donderdag 22 mei 2014

Media negeren mensenrechtenschendingen Palestijnse Autoriteit

 

Een door het ICHR uitgegeven rapport bekritiseerde de Palestijnse Autoriteit en Hamas vanwege het schenden van mensenrechten en vrijheden op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Het verslag maakte openbaar dat in januari 2014 tien Palestijnen in die gebieden stierven als gevolg van anarchie, wetteloosheid en wapenmisbruik. De belangrijkste mediakanalen en mensenrechtenorganisaties in het Westen hebben dit rapport doodgezwegen.

Het verslag geeft ook een lijst van gevallen van marteling en mishandeling in gevangenissen van de PA en Hamas. Er werd gewezen op een toename van het aantal gevallen van marteling in gevangenissen onder beheer van de veelgevreesde Preventieve Veiligheidsdienst van de PA op de Westelijke Jordaanoever.

 

Bovenstaande heeft u naar alle waarschijnlijkheid niet uit een Nederlandse krant, het NOS journaal of Nieuwsuur kunnen vernemen. Men moet immers zuinig omgaan met de spaarzame zendtijd, en die reserveren voor wat er echt toe doet, zoals filmbeelden waarop te zien zou zijn dat Israel twee Palestijnse jongeren (onterecht aangeduid als ‘kinderen’) heeft gedood. Uiteraard volgt op de beelden een verklaring van een Palestijn, van een woordvoerder van een Palestijnse mensenrechtenorganisatie en van de vader van een van de slachtoffers. Voor Israels reactie is daarentegen geen plaats.

 

RP

----------------

Media negeren mensenrechtenschendingen Palestijnse Autoriteit

http://christenenvoorisrael.nl/2014/05/media-negeren-mensenrechtenschendingen-palestijnse-autoriteit/

Het is onmiskenbaar dat de meeste Westerse regeringen, journalisten en mensenrechtenorganisaties de houding van de Palestijnse Autoriteit (PA) onderschrijven, namelijk dat in de regio de Israëli’s de enige boosdoeners zijn.

Dat is nu precies de reden waarom het rapporteren van anarchie, wetteloosheid en schendingen van mensenrechten onder de PA en Hamas door de Palestijnse Onafhankelijke Mensenrechtencommissie (ICHR), volledig genegeerd zal worden door het Westen.

Rapport
Een door het ICHR uitgegeven rapport bekritiseerde de Palestijnse Autoriteit en Hamas vanwege het schenden van mensenrechten en vrijheden op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Het verslag maakte openbaar dat in januari 2014 tien Palestijnen in die gebieden stierven als gevolg van anarchie, wetteloosheid en wapenmisbruik. De belangrijkste mediakanalen en mensenrechtenorganisaties in het Westen hebben dit rapport doodgezwegen.

Het verslag geeft ook een lijst van gevallen van marteling en mishandeling in gevangenissen van de PA en Hamas. Er werd gewezen op een toename van het aantal gevallen van marteling in gevangenissen onder beheer van de veelgevreesde Preventieve Veiligheidsdienst van de PA op de Westelijke Jordaanoever.

In de maand januari schreef de ICHR (Independent Commission for Human Rights) dat het 56 klachten binnengekregen had van marteling en mishandeling in Palestijnse gevangenissen: 36 in de Gazastrook, en zo’n 20 op de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast ontving de mensenrechtenorganisatie talloze klachten over willekeurige en onwettige arrestaties van Palestijnen door de PA en Hamas.

Eveneens kwamen bij de organisatie klachten binnen over zowel schendingen van vrije meningsuiting en inperking van de media als tegenwerking van vreedzame protesten en academische vrijheid.

Van de 10 in januari omgekomen Palestijnen meldde het rapport dat de helft van hen de dood vond als gevolg van gewelddadige meningsverschillen tussen families. Een Palestijn kwam om het leven toen hij in een smokkeltunnel werkte onder de grens tussen de Gazastrook en Egypte. Drie Palestijnen stierven als ‘gevallen van anarchie op veiligheidsgebied en wapenmisbruik’, zoals de organisatie omschreef. Het verslag maakte ook melding van de dood van een 13 jarig meisje in de Gazastrook, Wisam Ashour. Zij pleegde zelfmoord door zichzelf in het ouderlijk huis op te hangen.

Wat het martelen betreft, verklaarde de organisatie klachten ontvangen te hebben van Palestijnen die zeiden gemarteld te zijn terwijl ze in hechtenis genomen waren in gevangenissen van de PA en Hamas.
De ICHR gaf eveneens aan dat het in januari 85 klachten binnen had gekregen van mensen die onwettig en willekeurig gearresteerd waren door de twee Palestijnse overheden. Veel van de gearresteerden zeiden dat ze in hechtenis waren genomen vanwege ‘politiek gemotiveerde’ overtredingen.

Vrijheid van meningsuiting
Met betrekking tot schendingen van de vrijheid van meningsuiting en vreedzaam demonstreren, bracht de mensenrechtenorganisatie naar voren dat op 12 januari politiemannen van de PA geweld gebruikten om een groep protesterende Palestijnse jongeren ten noorden van Ramallah uit elkaar te slaan. Het rapport vervolgde dat tussen de 60 tot 70 jongeren aan het hoofd en de benen verwond waren nadat de politie hen met wapenstokken en stungranaten te lijf was gegaan. (Een stungranaat is een verblindend licht verspreidend, exploderend projectiel om een menigte mensen in verwarring te brengen; niet helemaal ongevaarlijk.)

Volgens het rapport schoten op 28 januari politiemannen van de PA met scherp om stenengooiers in het centrum van Ramallah uit elkaar te drijven. Er stond ook bij dat er geen reden was om tijdens het incident met scherp te schieten. Vier demonstranten raakten gewond toen politiemensen op hen insloegen met wapenstokken, documenteerde het rapport.

Tijdens de laatste week van januari – maakte het rapport bekend – overvielen twee veiligheidstroepen van Hamas twee universiteitscampussen in de Gazastrook, en ze gebruikten daarbij extreem geweld om het studentenprotest tegen verhoging van het lesgeld, neer te slaan.

Op de Westelijke Jordaanoever riep de Preventieve Veiligheidsdienst een aantal studenten op voor ondervraging omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij politieke activiteiten. Het rapport maakte bekend dat de Jericho afdeling van de Open Al-Quds Universiteit een student weggestuurd had omdat hij, zijn broer en zijn neef ervan verdacht werden tot Hamas te behoren.

Anarchie en wetteloosheid
Met betrekking tot anarchie en wetteloosheid haalde de mensenrechtenorganisatie een incident aan dat op 18 januari plaats vond vlakbij Hebron. Op die dag vielen meer dan 100 mannen het gebouw van het Yatta gemeentehuis aan, waarbij ze een bulldozer gebruikten om binnen te komen. Burgemeester Musa Makhamarah zei dat de aanvallers familieleden en vrienden waren van een gemeenteraadslid dat ontslagen was. De burgemeester klaagde dat er geen politieversterkingen gestuurd waren naar het gemeentehuis hoewel hij van tevoren de politie van de PA gewaarschuwd had voor de mogelijkheid van zo’n aanval.

Het rapport was er ook achter gekomen dat de Palestijnse Autoriteit voortdurend gerechtelijke uitspraken negeerde. De Preventieve Veiligheiddienst en de Algemene Geheime Dienst legden regelmatig bevelen van verschillende rechtbanken naast zich neer om in hechtenis genomen Palestijnen vrij te laten. Aangegeven was dat er zich zeven gevallen in de afgelopen maand maart hadden voorgedaan.

Voorliegen
Vertegenwoordigers van de ICHR hadden vorige maand een ontmoeting met de Palestijnse minister van Binnenlandse Zaken, Said Abu Ali. Zij bespraken met hem gevallen van marteling en schendingen van mensenrechten op de Westelijke Jordaanoever. Zij spraken ook over het voortdurende stevige optreden tegen Palestijnse studenten van de Bir Zeit Universiteit in de buurt van Ramallah. Veel studenten klaagden erover dat ze het doelwit waren van verschillende afsplitsingen van het Palestijnse veiligheidsapparaat om ‘politieke redenen’.

De bevindingen van het rapport tonen weer eens aan dat noch de Palestijnse Autoriteit, noch Hamas in de gebieden onder hun beheer, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting respecteren.
Dat Hamas verantwoordelijk is voor schendingen van mensenrechten en aanvallen op de vrijheid van meningsuiting, zou niemand moeten verrassen.

Maar wat wel onthutsend verrassend is, is dat het leiderschap van de PA ermee door gaat niet alleen hun ingezetenen voor te liegen over hoe het met de mensenrechten gesteld is, maar ook de Westerse media en de internationale donoren. Nota bene het PA leiderschap dat zich vaak erop beroemt dat Palestijnen die onder hun rechtspraak leven, vrijheid van meningsuiting en democratie genieten. De PA heeft met succes de aandacht van al deze problemen weten af te leiden door alle schuld bij Israël neer te leggen.

De meeste Westerse regeringen, journalisten en mensenrechtenorganisaties hebben klaarblijkelijk ervoor gekozen deze houding van de PA te onderschrijven, namelijk dat de Israëli’s de enige boosdoeners zijn. En dat is nu precies de reden waarom het rapporteren van anarchie, wetteloosheid en schendingen van de mensenrechten onder de PA en Hamas door de Palestijnse ICHR, volledig genegeerd wordt door het Westen.

Dit artikel werd geschreven door Khaled Abu Toameh en verscheen in het aprilnummer 2014 van The Jerusalem Post Christian Edition. |Vertaling: Evelien van Dis

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten