maandag 5 maart 2012

UNRWA 'fabriceert' aan de lopende band Palestijnse vluchtelingen

De partijdige rol van de Verenigde Naties in de kwestie van de Palestijnse vluchtelingen wordt overduidelijk geïllustreerd door deze inkompoort van het Palestijnse vluchtelingenkamp AIDA van de UNRWA in Bethlehem, Judea. Bemerk de auto links met 'U N' en de blauwe VN-vlag in de mast links naast de poort. Die poort werdgebouwd en betaald door de Verenigde Naties via de UNRWA. De poort heeft de vorm van een sleutelgat met een grote sleutel er bovenop, symbool van de Palestijnse "terugkeer naar Israël". Iemand zal die mensen – bijna 64 jaar na dato – toch ooit duidelijk moeten maken dat geen terugkeer mogelijk is naar iets wat niet [meer] bestaat, waar ze nooit zijn geweest en waar zij slechts vage herinneringen koesteren aan wat hun verdwenen voorvad'ren ooit over hun fabelachtige 'ouderlijke heimat' hebben verhaald. De "terugkeer" van 7 miljoen Palestijnse afstammelingen van vluchtelingen naar Israël betekent de feitelijke vernietiging van Israël. Waarom zou Israël zichzelf willen vernietigen? Om de genocidale Arabische en Moslimwereld een dienst te bewijzen?
 

 

De UNRWA, speciaal opgericht voor Palestijnse vluchtelingen, heeft een ander mandaat dan de UNHCR die voor alle andere vluchtelingen bedoeld is. De UNHCR herhuisvest vluchtelingen en helpt ze van de vluchtelingenstatus af; de UNRWA bestendigt deze status en het probleem ad infinitum. De reden is dat de oplossing politiek zou zijn en men daar niet op vooruit kan lopen, maar men houdt zelf actief de wens tot 'terugkeer' naar Israel levend, ondanks het feit dat iedereen die even nadenkt snapt dat Israel natuurlijk nooit zal instemmen met de 'terugkeer' van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen, mensen die bovendien voor het merendeel helemaal niet in een Joodse staat willen leven en Israel helemaal niet erkennen. Daarnaast is het vreemd, welhaast absurd, dat er Palestijnse vluchtelingen in PA gebied en het door Hamas gecontroleerde Gaza zijn. Daar zijn de Palestijnen toch thuis en dus geen vluchteling? PA functionarissen hebben echter gezegd dat zij de Palestijnse vluchtelingen niet willen opnemen en permanente huisvesting willen geven, en ook dat zij geen Palestijns staatsburger kunnen worden. Zij hebben immers allemaal 'recht op terugkeer'. Dit druist natuurlijk in tegen het idee van twee staten voor twee volken en zou in scherpe bewoordingen veroordeeld moeten worden. Ook moet de steun voor UNRWA verbonden worden aan concrete projecten om de vluchtelingen te herhuisvesten.

 

RP

------------- 

 

Einat Wilf: UNRWA 'fabriceert' aan de lopende band Palestijnse vluchtelingen [Ben Bresky]

http://brabosh.com/2012/03/03/pqpct-gja/

MRT 3 , 2012 

Geplaatst door brabosh

 

Member of Knesset Einat Wilf Calls Arab Refugees "Manufactured" 

 

"Babies in Gaza krijgen de vluchtelingen status," zegt parlementslid Wilf. "Waarom steunen wij de Arabische wens om het conflict eeuwig te laten voortduren?" De UNRWA, het vluchtelingen hulpagentschap-alleen-voor-Palestijnen van de Verenigde Naties, beweert dat er bijna 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn, terwijl Israël zegt dat het er slechts 300.000 zijn. "Geen andere vluchtelingen in de wereld genieten generaties lang van de vluchtelingenstatus als de Palestijnen," zegt Einat Wilf.

 

 naar een artikel van Ben Bresky [Arutz-7] 

 

Parlementslid van de Knesset Einat Wilf (van de Onafhankelijkheidspartij van Ehud Barak) vraagt de "herstructurering van de UNRWA op het pad naar de vrede." In een gesprek met Josh Hasten van de Israëlische Nationale Radio zegt zij: "Het in standhouden van deze organisatie en zijn operatie om door te gaan met het fabriceren van vluchtelingen van dezelfde oude oorlog geeft geen signaal van vrede." Het gesprek werd rechtstreeks uitgezonden via Hasten 's Reality Bites podcast. Voor het volledige gesprek met parlementslid Einat Wilf, klik hier. 

 

De 'Eeuwige Vluchtelingen'
De UNRWA, voluit de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East genoemd, is een aparte vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die speciaal werd opgericht voor Palestijnse vluchtelingen en al hun nakomelingen. 

 

Volgens de website van de organisatie levert zij aan die bijzondere groep Palestijnse eeuwige vluchtelingen "hulp, bescherming en verdediging van zowat 5 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Syrië en het bezette Palestijnse grondgebied, in afwachting van een oplossing van hun benarde toestand. De UNRWA wordt bijna uitsluitend gefinancierd met vrijwillige bijdragen van de lidstaten van de Verenigde Naties." 

 

Parlementslid Wilf verklaarde Wilf, "babys in Gaza krijgen de vluchtelingenstatus. Zij leven onder hun eigen bestuur. Waarom werken wij samen met de Arabische wens om het conflict te bestendigen?" Parlementslid Wilf zegt dat de wens voor "recht op terugkeer" van vluchtelingen om binnen de grenzen van Israël te wonen in strijd is met de tweestatenoplossing." 

 

Zulk een oplossing verzoekt om een afzonderlijke Staat van Israël voor hen die behoren tot de Joodse etniciteit en daarnaast een Staat van Palestina, voor zij die behoren tot de Arabische etniciteit. Zij becommentarieerde dat diegenen die menen dat de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria een hinderpaal voor de vrede vormen, minstens zouden moeten overwegen of de vluchtelingenkampen van de UNRWA dat eveneens zijn. 

 

Arabieren doneren amper 7 miljoen dollar
Parlementslid Wilf verwees sarcastisch naar de analyse omtrent de hoeveelheid geld die de landen aan de UNRWA schenken. "Ik hou van het feit dat in het miljarden dollarbudget van de UNRWA, de Islamitische Bank, die 56 moslimlanden vertegenwoordigt, slechts 7 miljoen dollar schenkt," zei ze. "Dat zijn landen die hun Arabische broeders helpen. Vergelijk dat bijvoorbeeld met de Verenigde Staten die 250 miljoen dollars schenken. De rest van die begroting wordt gefinancierd door diverse Europese landen, Australië en Japan." 

 

Wat betreft het daadwerkelijk aantal Arabieren dat Israël verliet tijdens de oorlog die duurde vanaf 1948 tot april 1949, werd dit eveneens in vraag gesteld door parlementslid Wilf. "Wij berekenden 300.000," beklemtoonde zij. "Vandaag zouden er nog ongeveer 300.000 mensen in leven zijn in wat vandaag Israël is van voor 1948, die in aanmerking kunnen komen van de status van vluchteling. Het traditionele vergelijk luidt als volgt," zegt parlementslid Wilf. "De UNRWA zal worden ontmanteld nadat wij een allesomvattende en definitieve vredesovereenkomst hebben bereikt. Ik stel voor dat wij dit vergelijk moeten veranderen. De UNRWA moet nu geherstructureerd worden als wij ooit ergens in de toekomst vrede willen mogelijk maken." 

 

Parlementslid Wilf stelt voor dat Israël de donorlanden overtuigt om hun schenkingen niet meer op een lijst te plaatsen als geld dat aan vluchtelingen wordt gegeven. "Zij geloven dat zij humanitaire hulp verlenen," voegde zij eraan toe. "Blijf opo alle manieren geld schenken maar maak het los van een vluchtelingsstatus."

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten