zaterdag 30 augustus 2014

Is het percentage burgerslachtoffers in Gaza hoog?

 
Bij de Israelische legeroperaties in Gaza vielen procentueel minder burgerdoden dan bij Amerikaanse bombardementen in Afghanistan, zo blijkt uit een studie in de New England Journal of Medicine in 2009, dat betrekking heeft op de periode van maart 2003 tot maart 2008. Van de slachtoffers van de Amerikaanse luchtaanvallen, waarvan de gegevens bekend waren, was 46 procent vrouw en 39 procent kind.
 
Hieronder meer bewijzen, waaronder kaarten, dat Israel niet lukraak doelen bestookte om dood en verderf te zaaien, maar gericht op Hamas commandocentra, wapendepots, raketlanceerinstallaties e.d. vuurde. Zo waren meer dan 70% van de aanvallen gericht op plaatsen nog geen 3 km van de Israelische grens, omdat van daaruit de meeste raketten op Israel werden afgevuurd. Grote delen van steden werden niet of nauwelijks getroffen.
 
RP
------------
 

Is het percentage burgerslachtoffers in Gaza hoog?

 

Gebaseerd op een artikel van Evelyn Gordon. Bewerking en vertaling: Likoed Nederland, 27 augustus 2014.

 

Israël heeft een hoge standaard voor het voorkomen van burgerslachtoffers.
Veel westerlingen ontkennen dat. Maar het bewijs is te vinden in de vergelijking met de geallieerde oorlog in Irak.
De gegevens komen uit een studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine in 2009, dat betrekking heeft op de periode van maart 2003 tot maart 2008. Van de slachtoffers van de Amerikaanse luchtaanvallen, waarvan de gegevens bekend waren, was 46 procent vrouw en 39 procent kind.
Op die lijst is 12 procent van de doden in Gaza vrouw en 23 procent kind.
Het erg lage percentage vrouwen in Gaza is uiteraard zeer opvallend. Als de slachtoffers volstrekt willekeurig zouden vallen, zou 50% vrouw moeten zijn, net als onder de bevolking.
De percentages zijn dus veel lager dan in Irak, terwijl men zou verwachten dat ze hoger zouden zijn, om drie redenen.
1. De cijfers uit Irak hebben alleen betrekking op luchtaanvallen. De cijfers uit Gaza betreffen alle doden, dus ook door wapens die minder precies zijn, zoals artillerie- en mortiervuur.
2. Gaza is veel dichtbevolkter dan Irak.
3. Hamas vocht juist uit dichtbevolkt stedelijk gebied, de eigen Palestijnse bevolking zo gebruikend als menselijk schild – een oorlogsmisdaad tegen de Palestijnen.
 
Daar komt nog bij dat de dodenlijst uit Gaza gemanipuleerd wordt. Zo worden strijders als burgers en zelfs kinderen opgevoerd.
Bovendien zijn niet alle doden de schuld van Israël. Veel raketten van Hamas komen te vroeg neer en doden Palestijnen, zoals negen kinderen die in een draaimolen zaten.
Daarnaast vallen doden door zogenaamde secundaire explosies, waarbij een bom van Israël een veel grotere explosie veroorzaakt dan verwacht, omdat door de bom raketten of munitie van Hamas daardoor ontploft.
De reden dat Israël het toch beter doet dan Amerika, komt onder meer door de betere zorgvuldigheid bij het selecteren van doelen en natuurlijk door de waarschuwingen van het Israëlische leger. Dat zegt waar het zal gaan aanvallen, soms dagen van te voren.
Dat helpt tevens de vijandige militaire voorbereidingen. Het is daarom nog nooit door een leger in de krijgsgeschiedenis gedaan.
Amerikanen verwachten terecht dat de wereld begrip ervoor heeft als een Amerikaanse luchtaanval een bruiloftsgezelschap in Jemen uitroeit. Dat begrepen wordt dat dit niet gebeurde omdat de VS bloeddorstig is, maar omdat fouten gebeuren in oorlogstijd. En dat de kans daarop groot is bij de bestrijding van terroristen, die geen uniformen dragen en opereren te midden van burgerbevolking.
Israël heeft recht op datzelfde begrip.
In plaats daarvan heeft het Witte Huis Israël verweten dat het te weinig zou doen om burgerslachtoffers te voorkomen.
Echter, zoals hierboven bleek doet Israël het op dit punt een stuk beter dan de Verenigde Staten, onder veel moeilijker omstandigheden.
Daarmee is het verwijt een toppunt van hypocrisie.

Nog een bewijs: de schadekaart

Door Judge Dan, Israellycool.

De VN in Gaza heeft vorige week de ‘Gaza crisis atlas’ gepubliceerd. Het laat zien waar er oorlogsschade is in Gaza, ten behoeve van humanitaire organisaties en de wederopbouw.
Bijgaand gaat een kaart waarbij alle gegevens zijn samengevoegd in één overzichtskaart van Gaza, met de intensiteit van de oorlogsschade.
Overigens is daarmee niet te zien welke schade veroorzaakt is door het Israëlische leger en welke schade door te vroeg neergekomen raketten van Hamas.
Hieruit blijkt duidelijk dat de Israëlische beschietingen niet “willekeurig” of “zonder onderscheid” waren.
Bijna driekwart (72%) van de inslagen waren binnen 3 kilometer van de Israëlische grens.
Dat klopt met de verwachting. Immers, de Israëlische operatie had tot doel om de tientallen terreurtunnels te vernietigen. Die waren onder de grens gegraven, zodat terroristen onverhoeds Israëlische burgers bij een mega terreuraanslag zouden kunnen vermoorden.
In de wijk Shujiya komen de getroffen plekken overeen met de kaart van het Israëlische leger (kaart hieronder), waarop de aangevallen doelen in de wijk als tunnels en raketlanceerinstallaties gemarkeerd staan.
Ook blijkt uit de kaart dat de vijf belangrijkste bevolkingscentra van Gaza: Gaza-stad, Jabaliya, Khan Yunis, Rafah en Deir el-Balah relatief onbeschadigd zijn.
Plattegrond van Shujaja, een woonwijk die Hamas gebruikte was als militaire basis.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten