woensdag 10 november 2010

Kristallnachtherdenking en Rene´ Danen - NIW

 
Hieronder nog een scherp commentaar op de vanavond weer gehouden Kristallnachtherdenking. Het NOS Journaal besteedde aandacht aan de herdenking, vreemd genoeg zonder enige melding te maken van de controverse eromheen. Zeker daar veel van de kritiek uit Joodse hoek komt, was het toch vrij relevant geweest om hier melding van te maken....
 
De voorgeschiedenis kort op een rij:
 
Nederland Bekent Kleur (NBK) werd begin jaren '90 opgericht als een breed platform om de toenemende xenofobie in Nederland tegen te gaan. Aktiviteiten concentreerden zich vooral rond 21 maart (VN-dag tegen racisme) en 9 november (Kristallnachtherdenking). Rond de eerste dag werden aanvankelijk goed bezochte landelijke demonstraties gehouden in Amsterdam, naast tal van lokale aktiviteiten. In Sittard haakte bv. Sittard Tegen Racisme en Apartheid hierop in met diverse aktiviteiten. Ook aan de Kristallnachtherdenking deden we meerdere keren mee, o.a. samen met de (linksradikale) Jongerenbond. Dit was ook bij ons niet zozeer een pure herdenking van de Jodenvervolging in nazi-Duitsland, maar ook een waarschuwing tegen de huidige intolerantie.
Nederland Bekent Kleur heeft na de moord op Pim Fortuyn een aantal jaren geen herdenking meer georganiseerd, nadat de herdenking van 2001 zeer slecht bezocht was en bekritiseerd werd vanwege het te politieke (anti-Fortuyn) karakter.
 
Het Centraal Joods Overleg (CJO) werd in 1997 opgericht en hield zich vooral bezig met claims uit de Tweede Wereldoorlog en verwante zaken, en organiseerde daarnaast - naar aanleiding van het toenemende antisemitisme - in 2003 en 2008 een Kristallnachtherdenking in Amsterdam, met de intentie dit elke 5 jaar te doen. In 2008 pakte echter ook NBK - in de loop der jaren versmald tot een vrij kleine groep waarin de Internationale Socialisten (IS) een grote rol spelen - de herdenking weer op. De IS was echter erg omstreden vanwege meerdere pro-Palestijnse manifestaties en aktiviteiten met een sterk anti-Israel en deels ook antisemitisch karakter, die juist mede de aanleiding hadden gevormd voor de herdenking door het CJO in 2003. Er vonden zo in 2008 twee Kristallnachtherdenkingen los van elkaar plaats in Amsterdam.
 
 
Wouter
_____________
 
 
Kristallnachtherdenking  
 
Nieuw Israelisch Weekblad 5 nov., artikel Esther Voet, redactrice

De Kristallnachtherdenking in Amsterdam op dinsdag 9 november is ook dit jaar gekaapt door de organisatie Nederland Bekent Kleur, waarvan het kopstuk René Danen steeds verder in opspraak raakt. Hoog tijd voor Joods Nederland om het heft in eigen handen te nemen.
Kristallnachtherdenking 2010 ligt in ieder geval voor wat betreft Joods Amsterdam aan gruzelementen. Want kun je als zelfbewuste Jood die zwarte bladzij uit de geschiedenis nog wel publiekelijk herdenken wanneer de organisator van die Amsterdamse herdenking René Danen van Nederland Bekent Kleur heet?

René Danen ligt de laatste tijd hevig onder vuur en het is niet de eerste keer dat er in Joods Nederland verontwaardiging over hem heerst.
In 2008 kreeg bijvoorbeeld Ed van Thijn er in dit NIW van langs toen hij tijdens de 70ste herdenkingsdag naast Danen en zijn kameraad Rabbae een speech gaf. Terwijl de Kristallnachtherdenking onder schijnheilige blikken gericht op 'ons' Joods Verzetsmonument aan de Amstel werd gepolitiseerd door Danen en kompanen, moest de om de vijf jaar gehouden herdenking van het CJO, het Centraal Joods Overleg, plaatsvinden in de Boekmanzaal van de Stopera, letterlijk op een steenworp afstand. René Danen noemt dat nu naar het NIW een aansluitende herdenking, ja ja...

De Joodse gemeenschap kent René Danen al langer. Hij was het die als organisator tijdens een Kristallnachtherdenking in 2000 toestond dat de bijeenkomst werd misbruikt voor Palestijns-politieke doeleinden geuit door Abdou Menebhi, die Israël op één lijn stelde met het naziregime. Het was toen Jacques Grishaver van het Auschwitz Comité die Menebhi van het podium haalde.
Begin 2009 filmde Ruben Koekoek de beruchte anti-Israël demonstratie op het Museumplein en schreef een ingezonden brief naar De Echo [ingekort]:
 
"„De demonstratie kon worden gekenmerkt als extremistisch en antisemitisch, er werden de meest smakeloze vergelijkingen met de Holocaust gemaakt en natuurlijk mocht het traditionele 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' niet ontbreken. René Danen van Nederland Bekent Kleur was ook aanwezig. Geheel begrijpelijk dat deze vooraanstaande racismebestrijder aanwezig was, om ter plekke deze eclatante vorm van racisme keihard te veroordelen. Tot mijn verbazing stelde hij zich echter voor als organisator van de demonstratie. [...]
Het is onverenigbaar dat de voorzitter van Nederland Bekent Kleur tevens organisator is van een van de grootste openbare uitingen van antisemitisme in Amsterdam sinds de Tweede Wereldoorlog. Door het niet kordaat optreden tijdens de demonstratie en het uitblijven van een veroordeling en excuses na afloop van dit evenement heeft hij zichzelf gediskwalificeerd als racismebestrijder. René Danen kan het zich niet veroorloven om zowel een Kristallnachtherdenking te organiseren, als de demonstratie van 3 januari op het Museumplein. Racisme mag niet getolereerd worden. Ook niet tegen Joden. René Danen, beken kleur!"
 
Daarnaast was er ook een filmpje: ( http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/01/de_stasi_praktijken_van_rene_d.html ) waarop duidelijk te zien is hoe een man met heldenmoed, Ben Kok, zich met een Israëlische vlag durft te vertonen, vervolgens omringd wordt met palestijnensjaaltjes en hoe dan ineens Danen opdoemt die zich voorstelt als organi- sator van de demonstratie en eist dat de camera uit gaat. Let wel: een demonstratie is een openbare gelegenheid waar gewoon gefilmd mag worden. Datzelfde oog- en mondsnoeren zagen we ook terug in de aanklacht die Danen met onder anderen zijn kompaan Mohamed Rabbae aanspande tegen Geert Wilders met als resultaat de rechtszaak waar we de afgelopen maanden collectief van hebben kunnen genieten, en dat zullen we de komende tijd ook nog wel even doen. Danen profileert zich inmiddels op een manier waarmee Femke Halsema in ieder geval niet blij meer is.
De GroenLinks-top zit in haar maag met Danen en Mohamed Rabbae, die anderen het zwijgen (en zien) willen opleggen. Ze verzuchtte op Twitter: „Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging 'oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons."
Ook was er het onthullende artikel van 2 oktober in weekblad Elsevier, van de hand van Wierd Duk, waaruit blijkt dat Danen – voorheen voor sommigen nog het toonbeeld van tolerantie – er veel extremere denkbeelden op na houdt dan tot voor kort nog algemeen werd aangenomen. En uitgerekend deze figuur heeft een van de meest traumatische gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis, de Kristallnacht, gekaapt en gebruikt die voor zijn eigen boodschap.
 
Schrijfster dezes werd in het Elsevier-artikel van 2 oktober geciteerd met de quote: „Hamasaanhangers horen niet thuis bij een herdenking van de Kristallnacht." Want: herdenken? Een must! Doortrekken naar het heden? Noodzakelijk! Maar politiseren en voor eigen propaganda gebruiken? Dat is een 'nee'.
Danen verklaart dinsdagmiddag echter tegenover het NIW: „Wij doen dit al achttien jaar, ook dit jaar, en zullen daar ook mee doorgaan." Op de vraag welke bobo's of jobo's dit jaar bij zijn herdenking aanwezig zullen zijn antwoordt hij: „Het programma is nog niet rond."
Deze week circuleerde een artikel van Carel Brendel op internet, waarin niet alleen wordt gesteld dat politiek links zich lijkt af te keren van Danen, maar ook wordt er een link gelegd tussen Danen en de Internationale Socialisten die op hun site reclame maken voor zowel de herdenking als  daarnaast hun nieuwe periodiek met de titel: Geen Nederlandse steun aan apartheid – Palestina Vrij – Boycot Israël.
 
Op de vraag van het NIW aan Danen of hij lid is van de Internationale Socialisten, antwoordt hij: „Ik ben nergens lid van, ben lid van maar een partij en dat is GroenLinks."
„Maar ook daar lig je de laatste tijd nogal onder vuur."
„Ik ben niet van plan daarop in te gaan, dat doe ik wel naar de personen zelf."
„Begrijp je dat de Joodse gemeenschap moeite heeft met jouw betrokkenheid bij de organisatie van de Kristallnachtherdenking?"
„De Joodse gemeenschap bestaat niet, kijk naar onze sprekers." Daarmee doelend op Ed van Thijn (2008) en Awraham Soetendorp (2009).
NIW: „Begrijp je dat we moeite hebben met de vergelijking tussen een van de meest traumatische gebeurtenissen uit de Joodse geschiedenis en wat er nu in de samenleving gebeurt?"
Danen: „Er is geen sprake van vergelijking. Wij willen alleen een waarschuwend effect uit laten gaan."

Vraag is natuurlijk: wat doen wij als Joodse gemeenschap met het feit dat het kwaad dat is geschied op 9 november 1938 is gekaapt door stemmen in onze samenleving, waarvan inmiddels klip en klaar is dat deze groep moslims zieliger vindt dan Joden om nog maar te zwijgen over de sympathieën ten opzichte van het Midden-Oosten?
Hoe kunnen wij ausgerechnet bij het monument voor het Joods Verzet aan de Amstel hand in hand staan met mensen die de Jodenvervolging willen ombuigen naar een vergelijking met zogenaamde 'moslimvervolging' waarvan in Nederland toch echt geen sprake is en deze gebeurtenis aangrijpen voor eigen politieke doeleinden?
 
Het probleem is dat het CJO, die ook in 2003 en 2008 een Kristallnachtherdenking organiseerde, dat maar eens in de vijf jaar doet. Mensen in Amsterdam die tussentijds willen herdenken zijn dus eigenlijk gedoemd dat met deze club te doen, of thuis.
Gelukkig lijkt het erop dat dit het laatste jaar zal worden waarin geen alternatief wordt geboden. Al eerder lag er een plan van het CJO om ook volgend jaar – dus na drie en niet na vijf jaar – weer te gaan herdenken.
 
Na overleg met het NIW bracht het CJO woensdagmiddag een verklaring uit, waarin onder meer wordt gesteld:
"Hoewel het CJO het van groot belang acht dat dit moment [Kristallnacht] herdacht wordt, kan het CJO zich niet herkennen in de wijze waarop dit momenteel in Amsterdam gebeurt. De bijeenkomst in Amsterdam is in hoge mate gepolitiseerd. Deze politisering heeft niets meer te maken met een waarschuwing tegen antisemitisme en racisme nu, laat staan met een herdenking van het verleden. Het Centraal Joods Overleg heeft in het verleden steeds elke vijf jaar een Kristallnachtherdenking in Amsterdam georganiseerd. Vanaf volgend jaar zullen we dat elk jaar gaan doen, omdat we niet kunnen accepteren dat de Jodenvervolging door organisaties en personen misbruikt wordt voor hun eigen politieke agenda'". Einde citaat, zie voor de complete verklaring de Varia.
Laten we hopen dat we volgend jaar tijdens een waardige herdenking, vertegenwoordigers uit het hele politieke spectrum mogen begroeten, van links tot rechts. Wat te denken van 'Een ander links geluid', tenminste anders dan dat van René Danen?
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten