dinsdag 2 februari 2010

Israël voor het eerst in nevenorganisatie VN-Mensenrechtenraad

 
Nadere informatie van Brabosh over de toelating van Israel tot de JUSCANZ.
 
________________

Israël zetelt voor het eerst in randorganisatie van VN-Mensenrechtenraad

28/01/2010 brabosh

Na decennia van systematische uitsluiting, werd Israël het lidmaatschap verleend van een nevenorganisatie van de Verenigde Naties in Genève, het Europese hoofdkwartier van de wereldorganisatie. De toelating van Israël aan JUSCANZ, een overleggroep in de rand van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UN Human Rights Council) werd afgelopen vrijdag bij consensus goedgekeurd en bevestigt alzo dat het de Joodse staat beschouwt als een 'gelijkgezinde' staat. JUSCANZ is de afkorting (uitgesproken als juicecans – blikken fruitsap) voor de niet-EU-democratieën Japan, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland – De groep werd in het verleden af en toe uitgebreid met Noorwegen, Zwitserland en andere westerse landen.

Om dit te laten gebeuren in Genève, en vooral dan binnen de door de Arabieren gedomineerde Raad voor de Mensenrechten, is dit een historische prestatie voor Israël en voor het beginsel van de gelijkheid. Het is een belangrijke prestatie in een arena waar regressie de norm is en een die het Israël zal mogelijk maken voor de eerste keer deel te nemen aan een VN-adviesgroep over de mensenrechten. Dit is vooral belangrijk in een tijd waarin landen van plan zijn om de VN-Raad voor de Mensenrechten in 2011 te hervormen, een orgaan dat herhaaldelijk een oogje dichtkneep voor de slachtoffers van de wereld van schendingen van de mensenrechten.

De diplomatieke overwinning volgt na jaren van diplomatieke inspanningen, die werden ondersteund door UN-Watch als een noodzakelijke uitvoering van het gelijkheidsbeginsel van het Handvest van de Verenigde Naties te waarborgen voor alle naties, groot en klein. De Verenigde Staten is een van stuwende landen geweest dat dit uiteindelijk kon gebeuren.

Met de aanstelling van de Libische diplomaat Ali Abdussalam Treki (afb. links), vriend van Moeamar Khadafi de president van de terroristenstaat Libië, die als de nieuwe voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, op 23 september 2009 de 64ste sessie opende van de Vergadering, ziet het er niet enkel voor Israël slecht uit (zie hier), maar ook voor de holebi beweging wordt het al niet veel rooskleuriger.

In een persconferentie die na het einde van de Algemene Vergadering volgde, vroegen enkele journalisten Ali Treki wat hij dacht over de "Declaration for the Universal Decriminalisation of Homosexuality," die officieel werd afgekondigd op 19 december 2008. Ali Abdussalam Treki antwoordde misprijzend: "Het moratorium op de decriminalisering van de homoseksualiteit 'is onaanvaardbaar'", en vervolgde "Dit is een zeer netelige kwestie. Als moslim, ben ik het er niet mee eens. Ik denk dat het voor de meesten in de wereld niet aanvaardbaar is, en het is volstrekt onaanvaardbaar voor onze traditie en religie". Het leverde hem de Homofobieprijs 2009 op, uitgereikt door Belgisch minister Pascal Smet.

De wijziging van de diplomatieke positie van Israël binnen de VN geldt niet voor het JUSCANZ overlegorgaan in New York en heeft verder ook geen invloed op de voortzetting van de uitsluiting van Israël uit de Aziatische regionale groep. UN-Watch heeft bij de Verenigde Naties beroep aangetekend om de nog resterende discriminerende barrières voor de volledige en gelijkwaardige deelname van Israël aan stemmingen in de Verenigde Naties en overlegblokken op te heffen.

In het bijzonder dringt UN-Watch bij de Raad voor de Mensenrechten erop om haar permanente agendapunt gericht tegen Israël te verwijderen; de post van een vaste onderzoeker op te heffen over vermeende Israëlische mensenrechtenschendingen, waarbij de schuld vooraf bij het beleid van Israël wordt gelegd en waarbij drie kwart van alle resoluties van de Verenigde Naties zijn gewijd aan de eenzijdige afkeuring van Israël en Israël meer het voorwerp is van bijzondere bijeenkomsten vergeleken met het totaal aantal sessies voor de rest van de wereld samen [Israël is de facto altijd schuldig tot het tegendeel is bewezen, maar wie màg dat nog wel bewijzen en tegenover wie en wie ver-oordeelt dan?...]

Die post van vaste onderzoeker [UN Permant Investigator] is momenteel in het bezit van Richard Falk, sinds 2008 speciale VN-rapporteur over mensenrechten schendingen in de Palestijnse gebieden en vooral berucht als theoreticus en verbreider achter zijn zogeheten 9/11 samenzwering. Als je dat allemaal objectief bekijkt is het wel een mooi zootje geworden daar bovenaan de top van de Verenigde Naties [..]

Voor een overzicht van alle speciale sessies, zie verder.

Achtergrond: Lijst van alle buitengewone bijeenkomsten van de VN-Mensenrechtenraad

Vanaf haar oprichting in juni 2006, heeft de VN-Mensenrechtenraad Raad 10 bijzondere bijeenkomsten (UN Special Session) gehouden, waarvan zes werden gesponsord door de Arabische staten en besteed aan de eenzijdige veroordeling van Israël en vier anderen aan de rest van de wereld samen.

Twee extra bijeenkomsten werden gehouden over de voedsel- en financiële crisissen, waarbij voor beide problemen met een beschuldigende vinger werd gewezen naar het Westen. Hierna volgt een summiere samenvatting.

 • 12de buitengewone bijeenkomst (oktober 2009): Israël werd veroordeeld wegens vermeende schendingen van mensenrechten (maar Hamas werd niet veroordeeld) en keurde het verslag van de VN-Mensenrechtenraad fact-finding missie over het Gazaconflict (het Goldstone Rapport) goed.
 • 11de buitengewone bijeenkomst (mei 2009): Loofde de regering van Sri Lanka (en negeerde de moord op 20.000 burgers).
 • 10de buitengewone bijeenkomst (februari 2009): De wereldwijde financiële crisis (waarbij de schuld eenzijdig bij het Westen werd gelegd).
 • 9de buitengewone bijeenkomst (januari 2009): Veroordeelde Israël voor de oorlog in Gaza (en negeerde het terrorisme van Hamas).
 • 8ste buitengewone bijeenkomst (november 2008): Over de crisis in Congo (en faalde de onderzoekscommissie opnieuw aan het werk te krijgen, die eerder op het jaar door dezelfde Raad was aangesteld).
 • 7de buitengewone bijeenkomst (mei 2008): Wereldwijde voedselcrisis (waarbij de schuld eenzijdig bij het Westen werd gelegd).
 • 6de buitengewone bijeenkomst (januari 2008):  Veroordeling van Israël voor haar acties in de Gazastrook (en negeerde het terrorisme van Hamas).
 • 5de buitengewone bijeenkomst (oktober 2007): Over de schending van de mensenrechten in Myanmar (voorheen Birma) door de militaire junta en protesten tegen het huisarrest van Aung San Suu Kyi, mensenrechtenactiviste en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991 en de Sacharovprijs voor de Vrije Meningsuiting in 1990.
 • 4de buitengewone bijeenkomst (december 2006) Over de oorlog in Darfoer (waarbij Soedan werd geprezen voor haar goede 'samenwerking').
 • 3de buitengewone bijeenkomst (november 2006): Veroordeling van Israël voor de beschieting van Beit Hanoun, een Palestijnse stad in de Gazastrook (en negeerde het terrorisme van Hamas).
 • 2de buitengewone bijeenkomst (augustus 2006): Veroordeling van Israël voor de oorlog in Libanon van 2006 (en negeerde het terrorisme door Hezbollah).
 • 1ste buitengewone bijeenkomst (juli 2006): Veroordeling van Israël voor haar antwoord na de gevangenneming van Gilad Shalit (en negeerde het terrorisme van Hamas).

Bron: UN Watch: First Time: Israel Allowed into UN Human Rights Caucus van 27 januari 2010

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten