vrijdag 24 februari 2012

VPRO speelt gevaarlijk spel met ontmenselijking van Joden

Screenshot van een spel op weblogs.vpro.nl, De kolonisten van de westelijke jordaanoever, waarin wordt gesproken over 'Joodse gierigheid'
De standaard antisemitische typeringen zijn terug, soms in een nieuw jasje, bijvoorbeeld door Joden indirect te benoemen
 
 
Sinds ruim een jaar staat op een soort jongerenhoekje op de website van de VPRO een 'satirisch' kolonistenspel, met alle antisemitische clichés over Israel en Joden. Aanvankelijk waren vooral de pro-Palestijnse activisten not amused, die vonden dat je niet zo luchtig mocht doen over het onpeilbare leed van miljoenen Palestijnen en de nazi-terreur van Israel. Pas een jaar later trok het de aandacht van pro-Israel activisten en verschenen er reacties die het spel als antisemitisch kwalificeren.
 
Los van wat je van deze 'satire' vindt, waren de uitzendingen van Homeland en In de van van Israel twee nieuwe dieptepunten in de VPRO campagne tegen Israel. Mede gezien de documentaire over de geschiedenis en teloorgang van het kibboetz-ideaal, die de VPRO een jaar of 2-3 geleden uitzond, is mijn inschatting dat er bij vooral het linkse VPRO establishment een hoop wrok en desillusie zit over eigen vroegere sympathie voor Israel en de niet waargemaakte idealen?
 
Wouter
____________
 
 
'VPRO speelt gevaarlijk spel met ontmenselijking van Joden'
OPINIE - Tom Struick van Bemmelen −23/02/12, 11:14

De VPRO laat in haar uitzendingen antisemitische typeringen toe, en ontmenselijkt Joden. De politiek en Henk Hagoort zouden de VPRO op hun verantwoordelijkheden moeten wijzen, betoogt Tom Struick van Bemmelen.

Historici en psychologen onderzoeken hoe het kan dat mensen tot massamoord overgaan. Een van de redenen hiervoor is dat door beeldvorming een ontmenselijking van de toekomstige slachtoffers wordt gecreëerd. Zo werden Joden en zigeuners door de nazi's via beeldvorming ontmenselijkt: het waren slechts 'Untermenschen'. Dat werd in het geval van de Joden onderbouwd met antisemitische stereotyperingen, zoals over hun vermeende geldzucht, hun wreedheid tegen niet-Joden en hun complot om de hele wereld te domineren.

Recent is bovenstaande redenering bevestigd in een groot Amerikaans wetenschappelijk psychologisch onderzoek, dat in december 2011 in het vakblad Journal of Psychology stond. Bij bijna alle proefpersonen die foto's zagen van 'walgelijke' mensen bleek dat in de MRI-scanner een sterk verminderde activiteit in de cortex cingularis-anterio zichtbaar was. Dit is het deel van de hersenen dat de omgang met andere mensen reguleert. Tevens reguleert het pijnprikkels. Als die 'walgelijke' mensen door de proefpersonen wel als mensen gezien zouden zijn, dan zou pijn zijn gevoeld en medelijden. Maar dat gebeurt dus niet bij mensen die door medemensen als 'walgelijk' - als onmenselijk - worden beschouwd.

Joodse gierigheid
Het is dan ook zeer zorgwekkend dat de ontmenselijking van Joden opnieuw de kop op steekt. De standaard antisemitische typeringen zijn terug, soms in een nieuw jasje, bijvoorbeeld door Joden indirect te benoemen. Dan lees je 'ik heb niets tegen Joden, alleen iets tegen zionisten'. Aangezien circa 95% van de Joden voor het zelfbeschikkingsrecht van Joden is - en dus als zionist kan worden beschouwd - is het onderscheid uiterst kunstmatig.

Maar het gaat ook al veel openlijker. De door belastingbeleid gefinancierde publieke omroep VPRO heeft het op haar eigen website weer over de 'Joodse gierigheid'. En diezelfde VPRO verhaalt weer over Joden die duister, kwaadaardig samenzweren om landen tegen hun eigenbelang te laten handelen.

De VPRO Tegenlicht-uitzending In de ban van Israël van 17 oktober 2011 laat wat dat betreft aan duidelijkheid niets te wensen over. De aankondiging opent met: 'VPRO Tegenlicht onderzoekt hoe in Nederland het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda.'

Ridicuul
Bovenstaande stelling is overigens volkomen ridicuul, als men bedenkt hoe juist vooral pro-Palestijnen aan het woord komen op de Nederlandse televisie, zoals Bertus Hendriks (die zeven jaar voorzitter was van het extreem-linkse Palestina Komitee Nederland) en Dries van Agt.

Bovendien wordt ook de door nazi's betoogde 'ongekende wreedheid van de Joden' door de VPRO nieuw leven ingeblazen, zoals in de 'documentaire' Homeland (uitgezonden 17 juli 2011). Dat wordt 'bewezen' met behulp van citaten waarvan vastgesteld is dat ze door antisemieten verzonnen zijn, bijvoorbeeld: 'Ik ben bereid om zo veel Palestijnen te vermoorden als nodig is.' (zogenaamd van de socialistische premier van Israël David ben Goerion) of 'Ik beloof u dat ik elk Palestijns kind dat geboren wordt, zal verbranden' (zogenaamd van Ariel Sharon).

Een andere 'documentaire' die de VPRO uitzond, The Ultra Zionists (22 oktober 2011), handelde over 'de radicale subcultuur van ultranationalistische Joodse kolonisten die koste wat kost willen wonen in de door Israël sinds 1967 illegaal bezette Palestijnse gebieden.'

Niet zeuren
Door het gebruik van de vele negatieve woorden zoals 'ultranationalist' en 'kolonist' worden de Joden die op de Westbank wonen ontmenselijkt, walgelijk gemaakt. Waardoor het ook niet erg is als ze met messen worden afgeslacht, zoals maart 2011 gebeurde met de familie Fogel. Thomas von den Dunk, die in Tegenlicht-uitzending In de ban van Israël als 'deskundige' wordt opgevoerd, betoogde in zijn Volkskrant-column van 4 april 2011 dan ook dat een Jood die op de Westbank woont 'niet moet zeuren als hij dat met de dood bekoopt'.

Moord op burgers om politieke motieven is per definitie een (oorlogs)misdaad. Maar als je burgers afschildert als walgelijk, hoef je dat niet meer te overwegen, laat staan medelijden te hebben.

Bovenstaande komt bovendien ook tegemoet aan de behoefte bij sommige Nederlanders om zich niet meer schuldig te hoeven voelen over wat er met de Nederlandse Joden in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat lukt als je de Joden net zo slecht voorstelt als de nazi's. Zoals Von der Dunk het omschrijft: de Joden zijn veranderd 'van slachtoffervolk in dadervolk'. Geen medelijden dus.

De VPRO, die wij met ons allen betalen, is bezig met een gevaarlijk spel. Het is bezig Joodse mannen, vrouwen en kinderen wederom te ontmenselijken. Het verleden zou een les moeten zijn wat daar van kan komen. Het zou dan ook te prijzen zijn als de politiek en Henk Hangoort, de voorzitter van de Publieke Omroep, de VPRO eens op haar verantwoordelijkheid zou wijzen.

Tom Struick van Bemmelen is voorzitter van Likoed Nederland en oud-lid van de Eerste Kamer voor de VVD.
 

Palestijnse extremist Al-Haddad spreekt in Amsterdam

 
Nog een paar antisemitische uitspraken van Al-Haddad:
 

· In the article ‘The Intifada and the Signs of Victory,’ (2001) Al-Haddad made a series of anti-Jewish statements; he states that Jews are the “eternal enemies of God” and that they “descended from apes and pigs.” An identical message was delivered by al-Haddad on 28.4.2003 at the Muntada al-Islami mosque in London.

· In the article ‘Who Are The Innocents?’, Al-Haddad proclaims that Muslims should “hate” the kuffar (unbeliever). He declares “Jews and Christians to be kuffar,” and that “hating them, and avoiding them” is a “necessity.”[2]

· (18 mei 2001). We know that the Jews are using all that they can to end this conflict in their favour. They are doomed and will lose. They are one of the armies of the devil, of which Allah the Almighty said: And incite [to senselessness] whoever you can among them with your voice and assault them with your horses and foot soldiers and become a partner in their wealth and their children and promise them. But Satan does not promise them except delusion

Did Allah not commands us to seek refuge from the devils of mankind and the jinn? Indeed, the devils of mankind are perfectly represented by these Jews. Do their Protocols [of the Elders of Zion] not say: “We must seduce the world with women and wine, through gambling and recreation, and if this is not sufficient then their reality will testify to this.”

--------------
 
UK-based Palestinian extremist speaks at Amsterdam venue
By CNAAN LIPSHIZ, JERUSALEM POST CORRESPONDENT
02/22/2012 04:34
 
Cleric who called on Muslims to kill Jewish “enemies of Allah” speaks at one of Amsterdam’s foremost forums for political debate.
 
AMSTERDAM – A Palestinian cleric who called on Muslims to kill Jewish “enemies of Allah” spoke last week about Islam in Europe at one of Amsterdam’s foremost forums for politicaldebate.

Haitham al-Haddad appeared there on Thursday night at the invitation of a student association of a major Dutch university.

“Islam became part of the landscape of Europe. Non-Muslims cannot dictate what Islam is,” Haddad – a Saudi-born Palestinian based in London – told the crowd at De Balie, a privately owned cultural and political institution in central Amsterdam.

“We’re very happy that you’ve agreed to talk to us in a setting like this with all the press present,” the director of De Balie, Youri Albrecht, told Haddad.

“You’ve had a long day, so a warm welcome, I would say, to Mr. Haddad.”

De Balie, situated at what used to be Amsterdam’s district court, often hosts public readings and debates with dignitaries and official guests of the Dutch Foreign Ministry. In November the ministry hosted Dr. Shirin Ebadi, the Iranian human rights activist and 2003 Nobel Peace Prize laureate, at De Balie.

“The best role for women to play is to be good mothers, supporting the family and supporting society through this. We are suffering from women who are abandoning their children or women who are following media,” Haddad also said at De Balie.

His address was part of a debate with Tofik Dibi, a member of parliament for the Green Left party, and Kustaw Bessems, a Dutch journalist for the freely distributed newspaper De Pers. Bessems arranged the event together with the Islamic student association of the Free University.

Haddad was scheduled to speak on campus, but the university canceled the talk after protest by the Center for information and Documentation on Israel, the Netherlands’ watchdog on anti-Semitism.

CIDI obtained a copy of an Arabiclanguage op-ed from 2002 carrying Haddad’s name that praises suicide bombers, describes “peace with the Jews” as “betrayal” and calls Jews and Christians “the enemies of Allah.”

Haddad, who is based in London, was born to Palestinian parents in Saudi Arabia, where he grew up. At a televised sermon from 2009, he said: “Israel will never live in peace. This message has to be clear for the Israelis: Israeli will never live in peace. That’s why my proposed solution for the Israelis is to leave Palestine and to go back to their own countries.”

A parliamentary majority has asked Dutch Justice Minister Ivo Opstelten to ban the Islamic scholar from entering the Netherlands, but Haddad’s visit was approved.

“It was only after that parliamentary majority decided they’d try to interfere and try to stop Haddad from entering, and after the Free University gave in to political pressure and canceled an event where he was scheduled to speak, that it became a matter of principle to find some venue,” Bessems said. He added that he found some of Haddad’s ideas “despicable.”

Hafid Bouazza, a Moroccan-born Dutch writer, accused Bessems of acting like “a black lawyer willfully jumping to defend Ku Klux Klansmen,” in a column for De Volkskrant, an influential daily. “Islamists have learned that in the West, the best way to proselytize is to say you want to ‘debate,’” Bouazza wrote.
 
 

Haitham al-Haddad kwam, zag en overwon, toegejuicht door zijn studenten

 
Het is één ding dat de extremistische sheikh Al Haddad nou toch zijn radikale uitspraken kon doen in debatcentrum De Balie, ferm tegengesproken door onder andere Tofik Dibi en Kustaw Bessems. Maar deel van de deal was dat het geplande symposium ook alsnog door zou gaan, niet aan de VU zoals gepland maar ook in De Balie. En daar viel het met die tegenspraak en het debat nogal tegen:
 

Vandaag heb ik af en toe een kijkje genomen bij het symposium. Ik zag vooral eenrichtingsverkeer van de sjeik naar zijn studenten. Het had zo te zien weinig te maken met het academische debat, dat de Vrije Universiteit als voorwaarde stelt voor het ter beschikking stellen van collegezalen. De ISA-leden waren gisteravond massaal aanwezig in De Balie en onderstreepten alle woorden van de islamprediker met luide ovaties.

Waarom moet zo'n man een podium krijgen voor zijn ideeën? Ze vielen blijkbaar in vruchtbare bodem. De islamitische studenten die aan zijn lippen hingen zijn de mensen die juist het goede voorbeeld moeten geven wat betreft integratie in de Nederlandse samenleving en VU secretaris Wim Haan is vol lof over de studenten van de islamitische studentenvereniging ISA, aldus Brendel. Dit soort zaken schaadt de integratie meer dan dat zij eraan bijdraagt, en versterkt juist de tegenstelling tussen moslims en niet-moslims.

RP
----------------
 
 

Haitham al-Haddad kwam, zag en overwon, toegejuicht door zijn studenten

Door Carel Brendel, 18 februari 2012

Met aanvulling: VU-student in Nederlands Dagblad: doodstraf op geloofsafval

De sjeik kwam, zag en overwon. De Britse islamprediker Haitham al-Haddad had zichzelf ingesmeerd met Jijbak Bijenwas, en daardoor kregen zijn tegenstanders geen vat op hem tijdens het veelbesproken debat, gisteravond in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Journalist Kustaw Bessems was bij vlagen sterk op dreef. GroenLinkser Tofik Dibi vond ik minder sterk. Maar Al-Haddad liet alle feiten en argumenten van zich afglijden. Het was een botsing tussen twee werelden, die tussen het redelijk verstand en het onwrikbare geloof.

Even overwoog ik gisteren om het Meldpunt Zinloos Debat te bellen. Maar ik denk dat de verbale krachtmeting toch enige zin heeft gehad. Via livestreams heeft Nederland kennis kunnen nemen hoe een prominent lid van een Britse shariaraad denkt over zaken als steniging, afvalligheid en vrouwenrechten. Afvalligheid (het veranderen van een individuele levensovertuiging) vergelijkt hij met hoogverraad. En daar staat dan weer in westerse landen de doodstraf op, kromredeneerde de sjeik zonder blikken of blozen. De islam schrijft voor dat je overspelige mensen moet stenigen. Maar zolang hier geen rechtbanken zijn om zo'n vonnis uit te spreken, gebeurt het niet. Hij kent zelfs, zo beweerde hij, een overspelige vrouw die vrijwillig naar een islamitisch land wilde gaan om zich daar te laten stenigen.

Hij ontkende niet meer dat hij vroeger wel eens antijoodse termen had gebezigd. Nu kwam hij met een nieuwe afweerlinie. De context van zijn antisemitische preken moet hij nog verifiëren. Maar zo wist hij al wel: Zijn omstreden uitspraken over joden zouden te maken hebben met het Israëlisch-Palestijnse conflict. Sorry sjeik, ook in het kader van Gaza of de Intifada is het antisemitisch om het haatzaaiende en gefingeerde werk De Protocollen van de Wijzen van Zion of oude Koran- of Hadith-teksten over varkens en apen erbij te slepen.

Heel goed was het dat journaliste Ebru Umar het woord nam en bij de mannelijke debaters aan tafel ging zitten. De sjeik stapte niet op. Het demonstreerde nog eens dat het NTR-programma De Halve Maan gisteren ten onrechte de regie uit handen gaf tijdens het tv-debat met de sjeik.

Zwaar onderbelicht in de publiciteit (ik constateer het niet als enige) – bleef dat in de deal over het debat met Al-Haddad en de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) was opgenomen, dat ze hun door de Vrije Universiteit geschrapte symposium konden houden in De Balie. De tweede dag van het evenement werd vandaag uitgezonden op een van de livestream-kanalen van Islaam.tv, waar overigens ook het volledige debat tussen de sjeik en zijn westerse tegenstanders valt terug te zien.

Vandaag heb ik af en toe een kijkje genomen bij het symposium. Ik zag vooral eenrichtingsverkeer van de sjeik naar zijn studenten. Het had zo te zien weinig te maken met het academische debat, dat de Vrije Universiteit als voorwaarde stelt voor het ter beschikking stellen van collegezalen. De ISA-leden waren gisteravond massaal aanwezig in De Balie en onderstreepten alle woorden van de islamprediker met luide ovaties.

Ik zal nog eens herhalen wat VU-functionaris Wim Haan over de ISA zegt op de website van Jan-Dirk Snel. "De studentenvereniging in kwestie wordt bemensd door toppers van deze universiteit, genomineerden voor onderwijsprijzen, binnen en buiten de VU, uiterst actieve en betrokken studenten bij onderwijscommissies, onderzoeksprojecten en wat dies meer zij." Dat is het eigenlijk nog het meest onrustbarende aan deze affaire. Niet dat Haitham al-Haddan hier komt en preekt – dat deed hij al vaker – maar dat hoog opgeleide studenten, de intellectuele finefleur van een van onze universiteiten, een dergelijke shariaprediker binnenhalen als religieuze autoriteit.

Aanvulling: Sjeik al-Haddad staat niet alleen in zijn opvatting dat de doodstraf hoort te staan op afvalligheid. Vandaag staat in het Nederlands Dagblad een interview met Abdoellah Ghzili, die aan de Vrije Universiteit zijn mastertitel heeft gehaald in de opleiding voor geestelijk verzorger. "Als moslims het voor het zeggen hebben in een land, moet de doodstraf staan op afval van de islam," aldus Ghzili. Zijn motivering: "Iedere moslim heeft een verbond gesloten met God. Dat verbond verbreken is verraad. En op verraad volgt de dood." Verderop nuanceert de aankomende geestelijk verzorger zijn betoog met de stelling dat rechtbanken in islamitische landen niet zo vaak de doodstraf uitspreken voor afvalligheid. Volgens regionale dagbladen was Ghzili een van de deelnemers aan het symposium van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam.

 

Khader Adnan van Islamitische Jihad komt in april vrij (video)

 
Khader Adnan is, na een hongerstaking van 66 dagen, weer gaan eten. Hij was in hongerstaking uit protest tegen de administratieve detentie door Israel, maar er is nu een deal gesloten waarbij hij in april zal worden vrijgelaten. Het is niet duidelijk waarvoor hij precies vast zit, maar in onderstaande speech uit 2007 roept hij mensen op de volgende zelfmoordterrorist te worden en zich op te blazen tenmidden van zoveel mogelijk Israeli's. Hij zet daarmee aan tot moord en dat is strafbaar.
 
Veel media berichtten deze week over zijn aanstaande vrijlating, waarbij werd benadrukt dat niet duidelijk is waarvoor hij vast zat en Israel honderden mensen op deze manier zonder vorm van proces vast houdt. Dat mag zo zijn, de zaak Adnan maakt ook duidelijk dat die mensen niet voor niks worden opgepakt en het geen lieve jongens zijn. Of hij zelf direct bij aanslagen betrokken was is niet doorslaggevend; hij is een activist voor Islamitische Jihad en zijn woorden liegen er niet om. Jammer is dat geen van de 'mainstream media' zijn radikale ideeën vermelden en zijn zaak haast voorstellen als een voor gerechtigheid. Volgens Trouw spraken zowel de VN als de EU hun zorgen uit over de zaak. Je vraagt je af of ze niks belangrijkers te doen hebben; er zitten miljoenen mensen op de wereld gevangen, waarvan een flink deel minder op zijn kerfstok zal hebben dan de heer Adnan. Waarom spreekt men dan juist over deze man zijn zorgen uit? Oh ja, omdat Israel hem vasthoudt natuurlijk, en niet Iran, Syrië, Turkije, Rusland, China, Saudi-Arabië, etc.
 
RP
----------------
 
Israel laat Palestijn vrij
Wed 22-02-2012

Tenzij er voor 17 april bewijzen worden gevonden die in de rechtbank besproken kunnen worden, laat Israel op die dag de 33-jarige Palestijn Khader Adnan vrij.

De man, volgens Israel een actief leider van de terroristische organisatie Islamitische Jihad, zat ruim negen weken vast maar was nog niet in staat van beschuldiging gesteld.

In Israel kunnen, evenals in andere landen zoals de VS, gevangenen worden vastgehouden in 'administratieve detentie' zonder formele beschuldiging als de veiligheid in het geding is. In de meeste gevallen gebeurt dit omdat een beschuldiging gebaseerd zou zijn op inlichtingen waarvan men de bron wil beschermen. De staat krijgt dan tijd bewijzen boven water te halen die wel in de rechtbank kunnen worden besproken.

Mensenrechtenorganisaties maken echter bezwaar tegen deze administratieve detentie, omdat het maanden of zelfs jaren kan duren voor het tot een proces komt. In dit geval stond daarom een hoorzitting voor de hoge rechtbank op het programma. Tegen de detentie van Adnan werd wereldwijd geprotesteerd. Hij was al 66 dagen in hongerstaking en medici in het ziekenhuis waar hij werd verzorgd waarschuwden dat hij niet lang meer te leven had.

Het ministerie van Justitie deelde echter dinsdag mee dat er geen verlenging zou worden aangevraagd van zijn detentie, die loopt tot 17 april. Daarop werd de hoorzitting afgeblazen en beeindigde Adnan zijn hongerstaking.

-------------

Palestijnse hongerstaker komt in april vrij

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3193160/2012/02/21/Palestijnse-hongerstaker-komt-in-april-vrij.dhtml
ANP/Redactie −21/02/12, 14:14

Een Palestijnse man in een Israëlische gevangenis die al 66 dagen weigert te eten, komt vrij in april. Hij beëindigt zijn hongerstaking. Dat maakte de Palestijnse minister voor Gevangeniszaken vandaag bekend.

Khader Adnan werd op 17 december door het Israëlische leger gearresteerd op de Westelijke Jordaanoever. Sindsdien zit hij vast zonder aanklacht. Volgens de minister besliste de Israëlische rechter dat Adnan op 17 april de gevangenis mag verlaten op voorwaarde dat hij zijn hongerstaking stopt.

Langste hongerstaking ooit
De bakker Adnan hield de langste hongerstaking door een Palestijnse gevangene ooit. Zijn gezondheid ging de laatste tijd snel achteruit. Zijn actie trok wereldwijd de aandacht naar de zogeheten 'administratieve detentie' van Palestijnen, waardoor ze zonder aanklacht in de cel kunnen blijven.

Adnan is een van de woordvoerders van de Islamitische Jihad. Onder meer de Verenigde Naties en de Europese Unie spraken hun zorgen uit over deze zaak. Meer dan 4000 Palestijnen zitten opgesloten in Israëlische detentiecentra.
 
-------------
 
Islamic Jihad Leader Khader Adnan: Baker or Terrorist?
This is a video of Khader Adnan speaking at a funeral in 2007. 

Adnan has become a cause celeb among self-described 'human rights' activists championing his release from administrative detention by Israel. His cheerleaders typically refer to him as a baker and civil rights hunger striker. Some have even gone as far as to compare him to Gandhi. 

Nothing could be farther from the truth. Islamic Jihad has repeatedly emphasized in its public announcements that Adnan is part of the group's leadership and in 2005 was named its official spokesman. 
Islamic Jihad is a violent Iranian-backed terror group recognized as a terrorist organization in the US, UK and other Western countries. 

Islamic Jihad calls for armed jihad as the only response to the "Zionist conquest of Palestine." During the first four years of the Second Intifada, Islamic Jihad undertook hundreds of terror attacks and was responsible for the deaths of 118 Israelis and the wounding of an additional 759. In 2011, Islamic Jihad launched 226 rockets, including 59 longer-range Grads, at Israeli targets.

Let it be known, that this is the loathsome man whose freedom these self described 'human rights' activists have helped secured.