zaterdag 25 mei 2013

VN: Israelisch-Palestijns conflict niet minder belangrijk dan crisis Syrië

 

Het ontbreekt de VN niet aan aandacht voor het Israelisch-Palestijns conflict, en aan aandacht voor met name alles wat Israel doet. Geen enkel conflict en geen enkel ander land mag zich in een dergelijke belangstelling verheugen. Op talloze bijeenkomsten van VN gremia zoals de mensenrechtenraad of onlangs de jaarlijkse bijeenkomst van de Wereld Gezondheids Organisatie worden slechts over een land specifieke resoluties aangenomen: Israel.  

 

Toch meent Robert Serry, de speciale VN coordinator voor het Midden Oosten vredesproces (hoeveel andere conflicten kennen zo'n coordinator?) ervoor te moeten waarschuwen dat de aandacht voor Syrië niet ten koste gaat van die voor het Israelisch-Palestijns conflict.

Hij zegt onder andere:

"Ending the conflict in Syria is a matter of great urgency and must be the top priority of the international community. At the same time, it would be mistaken, and dangerous, to assume that a resolution of the Palestinian-Israeli conflict is less important. Now is not the time to relent in our commitment to advancing the prospects for the resumption of meaningful talks towards the realization of a two-state solution. This is the time for concerted action in support of a substantive initiative lest we miss the slight opening that has been offered in recent months." (31")

Deze extreme focus op Israel-Palestina is niet gezond en vooral ook niet bevorderlijk voor de vrede. Zeker, druk van buiten kan helpen, maar juist andere problemen worden vaak veronachtzaamd wat een oplossing bemoeilijkt. De macht die de islamisten in verschillende Arabische landen naar zich toe (dreigen te) trekken, is een serieus gevaar voor de toch al moeizame verhoudingen met Israel, en zal vrede en verzoening verder bemoeilijken. De rol van religie en fundamentalisten lijkt steeds groter te worden, waarmee een pragmatische oplossing waarbij beide kanten moeten geven en nemen moeilijker wordt; immers, met god aan je zijde ben je minder geneigd tot een compromis.... 

 

RP

---------

 

Israeli-Palestinian conflict not less important than Syria crisis: UN envoy

http://www.unmultimedia.org/radio/english/2013/05/israeli-palestinian-conflict-not-less-important-than-syria-crisis-un-envoy/ 

 

LISTEN / DOWNLOAD

Robert Serry addressing the Security Council on the situation in the Middle East

 

A senior United Nations diplomat has warned the international community about the danger of focusing on the Syrian crisis at the expense of finding a resolution to Palestinian-Israeli conflict.

Robert Serry, the UN Special Coordinator for the Middle East Process briefed the Security Council on Tuesday on the situation in the region.

He said the Middle East continues to undergo a period of "grave turmoil with tragic human consequences and an uncertain outcome."

Mr. Serry said regional tensions have mounted as the bloodshed continued in Syria, while the fighting also crossed borders and UN peacekeepers in the Golan area of separation found themselves in harm's way.

 

"Ending the conflict in Syria is a matter of great urgency and must be the top priority of the international community. At the same time, it would be mistaken, and dangerous, to assume that a resolution of the Palestinian-Israeli conflict is less important. Now is not the time to relent in our commitment to advancing the prospects for the resumption of meaningful talks towards the realization of a two-state solution. This is the time for concerted action in support of a substantive initiative lest we miss the slight opening that has been offered in recent months." (31")

 

Robert Serry said there are serious and determined quiet diplomatic efforts to break the political deadlock and bring Israelis and Palestinians back to the negotiating table.

He added that the renewed effort by the United States and sustained personal engagement of the US Secretary of State John Kerry in these efforts is cause for encouragement.

Donn Bobb, United Nations.

Duration: 1'26"

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten