woensdag 14 april 2010

PVV overgenomen door pro-Israel lobby

 
Hier Ratna's commentaar op de nieuwe PVV-kandidaten en vooral over de reacties erop.

Zie eerder:
 
Wouter
____________
 

PVV overgenomen door de Zionistische Lobby

IMO Blog, 2010

Voor veel antizionisten is het feit dat maar liefst twee sympathisanten van Israël op een (half) verkiesbare plaats staan bij de PVV het ultieme bewijs van de aspiraties en de macht van de Israël-lobby. Zie je wel, ze zijn bezig de Nederlandse politiek over te nemen. De PVV hebben ze al. Nu alleen nog alle andere partijen en we zijn in de macht van de Joden-Zionisten. De coupplegers van de PVV zijn Gidi Markuszower en Wim Kortenoeven.


Volgens Jan Dirk Snel, bekend van zijn niet zo zakelijke kritiek op Israël sympathisanten, komt Kortenoeven, op nummer 24 geplaatst, hierdoor nu 'uit de kast als vijand van onze beschaving en onze vrijheden'. Toe maar. Ik heb het zoals bekend niet zo op de PVV, maar dit gaat wel ver. Snel typeert zijn tegenstanders graag met grote woorden, over zakelijkheid gesproken. Zo typeert hij Kortenoeven ook als 'radikaal' die bij het CIDI jarenlang 'zijn gang kon gaan', insinuerend dat hij daar met hoogst duistere zaakjes bezig was die het daglicht niet verdragen. Ook zou hieruit blijken hoe 'rabiaat radicalisme' bij het CIDI voet aan de grond heeft gekregen. Kom op meneer Snel, weest u nou toch eens zakelijk! Laat deze emotioneel geladen woorden achterwege en beschrijf eens heel precies wat Kortenoeven tot een gevaar voor de Nederlandse samenleving, onze beschaving en onze vrijheden maakt en aan wat voor onoorbare praktijken het CIDI zich schuldig heeft gemaakt.

Snel verwijst voor verdere uitleg echter gemakzuchtig naar een andere blogger, en besluit zijn blog met een erg onzakelijke sneer naar Ronny Naftaniel en Ruben Vis van het Centraal Joods Overleg, die in een reactie op zijn tirade tegen de zakelijkheid in NRC Handelsblad, heel zakelijk uitlegden waarom het Kairos document dat Snel in zijn stuk prees als vredelievend en gematigd, dat in het geheel niet is. Nee, ze hadden op de kern van zijn betoog in moeten gaan, en niet op zijn als slechts zijdelings bedoelde opmerkingen over Kairos. Voortaan kunnen ze misschien vantevoren even kontakt opnemen en vragen waar ze wel en niet geacht worden op te reageren, om bij Snels club van de zakelijken, redelijken en beschaafden te horen.

Abu Pessoptimist, de blog waar Snel naar verwijst, heeft één ding voor op zijn bewonderaar Snel: hij gaat iets inhoudelijker op de zaak in, maar ook hij heeft last van dat arrogante, zelfgenoegzame toontje dat je ook bij Anja Meulenbelt en Stan van Houcke veel tegenkomt, ook hij schuwt de grote woorden niet, en weet precies hoe anderen zich moeten gedragen:

Wel, Markuszower op de PVV-lijst, een Jood op de lijst van Nederlands meest antidemocratisch- en racistische beweging sinds de NSB. (...)
Een Jood zou beter moeten weten en zich moeten realiseren dat het volstaat het woord ´moslims´ in de PVV-retoriek te vervangen door ´Joden´ om te weten waar de PVV voor staat. Maar helaas, niet alle Joden zijn slim genoeg om dat te doorgronden. (...)
Markuszower, die al lang optrad als woordvoerder van Likud Nederland en van wie bekend was dat hij rechts, ongenuanceerd en vermoedelijk niet al te slim was, moeten we dus vanaf nu ook als en gewone racist classificeren. En natuurlijk staat hij ook mede op de lijst van Wilders als een uithangbord. Om Joodse stemmers te lokken die afkomen op Wilders´ Israëlvriendelijke reputatie. En omdat er voor een ultrarechtse club sinds WO II geen betere manier is om het odium van racisme te vermijden dan het hebben van Joden op je lijst. Veel mensen gaan er nu eenmaal nog steeds van uit dat de slachtoffers van toen een soort heiligheid bezitten die verhindert dat ze ooit daders zullen worden.


Juist Joden zouden niet op de lijst van de PVV moeten gaan staan, maar helaas zijn ze niet allemaal slim genoeg om dat te snappen. Juist Joden zouden van de geschiedenis moeten hebben geleerd en mogen niet op lijsten van rechtse en populistische partijen staan, mogen geen idiote standpunten uitdragen en niet egoïstisch, wreed of agressief zijn. Dat niet-Joden dat soort dingen allemaal doen sinds de wereld bestaat is tot daar aan toe, daar zijn we inmiddels wel aan gewend, maar Jóden, die moeten zich daar niet mee inlaten. Maar zo'n standpunt mag je natuurlijk niet antisemitisch noemen, want Abu Pessoptimist (Maarten Jan Hijmans) heeft zelf Joodse wortels en bedoelt het uiteraard alleen maar goed.

Wat mij betreft was niemand op de lijst van de PVV gaan staan, maar ik zie geen reden waarom het erger is dat een Jood erop is gaan staan dan iemand anders. De PVV heeft aan racisme grenzende standpunten (Ik vindt islamofobie, hoewel ook verwerpelijk, toch niet hetzelfde, omdat het zich tegen een religie en eigenlijk een ideologie richt en niet tegen ras of huidskleur. De uitspraken van Wilders over mensen van Marokkaanse komaf zijn soms wel racistisch getint net als voorstellen om Marokkaanse rotjongeren maar in de knieën te schieten.), maar om daarom iedereen die op de lijst staat een racist te noemen is wel erg 'grote stappen, snel thuis'. De PVV is ook niet het meest racistisch sinds de NSB. De CentrumPartij en CentrumDemocraten waren minstens zo erg, en hadden het bovendien over alle 'buitenlanders', terwijl het Wilders vooral om de islam te doen is. Als Markuszower zich racistisch heeft uitgelaten, dan citeer de betreffende uitspraak, maar nu blijft het bij een onbewezen aantijging, en wel een zware. Ook ik ben door de anti-Israël lobby wel voor racist uitgemaakt, dus dat woord lijkt bij bepaalde mensen vooral een synoniem voor: 'ik ben het daar heel erg mee oneens'.

Ik denk niet dat Wilders Markuszower op de lijst heeft gezet om het 'odium van racisme te vermijden' want hij heeft lak aan alles en iedereen, en wel het meest aan linkse betweters en moralisten die het ook nog eens voor de Palestijnen opnemen. En ik denk ook niet dat Wilders in een hard gevecht verwikkeld is om de 'Jodenstem' binnen te halen. Sorry, Hijmans, maar er wonen in Nederland circa 30.000 Joden, die in meerderheid links georiënteerd zijn. Markuszower zal er wellicht een paar over de streep trekken, maar om de verkiezingen te winnen heb je ander geschut nodig. Overigens staan er Joden op meer lijsten, en er is een partij die zelfs een Jood naar voren heeft geschoven als lijsttrekker en kandidaat-premier.

Opvallend is dat pro-Palestina activisten al jaren actief zijn in linkse partijen, maar dat is natuurlijk geen enkel probleem en ook helemaal geen teken van sinistere lobby-praktijken. Zo is er binnen GroenLinks een enorme overlap in leden met het Palestina Komitee, en verschillende leden daarvan zitten op bestuurlijke functies binnen de partij. Ook bij de SP zijn Palestina activisten goed vertegenwoordigd en in mindere mate ook bij de PvdA. Dat is gezien hun standpunten ook eigenlijk niet zo gek, net als dat leden van bijvoorbeeld MilieuDefensie ook goed vertegenwoordigd zijn bij GroenLinks, en bij de VVD meer leden van ondernemersorganisaties zitten en boeren het goed doen in het CDA. Op dezelfde manier is het niet vreemd dat iemand met rechts-zionistische standpunten zich, op dat punt althans, goed kan vinden in de PVV. De vijandige houding van de islamitische landen tegenover Israël, en het virulente antisemitisme in de Arabische wereld helpen natuurlijk ook een handje mee.

Zelf ben ik niet blij met de verbintenis van pro-Israël activisten met de PVV, en ik heb er ook mijn vraagtekens bij of het totaal ongenuanceerde standpunt van de PVV Israël wel goed doet. Israël verdient steun, maar de PVV lijkt roomser dan de paus en is bijvoorbeeld tegen ieder territoriaal compromis. De Palestijnen moeten maar opzouten of zich koest houden. Ieder volk heeft echter het recht om in een staat en vrij van bezetting te leven. Aangezien Israël er geen 3-4 miljoen Palestijnen bij wil hebben en Jordanië ze ook niet wil, lijkt onafhankelijkheid het enige alternatief. Dit is toevallig ook de oplossing die de internationale gemeenschap en Israël zelf steunen, alsook de Palestijnse Autoriteit, zij het halfhartig. In Israël is men overigens een stuk toleranter tegenover moslims dan de PVV. Hoofddoekjes zijn daar de normaalste zaak van de wereld, net als islamitische scholen en oproepen tot het gebed die kilometers ver te horen zijn. Het is nog nooit een issue geweest in de Israëlische politiek. Wilders heeft naar ik aanneem oprechte bewondering voor Israël, dat zich sinds haar stichting staande heeft weten te houden te midden van islamitische landen die het de zee in wilden drijven en daartoe verschillende pogingen ondernamen. Maar Israël en de zaken waar het zionisme voor staat hebben, zoals ik eerder heb betoogd, evenveel kenmerken en aanknopingspunten van links in zich als van rechts.

Tot slot nog iets over Hijmans' typering van het CIDI, dat vroeger nog enigszins redelijk zou zijn geweest (een 'polderlobby'), maar zou zijn afgegleden naar een club die slechts voorliegt en zich met rechts Israël identificeert. In een reactie op zijn blog geeft Hijmans toe ook Kadima en Labor onder Barak onder rechts te vatten, dus die typering zegt dan eigenlijk weinig meer. Hij stelt terecht dat het CIDI niet meer de brede steun en contacten heeft van vroeger en wijdt dit aan haar ruk naar rechts. Het idee dat niet het CIDI, maar de samenleving om haar heen is veranderd in haar houding tegenover Israël, komt blijkbaar niet in hem op. Wat het CIDI verkondigde en nog steeds verkondigt (twee staten, een einde aan de bezetting en soms kritiek op legeroperaties waar in haar ogen teveel onschuldige doden vielen, maar ook duidelijke sympathie met Israël en opkomen voor haar rechten en legitimiteit), was vroeger een heel geaccepteerd standpunt. Als er iets aan de hand was in het Midden-Oosten, kwam Naftaniel steevast op radio en TV om uitleg te geven, zoals nu mede oprichter van het Palestina Komitee Bertus Hendriks van de Wereldomroep dat doet, of Dries van Agt of een andere sympathisant van de Palestijnen. Daarnaast heb ik begrepen dat het CIDI de Joodse gemeenschap in Nederland vertegenwoordigt, en daarbinnen denkt natuurlijk niet iedereen hetzelfde. De radikale criticasters hebben hun eigen organisatie opgericht, maar de mainstream moet zich allemaal bij het CIDI thuisvoelen. Vandaar dat sommige leden een wat andere toon aanslaan dan andere, en Kortenoeven laat een wat rechtser geluid horen dan Naftaniel of bijvoorbeeld Tuvit Shlomi.

Hijmans ziet de sprekers op het recente CIDI symposium als bewijs van de rechtse sympathieën van de club, en vergeet daarbij dat het CIDI niet lang geleden Avraham Burg te gast had, met een zeer kritisch verhaal. Wat betreft Hijmans' kritiek op het ontbreken van echte discussie, dat geldt voor zo ongeveer alle activiteiten van de pro-Palestina scene, dus misschien dat hij daar ook eens kan klagen. Waarom zijn bij de lezingen van Van Agt zo zelden opponenten uitgenodigd om de andere kant te belichten? Op bijeenkomsten van United Civilians for Peace, GroenLinks, het Palestina Komitee, en allerlei lokale organisaties, zijn steevast alleen sprekers van pro-Palestijnse zijde te horen.

Ratna Pelle

1 opmerking:

  1. De Joodse lobby ligt begraven in een vreselijk massagraf in de bloedige aarde van Europa.
    Ware het niet zo ontzettend tragisch dan zou het aanhoudende gezeur over een thans bestaande "Joodse Lobby" iets zijn om je tranen over te lachen.

    BeantwoordenVerwijderen