dinsdag 21 december 2010

Rabbijn Evers en Marianne Thieme over onverdoofd slachten van dieren

 
In het Reformatorisch Dagblad vond afgelopen week een discussie plaats tussen rabbijn Evers en Marianne Thieme over het onverdoofd ritueel slachten van dieren.
Hieronder volgen de opiniestukken van beiden, die ik helaas allebei nogal fel en defensief vind. De vaak militante opstelling van de Partij voor de Dieren kan wellicht snel wrevel wekken, zeker bij een kleine groep die toch al enigszins in de verdrukking zit, maar het belang van het onderwerp zou moeten nopen tot een open en iets bedaardere discussie. Het is evident dat er bij grootschalig en routinematig slachten, of het nu in de bio-industrie of in een groot koosjer (of halal) slachthuis plaatsvindt, regelmatig dingen misgaan bij het verdoven c.q. het ritueel slachten. Van oudsher is ritueel slachten waarschijnlijk de minst dieronvriendelijke methode, en gezien de horrorverhalen en beelden uit fabrieksmatige slachthuizen zou ik waarschijnlijk voor mezelf ook kiezen voor een rituele slachting. Zolang het er in de bio- en slacht-industrie zo walgelijk aan toe gaat als uit reportages blijkt, zou ik beslist ritueel slachten niet willen verbieden, maar een heldere etikettering lijkt me een goede zaak (zoals voor alle mens-, dier- en milieuvriendelijke aspekten).
 
De beste optie is natuurlijk gewoon vegetariër worden.
 
Wouter
_____________
 

Partij voor de Dieren misleidt over ritueel slachten

http://www.refdag.nl/opinie/opinie/partij_voor_de_dieren_misleidt_over_ritueel_slachten_1_522011
15-12-2010 09:33 | gewijzigd 15-12-2010 09:54
 
De Partij voor de Dieren verspreidt misleidende informatie over het onverdoofd slachten van dieren en joods ritueel slachten, meent rabbijn mr. drs. R. Evers.

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil een etiketteringsplicht voor vlees van dieren die onverdoofd geslacht zijn. De partij roept het publiek ertoe op supermarkten te bestoken met e-mails. Consumenten worden opgeroepen supermarkten de vraag volgende vraag te stellen: „Kunt u mij garanderen dat er in uw supermarkt geen vlees verkocht wordt als "regulier", terwijl dit vlees ook afkomstig kan zijn van dieren die zonder verdoving geslacht zijn?"

Het antwoord op die vraag is helder: Nee. En wel om de reden dat bij dieren die voor de slacht bedwelmd zouden moeten worden, dat tot in zo'n 10 procent van de gevallen niet goed gebeurt, of zelfs helemaal niet plaatsvindt.

Daartegenover staat de Israëlitische slachtwijze, waarmee per jaar slechts een paar duizend dieren worden geslacht; met een mes van chirurgische scherpte, uitgevoerd door speciaal opgeleide slachters. De bloeddrukdaling treedt daarbij zo razendsnel en zo intensief in dat het dier het bewustzijn direct verliest.

De PvdD laat de consument nog meer e-mailen aan de filiaalchef: „Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat onverdoofd ritueel slachten volgens de Israëlitische en islamitische traditie grote dierenwelzijnsproblemen veroorzaakt zoals stress, pijn en angst." Geen enkele doding van dieren is fijn, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist de Israëlitische slachtwijze in de meerderheid van de slachtingen het meest voldoet aan de dierenwelzijncriteria.

Bovendien is pijnbeleving van dieren bij het slachten niet te meten. Desondanks beweert de PvdD dat uit onderzoek van Wageningen UR zou blijken dat dieren die onverdoofd geslacht worden ernstig pijn lijden. Daar komt nog bij dat stress bij een slacht juist positief kan werken, omdat de endorfines en stresshormonen die dan vrijkomen een pijnstillend effect hebben.

Het is ook de vraag of het dier bij een onbedwelmde slacht meer angst heeft dan bij toepassing van bedwelming. De meest toegepaste bedwelmingsmethoden zijn elektrocutie, gasbedwelming en hersenbeschadiging door het schieten van een pin in de hersenen. De laatste handeling gaat in de praktijk vaak fout, met een ernstig ongerief voor het dier. Gasbedwelming is ook bijzonder onplezierig. Het gas bereikt snel het brein en zorgt er daar voor dat een gevoel van extreme benauwdheid wordt opgewekt en het verlangen te willen vluchten activeert.

En is het dier dan buiten bewustzijn? Wetenschappers weten het niet. Een recente Wageningse studie stelt: „Algemeen wordt erkend dat bewusteloosheid moeilijk en zeker niet unaniem wordt beoordeeld. De periode van bewusteloosheid tussen bedwelmen en dood is met de huidige technieken moeilijk direct meetbaar en zeker niet meetbaar onder commerciële slachterijomstandigheden."

Kortom, de PvdD baseert zich op onjuistheden, onzekerheden en aannames. Deze handelwijze illustreert de vooringenomenheid en obsessieve oogklepperij van deze partij.

De auteur is rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Aan dit artikel is bijgedragen door prof. dr. F. A. de Wolff

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Onverdoofd slachten niet te rijmen met joodse voorschriften
http://www.refdag.nl/opinie/opinie/onverdoofd_slachten_niet_te_rijmen_met_joodse_voorschriften_1_523118
20-12-2010 15:21 | gewijzigd 20-12-2010 15:27
 
Marianne Thieme.

In zijn pleidooi voor onverdoofd koosjer slachten (RD 15-12) beschuldigt rabbijn Evers de Partij voor de Dieren ten onrechte van misleiding, stelt Marianne Thieme.

Rabbijn Evers brengt een heuse emeritus toxicoloog in stelling om een giftig stukje te schrijven over het pleidooi van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Op geen enkele manier wordt in zijn betoog echter duidelijk met welke reden men een dier onverdoofd zou moeten slachten.

Er zijn tal van joodse voorschriften die aangeven dat dieren uit de bio-industrie onmogelijk kunnen leiden tot koosjere producten. De methoden in de intensieve veehouderij zijn immers volkomen in strijd met bijvoorbeeld de eis geen levend schepsel pijn te laten lijden. Joodse voorschriften gebieden nadrukkelijk rekening te houden met de gevoelens van dieren. Zo is het verboden een nest uit te halen in het bijzijn van de moedervogel (Deut. 22:6-7). Ook mag een kalf, lam of geitje niet voor de achtste dag bij de moeder worden weggehaald of tegelijk met de moeder op één dag worden geslacht (Lev. 22:26-27).

De conservatieve rabbijn Klein heeft eens geopperd dat de uitvoerige spijswetten vooral bedoeld zijn om een vegetarische leefstijl te promoten. Het eten van vlees is volgens deze rabbijn een concessie aan de mens. Vegetarisme is overduidelijk eerste keuze.

De grote schandalen die keer op keer worden vastgesteld bij Agriprocessors, de grootste koosjere slachter van de Verenigde Staten, geven aan dat er veel mis is bij koosjere slachthuizen. De praktijk staat ver af van de theorie van rabbijn Evers.

In plaats van zich druk te maken over welzijnseisen voor dieren die in koosjere slachthuizen worden gedood, pleit rabbijn Evers slechts voor het bloedige ritueel van de halssnede. Hij plaatst de perfecte uitvoering daarvan tegenover de onvolkomen toepassing van verdoofde slachtmethoden. Dit is appels met peren vergelijken. De rabbijn maakt een zinnige discussie zo vrijwel onmogelijk.

Het verwijt van "obsessieve oogklepperij" draagt daar evenmin aan bij. De rabbijn is overduidelijk boos. Dat vertroebelt de kracht van zijn argumenten.

Onbehoorlijk

Echt onbehoorlijk is de suggestie dat de validiteit van de uitvoerige onderzoeken van Wageningen UR naar onverdoofd ritueel slachten in twijfel getrokken zou kunnen worden. Een toxicoloog die al jaren met emeritaat is en niet in Wageningen maar in Leiden doceerde, is niet in de positie om onderzoek buiten zijn eigen vakgebied te diskwalificeren.

Een rabbijn die anders meent is te kwader trouw. Ik las vorig jaar in dagblad Trouw een behartigenswaardig artikel van de hand van rabbijn Evers waarin hij uiteenzet hoe de joodse traditie denkt over roddel en kwaadsprekerij. Ik citeer hem hier graag: "Lesjon hara, oftewel een kwade tong, is volgens de joodse traditie een van de grootste zonden. Slecht over iemand denken, om vervolgens dit denken in woorden te uiten, is de basis van corruptie. Corruptie is de rot van een samenleving. En dat is precies wat kwaadspreken doet."

De auteur is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten