donderdag 4 februari 2010

Deel van Tweede Kamer boos over uitspraken Gretta Duisenberg met subsidie SdB

 
Met dank aan het immer gedreven IsraNed, hieronder de kamervragen over Gretta Duisenbergs jongste uitlatingen en de subsidiestromen naar haar kwalijk riekende bende van "Stop de Bezetting". Helaas is niet de hele 'Kamer boos' erover. Zoals te doen gebruikelijk zal het de linkse partijen worst wezen, zolang ze niet zo over moslims praat. Ook de meeste grote media zwijgen erover, ondanks dat deze door de zionisten worden gecontroleerd. (Waar zat ook weer dat ironie-teken op mijn toetsenbord?) Verbluffend is dat Gretta's eigen website Stop de Bezetting tot nu toe ook de zaak doodzwijgt...
 
Zie eerder hierover:
 
 
Wouter
________________

Kamer boos op Duisenberg

http://www.israned.com/2010/02/kamer-boos-op-duisenberg.html
 
Gretta Duisenberg heeft met haar uitspraak dat 'zionistische joden de Nederlandse regering domineren' niet alleen joden, maar ook de regeringspartijen tegen zich in het harnas gejaagd. Elk nadeel heeft zijn voordeel: de Tweede Kamer lijkt zich plotseling te herinneren dat er nog een vuiltje was met dubieuze subsidies, waarbij geld voor armoedebestrijding naar extreme actieclubs wordt gesluisd. Want ook Duisenbergs Stop de Bezetting eet mee uit deze ruif. Zij bezigde haar antisemitische cliche's over joodse wereldoverheersing, die zich richtten tegen de regering, in feite met geld van diezelfde regering.
CDA, ChristenUnie en SGP pikken het niet: organisaties waarvan de woordvoerder antisemitische stereotypen bezigt, verdienen geen subsidie, vinden zij. 28 Januari vroegen zij de minister daar een eind aan te maken en foute subsidies terug te vorderen.
CDA, CU en SGP hebben de volgende schriftelijke kamervragen gesteld:
  1. Hebt u kennis genomen van de uitlatingen van de voorzitter van de Stichting Stop de Bezetting, mevrouw Gretta Duisenberg, over de vermeende invloed van Nederlandse Joden op de Nederlandse regering (Dagblad De Pers, 28 januari 2010)?
  2. Bent u met ons van mening dat de uitspraken van mevrouw Duisenberg berusten op antisemitische clichés en een volstrekt vals beeld geven van de werkelijkheid?
  3. Vindt u dat mevrouw Duisenberg door deze verwerpelijke retoriek publiekelijk te etaleren de Palestijnse zaak juist schade toebrengt?
  4. Mag ik u herinneren aan de antwoorden op vragen van het lid Boekestijn (TK, 920, 8 december 2007) waaruit blijkt dat de Stichting Stop de Bezetting in 2007 via Oxfam Novib een subsidie van € 2.500 heeft ontvangen? En kent u het artikel uit Elsevier van 20 juli 2007, waarin de woordvoerder van Oxfam Novib verklaart dat dezelfde stichting in het kader van wat de organisatie '40 jaar bezetting' noemt 15.000 is toegekend? Kunt u aangeven welke informatie juist is?
  5. Zijn dit alle subsidies die in de laatste vijf jaar via door de overheid gesubsidieerde medefinancieringsorganisaties aan de Stichting Stop de Bezetting zijn toegekend? Zo nee om welke bedragen gaat het dan wel?
  6. Bent u met ons van mening dat organisaties waarvan woordvoerders zich bedienen van antisemitische stereotyperingen en / of aanzetten tot haat, niet voor overheidssubsidie in aanmerkingen zouden moeten komen, ongeacht of die subsidiering door deze medefinancieringsorganisaties ten laste komt van de ontvangen middelen uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking of worden bekostigd uit eigen financieringsbronnen? Zo nee waarom niet? Zo ja welke stappen gaat u ondernemen om toekomstige subsidie verstrekking te voorkomen en eerder verleende subsidies te laten terug te vorderen?
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten