donderdag 23 mei 2013

Onderzoeksrapport EO - "Israël: uit het oog, uit het hart"

 
Naar aanleiding van Israels 65-jarig bestaan heeft de EO een onderzoek laten doen naar de kennis over en houding ten opzichte van de staat Israel. De kennis houdt niet over en het begrip en sympathie nemen af, mede door de eenzijdige berichtgeving in de media, de ontkerkelijking, en het feit dat de oorlog en de omstandigheden waaronder Israel is opgericht steeds verder in het verleden liggen en de jongere generaties hiervan steeds minder op de hoogte zijn.
 
Het onderzoeksrapport is hier te vinden.
 
Op de EO website staan bij beide artikelen ook video's over het onderwerp, met o.a. reacties van Esther Voet, Roelof Bisschop en de Israelische ambassadeur.
 
Wouter
______________
 
 
VIDEO | Nederlanders weten weinig over Israël
Bekijk het volledige onderzoeksrapport

EO / 22-05-2013

http://www.eo.nl/geloven/programma/israel-65/item/artikel/nederlanders-weten-weinig-over-israel/

De EO liet in het kader van het 65-jarig bestaan van de staat Israël onderzoeken hoe Nederland tegen Israël, Joden en hun geloof aankijkt. Grote verdeeldheid komt daarbij aan het licht. De grote meerderheid wijst antisemitisme resoluut van de hand, maar ten aanzien van de toekomst van het land en de verbondenheid van de Nederland daaraan lopen de meningen sterk uiteen.

Ook Nederlandse moslims zijn in het onderzoek betrokken en opvallend genoeg is de meerderheid van hen voor de zogenaamde 2-staten oplossing. Verder valt op dat het Joodse geloof door de meeste Nederlanders positief bejegend wordt. Dat is een groot verschil ten aanzien van de islam: grote groepen Nederlanders denken zeer negatief over deze religie.
 
Het volledige rapport is hier te downloaden. De hoofdlijnen op een rijtje:

  • Nederlanders zijn verdeeld over Israël. Een derde van de Nederlanders is negatiever gaan denken over de politiek in Israël, maar de meerderheid wil streng optreden tegen antisemitisme. Nog eens een derde heeft een positieve houding naar Joden, maar dat is gelijk aan hun houding naar andere religies. 1 op de 7 Nederlanders is vrij positief over Israël. Jongeren zijn negatiever.
  • Er is veel onwetendheid over Israël. Weinig mensen volgen het conflict, veel mensen zijn 'neutraal' in hun houding. Feitelijk is er weinig bekend over ontstaansgeschiedenis van Israël.
  • Christenen zijn overwegend positiever richting Israël en de Joden, maar dit geldt vooral voor protestanten. Katholieken zien het huidige Israël minder vaak als voortzetting van het Israël uit de Bijbel.


Download het volledige onderzoek (PDF).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nederlanders negatiever over Israël

EO / 16 mei 2013

 
Ruim een derde van de Nederlanders is negatiever gaan denken over Israël. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de EO in het kader van het 65-jarig bestaan van de staat.

Esther Voet, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, verbaast zich niet over de uitslagen. Ze wijt de kritiek aan de politieke situatie rondom de bezette gebieden. 'Maar mensen moeten wel verschil maken tussen het beleid van de regering van Israël, en Israël het land.'

Beeldvorming
Ook voor Roelof Bisschop, kamerlid voor de SGP en vriend van Israël, komt de uitslag niet onverwacht. 'De media is ook redelijk kritisch op Israël, en het verbaast ons niet dat in het kielzog daarvan de publieke opinie ook kritischer wordt over Israël. Als er duizend raketten op Israël terechtkomen, hoor je daar nauwelijks iets over.'

Christenen
Uit het onderzoek blijkt ook dat in de kritiek op Israël er geen verschil is tussen christenen en niet-christenen. Protestanten zijn wel overwegend positiever over Israël dan katholieken.

Moslims
De houding van Nederlanders tegenover Joden was niet positiever of negatiever dan tegenover andere geloven. Een opmerkelijk verschil was er alleen met moslims. Maar liefst 41 procent van de Nederlanders was (zeer) negatief over moslims. Ook daarin was er geen verschil tussen christelijke en niet-christelijke Nederlanders.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten