donderdag 22 mei 2014

Doodde Israel twee Palestijnse jongeren tijdens de Naqba herdenking?

 

Missing Peace komt grotendeels tot dezelfde conclusie als ik over deze zaak, maar heeft aanvullende interessante informatie en een preciezere analyse van het foto- en videomateriaal.

RP
----------
 
Door Missing Peace
 
UPDATED
De dood van twee Palestijnse jongeren vorige week in Beytunia op de zogenaamde Naqba dag houdt de wereld nog altijd bezig.
Dit gebeurde nadat videobeelden werden vrijgegeven waarop te zien is dat de twee werden neergeschoten. Kort daarop begonnen de Palestijnen en hun supporters Israel te beschuldigen van het in koelen bloede neerschieten van de twee Palestijnen.
Ook de internationale media namen het verhaal over en publiceerden de videobeelden die afkomstig waren van de organisatie Defense for Children International Palestine.
De NOS bijvoorbeeld publiceerde een artikel met beelden onder de kop “ Israel schoot schooljongens dood”. Welingelichte kringen had een nog meer pakkende kop: “Israëlische soldaten schieten zomaar 2 jongens dood”.
Deze koppen laten opnieuw zien dat deze Nederlandse media de journalistieke normen los laten wanneer het om Israel gaat. Er is namelijk in het geheel niet bewezen dat Israëlische soldaten verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van deze Palestijnen.
NOS maakte zich bovendien opnieuw schuldig aan een andere journalistieke zonde, namelijk het verzuimen om commentaar te vragen van alle betrokken partijen. Monique van Hoogstraten sprak slechts met Palestijnen.
Een nader onderzoek naar het voorval laat zien dat er een geheel ander verhaal te vertellen valt. Daarvoor maakten wij gebruik van andere videobeelden en fotomateriaal waarop de slachtoffers te zien zijn maar ook andere Palestijnen die betrokken waren bij het geweld op die dag.
Eerst de video van DFCIP. Hierop is te zien hoe de twee Palestijnen worden neergeschoten.
N.B de video is geheel geredigeerd, het oorspronkelijke materiaal is veel langer en werd door de organisatie B’Tselem op woensdag gepubliceerd.

De video van Defense for Children Palestine laat een ooggetuige aan het woord die vertelt dat hij vier schoten hoorde en dat het om echte kogels ging (hij legt niet uit hoe hij dat kon weten). De twee Palestijnen zouden kort na elkaar gedood zijn (tussen 14.30 en 15.00 uur). De ooggetuige zei dat er drie slachtoffers waren als resultaat van de schoten. Een van de Palestijnen zou in de borst geschoten zijn en de andere in zijn rug. De ooggetuige zei verder dat de schoten uit de richting van de Ofer gevangenis kwamen , waar de Israëlische grenspolitie stond. Hij zei ook dat er geen noemenswaardig geweld plaatsvond.
Hier is materiaal dat een ander licht werpt op de zaak.
De BBC berichtte op woensdag dat tussen het neerschieten van het eerste slachtoffer en het tweede een uur en dertien minuten verstreek. Dus niet zoals de getuige meldde binnen een half uur.
De BBC kwam tot deze conclusie na het bestuderen van de tijden op de cameraopnamen. Het eerste slachtoffer werd om 13.45 uur neergeschoten en de tweede om 14.58 uur.
Verder is op deze video te zien dat er een zeer gewelddadige confrontatie plaatsvond. Op de video ziet u een van de Palestijnen die werd neergeschoten. De man met de groene Hamas vlag en het Hamas masker  is een van hen, hij slingert stenen. Ook ziet u beelden van de beide dode Palestijnen die later werden gemaakt.


 
Op de video hieronder zijn de Israëlische soldaten te zien die volgens de ooggetuige met scherp hadden geschoten. U ziet dat zij over een traangas granaatwerper beschikken en over een speciaal geweer voor rubber kogels. De IDF heeft vanaf het begin gezegd dat er, in overeenstemming met de richtlijnen, alleen rubber kogels werden gebruikt.

 
Op de beelden hieronder ziet u opnieuw de Palestijn met de Hamasvlag die later werd neergeschoten. Maar ook is te zien hoe een van de andere Palestijnen werd geraakt door een rubber kogel en vervolgens na enig hinken door ging met het bestoken van de grenspolitie.

 
Op de video hieronder is te zien hoe het eerste slachtoffer voorover valt en snel wordt weggedragen. Wat is hier opmerkelijk aan?
Hij zou in zijn borst zijn geschoten met een kogel die voor hem door de grenspolitie zou zijn afgevuurd. Hij valt echter voorover en strekt beide armen uit om zijn val te breken. Iemand die door een kogel wordt geraakt krimpt in elkaar (dat was ooit te zien op de Zapruder film waarop de moord op president Kennedy was te zien).
Verder duidt het voorover vallen erop dat hij van achteren zou zijn geraakt. De Grenspolitie bevond zich echter voor het slachtoffer. Dit zou kunnen bewijzen dat hij niet door de Israëli’s zou kunnen zijn beschoten.
Verder is de reactie van de omstanders opmerkelijk, zij dragen de Palestijn direct weg. Geen van hen schijnt zich zorgen te maken over eventuele nieuwe schoten die hen zouden kunnen treffen.

 
Op de video hieronder ziet u de tweede Palestijn die wordt neergeschoten. Wat opvalt, is dat er direct cameramensen voorhanden zijn om het slachtoffer te filmen. Verder valt ook dit slachtoffer op een manier die niet bij een schotwond hoort. Hij rolt zelfs opzij en strekt zich uit in plaats van in elkaar te krimpen.

De foto hieronder laat het eerste slachtoffer zien die direct werd weggedragen. U ziet hem hier echter alleen liggen. Verder valt op dat hij zijn hoofd omhoog houdt (hij zou immers dood zijn op de foto). Op alle foto’s die er gepubliceerd zijn is verder vrijwel geen bloed te zien. Ook niet op opnames die later werden gemaakt van de slachtoffers.
 
UPDATE
CNN publiceerde op donderdag 22 mei haar eigen opnamen van de incidenten bij Beituniyah.
Op de CNN video ziet u ook de IDF soldaten die volgens de CNN reporter schoten kort voordat een van de getroffen Palestijnen wordt weggedragen. CNN suggereerde daarmee dat de IDF wel degelijk met scherp had geschoten.
Echter uit ons onderzoek blijkt dat de geweren die op de CNN video te zien zijn de speciale M16 geweren zijn voor het afschieten van rubber kogels. Verder is het zo dat de kogel van een gewoon M16 geweer een 5.56 mm kogel is die wanneer hij het lichaam verlaat een vuistgrote wond veroorzaakt. Er is echter geen bloed waargenomen in alle video opnames.
Hier is een afbeelding van een gewoon M16 geweer.
gewoon M16 geweer
Hier de afbeelding van het speciale M16 geweer voor rubber kogels dat op de CNN video is te zien.
M16 geweer voor rubber kogels
 
Het geheel van de beelden en wat er daarna gezegd werd vertoont overeenkomsten met de al Durah affaire aan het begin van de Tweede Intifada. Ook toen werd Israel onmiddellijk beschuldigd van het in koelen bloede neerschieten van een vader en zijn zoon. Ook daar riepen de beelden direct vragen op. Zo was op de beelden toen te zien dat de zoon nadat hij al dood zou zijn een hand ophief. Verder werd ook daar geen bloed waargenomen terwijl de Palestijnen beweerden dat de vader en de zoon meermalen geraakt zouden zijn.
Later is ook vast komen te staan dat de Israëlische soldaten ter plekke nooit Al Durah en zijn zoon Mohammed hadden kunnen raken vanuit hun positie.
In dit geval zijn er meer beelden voorhanden en die laten zien dat de NOS en andere media op zijn minst voorbarig waren toen zij berichtten dat Israel de twee Palestijnen doodschoot. Verder is het duidelijk dat de Palestijnse getuige die ook aan het woord kwam in een Ha’aretz artikel loog over het incident. Hij herhaalde ook tegenover Ha’aretz dat de beide Palestijnen kort na elkaar werden neergeschoten en dat hij vier schoten hoorde.
De geschiedenis heeft geleerd dat de Palestijnen heel ver gaan om punten te scoren in hun cognitieve oorlog tegen Israel.
In 2002 werd door de PA de fabel de wereld in geholpen dat de IDF 500 Palestijnen had vermoord tijdens een actie in Jenin. Later bleek dat er een slag had plaatsgevonden tussen Palestijnse terroristen en de IDF. De IDF verloor 29 soldaten en tussen de 52 en 54 Palestijnen werden gedood.
De IDF gaf later een video vrij van een begrafenis van een van de 500 vermeende slachtoffers. Hieronder kunt u zien hoe het slachtoffer uit de dood opstond………

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten