vrijdag 4 juni 2010

4 Redenen voor falen media in kwestie Free Gaza vloot

 
Ook Carel Brendel stoort zich aan de eenzijdige media berichtgeving wat betreft Israel, en heeft een interessante nieuwsbron gevonden die zich normaliter vooral met de Moslim Broederschap bezighoudt, maar nu, vanwege haar betrokkenheid bij de Gaza vloot actie, uitgebreid daarover heeft bericht. Daarbij komt ook de berichtgeving zelf aan de orde:
 
De vlootcampagne laat, aldus GMBDR zien, hoe goed de Moslimbroeders zijn georganiseerd en hoeveel invloed ze hebben bij westerse organisaties en regeringen. Een andere reden voor de extra aandacht is het collectieve falen van de media.
 
RP
------------
 

Vier redenen voor het falen van de media in de Gaza-kwestie

'Incompetentie, politieke correctheid, het vertrek van ervaren verslaggevers en antipathie tegen Israël'

Door Carel Brendel

Een van de merkwaardigste 'dagbladen' is The Global Muslim Brotherhood Daily Report (GMBDR). Deze website brengt dagelijks nieuws en achtergronden over het wereldwijde netwerk van de Moslimbroederschap. Deze fundamentalistische beweging is ontstaan in Egypte, maar is inmiddels in 70 landen actief.

De Moslimbroederschap kent, zoals minister Guusje ter Horst het vorig jaar formuleerde in antwoord op Kamervragen, 'een veelheid aan nationale en lokale bewegingen met doelstellingen die naar tijd en plaats verschillen'. De makers van GMBDR vinden dat er desondanks aanleiding genoeg is om informatie over deze veelheid van bewegingen te verzamelen en voor een breder publiek toegankelijk te maken.

De GMBDR is vaag over de eigen achtergronden. "De hoofdredacteur van de GMBDR heeft tientallen jaren ervaring in research en onderzoek voor belangrijke NGO's, regeringsdiensten en internationale media in de VS en Europa. GMBDR wordt gebruikt door Amerikaanse en regeringsanalisten op het gebied van inlichtingen, defensie, wetshandhaving en beleid, door de wereld van deskundigen en academici en door journalisten." De ondertitel 'An intelligence digest' is daarentegen duidelijk genoeg.

Het webdagblad moet niets hebben van de Moslimbroeders, en de organisaties die deel uitmaken van hun netwerk, waaronder Hamas (zie artikel 2 van het handvest van deze islamitische gezelligheidsvereniging), de Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) en de European Council for Fatwa and Research (ECFR).

Desondanks zijn de berichten van de GMBDR zeer informatief. De samenstellers baseren zich voornamelijk op openbaar toegankelijke en controleerbare bronnen, waaronder websites van de Moslimbroeders zelf, overheidsdocumenten en publicaties in de gevestigde media.

De afgelopen dagen maakte de redactie overuren in verband met de veldslag aan boord van een schip op weg naar Gaza, waarbij maandag 19 doden vielen. De GMBDR belichtte de nauwe banden tussen de activisten en Hamas. Een van de berichten ging over de achtergronden van de Nederlandse 'vredesactivist' Amin Abou Rashed, die volgens de Hamas-watchers eerder betrokken was bij de Al Aqsa Stichting. Van deze stichting werden in 2003 de tegoeden bevroren, omdat de stichting volgens de AIVD geld inzamelde voor terroristische activiteiten van Hamas.

Vandaag geeft de website uitleg over de verhevigde aandacht voor de Gaza-vloot. Deze aandacht is volgens de samenstellers gepast gezien de massieve aanwezigheid van Moslimbroeders en Hamas-aanhangers in de hulporganisaties. De vlootcampagne laat, aldus GMBDR zien, hoe goed de Moslimbroeders zijn georganiseerd en hoeveel invloed ze hebben bij westerse organisaties en regeringen. Een andere reden voor de extra aandacht is het collectieve falen van de media.

"De internationale media hebben vrijwel algemeen de opvarenden en organisatoren omschreven als 'activisten'. Met uitzondering van één Nederlandse krant ontbrak het aan basale aandacht voor de werkelijke identiteit en organisatorische achtergronden van de vlootcampagne en het leiderschap van de Moslimbroederschap en Hamas. De redenen voor dit opvallende falen van de media liggen buiten het werkterrein van de GMBDR. Waarschijnlijk gaat het om een combinatie van incompetentie, 'politieke correctheid', de afwezigheid van meer ervaren verslaggevers die de afgelopen jaren zijn vertrokken bij belangrijke kranten, en een variërende antipathie tegen Israël en zijn regering."

De enige door de Amerikaanse 'islamscanners' genoemde gunstige uitzondering is de Telegraaf. Daarover kreeg ik toevallig een mailtje van iemand, die net als ik is opgegroeid in een links milieu. "Toch weer interessant om vast te stellen dat buiten Telegraaf en Elsevier (dat het Telegraaf-bericht overnam, CB) geen enkele krant aandacht besteedt aan de twijfelachtige antecedenten van Amin Abou Rashid. Ik ben zeer anti-Telegraaf opgevoed en dat ook lang gebleven, maar nu begin ik soms te twijfelen. Een en ander geeft in ieder geval wel weer aan waar de prioriteiten van de Nederlandse pers liggen."

In deze kwestie is de 'populistische' Telegraaf een stuk doortastender dan de 'kwaliteitskrant' NRC Handelsblad, die gistermiddag (in de papieren editie) aandacht besteedde aan het nieuws over Rashed en zijn leidende rol voor Hamas in Nederland. NRC vroeg om een reactie van Ali Sonlu, voorzitter van de Al Aqsa Stichting en (maar dat wisten de interviewers kennelijk niet) ook voorman van Kudüs Vakfi (Jeruzalem Stichting), die als een voortzetting van Al Aqsa wordt gezien. "Wij hebben niets met het konvooi te maken", hield Sonlu vol. Vrijwel tegelijkertijd verscheen er een nieuw bericht van de GMBDR, waarin uitgerekend de nauwe betrokkenheid van Sonlu en Kudüs Vakfi bij de Gaza-operatie uit de doeken werd gedaan.

Aanvulling: In dit document van de Al Aqsa Stichting staat de handtekening van Amin Abou Rashed, die destijds nog door het leven ging als Amin Abou Ibrahim. Volgens een artikel vandaag in de Volkskrant is Rashed betrokken bij alles wat Palestijns is, behalve bij Hamas. De 'kwaliteitskrant' gaat daarbij volledig af op de mening van mede-activist Mohammed Cheppih, afgelopen zaterdag nog discussieleider op een islamcongres van de FION, de Nederlandse afdeling van de Moslimbroederschap. De FION ontkent ondanks alle bewijzen voor het tegendeel alle banden met de Moslimbroeders.

Geplaatst op 3 juni 2010

Homepage: www.hetverraadvanlinks.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten