zaterdag 10 maart 2012

Kan Een Nubiër Zijn Huid Veranderen, Of Een Panter Zijn Vlekken?

 

Een maand geleden betoogde correspondent Rolf Bos in een ‘analyse’ in de Volkskrant, dat Hamas heus toch wel duidelijke tekenen van matiging vertoont, en rechtse havik Netanyahu met zijn deels niet-koosjere achterban dat al dan niet moedwillig negeert, zo ongeveer.

De IdiJood van Oy Vey! blog maakte daar korte metten mee. De titel is een citaat uit Jeremia 13:23

 

______________

 

 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 2012

Kan Een Nubiër Zijn Huid Veranderen, Of Een Panter Zijn Vlekken?

http://oyveyblogger.blogspot.com/2012/02/kan-een-nubier-zijn-huid-veranderen-of.html

 

In een analysestuk in de Volkskrant van 10/02/2012 concludeert Rolf Bos het volgende:

 

"...het heeft er alle schijn van dat Hamas enkele van zijn militante veren afschudt. Netanyahu had dit kunnen opvatten als een hoopvolle teken. De premier koos maandag echter voor en pavlovreactie: van Hamas valt niets goeds te verwachten. Nooit en te nimmer. Netanyahu's achterban, waarvan een deel openlijk droomt van een Groot-Israël, een Joods land tussen zee en Jordaanrivier zonder Palestijnen, zal tevreden zijn. Palestijnen en gematigde Israëliërs - ja, die zijn er nog - hebben het nakijken."

 

Kort samengevat komt de argumentatie van de heer Bos hierop neer: (i) tijdens de recente onderhandelingen met de Hamas in Doha heeft "president" Abbas zijn steun uitgesproken voor de tweestatenoplossing en de voortzetting van vredesonderhandelingen met Israël. Hamas-chef Meshaal heeft daar geen punt van gemaakt. (ii) Geïnspireerd door de Arabische lente heeft de Hamas de weg van de gewapende terroristische strijd tegen Israël verlaten en predikt nu geweldloos verzet. (iii) In een kleine kring heeft Hamas-chef Meshaal aangegeven dat, wat hem betreft, het voortbestaan van Israël binnen de grenzen van 1967 bespreekbaar is. (iv) Formeel heeft Meshaal het bestaan van Israël nooit erkend. Hij heeft het gebruik van geweld tegen Israëlische burgers nooit afgezworen, laat staan afgekeurd. En hij heeft de verschillende akkoorden, die tussen Israël en de Palestijnen in de afgelopen jaren afgesloten zijn, nooit geaccepteerd. Maar hij heeft wel handen geschud met Abbas. (v) Meshaal heeft zijn banden met Iran en Syrië verbroken. (vi) Meshaal heeft handen geschud met de gematigde Jordaanse koning Abdullah en heeft 'officiële' bezoeken gebracht aan gematigde staten zoals Turkije, Tunesië en Egypte.


Gezien het feit dat de Volkskrant een kwaliteitskrant is die zich ook gehouden weet aan de journalistieke code is er kennelijk iets vreemds gebeurd tussen het moment dat de redactie van de Volkskrant de inhoud van de krant van 10/02 heeft vastgesteld en het verschijnen daarvan. De redactie van de Volkskrant had de hierboven geciteerde conclusie van de heer Bos immers nooit willen goedkeuren, te meer omdat het hier om een analysestuk gaat en niet om zomaar een opiniestuk. Deze conclusie van de heer Bos volgt simpelweg niet uit de bovengenoemde argumenten. Die argumenten zijn bovendien feitelijk onjuist of maar half waar, ze zijn geheel onkritisch ten opzichte van de woorden en daden van zowel Abbas als Meshaal en ze zijn bijna geheel losgezongen van belangrijke contextgegevens, die alternatieve verklaringen en nuanceringen van de door de heer Bos genoemde feiten en half-feiten mogelijk maken.

Om ons punt kracht bij te zetten, hier een aantal feiten en interessante contextgegevens, die de heer Bos gemakshalve achterwege heeft gelaten:

 

"Hamas’s no longer undisputed leader Khaled Mashaal is now in deep trouble. He’s having difficulty finding a new home after leaving Damascus, and during his travels across the Arab world, he’s meeting with growing opposition to his policies from within his own movement. This is the most serious rift ever within Hamas’s ranks. It has already turned into a bitter public controversy between Mashaal and his few loyalist lieutenants, versus his own Deputy Head of the Political Bureau, Dr. Musa Abu-Marzuq, and the top leaders in Gaza." (lees hier)

 

"Palestinian Prime Minister Ismail Haniya said gun is Palestine's only response to the Zionist regime. Rejecting any compromise with Zionist regime, Haniya said, 'Gun is our only response to Zionist regime. In time, we have come to understand that we can obtain our goals only through fighting and armed resistance and no compromise should be made with the enemy.' Also regarding Fatah-Hamas compromise, he said resistance is one of the basic principles of Palestinian nation. Palestinian Prime Minister speaking in Iranian state TV, said, 'Path of resistance continues and if we make any compromise, it is for resistance and obtaining Palestinians' rights.'" (lees hier, met dank aan EoZ)

 

Het heeft er alle schijn van dat Hamas zijn militante veren niet heeft afgeschud. Rolf Bos had dit natuurlijk kunnen weten. De heer Bos koos echter voor en pavlovreactie: Hamas wordt gematigd en vredelievend, maar van Israël valt helaas niets goeds te verwachten. Nooit en te nimmer. De achterban van Hamas, waarvan een deel openlijk droomt van een Groot-Palestina, een Islamitisch land tussen zee en Jordaanrivier zonder Joden, zal tevreden zijn. Israëliërs en gematigde Palestijnen - ja, die zijn er nog - hebben het nakijken.


Zoals de vraag of een Nubiër zijn huid kan veranderen of een panter zijn vlekken, zo is de vraag of onze media, wat het Midden-Oosten betreft, nog iets goed kunnen doen.

 

Geplaatst door De idijood op 12:36

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten