dinsdag 26 februari 2013

CIDI roept minister op tot onderzoek antisemitische vooroordelen onder scholieren

 

Er zijn wel vaker filmpjes opgedoken waarin Marokkaanse jongeren de meest vreselijke dingen zeiden, maar het is elke keer weer schrikken, zeker nu Turkse jongeren even extreem blijken te zijn. Maar nog verontrustender vond ik het onderzoek onder scholieren in Amsterdam waaruit blijkt dat een groot deel er antisemitische vooroordelen op na hield. Het onderzoek is al van oktober, maar is me blijkbaar ontgaan...

Hitler vervolgde de Joden omdat zij allemaal rijk waren en hoge maatschappelijke functies bekleedden, terwijl de rest van de (Duitse) bevolking in crisis leefde. Dit vond het merendeel van de Amsterdamse middelbare scholieren in tien panelgesprekken over Holocausteducatie.

"Uit deze panelgesprekken is gebleken dat 'jood' een algemeen scheldwoord is op school en dat er Jodenmoppen gemaakt worden bij lessen over de Holocaust."

 

Opvallend is daarbij natuurlijk hoe weinig aandacht dit krijgt in de media, tegenover alle aandacht voor Wilders en het stigmatiseren van moslims. Wie geregeld de reacties leest onder artikelen over Israel en de Palestijnen, zou misschien niet echt verrast hoeven zijn, want daar is het al jaren bon-ton om de oppermachtige Joodse lobby van alle ellende in het Midden-Oosten de schuld te geven en Israel een nazi-staat te noemen. 

 

Zie ook: Breng antisemitische Turkse jongeren naar Buitenveldert

 

RP

----------- 

 

CIDI roept minister op tot landelijk onderzoek antisemitische vooroordelen onder scholieren

http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/CIDI-roept-minister-op-tot-landelijk-onderzoek-antisemitische-vooroordelen-onder-scholieren.html

MA 25-02-2013

CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel, heeft vandaag in een open brief minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opgeroepen het initiatief te nemen tot een landelijk onderzoek naar antisemitische vooroordelen onder middelbare scholieren.

Directe aanleiding is een reportage in het tv-programma Onbevoegd Gezag van de NTR, uitgezonden op 17 februari om 16.05 Ned. 2, waarin onderzoeker Mehmet Sahin, verbonden aan de VU, in gesprek gaat met Turkse jongeren. Hoewel de jongeren deels op de hoogte blijken te zijn van de verschrikkingen van de Holocaust, keuren ze de massamoord op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog goed. Enkele quotes: "Ik haat Joden, klaar. Die gedachte kun je niet bij me wegnemen." En: "Wat Hitler met de Joden heeft gedaan, daar ben ik wel mee tevreden."

Eerder bleek in een kwalitatief onderzoek onder Amsterdamse middelbare scholieren van VMBO tot en met VWO, dat vooroordelen over Joden nog steeds aan de orde van de dag zijn. De meesten keurden de Jodenvervolging niet goed, maar denken wel dat 'de' Joden rijk en gierig waren en verklaarden of begrepen de vervolging daarom wel. Dit onderzoek werd in 2012 uitgevoerd door Lisa Nederveen als afstudeerscriptie Journalistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

Antisemitische vooroordelen lijken dus onder zowel allochtone als autochtone jongeren veel wijder verspreid dan tot nu toe werd aangenomen. Dat moet volgens CIDI aanleiding zijn voor een landelijk onderzoek waardoor de feiten en cijfers daadwerkelijk inzichtelijk worden. Op grond van die gegevens kunnen vervolgens in het onderwijs adequate maatregelen worden genomen om de vooroordelen weg te nemen. Het is een taak van de landelijke overheid om discriminatie, in welke vorm dan ook, te bestrijden.

Bekijk hier het fragment van de uitzending op dumpert.nl

Lees ook:
Onderzoek Amsterdamse scholieren: Joden zijn rijk en gierig (CIDI, 30 oktober 2012)

 

Onderzoek Amsterdamse scholieren: Joden zijn rijk en gierig

http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Onderzoek-Amsterdamse-scholieren-Joden-zijn-rijk-en-gierig.html

DI 30-10-2012

Hitler vervolgde de Joden omdat zij allemaal rijk waren en hoge maatschappelijke functies bekleedden, terwijl de rest van de (Duitse) bevolking in crisis leefde. Dit vond het merendeel van de Amsterdamse middelbare scholieren in tien panelgesprekken over Holocausteducatie.

 

De panelgesprekken werden gevoerd door Lisa Nederveen, die dit jaar een onderzoek deed naar Het nut en de invloed van Holocausteducatie in het kader van haar afstudeerscriptie Journalistiek voor de Hogeschool van Amsterdam. Zij interviewde experts en leraren, en bezocht acht Amsterdamse scholen voor middelbaar onderwijs, variërend van VMBO tot VWO en verspreid over Amsterdam. Alle scholieren waarmee zij sprak hadden een of andere vorm van Holocaustonderwijs gevolgd. Haar conclusie: Holocausteducatie in de huidige verschijningsvorm heeft geen einde kunnen maken aan antisemitische stereotypes en vooroordelen. 

 

Uit het onderzoeksrapport: "Uit deze panelgesprekken is gebleken dat 'jood' een algemeen scheldwoord is op school en dat er Jodenmoppen gemaakt worden bij lessen over de Holocaust." De leerlingen zeiden wel dat dit geen teken was van Jodenhaat.
"Ook bleek tijdens alle panelgesprekken dat het oude antisemitische stereotype van de 'rijke jood met hoge maatschappelijke functies' nog springlevend was", concludeert Nederveen. Het stereotype kwam in elk van de tien panelgesprekken naar voren en het merendeel van de panels zag deze vermeende rijkdom van 'alle Joden' als oorzaak voor de Jodenvervolging.

Andere misvattingen waren het idee dat alleen Hitler verantwoordelijk was voor het ontstaan van de Holocaust, en het feit dat leerlingen Hitler gelijk stelden aan Geert Wilders. Hoewel er geen enkele vraag werd gesteld over Wilders, werd deze gelijkstelling in elk van de panelgesprekken gemaakt.

 

Afgezien daarvan bleken de scholieren wel een goede basiskennis te hebben over de Holocaust. De meeste panelleden vonden de Tweede Wereldoorlog het interessantste onderdeel van de geschiedenislessen.

 

Een ander opmerkelijk resultaat: islamitische leerlingen zeiden soms dat zij tijdens lessen over de Holocaust moesten denken aan het conflict tussen Israel en de Palestijnen, maar zeiden daar wel bij dat deze situatie niet vergelijkbaar was met de Sjoa. Alleen een paar vwo-leerlingen stelden Israel gelijk aan nazi-Duitsland, meldt het rapport.

 

Een positief resultaat van de panelgesprekken was de conclusie dat de Holocausteducatie had bijgedragen aan het verantwoordelijkheidsbesef bij scholieren. Veel panelleden zeiden dat zij door deze lessen waren gaan nadenken over universele thema's als (keuze)vrijheid, verantwoordelijkheid, politiek en rechtvaardigheid. Het uitsluiten van bevolkingsgroepen keurden zij sterk af.

 

Omdat het hier ging om kwalitatief onderzoek, kunnen er geen harde conclusies aan verbonden worden voor alle middelbare scholieren in Amsterdam. Maar gezien de goede spreiding over schooltypes en stadswijken, geeft het daarover wel een zeer goede indicatie.
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten