anniversary of former prime minister's assassination.

 

Around 15,000 people gathered in Tel Aviv's Rabin Square on Saturday night to mark the 17th anniversary of the death of prime minister Yitzhak Rabin, gunned down by an assassin following a rally in the same square on November 4, 1995.

This year's event was held beneath banners with the slogan "Remembering the murder – struggling for the democracy," and focused on preserving Israel's democracy and condemning "price-tag" attacks as well as other forms of political violence.

Related:

·        Editorial: Remembering Rabin

·        Rabin memorial canceled over groups' dispute

Uri Matuki of Dror Yisrael, one of the organizers of the rally, said the slogan was chosen earlier in the year, long before the unity deal between the Likud and Yisrael Beytenu was announced on Thursday night. The deal will unite Israel's largest right-wing party with Yisrael Beytenu, the party that advanced many of what some call "anti-democratic" bills in the current Knesset.

"We believe that 17 years after the murder, the lesson has not been learned. That is, that there are limits to what a democracy can accept. It's okay to argue, to fight about things, but decisions must always be made at the ballot box, and not through violence," Makuti said.

He added that in some ways public discourse and democracy were "in a worse place than they were 17 years ago."

The crowd on Saturday was dominated by teenage members of the Noar Ha'oved Ve'halomed and Hashomer Hatzair youth movements, bused in from branches around the country and clad in their trademark blue shirts.

As at every year's memorial rally, there were numerous signs and T-shirts for left-wing parties and movements, while those of the right-wing were absent. The rally also drew a large number of "tent protest" activists.

A video shown during the rally, while the crowd was called to stand to attention in memory of Rabin, featured right-wing demonstrations in the months proceeding his assassination, including the rally in Jerusalem's Zion Square when Likud chairman Binyamin Netanyahu, then in the opposition, stood above a crowd in which many shouted, "Rabin is a traitor" and some held pictures of him in a kaffiyeh or wearing SS garb.

The video also showed a series of shots of price-tag attacks on Arabs and Israelis over the past year, appearing to draw a link between the events leading up to the assassination and those of today.

Oded Hon, a 70-year-old resident of Tel Aviv, drew a fair amount of attention on Saturday night, walking through the crowd with a sign that read, "The right-wing murdered democracy."

Hon said he comes to the rally each year, but this is the first time he had brought a sign.

When asked why, he said, "Things have gotten out of hand the past year. If people don't speak out and take action, this government will continue to take more and more of their rights away."

When asked if the sign had anything to do with the Likud- Yisrael Beytenu deal announced last week, Hon said the unity deal was just another sign of where the government was heading, and that soon the public could expect more "antidemocratic" laws, such as those pushed forward in the current Knesset by Yisrael Beytenu and the Likud.

Rabbi Danny Hershberg, head of the Bnei Akiva national-religious youth movement, spoke at Saturday's rally. He called the Rabin murder a low point in the history of the Jewish people.

Hershberg issued a call for brotherhood between the secular- Zionist Left and national-religious Zionism.

Hershberg also criticized pricetag operations carried out by settlers against Palestinians in the West Bank and Arabs in Israel, and criticized "those who throw rocks at IDF soldiers, not only at [West Bank] outposts, but also at [left-wing protests against the West Bank security barrier in] Bil'in."

Members of the Bnei Akiva movement lashed out at Hershberg over his agreement to speak at the rally.

In a letter to Hershberg, Pinchas Michaeli, the head of the Bnei Akiva branch in the Itamar settlement, wrote of "the deep shock and sadness" caused in the movement by Hershberg's decision, adding that "Yitzhak Rabin as prime minister worked, advanced and strove to create an Arab entity which works tirelessly to destroy the State of Israel."

"There is no place whatsoever, even out of a desire to feel part of the Jewish people, to take part in a ceremony where they glorify the name, work and legacy of someone who left only one legacy: national defeatism and the sacrifice of the 'victims of peace' on the altar of Oslo," he added.

Hershberg wrote in response to the letter, "The reason for the ceremony is [Rabin's] murder, but the topic is how to manage dispute within society, along with an unequivocal call to struggle for the preservation of democracy."

Other speakers included former education minister and Labor MK Yuli Tamir, Rabbi Avi Gisser of the West Bank settlement of Ofra, and poet Haim Gouri.

Saturday's rally came two days after the NGO, November Fourth (the date of Rabin's murder on the Gregorian calendar), decided to cancel the memorial rally it had scheduled for November 3, largely due to a desire to avoid friction with the organizers of Saturday's rally.