donderdag 8 maart 2012

Toespraak van Benjamin Netanyahu (vertaald)

 
In pro-Israel kringen is enthousiast gereageerd op de toespraak van Netanyahoe voor de AIPAC. Het was dan ook een gepassioneerde speech om het gevaar van een nucleair Iran duidelijk te maken.
Iran apologeten en vredesaktivisten betogen dat Iran ofwel geen kernwapens nastreeft ofwel ze alleen wil gebruiken als afschrikking en drukmiddel.
 
Dat laatste zou al rampzalig zijn, als Israel zich bijvoorbeeld wil verdedigen tegen aanvallen van Hamas of Hezbollah, bondgenoten van Iran die nogal eens graag de Joodse staat met raketten bestoken.
Dat Iran niet daadwerkelijk haar kernwapens zou gebruiken, is nogal een gok gezien hoe fundamentalistisch en onscrupuleus het regime van de ayatollahs is, waarschijnlijk een grotere gok dan een pre-emptieve aanval riskeren.
 
Als de ayatollahs inderdaad zo verstandig zouden zijn, zouden ze die dreigende aanval makkelijk kunnen afwenden: ze kunnen a) hun atoomprogramma schrappen, en/of b) vrede sluiten met Israel en haar bestaansrecht erkennen. Dat lijkt niet onredelijk, maar zoveel redelijkheid vertrouwen de vredesaktivisten Iran ook weer niet toe. Vreemd...
 
Wouter
____________

 

[Letterlijk] Toespraak van Benjamin Netanyahu vertaald

http://joodsactueel.be/2012/03/06/letterlijk-toespraak-van-benjamin-netanyahu-vertaald/

Dinsdag 6 Maart 2012 21:07

 

Dank u voor uw hartelijk onthaal. Dit kon gehoord worden tot in Jeruzalem – de eeuwige en onverdeelde hoofdstad van Israël. Meer dan tweederden van het Congres is deze avond aanwezig. Ik waardeer jullie aanwezigheid zeer.

 

Toespraak van Benjamin Netanyahu tot de AIPAC – vertaling door Geert Versyck voor Joods Actueel

5 maart 2012

 

Toen ik afgelopen mei het Congres toespraak, stonden jullie spontaan op om te applaudiseren voor de staat Israël. Nu vraag ik de dertienduizend aanwezige vrienden van Israël om op te staan en jullie, vertegenwoordigers van het Amerikaanse volk toe te juichen. Democraten en Republikeinen, wij applaudiseren voor jullie onvoorwaardelijke toewijding aan Israël.

Graag spreek ik mijn erkenning uit voor Yossi Peled die hier vanavond aanwezig is. Yossi werd in België geboren. Zijn ouders brachten hem tijdens de Tweede Wereldoorlog onder in een christelijk gezin. Zijn vader en vele andere familieleden werden vermoord in Auschwitz. Zijn moeder overleefde de Holocaust, keerde terug om Yossi terug te halen en bracht hem naar Israël. Yossi werd één van Israël's grootste en moedigste generaals.

 

Vandaag is Yossi Peled minister in mijn regering. Het verhaal van Yossi's leven is het verhaal van het Joodse volk – het verhaal van een machteloos en staatloos volk dat uitgroeide tot sterk en trots land, in staat zichzelf te verdedigen. Dames en heren, Israël moet altijd het recht hebben om zichzelf te verdedigen.

Ik zou u graag spreken over een onderwerp waarover niemand het recent had…Iran. Elke dag lees ik in de kranten over rode lijnen en tijdslijnen. Ik lees over wat Israël beslist heeft te doen of wat Israël zou kunnen doen. Welnu, ik zal niet spreken over wat Israël zal doen of niet zal doen. Ik spreek daar nooit over. Maar ik wil u wel spreken over het gevaar van een Iraanse kernmacht. Ik wil u uitleggen waarom Iran nooit nucleaire wapens mag ontwikkelen.

 

President Obama herhaalde zijn engagement om zulks te verhinderen. Hij stelde duidelijk dat alle opties op tafel liggen en dat Amerika niet zal inbinden. Welnu, Israël voert dezelfde politiek. Wij zijn vastbesloten te verhinderen dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt. Alle opties liggen op tafel. En inbinden is zeker geen optie.

De Joodse staat zal niet toestaan dat diegenen die ons willen vernietigen over wapens beschikken waardoor dat doel kan bereikt worden. Een nucleair Iran moet een halt worden toegeroepen. Verbazingwekkend, maar sommigen weigeren te erkennen dat Iran nucleaire wapens nastreeft. Ziet u, Iran beweert dat het uranium verrijkt in het kader van medisch onderzoek. Dat zal wel! Een land dat ondergrondse nucleaire infrastructuur uitbouwt, dat intercontinentale raketten ontwikkelt, die duizenden centrifuges bouwt en internationale sancties incasseert doet dit alles om vooruitgang te boeken… in medisch onderzoek. Als je binnenkort een intercontinentale ballistische raket ziet voorbijvliegen, vrees dan niet. Het transporteert enkel isotopen voor medisch gebruik.

 

Dames en heren, als het er uit ziet als een eend, waggelt als een eend en kwaakt als een eend, wat is het dan? Inderdaad, een eend. En deze eend is een nucleaire eend. En het wordt tijd dat de wereld een eend, een eend noemt.

Gelukkig zijn zowel president Obama als andere wereldleiders er van overtuigd dat het idee dat Iran's kernprogramma niet militair zou zijn belachelijk is. Niettemin zijn er die een bijna even absurd idee wel willen aanvaarden:

 

Dat we een wereld moeten aanvaarden waarin Ayatollahs over atoombommen beschikken. Het is waar, zeggen zij, Iran is wreed, maar het is niet gek. Het is verwerpelijk maar niet onoverkomelijk. Verantwoordelijke leiders zetten de veiligheid van hun land best niet op de helling door te geloven dat 's werelds gevaarlijkste regime geen gebruik zal maken van 's werelds gevaarlijkste wapen. En ik beloof als eerste minister dat ik nooit zal gokken met de veiligheid van Israël.

Van in het begin heeft het bewind van de Ayatollahs elke internationale rechtsregel met de voeten getreden en alle normen opzij geschoven. Het heeft ambassades gegijzeld, diplomaten omgebracht en zijn eigen kinderen door mijnenvelden gestuurd. Het hangt homo's op en stenigt vrouwen. Het steunt de brutale uitmoording van de bevolking van Syrië door Assad. Iran is de wereldleider inzake steun aan terroristen. Het steunt Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza en terroristen overal in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. De handlangers van Iran voorzagen in honderden zelfmoordterroristen, plaatsten duizenden bermbommen en vuurden twintigduizend raketten af op burgers. Met terreur in de lucht en op de grond is Iran verantwoordelijk voor de moord op honderden, zoniet duizenden Amerikanen. In 1983 heeft Iran's handlanger Hezbollah de marinebasis in Libanon met een bomaanslag vernietigd. Hierbij kwamen 240 Amerikaanse soldaten om.

 

In de laatste tien jaar is het verantwoordelijk voor aanslagen op Amerikaanse soldaten in Afganistan en Irak. Nog maar enkele maanden geleden poogde het de ambassadeur van Saoudi-Arabië om te brengen bij een aanslag, hier enkele blokken vandaan. De daders stonden er helemaal niet bij stil dat verschillende senatoren en leden van het Congres gedood konden worden bij hun aanslag. Iran beschuldigt de Amerikaanse regering om 9/11 te hebben georchestreerd en ontkent de Holocaust. Iran roept openlijk op tot de vernietiging van Israël en ze werken aan dit doel. Elke dag, steeds opnieuw.

Ziehier hoe Iran vandaag handelt, zonder nucleaire wapens. Beeldt u zich in hoe zij zich morgen zullen gedragen mèt nucleaire wapens. Iran zal zo mogelijk nog meer roekeloos worden en nog gevaarlijker.

 

Er wordt recent veel gesproken over de kostrijs om Iran te stoppen. Het wordt tijd om te spreken over de kostprijs als Iran niet wordt gestopt.

Een Iran met nucleaire wapens zou het terrorisme aanzienlijk doen toenemen door een nucleaire paraplu te verschaffen aan de terroristen. Dit houdt in dat zijn handlangers als Hezbollah en Hamas aangemoedigd zullen worden om Amerika, Israël en andere landen aan te vallen omdat ze zich geruggesteund weten door een kernmacht.

Een Iran met nucleaire wapens zou de toevoer van olie kunnen lamleggen door de straat van Hormoez af te sluiten. Als je bezorgd bent over de huidige olieprijs, bedenk dan eens hoe hoog die prijs zou liggen als Iran de wereld kan afpersen. Als Iran nucleaire wapens verkrijgt zal het de weg openen voor Saoudi-Arabië, Turkije, Egypte en andere landen om eveneens nucleaire wapens te verwerven. 's Werelds meest onstabiele regio zou zo verworden tot een tikkende tijdbom. De grootste nachtmerrie is dat Iran zou kunnen dreigen met nucleair terrorisme. Het zou een schip kunnen uitrusten met een kernkop en het naar om het even welke haven sturen. Het kan een kernkop in een vrachtwagen plaatsen en naar om het even welke stad stuen. Sta eens stil bij de mogelijkheid dat kernwapens in handen vallen van extremisten die nu al duizenden voorgaan in betogingen waarbij leuzes worden geschreeuwd als "Dood aan Amerika" en "Dood aan Israël".

 

Omwille van onze voorspoed, omwille van onze veiligheid, omwille van onze kinderen mag Iran nooit over nucleaire wapens beschikken.

De meest gunstige oplossing zou zijn dat Iran zijn kernprogramma vreedzaam stopzet. Niemand zou meer tevreden zijn dan ikzelf en het volk van Israël mocht Iran zijn kernprogramma ontmantelen.

Tot nu toe, is dit nog niet gebeurd.

 

Reeds vijftien jaar waarschuw ik dat nucleair Iran een groot gevaar vormt voor mijn land en voor de vrede en de veiligheid van de wereld. De laatste tien jaar heeft de internationale gemeenschap diplomatie geprobeerd. Dit heeft niet gewerkt.

De laatste zes jaar heeft de internationale gemeenschap sancties opgelegd. Ook dit heeft niet gewerkt. Ik waardeer de recente inspanningen van president Obama om nog strengere sancties op te leggen. Deze maatregelen treffen Iran's economie. Spijtig genoeg volhardt Iran in zijn nucleaire opmars. Israël heeft geduldig afgewacht hoe de internationale gemeenschap dit probleem zou aanpakken.

 

Wij hebben gewacht totdat diplomatie zou werken.

Wij hebben gewacht totdat sancties zouden werken.

Niemand kan het zich veroorloven nog veel langer te wachten.

 

Als eerste minister van Israël zal ik nooit toelaten dat mijn volk moet leven met de dreiging van uitroeiing.

Sommige commentatoren stellen dat Iran beletten om de kernbom te verkrijgen gevaarlijker is dat Iran de bom te laten hebben.

Zij zeggen dat een militaire confrontatie met Iran de reeds geleverde inspanningen zou teniet doen, niet efficiënt zou zijn en nog meer wraak van Iran zou opleveren. Ik ken deze argumenten. Ik heb ze nog gehoord. Ik heb ze nog gelezen. Ik heb in mijn bureau een briefwisseling tussen het World Jewish Congress en de US War Department. Het gebeurde in 1944. Het World Jewish Congress smeekte de Amerikaanse regering om Auschwitz te bombarderen. Vijf dagen later kwam het antwoord. Ik lees het voor: "Zo'n operatie kan enkel slagen door aanzienlijke luchtsteun weg te halen, noodzakelijk voor onze successen op andere plaatsen… en in elk geval zou het maar een minimale impact hebben, onvoldoende om de inzet van onze bronnen te waarborgen…" En nu komt de meest merkwaardige zin, ik citeer: "Zo'n inspanning zou nog zwaardere wraakmaatregelen van de Duitsers kunnen uitlokken." Denk daar eens over na: "nog zwaardere wraakmaatregelen" – dan de Holocaust.

 

Vrienden, 2012 is niet 1944. De Amerikaanse regering vandaag is anders. Je kon dit horen in de toespraak van president Obama gisteren. Maar hier is het punt dat ik wil maken.

Ook het Joodse volk is anders. Vandaag hebben we onze eigen staat. Het doel van de Joodse staat is de Joodse toekomst veilig te stellen. Daarom moet Israël ten allen tijde in staat zijn zichzelf te verdedigen tegen om het even welke vijand.

 

Wij waarderen te zeerste het grote verbond tussen onze beide landen. Maar als het aankomt op het overleven van Israël moeten wij zelf ons lot in handen nemen. Het is de lotsbestemming van Israël om inzake vrijheid een vooruitgeschoven positie te bekleden in het Midden-Oosten. De enige plaats waar minderheden over alle rechten kunnen beschikken. Het enige land waar Arabieren te volle over burgerrechten beschikken. De enige plaats waar christenen hun geloof kunnen belijden. De enige plaats waar echte rechters recht spreken. Als eerste minister van Israël zal ik nooit iets toelaten dat Israël's democratische levenswijze bedreigt. En zeer specifiek zal ik discriminatie van vrouwen nimmer dulden.

Deze week zullen we lezen over een vrouw die de Joodse geschiedenis veranderde. In synagoges overal ter wereld zullen Joden het Purimfeest vieren. We zullen horen hoe 2.500 jaar geleden een Perzische antisemiet het Joodse volk zocht uit te roeien. We zullen horen hoe zijn plan werd gedwarsboomd door een moedige vrouw: Esther. In elke generatie zijn er die het Joodse volk willen vernietigen.

We hebben het voorrecht te mogen leven in een tijd waarin er een Joodse natie is die in staat is om het Joodse volk te verdedigen. We zijn dubbel gezegend om zovele vrienden als jullie te mogen hebben, Joden zowel als niet-Joden, die houden van de staat Israël en opkomen voor zijn recht op zelfverdediging. Dank voor uw vriendschap, dank voor uw moed, dank om zij aan zij te staan met de enige echte Joodse staat.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten