maandag 17 januari 2011

De linkse coalitie met het antisemitisme

 
Onderstaande artikel zet deels met nieuwe voorbeelden de controverse rond Arjan El Fassed nog eens op een rijtje en brengt nog enkele duistere verbindingen van met name Al Awda aan het licht. Toch zijn waarschijnlijk niet alle links zo direct als hier wordt gesuggereerd: volgens mij zijn Al Awda en Electronic Intifada wel in dezelfde tijd opgericht door deels dezelfde mensen, maar kan EI niet gelden als spreekbuis van Al Awda, en ik vond op internet dat EI medewerkers zich jaren geleden al expliciet distancieerden van de antisemiet Israel Shamir (dezelfde die adviseur was bij een anti-Israel platform waaraan Dries van Agt was verbonden en die nu voor WikiLeaks aktief is) toen ze doorkregen wat dit voor iemand was.
 
De auteur hieronder overdrijft wel wat als hij schrijft: "Ik denk niet dat ik overdrijf als ik stel dat links een gevaar voor onze huidige Nederlandse democratische rechtsstaat vormt."
 
Extremisme van alle kanten ondermijnt de rechtsstaat, en iemand als Femke Halsema is toch bepaald minder extreem dan pakweg een Geert Wilders, en eerlijk gezegd zit ik liever met Arjan El Fassed op een onbewoond eiland dan met de sportschooltypes van de PVV.
 
 
Eerder op IMO Blog:
 
_______________

al-Awda: The Rigth to Be Anti Semite Coalition.

Het verheerlijken van zelfmoordaanslagen, het dwepen met bekende Holocaust ontkenners, in het geheim allianties aangaan met extreem rechtse organisaties – het weerhoudt Europees links niet zich voor een openlijk antisemitisch karretje te laten spannen.

Eén van deze linkse partijen is GroenLinks, die een Palestijnse activist, te weten Arjan El Fassed , de 2e Kamer heeft binnen gehaald. Hij bleek één van de oprichters van al-Adwa. Deze Arjan El Fassed is in opspraak geraakt nadat een NGO Monitor zich beklaagde over het feit dat Electronic Intifada subsidie krijgt van de Nederlandse overheid. Deze subsidie wordt verstrekt door het ICCO en Arjan El Fassed stond onder vuur als één van de oprichters van Electronic Intifada. Na deze persoon wat uitgebreider tegen het licht te houden kwam uit, dat hij bij meer clubs betrokken was dan dat zijn CV bij Groen links vermeldde. Zo is één van die verzwegen activiteiten, het mede oprichten van al-Adwa; (the Palestine Right to Return Coalition) ook wel bekend onder de naam PRRC.

Al-Adwa is een organisatie die zich onder andere bezighoud met het organiseren van conferenties, waarin belangrijke kopstukken uit de Palestijnse politiek (PA en Hamas) komen opdraven. In 2009 vond er zo'n conferentie plaats in Milaan. Daar start ons onderzoek.

Milaan 2009, de Palalido Hall. Het is inmiddels al de zevende Europese conferentie die georganiseerd is door Al-Awda, . Het publiek is door het dolle (video) als er een Sheikh wordt aangekondigd, te weten Sheikh Raed Salah, leider van de Islamic Movement of Israel. Hij staat onder andere bekend vanwege het verspreiden van bloedsprookjes en is tevens financier van Hamas. Hij beschuldigt joden van het gebruik van bloed van kinderen om brood te bakken (zie citaat).

"Wij hebben onszelf nooit toegestaan het te kneden [het deeg voor] brood dat het vasten breekt in de heilige maand van de Ramadan met kinderen hun bloed ," zei hij. " Wie een meer grondige uitleg wil, laat hem vragen wat er vroeger gebeurde met een aantal kinderen in Europa, waarvan het bloed werd vermengd met het deeg van het (Joodse) heilig brood".

Al-Adwa nodigt vaker dit soort kopstukken uit de Palestijnse politiek op haar conferenties uit. Zo hadden ze in 2007 naast de Brit George Galloway de Palestijnse aan de PA gelieerde sharia-deskundige, sheikh Tayseer Al Tamimi (hier op video) uitgenodigd die de hieronder geciteerde verwensing over de joden deed (zie citaat hieronder):

"The Jews are destined to be persecuted, humiliated, and tortured forever, and it is a Muslim duty to see to it that they reap their due. No petty arguments must be allowed to divide us. Where Hitler failed, we must succeed."

Ook werd bijvoorbeeld in het jaar 2000 het eerste al-Awda event opgeluisterd met een toespraak van de Amerikaanse Imam Abdul Alim Musa.

Al-Awda, organisator van Anti Israël activiteiten

Al-Awda is een vereniging die in 2000 opgericht is, vlak voordat de 2e Intifada uitbrak. Ze profileren zich als een belangrijke organisator van anti-Israel activiteiten in zowel de V.S. als in Europa en sluiten bij iedere activiteit gelegenheidscoalities. Tijdens deze acties/bijeenkomsten worden er regelmatig vergelijkingen tussen zionisme en nazisme gemaakt en wordt Israël ervan beschuldigd zich schuldig te maken aan etnische zuivering, genocide en apartheid. Vergelijkingen met de Holocaust worden ook veel gebruikt. Ook verdedigen deze activisten gewelddadig verzet tegen Israëliërs, waaronder zelfmoordaanslagen op onschuldige burgers. In beginsel verklaren ze uit te gaan van één staat die ze steevast Palestina noemen. Ze eisen de terugkeer van alle zogenaamde vluchtelingen, waardoor er een Palestina zal ontstaan met een Arabische meerderheid. Een eis waar Israëli's nooit mee akkoord zullen gaan, omdat het feitelijk het einde van de staat Israël zal betekenen.

De organisatie; richt zich vooral op 3 verschillende activiteiten:

1. Het organiseren van lezingen en conferenties: In zowel de VS als in Europa organiseren ze regelmatig bijeenkomsten op universiteiten, wat heeft geleid tot een toename van het aantal antisemitische incidenten die de scholen inmiddels verplichtte om drastische maatregelen te nemen (zie hierover ook de video: Anti-Israel or Anti-Semitic?). Eens per jaar organiseert al-Awda in congrescentra/sporthallen conferenties (pdf) waar ondermeer eerder genoemde antisemieten werden uitgenodigd, maar ook Nederlandse kopstukken uit de anti-Israel bewegingen hun zegje deden. Dit ondanks het feit dat de organisatie ook een aantal HAMAS kopstukken had uitgenodigd zoals bijvoorbeeld Ismaïl Haniyeh (die in deze video zelfmoordaanslagen verheerlijkt) waarvan toenmalige minister Verhagen op het laatste moment zijn visum introk. (Haniyeh zou de conferentie per satellietverbinding alsnog toespreken)

2. Het vormen van coalities: met andere Palestijnse organisaties, maar ook met linkse groepen die zich aangetrokken voelen door het militante karakter van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische staat. Zo werken veel linkse politieke partijen samen met deze club (in Nederland zijn dat Groen-Links, de SP, de SAP, PvdA, de IS, maar ook bijvoorbeeld Dries van Agt van het CDA werkt regelmatig samen met deze club en sprak in 2007 zelfs het door al-Awda georganiseerde congres toe in de Doelen. Ze schromen er ondertussen niet voor om ook met extreme nationaal socialistische, anti globalistische, en terroristische organisaties samen te werken. Ook dwepen ze regelmatig met revisionisten, zowel in woord als in daad. Zo waren ze onder andere betrokken bij de organisatie van congressen met bekende Holocaust ontkenners (de zogenaamde revisionisten).

3. Het manipuleren van de nieuwstromen: Al-Awda speelt een grote rol in het coördineren en verspreiden van de door hun ingekleurde berichtgeving over de Palestijnse kwestie naar media en aanhang toe. Hierin speelt Electronic intifada, waar Arjan El Fassed bij betrokken was, als Ekrant (internetkrant) van de organisatie een sleutelrol. Al heel vroeg (in de tijd van de nog krakende telefoonmodems) na de ontdekking van het internet onderkende ze bij al-Awda de mogelijkheden van dit medium en zochten naar manieren om dit in te zetten voor hun strijd. Zo creëerde ze bijvoorbeeld allerlei groepen en profielen via de bekende netwerksites, zoals de in begin van deze eeuw in de VS populaire "Yahoo groepen". Op de website van Mazin Qumsiyeh valt te lezen dat ze in die yahoo groepen een soort hiërarchie in hanteren. Zo kennen ze bijvoorbeeld aparte groepen waarin 550 personen participeren (alleen toegankelijk na introductie) groepen die tot 50 personen toelaten, en groepen waar een maximum van 25 personen geldt (voor leiders en organisatoren). Tegenwoordig gebruiken ze voor het promoten van hun publicaties en activiteiten ook netwerkprofielen als Facebook (googlen geeft ruim 67.000 resultaten), My Space, en het Nederlandse Hyves. Ook van video kanalen (zoals bijvoorbeeld You-tube) wordt gebruik gemaakt. Deze Netwerksites zetten ze in voor het internationaal werven van activisten en het verspreiden van anti Israel materiaal. Ook maken ze gebruik van nieuwsbrieven, die ze in grote oplages rond spammen over het internet. Communiceren gebeurd eveneens via deze (vaak afgesloten) communities. Ze geven elkaar tips over hoe je acties kunt voeren, geven linken en persberichten door en bevelen elkaar artikelen en boeken aan. In essentie is dit het, waar deze club in het begin om draaide, het creëren van forums en netwerken waar activisten elkaar kunnen ontmoeten, en het aanprijzen van anti-Israël propaganda via alle kanalen die het internet hen biedt. Op de nog wat primitieve voorloper van Electronic Intifada addameer is te lezen dat ze activisten verzoeken, om alle acties en berichtgevingen die ze daarover tegenkomen door te sturen, zodat die daar persberichten aan kunnen wijden op zowel de website als via mailinglijsten. Om zodoende zoveel mogelijk aandacht te genereren voor deze items. Ook alle nieuwsitems en artikelen over Israel en de Palestijnen wordt op die manier toegezonden. Ze sorteren deze uit en posten ze via de zogenaamde Yahoo groepen, waar andere activisten dat dan weer kunnen doormailen naar hun eigen netwerk. Deze worden doorgemaild via mailinglists om zodoende de achterban op de hoogte te houden.

In het jaar 2000, waarin het al-Awda netwerk nog in de kinderschoenen stond en de Ekrant van de beweging (Electronic Intifada ) nog gecreëerd moest worden, zegt Arjan El Fassed hierover het volgende:

"Hoewel Hanthala*1 "alleen bestaat in cyberspace," met "een e-mailadres en een website," in de woorden van één van de betrokken mensen, coördineert het de hulpverlening met andere netwerken, waarvan sommige bestaan op de grond. Individuele activisten, die via het internet verbonden zijn, een netwerk genaamd Al-Awda (De Terugkeer), die demonstraties in Washington en Londen georganiseerd op 16 en 17 september, bijvoorbeeld. "Dus toen de gevechten in Palestina uitbarsten", aldus activist Arjan El Fassed-, "wij van Al-Awda waren bezig met het plannen van andere acties en al de infrastructuur was al aanwezig." Via Al-Awda, die lokale actiecomites heeft in de VS en Europa, 'werden demonstraties in solidariteit met de Palestijnen en tegen de Israëlische agressie gepland en georganiseerd. "De demonstraties, nogmaals, ontvingen niet veel prime time berichtgeving, maar het was voor iedereen met toegang tot een computer mogelijk om de beelden te bekijken van het gebeuren."

We maken een sprong in de tijd, het is rond 2003. Al-Awda heeft vaste voet onder de grond gekregen in de grote steden van zowel de VS als Europa . Ze hebben inmiddels coalities gevormd met bestaande organisaties en linkse politieke partijen werpen zich op als organiserende (meestal op de achtergrond) kracht achter conferenties en demonstraties rond de Palestijnse kwestie.

Jim Berger van de Amerikaanse " Green Party " is één van die coalitiegenoten en hij voelt nattigheid. Hij beschrijft zijn zorgen in een emotionele email die hij opstuurde aan alle betrokken partijgenoten:

"Al-Awda is impliciet antisemitisch en heeft echte antisemitische verbindingen. We kozen ervoor om niet over dit pijnlijke twistpunt op de bijeenkomst te beginnen, maar het is belangrijk en het moet worden gezegd en getoond. Ik realiseer me dat sommigen van jullie die dit lezen dit zeer onaangenaam zullen vinden, maar ik vraag jullie om dit toch te doen. Het impliciete en expliciete antisemitisme van Al-Awda moet worden onderkend."

Daarin geeft hij als voorbeeld de activiste Fadia Rafeedie, een van de leidende activisten binnen de al-Awda beweging, die tijdens een, samen met linkse actie groepen, georganiseerde manifestatie door al-Awda naar voren wordt geschoven als spreekster tijdens een gezamenlijke actie van de bij die gelegenheid gevormde coalitie.

"Als studente, stuurde Fadia een fan brief naar een website die gewijd is aan de Holocaust ontkenning, waarin ze schrijft: "Ik was net toevallig op je pagina en was echt onder de indruk. Vooral door de breedte van de artikelen die je hebt gepost." Het lijkt erop dat websites waar de Holocaust ontkent wordt nu veel anti-Israël materiaal ter beschikking stellen. Fadia vroeg of ze een brief van een vriend van haar oom, die in een Israëlische gevangenis zat, mocht posten, en dit werd gedaan. Fadia beweerde later dat ze niet wist dat Bradley Smith's site gewijd is aan de Holocaust ontkenning, maar deze claim is niet geloofwaardig. De site identificeert zich duidelijk en zijn karakter en het doel zijn onmiskenbaar.
Rafeedie was mede redacteur van een website genaamd "The Free Arab Voice ', een site die verbazingwekkend walgelijk materiaal host. Het bevat essays over Holocaustontkenning en "de mythe van de gaskamers", een petitie die zelfmoordaanslagen onderschrijft, en een korte David Letterman-achtig lijst met als titel "Tien redenen waarom 'Israëlische' Joden Koshere doelen zijn."

Dat zijn heftige uitspraken van Jim Berger. Laten we daar eens dieper op induiken. Google geeft als je "The Free Arab Voice", invoert deze pagina als resultaat, waar meteen al te lezen valt:

Dear Readers of the Free Arab Voice,

We are proud to present to you a penetrating piece that goes into the personal and political makings of a human bomb. Hujayra al 'Arabi portrays the role a human bomb in the offing to deliver a simple, yet very eloquent, message. She makes no apologies for the state of mind our people have been driven into. Rather, she seeks to drive the point home by avoiding the third person. It's is I, the human bomb herself, who speaks to you now… Thus began Hujayra..

The Free Arab Voice

To all our Martyrs, past, present and future
Your Light cannot be extinguished

Confessions of a human bomb from Palestine
by Hujayra al 'Arabi
Dedicated to my brothers and sisters in Resistance in Iraq and in the Arab Nation

I do not want to die. I am not in love with death. I am not even 'half in love with easeful death' like the English poet. I want to live. I want to have a home filled with children, and I still want to be a doctor. From the age of about six, I dreamed of becoming a doctor, of being able to save lives. I wanted to do something real that would save the lives of my people.

Verder vind je op die website onder andere een "Revisionist Database: (database met alle artikelen van bekende holocaust ontkenners) en je kunt daar ook de boeken van deze revisionisten downloaden.

Dat Fadia Rafeedie zich daarmee bezighoudt is niet toevallig. Lees bijvoorbeeld hier de email uitwisseling waarin Edward Said zich bij de al-Awda achterban moet verontschuldigen nadat hij zijn afkeuring had uitgesproken over een geplande conferentie van Holocaust ontkenners in Beiroet, en hier hoe Paul Grubach oproept om in actie te komen tegen de dreigende uitwijzing van Holocaust ontkenner Germar Rudolf na een uitlevering verzoek van Duitsland.

Terug naar Milaan. Twee jaar eerder al (2001) was in Milaan, door slordigheid van deelnemers van de Al-Awda-Italia@yahoogroups.com, een mailing lijst aan het licht gekomen dat Wahhabieten, extreem-rechtse nazi's en linkse socialisten/communisten op basis van hun gedeelde haat voor Amerika en Israël een coalitie waren aangegaan. Sommige van deze groepen wilden de leiders van de anti-globalistische beweging afzetten om ze te vervangen door meer extremistische machthebbers. Er werden honderden berichten ontdekt die de meest extreme anti-Amerikaanse gevoelens uitten in combinatie met openlijke anti-joodse propaganda ter bevordering van de massamoord op de joden. Dit voorval gaf de verklaring, voor wat er gebeurde tijdens eerdere anti-Joodse demonstraties in Rome waar anti-globalistische jongeren verkleed als zelfmoordaanslag plegers marcheerden en schreeuwde: "Intifada tot de overwinning".

De Al-Awda afdeling in Italië werd gezamenlijk aangevoerd door de rechts-extremistische Miguel Guillermo Martínez-Ball en antizionistische activiste Susanne Scheidt(website). Terwijl Scheidt een voormalige militante is van extreme Duitse marxistische groepen, heeft Martinez antecedenten bij de neonazi strijd. Ook betrokken bleek Roberto Hamza Piccardo, secretaris van de UCOII, een front organisatie van de moslim broederschap. Piccardo (eerder actief voor"Autonomia Operaia" een marxistische guerrilla groep) heeft in het verleden in woord en geschrift herhaaldelijk blijk gegeven van zijn enthousiaste steun voor zelfmoordaanslagen.

In dit licht gezien is het niet zo verbazingwekkend dat publicaties van Arjan El Fassed regelmatig op extremistische en nationaalsocialistische websites verschijnen. Gênant is dat het een 2e kamerlid betreft, die het blijkbaar niet nodig vindt om zijn publicaties op websites, die de volledige uitroeiing van de het Joodse volk propaganderen, te sommeren deze te verwijderen. (voorbeeld 1, 2, 3, 4) Arjan el Fassed verklaarde overigens tegen Carel Brendel dat zijn activiteiten in 2001 voor al-Awda gestopt zijn. Ook beweerde hij, dat hij al sinds jaren niet meer voor Electronic Intifada werkt. Of hij ook betrokken is geweest bij Electronic Iraq of Electronic Lebanon, wordt uit zijn verklaring niet duidelijk. Wel geeft hij aan nog steeds in de adviesraad voor BADIL te zitten. Een tijdschrift dat eens per kwartaal verschijnt. Een korte blik op de website van BADIL leert dat dit tijdschrift nauw samenwerkt met al-Awda. Verder geeft hij aan, dat de Al-Awda afdeling in Vlaardingen, waar hij in maart 2010 zou spreken niets te maken zou hebben met de gelijknamige afdeling in de VS. Maar als je weet dat de internationale conferentie in de Doelen georganiseerd werd door de Vlaardingse afdeling van al-Awda, waar ook de Palestijn en ex-terrorist Ibrahim Al-Baz actief is, die bekend staat als de Nederlandse leider van de al-Awda beweging, overtuigd deze verklaring wederom niet.

[....]

Voor het volledige artikel zie: http://www.artikel7.nu/?p=46045

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten