zondag 26 mei 2019

NIMO Blog: Heeft Baudet het geweten?

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2019/05/25/heeft-baudet-het-geweten/

 

= NIMO Blog = 

 

De exitpolls en voorlopige uitslagen van de stemmentelling door GeenStijl/GeenPeil zijn geruststellend: Forum voor Democratie neemt een bescheiden vierde plaats in met 3 zetels, na een onverwachte winst voor de PvdA met 5 zetels, en VVD en CDA beide op 4. Het debat tussen Baudet en Rutte heeft niet geleid tot een nek-aan-nek race tussen beide partijen. Ik vond Rutte in het debat overigens duidelijk de betere, met meer leiderschap, kennis en overwicht, maar commentatoren houden het erop dat ze aan elkaar gewaagd waren en zeiden dat Baudet ook ontregelend werkte.

 

Ik had nog niet alles wat ik kwijt wilde over Baudet in mijn blogs verwerkt. Ik kom steeds nieuwe dingen tegen die Baudets verwantschap met en ontvankelijkheid voor extreemrechts gedachtengoed bevestigen, en daar wil ik voor waarschuwen, juist ook in pro-Israel kringen. En steeds weer distantieert hij zich er niet duidelijk van en lijkt hij het probleem niet te zien.

Doorgeslagen

In de jaren ’80 werd je om veel minder als racist en nazi weggezet en wilde niemand iets met je te maken hebben. Dat sloeg toen door en was verstikkend, en heeft bovendien uiteindelijk negatief uitgepakt. De onvrede over bijvoorbeeld de gebrekkige integratie van de gastarbeiders, de angst voor een andere cultuur en religie, en de veranderingen in de samenstelling van de bevolking en uiteindelijk ook in de samenleving als gevolg van de aanwezigheid van flinke groepen immigranten (niet alleen moslims maar ook bijvoorbeeld Antillianen en Surinamers); het kon allemaal niet openlijk worden besproken en de problemen daardoor niet aangepakt.

Maar inmiddels zijn we naar de andere kant doorgeslagen. Contact met neonazi’s, promoten van racisten en hun ideeën, zeggen dat Nederland dominant blank moet blijven en buitenlanders voorstellen als ‘kwaadwillende, agressieve elementen’, velen kijken er niet meer van op. Wanneer media, politici en columnisten hier wel een punt van maken, wordt dat meteen geframed als ‘demonisering’. Zijn we soms vergeten wat er met Fortuyn is gebeurd?

Ondertussen lijkt eerder het omgekeerde aan de hand: er wordt gedaan alsof Forum een heel gewone partij is, met toevallig wat rechtsere ideeën, en misschien eens een ongelukkige uitspraak of tweet van een romanticus die soms even lijkt te vergeten dat hij niet meer op de sociëteit zit maar in de Tweede Kamer.

Gewusst?

Vlak voor de verkiezingen deelde Baudet via Twitter een filmpje waarin Duitse vrouwen vertellen dat ze zijn verkracht, vermoord, neergestoken of aangerand door immigranten, en dat wij dat allemaal welbewust hebben laten gebeuren en deze vrouwen, die zich ‘dochters van Europa’ noemen, hebben verkocht, geofferd voor onze immigratiepolitiek. Daardoor staan zij, en alle vrouwen in Europa, nu tegenover hordes jonge mannen uit een vrouwvijandige samenleving. Twee van hen zeggen, met een toespeling op het bekende verwijt aan het adres van de Duitsers na de Holocaust: ‘Ihr habt das GEWUSST!’ Tot slot verschijnen foto’s van partijleiders Klaver, Jetten en Rutte, elk met de tekst: ‘Ich habe es gewusst!’

 

De Factcheckers van de Universiteit Leiden melden over de herkomst van dit filmpje het volgende:

 

“Het oorspronkelijke filmpje is afkomstig van de anti-immigratie-actiegroep ‘#120dB’, genoemd naar de hoeveelheid decibel die een alarm produceert dat in een handtas past. Hoewel deze groep door de NOS werd omschreven als een ‘Duitse vrouwenbeweging’, gaat het om een activiteit van de rechts-extremistische Identitäre Bewegung uit Oostenrijk. De spreeksters zijn activisten, de website van 120dB is geregistreerd door IB-leider Martin Sellner. Sellner staat op bet ogenblik in de belangstelling vanwege zijn contacten met de terrorist die in Christchurch (Nieuw-Zeeland) in twee moskeeën 51 mensen vermoordde. Zijn beweging hangt de samenzweringstheorie aan dat de blanke bevolking van Europa wordt vervangen (‘Bevölkerungsaustausch’, ‘Umvolkung’) door moslims en andere niet-Europeanen.

De Nederlandse versie van de video [die Baudet dus twitterde, RP] is afkomstig van de extreem-rechtse, onverbloemd antisemitische website Fenixx. Een van de medewerkers daarvan promootte hem op 16 mei op Twitter, met een foto van premier Rutte en een link naar het filmpje op de site, onder de kop ‘Sie haben es gewusst’.”

 

Ik heb even een kijkje genomen op deze website en kwam daar een artikel tegen over de almacht van Rothschild, onder de titel: ‘Slaaf, ontmoet je meester’. Ook een artikel over Joodse collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog (‘Hebzucht, zelfbehoud en haat zijn de belangrijkste redenen voor de acties van deze mensen’). Een artikel over hoe het Songfestival eigenlijk een aanval is op het gezin en een vorm van cultureel terrorisme, waarbij wordt verwezen naar “(((Georg Lukacs))) die tijdens de kortstondige (1919) bolsjewistische regering van Bela Kun in Hongarije pleitte voor ‘cultureel terrorisme’”, een manier om de maatschappij kapot te maken door ‘de gezinseenheid en seksuele moraal uit te hollen’. Let op de ((( ))) waarmee Joden worden aangeduid en de verder natuurlijk volkomen geschifte complottheorie. Dan nog een artikel over de ‘echte holocaust’: de Armeense genocide en de Russofobe oorsprong ervan: “Als gevolg van de aanbevelingen van de Joodse lobby, verwijderde de regering van de Young-Turks in 1915 Armeniërs uit Anatolië. De economie van het land kwam aldus in handen van het Joodse kapitaal”.

 

Een lekker frisse website dus waar het goed toeven is voor iemand die twee jaar geleden het CIDI debat won en sindsdien in een deel van de Joodse gemeenschap wordt gewaardeerd en als vriend gezien. Of is dit misschien een valse vriend die niet helemaal te vertrouwen is? Nou is er vast een snuggerd die tegenwerpt dat ook een CDA politicus vorig jaar iets van Fenixx deelde, met andere woorden, een mens kan zich vergissen. Maar bij Baudet gaat het zoals duidelijk moge zijn niet om een enkele vergissing, maar om een patroon.

Het filmpje is ronduit walgelijk. Ik woon zelf vlakbij een azc, er loopt een druk bereden fietspad langs en in de 14,5 jaar dat ik hier woon is me nog nooit ter ore gekomen dat hier vrouwen van hun fiets zijn gerukt en verkracht. Ook van de naast gelegen school heb ik nooit gehoord dat er klachten zijn. Het idee om buitenlanders allemaal voor te stellen als agressieve verkrachters die het op ‘onze vrouwen’ hebben gemunt is racistisch en zet bovendien aan tot haat. Het ‘Ihr habt das gewusst!’ is weerzinwekkend.

 

Baudet, een belezen man die geschiedenis studeerde, bestond het om in Goedemorgen Nederland te beweren dat hij daarbij helemaal geen associatie met de oorlog had. Wat hij met dit filmpje zegt is dat deze politici het wel best vinden dat vrouwen worden verkracht omdat zij de grenzen niet sluiten en niet alle buitenlanders het land uit zetten. Terecht dat Jetten gepikeerd reageerde en Baudet rioolpolitiek verweet. Zelfs De Dagelijkse Standaard, dat het normaal gesproken graag opneemt voor Baudet, ging een en ander te ver en spreekt van een filmpje dat ‘op zichzelf al fout genoeg’ is, nog zonder de ‘uitsmijter’ waar Jetten, Klaver en Rutte ‘Ich habe es gewusst’ in de mond wordt gelegd, en van Baudets ‘dommige ontkenning’ dat dit naar de Tweede Wereldoorlog verwijst.

Totale tolerantie

Zoals gezegd vind ik het eerder opvallend dat over zoiets niet nog veel meer ophef is. Een filmpje van een extreemrechtse racistische en antisemitische nepnieuwswebsite, dat oorspronkelijk is gemaakt door een extreemrechtse club waarvan de leider kontakten heeft met de dader van de aanslag in Christchurch. Hoe extreem en hoe fout wil je het hebben? Wat moet Baudet doen voordat mensen, links en rechts, populistisch of niet, zeggen: deze man maakt niet slechts een domme fout of zelfs een uitglijder, maar plaatst zich hiermee buiten de discussie, dit is onacceptabel en gevaarlijk bovendien, dit accepteren we niet. Wat moet hij doen voordat media en andere politici consequent benoemen dat hij extreemrechtse sympathieën en kontakten heeft, en niet ophouden erop te wijzen wat daarvan de gevaren zijn?

Er is door een opeenvolging van steeds politiek incorrectere mensen en visies, en soort totale tolerantie ontstaan voor ideeën die haaks staan op onze waarden zoals de gelijkheid van mensen ongeacht ras, nationaliteit, geloof en sekse. En wie zich daartegen verweert, heet in steeds bredere kringen op zijn best een ‘deugmens’ dat met zijn of haar bakfiets door zijn/haar witte buurt fietst en geen idee heeft waar de ‘gewone man’ allemaal mee te maken heeft. Door Wilders en Baudet worden ze echter ook als zelfhaters en feitelijk vijanden van het gewone volk neergezet. Dit is gevaarlijk en roept nare associaties op.

Ik vind het zoals gezegd een goede zaak, dat problemen rond bepaalde groepen migranten vanaf de jaren ’90 duidelijker benoemd mogen worden; dat we mogen zeggen dat er aan de islam zoals die zich nu manifesteert nare kanten kleven; en dat grote groepen mensen met een religie die niet de westerse ontwikkeling naar meer individuele godsdienstbeleving heeft doorgemaakt, voor spanningen en problemen kunnen zorgen.

Stereotypen

Het is een feit dat veel moslims negatief denken over Joden omdat in bijna alle Arabische media antisemitische stereotypen worden verspreid, omdat haat tegen Israel onderdeel is van de staatsideologie. Het is een feit dat men vaak conservatiever denkt over homo’s en vrouwen, en vrouwen in veel islamitische landen geen gelijke rechten hebben en homofilie zelfs verboden is. Gelijke rechten die in het westen juist de laatste honderd jaar bevochten werden en die ons nu kostbaar zijn.

Migranten die hier komen moeten zich aanpassen aan onze normen en waarden en daar mogen we streng in zijn. Maar ze hebben ook recht op hun eigen godsdienst (en cultuur) zolang die daar niet tegen indruist, en mogen die in vrijheid en zonder discriminatie belijden. Ze hebben recht op gelijke behandeling en beoordeling op hun persoon en prestaties in plaats van op hun afkomst of geloof. De vele gemotiveerde en hardwerkende migranten uit islamitische landen (want daar gaat het uiteraard om in dat filmpje) neerzetten als criminelen en verkrachters is walgelijk. Vaak zijn zij juist de onderdrukkende regimes aldaar ontvlucht, en vaak hebben ze zelf met geweld te maken gehad.

Omdat er aan de islam nare kanten kleven is een individuele moslim nog geen dader of zelfs verdachte. Daarbij is de islam geen onveranderlijk iets, en varen juist moslimextremisten wel bij een klimaat van verdachtmakingen en haatzaaierij, waardoor mensen ontvankelijker worden voor hun boodschap.

Verval

Daar komt nog eens bij dat Baudet (en Wilders) zelf juist tegen de waarden ingaan die ze zeggen te verdedigen tegen de barbaarse islam of de barbaarse niet-blanken, pardon, barbaarse niet-borealen. Het non-discriminatiebeginsel is een van de belangrijkste westerse waarden, met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en politieke voorkeur, en de democratie. Hoewel dat laatste in de naam van Forum zit, wijst zijn geflirt met extreemrechtse mensen en leiders als Poetin in een andere richting. Dat geldt ook voor Baudets opvattingen over vrouwen. Juist uit zijn mond klinkt het bijzonder ongeloofwaardig dat we onze vrouwen moeten beschermen tegen verkrachting door niet-westerlingen.

 

Onlangs schreef Baudet onder het mom van een boekrecensie dat het feit dat vrouwen tegenwoordig een carrière nastreven en blijven werken het vormen van een gezin moeilijk maakt en ten koste gaat van de ondersteuning van en aandacht voor hun man. Daardoor krijgen vrouwen in de westerse wereld steeds minder kinderen en dat leidt tot het ‘demografische verval’ van Europa. Toen er ophef over ontstond ontkende hij dat zo bedoeld te hebben, en hadden al die journalisten en critici zijn artikel niet goed gelezen.

 

In 2014 verdedigde hij de zeer controversiële versiergoeroe Julien Blanc met de woorden“De realiteit is dat vrouwen niet alleen maar met omzichtig “respect” behandeld willen worden door hun sexpartner; dat ze helemaal niet willen dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden”. Een thema dat ook in een van Baudets romans terugkwam. Uiteraard werd ook dit verkeerd begrepen en uit zijn verband gehaald. En hoewel hij in de Rode Hoed tegen Rutte zei dol te zijn op vrouwen, stond er maar één vrouw op de lijst van de Europese verkiezingen. Ze moeten immers wel tijd overhouden om hun mannen te ondersteunen en kinderen te baren om ons boreale Europa te redden. Ook dit doet ergens aan denken.

 

Ratna Pelle

 

NIMO Blog: Extreemrechts en de alt-right sympathieën van Baudet

 

 

 

= NIMO Blog =

 

(Vervolg op Erkenbrands antisemitisme, 4chan en sympathie voor Baudet)

 

Veel antisemieten bij ons zien vooral een ‘JQ probleem’  (Jewish Question) in de VS, waar de Joden veel macht en een destructieve invloed zouden uitoefenen. Het ‘JQ probleem’ in Nederland is immers al opgelost tijdens de bezetting, zo wordt gesuggereerd. Forum voor Democratie neemt in een reactie op de bevindingen van de Volkskrant ‘expliciet afstand’ van het antisemitisme op de FvD discussiegroepen, en zegt ook dat ze niet aan de partij gelieerd zijn. De uitspraken van Thierry Baudet over Soros waren uiteraard niet bedoeld als ‘dog whistle’, nee, de krant doet daaraan door Forum en Baudet op deze manier in verband te brengen met antisemitisme. Het is een patroon: steeds wanneer Baudet wordt aangesproken op radikale uitspraken, of ontmoetingen met dubieuze personen of bijvoorbeeld de retweet van die meme van Pepe the Frog (de mascotte van alt-right) die op een foto van Baudet is geplakt, etc. etc., dan is het niet zo bedoeld en blazen de media het op om hem in diskrediet te brengen. In werkelijkheid zijn de media opvallend mild tegenover iemand die zoveel kontakten heeft met extreemrechtse en omstreden figuren, zoveel zegt dat naadloos aansluit op de ideeënwereld van alt-right, en door zoveel mensen uit die scene als held wordt gezien.

 

Waar Baudet precies staat wat dit betreft wordt niet echt duidelijk, maar hij distantieert zich niet duidelijk van alt-right en hun ideeën. Alleen indien ernaar wordt gevraagd zegt hij bijvoorbeeld dat ‘Als deze club racistisch en antisemitisch gedachtegoed aanhangt’, laat Baudet in november 2017 via een woordvoerder aan de Volkskrant weten, ‘hij er absoluut niets mee te maken wil hebben’. Hier laat hij in het midden of dat daadwerkelijk het geval is en distantieert zich niet werkelijk van Erkenbrand. Wanneer hij het er echt niet mee eens is en van deze ideeën werkelijk niks moet hebben, zou hij dat duidelijker, in steviger bewoordingen en uit eigen beweging zeggen. Ook de Volkskrant wijst erop dat Baudet nogal weifelend en dubbelzinnig met de liefde uit extreemrechtse hoek omgaat:

 

“De politiek leider weigert zich uit te spreken over hoe wenselijk het is dat extreem-rechtse groeperingen zich achter FvD scharen. ‘Soms vliegen ze uit de bocht’, zegt hij over de studenten van Erkenbrand, ‘maar het zijn jonge mensen die bezig zijn de wereld te ontdekken. En Kusters mag bijeenkomsten bijwonen en op mij stemmen, al zijn de teksten op zijn website soms absurd. We wonen in een vrij land. Mensen moeten ons op onze eigen standpunten beoordelen, niet op die van onze aanhangers.’ “

 

NVU

Konstant Kusters van de neonazistische Volksunie heeft voor zijn achterban een bijeenkomst georganiseerd met Baudet, die daarvoor zelf een zaaltje regelde. Dat heeft Kusters tegenover media bevestigd. Hij zei: “Wij werken samen met Forum voor Democratie. Dat was geen enkel probleem. Ook hebben we handtekeningen ingezameld voor die partij. Dus in feite werken we al samen. Waarom zij dat niet openlijk zeggen is aan hen.”  In de uitwisseling via Messenger schreef zijn NVU-contact toen hij geen reactie kreeg: “Ik ben openlijk tegen het zionistische control in het westerse wereld. En ik hoop dat dit niet de reden is om geen antwoord te krijgen.” Daarop antwoordde Baudet: “Damn. Stuur nog eens naar actie@fvd”. Hij had blijkbaar geen probleem met deze antizionistische ontboezeming.

Volgens Kafka zou het om een infiltratiepoging van de NVU gaan en heeft Baudet daar uiteindelijk wel adequaat op gereageerd door het betreffende lid te royeren, dit in tegenstelling tot de interesse van Erkenbrand in Forum:

“De ideologische overeenkomsten tussen FvD en Erkenbrand zijn dan ook aanzienlijk. Baudet blijft ook niet echt ‘weg’ bij Erkenbrand. In januari 2017 retweet hij met plezier een bericht van Erkenbrand. Verschillende Erkenbranders pochen over de (online) contacten die ze met Baudet hebben. (…) Een prominente Erkenbrander stelt in januari 2017 op 4chan dat hij bezig is FvD te infiltreren. Wat die uitspraak precies te betekenen heeft, en of de in dit artikel genoemde personen FvD proberen te infiltreren is voor ons niet vast te stellen. Maar dat Erkenbrand haar positie gebruikt om FvD te beïnvloeden is evident. En dat FvD daar geen duidelijk bezwaar tegen maakt eveneens. Op de infiltratiepoging van de NVU (zie kader hierboven) werd via een persbericht op de website en een royement daadkrachtig gereageerd door FvD.”

Kafka wijst er bijvoorbeeld op dat er geen Erkenbranders uit de partij werden gezet of statement op de website verscheen, zoals bij de NVU wel was gebeurd. “Maar gezien de grote overeenkomsten in hun wereldbeelden kan je dat ook eigenlijk niet verwachten.”

Nou is Forum méér dan Thierry Baudet, al wil hij dat zelf graag anders doen voorkomen. Ook nu weer is er heibel uitgebroken nu Robert Baljeu, een sympathisant van Otten uit zijn functies is gezet en daarover zijn verhaal doet in de Volkskrant. Deze man zegt o.a. over “de kant van Forum die flirt met die stomme alt-right-onzin, dat boreale gelul. Helemaal niemand in Nederland zit daarop te wachten”. Tot nu toe worden mensen die zich zo uitspreken uit de partij gezet, maar de vraag is op den duur wie Baudet dan nog overhoudt.

 

Salonfähig

Overeenkomsten zijn er zeker, en steeds weer doet Baudet uitspraken die wel erg in het straatje passen van alt-right. Niet zo vreemd dus dat men hem daar bewondert en als de persoon ziet om hun ideeën over blanke superioriteit en de bedreiging van het blanke ras door de politiek correcte elite die hordes buitenlanders hierheen haalt, salonfähig te maken. Overigens heeft ook een lid van Forum dit soort complottheorieën openlijk geuit. Baudet volgt verdacht veel sites en twitteraars uit deze hoek.

Kafka meldt ook het volgende:

“De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt in oktober 2018 voor het racistische en intellectueel gebrachte gedachtegoed van alt-right in Nederland. In deze waarschuwing wordt impliciet verwezen naar Forum voor Democratie. In hun rapport ‘Rechts-extremisme in Nederland’ staat dat als de “rassenleer” van alt-rechts “doorsijpelt naar het openbaar bestuur” dit bedreigend is “voor de Nederlandse democratische rechtsorde.” FvD behoort als partij in de ruime zin van het woord al tot het openbaar bestuur.”

Wat najaar 2018 gold, geldt nu des te meer, nu de partij alweer in de race is de grootste te worden. Daarbij is de kans wel groot dat zij over niet al te lange tijd door intern geruzie de kant van de LPF opgaat. Een deel van het partijkader lijkt niet blij te zijn met de alt-right sympathieën van Baudet, maar juist hij is ongekend populair bij veel kiezers.

Meer voorbeelden van extreemrechtse sympathieën

Op verschillende websites en blogs zijn talloze voorbeelden te vinden van steun van Baudet voor omstreden, extreemrechtse en fascistische mensen, websites en visies. Mensen die hij volgt, retweet, ontmoet, bijeenkomsten die hij bezoekt etc. Ik heb daar al eens eerder over geblogd, maar zoals gezegd is Baudet inmiddels geen leider van een kleine partij in de marge meer, maar gaat hij komende verkiezingen opnieuw de strijd aan met de VVD om de grootste van Nederland te worden. Een man die door een neonazi partijleider wordt gewaardeerd, die 5 uur lang met racist en antisemiet Jared Taylor dineerde en dingen zegt als dat Nederland wel blank moet blijven. Hieronder nog wat voorbeelden van deze sympathieën:

Baudet heeft kontakten met extreemrechtse partijen als Vlaams Belang en Front National (hij ging twee keer bij Le Pen senior op bezoek), sprak op hun bijeenkomsten en spreekt zijn waardering voor ze uit, zoals bijvoorbeeld voor voormalig jeugdleider van Front National Julien Rochedy over wie hij een lovend portret schreef voor Elsevier. In een interview op de website van Vlaams Belang zegt hij o.a.: “Ik meen wat ik zeg. Politieke partijen die de natiestaat centraal stellen, zoals het Vlaams Belang in België, Wilders in Nederland, het Front National in Frankrijk, zijn de avant-garde, de voorhoede. Wat zij voorstaan is wat de komende jaren gaat gebeuren in Europa.”

 

In 2015 zei Baudet Pegida als medestander te zien in de strijd tegen de mensen die proberen ‘onze manier van leven’ af te breken. Pegida wordt door de AIVD inmiddels als extreemrechts beschouwd. Baudet sprak in 2014 op de door Vlaamse nationalisten georganiseerde IJzerwake, en betoogde dat de Europese Unie de uitgekomen droom van nazi’s en fascisten is.

Baudet verwijst meermaals naar de zogenaamde ‘witte genocide hoax’ en heeft daar zelf ook een eigen versie van: het witte ras dreigt ten onder te gaan, en dat wordt met opzet gedaan door de EU, linkse media, universiteiten, moderne kunstenaars en andere verderfelijke zaken. En hoewel hij zich zelf nooit antisemitisch heeft uitgelaten, citeert, retweet of verwijst hij ook regelmatig instemmend naar antisemieten. Zoals antisemiet en vrouwenhater Roosh V. Hij retweette een hoax van de antisemitische Zweedse neofascist Peter Imanuelsen, vriendje van Katie ‘final solution’ Hopkins. Hij verwees in een tweet over een vermeende ‘invasie’ naar de beruchte website Infowars.com van Alex Jones en Paul Joseph Watson. Jones heeft in zijn video’s onder meer gesteld dat veel KKK-activisten ‘Joodse acteurs’ zijn, dat George Soros het ‘hoofd van de Joodse maffia’ is en dat het publiek wordt gemanipuleerd door ‘de Joodse pers’…

 

Israel

Op de FvD website staat een lijst van het stemgedrag van de Kamerfractie bij alle moties. Baudet en Hiddema stemden betreffende het Midden-Oosten steeds in lijn met het beleid van de Israelische regering. Op het CIDI verkiezingsdebat in 2017 stelde Baudet vooral dat het Israelisch-Palestijnse conflict niet oplosbaar is en hij tegen inmenging van het Westen is in het Midden-Oosten, tegen regime change en voor Assad en Rusland. Hij lijkt niet zozeer om ideologische redenen pro-Israel, maar om strategische. Joods.nl schrijft over dat debat:

 

“De zittende partijen werden die avond voortdurend door Baudet gewezen op hun obsessies met het zoeken naar ‘oplossingen’ in het Midden-Oosten. ‘Die gaan er niet komen’, aldus de partijleider van FvD.

Over het vooruitzicht op vrede voor Israel en het Midden-Oosten: ‘echte vrede zal er niet komen, maar het beste is een voortdurende patstelling’. Baudet noemde dat het ‘minst slechte alternatief’. “

 

In hoeverre Joden voor hem bij het ‘blanke Nederland’ en het ‘boreale Europa’ horen is niet echt duidelijk. Voorlopig wellicht wel, maar dat zou in de toekomst best eens kunnen veranderen. Hij heeft het niet over de Joods-christelijke cultuur. En hij schurkt erg aan tegen de ideeën van de alt-right beweging. Hij is in mijn ogen geen betrouwbare vriend van de Joden en Israel, en maakt racistische ideeën uit de alt-right beweging salonfähig met zijn uitspraken zoals bijv. ook over Soros. Antisemitisch bedoeld of niet, het voedt wel die sentimenten.

Ratna Pelle

 

NIMO Blog: Erkenbrands antisemitisme, 4chan en sympathie voor Baudet

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2019/05/22/erkenbrands-antisemitisme-4chan-en-sympathie-voor-baudet/

 

= NIMO Blog =

 

Ik heb eerder over Thierry Baudet geblogd, en ook eerder gewezen op dubieuze uitspraken van hem zoals de beruchte ‘homeopathische verdunning’ en zijn contacten met extreemrechts. Dat is nu bijna anderhalf jaar geleden en inmiddels staat zijn ‘Forum voor Democratie’ op het punt de grootste partij te worden in de Eerste Kamer. In drie provincies is FvD de grootste partij geworden (NB een statenlid gaat op eigen naam verder waardoor ze nu nog maar in twee provincies de grootste zijn), en ze levert in totaal 86 statenleden.

 

Ondertussen zeggen mensen binnen het extreemrechtse Erkenbrand openlijk dat ze via FvD hun gedachtegoed hopen te verspreiden en hun doelen willen behalen.  Hoewel Erkenbrand zich een ‘studiegenootschap’ noemt is het veel meer dan dat. Men organiseert bijeenkomsten met soms honderden bezoekers, waar vermaarde extreemrechtse sprekers optreden zoals Jared Taylor. Er worden ook gevechtstrainingen gehouden en men verspreidt racistische ideeën via internet en social media. Willem Wagenaar van de Anne Frankstichting noemt Erkenbrand “slimme jongemannen en een enkele vrouw die zich aangetrokken voelen tot een ideologie die volgens Nederlandse maatstaven onversneden racistisch en antisemitisch is.”  ”Erkenbrand ziet zichzelf als verspreider van de ideeën afkomstig van de Amerikaanse Alt-Rightbeweging in Nederland en Europa.”

 

Enerzijds pochen ze over hun kontakten met Baudet en schrijven op besloten fora zoals /pol/ op 4chan en het nog extremere 8chan over de privéberichten die ze van hem hebben gekregen, hoe hij boeken heeft gesigneerd etc. Anderzijds lijken ze zich er ook van bewust dat het nadelig kan zijn voor Forum als men te openlijk met extreemrechts wordt geassocieerd, en is men boos wanneer NVU voorzitter Konstant Kusters openlijk in de media spreekt over zijn samenwerking met Baudet.

De Volkskrant schreef in 2017:

“Ook Erkenbranders hebben een grote interesse voor de partij van Hiddema en Baudet. Ze prijzen de partij, volgen en retweeten Thierry Baudet en denken mee hoe FvD succesvol kan zijn. Als ze FvD-bijeenkomsten bezoeken, dan treffen ze gelijkgezinden aan, laat Fausto Lanser aan het AD weten. Het wekt dan ook geen enkele verbazing dat verschillende Erkenbranders lid zijn van FvD. Luc Stenekes (1964) uit Purmerend is echter de enige die hier openlijk voor uitkomt. Hij is FvD-lid, nieuwsgierig “naar alles wat als extreemrechts wordt weggezet” en bezoekt bijeenkomsten van Erkenbrand. De andere Erkenbranders zijn zich er van bewust dat een associatie van Erkenbrand met FvD negatief is voor de partij. Dergelijke tactische blunders willen ze niet op hun geweten hebben.”

 

Op zo’n bijeenkomst begin 2017 stelt een Erkenbrander vragen over het opnemen van blanke boeren uit Zuid-Afrika in Nederland. Baudet is daar voor zegt hij. De Erkenbrander zou daarna volgens de Volkskrant een ‘een geanimeerd gesprek over Zuid-Afrika, Erkenbrand en het 4chan-forum’ hebben gevoerd. “Hij wist godverdomme ook gewoon van de Erkenbrand lezing over de Afrikaners”, schrijft hij later op 4chan. Hij wordt actief lid van Forum, naast zijn activiteiten voor Erkenbrand. Een ander, anoniem Erkenbrand-lid vertelt op 4chan dat hij uit een gesprek met Baudet kon opmaken dat FvD alt-right-sympathieën heeft en bekend is met Erkenbrand, aldus De Volkskrant. Ook een van de oprichters van Erkenbrand, Fausto, benadrukt op 4chan zijn banden met Baudet.

Erkenbrand en de Joden

Over deze Fausto schrijft de Volkskrant:

“Dat neemt niet weg dat er ook klassieke neonazi’s in hun gelederen opduiken en dat sommige Erkenbranders zich ontwikkelen tot pure antisemieten. Fausto omschrijft zichzelf inmiddels onomwonden als een nazi, die grif nazistische plaatjes en symbolen verspreidt. ‘Je mag mij best een nazi noemen, dat ben ik’, schrijft Fausto eind oktober onder het Twitterpseudoniem @BorislavBolgar. In een podcast van 18 november vorig jaar reageert Fausto op de ‘jodenkwestie’ met de woorden: ‘Ik zal ook geen traan laten als men de trein naar het Oosten weer opnieuw opstart.’
Andere Erkenbranders hebben een langere trackrecord in nazistisch en fascistisch gedachtegoed, zoals de Brabantse twintiger Quincy (online bekend als Othala). In het verleden maakte hij deel uit van Zwart Front, een fascistische splintergroepering die zijn inspiratie put uit het gelijknamige fascistische Zwart Front van de jaren dertig.”

In maart 2017 schrijft een actief lid (dezelfde als met de vraag over de boeren hierboven) op /pol/ van 4chan: “no, we don’t want to Redpill him on the Jews just yet. Let him help the Boers in Zuid-Afrika and do soms other good things first.” Iemand anders schrijft daaronder: “hij volgt zelfs o.a. Jared Taylor en Robert Spencer op twitter”.

 

De ‘rode pil’ is een centraal begrip bij Erkenbranders, en verwijst naar het moment waarop je tot je ‘ware’ inzicht kwam. Trots vertellen sommigen in podcasts over hun red pill moment: hoe ze door een bepaalde situatie of ervaring tot hun extreemrechtse overtuigingen kwamen.

 

Kafka schrijft:

“Deze nadrukkelijke belangstelling voor rassen en raszuiverheid zorgt in Erkenbrand-kringen natuurlijk voor de vraag wat er met alle ‘niet-blanken’ in Nederland moet gebeuren. En dus ook wat er met Joden moet gebeuren. Dat Joden, als ander ‘ras’, niet thuis horen in Nederland staat voor de meeste Erkenbranders wel vast. Daarbij komen in teksten, tweets en podcasts bovendien alle bestaande antisemitische stereotypen en complottheorieën voorbij. Joden zijn gierig en oefenen achter de schermen cruciale invloed uit op media, politiek en bestuur. Ze zijn bovendien leugenaars en absoluut nooit te vertrouwen. Maar, zo formuleert Erkenbrand-prominent Fausto Lanser (1991), Joden zijn in Nederland een minder groot probleem dan in de Verenigde Staten. In Nederland speelt de ‘Joodse macht’ volgens Lanser alleen in Amsterdam.”

Dat is een belangrijke reden dat Erkenbranders zich meer tot Forum dan tot de PVV voelen aangetrokken: de PVV vinden ze te zionistisch en ze storen zich aan het geld dat Wilders uit Israel krijgt. Ook vinden ze dat het niet zozeer om religie als om etniciteit gaat en dat is juist wat Baudet ook steeds benadrukt. Om tactische redenen maakt Erkenbrand van de Joden geen groot thema. Kafka citeert Fausto die het een ‘tactische fout’ noemt dat wel te doen:  “je hebt met verzet tegen Joden meer te verliezen dan te winnen in Nederland”.

 

Jared Taylor

Op de Erkenbrand conferentie in 2017 is Jared Taylor hoofdspreker (tijdens dit bezoek aan Nederland heeft hij ook een uitgebreide ontmoeting met Baudet, zoals eerder vermeld). Hij beheert de binnen alt-right gezaghebbende website American Renaissance. Hij propageert, aldus Kafka, “dat er aantoonbaar genetisch af te bakenen menselijke rassen zouden bestaan. Die zouden onderling verschillen in bijvoorbeeld intelligentie en beschavingsniveau. Dit zou volgens hem logischerwijs moeten leiden tot een trots ‘blank zelfbewustzijn’ en tot segregatie”.

Op de conferentie snijdt hij dit thema uiteraard ook aan, en heeft het over ‘het grote altruïstische vermogen van blanken’  waardoor ‘de westerse wereld zich zeer succesvol heeft ontwikkeld’. Altruïsme werkt volgens hem echter alleen in een homogene blanke samenleving, ”want andere soorten mensen hebben zeer snel ontdekt dat ze dit vermogen tegen ons in kunnen zetten”.  Dan begint hij over de Joden: “Joden zijn extreem bedreven in het uitbuiten van deze specifieke zwakte, of kracht die wij hebben”… ”Joden dragen zeker bij aan de demoralisatie en de ineenstorting van onze samenleving”… “Veel van jullie zullen dit al helder voor de geest hebben.” 

 

4chan /pol/

De Volkskrant heeft zoals gezegd een aantal maanden toegang gehad tot extreemrechtse fora als /pol/ van 4chan, 8chan en Discord waar ook Erkenbranders zich vaak ophouden, en daar de discussies gevolgd. Ook heeft men verschillende discussiegroepen van Forum aanhangers gevolgd. Op deze fora is antisemitisme aan de orde van de dag. Gelijk bij de introductie staat ‘Joden niet toegestaan’, er wordt regelmatig gerefereerd aan de JQ (Jewish Question) ofwel de vraag hoe de te grote invloed en controle van Joden op media, zakenwereld en politiek bestreden kan worden. Ook antisemitische memes, zoals het thema van de ‘happy merchant’, een karikaturale Jood die gniffelt terwijl hij in zijn handen wrijft en heerst over een belangrijk instituut of industrie (de nationale bank, de rechtbank, pornografie, farmaceutische industrie of wapentuig), worden veel gepost. Hij verenigt alle vermeende slechte kwaliteiten van Joden: geniepig, samenzwerend, onoprecht en belust op geld en macht.

4chan deelnemer Roel vertelt“Als fervent /pol/ bezoeker kan ik zeggen dat ik toch ook antisemitisch ben geworden. […] Niet eens zozeer racistisch (ik heb totaal geen boodschap aan white supremacy), maar echt wel antisemitisch. Vooral naar Amerikaanse Joden toe.” Daar heeft de meme van de happy merchant ook een rol in gespeeld, zo zegt hij: “dat is het mooie, dat je via humor te weten komt hoe het echt zit. Het zijn eigenlijk infographics, en je kunt wel zeggen dat ik door dit soort memes antisemitisch ben geworden.”

“Het basisidee”, doceert Roel bevlogen, “is dat Joodse mensen bezig zijn de blanke christenen te ondermijnen zodat het blanke ras verdwijnt. Zij zitten overal achter: ze pushen de immigratie, promoten allerlei fetisjgewoonten, stimuleren homoseksuele relaties en indoctrineren kinderen met een genderneutrale opvoeding zodat ze in de war raken over hun geslacht.”

 

George Soros

Hij verwijst instemmend naar Baudets oproep om de invloed en geldstromen van George Soros te onderzoeken. Volgens Wagenaar van de Anne Frankstichting kan dit een vorm van ‘dog whistling’ zijn: een verdekte antisemitische boodschap die niet direct als zodanig herkenbaar is, maar voor de ingewijden duidelijk genoeg is. Hij zegt ook dat dit soort retoriek over Soros laat zien dat er steeds minder weerstand is tegen antisemitisme, ‘alsof Joodse samenzweringen een onderwerp zijn dat je gewoon kunt bespreken, zoals om het even welk ander politiek onderwerp’. Wagenaar ziet het ook aan het hervonden zelfvertrouwen waarmee een klassieke neonazigroep als de Nederlandse Volks-Unie de straat opgaat met antisemitische leuzen, en dat daarover nauwelijks commotie ontstaat.

Ook op Discord is er een afgeschermde Polder groep, waar anoniem gechat wordt en antisemitisme aan de orde van de dag is. Onder de ongeveer 100 leden is Forum populair. Mensen plaatsen foto’s van FvD evenementen die ze hebben bezocht of hun lidmaatschapspas. Sommigen vinden echter dat Forum wel wat kritischer naar Israel mag zijn.

Het identificeren van ‘machtige Joden’ is een belangrijk tijdverdrijf in deze groep, aldus de Volkskrant: “Angela Merkel, Mark Zuckerberg, linkse activiste Anne Fleur Dekker, en sinds kort de Amerikaanse zangeres Taylor Swift, in wie alt-right eerder een bondgenoot meende te zien, maar die nu als verrader wordt beschouwd omdat ze bij de midterms een Democratische kandidaat steunde. Ook al zijn ze niet allemaal Joods, ze bedienen zich wel van ‘Joodse manieren’ om blanke mensen te ondermijnen, is de redenering”. Ook willen Joden de ‘‘vernegroïsering’ van het blanke ras bevorderen en worden ze rijk over de ruggen van diezelfde blanken. Op een hieraan verwante groep, het ‘Ministerie van Miems’ worden aan de lopende band ‘memes’ geplaatst die de Holocaust bespotten of ontkennen of geweld tegen Joden propageren. Daarnaast zijn er groepen die zich expliciet met Forum voor Democratie associëren. Ook hier laten mensen zich geregeld antisemitisch uit, maar daar komt soms ook (voorzichtige) kritiek op. De Volkskrant:

 

“Dit patroon doet zich herhaaldelijk voor. Een lid plaatst een antisemitische meme, een ander lid stoort zich eraan, waarop een discussie ontstaat over Joden die allengs aan venijn lijkt te winnen. Zo wordt op 24 oktober in de FvD-Whatsappgroep (zestig leden) een meme gedeeld waarop een Joodse man in een game-achtige setting achter gouden munten aan rent. ‘Echt handig die plaatjes in een chat met FvD als naam’, reageert een lid. De plaatser repliceert: ‘Niet Jood-kritisch zijn is bijna naïef.’ Als hij op nog meer weerstand stuit, zegt hij: ‘Ja maar je kunt het symptoom niet bestrijden als je de oorzaak niet bestrijdt.’ Op een ander moment krijgt een Joods lid van de groep een plaatje toegestuurd van de Happy Merchant met een masker van een witte man. Deze meme vertelt dat Joden onder valse voorwendselen witte gemeenschappen infiltreren om ze van binnenuit te ondermijnen.

 

Als George Soros ook in deze FvD-Whatsappgroep ter sprake komt, lijkt er geen rem meer te zijn. Hij is ‘Der Ewige Jude’, die de Stemwijzer in Nederland zou subsidiëren, ‘bekend’ van de ‘rellen’ rond de Zwarte Pietendiscussie, iemand die landen ‘verneukt’ en 8,3 miljard dollar waard is aan ‘pure politieke beïnvloeding’. Er worden verschillende memes over Soros gedeeld, ondere andere een die de Joodse Hongaar een quote toeschrijft waarin hij beweert dat hij Amerika omver wil werpen door ‘zwarte haatgroepen’ zoals Black Lives Matter te financieren.”

 

Wordt vervolgd in deel 3.

 

Ratna Pelle

 

NIMO Blog: Baudets Forum op elitair pluche in Zuid-Holland?

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2019/05/19/baudets-forum-op-elitair-pluche-in-zuid-holland/

 

= NIMO Blog =

 

We staan “te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend”, aldus Thierry Baudet op de avond van de provinciale verkiezingen nadat de monsterzege van zijn Forum voor Democratie zojuist bekend was geworden. “… Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En vooral worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven en geen idee hebben wat op de lange termijn de issues zijn.”

Anderhalve maand later wil men met deze mensen, die Baudet ten diepste veracht en die volgens hemonze beschaving ten gronde richten, in zee gaan. De mensen die “kwaadwillende, agressieve elementen ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnenloodsen”. Het “deel van ons organisme – ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd.” Mensen die “vanuit een houding die alleen als oikofobie kan worden gekenschetst, op sluipende wijze begonnen aan de ontmanteling” van de natiestaat, “via systematische verdunning van de homogene bevolking door golven van massa-immigratie, open grenzen en multiculturalisme”. Mensen die horen tot de elite die “bezig is ons homeopathisch te vermengen met alle andere volken opdat er nooit meer een Nederlander zal zijn.”

Met die mensen dus, gaat men nu als het aan Forum ligt in Zuid-Holland in zee. Daar is onder leiding van de elitaire Hans Wiegel een concept akkoord bereikt tussen FvD, VVD en CDA. Aangezien er nog drie zetels missen om een meerderheid te verkrijgen, is nog een vierde partij nodig die bereid is mee te helpen de beschaving te redden van de verderfelijke en oikofobe elite – wellicht de PVV? Baudet heeft nederig laten weten dat de soep wellicht een ietsje minder heet wordt gegeten dan hij wordt opgediend, aldus de NOS:

“Partijleider Baudet vindt het “fantastisch nieuws”, dat Forum als grootste partij in Zuid-Holland een conceptakkoord heeft weten te bereiken met VVD en CDA. Hij ging speciaal naar het provinciehuis in Den Haag om daar een filmpje op te nemen. Hij nodigt daarin andere partijen als SGP/ChristenUnie en de PvdA nadrukkelijk uit om aan te schuiven.

Baudet stelt zich daarbij nederig op: “Forum kan soms scherp zijn op de inhoud of met literaire overdrijvingen iedereen in de bomen jagen. Maar uiteindelijk willen we gewoon een goed bestuur, en dat willen we laten zien.”

Toe maar, de PvdA nog wel! En die nette mensen van de ChristenUnie, die voor een ruimhartiger asielbeleid zijn en zich zo hard hebben gemaakt voor het Kinderpardon. De mensen die ons ondermijnen, onze beschaving ruïneren, agressieve elementen binnenloodsen en ons uitleveren aan het Kwaad. Wat is er met Baudet gebeurd? Is hij bedwelmd geraakt door de geur van het pluche, het vooruitzicht op invloed? Wil men mee gaan doen met het ‘kliekje omhooggevallen netwerkers en beroepsvergaderaars’? Uiteraard zal Baudet zeggen dat het allemaal strategisch is, verandering bereik je in een democratie nou eenmaal niet alleen met grootse uitspraken en ook niet met geweld, en als je alleen van de zijlijn staat te oreren ben je je kiezers snel kwijt. Zeker als er ondertussen een hoop trammelant in je partij uitbreekt en steeds meer mensen moeite hebben met uitspraken die toch wel erg dicht aanschurken tegen alt-right en racisme. Besturen dus, in achterkamertjes eindeloos vergaderen en compromissen sluiten. Accepteren dat sommige gemeentes zomaar zullen besluiten windmolens te bouwen – de gruwel! Of klimaatneutraal willen bouwen – een aanslag op onze beschaving! En dat voor al die vermaledijde vluchtelingen huisvesting moet worden gevonden, want daar zijn quota over afgesproken.

Besturen – in de hoop het klimaatbeleid wat te kunnen vertragen, met die quota wat te marchanderen, wat meer geld te kunnen besteden aan veiligheid en wat minder aan moderne kunst en sociaal beleid. Forum als nette rechtse bestuurspartij.

Overigens staan andere partijen bepaald niet te springen om deze coalitie aan een meerderheid te helpen. De gecombineerde CU/SGP fractie lijkt een sleutelrol te hebben en wil nu verkennende gesprekken aangaan met het drietal maar niet op basis van het eerder genoemde concept akkoord. Men is bang dat de eigen principes en partijstandpunten te zeer op gespannen voet staan met wat de drie partijen overeengekomen zijn. Dat lijkt me geen onterechte angst als je de standpunten en ook stijl van politiek bedrijven van beide partijen vergelijkt.

Het is opvallend dat de PVV blijkbaar geen kandidaat is, waarschijnlijk was dit voor CDA en VVD onbespreekbaar. Maar hoeveel verschilt FvD in opvattingen over de islam en nationalisme van Wilders? Baudet spreekt zich minder expliciet tegen moslims uit – hij vindt alle niet-westerse culturen minderwaardig en alle niet-blanken een bedreiging voor onze levenswijze. Je kunt je serieus afvragen of dat een verbetering is. Bij het extreemrechtse Erkenbrand bijvoorbeeld verkiezen ze Baudet boven Wilders, juist omdat Baudet dichter tegen hun opvattingen over de superioriteit van het blanke ras en wat haar bedreigt zit. Bovendien stoort men zich aan Wilders liefde voor Joden en Israel. Hoewel Baudet zich ook weleens pro-Israel uitlaat, is hij wat dat betreft minder uitgesproken.

Zoals gezegd schurkt Baudet met sommige uitspraken dicht aan tegen alt-right en extreemrechtse ideeën over volk, beschaving, de dreigende ondergang hiervan en de boosdoeners wat dat betreft. Hij vertolkt een stevig nationalistisch discours, dat soms naadloos lijkt aan te sluiten bij wat in kleine extreemrechtse kringen zoals ‘studiegenootschap’ Erkenbrand of de NVU wordt gezegd en beleden.

Daarover meer in deel 2.

 

Ratna Pelle