donderdag 8 maart 2012

Knessetlid Ilatov: Iran propageert oplossing Hitler

 

Netanyahu maakte de vergelijking ook, nog dramatischer zelfs, toen hij de oproep van de internationale gemeenschap om geen geweld te gebruiken en het via sancties en diplomatie te proberen, vergeleek met argumenten van de Geallieerden om Auschwitz niet te bombarderen. Die vergelijking gaat ver, want op het moment wordt er nog niemand gedood en ook met een Iraans kernwapen zullen de Joden niet weer in de machteloze positie terecht komen van destijds. Dat Iran het niet goed voor heeft met Israel en de Joden, en dat een Iraans kernwapen Iran enorm zal versterken en de machtsbalans drastisch zal wijzigen, valt niet te ontkennen. Hoe men het precies aan zal pakken is onbekend, maar men zal ook zonder een directe aanval het kernwapen gebruiken om Israel te verzwakken en tegen te werken en haar belangen zoveel mogelijk te schaden. Het is al vaak gezegd: een Iraans kernwapen is niet alleen slecht voor israel maar ook voor de regio, voor Europa en voor de VS. Het betekent bovendien een verdere verspreiding van kernwapens, mogelijk ook naar terroristische groeperingen zoals Hezbollah.  

 

RP

--------

 

Knessetlid Ilatov: Iran propageert oplossing Hitler

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/knessetlid_ilatov_iran_propageert_oplossing_hitler_1_627287#.T1SyhmDTd0g.facebook

05-03-2012 10:16 | Van een medewerker 

 

NIJKERK – „De oplossing die Hitler bedacht voor het Jodenvraagstuk wordt nu gepropageerd door Ahmadinejad." Knessetlid Robert Ilatov (Yisrael Beiteinu) sprak zaterdag in Nijkerk over de dreiging die Israël voelt uitgaan van Iran. Hij was te gast op een conferentie van AMI Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jeruzalem. 

 

AMI is een internationale stichting die Joden en christenen wil samenbrengen. Parlementslid Ilatov vertelt aan het begin van zijn betoog kort iets over zijn aliya (immigratie). „Ik ben geboren in Oezbekistan, maar mijn familie is in 1985 naar Israël getrokken. We moesten altijd naar de Nederlandse ambassade, omdat die onze belangen in Moskou en Warschau vertegenwoordigde. In Rusland hebben Joden het altijd heel moeilijk gehad en we zijn dus dankbaar voor de Nederlandse hulp die we kregen."

Ilatov merkt op dat er een duidelijk verband is tussen zijn persoonlijke geschiedenis en de geschiedenis van zijn volk. „We hebben altijd te maken gehad met vervolging en achterstelling. Nu is er een sterke dreiging vanuit Iran. Hitler bedacht de Endlösung en de hele wereld zweeg, zelfs toen men wist wat er gaande was. Nu ontkent Ahmadinejad de rechtsgeldigheid van de staat Israël. Hij noemt ons land een kankergezwel. En opnieuw zwijgt de wereld." 

 

Het parlementslid benadrukt dat Israël Iran geen aanleiding geeft om zo te dreigen. „Wij proberen vreedzaam te leven binnen onze eigen grenzen. Wij maken op geen enkele wijze aanspraak op Iranees grondgebied. Toch gaat Iran onverminderd door met het ontwikkelen van een nucleair programma. Wij proberen al vijftien jaar om internationale aandacht te krijgen voor deze dreiging, maar onze stem lijkt al die jaren niet te worden gehoord." 

 

Iran heeft in de afgelopen jaren een wereldwijd terreurnetwerk opgebouwd dat heel machtig is, is Ilatovs overtuiging. „Terreuraanslagen zijn goed uitgedacht. Daar gaat een lange training aan vooraf. Iran heeft hiervoor de kennis en het geld." De dreiging van Iran gaat niet alleen Israël, maar heel de wereld aan, meent Ilatov. „De raketten van Iran hebben een bereik van 5000 kilometer. Ze kunnen dus ook een bedreiging vormen voor Europese landen." 

 

Wat heeft Iran op het oog met deze dreigementen? Volgens Ilatov is het eerste doel de voortzetting van de islamitische revolutie. „We zien ook in landen om ons heen dat de islam heel machtig wordt. De verkiezingen in Egypte en Tunesië laten zien dat fanatieke moslims in deze landen de overhand krijgen. De situatie wordt daarmee voor Israël steeds nijpender." 

 

Het tweede doel van Iran is het vergroten van de macht door meer olievoorraden in bezit te krijgen. „De grootste olievoorraden liggen rond de Perzische Golf en de Kaspische Zee, maar niet allemaal in Iran. Iran zal er alles voor doen om ook de bronnen in andere landen in bezit te krijgen." 

 

Ilatov vreest dat er in het Midden-Oosten een grote wapenwedloop gaande is. Ook van Turkije, Saudi-Arabië en Egypte verwacht hij dat ze bezig zijn met het ontwikkelen van een nucleair programma. Israël houdt zich volgens hem aan sancties die door omliggende landen met voeten getreden worden. „De geschiedenis heeft ons genoeg geleerd. Wij nemen dit zeer ernstig. Vooral Iran laat zich door niets en niemand gezeggen. Het bevriezen van financiële tegoeden zoals nu gebeurt, is niet indrukwekkend genoeg voor dit land. Er is militair ingrijpen nodig om Iran aan banden te leggen." 

 

Op de vraag of een aanval door het Israëlische leger tegen Iran geen optie is, twijfelt de politicus. „Wij vallen niet graag aan. We willen dat niet, omdat onze soldaten geen huurlingen zijn. Het zijn onze kinderen, onze zonen en dochters."

Shlomo Hizak, een Messiasbelijdende Jood, verspreidt voor de stichting Bijbels en christelijke lectuur onder immigranten die pas in Israël zijn komen wonen. Hij was ook een van de sprekers op de conferentie.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten