woensdag 5 november 2014

Explosie van geweld op Tempelberg na ophitsing door Abbas

 
Terwijl in de media vooral Israel werd neergezet als de provocerende partij was het Abbas die zijn eigen burgers ophitste en opriep om de Al Aqsa Moskee te beschermen tegen de Joden. Hij vindt dat Joden de toegang tot de Tempelberg (die nu al zeer beperkt is) geheel ontzegd moet worden, en riep in een video de Palestijnen op om met alle middelen te voorkomen dat Joodse ‘kolonisten’ de Tempelberg kunnen ‘ontwijden’.
 
Het huidige geweld kwam na ophitsing door PA president Abbas en Hamas leider Khaled Mashal. Abbas zei bijvoorbeeld vorige maand dat Palestijnen de El Aksa moskee moeten verdedigen met alle middelen die tot hun beschikking staan. Hij noemde de Joodse bezoekers van het Tempelplein ‘kolonisten’ en zei dat de Palestijnen moesten voorkomen dat Joden het heiligdom zouden ontwijden. Abbas gebruikte het woord Ribat om de actie te omschrijven die Palestijnen moesten ondernemen. Ribat is een heilige oorlog voor Allah. De toespraak van Abbas werd 19 keer uitgezonden in drie dagen tijd. Kort daarna begon de situatie in Jeruzalem uit de hand te lopen.
 
De intolerantie van zelfs gematigde Palestijnen is stuitend maar wordt door Westerse media geheel verzwegen. De acties van sommige Joden zijn ook provocerend, maar zij gebruiken geen geweld en roepen niet op alle moslims de toegang te ontzeggen. Over de heiligheid van de plaats voor moslims kun je overigens twisten, als je ziet hoe Palestijnse jongens er voetballen en hoe zelfs de moskee van binnen is beschadigd door het gooien van stenen.
 
RP
-------------
 
Door Missing Peace
 
Dit Missing Peace rapport bevat unieke beelden van het geweld door Moslims op de Tempelberg
Israёl sloot vorige week donderdag voor het eerst de Tempelberg in Jeruzalem voor alle gelovigen, dus ook voor Moslims. De sluiting kwam na hevige rellen en een poging tot moord op rabbijn Yehoeda Glick door een Palestijnse terrorist van Islamic Jihad. Glick is een voorstander van het toelaten van Joodse gebedsdiensten op de Tempelberg. Zijn situatie is nog altijd kritiek.  De sluiting van de berg voor moslims werd door de Palestijnse Autoriteit onmiddelijk bestempeld als een oorlogsverklaring.
Het geweld op de tempelberg is niet nieuw. De El Aksa moskee wordt bijna altijd gebruikt om de Palestijnse moslims op te hitsen tegen de Joden en Israёl. Bijvoorbeeld de massamoord op de Joodse gemeenschap in Hebron in 1929 werd uitgevoerd na de verspreiding van propaganda over de El Aksa moskee en werd voorafgegaan door massaal geweld op de Tempelberg. De Tweede Intifada begon ook met het verspreiden van de leugen dat de El Aksa moskee in gevaar was. Dit gebeurde voor en nadat toenmalig oppositieleider Ariel Sharon een bezoek bracht aan de Tempelberg.Dit bezoek was door Israёl gecoordineerd met Jibril Rajoub van de Palestijnse Autoriteit. Echter de avond na Sharon’s bezoek begon de Palestijnse televisie valse propaganda te verspreiden over de moskee en werd de Palestijnse bevolking opgeroepen tot het plegen van verzet.
Het huidige geweld kwam na ophitsing door PA president Abbas en Hamas leider Khaled Mashal. Abbas zei bijvoorbeeld vorige maand dat Palestijnen de El Aksa moskee moeten verdedigen met alle middelen die tot hun beschikking staan. Hij noemde de Joodse bezoekers van het Tempelplein ‘kolonisten’ en zei dat de Palestijnen moesten voorkomen dat Joden het heiligdom zouden ontwijden. Abbas gebruikte het woord Ribat om de actie te omschrijven die Palestijnen moesten ondernemen. Ribat is een heilige oorlog voor Allah. De toespraak van Abbas werd 19 keer uitgezonden in drie dagen tijd. Kort daarna begon de situatie in Jeruzalem uit de hand te lopen.
Video toespraak Abbas:

Hamas en Islamic Jihad hebben al geruime tijd permanent leden op de Tempelberg die Joodse bezoekers fysiek aanvallen en stenen en molotov cocktails opslaan in de El Aksa moskee.
Deze video bevat unieke beelden die laten zien dat Palestijnen de El Aksa moskee gebruiken voor het plegen van aanvallen op de politie:

De Israёlische politie heeft haar handen vol aan de onrust in Jeruzalem en leek aanvankelijk geen antwoord te hebben op het massale geweld. Nadat een agent van de grenspolitie anoniem op de Israёlische TV te zien was en hevige kritiek uitte op de wijze waarop de politie gedwongen werd te opereren in Jeruzalem veranderde er iets. De poging tot moord op Glick was de druppel die de emmer bij de Israёlische regering deed overlopen. De sluiting van de Tempelberg was een poging om de zaken weer onder controle te krijgen maar veroorzaakte in feite verhoogde spanningen. De sluiting  leidde direct tot verhitte retoriek in de Arabische wereld, onder andere van de Jordaanse koning Abdullah. Premier Netanyahoe besloot daarop om de berg op vrijdag weer beperkt te openen voor moslims. Nadat het op shabbat opnieuw tot geweldadige confrontaties kwam het besef dat de situatie onhoudbaar begon te worden en zou kunnen uitmonden in een derde Intifada.
Op zondag kwamen zowel premier Netanyahoe als PA leider Abbas met verklaringen die beoogden om de situatie onder controle te krijgen. Netanyahoe verklaarde dat hij niet zou toestaan om veranderingen aan te brengen in de status quo op de Tempelberg. Met andere woorden hij was niet van plan om toe te geven aan de druk van leden in de regering om Joden toe te staan te bidden op de Tempelberg.De premier zei dat het gemakkelijk is om een religieus vuur aan te steken op de berg maar dat het doven van zo’n vuur een stuk moeilijker is. De verklaring van de Israelische premier kwam na mediarapporten dat hij in het geheim een ontmoeting had gehad met koning Abdullah van Jordanie.
Abbas zei op zondag dat hij hoopte dat de rust zou terug keren en dat de status quo rond de El Aksa moskee zou worden gehandhaafd. Dezelfde dag verstuurde Abbas echter een condoleance brief naar de familie van Mutaz Hijazi de terrorist die Glick neerschoot en later werd gedood in een vuurgevecht met de Israelische politie die hem wilde arresteren. In die brief prees hij Hijazi en noemde hem een martelaar. Ook schreef hij dat het doden van Hijazi een ‘nieuwe misdaad was van het bezettingsleger dat al misdaden pleegt tegen de Palestijnen sinds de Naqba in 1948’. Netanyahoe veroordeelde de brief van Abbas en zei dat het opnieuw pure ophitsing was.
In Israёl gaan er intussen steeds meer stemmen op die pleiten voor egale rechten voor alle gelovigen op de Tempelberg. Joden moeten het recht krijgen om op hun meest heilige plaats te bidden zei bijvoorbeeld onderminister Tzipi Hotolevy tijdens haar bezoek aan de Tempelberg.
Of dat zal gebeuren is maar zeer de vraag, In het huidige klimaat zal een dergelijke stap onmiddelijk worden beantwoord met de Ribat waar Abbas vorige maand toe opriep.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten