donderdag 18 november 2010

De mythe van de matiging van Hamas (IMO blog)

 

IMO Blog, 2010

Een kennis wees me onlangs op een artikel waarin - zogenaamd heel gedocumenteerd en goed onderbouwd - wordt 'aangetoond' dat Hamas vrede wil en er prima mee te praten is. De auteur, actief in het CDA, wees op het voorstel van Hamas voor een langdurig bestand, en niet Hamas, maar Fatah zou het geweld zijn begonnen dat tot de gewelddadige coup in de Gazastrook leidde in 2007. Dat was ook helemaal geen coup want Hamas verdedigde zich terecht tegen de door het Westen opgeleide strijders van Fatah, terwijl het nobele Hamas nota bene bereid was met hen de macht te delen. Enzovoorts. Het komt overeen met wat Anja Meulenbelt op haar blog beweert over Hamas, en wat in verdunde vorm ook in de mainstream media te vinden is. De milde en kritiekloze houding tegenover Hamas was een van mijn conclusies uit het NRC onderzoek, waarin ik de berichtgeving van NRC Handelsblad over twee periodes onder de loep heb genomen. Ook de NOS is mild wat betreft Hamas: net als bij de NRC worden de ergste uitspraken nooit getoond, terwijl Hamas woordvoerders regelmatig hun kant van de zaak mogen komen uitleggen.

Een paar weken geleden liet Hamas leider Machmoud Zahar zich weer eens helemaal gaan.
Al Aqsa TV zond een toespraak uit van Hamas leider Machmoud Al Zahar waarin hij de vernietiging van de Joden voorspelt (en toejuicht) en uitlegt waarom zij van overal vandaan verdreven zijn, en ook spoedig uit Palestina zullen worden verdreven. Het is een knap staaltje antisemitische opruiing, dat zo van Joseph Goebbels afkomstig kon zijn.
Op de Dagelijkse Standaard staat een samenvatting:

Al-Zahhar lardeert zijn 'betoog' met historische voorbeelden uit Europa. Zo refereert hij aan de Jodenverdrijving uit Frankrijk in 1253, uit Groot-Brittannië in 1280 en uit Spanje in 1492. Hij vraag de huidige Fransen en de Britten waarom zij die Joden er in de Middeleeuwen ook alweer hebben uitgegooid. Hij geeft ook het antwoord: omdat zij het bloed uit de Fransen hebben gezogen, zodat er uiteindelijk geen andere weg overbleef dan de Joden eruit te gooien. Hij heeft het ook over de Jodenverdrijving uit Holland, uit 1444, waar ik eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord en waarover ik op internet ook zo snel niet iets kon vinden.
En natuurlijk heeft hij het over Hitler (in een retorische vraag aan het 'pre-Hitler-Duitsland') en – nogal eufemistisch – de 'Jodenverdrijving' uit Duitsland in 1945. Bij dat laatste vraag je je af of dit Holocaustontkenning is, of dat de Holocaust als aanmoediging wordt beschouwd om het nog een keer te gaan doen. Al-Zahhar vertelt zijn aanhang dat het verdrijven en vernietigen van Joden historisch gezien heel normaal is (de Europeanen deden het ook al) en wat betreft Palestina slechts een kwestie van tijd is. Kortom, hij houdt de moed erin. Na zulke beelden kan niemand meer zeggen dat hij het niet geweten heeft..."


Hij eindigt zijn tirade met:
"You have no place among the nations of the world and are headed for annihilation."
(klik hier voor de clip)

Dat weten de Joden dan ook weer. En nu maar lekker slapen, de Kozakken komen vannacht heus niet, en anders zal God ons wel beschermen, of niet. Ik bedoel, als ik zulke dingen lees dan denk ik meteen: 'gelukkig dat jullie dit niet meer zo makkelijk kunnen uitvoeren, want de Joden hebben nu een staat en militaire macht.' Maar beiden worden algemeen ter discussie gesteld door het denkende deel der natie en vooral het links denkende deel der natie. Israël mag geen geweld gebruiken tegen Hamas maar moet ermee praten, en moet er begrip voor hebben dat mensen 'uit wanhoop' raketten afschieten en aanslagen voorbereiden. Aanslagen die dankzij de 'illegale apartheidsmuur' en de 'dagelijkse razzia's van het Israëlische leger' (formulering van Stop de Bezetting) van honderden per jaar tot bijna nul zijn teruggebracht.

In een paginagrote advertentie riepen honderden prominenten vorig jaar op om te praten met Hamas.

Om via onderhandelingen een eind aan het conflict mogelijk te maken, moet de Europese Unie zonder voorwaarden het gesprek aangaan met alle partijen in het conflict, inclusief Hamas. Een toekomstig vredesakkoord is alleen mogelijk als het tot een verzoening komt tussen de Palestijnse organisaties en als alle Palestijnse partijen bij het vredesproces betrokken worden.
Het huidige Europese beleid om Hamas – ondanks het mandaat dat de organisatie kreeg van de Palestijnse kiezers - uit te sluiten van het politieke proces heeft er mede toe geleid dat er een gewelddadig conflict uitbrak tussen Hamas en Fatah en dat de bevolking van Gaza collectief door een blokkade werd gestraft. Het is tijd dat de Nederlandse regering en de Europese Unie hun steun uitspreken voor een dialoog met alle partijen in het conflict, inclusief Hamas, zodat een alomvattend vredesproces mogelijk wordt.


Aldus de advertentie. Het initiatief kwam van onder andere EAJG, bekend van haar nazi vergelijkingen, waarbij de Israëli's de nazi's zijn en de Palestijnen de verzetsstrijders. De idee dat de gewelddadige coup van Hamas werd veroorzaakt door haar uitsluiting, en dat niet Hamas, maar de Westerse boycot, verantwoordelijk is voor het geweld en voor de Israëlische blokkade, is absurd. Het is bijna gênant om te zien hoeveel intelligente mensen hun handtekening onder deze nonsens hebben gezet. De rivaliteit en strijd tussen Fatah en Hamas is oud en ingegeven door onder andere clan rivaliteiten en een totaal andere benadering van met name de religie. Al in de jaren 30 vielen de leden van de radikale Husseini clan rivaliserende clans aan en doodden duizenden leden van de Nashashibi en Nusseibeh clans. Arafat fungeerde later een beetje als een bindende figuur, maar na zijn dood is de strijd tussen Fatah en Hamas opgelaaid.

Het moge duidelijk zijn dat het Westerse beleid tegenover Hamas niet erg succesvol is, maar of dat door de boycot komt is een andere vraag. Het argument van de voorstanders van een dialoog met Hamas is, dat als je Hamas erbij betrekt en serieus neemt, ze zich vanzelf (nog verder) zullen matigen. Je kunt nou eenmaal zo'n groot deel van de Palestijnse bevolking niet uitsluiten, ze hebben immers in democratische verkiezingen voor Hamas gestemd. Echter, peiling na peiling laat sinds enkele jaren zien dat Hamas' populariteit tanende is, en zij ver achterblijft bij Fatah. Dit geldt zowel voor de Westoever als de Gazastrook. Bovendien is er geen enkele aanwijzing dat ze zich hebben gematigd sinds ze in de regering zitten, zoals veelvuldig wordt beweerd. De voorstellen voor een langdurig bestand dateren al uit de jaren '90, maar telkens werden daaraan totaal irreële voorwaarden gesteld, zoals een volledige Israëlische terugtrekking uit de Westoever en Oost Jeruzalem en de terugkeer van alle vluchtelingen en hun nakomelingen. Gedurende de tien of twintig jaar van het bestand kan Hamas zich voorbereiden op de toekomstige strijd, die men vanuit de heuvels van de Westoever en Oost Jeruzalem op veel gunstigere voorwaarden kan voeren dan vanuit het piepkleine Gaza.

Bovendien is de boycot vanaf het begin niet serieus en consequent uitgevoerd. Allerlei landen, ook buiten de Arabische wereld, zoals Rusland, Noorwegen en Zwitserland, en allerlei politici en organisaties hebben zich er niet veel van aangetrokken en voerden op verschillende niveaus gesprekken met Hamas. Die gesprekken hebben haar legitimiteit en haar machtspositie in Gaza aanzienlijk versterkt. De felle en veelgehoorde kritiek op de boycot, veelal ook door 'deskundigen' en allerhande organisaties die zich met het conflict en internationale diplomatie bezighouden, heeft dit eveneens versterkt. Hamas is in feite nooit echt geïsoleerd geweest, en wist daardoor dat zij de aan haar gestelde eisen (erkenning, stoppen met geweld etc.) kon negeren zonder dat dit serieuze consequenties had. De felle en eenzijdige kritiek op de blokkade van Gaza en het negeren van de grootschalige wapensmokkel hebben Hamas ook in de kaart gespeeld. Hamas weet dat wanneer Israël bij een legeroperatie ook burgers dood, zij internationaal onder zwaar vuur komt te liggen, en maakt daar handig gebruik van. Tijdens de Gaza Oorlog werd het feit dat Hamas continu vanuit burgergebied opereerde, en raketten afschoot vanuit tuinen en ze opsloeg in moskeeën nauwelijks bekritiseerd en door de VN zelfs glashard ontkend. Alle aandacht ging naar het 'disproportionele geweld' van Israël.

Eveneens verbluffend is hoe de media en weldenkend Nederland alle uitspraken als bovenstaande van Hamas leiders weten te negeren en zo een mythe in stand houden van een organisatie die pragmatisch is geworden en slechts tegen de bezetting strijdt. Dat is het beeld dat Hamas van zichzelf naar het Westen toe probeert te portretteren, zoals uit dit artikel blijkt:

Hamas, of course, has been carefully nurturing an image of moderation and pragmatism - an image that is happily believed by the likes of Jimmy Carter and Stephen Walt and MJ Rosenberg. Hamas works assiduously to place moderate-sounding op-eds in major newspapers, all to feed the wishful thinking of leftist wishful thinking and latent anti-Zionism.

Explicit anti-semitism is not on Hamas' current agenda.

So, Palestine Press Agency reports, Zahar received an urgent memo from Hamas' Damascus leadership rebuking him for his impolitic statements.

The memo stated "that the efforts of the Hamas leadership in Damascus with the West and Europe have been opening up new political avenues, and we must preserve them." The memo said that he has to stay away from words like "Jews" and instead use words like "the occupation" - which is exactly what Hamas normally does, even when referring to Israel within the 1949 armistice lines.

The Damascus leaders emphasized that Gaza leaders should not talk about extermination and annihilation of Jews, or uprooting of Jews from the land of Palestine. Instead, those terms should be replaced by saying that they are seeking to liberate the occupied Palestinian territories, and the removal of the Zionist occupation of our land, and to emphasize to Americans that "our hostility is not for the Jews or Judaism, but those who have occupied our land."


Meestal houdt Hamas zich aan deze regels, vooral wanneer men met Westerse media of leiders praat, maar er glipt weleens wat tussendoor. Onderling heeft men het waarschijnlijk vaak over Joden en hoe erg zij zijn, en daar ziet men ook helemaal geen probleem in. Dat het niet de eerste keer is dat Zahar of andere leiders zich op een dergelijke manier uitlaten, moge duidelijk zijn, maar hier nog even een paar voorbeelden:

Op een conferentie samen met Sjeik Yousef Al -Qaradhawi zei Hamas leider Khaled Meshaal het volgende (uitgezonden op Al Jazeera TV op 16 juli 2007):

"I want to make it clear to the West and to the German people, which is still being blackmailed because of what Nazism did to the Zionists, or to the Jews. I say that what Israel did to the Palestinian people is many times worse than what Nazism did to the Jews, and there is exaggeration, which has become obsolete, regarding the issue of the Holocaust. We do not deny the facts, but we will not give in to extortion by exaggeration. As for the Zionist holocaust against the Palestinian people, and against the peoples of the Arab and Islamic nation - this is a holocaust that is being perpetrated in broad daylight, with the coverage of the media of globalization. Nobody can deny it or claim that it is being exaggerated."

Hamas vertegenwoordiger Osama Hamdan zei in augustus 2007 in een interview:

"We are making the preparations for a confrontation. This is not because we need to be prepared for an Israeli act of aggression – after all, aggression is intrinsic to this entity – but because the final goal of the resistance is to wipe this entity off the face of the Earth. This goal necessitates the development of the capabilities of the resistance, until this entity is wiped out."

Op het Hamas TV station Al Aqsa TV worden de meest walgelijke dingen over Joden gezegd, opgeroepen hen te doden en de Holocaust ontkend dan wel geminimaliseerd. In het handvest van Hamas zijn ook diverse klassieke antisemitische thema's terug te vinden zoals de Joodse almacht en hun overheersing van Westerse regeringen, banken etc. waarbij expliciet naar de Protocollen van de Wijzen van Zion wordt verwezen. Bovendien wordt de Hadith aangehaald die zegt dat alle Joden moeten worden gedood voordat het einde der tijden kan aanbreken.

Kortom: er is geen spoor van wat voor matiging dan ook, en Israël heeft alle reden Hamas als een zeer gevaarlijke organisatie te beschouwen, die verslagen moet worden voordat een rechtvaardige vrede een kans kan krijgen.

Ratna Pelle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten