vrijdag 12 maart 2010

Stop de hetze tegen Israël


Israel bashers beweren zelf voortdurend de mond ter worden gesnoerd door de zogenaamd zo machtige Israellobby, maar protesteren zelf tegen zo ongeveer iedere pro-Israel bijeenkomst of conferentie of pro-Israel spreker. Vaak wordt niet alleen de organisatie, maar ook de lokatie aangeschreven en onder druk gezet om de bijeenkomst af te gelasten. Dit is de afgelopen jaren in Nederland meermaals voorgekomen, met helaas soms het door de Israel bashers gewenste resultaat (bijvoobeeld een bijeenkomt met iemand van het Israelische leger vorig jaar in het Apollo Hotel). Ook in de VS, dat zogenaamde bolwerk van de Israellobby, zijn de laatste maanden verscheidene bijeenkomsten en lezingen afgelast ofwel ernstig verstoord. De sprekers (bijvoorbeeld ambassadeur Michael Oren) werden uitgejouwd en uitgescholden en het spreken onmogelijk gemaakt. Tot zover het respect voor de vrijheid van meningsuiting van veel Palestina-sympathisanten.
Ook tegen de CIDI conferentie in het Vredepaleis in Den Haag werd gedemonstreerd. Stop de Bezetting had het Vredespaleis een brief geschreven waarin onder andere stond:
 
Wij hebben informatie ontvangen dat het CIDI, een politieke lobbygroep die schaamteloos pro-Israel is, op 10 maart a.s. een symposium organiseert met als onderwerp "A Safe Israel in a Peaceful Middle East".
 
Die informatie had het vredespaleis naar ik aanneem al eerder ontvangen, maar toch fijn dat ze er even aan werden herinnerd. Wat is er overigens schaamteloos aan pro-Israel zijn? Kun je volgens SdB ook niet-schaamteloos pro-Israel zijn? Een beetje stiekum of hoe stellen ze zich dat voor? Ik hoor het graag.
Een veilig Israel en een vreedzaam Midden-Oosten, brrr, wat eng, dat moeten we niet hebben nee. Dat is wel een demonstratie waard. Zoals Isser hieronder ook opmerkt, deze quote zegt het helemaal.
 
RP
--------------
 

Stop de hetze tegen Israël

Gisteren was er een symposium in Den Haag getiteld Een veilig Israel in een vreedzaam Midden-Oosten waaraan onder meer werd deelgenomen door Maxime Verhagen, Mark Rutte, de Israëlische ambassadeur Harry Kney-Tal en vele andere prominenten. Stuk voor stuk experts in hun vakgebied.

Nu is het genoegzaam bekend dat daar waar Israël wordt genoemd de Israëlhaters onmiddellijk in actie komen om uit te leggen dat helemaal niet kan wat er gebeurd in dit land. Hoe durft het CIDI een symposium te organiseren in het Vredespaleis. Daar moest actie op komen. Zo gezegd zo gedaan en daarom hadden de haters van "Stop de bezetting" een met uw belastingcenten gefinancierde actie georganiseerd die opriep tot een demonstratie tegen het Symposium. Tegelijkertijd  ging een brief uit naar de uitbaters van het Vredespaleis de Carnegie Foundation.
Even een kleine quote uit de brief:

Wij hebben informatie ontvangen dat het CIDI, een politieke lobbygroep die schaamteloos pro-Israel is, op 10 maart a.s. een symposium organiseert met als onderwerp "A Safe Israel in a Peaceful Middle East".

Bovenstaande quote zegt het helemaal. Daar waar het CIDI en de participanten zoeken naar een duurzame vrede voor alle partijen zoekt "stop de bezetting" de vernietiging van de staat Israël. Een wezenlijk verschil mij dunkt.

Daarom mijn oproep aan "stop de bezetting"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten