zaterdag 23 januari 2010

Koran nog erger dan Mein Kampf qua Jodenhaat

 
Sommige uitspraken van Wilders zijn wat mij betreft over de rand, zoals zijn voorstel voor een 'kopvoddentax', zijn pleidooi de Koran te verbieden, alle moskeeën te sluiten, de hoofddoek te verbieden en dus de hele islam te verbieden, en zijn voorstel de grenzen te sluiten voor alle immigranten uit moslimlanden. Maar zijn vergelijking van de Koran met Mein Kampf vind ik legitiem. Het is hard, maar het is een duidelijk inhoudelijk standpunt en niet geheel ongegrond, zoals uit onderstaand bericht blijkt.
Als onderstaand bericht van het weblog Nieuw Relgieus Peil klopt is dat zeer zorgwekkend. Een interessante vraag is daarbij hoeveel procent van de teksten in de Bijbel haatdragend zijn tegenover ongelovigen, en natuurlijk ook hoe een en ander gedefinieerd is. Over de onverdraagzaamheid van godsdiensten, alle godsdiensten, moet ten allen tijde een debat mogelijk zijn.
 
RP
--------------
 

Koran nog erger dan Mein Kampf

VS, 2010

De Amerikaanse islamoloog Dr. B. French deed tekstanalyses van de koran en Hitlers Mein Kampf. French concludeerde dat 10,6% van de teksten in de koran haatdragend is tegenover Joden. In Mein Kampf is 6,8 procent van de tekst haatdragend tegenover Joden.
Dr. French is door advocaat Abraham Moskovitz opgeroepen als getuige bij het proces tegen Geert Wilders.
Er zijn diverse Arabische vertalingen van Mein Kampf verschenen en het boek is overal te koop in Arabische landen. Een Turkse vertaling uit 1994 is inmiddels aan de 10e druk toe. De vertaler van de Turkse versie, Mine Toker, zegt dat 'het joodse imperialisme de gehele wereld in zijn greep houdt'. Hoewel Mein Kampf in Turkije inmiddels is verboden, blijft het boek overal te koop en is zeer populair.
In Beiroet staat het anti-Joodse boek The protocols of the elders of Zion nummer één in de boeken-toptien. In Nederland verspreidde de Amsterdamse moskee El Tawheed via internet een Arabische versie van Mein Kampf.

 

Geen ramp zonder complottheorieën

 
Complottheorieën komen vaak voort uit de idee dat er geen toeval bestaat, geen pech, en overal een oorzaak voor is. Het is een verleidelijke gedachte die ook door velen in alternatieve kringen wordt aangehangen, waar alles op je weg had moeten komen en alles een hoger doel of zin heeft, al kunnen wij dat vaak niet bevatten. Ik ga daar vaak tegenin, want de consequentie is dat mensen zelf schuld zijn aan de ziektes of ongelukken die ze krijgen, en soms zouden ze zelfs onbewust hun eigen ouders hebben uitgekozen. Ook de complottheorieën zijn op deze idee gebaseerd. Overigens gingen ook veel oude (natuur) religies daarvan uit, maar dat is toch wat anders want zij hadden niet de kennis van nu om natuurgeweld en ziekten anders te kunnen verklaren dan als toorn van boven of een manifestatie van bovennatuurlijke krachten en vervloekingen. Dat deze theorieën tegenwoordig zo dikwijls opduiken met de zionisten als popularie boosdoener is een dieptepunt op een moment dat de natuur weinig geheimen meer voor ons heeft.
 
RP
---------
 
Rampzionisten en aardbevingsoorzaken

Een van de 'zegeningen' van internet: Geen aanslag, aardbevingof tsunami is compleet zonder een fraaie complottheorie. Een ramp gebeurt niet zomaar. Er moet een schuldige worden aangewezen. En het liefst moet er natuurlijk iemand ontzettend van zo'n ramp profiteren.


Zo ziet de Russische patriarch de criminaliteit, de corruptie en het drugsgebruik van de inwoners van Haïti als oorzaak van de aardbeving. Door hun vermeende liederlijke gedrag hebben de inwoners van het armste land van de wereld Gods toorn over zich afgeroepen en is dit hun verdiende loon. Bam.

Je kunt het natuurlijk ook doodleuk gooien op de opwarming van de aarde. Of ging het hier om een Boekestijntje van PvdA-zijde?

Een andere, voor complotdenkers voor de hand liggende theorie, het verband met 'de zionisten' of 'de joden', heb ik online nog niet teruggevonden, maar dat is vrees ik slechts een kwestie van tijd. Bij de tsunami hadden de heren complottheoretici slechts een paar dagen nodig om een mooie sluitende theorie te produceren. Maar misschien is zo'n theorie over de oorzaak van de aardbeving ditmaal overbodig, want er is heel creatief al een variant bedacht, voortbordurend op een stokoude en levensgevaarlijke beschuldiging. De Israelische teams die momenteel reddingswerkzaamheden uitvoeren en noodhospitaal bouwen doen dat vanzelfsprekend niet uit menslievendheid. Integendeel, op dit moment worden de organen van arme Haïtianen door hen 'geoogst'.
En daarvoor hebben ze eerder uitgebreid geoefend in de Gazastrook. Kom je een keer op een humanitaire missie, krijg je dit voor je voeten geworpen.

Het Venezolaanse ministerie van Communicatie en Informatie zet de aardbeving in voor haar anti-Amerikaanse agenda. De VS zou een nieuw 'aardbevingswapen'hebben ingezet in de Caraïben. Haïti als finale test voordat Iran te grazen wordt genomen. Met als mooie bijvangst de bezetting van het eiland, aldus president Hugo Chavez.

Dergelijke theorieën spelen handig in op het sentiment dat rampen niet zomaar kunnen gebeuren. We denken alles in de hand te hebben en als het een keer misgaat moet er een schuldige worden aangewezen. Zelfs bij een aardbeving.

 
 

Arabisch verzet is over haar houdbaarheidsdatum heen


Een Arabische kritiek op het begrip 'verzet' en hoe het wordt gebruikt om bepaalde groepen en praktijken te rechtvaardigen:

" This is the state of the resistance today. This is the state of any type of resistance that passes its expiry date, such as Hezbollah in Lebanon whose resistance became an internal problem after the movement was practically transformed into a local militia [following the Israeli withdrawal]. The resistance is just a title, and it seems that its real job is to dominate the internal situation through force of arms and by silencing the opposition in the name of confronting the enemy. In Palestine, where there is occupation and an armed enemy, some resistance factions have become foreign tools."

RP
-----------

When the Resistance Passes It's Expiry Date
19/01/2010
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2&id=19573
By Abdul Rahman Al-Rashid


At the UNESCO palace in Beirut, Arab resistance groups were reunited, and each resistance leader was able to recall his heroism [during the Forum of Arab and International Support for the Resistance]. The leader of Lebanese resistance, [Hezbollah chief] Hassan Nasrallah attended the conference via a video-link, while Iraqi resistance leader Sheikh Harith al-Dari, and Palestinian resistance leader Khalid Mishal attended in person, along with other figures such as [Lebanese politician] Selim al-Hoss, whose resistance affiliated is not yet known.
 

The word resistance has become obsolete with time and as a result of misuse, and so this word has lost its sanctity. How can someone respect the resistance in Iraq when witnessing thousands of innocent victims killed as a result of the deliberate targeting of schools, markets, residential areas, and civilian and governmental areas? How can the resistance be sacred in Palestine when on the one hand the Palestinians are fighting against one another, whilst at the same time [one Palestinian faction] is guarding the Israeli borer against infiltration by other resistance elements? Why is it that today in Lebanon, the resistance is not playing this role, but is ruling the people of Lebanon by force, and this is almost nine years after Israeli troops withdrew from the country?
 
This is the state of the resistance today. This is the state of any type of resistance that passes its expiry date, such as Hezbollah in Lebanon whose resistance became an internal problem after the movement was practically transformed into a local militia [following the Israeli withdrawal]. The resistance is just a title, and it seems that its real job is to dominate the internal situation through force of arms and by silencing the opposition in the name of confronting the enemy. In Palestine, where there is occupation and an armed enemy, some resistance factions have become foreign tools.
 
They now seem to epitomize retired war generals in their military uniform and with their medals. Those active in the resistance know that this word lost its sanctity after it lost its job. In fact the meaning of this word had reversed and now has bad connotations when it is purposefully imposed as is the case with Hezbollah today which has become a movement that signifies sectarianism, or the Senior Council of Islamic Scholars, which is not a Council and has no scholars, but in fact is a façade to justify violence in Iraq.
 
Let's take the Algerian resistance for example, this ended in all practicality in 1962 after a ceasefire agreement was signed with the French, however the resistance leaders considered themselves to be above the fray. The resistance continued to remind the public of its efforts to win them liberation, therefore allowing it to rule the country and enjoy special privileges even 30 years after the country was liberated from French colonial rule. Nobody dared to voice opposition to this until the early 90s following the initiation of a political open-door policy. I have heard criticism against the privileges enjoyed by resistance members, such as a monopoly on certain jobs, like taxi driving, as well as monthly expenses between $80 and $800. Criticism of this reached the point that doubts were cast on the veracity of resistance members and it was rumored that some resistance members only entered the records [as being resistance fighters] after the war ended. After this, resistance fighters had to have three witnesses if they wanted to be included on the governmental list, which is an attractive prospect due to the financial privileges offered to resistance members.
 
The Palestinian resistance in Lebanon, like Hezbollah today, was also like something sacred that could not be criticized. However the opposite applies today and the Lebanese leadership raced to warn against the Palestinian presence in Lebanon, regardless of whether these Palestinians are armed or unarmed.
 
========
Abdul Rahman Al-Rashed
the general manager of Al -Arabiya television. Mr. Al Rashed is also the former editor-in-chief of Asharq Al- Awsat, and the leading Arabic weekly magazine, Al Majalla. He is also a senior Columnist in the daily newspapers of Al Madina and Al Bilad. He is a US post-graduate degree in mass communications. He has been a guest on many TV current affairs programs. He is currently based in Dubai.
 
 

Richard Landes analyseert fouten Goldstone rapport

 
Elder of Ziyon wijst op een nieuwe kritiek op het Goldstone Rapport door Richard Landes, de man die de Al Dura Affaire heeft helpen ontmaskeren, net als andere voorbeelden van 'Pallywood', het in scene zetten van gebeurtenissen tot en met gewonden die snel even van en weer op de brancard springen.
 
RP
-----------
 

Goldstone takedown by Richard Landes

http://elderofziyon.blogspot.com/2010/01/goldstone-takedown-by-richard-landes.html

For a lengthy and excellent criticism of the Goldstone Report, see Richard Landes' two-part article in the Meria Journal. Part one goes into detail about the report itself, and part two about how NGOs and journalists created the false memes that Goldstone happily repeated.

Some small excerpts from part one:


It is difficult to specify what is wrong with the Goldstone Report since its failures are so pervasive. This article will highlight four fundamental errors of this report, all of which compounded each other and literally inverted the understanding of its readers as to what happened during Operation Cast Lead. These include:

1) Failure to investigate Hamas's use of civilian shields

2) Credulity of Palestinian sources

3) Systematic attribution of malevolent intention to Israeli forces and studied agnosticism about Palestinian intentions

4) Exceptionally judgmental conclusions for admittedly inadequate evidence.

The first and most critical failure of the Goldstone Report comes from what it did not do: investigate Hamas. Despite Goldstone's insistence that he investigated both sides, where Hamas is concerned, he focused on two fairly obvious issues and ignored the most problematic and consequential.

In other words, if Hamas used human shields as a central strategy, then by ignoring this aspect of the conflict, Goldstone's mission played directly into the hands of a militia that actually targeted their own civilians. Far from protecting innocent Palestinian civilians then, the mission may have confirmed the tactics of those who deliberately sacrificed them for the sake of a public relations victory against their enemy, a PR victory that the mission then inscribed in law.

Although the mission members ran across repeated hints that such activity went on, they did not investigate it directly and in more than a dozen passages, pointedly insisted that they found "no evidence" of such activity.

The significance of the mission's avoidance of this issue, of course, becomes particularly acute when it is a question of judging whether or not Israel targeted civilians. If Hamas fired from their midst, if they tried to draw Israeli fire to kill their own civilians in order to accuse them of war crimes, then the mission is in a double bind: 1) How can they judge Israeli actions without knowing what IDF soldiers were aiming at when they fired their weapons, and 2) how can they avoid becoming the dupes of this strategy of waging war intended to maximize one's civilian casualties for the public relations victory?
I am honored to be quoted twice in the footnotes, and I provided Dr. Landes with some other sources as well, such as Palestine Today's article detailing how Hamas hid among civilians.

Toon Iran een Vuist

 
Het Iran Comité roept op tot een hardere opstelling tegenover Iran, onder andere om te voorkomen dat het een atoomwapen krijgt. Dat is niet alleen problematisch voor Israel, dat Iran meermaals heeft gedreigd van de kaart te zullen vegen, maar ook voor de Golfstaten, de VS en Europa.
 
In een toespraak op 5 januari wist Mesbah Yazdi, de hoogste ayatollah die opperleider Ali Khamenei nog steunt, de vijanden van de Islam te duiden. De betogingen tegen de gestolen verkiezingen behelzen 'corruptie op aarde', aangestuurd door 'het meest corrupte volk op aarde'. Dat volk zijn natuurlijk de joden. Al deze 'verdorvenen' heeft hij met een fatwa ter dood veroordeeld.
 
Dat is heel andere taal dan wat politiek correcte mensen ons vaak willen doen geloven, namelijk dat Iran niks tegen Joden heeft maar alleen tegen het misdadige zionistische regime. De Joden in Iran genieten inderdaad bepaalde rechten, maar zij moeten dit soort tirades dulden, en allerlei restricties accepteren. Ook lopen ze altijd het gevaar als collaboratuers van Israel te worden opgepakt en veroordeeld.
 
Europa draagt bij aan het instandhouden van het huidige misdadige regime in Iran en daarmee indirect ook aan het atoomprogramma. Het wordt tijd voor een ander beleid.
 
Juist omdat de EU de belangrijkste handelspartner is van Iran heeft het de invloed om veranderingen teweeg te brengen. Europese handel geeft de Iraanse machthebbers de middelen om het volk te onderdrukken. Niet alleen omdat het geld oplevert, maar ook omdat Iran zo hoogwaardige technologie bemachtigt. Europese elektronicagiganten als Nokia/Siemens leveren producten waarmee Iraanse autoriteiten het internetgedrag en de telefonie van hun burgers bespieden. Kredietverzekeringsmaatschappijen bevorderen nog steeds investeringen in Iran.

De Iraanse economie is intussen sowieso grotendeels in de greep van de Revolutionaire Garde (IRGC), het leger van president Ahmadinejad dat het regime beschermt tegen haar 'tegenstanders'. Deze brute onderdrukkers maken zich ook schuldig aan wapenproliferatie en terroristische activiteiten. De IRGC zou op de Europese terreurlijst geplaatst moeten worden, waardoor Europese bedrijven niet langer meer met de IRGC of één van haar vertegenwoordigers zaken mogen doen. In Nederland is hiertoe al een kamermotie aangenomen.
 
RP
------------

 
Toon Iran een Vuist
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5002/Toon_Teheran_een_vuist
Volkskrant opinie / 20-1-2009
 
 
Maandag komen de Europese leiders bijeen om over hardere sancties tegen Iran te praten. De EU heeft veel invloed als belangrijkste handelspartner. Gebruik die voor het te laat is, schrijven Yanai Bar en Frank van Dalen van het Iran Comité. Een gastblog van Yanai.
In Teheran gebeurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen. Een greep uit de gebeurtenissen van de afgelopen weken; mensen die vragen om vrijheid worden neergeslagen of doodgeschoten; een atoomgeleerde wordt op klaarlichte dag opgeblazen; een ayatollah maakt zich schuldig aan onbeschaamd antisemitisme.

Wat gebeurt daar toch allemaal en wat kunnen wij eraan doen? Dit gaan de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken maandag bespreken. Zij zullen tot de conclusie moeten komen dat zij deze zaken een halt toe moeten roepen.

Sluier

Moord en doodslag was al aan de orde van de dag in de Islamitische Republiek Iran voordat de dunne sluier van democratie afgelopen juni werd opgelicht. Voorheen werden geloofsminderheden, overspelige vrouwen en homoseksuelen in het openbaar geëxecuteerd.

Die praktijken gaan gewoon door. Maar inmiddels richt de agressie van het Iraanse regime zich ook tegen de massa's demonstranten die vragen waarom hun stem werd genegeerd bij de verkiezingen van afgelopen juni. Hun protesten duren nog altijd voort, en leidden eind december nog eens tot acht doden toen ordetroepen demonstraties neersloegen. Ook zitten nog steeds honderden mensen in Iraanse gevangenissen omdat zij zich tegen het regime durfden uit te spreken. De Iraanse regering wijst naar westerse regimes, die via hun handlangers de 'harmonie' in de Islamitische Republiek zouden verstoren. Maar Iraniërs hebben geen buitenlandse inmenging nodig om de leefomstandigheden onder de mullahs te verwerpen.

Ayatollah

In een toespraak op 5 januari wist Mesbah Yazdi, de hoogste ayatollah die opperleider Ali Khamenei nog steunt, de vijanden van de Islam te duiden. De betogingen tegen de gestolen verkiezingen behelzen 'corruptie op aarde', aangestuurd door 'het meest corrupte volk op aarde'. Dat volk zijn natuurlijk de joden. Al deze 'verdorvenen' heeft hij met een fatwa ter dood veroordeeld.

Daarnaast werd vorige week een Iraanse kernfysicus, die openlijk zijn steun had uitgesproken voor oppositieleider Hossein Mir Moussavi, op straat opgeblazen. De aanslag werd niet opgeëist. Om verwijten aan het eigen adres voor te zijn, beschuldigde Teheran al gauw westerse geheime diensten, die met de moord het Iraanse nucleaire programma zouden willen ondermijnen. Er lijkt echter weinig bewijs te zijn dat de professor iets met het Iraanse atoomprogramma te maken had.
De man was bij Westerse instellingen niet bekend en ook Iraanse oppositieleden lijken het regime te verdenken. Maar als hij al vanwege het Iraanse kernprogramma is vermoord, dan had Teheran dit kunnen voorkomen door de gevraagde openheid van zaken te geven. Hoe dan ook kleeft er verantwoordelijkheid aan de Iraanse regering.

Delegatie

Ondanks de onrust in Iran probeerde een delegatie van het Europese parlement recent een bezoek te brengen aan het land.
Juist omdat de EU de belangrijkste handelspartner is van Iran heeft het de invloed om veranderingen teweeg te brengen
Hun programma bevatte alleen ontmoetingen met overheidsfunctionarissen, inclusief de hoogste machthebber in Iran, ayatollah Ali Khamenei. Het bezoek werd op het laatste moment door de Iraanse gastheren afgelast. Sommige delegatieleden verklaarden dat zij Iran wilden bezoeken om de mensenrechtensituatie aan te kaarten, maar een dergelijk bezoek zou het zetelende regime alleen maar internationale legitimiteit verschaffen.

Ondergronds

Het is inmiddels ruim zeven jaar gelden dat het (letterlijk) ondergrondse nucleaire programma van Iran werd blootgelegd. Sindsdien heeft de EU via onderhandelingen geprobeerd de verrijking van uranium te laten staken. Daarin is het gefaald. Inlichtingendiensten en Iraanse oppositiebronnen hebben ondertussen meer informatie over het Iraanse kernprogramma bemachtigd. Die informatie is uiterst zorgwekkend, variërend van geheime uraniumverrijkinginstallaties tot raketprogramma's die kernkoppen kunnen leveren.

En de Iraniërs blijven bij hun stelling dat zij niets te verbergen hebben. Op 11 december verklaarden de Europese ministers dat het zo genoeg is geweest, en dat de tijd voor zwaardere sancties is aangebroken. Daar gaan zij maandag over onderhandelen. Hierbij kunnen zij meenemen dat Iran sleutelonderdelen van het voorstel van de internationale gemeenschap om de impasse op te lossen dinsdag officieel heeft afgewezen.

Juist omdat de EU de belangrijkste handelspartner is van Iran heeft het de invloed om veranderingen teweeg te brengen. Europese handel geeft de Iraanse machthebbers de middelen om het volk te onderdrukken. Niet alleen omdat het geld oplevert, maar ook omdat Iran zo hoogwaardige technologie bemachtigt. Europese elektronicagiganten als Nokia/Siemens leveren producten waarmee Iraanse autoriteiten het internetgedrag en de telefonie van hun burgers bespieden. Kredietverzekeringsmaatschappijen bevorderen nog steeds investeringen in Iran.

Brute onderdrukkers

De Iraanse economie is intussen sowieso grotendeels in de greep van de Revolutionaire Garde (IRGC), het leger van president Ahmadinejad dat het regime beschermt tegen haar 'tegenstanders'. Deze brute onderdrukkers maken zich ook schuldig aan wapenproliferatie en terroristische activiteiten. De IRGC zou op de Europese terreurlijst geplaatst moeten worden, waardoor Europese bedrijven niet langer meer met de IRGC of één van haar vertegenwoordigers zaken mogen doen. In Nederland is hiertoe al een kamermotie aangenomen.

Het is aan Europese leiders om maandag over hardere sancties te besluiten. De moedige mensen die in Iran nog steeds de straat op durven gaan verwachten niet anders dan dat Europa een vuist laat zien.

Yanaï Bar is coördinator van het Iran Comité. Frank van Dalen is interimvoorzitter van het Iran Comité en kandidaat VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam.
Het Iran Comité is een niet-gouvernementele organisatie met als doel informatie te geven over het atoomprogramma van Iran en over de mensenrechtensituatie daar.
 
(Dit artikel verscheen woensdag in de Volkskrant.)

Joden waren in Egypte gewoon lui volgens Palestijnse historicus

 
Dit soort antisemitische onzin is helaas heel gewoon van Palestijnse geestelijken, politici en 'wetenschappers', en hun creativiteit is onvoorstelbaar wanneer het erom gaat de Joden negatieve eigenschappen toe te schrijven.
Waarom houdt een Palestijnse historicus zich niet gewoon bezig met de Palestijnse geschiedenis? Dan zou hij snel klaar zijn: het Palestijnse volk bestaat als zodanig nog geen 100 jaar.
 
RP & WB
--------------------
 

Palestijn: Joden waren in Egypte gewoon lui

21-01-2010 11:38 | Kerkredactie
 

JERUZALEM – De slavernij waaronder de Israëlieten in Egypte gebukt gingen, zoals beschreven in het Bijbelboek Exodus, was „gewoon werk."

Deze conclusie trekt de Palestijnse historicus prof. dr. Ibrahim al-Sinwar na „archeologisch onderzoek", meldt het Middle East Media Research Institute (Memri) op zijn website.

„Toen de Israëlieten gedwongenwerden in Pitom en Raämses tichelstenen voor die beide steden te vervaardigen, vonden ze dat ze onderdrukt werden", aldus Al-Sinwar, hoogleraar aan de Islamitische Universiteit van Gaza-stad, op een door Hamas gecontroleerd tv-programma. „Dit zijn leugens van de Joden, die eraan gewend zijn geraakt om niet te werken. Uit archeologische vondsten blijkt dat ze rechten en privileges genoten en op geen enkele manier onrechtvaardig behandeld zijn. Ze werkten gewoon in de bouw. De conclusie is eenvoudig: ze zijn gewoon lui."

Via uitlatingen als deze probeert Hamas zijn achterban te beïnvloeden, aldus Memri.

Links, rechts en Israel

 
Waarom wordt een pro-Israel standpunt met rechts geassocieerd en pro-Palestijnse sympathieën met links? Waarom zijn de linkse politieke partijen bijna allemaal zeer kritisch naar Israel toe, en mild en begripvol wat betreft het 'gewapende verzet' van de Palestijnen? Lees hier meer over op mijn IMO blog, Israel en Midden-Oosten.
 
RP
-------------

Links, rechts en Israel (1)

Onlangs kreeg ik meermaals een mailing van mensen die niet alleen Israël een warm hart toedragen, maar ook graag hun mening ventileren over 'Climategate', en de afgelopen koudeperiode graag als bewijs aanhalen dat al dat klimaatgedoe schromelijk overdreven is en wordt ingegeven door een machtige klimaatlobby. Ook op pro-Israël websites zoals De Dagelijkse Standaard en Het Vrije Volk wordt geregeld gescholden op de klimaatmaffia, de linkse kerk, de linkse publieke omroep en ander links ongerief dat onze maatschappij probeert te veranderen in een socialistische nachtmerrie. Het feit dat de publieke omroep zo eenzijdig is wat betreft het Israëlisch-Palestijns conflict wordt als zoveelste bewijs aangehaald dat we door links worden bedonderd. Alsof het op de commerciële omroepen zoveel beter is, en alsof de Telegraaf en het AD zo'n effectief tegenwicht bieden tegen de gekleurde berichtgeving van het 'linkse' NRC Handelsblad en de Volkskrant. Conny Mus is niet veel objectiever dan Sander van Hoorn, en de andere commerciële omroepen besparen zich het geld voor een correspondent in Israël, want daar is toch geen belangstelling voor. Veel mensen op dat soort websites lijden aan hetzelfde syndroom dat je ook bij (radikaal) links wel ziet: daar ligt alles aan het grootkapitaal of het MIC (Militair Industrieel Complex). Als de treinen niet rijden vanwege een beetje sneeuw ligt dat aan de verzelfstandiging van de NS, niet aan het feit dat de wissels niet goed werden onderhouden, en als banken omvallen dan ligt dat aan de exorbitante bonussen, niet aan een gebrek aan toezicht. Bij rechts staat iedere staatsbemoeienis daarentegen gelijk aan een poging het socialisme in te voeren, en alles wat mis gaat ligt aan de overheid.
Lees verder...

Links, rechts en Israel (2)

Zie ook deel 1

Waarom heeft links nu alleen oog voor de 'rechtse waarden' van Israël en wat ziet het in de Palestijnen? Israël zelf is rechtser geworden, de kibboetsen zijn bijna allemaal geprivatiseerd, het idealisme van de begintijd is eraf en de bezetting van de Westoever heeft een beweging van religieus geïnspireerd nationalisme op gang gebracht. Deze beweging was ook voor die tijd al aanwezig maar vormde toen een duidelijke minderheid binnen het zionisme. In de overwinning van de Zesdaagse Oorlog (waarin zij duidelijk de Goddelijke hand zag) zag zij haar gelijk bevestigd en heeft daardoor in kracht en invloed enorm gewonnen. Ook de weigering van de Arabische staten om vrede te sluiten na de Zesdaagse Oorlog heeft haar in de kaart gespeeld.
Lees verder...

vrijdag 22 januari 2010

Israël: Groen, uit nood geboren

 
Israel had al een reputatie in het groen maken van de woestijn, nu ook in het groen maken van het verkeer. Dat neemt niet weg dat een oude Loesje wijsheid luidt: "De milieuvriendelijkste auto heeft twee wielen en een bel", en veilige fietspaden zijn helaas nog ver te zoeken buiten Tel Aviv...
 
Wouter
__________________
 
http://www.israned.com/2010/01/israel-groen-uit-nood-geboren.html

Israël: Groen, uit nood geboren

De staat Israël is wereldleider wanneer het gaat om groene energie. Deze positie is uit nood geboren aangezien Israël over weinig natuurlijke bronnen beschikt. Wat er gelukkig in Israël wel meer dan voorhanden is: Kennis en brainpower en deze combinatie wordt op allerlei high-tech terreinen aangewend. Daarom heeft Israël een redelijke voorsprong op ecologisch gebied. Aan het eind van dit jaar zal Jeruzalem de eerste stad ter wereld zijn waar de elektrische auto op grote schaal kan worden opgeladen.

Israel will be the first country in the world with this new technology. Jerusalem will be the first city," says Better Place boss Shai Agassi, who recently unveiled Israel's first car charging points. The car looks like a regular Renault Megane except it has no exhaust pipe and an electric socket where the petrol cap should be. It drives noticeably quieter than a regular car and powered by a 450lb lithium-ion battery it can run for about 140 miles without re-charging, compared with 300 miles for the average family car on a full tank of petrol. Drivers will plug in their cars to recharge for several hours at home, work or at designated free car parks throughout the country. Or they will swap empty batteries for fully-charged ones at a network of up to 200 "swap stations" throughout Israel. The electricity for the cars will come from solar technology being developed in the desert in southern Israel. Amid the gunfire this tiny country the size of Wales and with a population of just under 7.5million leads the world in developing and exporting green technologies that could save the planet.
Leidend dus, ook in investeringen uit het buitenland en patenten gaat het erg goed met de Joodse Staat.
There are more than 1,000 clean-technology start-up companies in Israel, a country that has attracted more foreign investment in high-tech businesses in the past decade than all of Europe. It has more companies quoted on the high-tech NASDAQ stock exchange in New York than any other country outside the United States. In innovation it outshines all its neighbours. Between 1980 and 2000 Egyptians registered 77 patents in the US. Saudis registered 171. Israelis registered 7,652.
Ook op het gebied van watermanagement speelt Israël een leidende rol;
Israel and experts such as Dov Pasternak lead the world in countering the creeping desertification that has made large swathes of Africa and Asia uninhabitable. Satellite photographs show that only two countries have increased the area of land covered by forest and agriculture – the United States and Israel. Israeli farmers revolutionised the watering of agricultural crops more than 40 years ago through the drip irrigation system which has since been adopted worldwide.
De wereld kan nog heel wat leren van Israël. Het zal de jaloezie dan ook zijn dat een gedeelte van diezelfde wereld oproept tot een boycot van Israël. Stel je voor zeg dat je de wereld verbetert met Israelische technologie, The Horror.
 
========
Voor het hele artikel zie  ISRAEL: ECO-REVOLUTION IN THE DESERT
 
 

BBC fair over Israel in reportage Irak-veteraan over Gaza en Sderot


Alweer een goeie van IsraNed. Ze hebben een faire video op de website van de BBC ontdekt. Dat moet hard zoeken zijn geweest. Een Britse Irak veteraan gaat op onderzoek uit in Gaza en Sderot en komt tot hele andere conclusies dan Amnesty International en de Goldstone commissie. Hoe kan dat, vraagt IsraNed zich af? Wellicht heeft deze man meer oog voor de militaire kant van de zaak, en is hij minder op de schrijnende verhalen van burgers in Gaza afgegaan. Hij vroeg ze hele feitelijke dingen zoals van waaruit precies is geschoten door de IDF, en ging dan kijken hoe een en ander er vandaaruit uitzag. Hij ging er ook niet, zoals veel NGO's, al op voorhand vanuit dat Israel fout zat en disproportioneel had opgetreden.
 
RP
-------------
 
 
Het commentaar bij de video:

A year ago the Israeli army was readying itself to withdraw from the Gaza Strip, after a three-week campaign which led to accusations of war crimes.

The Israelis said they launched their assault because they could no longer tolerate the indiscriminate rocket attacks which were being launched on Israel from inside Gaza.

One year on, celebrated Gulf War veteran Colonel Tim Collins travelled to Gaza for a soldier's view of the conflict.

Broadcast on Tuesday 19 January 2010.

 
 

Vliegtuig omgeleid en doorzocht vanwege Joods gebed


De zorg om de veiligheid en angst voor terrorisme schijnt behoorlijk te zijn doorgeschoten in de VS, zo blijkt (wederom) uit onderstaand artikel op IsraNed. Dit voorval laat in ieder geval zien dat niet alleen Arabieren in jurken als verdacht en potentiele terroristen worden beschouwd. Misschien een schrale troost. Natuurlijk zullen de antiziosemieten nu opeens wel alle begrip hebben voor de reactie van de bemanning, want die riemen en doosjes zier er toch vrselijk gevaarlijk uit.
 
RP
------------------
 
http://www.israned.com/2010/01/vliegtuig-omgeleid-door-gebed.html

Vliegtuig omgeleid door gebed

 
Het US Airways Express vliegtuig steeg op uit New York, maar de piloot kwam denkelijk uit het landelijker Kentucky, waar het vliegtuig naar toe moest. In elk geval had hij nog nooit tefillin gezien. Een Joodse tiener die braaf zijn gebedsriemen aanlegde voor zijn ochtendgebed, maakte een levensgevaarlijke indruk op deze captain. Wat moet dat met die enge doosjes, liet hij de bemanning vragen. Maar ook na de uitleg van de vrome jongen vertrouwde de piloot de zaak niet: hij maakte een noodlanding in Philadelphia en schakelde voor alle zekerheid de FBI, de politie, en de vluchtveiligheidsdienst in. Het vliegtuig werd naar een afelegen terminal geescorteerd en van haver tot gort doorzocht. Alle passagiers werden ondervraagd. De jongen en zijn eveneens verdachte 16-jarige zusje werden nog net niet vastgezet: na anderhalf uur ging het sein voor hen op veilig en mochten ze doorvliegen.
 
"Een gemiddeld persoon ziet dat nu eenmaal zelden of nooit", legde een FBI-man later uit. (Bron)
 
Geen beter bewijs dat de Joden niet de baas zijn in de VS.

Egyptisch geduld met Hamas is op


Een interessante analyse van de relatie tussen Egypte en Hamas vanuit Egyptisch perspectief. Was Egypte aanvankelijk blij met Israels vertrek uit Gaza en eiste het expliciet dat Israel de Philadelphi Corridor, de grensstrook tussen Gaza en Egypte, ook zou verlaten, nu beschouwt het Gaza en Hamas steeds meer als een probleem waar het zo min mogelijk mee te maken wil hebben. Hamas' starre opstelling, in zowel indirecte en door Egypte bemiddelde besprekingen tussen Hamas en Fatah en tussen Israel en Hamas over een gevangenenruil, is daar een belangrijke reden voor.
 
RP
-------------

The Daily Star,  Lebanon
Egypt tells Hamas: No more Mr. Nice Guy
Commentary by Gamal A. G. Soltan
Tuesday, January 19, 2010
http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=5&article_id=110805


No more ad hoc arrangements. This is the message Egypt is sending to Hamas and the other relevant parties by setting up a fortified barrier along Egypt's border with the Gaza Strip. The Egyptian move marks the end of an era in Egypt's policy toward the Gaza Strip and Hamas. In 2005, when Israel was getting ready to evacuate Gaza, Egypt demanded that the Israeli redeployment include the border region or "Philadelphi strip" separating Egypt from Gaza. This was the first time since 1967 that Egypt had a direct land link with a Palestinian territory with no Israeli mediation. Egypt sought maximum possible maneuverability in conducting its relations with the narrow Gaza Strip. The arrangements made in 2005 helped enhance Egypt's role in Palestinian politics.

Developments in the ensuing years, however, have rendered Gaza a liability rather than an asset. Following Hamas' victory in the Palestinian legislative elections of 2006 and the Islamists' takeover in Gaza the following year, Hamas became Egypt's neighbor. While Egypt's border with Gaza granted Cairo effective leverage against the Islamist group, Hamas was also given an opportunity to press Egypt in exchange.

The past two years have witnessed complex maneuvers between Egypt and the Hamas government in Gaza. While Egypt has tried to accommodate Hamas so that Palestinian unity could be restored, Hamas sought to consolidate its grip on power in Gaza and enhance its position in Palestinian politics. Egypt employed tactics of cooptation and containment while Hamas was buying time, hoping it could exploit opportunities as they arose.

The Egyptian strategy reached deadlock when Hamas defied Cairo's efforts to reconcile with the rival Palestinian factions. Hamas' ability to balance its commitments toward its radical allies in Tehran and Damascus with the need to avoid alienating its big neighbor came to an end: Egypt chose not to continue the game of running in circles in its relations with Hamas. It was Hamas' reluctance that provoked Egypt to change course. Hamas' policy made it look as if it were taking Egypt for granted; Cairo realized the time had come to send Hamas a strong message.

For the past year, Egypt has been determined to put an end to Hamas' tunnels enterprise. It sought to address the standing issues in Gaza so that it could take its relations with Hamas to the next level. Egypt mediated between Israel and Hamas toward renewal of a ceasefire and an exchange of prisoners. These, along with Palestinian reconciliation talks, were designed to help stabilize the situation in Gaza so that Egypt could improve border security at a low political cost. Cairo sought a successful conclusion of the three mediated tracks of talks so that the situation in Gaza could be normalized until the time came for a final peace deal between the Palestinians and Israel.

The months-long negotiations, however, did not produce any positive results. Even though various parties shared responsibility for their failure, it was Hamas that was most reluctant to demonstrate the needed flexibility.

Egypt had to choose between moving ahead with its plan to secure its Gaza border or putting the plan on hold until the situation in Gaza stabilized. But postponement of border security plans would have played into Hamas' hands and allowed a Palestinian faction to have a say in Egypt's security plans. The Egyptian decision was to go ahead with the border security barrier regardless of the situation in Gaza.

Thus the failure of national reconciliation talks in Gaza prompted Egypt to begin applying plan B in its dealings with Hamas. The new policy includes less accommodation and more pressure. Partly tolerating the tunnels had been an integral aspect of the earlier policy of accommodation. Shutting them down is an important instrument for forcing Hamas to deal seriously with hard realities. Egypt's harsh policy toward the Viva Palestina convoy is also part of the new policy. No more will such convoys be allowed; all aid supplies should be channeled through Egyptian official channels. This is Egypt's new policy regarding politically motivated convoys of humanitarian aid.

The new policy is a way to make Hamas realize the hard realities of power and geography. Hamas reacted to it with a mixture of reluctance and cooperative gestures. A short-lived period of intensified tension on the Gaza borders was an attempt by Hamas to deter Egypt from carrying out the border security plan. Repeated positive gestures from Hamas leaders and spokesmen regarding the possibility of signing the reconciliation deal with their Fatah rivals in Cairo were also made in an attempt to persuade Egypt not to go ahead with its escalated security plans. These tactics do not appear to be working; Hamas seemingly has to come up with new policy directions.

The tight new controls on the Egypt-Gaza border should redirect Hamas toward paying more attention to the Gaza Strip's border with Israel. It is no coincidence that tension is increasing across Gaza's Israel border while Egypt is tightening the screws on Hamas. Escalation with Israel is meant to create circumstances not conducive to completion of Egypt's plan of enhancing its border control.

Driving Hamas into a corner could force the radical Islamist organization into either moderation or new adventures. Plan C will be badly needed should Hamas opt for the latter.

Gamal A. G. Soltan is the director of Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies in Cairo. This commentary first appeared at bitterlemons-international.org, an online newsletter that publishes views of Middle Eastern and Islamic issues.

Fatah website schrapt alle verwijzingen naar oppositie in Iran


Een teken van de toenemende invloed van Iran op Fatah. Dat is een zeer verontrustende ontwikkeling, want Fatah wordt geacht gematigd en pro-westers te zijn en met Israel te onderhandelen over een tweestatenoplossing. Fatah wordt door de Amerikanen in Jordanië getraind en door hen voorzien van wapens.
 
RP
----------------

Official Fatah Website drops all material from Iranian sources opposing the regime
Dr. Aaron Lerner - IMRA 
21 January 2010

The official Fatah movement website, Voice of Palestine announced yesterday that they are removing all material from their website from Iranian sources opposing the Iranian regime.

The following is a translation of excerpts from the Arabic item:


Voice of Palestine deletes all news concerning the OMPI of its website and announced not to deal with their news
20-01-2010 - 12:01 AM
www.palvoice.com/popup.php?id=22201

Eshtewi general supervisor for Center for Media and Information - The Voice of Palestine - Fatah announced that the New Department of the web page was deleting all news concerning OMPI [AL:  People's Mujahedeen of Iran] from the servers and that the Center would not deal with any news of the MEK[AL: Mujahedin-e Khalq - another name for OMPI]  from now on.  The  Technical Center team is working to delete all the links present to these items in global search engines such as Google, Yahoo, and the  Director of the Center hopes that the process of deleting the links from the web site will be completed in the next 24 hours, so that the servers will be completely free from any news for the MEK.

The move is to resolve the impact of news published by the Editor web page entitled "Commander of the Iranian Resistance message on the occasion of the uprising of the Iranian people" which was carrying with it the words insulting to the Iranian regime, in Persian....

Eshtewi said that the relationship between the Islamic Republic of Iran and the Palestinian Authority and Fatah is the fraternal relationship and the Iranian regime would not be offended from the pages of electronic media and that the Palestinian Fatah will not allow news of any form to be distributed which affect the fraternal relations between the two countries.

Fatwa voor Sari Nusseibeh wegens erkenning Joodse tempel Jeruzalem


Het Reformatorisch Dagblad meldt dat de erkenning van de historiciteit (wat een woord) van de beide Joodse tempels in Jeruzalem de gematigde Palestijn Sari Nusseibeh op een fatwah van islamitische geestelijken is komen te staan. Nusseibeh is eerder al bedreigd omdat hij bereid was  - onder voorwaarden - het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de Palestijnse vluchtelingen op te geven. Hij meent terecht dat een tweestatenoplossing ook concessies van Palestijnse kant vergt. Hij is overigens zeker geen zionistenvriendje, en zijn boek 'once upon a country' is vanuit Palestijns, niet Israelisch perspectief geschreven. Hij is wel iemand die kritiek op de eigen kant niet schuwt, en daar houden veel Palestijnen niet zo van.
 
RP
---------------
 

Fatwa tegen erkenning Joodse tempel

20-01-2010 11:17 | Kerkredactie
JERUZALEM – De Palestijnse hoogleraar Sari Nusseibeh heeft een officiële vervloeking van islamitische geestelijken gekregen omdat hij de historiciteit van de twee Joodse tempels erkent.

Dat meldt het maandblad Israel Today. Nusseibeh erkende eind vorig jaar in een artikel in voorzichtige bewoordingen de historiciteit van de eerste en tweede Joodse tempel.

 

donderdag 21 januari 2010

Netanjahoe eist Israelische militaire aanwezigheid op Westoever


Voor het eerst komt Netanjahoe met een duidelijke Israelische eis: een militaire presentie op de Westoever. In sommige vredesvoorstellen (onder andere de Geneefse Akkoorden meen ik) wordt uitgegaan van op zijn minst een tijdelijke presentie in de Jordaanvallei. Het verschil is wellicht dat dat vroeger was gericht op de 'dreiging uit het oosten' en tegenwoordig gaat het om de dreiging van Palestijnse raketten, gesmokkeld uit Syrië of Libanon. Om dat te voorkomen is een statische presentie in de Jordaanvallei echter niet voldoende, en zal Israel de grenzen moeten blijven controleren, en dan nog is het lastig de wapensmokkel geheel te voorkomen. Zolang de PA aan de macht is zijn er nog wel afspraken te maken, maar als Israel weg is zal Hamas wellicht een coup proberen te plegen.
 
Ondertussen komt Abbas met een apart voorstel: laat de Amerikanen voor de Palestijnen met Israel onderhandelen over de grenzen van de nieuwe staat. Zo kan er toch onderhandeld worden zonder dat Abbas zijn weigering te onderhandelen zolang Israel geen bouwstop in Oost Jeruzalem doorvoert, hoeft op te geven. De Amerikanen krijgen van de Palestijnen van tevoren instructies. Misschien kunnen de Palestijnen dat ook doen wat betreft de andere punten in de onderhandelingen, en misschien kunnen ze de Amerikanen dan ook de verantwoordelijkheid voor de grenzen en de uitvoering van een en ander en van de opbouw van hun staat geven....
Het wordt misschien eens tijd dat de Palestijnen volwassen worden en hun eigen zaakjes gaan regelen, en zelf met de Israeli's gaan praten, zonder al op voorhand alles via de Amerikanen proberen te hebben binnen gehaald.
 
RP
-------------

Netanyahu demands Israeli presence in West Bank
Associated Press , THE JERUSALEM POST
 
Prime Minister Binyamin Netanyahu said Wednesday that Israel must have a presence in the West Bank to stop rockets from being imported even after a peace agreement is achieved, the first time he has spelled out such a demand.

He said the experience of rocket attacks from the Lebanese and Gaza borders means Israel must be able to prevent such weapons from being brought into any future Palestinian entity in the West Bank.

"We cannot afford to have that across from the center of our country," he told foreign reporters Wednesday in Jerusalem.

"In the case of a future settlement with the Palestinians, this will require an Israeli presence on the eastern side of a prospective Palestinian state," he said, without elaborating.

Until recent months, Netanyahu hesitated to refer to the concept of a Palestinian state and has not outlined how much, if any, of the West Bank he would be willing to give up.

"We are surrounded by an ever-growing arsenal of rockets placed in the Iranian-supported enclaves to the north and to the south," he said, referring to Lebanon and Gaza.

Under the current situation, Israel is in overall control of the West Bank and its borders, though the Palestinian Authority patrols main population centers.

Netanyahu outlined the defensive systems Israel is developing to knock down incoming rockets, but he admitted that they are "prohibitively expensive." He said that Hizbullah in Lebanon and Hamas in Gaza get their rockets from neighboring countries, and that must be stopped.

Palestinians want to create an independent state in the West Bank, Gaza Strip and east Jerusalem with no Israeli presence, military or civilian.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas has proposed that the Obama administration negotiate the final borders of a Palestinian state with Israel, a Palestinian official said Wednesday, as a US envoy headed to the region for another attempt to restart Mideast peace talks.

Such a proxy arrangement could provide a way around the current deadlock over reviving Israeli-Palestinian talks, which broke off more than a year ago. Abbas said he won't return to the table without a complete Israeli settlement freeze, something Netanyahu has refused to do.

As an alternative, US officials could replace Palestinian negotiators in border talks with Israel, said an Abbas aide, who spoke on condition of anonymity because he was not authorized to discuss the content of internal meetings. The US negotiators would be given clear parameters, the aide said.

Abbas made the proposal in recent meetings with Egyptian officials who passed the idea along to Washington, the aide said. It was not clear how the Americans reacted.

Officials at the US Consulate in Jerusalem, which serves the West Bank, had no comment.

Netanyahu did not refer to the proposal at his Wednesday news conference.

Abbas is expected to discuss his proposal with Obama's Mideast envoy, George Mitchell, who was to arrive in Israel later Wednesday. Mitchell is to hold separate talks with Netanyahu and Abbas on Thursday and Friday.

At the news conference, Netanyahu also appealed for tough international sanctions against Iran. He said there is "wide acceptance" of Israel's view that Iran poses a strategic threat because of its nuclear program.

"The question is, is there a willingness to act. We will soon find out," he said.

Netanyahu did not refer to the possibility that Israel or others might attack Iran militarily. Iran has insisted that its nuclear program is peaceful, but Israel, the US and others suspect that Iran is constructing nuclear weapons.

Benny Morris wil confederatie van Palestijnse staat en Jordanië


Morris: Jordanië, met zijn militaire en administratieve elite die uit bedoeïenen bestaat, wil geen machtsverdeling. Bovendien kijken ze neer op de Palestijnen. En de Palestijnen willen geen Jordaanse koning als hun staatshoofd. Daarom stel ik een confederatie voor waarbij ze hun eigen soevereiniteit behouden, maar bepaalde aangelegenheden centraal via een gezamenlijk overkoepelende regering regelen. Zo'n staat heeft vanuit historisch perspectief een veel betere kans van slagen dan een Palestijns ministaatje.

Om eerlijk te zijn vind ik dat geen slecht idee. De nieuwe staat die dan ontstaat kan Israel de nodige veiligheidsgaranties beter bieden dan de Palestijnen. De grens tussen Israel en Jordanië is al tientallen jaren rustig.
Het probleem is dat Jordanië en de Palestijnen hier niks van willen weten, ondanks de sterke verwantschap tussen beide volken en het feit dat Jordanië oorspronkelijk ook deel uit maakte van het Britse mandaatgebied Palestina.
 
RP
---------------
 
Israëlische historicus Benny Morris: "Voeg Palestina bij Jordanië"
19/01/2010 11:53

De kansen voor een tweestatenoplossing zijn de laatste jaren geleidelijk afgenomen, voornamelijk omdat de Palestijnen ze afwijzen, zegt de Israëlische historicus Benny Morris in Knack. Hij brengt daarom een oude oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten opnieuw naar de oppervlakte.

Knack: In 'One State, Two States' hebt u de geschiedenis van de diverse ideologieën en strategieën - één staat of twee staten - gedetailleerd beschreven. Is de eenstaatoplossing volgens u levensvatbaar?

Morris: De geschiedenis is weinig hoopgevend voor een binationale staat. Alle verantwoordelijke Arabische organisaties verzetten zich tegen die oplossing, omdat ze in strijd is met het recht van een meerderheid om onder een regering van haar eigen keuze te leven.

De tweestatenoplossing is het officiële beleid van de Israëlische regering, de internationale gemeenschap én de Palestijnse autoriteiten. Het is de optimale oplossing die enige rechtvaardigheid biedt aan beide volken.

Maar ik denk dat de kansen voor een tweestatenoplossing de laatste jaren geleidelijk zijn afgenomen, voornamelijk omdat de Palestijnen ze afwijzen.

Knack: Maar Fatah en Mahmoud Abbas verklaren uitdrukkelijk dat ze de tweestatenoplossing nastreven.

Morris: Hamas wijst de oplossing openlijk af. Fatah is veel voorzichtiger. Als je naar Mahmoud Abbas luistert, dan begrijp je dat hij een onafhankelijke Palestijns-Arabische staat wil naast de staat Israël, die niet noodzakelijk Joods is maar een staat voor alle burgers.

Tegelijkertijd eist hij het recht van terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar Israël. Hij creëert dus een situatie van een Palestijnse staat naast een Israëlische staat met een Palestijnse meerderheid.

Knack: Is er dan een perspectief?

Morris: Ik heb in mijn boek een andere oplossing voorgesteld, waarbij de Palestijnen een grotere staat krijgen die wordt geïncorporeerd in het koninkrijk Jordanië.

Als de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook worden toegevoegd ontstaat er een grote staat met omvangrijk grondgebied dat vele miljoenen mensen zal kunnen huisvesten.

Knack: Dat idee is in het verleden al uitdrukkelijk verworpen door de Palestijnen en de Jordaniërs. Waarom zou het nu acceptabel zijn?

Morris: Jordanië, met zijn militaire en administratieve elite die uit bedoeïenen bestaat, wil geen machtsverdeling. Bovendien kijken ze neer op de Palestijnen. En de Palestijnen willen geen Jordaanse koning als hun staatshoofd.

Daarom stel ik een confederatie voor waarbij ze hun eigen soevereiniteit behouden, maar bepaalde aangelegenheden centraal via een gezamenlijk overkoepelende regering regelen. Zo'n staat heeft vanuit historisch perspectief een veel betere kans van slagen dan een Palestijns ministaatje.

(Simone Korkus)

 

Ontmoeting Israelische en Iraanse ministers van toerisme


Ik vraag me af of de Iraanse minister van toerisme nog lang op zijn post zal blijven zitten. Waarschijnlijk blijkt morgen dat een en ander op een vergissing berust en de Iraniërs uiteraard alle mooie plaatsen in Palestina zullen kunnen bezoeken wanneer de zionisten uit het land verdreven zijn....
 
RP
-----------

Israeli, Iranian tourism ministers meet
RON FRIEDMAN , THE JERUSALEM POST
Tourism Minister Stas Misezhnikov was in Madrid on Wednesday to formally open the Israeli exhibit at the International Tourism Trade Fair, where he he met, talked and shook hands with his Iranian counterpart.

"As opposed to the cold reaction I received from the Syrian representatives when I approached their stall, the Iranians came out to greet me," said Miseznikov in a phone interview from Madrid.

"While the Syrians turned their backs to us and made it clear that we were not welcome, the Iranian exhibit manager shook my hand warmly and gave me a tour of the Iranian booth and told me about the sites they had on display. He then invited me, informally of course, to visit Iran so that I will get a chance to see the archeological sites and ancient cities first hand.

"I told him that I sincerely hope that I and the rest of the citizens of Israel will have the opportunity to visit Iran, provided the relationship between our countries allows for it," the minister added.

Misezhnikov stressed that the Iranians knew that they were speaking to Israeli officials. "They didn't hide or scurry away, they remained and talked to us pleasantly."

Misezhnikov said that he also had the chance to meet and shake hands with the Iranian tourism minister, Hamid Baghaei, when the representatives of all the participating countries took part in a formal ceremony and the two stood next to each other.

"I introduced myself and we shook hands and talked for a while," said the minister. "I've always said that tourism, which tends to stress the positive over the negative and shows the pleasant side of the region, can be a bridge for peace."

During the event, Misezhnikov also had a chance to meet with his Palestinian counterpart. He said that they had a very nice conversation and that he invited her to visit in Jerusalem and she accepted. "We cooperate with the Palestinians on several joint tourism projects as well as in the bid to have the Dead Sea make it in to the New 7 Wonders of Nature competition," said Misezhnikov.

Aside from taking part in informal diplomacy, Misezhnikov was in Spain to oversee the Israeli delegation to the world's largest tourism trade show. The show will be taking place over the next three days and Misezhnikov said his ministry sees it as an important venue to reach out to the Spanish and Latin American market.

"The participants of the trade show are some of the biggest operators in the business and being here gives us a great opportunity to present the Israeli tourism product to the rest of the world," he said.

The Israeli exhibit covers 380 square meters and is manned by representatives of the Tourism Ministry and the Israeli airlines as well as travel agents and hoteliers. Among the items on exhibit is a display featuring a copy of the Dead Sea Scrolls and a voting booth for the New 7 Wonders of Nature competition.

Visitors to the exhibit receive bracelets with blessings from Galilee tzadikim graves.

Misezhnikov will be in Spain for three days of meetings with leading travel agents and airline executives, before he goes to Portugal to sign a bilateral tourism agreement.

"It is important for us to have a presence in a Catholic country like Spain, which has the potential to send many pilgrims and tourists to Israel," said Misezhnikov. "It is important to leverage the Pope's visit to Israeli last year to draw in more and more tourists."

Israelische hulp aan Haiti als PR gebruikt?

 
Het is niet waar zoals soms wordt beweerd (zie bericht onderaan) dat de Arabische staten helemaal niets hebben gedaan. Zo heeft Jordanië ook een hulpkonvooi gestuurd en diverse Arabische organisaties zamelen geld in. Ook verschillende Golfstaten hebben geld of hulp gestuurd
Israels noodziekenhuis en reddingsteams blijken wel bijzonder professioneel en succesvol te zijn en met alle kritiek die er altijd is op het land mag dat ook weleens gezegd worden.
 
RP
---------------
 
Israel builds a field hospital in Haiti. Anti-Zionists not fooled!

Clever people the Jews… oops, I mean the Israelis. Look at the lengths to which they have gone to distract the world from their daily ethnic cleansing of Palestinians. The latest trick is an Israeli field hospital, rushed into Haiti last Friday and erected in a soccer field.

The US, with all its resources, hasn't yet managed to set up a field hospital in Haiti (undoubtedly the State Department is still drafting the crucial legal papers needed) but the Israelis, operating with their usual disregard to the niceties of law, slapped one up and have already delivered a baby there. The father, obviously paid off by the Mossad, rapturously declared that the baby would be named "Israel".

According to Israeli government sources the hospital includes 10 tons of medical equipment, 40 doctors, 24 nurses, medics, paramedics, x-ray equipment and personnel, a pharmacy, an emergency room, two surgery rooms, an incubation ward, a children's ward and a maternity ward.

Information from Israeli government sources should, of course, be taken with a grain of salt, but footage of this tent-city/hospital has now been seen on SKY, Fox and CNN, ABC and CBS and the video seems to confirm (Mossad video fabricators are tricky) at least that the facility is large, clean, and full of modern equipment. CBS's piece called the hospital the "Rolls Royce of medicine in Haiti".

Thankfully, the BBC has kept its head and is not colluding with the Israeli government's attempt to make the world forget its sins.  However, that has not stopped Jewish…er…Zionist propagandists, who are already triumphantly calling the field hospital "Israel's Disproportionate response" [see below, RP], a reference to the charge last year that Israel reacted to Hamas rocket fire with "disproportionate" military force.  The word "disproportionate" in this case refers to the fact that this country of 7.5 million has sent 220 people, compared to say, China, which as of last week had sent 60.

Thankfully, many people are onto the ploy, as these comments from the Los Angles Times show:

"Great," said someone identifying himself as 'Smart Alex', "I just hope the IDF soldiers don't harvest any of the dead Haitians' organs without the permission of their families.

"I know, I know," he wrote, "that was a cheap shot. But I believe well-deserved for a country that tries to use its U.S.-funded humanitarian efforts as propaganda to paper over its disastrous and vile treatment of the Palestinians."

A clever fellow and brave too! It takes guts to make such a deduction and publish it from behind the cover of a moniker like 'Smart Alex'.

==========

ISRAEL' DISPROPORTIONATE RESPONSE

Watch this and be proud!
http://www.youtube.com/watch?v=UX-UmrFAWNw&feature=player_embedded

Many countries and world leaders have accused Israel of responding disproportionately to aggression from Hizballah in Lebanon and Hamas in Gaza.
However, it is time that the world press and media speak of another disproportionate response from Israel.
 
The terrible disastrous earthquake in Haiti has generated responses from many nations. The US has sent supplies and personnel, Britain sent 64 firemen and 8 volunteers, France sent troops for Search and Rescue. Many large and wealthy nations of the world sent money. The Arab and Moslem world nothing.
 
Israel, a nation of 7.5 million people has sent a team of 220 people that include Medical personnel and will establish the largest field hospital in Haiti, treating up to 5000 people a day, an experienced Search and Rescue team and medical supplies. As in previous earthquake disasters, such as in Gujarat India in 2001 and in Turkey, in the bombings in Kenya, Israel has been one of the most generous givers of aid and assistance
 
Turkey seems to have forgotten this help as its extreme Moslem Government is cozying up to Iran.
 
Judge Goldstone, where are you now? Eating your heart out and hanging your head down in shame I hope.
 
The favorite occupation in the UN is Israel bashing. More resolutions have been passed condemning Israel than all the so called democratic nations such as Sudan, China, Russia and others for their crimes against their minorities.
I think it is time that the world should know about Israel's disproportionate response.


http://www.davidzaidman.co.il
 

woensdag 20 januari 2010

Hamas TV: Nieuwe animatieserie met bloeddrinkende Joden

 
Hieronder beschrijft Brabosh een nieuwe propagandaserie van Hamas op haar TV station Al Aqsa TV. Het begint met een politieagent van de Palestijnse Autoriteit die (bijna letterlijk) de hielen likt van een Israelische soldaat en door hem wordt vernederd. Daarna komt een kolonist in beeld, er uitziend als de beelden van Joden zoals we die kennen van de nazi's, die zijn zoon opdraagt Palestijnen te doden omdat hij hun bloed zo graag drinkt.
 
"Ga zoon, en drink hun bloed, en kom veilig terug", aldus de vader, die hem vervolgens een kaart van Hebron wil geven zodat hij niet verdwaalt. "Die heb ik niet nodig, want ik ben niet Gilad Shalit en de Westbank is niet Gaza, rustig maar", aldus de zoon. Even later zegt hij bij de legerpost waar de PA politieman zo was vernederd dat hij is verdwaald, waarop de PA politieman hem achterna loopt terwijl hij lachend Palestijnse kinderen neerknalt, en zegt dan: "luister, jij Jood die was verdwaald. Jij hebt mijn mensen vermoord voor mijn ogen. Ik antwoord met....meer vrede. Ben je klaar? Bedankt. Dan gaan we nu terug". Daarop draagt hij de jonge Jood terug naar zijn huis. Vervolgens moet hij nog een Palestijns kind oppakken dat stenen naar het leger heeft gegooid, dat in reactie op het feit dat Israel zijn vader en broer heeft gedood en hun huis moest worden afgebroken vanwege de 'muur'. Hij brengt het kind, na het in elkaar te hebben geslagen, naar de Israelische legerpost, waar het kind geblinddoekt zegt; "ik ruik Joden, ga je me bij de Joden aangeven? Je bent een spion."
 
De animatieserie schijnt heel populair te zijn in Gaza, de openingstune is al een grote hit geworden...
 
RP
-----------------
 
 
Hamas: nieuwe animatieserie op TV met bloeddrinkende Joden [video]
16/01/2010 brabosh 

Hamas presenteert sinds 3 januari 2010 een nieuwe antisemitische propaganda animatieserie om al—Fatah te ridiculiseren. Deze keer zijn niet enkel de Joden het doelwit of de Israëli's die het bloed van Palestijnen drinken, maar de leden van al-Fatah die hen slaafs 'dienen'. Aldus heeft Hamas een nieuwe creatieve manier bedacht om de Palestijnse Autoriteit te censureren. De animatieserie genaamd 'Speciale Missie' [Special Mission] wordt thans uitgezonden door Al-Aqsa TV, de openbare omroep van de terroristische organisatie Hamas die de Gazastrook bestuurt. Hamas politie spot met het Westen en geeft ze weer als 'veroordeelde' gevangenen van de zionistische vijand.

Deze video-animatie toont hoe de kruiperige politieagent genaamd Bahlul zijn trouw tegenover  soldaten betoont omtrent bepaalde feiten. "We moeten de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever beschermen", zegt Bahlul vol overgave. Wanneer gevraagd over de kwestie van Gilad Shalit, belooft de Palestijnse politieman: "We zullen optreden om hem vrij te laten, dat is onze verantwoordelijkheid." Later maken de soldaten het Bahlul wat lastiger. "Wanneer je het bevel krijgt om mijn schoenen te poetsen," vraagt een soldaat hem, antwoord Bahlul "Ik zal ze kuisen en zoenen meneer."

Een andere scène in de propagandaserie, laat zien hoe een Joodse kolonist in Hebron zijn zoon leert schieten met een machinegeweer door op Palestijnse kinderen te schieten en hun bloed te drinken. "Wel, man van al-Fatah, wat heb je daarop te zeggen?"vraagt een soldaat hem. "Je hebt die mensen voor mijn ogen gedood – mijn antwoord zal enkel vrede zijn," zegt Bahlul. Hamas is van plan om elke week een nieuw hoofdstuk uit te zenden op de openbare omroep in de Gazastrook, en de openingstune van de reeks is in Gaza al een grote tophit geworden. De boodschap in de tune liegt er net om: "Wij zijn niet bang voor Palestijnse politieagenten, ze komen van hier, de bezetter zal blijven en wij zullen niet zwijgen…"

 

Zionisten moeten weer trots zijn op hun progressieve beweging

 
Zionisme is een vies woord geworden, en zionisten worden tegenwoordig gezien als halve criminelen, een overblijfsel uit de koloniale tijd toen je nog zomaar andermans land kon inpikken en de bevolking verdrijven. Over geen enkele nationale beweging wordt zo kwaadaardig geschreven en zoveel onzin verkocht als over het zionisme. Het gevolg is dat veel zionisten liever niet meer openlijk zeggen zionist te zijn, bang als ze zijn te worden vereenzelvigd met de religieuze fanatici in de nederzettingen die we zo dikwijls op TV zien (dat dit maar een klein deel van de kolonisten betreft, wordt er meestal niet bij vermeld).
 
Dat het zionisme van oorsprong een grotendeels progressieve beweging was, die een staat gebaseerd op sociale gelijkheid en gerechtigheid wilde stichten en de Joden wilde emanciperen, dat zij juist zeer pragmatisch en compromisbereid was, dat Israel op velerlei gebied een bijdrage aan een betere wereld leverde en nog levert, door hulp aan derde wereld landen, bij rampen, door Palestijnse kinderen te behandelen in haar ziekenhuizen en door talloze ontwikkelingen op medisch gebied, dat wordt door de media en in het huidige debat over Israel en het conflict volledig vergeten.
 
Volgens Ami Isseroff is het tijd dat zionisten het z-woord terug claimen en er openlijk voor uitkomen zionist te zijn en daar trots op te zijn. Isseroff is zelf bepaald niet kritiekloos over bepaalde praktijken in zijn land, maar dat is geen reden niet trots te mogen zijn op het vele dat Israel heeft bereikt. 
Deel je deze mening, meldt je dan aan voor de zionsime groep op Facebook: http://apps.facebook.com/causes/causes/73516 .
 
RP
---------------
 
The limits of PC: The forbidden group must come out of the closet

A wonderful age of tolerance has dawned in our time. For most of the inhabitants of the Western world, the bad old days of bigotry and narrow-mindedness are gone.

The multicultural pluralistic politically correct society accepts almost everyone for what they are, and listens respectfully to their opinions. Discrimination against women is forbidden and frowned upon. People of all colors and creeds and nationalities, and with all manner of political beliefs, are respected, listened to and accepted for who they are and what they do. There is only one exception.

The wave of tolerance has spread to every corner of society. The standard bearer of conservative political values in the United States today is a woman - Sarah Palin. Gay people, who once had to hide their secret or face jail terms, have come out of the closet and serve as officials in Europe and the United States. They may even as ministers in churches. African Americans, once called "n****r," are closer than ever to being accepted as true equals in American society. An African American was even elected president.

Practically every creed and every political belief has gained respectability. Adherents of Mao and Stalin can argue their points of view alongside Social Democrats and Christian Democrats. Nobody reminds them of the millions of people who were murdered in the Soviet Union or Maoist China and of all the human misery caused by their "scientific" beliefs.. Let bygones be bygones.

Islam is accepted as a respectable creed, the religion of peace. The president of the United States has said so. Discrimination against people just because they are Muslims is rightly forbidden. Nobody assumes that all Muslims are terrorists or bigots or wife beaters. News reports from Muslim and Arab governments and press are treated with respect, and the Muslim point of view is heard and respected 'round the world.

Even terrorists and advocates of terror get a break. We must negotiate with Iran, accept Iran into the family of nations. Never mind if they sent their terrorist agents to murder US soldiers and violated the immunity of diplomats. Never mind if they are plotting to take over the Middle East. Dialogue with Iran is politically correct. Apologists explain that "militants" are practicing "resistance." Suicide bombers are billed as "altruists" by British professors. Jihadis thought to be not such a bad thing and is preached freely in the capitals of Europe. Respectable organizations recommend recognition of groups like the Hezbollah and the Hamas, who are welcome in many capitals of the world, and get a favorable press from major news media. A conference of such "resisters" was recently held in Beirut, under the auspices of the United Nations.

It is even OK to be Jewish in many circles of society, though Jew remains a bad word. There is only one political group that is beyond the pale of "politically correct" and outside the bounds of the pluralistic multicultural society: : Zionists. Abortion rights groups and anti-abortionists can lobby for their causes, as can gun manufacturers, those opposed to firearms, Muslim groups and Palestinians. For Zionists, it is forbidden. The pro-Israel "Zionist lobby" conjures up images of a sinister conspiracy to subvert America, worse than anything dreamed up by the Cominform. An entire book and many articles, mostly fiction though not sold as such, have been written about the alleged role of the Zionist lobby in starting the Iraq war and other nefarious deeds. Not a shred of real evidence is offered in any of them, but "everyone knows" it must be true, and it is believed by respected professors and journalists and their students and audiences.

For Zionism and Zionist Israelis there is no quarter and no hope at all. Zionists are blamed for every ill of the world, and accused of every crime including eating babies, poisoning children and killing people to steal their organs for illegal transplant trade. None of this flood of baseless calumny is considered impolite, intolerant or not "politically correct." Zionists are the only group you can seriously dump on in intelligent society without being considered a boor and a bigot.

When a Zionist attempts to speak at a UN meeting, he is silenced. If a Zionist goes to an international conference at Annapolis, sponsored by the United States, he or she must enter by the service entrance, an institution created to separate domestics, menial laborers and other "inferiors" from "respectable" people. Nobody would shake their hands either. We may be about to see more of the same humiliating treatment in a different setting, again under the auspices of the United States, which claims an "unbreakable bond" with Israel. The Palestinian Arabs will not sit in the same room with Zionists, so the United States is trying to arrange "proximity talks." The evil Zionists will sit in one room, and the righteous "moderate" former (?) terrorists of the PLO will sit in another room and formulate their demands. The entire world thinks this is a great concession to the evil, racist, imperialist and colonialist Zionists. What will they talk about? Zionist concessions to the Palestinian Arabs.

If a Zionist product turns up in certain countries, there can be an international scandal. It doesn't bother anyone. In fact, "progressive" groups are working to widen the boycott of Zionists.

If a person admits to being a Zionist, nobody will listen to his or her opinion or version of the facts - it must be "Zionist propaganda." The same is true of news items that originate from "Zionist" sources. If Al Jazeera writes that Zionists committed war crimes in Gaza it is accepted as a fact, even if Al Jazeera also reported that the United States had used atomic weapons in Iraq. Time Magazine and Newsweek then headline fantastic tales of Zionist atrocities in Gaza.

If, on the other hand, the "Zionists" report that they captured a ship bearing a cargo of illicit Iranian arms, and show the arms, marked with the marks of the manufacturers in Iran and bound for the Hezbollah terrorists, it is ignored. It is "Zionist propaganda." At most, it will get a back page headline that states that "Israel claimed that the arms were manufactured in Iran" "Israel claimed that the arms were bound for Hezbollah." Nobody believes it. Nobody will listen to the "tales" of Zionists.

At parties and social gatherings, it is OK to say that you are gay, that you favor Scientology or flat earth theory, that you are a Maoist or a supporter of "rights" for Hamas. You can announce that you believe in anything at all. Say that you are a Zionist however, and the room will become silent. People will change the subject and move away from you. It's not your deodorant.

Everywhere in the world, Zionists have gone to earth, hiding in the closet, avoiding the pernicious Z-word or at most masquerading as "pro-Israel." The BDS (Boycott, Divestment Sanctions) group condemns "imperialism, colonialism and Zionism," and presumably also pedophilia and necrophilia, though the latter are not mentioned. The Friends Society approves of this program and joins the BDS in their demonstrations in support of the Hamas. It doesn't matter what Zionists really do or what they really think, just as it didn't matter who Paul Robeson was in the bad old days. He had the wrong skin color and that was enough. It didn't matter what George Washington Carver did, he could not be served in the white section of an Alabama cafe. It doesn't matter what Zionist scientists invent, or how many children are saved by Zionist cardiologists who give their time to Save a Child's Heart, or how many people regain their sight thanks to the "international Zionists" of Eye from Zion. They are still Zionists.

It doesn't matter how much aid the Zionists or the "Tel Aviv government" give to disaster victims in Haiti or Turkey or Kosovo, regardless of whether those people support Israel or Zionism. "Zionism" is a dirty word, and Zionists are thought to be in the moral category of Nazis and are in fact compared to Nazis. The very word "Zionism" conjures up the worst associations: racism, colonialism, apartheid, imperialism. A retired SS Obersturmbahnfuhrer may get fairer treatment in the foreign press than an IDF officer. Former Nazi officers are presumed innocent until proven guilty, a courtesy not afforded to Zionist "war criminals" in many publications.

It doesn't matter how many Palestinian Arabs are treated in Israeli hospitals, or how much humanitarian aid Zionists give to Gaza. It makes no difference how many Zionists demonstrate for peace. Zionists are Zionists. They must be boycotted and ostracized. A Zionist, in the popular imagination, is a person with horns and a tail, a religious fanatic who wants to bring about the end of the world (never mind that Zionism is a secular ideology either).

The president of the United States, who has made so many eloquent pleas on behalf of the religion of Islam, would not dare to urge the world to accept Zionists as human beings, to listen to what we have to say as equals. The discrimination is institutionalized and is not confined to Arab countries. Israel is probably the only major country that has never yet had a rotating seat in the UN Security Council. "Everybody knows" that "Zionism is Racism" even if the odious UN resolution on that subject was repealed. The repeal too, is ascribed to a dark Zionist conspiracy. Zionists are held responsible for the terror bombings of 9-11 and the terror attacks in Mumbai, even if Muslim terrorists confessed proudly to perpetrating them.

San Francisco, the home of gay pride and Politically Correct ideas, the supposed bastion of tolerance and multicultural pluralism, is paradoxically probably the worst place in the United States to be a Zionist. Can you imagine a "Zionist Pride" parade in San Francisco?

"Zionism," which should be a source of pride to all its supporters - Jews and non-Jews, has instead been turned into an affliction that no-one dares to speak its name, worse than the "C" word. This has happened because of the work of a small group of dedicated bigots, fanatics and terrorists, who never lose an opportunity to blacken Zionism and Zionists with every calumny. They have managed to make their bigotry and hate respectable and accepted, because you and I let them do it.

Don't you think it is time to end the witch hunt against Zionists? I am proud to be a Zionist. I am proud of the Zionist tradition of construction and renewal, of defense of the rights of the Jewish people, and of Tikkun Olam (social justice) around the world. I am proud of the country that we built from scratch, against tremendous odds, and the new lease on life that we have given to our people. I am proud of the kibbutzim as an ongoing experiment in social justice and democracy. I am proud that Israeli Arabs have more freedom and more protection under the law than Arabs do in any other country in the Middle East. Aren't you? I am proud that Israel is the only country in the Middle East where no members of any religion are treated as dhimmi - second class citizens. I am proud of the fact that Israel is the only country in the world that has more trees today than it did a century ago - a consequence of the "Zionist plot." I am a Proud Zionist. Aren't you?

If you are afraid to stand up for what you believe, you are not free. You can't hide what you are forever. I am not afraid to say I am a Zionist. How about you?

It is time to tell the world, "We are proud to be Zionists. Zionism is not what you think it is. It is not about eating babies and poisoning wells. It is a progressive national movement like any other. and it has done wonderful things!"

Please help us end the persecution of Zionism. Zionists have to come out of the closet. If we don't stand up for what we believe, nobody else will. Read the Israel Advocacy Handbook to learn the Zionist side of the story. Spread the word for "Zionist Pride." Join the Facebook Zionism Cause ( http://apps.facebook.com/causes/causes/73516 ) and invite others - help us explain to people what Zionism is really about.

As for the rest of you, you may disagree. After listening respectfully, you may believe that Jews are not entitled to a homeland of our own- that it is too much of an inconvenience to the world, or that it causes too much strife. We cannot force you to support us.
If you disagree, blame us only for what is really our fault and what we really believe - in the right to self-determination of the Jewish people. Don't make us out to be racists or imperialists or colonialists, body snatchers or baby eaters or initiators of wars in Iraq. Don't lock us out of the room and out of legitimate public discourse. We ask only that you grant us the same rights and the same hearing, the same legitimacy and respect that you grant so willingly to advocates of flat earth theory, Jihadism, Maoism and any other group or political movement that you may or may not support.
.
Ami Isseroff