donderdag 23 mei 2013

Moslimgeleerde Libanon: "Had Hitler de Joden maar echt afgeslacht"

 

Het lijkt misschien een beetje op een kapotte grammofoonplaat, maar we vinden het toch belangrijk dit soort berichten geregeld op te nemen, omdat ze de olifant in de kamer tonen die Westerse onderhandelaars, journalisten en politici vaak niet willen zien. Het is fantastisch dat Kerry probeert het vredesproces weer op gang te krijgen, en het is van groot belang dat Nederland zich binnen EU verband inzet voor toenadering tussen Israel en de Palestijnen en Arabische wereld, maar zolang dit soort zaken dagelijkse kost is op Arabische televisiestations is vrede een illusie. Dit zijn de ideeën waarmee veel Arabieren groot worden en die zij geloven. Het zijn hetzelfde soort ideeën en propaganda als de nazi's over Duitsland en (een deel van) Europa uitstortten en dat miste zijn uitwerking niet. Daarom moet iedere poging tot vrede in de regio gepaard gaan met een discussie over het virulente antisemitisme onder Palestijnen en in de Arabische wereld. 

 

RP

--------

 

Had Hitler de Joden maar echt afgeslacht

Woensdag, Mei 22, 2013  

http://likud.nl/2013/05/had-hitler-de-joden-maar-echt-afgeslacht/ 

Hieronder volgt een gedeelte uit een religieus televisieprogramma met Tareq Hawwas van de Internationale Bond van Moslim Geleerden, dat werd uitgezonden op Al-Quds TV (Libanon) op 18 april 2013.

Weer een voorbeeld van de in de islamitische wereld verankerde Jodenhaat, en dat deze door onze media wordt verzwegen.

"De Joden behoren tot de ware vijanden van de islamitische gemeenschap. Hun vijandschap begon al met het begin van de islam.

Het is uitgebreid vastgesteld door islamitische geleerden dat de profeet Mohammed stierf als gevolg van het eten van vergiftigd vlees, dat hem door een joodse vrouw in Khaybar gegeven was. Zij nodigde hem uit bij een maaltijd en gaf hem vergiftigd schapenvlees. Zij wist dat hij van schapenpoot hield, dus zij vulde dat met gif. Toen hij proefde, vertelde zij dat. Sommigen zeggen dat het lam zelf sprak, terwijl anderen zeggen dat Hij een openbaring gehad. De profeet Mohammed stond op, maar enkele delen van het gif resteerden.

Dus beschouwen de geleerden de profeet Mohammed als martelaar, omdat hij stierf door het gif dat hem gegeven was door de Joden. Daarvoor hadden sommige joodse stammen al geprobeerd om een steen tegen hem te gooien en zij probeerden een aantal maal om moordenaars op hem af te sturen. Dit zijn niet zo maar beweringen, het is goed vastgelegd. Deze samenzweringen begonnen al toen het eerste licht van de islam begon te gloeien, toen al probeerden zij in het geniep samen te zweren tegen de islam.

De Joden zijn de vijanden van onze gemeenschap, en zij stellen alles in het werk om te voorkomen dat onze gemeenschap machtig wordt. Zij hebben hun methoden. Maar voordat ik daarop in ga, weet iedereen die de Joden kent al dat dit soort gedrag bij hun hoort.

Allereerst, zij behoren tot de mensen die het Allah het meest afwijzen. Niemand heeft meer leugens aan Allah toegeschreven dan de Joden. Zij zeiden dat Allah een kind had, dat Hij slecht is, en dat Hij gierig is. De joden hebben aan Allah alle negatieve eigenschappen toegedicht, die men niet eens zou moeten toedichten aan gewone mensen. Zo zijn de Joden, de mensen die Allah het meest afwijzen.

Bovendien zijn zij de moordenaars van de profeten. Hoeveel profeten hebben zij afgeslacht! Zij slachtten Yahya en Zacharia en probeerden de profeet Mohammed te doden. Zij zijn het die probeerden om Jezus te doden. Zij zijn de moordenaars van de profeten.

Dan zijn het ook nog lafaards. Allah zei: "Zij zullen niet met jullie vechten, behalve vanuit ommuurde steden." Wat er in Palestina gebeurt, bewijst de lafheid van de Joden, en bewijst dat zij de meest laffe van Allah's schepselen zijn. Als zij niet die op afstand bestuurbare wapens hadden, waar zij zich achter verschuilen … Bij Allah, zij zijn te laf om man tegen man te vechten.

Zij zijn de meest gierige van alle volkeren. Verdorvenheid, bedrog en misleiding zijn in hen verankerd. De joden – op slechts enkele uitzonderingen na – hebben een natuurlijke neiging in de richting van bedrog. De Joden hebben geen probleem met het schenden van verdragen. Zij hebben er geen respect. Wat is gebeurd is met Palestina vanaf het begin en tot de huidige dag, laat ons zien dat de joden zelfs voor geen dat een overeenkomst of internationale verdrag hebben gerespecteerd dat zij hebben ondertekend.

De islamitische gemeenschap heeft te lijden gehad van deze schendingen van verdragen door de Joden sinds de dagen van de profeet Mohammed in Al-Madina. Deze eigenschappen leiden er toe dat zij gebruik maken van alle vormen van bedrog en misleiding. Daarom moeten zij trucs gebruiken om de islamitische gemeenschappen te bedriegen, allereerst en vooral, door de economie. Zij hebben verstand van financiën, zodoende …

Toen zij over de hele wereld werden verspreid ten tijde van Hitler … Overigens, het meeste van wat er gezegd wordt over dat bloedbad, is overdrijving en leugens. Als Hitler hen echt had afgeslacht, was de mensheid van hen verlost geweest. Maar Hitler was barmhartiger dan zij zelf. Zij maken van die kleine gebeurtenis iets om de wereld te chanteren.
Kortom, hun verspreiding over de hele wereld, hun gevoel van verbanning, en hun gevoel dat zij niets kunnen bereiken zonder geld, zorgde ervoor dat zij de economie willen manipuleren.

Zij slaagden daarin in de VS – en daarvoor zelfs al, in Groot-Brittannië … De grootste bedrijven zijn van de Joden, zodat zij toen zelfs geld leenden aan Groot-Brittannië. Zij deden hetzelfde in de Verenigde Staten. Tegenwoordig zijn in de Verenigde Staten veel van de grootste bedrijven van alle sectoren – zoals de automobiel-, parfum- en vliegtuig-industrie – van de Joden. Zij exploiteren de media. Kortom, hun belangen in de economie is duidelijk en onweerlegbaar. Zij gebruikten de economie om loyaliteit te kopen en veel van hun doelen te bereiken.

Ook maken zij gebruik van seks tegen hun tegenstanders. De Joden zitten achter de grootste distributeurs van seksuele producten, omdat zij denken dat dit de mensen bezig houdt. Zo kunnen zij hun doelen bereiken. Seks is het beste middel zij hebben. Zij gebruiken het tegen hun tegenstanders.
Zij sturen vrouwen om mensen te chanteren, met behulp van seks. Die Livni, kandidaat premier van die zogenaamde Joodse staat, zei het: "Ja, ik gebruikte seks om de doelstellingen van de Joodse staat te bereiken." 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten